All Blog
หนึ่งวัน พิพิธภัณฑ์ วัง ย่านเก่า (ภาคจบ)
ไปต่อที่โรงเก็บราชรถค่ะ ประตูสีเทาๆ ด้านซ้ายนั้นเลยใหญ่โตอลังการและสวยงามที่่สุด

พระมหาพิชัยราชรถ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๓๘ ใช้งานครั้งสุดท้ายคือประดิษฐานพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะพักการใช้งานนานถึง ๘๖ ปี ก่อนจะเชิญออกอีกครั้งในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙

การเชิญพระโกศพระบรมศพและพระศพ

๒๓๓๙   เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
๒๓๔๒   เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี สมเด็จพระพี่นางเธอในรัชกาลที่ ๑
๒๓๕๕   เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๒๓๖๑    เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
๒๓๖๘   เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒๓๖๙   เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑
๒๓๘๐   เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ ๓
๒๓๙๕   เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๔๐๕   เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
๒๔๐๙   เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๔๑๒   เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๔๒๓   เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
๒๔๕๓   เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๕๓๙   เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๕๕๑   เชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒๕๕๕   เชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


แถม ในงานพระบรมศพ/พระศพ เมื่อมีการใช้พระเวชยันตราชรถเชิญพระโกศ จะออกนามตามพระอิสริยศว่าเชิญพระโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถ
สัปตปฎลเศวตฉัตรหรือฉัตร๗ชั้น ใช้ประกอบอิสริยยศพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราชและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพิเศษ เช่น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี (เดิมทูลกระหม่อมหญิงใช้ฉัตรเจ้าฟ้า 5 ชั้น)พระราชยาน(ไม่ทราบชื่อ) ด้านหลังคือพระเวชยันตราชรถ สร้างในคราวเดียวกับพระมหาพิชัยราชรถ มีศักดิ์เป็นรองพระมหาพิชัยราชรถ

การเชิญพระโกศพระบรมศพและพระศพ
๒๓๔๒   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ออกเคียงพระมหาพิชัยราชรถซึ่งเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
๒๔๖๙   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ออกนามพระมหาพิชัยราชรถ)
๒๔๙๓   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (ออกนามพระมหาพิชัยราชรถ)
๒๔๙๘   สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ออกนามพระมหาพิชัยราชรถ)
๒๕๒๘   สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (ออกนามพระมหาพิชัยราชรถ)

เดิมพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีจะเชิญโดยพระเวชยันตราชรถ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศพด้วยพระมหาพิชัยราชรถ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณี
เสร็จธุระก็เข้าไปในศาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ค่าเข้าชม๑๐บาท เสียดายปิดปรับปรุงเกือบทั้งหมด ได้มีโอกาสเห็นแค่เครื่องยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้า(ไม่แน่ใจว่าเป็นของสมเด็จพระเทพฯหรือไม่)และเครื่องประกอบพิธีขึ้นพระอู่เท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๙ แต่วันนี้เย็นแล้ว ไว้โอกาสหน้าถ้าไปจะเก็บภาพมาฝากค่ะ


เดินเกือบ๑๐นาทีก็มาถึงจนได้  มาถึงแพร่งนราไม่เดินมาชมอดีตโรงละครปรีดาลัยก็กระไรอยู่  

โรงละครปรีดาลัย เดิมเป็นเรือนไม้หลังเล็กในวังวรวรรณ ที่ประทับส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์และราชสกุลวรวรรณ ต่อมาถูกไฟไหม้และมีการเวณคืนที่ดินเพื่อทำถนน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นพระบิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี อดีตพระคู่หมั้นในล้นเกล้ารัชกาลที่๖  และพระนางเธอลักษมีลาวัณ พระมเหสีในล้นเกล้ารัชกาลที่๖ ในอดีตวังนี้ถูกร่ำลือว่ามีหม่อมเจ้าหญิงสิริโฉมงดงามหลายพระองค์ด้วยกัน
หันหลังมาจากร้านขนมเบื้อง ลางร้ายเริ่มมาเยือน ร้านอาหารเจ้าอร่อยในแพร่งนราปิดกันหมดเลย ไม่นะ!!!!! แล้วก็จริงตามคาด ร้านผัดไทยปิดค่ะ หิวก็หิวร้อนก็ร้อน  เลยลากจูงคุณชาย(ซึ่งเป็นลมไปแล้ว เธอว่าแดดร้อนเกิน)ไปร้านโจเรส  ร้านโจเรสเจ้าของเดียวกับร้านนมโจอันโด่งดังนั่นแหละค่ะ  อยู่ติดกับร้านข้าวเหนียวก.พานิชอันโด่งดัง(อีกแร้ว)  เป็นร้านติดแอร์ดูชิคและมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมาย เราการันตีว่าอร่อยเกือบทุกอย่าง(คือ....บางอย่างยังไม่ได้กินอ่า) โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำ มันเริดมากๆๆๆๆๆ

บรรยากาศในร้าน(หิวจัด ลืมถ่ายหน้าร้านเลย ฮ่าๆๆ)

๓นาทีผ่านไปไวยังกะโกหก อาหารเช้า(ตอนสี่โมงเย็น...)ก็มาเสิร์ฟแล้ว  ของเราคือเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ไม่ผัก คุณชายกินเมนูเดิมตลอดชาติ กะเพราไก่ไข่ดาว

ในก๋วยเตี๋ยวมีกระดูกหมูอ่อนมาด้วย อ่อนปวกเปียกนุ่มนิ่มละลายได้เอง ปลื้มมาก

ระหว่างซาบซึ้งกับก๋วยเตี๋ยว คุณชายหันไปสั่งโจ๊กกระดูกหมูและสำเร็จโทษตามกะเพราไปอย่างรวดเร็ว


Create Date : 14 พฤษภาคม 2555
Last Update : 14 พฤษภาคม 2555 14:41:58 น.
Counter : 973 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ต๊องต๊อง กะ บ๊องบ๊อง
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]Just a little step in the Big World
โลกกว้างใหญ่ มีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก

ต๊องต๊อง กะ บ๊องบ๊อง
All rights reserved
[สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539]