●•• วัดใหญ่ชัยมงคล @ Ayutthaya

พาเข้าวัดเขาวากันบ้างดีกว่า.. คริ..คริ

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อวัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 อีกด้วย

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่คาดว่าประมาณ พ.ศ. 2443 เป็นที่พำนักของพระภิกษุคณะป่าแก้ว ซึ่งมี สมเด็จพระวันรัตน์เป็นประธานสงฆ์ จึงได้ชื่อว่า วัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้ว
สันนิษฐานว่าเป็นที่กระทำการเสี่ยงเทียน ในคราวก่อนที่พระเฑียรราชาจะทรงปราบดาภิเษก ยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์

ในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นที่พำนักของ สมเด็จพระวันรัตน์ ผู้เป็นพระเถระที่สมเด็จพระนเรศวรทรงให้ความเคารพ ในคราวที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะพระมหาอุปราชของหงสาวดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระพิโรธต่อบรรดาแม่ทัพนายกองที่ตามทัพไม่ทัน ทรงดำริจะลงพระราชอาญาประหารชีวิต แต่สมเด็จพระวันรัตน์ได้ทูลขอพระราชทานชีวิตของแม่ทัพนายกองเหล่านั้นไว้ โดยยกเอาพุทธประวัติตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ต้องผจญมารอยู่โดยลำพัง เปรียบเสมือนกับสมเด็จพระนเรศวรที่ต้องทรงกระทำยุทธหัตถีโดยลำพัง และได้ทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นแทนการประหารชีวิต สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นด้วยและทรงให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้น ชื่อว่าพระเจดีย์ชัยมงคลประมาณ พ.ศ. 2135 มีความสูง 1 เส้น 1 วา เป็นเจดีย์ ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนทุกวันนี้วัดป่าแก้ว หรือวัดเจ้าไท ต้องร้างลงเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2309 หงสาวดีได้ยกพลมาประชิดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระที่นั่งสุริยาตรมรินทร์โปรดเกล้า ให้ยกทัพเรือออกจากพระนคร ไปตั้งอยู่ที่วัดป่าแก้ว แต่ทัพเรือสยามเสียทีข้าศึก พระยาเพชรบุรีถูกสังหาร กองทัพหงสาวดีบางส่วนได้ยึดเอาวัดป่าแก้ว หรือวัดเจ้าไท เป็นฐานปฏิบัติการ เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 วัดแห่งนี้จึงได้ร้างลงหลังจากที่วัดใหญ่ หรือ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ได้ร้างลงกว่า 400 ปี ได้มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี กลุ่มหนึ่ง โดยการนำของพระฉลวย สุธมฺโมได้เข้ามาหักร้างถางพงที่รกเรื้อปกปิดอารามอันเก่าแก่แห่งนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 4 ปี ท่านต้องการออกจาริกอีกครั้งจึงได้ไปนิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ เจ้าอาวาส วัดยม อำเภอบางบาล ให้มาดูแลวัดใหญ่ชัยมงคลต่อ

พระครูภาวนาพิริยคุณ (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี หักร้างถางพง ฟื้นฟูวัดแห่งนี้จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุจำพรรษา ในปี พ.ศ. 2500 โดยได้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคล ส่วนพระครูภาวนาพิริยคุณ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนารังสี
หลังจากที่พระครูภาวนารังสีได้มรณภาพในปี พ.ศ. 2536 พระปลัดแก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน หรือปัจจุบันเป็นพระครูพิสุทธิ์บุญสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้ร่วมกับคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี พัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคล จนได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ,วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น, และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ 3 ตามลำดับ


มหัศจรรย์ ไทยแลนด์
พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนเป็นลักษณะเนื้อปูนปั้นที่อยู่ในวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและปฎิบัติพระกรรมฐาน ในสมัยนั้นได้ชำรุดทรุดโทรมโดยมีการบูรณะติดเรื่อยมาจนเมื่อปีพ.ศ.2508 มีการบูรณะใหญ่อีกครั้งจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นมีประชาชนมากราบไหว้กันจำนวนมาก ซึ่งทุกคนบอกว่าเป็นพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์
เมื่อเดินเข้าไปภายในวัดพบวิหารพุทธไสยาสน์อยู่ทางซ้ายมือ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากกำลังอธิษฐานขอพรอยู่ที่บริเวณพระบาทของพระพระพุทธไสยาสน์ จากนั้นนำเหรียญแปะที่พระบาท บางรายเหรียญติดได้อย่างน่าอัศจรรย์ พบว่าที่พระบาทมีเหรียญบาทและเหรียญสองบาทติดอยู่จำนวนมาก
ระยะหลังมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบไหว้ได้นำเหรียญชนิดต่างๆ เช่น เหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท และเหรียญสกุลต่างชาติไปแปะที่ปลายพระบาท เพื่ออธิษฐานขอพรให้สมปรารถนา ถ้าแปะติดจะประสบผลสำเร็จ ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่อยากให้ไม่อยากให้หมกมุ่นและงมงาย การไหว้พระสวดมนต์ขอพรเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใครนำเหรียญไปแปะแล้วไม่ติดอย่าได้ท้อถอย ในชีวิตหมั่นทำความดี รักษาศีล ทำบุญรู้คุณรู้กตัญญูเป็นมงคลต่อชีวิต
แปะเหรียญได้ แต่อย่ามาขูดขอเลขหละกันนะ... คริ..คริ

Create Date : 22 มีนาคม 2554
Last Update : 22 มีนาคม 2554 9:09:08 น. 9 comments
Counter : 3325 Pageviews.

 
ภาพสวยจังค่ะ เคยไปเที่ยว ไหว้พระที่นี่เมื่อปีก่อนโน้น ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปอีก แต่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้กลับไปอยุธยาอีกวันไหนอ่ะนะคะ


โดย: i'm not superman วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:9:48:12 น.  

 
ถ่ายภาพสวยจังค่ะ เคยไปวัดนี้หลายครั้งแล้ว แต่ถ่ายภาพไม่สวยแบบนี้เลย


โดย: ฝากฝันวันฟ้าสวย วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:10:08:21 น.  

 
แวะมาทักทายครับ ตอนปีใหม่ไปไหว้พระเก้าวัดแล้วไปที่นี่มาเหมือนกันครับ แต่ยังไม่ได้รีวิวเลย ดองเค็ม ^ ^

ภาพสวยมากครับผม


โดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:10:50:59 น.  

 
อยุธยา ได้เห็นทีไร ชอบทุกที คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: มิลเม วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:11:01:49 น.  

 
กำลังจะไปที่นี่เร็วๆ นี้เหมือนกันค่ะ แฮ่..

จขบ.ใส่ลิงก์จากหน้าที่ตั้งไว้หน้าหลักผิดหรือเปล่าคะ? เพราะคลิกแล้วมันบอกว่าไม่พบค่ะ

ต้องมาคลิกจากลิงก์ห้องบลูฯ ถึงเข้ามาได้นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:11:22:31 น.  

 
ภาพสวยอ่านเพลินเลยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:12:59:20 น.  

 
ขอแวะมาเที่ยวด้วยคนคร้า ^^


โดย: ASDK_MK วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:12:59:45 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: phunsud วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:16:58:22 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โห ภาพสวย โพด ๆๆๆๆ..
เคยไป นาน มาก แทบจำไม่ได้ ขอบคุณที่นำมาให้ชม..

..หนายยย ๆ...พัทยามิวสิค เอารูป มาชมหน่อยชิ หรือ มัวแต่ สวิง กล้อง กระเด็นไปเลย 555..
พี่ไม่กล้าไปหรอก เด๋ว วัยรุ่นเหยียบเอา..เอิ๊ก.


โดย: tifun วันที่: 23 มีนาคม 2554 เวลา:12:12:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

*SUPRA*
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
readme


ขณะนี้เวลา :
free counters
Free Web Counter
.
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
22 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add *SUPRA*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.