bloggang.com mainmenu search

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการที่คุณครูจะได้สอนโดยตรงตัวต่อตัวกับเด็กคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะมีอุปสรรคด้วยโรคภัยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้เด็กอาจจะได้รับการพัฒนาอย่างไม่เต็มที่เท่าการสอนแบบเจอตัวต่อตัว แต่ทั้งนี้เพราะเด็กมีการเจริญเติบโตทุกวันและจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาแบบไม่มีวันหยุด ทำให้คุณครูต้องคิดอย่างหนักและหาวิธีส่งเสริมพวกเขาให้ได้มีการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ให้ดียิ่งขึ้น 

โดยทั้ง 4 ด้านนี้ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย, พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ, พัฒนาการทางด้านสติปัญญา และ พัฒนาการด้านการเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยวันนี้ “รัฐกุล” ได้แนะนำวิธีสำหรับคุณครูทุกท่านกับ 6 พฤติกรรมที่ ‘ครู’ ควรส่งเสริมเพื่อพัฒนาการของเด็ก สำหรับวิธีดังต่อไปนี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบการสอนเจอตัวต่อตัว และการสอนแบบระบบออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับการปรับการสอนของคุณให้เข้ากับการส่งเสริมเหล่านี้ แล้วมีพฤติกรรมไหนที่คุณครูควรส่งเสริมเขาบ้าง สามารถอ่านได้ในบทความนี้เลยค่ะ 

1.ส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยงานบ้าน

การส่งเสริมให้เด็กทำงานบ้านอาจโดยเริ่มจากการเก็บของที่ตัวเองนำออกมาใช้ หรือเก็บของเล่น ถ้าหากสอนแบบ on site ก็ให้เขาปฏิบัติให้คุ้นชิน หรือถ้าหากสอนแบบ Online ก็จะต้องย้ำเตือนให้พวกเขาได้ลองฝึกปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ โดยการทำงานบ้านนั้นจะทำให้ได้พัฒนาด้านร่างกาย เพราะร่างกายได้ขยับลุก นั่ง ทำสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการด้านการเข้าสังคม เพราะเด็กจะรู้ว่าสิ่งใดที่ทำแล้วช่วยส่วนรวมได้นั่นเอง 

2.ส่งเสริมการตั้งคำถามและสงสัย 

การเป็นเด็กขี้สงสัยและการชอบตั้งคำถามไม่ใช่เด็กที่น่าเบื่อหรือน่ารำคาญ ก่อนอื่นคุณครูต้องส่งเสริมพฤติกรรมนี้ของเขาและทำให้เขาไม่รู้สึกเสียความรู้สึกในการตั้งคำถาม และนอกจากนี้ครูต้องตอบคำถามและแนะนำเด็กในทางที่ดี หรือชักจูงให้เขาหาคำตอบให้ตัวเองได้ โดยที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อน ซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมนี้จะทำให้เด็กได้มีพัฒนาการ ทางด้านสติปัญญา เพราะได้ฝึกคิด ฝึกหาคำตอบนั่นเอง 

3.ส่งเสริมเด็กที่ชอบเล่น ให้ได้ประโยชน์จากการเล่น 

เด็กบางคนชอบเล่น และการเล่นก็คือการได้เรียนรู้ ผู้เป็นครูควรปล่อยให้เด็กได้เล่น โดยการเล่นต้องอยู่ในสายตาของคุณเพื่อระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือถ้าหากเป็นการเล่นในแบบการเรียนออนไลน์ต้องควบคุมระยะเวลาในการเล่นให้พอดี แล้วชี้แนะเขาให้รู้ถึงประโยชน์ของการเล่นสิ่งเหล่านั้น โดยการที่เด็กได้เล่นจะทำให้เด็กได้พัฒนาทางด้านสมองและสติปัญญา และถ้าหากเป็นการเล่นที่ได้ใช้แรงแล้วก็จะได้พัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กอีกด้วย 

4.ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการผูกมิตร มีเพื่อน 

ส่งเสริมให้เด็กได้เป็นเพื่อนกันทั้งในคลาสเรียน และในละแวกชุมชน ให้เด็กได้รู้ถึงการวางตัวต่อเพื่อน ๆ รู้จักการผูกมิตรมากกว่าการสร้างศัตรู รวมไปถึงการสอนให้เด็กตระหนักรู้ถึงสิ่งไม่ดีของการที่หยอกล้อ หรือดูถูกสิ่งที่เพื่อนคิดว่าเป็นปมด้อย เพื่อให้ทุกคนรอบตัวของเด็กไม่เกิดความรู้สึกแย่ และส่งต่อสิ่งไม่ดีไปในอนาคต โดยหากคุณครูทำการส่งเสริมให้เขาเป็นเด็กที่เข้ากันคนง่าย รู้จักผูกมิตรเขาก็จะได้มีพัฒนาการที่ดีทางด้านสังคมซึ่งจะมีผลกับเขาในอนาคตนั่นเอง 

5.ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้ามั่นใจในการแสดงออก 

การที่เด็กกล้าแสดงออกทั้งทางด้านกิจกรรม หรือการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น ล้วนเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง คุณครูจึงควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ แต่ทั้งนี้คุณครูก็ต้องสนับสนุนและหาแนวทางที่เด็กในคลาสเรียนทุกคนสนใจหรือถนัด เพื่อให้เขาได้มีจุดที่มั่นใจ และชอบที่จะทำนั่นเอง โดยการเสริมด้านนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจมากขึ้น 

6.ส่งเสริมให้เด็กทุกคนออกกำลังกาย

เรื่องพัฒนาการของร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขา นอกจากกิจกรรมที่ได้ขยับตัวแล้ว คุณครูต้องส่งเสริมให้พวกเขาออกกำลังกายโดยตรงให้เหมาะสมกับวัยของพวกเขาด้วย เพื่อให้เขาได้มีสุขภาพที่ดี และการเจริญเติบโตที่ควรจะเป็นไปตามเกณฑ์อายุของเขา 

เพราะนอกจากครอบครัว ‘คุณครู’ ก็เป็นอีกคนที่มีส่วนร่วมในชีวิตของเด็กในช่วงปฐมวัย ดังนั้นเราจึงเป็นอีกคนที่มีอิทธิพลอย่างมากในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของตัวเด็ก เพื่อพร้อมสำหรับการที่จะเรียนรู้ในขั้นถัดไปและทำให้เด็กสามารถใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน กลายเป็นพลเมืองดีอย่างที่ควรจะเป็นในอนาคต 

และสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาของเด็กนั้นก็ควรที่จะเป็นไปตามยุคสมัยสังคมในปัจจุบัน อย่ายึดติดกรอบเดิม ๆ ในการพัฒนา แต่ต้องพาเขาก้าวหน้าในกรอบใหม่ที่ดีกว่าเดิมอีกด้วย 

สำหรับครั้งหน้า “รัฐกุล” จะมีข้อมูลดี  ๆ หรือเคล็ดลับในการเลี้ยงดู อบรมเด็กปฐมวัยอย่างไร สามารถรอติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจของรัฐกุลและหน้าเว็บไซต์เช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สอนทุกท่านในช่วงออนไลน์แบบนี้ ให้มีกำลังใจและได้กลับมาสอนแบบปกติไว ๆ นะคะ 

Create Date :01 กันยายน 2564 Last Update :19 กันยายน 2564 10:32:30 น. Counter : 7242 Pageviews. Comments :0