bloggang.com mainmenu search

‘สมุดรายงานประจำตัวเด็ก’ หรือ ที่เรียกกันติดปากกว่า ‘สมุดพก’ คือเอกสารประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยปัจจุบันสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ได้มีการปรับให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินและจุดหมายของหลักสูตรปฐมวัยปี พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรล่าสุดที่ใช้กันในการสอนหลักสูตรปฐมวัยนั่นเอง 

โดยวันนี้ “รัฐกุล” จะมาไขข้อสงสัยสำหรับใครหลายคนที่ยังอาจไม่รู้ว่าทำไม “สมุดรายงานประจำตัว” ถึงจำเป็นสำหรับคุณครู สิ่งนี้มีหน้าที่และช่วยอะไรคุณครูในการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยได้บ้าง เรามีคำตอบให้คุณในบทความนี้แล้ว มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจกันเลย 

สมุดรายงานประจำตัวเด็ก…ตัวช่วยการประเมินพัฒนาการ 

การพัฒนาการของเด็กนั้นนอกจากการมองเห็นด้วยตา รับรู้ด้วยความรู้สึกและการกระทำ สิ่งที่จำเป็นคือต้องทำการจดบันทึกเพื่อเป็นการประเมินและส่งให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาคปฐมวัย ฉบับปี 2560 โดยเจ้าตัวสมุดรายงานประจำตัวเด็กนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก,การบันทึกพัฒนาการ และ หลักเกณฑ์ของจุดมุ่งหมายในการพัฒนาของตัวเด็กที่ระบุไว้ เพื่อให้คุณครูได้เก็บบันทึกข้อมูลของเด็ก ซึ่งหน้าที่ของคุณครูกับสมุดรายงานประจำตัวเด็กเล่มนี้คือการทำการกรอกข้อมูล การบันทึกพัฒนาการ และการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยการใช้สมุดรายงานประจำตัวเด็กนั้นจะใช้ 1 เล่ม ต่อ 1 คน 

สมุดรายงานประจำตัวเด็ก…สื่อกลางสื่อสารกับผู้ปกครอง 

สมุดรายงานประจำตัวเด็กจะเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลและหลักฐานสำหรับการพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็ก เพื่อให้พวกเขารับรู้ถึงพัฒนาการของลูก และรับรู้ว่าลูกมีข้อบกพร่องทางด้านพัฒนาการทางไหน เพื่อที่จะได้หาทางร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้ปกครองในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ให้กลับมามีพัฒนาการตรงตามเกณฑ์ เพื่อพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นถัดไป 

สมุดรายงานประจำตัวเด็ก…มีความแม่นยำกว่าการทำเอง 

อย่างที่บอกในข้อก่อนหน้าสมุดรายงานประจำตัวเด็กมีหน้าที่ช่วยคุณครูสำหรับการบันทึกข้อมูล แต่การจดบันทึกข้อมูลเองโดยไม่ได้ใช้สมุดรายงานประจำตัวเด็กนั้นอาจจะทำให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตกหล่นดังนั้นการใช้สมุดรายงานประจำตัวเด็กที่จัดเนื้อหาข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ จะทำให้คุณครูผู้สอนสามารถลงบันทึกสำเร็จได้ครบทุกจุดนั่นเอง 

สมุดรายงานประจำตัวเด็ก…คือหลักฐานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

แน่นอนว่าการที่คุณครูบันทึกข้อมูลการพัฒนาของเด็กและทำการประเมินพัฒนาการตามที่ระบุไว้ในสมุดรายงานประจำตัวเด็กนั้น จะทำให้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการประเมินคุณภาพของเด็กและข้อมูลนี้นั่นเองที่สามารถนำมาใช้ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของคุณครูได้ เพราะการจัดการศึกษาที่จะรู้ว่ามีคุณภาพหรือไม่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในตัวเด็กจะเป็นตัวบ่งชี้ ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการประเมินคุณครูโดยสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เห็นถึงความจำเป็นของ “สมุดรายงานประจำตัวเด็ก” กันแล้ว วันนี้รัฐกุลมีสมุดพกมาแนะนำให้ทุกคนค่ะ 

กับ “สมุดพกรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย” ฉบับ สพฐ. และแบบ ศพด. ที่สามารถใช้สำหรับเด็ก 3-5 ปี มาพร้อมกับสีสันหลากสี หลายสไตล์ ใช้บันทึกพัฒนาการของเหล่าเด็กปฐมวัยของคุณครูได้อย่างครบถ้วนตัวเอกสารแม่นยำ ตามหลักสูตรกลางที่ใช้กันทั่วประเทศ มีการอัปเดตข้อมูลเป็นหลักสูตรล่าสุดเสมอ เพราะฉะนั้นคุณครูสามารถใช้กับเด็กได้ทันที ไม่ต้องทำเอกสารเองให้ยุ่งยากอีกต่อไป 

หากสนใจแบบประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย สามารถติดต่อได้ที่

โทร 081-6257458 / 089-6911094

Line @rathakun11

Fax 043-340335

Email rathakun11@gmail.com

รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล

Create Date :01 กันยายน 2564 Last Update :19 กันยายน 2564 10:32:23 น. Counter : 3375 Pageviews. Comments :0