bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง"

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ


010 ทำพระนิพพานให้แจ้ง, หลักพระพุทธศาสนา 59.07 นาที

3.46 MB. Download

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ - ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ


[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]
Create Date :08 มีนาคม 2551 Last Update :8 มีนาคม 2551 19:31:00 น. Counter : Pageviews. Comments :15