ทางผ่านพัทยา - โคราช ... ตอน 3 ปราสาทสด๊กก็อกธม
จังหวัดสระแก้ว ได้ชื่อมาจากสระน้ำโบราณ 2 สระ 

ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2324 

เมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) 

ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งและตั้งชื่อว่า สระแก้ว สระขวัญ

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 

สายอรัญประเทศ - นางรอง หรือ ถนนธนะวิถี 

จาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ไปยังปราสาทสด๊กก็อกธม

ไปทางหมู่บ้านที่เคยถูกยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่ข้ามมา
หลงดีใจนึกว่ามีที่เที่ยว 3 แห่ง
คำว่าสด๊กก๊อกธม หมายถึง  เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ 

หนองน้ำใหญ่นั้นคือบาราย ที่อยู่ด้านหน้าของปราสาท ... ทิศตะวันออก

เนินทางขวามือของทางเดินเข้าไปคือขอบบาราย

ว่ากันว่าเมื่อก่อนน้ำไม่เคยแห้ง
กลับหลังมองตรงไปยังปราสาทจะมีเนินอีกเนินก่อนถึงเสานางเรียง

เจ้าหน้าที่ท่านว่าเป็นเนินที่เกิดจากการสร้างขึ้น

อาจเป็นศาลาเปลื้องเครื่องก่อนเข้าศาสนสถานที่อาจทำด้วยไม้
เสานางเรียงมุ่งสู่ซุ้มประตูกำแพงปราสาท


เทวสถานของพระศิวะ ศาสนาฮินดู ศิลปะเขมร คลังต่อปาปวน พศ 15-16

ซุ้มประตูโคปุระชั้นนอกมีทางเข้า 3 ทาง
หน้าบัน

1

ที่เห็นภาพบุคคลล่างสุด ... ศิวนาฎราช ?

แต่

ด้านบนขวามือมีรูปบุคคลลอยอยู่ ?

ใต้ภาพคนลอยลายขดสวนกัน

เหนือกรอบประตูลายกนกไม่ symmetry 2

บนสุดรูปบุคคลจับคล้ายช้าง ... พระกฤษณะประลองกำลังกับช้างและคชสีห์ ?

ถัดลงมาเป็นรูปเท้าบุคคล และเท้าช้างสองข้างลอดเข้าสู่ด้านในตัวปราสาท ที่มีเสานางเรียงต่อเข้าไปยังโคปุระชั้นใน มีประตูทางเข้า 3 ทาง
ระหว่างโคปุระทั้งสองชั้นมีคูน้ำล้อม
หน้าบันด้านในโคปุระชั้นนอก

3

เทพนั่งบนฐานบัวเหนือสิงห์

4

หน้าบันนารายณ์บรรทมสินธุ์ กำเนิดพระพรหม

ด้านล่างมีเทพตรงกลางนั่งเหนือหน้ากาล

 ทั้งสองข้างมีสี่กร ... พระนารายณ์ 

อยู่เหนือพระพรหมทรงครุฑ ?

(กำลังหัดอ่านภาพ)
บรรณาลัยสองข้างปรางค์ประธาน
มีความสำคัญเพราะจารึก 2 หลัก ที่บอกเล่าถึงราชวงศ์เขมรในสมัยนั้น


Smiley

จารึก 1

บอกเวลามหาศักราช 859 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.1480


Smiley

มหาศักราช หรือ สักกะรูปกาล หรือ สักกราช

เป็นศักราชที่ พระเจ้าสลิวาหนะ แห่งราชวงศ์ศกะของประเทศอินเดีย ได้ตั้งขึ้น

เมื่อทรงปราบอินเดียฝ่ายใต้ได้แล้ว 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 621 ปี 

เป็น ศักราชที่แพร่หลายมาใช้ในอาณาจักรไทยได้ก่อนศักราชแบบอื่น


Smiley

ว่า

เสตญอาจารย์โขลญสันดับ และเสตญอาจารย์อาจารย์โขลญพนม ซึ่งเป็นผู้ดูแลพระเทวรูป 

แจ้งให้พระบุณย์มรเตญมัทยมศิวะ วาบบรม พรหม และแม่บส 

ให้ร่วมกันดูแลพระเทวรูป โดยการถวายข้าวสาร และน้ำมัน ตลอดหนึ่งปี 

แจ้งพระบรมราชโองการถึง กำเสตญอัญศรีวีเรนทรวรมัน 

ให้เจ้าหน้าที่มาตั้งหลักศิลาจารึกไว้ในเมืองนี้ 

ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้ำมัน ริบเอาน้ำมันเป็นของตนเอง 

ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องข้าว ริบเอาข้าวเป็นของตนเอง 

ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเทวสถานเรียกใช้ทาสพระให้ไปทำงานอื่น 

ให้ใช้ทาสพระเหล่านั้น ในการดูแลพระเทวรูปและพระศิวลึงค์เท่านั้น 

รายนามทาสพระ


ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้าง 

แต่พระมหากษัตริย์ (น่าจะเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ 4) 

มีพระบรมราชโองการให้วีเรนทรวรมัน 

สั่งให้เจ้าหน้าที่นำศิลาจารึกหลักนี้มาประดิษฐานไว้Smiley

จารึก 2

บอกเวลามหาศักราช 971 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1592 

กล่าวนมัสการพระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ 

กล่าวสรรเสริญพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 

ว่ารูปงามเหมือนกามเทพ มีปัญญาดุจพระพรหม และทรงปกครองแผ่นดินด้วยความยุติธรรม 

กล่าวถึงพราหมณ์ศิวไกวัลย์ 

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมุนี ประกอบพิธีกรรม

หลังจากที่ได้เรียนเวทมนตร์จากพราหมณ์หิรัณยทามะ


สรรเสริญ ชเยนทรวรมัน พระอาจารย์ของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 

ซึ่งมีต้นตระกูลคือ “พราหมณ์ศิวไกวัลย์” 

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมตามประเพณี 


ลำดับความสัมพันธ์ และผลงานของผู้ที่อยู่ในสายตระกูล 

ที่มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมในราชสำนักกัมพูชา 

เริ่มแต่พราหมณ์ศิวไกวัลย์มาจนถึง ชเยนทรวรมัน หรือ สทาศิวะ 


สรรเสริญพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 

 ที่พระองค์ทรงถวายของจำนวนมากแด่เทวสถาน ณ เมืองภัทรนิเกตนะ

การบริจาคที่ดินของพระราชครูชเยนทรวรมัน Smileyปรางค์ประธาน มีทางเข้าทางเดียว

5

กลีบขนุนเป็นรูปเท้าและมีชายผ้าถุงอยู่

นาค 5 เศียรออกจะล้านเรียบ ๆ เพื่อนว่าเป็นแบบปาปวน ... นาคยังไม่พัฒนาหรูหรา
นอกจากทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้า

โคปุระมีทางลงสู่ปรางค์ประธานด้านในเท่านั้น ไม่มีทางออกไปสู่ด้านนอก
จึงมีรางน้ำมนต์ต่อออกมาจากปรางค์ประธานสู่ที่รองรับด้านในกำแพง


ออกสู่ภายนอกโคปุระชั้นใน ให้ชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้ามาได้

โคปุระทางทิศตะวันตกจึงมีประตูสำหรับชาวบ้าน
ลาก่อนนะจะต้องกลับโคราชก่อนมืด
ข้ามเขากลับทาง โนนดินแดง นางรอง
ข้ามช่องแคบ


สู่ อ.โนนดินแดง บุรีรัมย์

แล้วเจอกันใหม่นะ


Smiley

Create Date : 21 เมษายน 2558
Last Update : 22 เมษายน 2558 22:32:59 น.
Counter : 2012 Pageviews.

20 comments
ตามรอยหลวงปู่แดนอิสาน ... 4 วัดพระอาจารย์ที่สกลนคร tuk-tuk@korat
(20 ก.พ. 2563 11:09:42 น.)
#### รีวิวร้านครัวกะเหรี่ยง สวนผึ้ง - แกงป่าคือดีย์ #### สาวไกด์ใจซื่อ
(19 ก.พ. 2563 08:55:07 น.)
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ย้อนวันวานกรุงเทพฯ ในอดีต แมวเซาผู้น่าสงสาร
(19 ก.พ. 2563 14:50:53 น.)
🙏สถานปฎิบัติธรรมถ้ำศิวโมกข์ สระบุรี🙏 โอน่าจอมซ่าส์
(16 ก.พ. 2563 01:53:59 น.)
  
เจิมค่ะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:16:58:47 น.
  
ปราสาทสวยนะคะ บูรณะมาได้แบบสมบูรณ์มากๆเลย
ดีเลยค่ะพี่ตุ๊ก นิคกำลังอยากรู้จักทางสระแก้วอยู่พอดี
ส่งยิ้มก่อนค่ะ ค่อยมาอ่านใหม่นะคะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:17:00:57 น.
  
จองที่ก่อน
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สมาชิกหมายเลข 861805 Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
แล้วจะมาตามไปโลด

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:17:27:55 น.
  
ปราสาทงดงามอีกที่หนึ่งครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: moresaw วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:18:27:11 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Hobby Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ปราสาท สวยจังนะคะ พี่ตุ๊ก

น่าตามไปเที่ยว ด้วยค้ะ
โดย: kwan_3023 วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:18:58:09 น.
  
ตามมาเที่ยว แถมเรียนประวัติศาสตร์ไปด้วยค่ะ คุณตุ๊ก
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:20:04:20 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:4:02:04 น.
  
เห็นแล้วอยากไปชมของจริงมากค่ะ
สระแก้วอยู่ห่างจากบุรีรัมย์มากไหมคะ
สิ้นเดือนนี้ปะป้าจะย้ายไปอยู่กะลูกสาวที่บุรีรัมย์
ถ้าไม่ไกลมาก วันหยุดจะให้ลูกเขยพาไปอ่ะค่ะ

ชอบมากเลย โหวตเสะ...อิ อิ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:7:33:18 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: **mp5** วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:7:39:28 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก
ตามมาเที่ยวด้วยนะคะ
แต่วันนี้ใช้หมวดนี้ไปแล้วจ้า
พรุ่งนี้มาให้นะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:10:09:31 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ ปราสาทสวยจัง
โดย: raizin heart (Raizin Heart ) วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:11:31:56 น.
  
ตามมาดูภาพด้วยค่ะ ข้อมูลเพียบจริงๆ


tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:11:44:45 น.
  

ไม่ผิดหวัง
ขอบคุณครับ
โดย: sunman IP: 183.88.83.187 วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:14:13:57 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่ตุ๊ก

ชอบงานปูนปั้นของเขมรมากๆเลยครับพี่
มีเสน่ห์และความขึงขังในเวลาเดียวกันครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:14:15:58 น.
  
จะบอกว่ายังไม่เคยไปเลยครับ อยู่บ้านตัวองแท้ๆ
อายเค้าไหมเนี่ย 555+ !! สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับ
เดี๋ยวมีโอกาส ผมคงต้องแวะไปเที่ยวบ้างแล้ว อยู่แค่นี้แท้ๆ ยังไม่ไปได้ไง
ปล.ช่วงนี้อากาศร้อน ดูแลสุขภาพดีๆนะค๊าบบบ...
โดย: Ariawah Auddy วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:14:32:55 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก

ปราสาทสด๊กก็อกธม เคยจะไปครั้งนึงนะคะ แต่ไปไม่ถึงค่ะ
กลัวจะไปถึงเย็นย่ำ เลยเปลี่ยนใจไว้ไปวันหลังแล้วกัน
แล้วก็ยังไม่มีโอกาสไปอีกเลยค่ะ

วันนี้ได้มาดูทั้งภาพและข้อมูลแบบละเอียดเลยนะคะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ที่ The Verona @ Tublan ตอนที่ผ่านๆตอนยังสร้างไม่เสร็จ
มองไม่รู้เลยนะคะว่าคืออะไร ความสวยอยู่ที่ด้านในเลยค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวดินแดนแห่งความรักท่ามกลางขุนเขา นะคะ

อากาศร้อนทั่วถึงกันเลยค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:21:00:19 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
ชอบคุณที่พาไปเที่ยวนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: หอมกร วันที่: 23 เมษายน 2558 เวลา:19:32:47 น.
  
บูรณะไปเยอะเลยค่ะ ยังดีกว่ามีแต่ฐานโดดๆ งามกว่าที่คิดไว้ค่ะพี่ตุ๊ก


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กาบริเอล Pet Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 เมษายน 2558 เวลา:19:56:09 น.
  
ชิ้นส่วนเก่า+ชิ้นส่วนใหม่ ประกอบขึ้นมาแบบนี้
ดูแล้วน่าจะเป็นแบบที่ทดลองประกอบดู

จริง ๆ แล้วเค้าจะทำให้ดูดีกว่านี้ใช่มั้ย
โดย: KK IP: 110.171.37.181 วันที่: 21 เมษายน 2559 เวลา:10:56:50 น.
  
ทดลองคงบ่ได้เจ้า
เพราะเปิ่นจะบันทึกลายของหินทุกก้อนก่อนนำมาเรียงใหม่เจ้า
กึดว่า
โบราณสถานก่เป๋นโบราณสถาน
บ่น่าสมบูรณ์แบบ แบบจะอี้เจ้า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 เมษายน 2559 เวลา:16:19:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]

บทความทั้งหมด