เที่ยวเมืองชล ... จากวัดใหญ่อินทราราม ถึงอ่างศิลา


มีธุระด่วนที่บางแสน เช้าวันศุกร์ออกเดินทาง
ทางขึ้นวังน้ำเขียว
ชุมชนข้างหน้าลิบ ๆ ... เมื่อก่อนเราเรียกว่ากิโล 79
ต้นยางนายืนอยู่อย่างโดดเดียว
เส้นทางที่ชัน ขาลงมีอุบัติเหตุตกเขาบ่อย
เริ่มจากจุดสะกัดผางาม ลงสู่บ้านบุพราหมณ์ อ.นาดี
ระยะทาง ราว 8 กม.
ไม่ไกลเลย ... อย่าใจร้อนเป็นอันขาด
ไม่เกิน 10 นาทีถึงแน่ ๆ
โบสถ์เก่าวัดโคกอุดม อ.กบินทร์บุรี กำลังบูรณะ
ภาพเมื่อปี พ.ศ. 2554
กำลังปิดถนนอำนวยความสะดวกให้รถบางคัน
เข้าเมืองชลทาง อ.บ้านบึง

ตรงไปเรื่อย ๆ วัดใหญ่อินทรารามอยู่ขวามือ

อยากมาเพราะวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
พ.ศ. 1955 พระอินทราราชา

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 ของกรุงศรีอยุธยา


*

เล่าตามตำนานของสถานที่ได้เที่ยวมา

พระองค์ที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง ... ราชวงศ์อู่ทอง
มีเชื่อสายมาจากพระเจ้าไชยศิริ แห่งเชียงแสน
สัมพันธ์กับ ท้าวแสนปม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร กำแพงเพชร
พระเมเหสี เป็นพระขนิษฐา(น้อง)ของ ขุนหลวงพะงั่ว แห่งเมืองสุพรรณบุรี
พระโอรสคือพระราเมศวร
อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งว่า
พระเจ้าอู่ทอง มาจากเมืองเพชรบุรี ... ยังไม่เคยไปเที่ยวจึงยังเล่าไม่ได้

พระองค์ที่ 2 พระราเมศวร ครองหลังจากพระเจ้าอู่ทองสิ้นพระชนม์
ครองได่ 1 ปี ขุนหลวงพะงั่วยกทัพมาประชิดอยุธยาจึงทรงสละราชบัลังก์ ไปครองลพบุรี

พระองค์ที่ 3 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือ ขุนหลวงพะงั่ว
... ราชวงศ์สุวรรณภูมิ มีพระโอรสคือพระเจ้าทองลัน

พระองค์ที่ 4 พระเจ้าทองลัน ครองต่อจาก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ตอนพระชนมายุ 15 ชันษา ครองได้ 7 วัน พระราเมศวรยกทัพจากลพบุรี มียึดอยุธยา และสำเร็จโทษพระเจ้าทองลัน และพระราเมศวร ครองอยุธยา ครั้งที่ 2

พระองค์ที่ 5 พระรามราชาธิราช หรือพระยาราม โอรสพระราเมศวร
ทรงพิพาทกับเจ้าพระยาเสนาบดี
จึงร่วมกับเจ้านครอินทร์ เจ้าเมืองสุพรรณบุรี ยึดอำนาจจากพระรามราชาธิราช

พระองค์ที่ 6 พระอินทราชา หรือ เจ้านครอินทร์


*


สมเด็จพระอินทราชา ทรงเสด็จ ชลบุรี ทางชลมารค

พบสถานที่เหมาะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์

จึงทรางสร้างวัดขึ้น เป็นวัดหลวง ตั้งชื่อตามพระองค์คือ อินทราราม

โบสถ์ศิลปอยุธยาคือ

ฐานตกท้องช้าง หรือเหมือนเรือสำเภา
หน้าบัน ประดับจาน ชาม ถ้วย กระเบื้องเคลือบ และลายครามสังคโลก

ดูเป็นศิลปะจีน อาจเป็นเพราะ

เจ้านครอินทร์เคยเสด็จไปเมืองจีน

และมีความสนิทสนมพระเจ้ากรุงจีนในพระอุโบถส

ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย และปางสมาธิ 24 องค์

แทน 24 พระพุทธเจ้า

หันหน้าทั้งสี่ทิศ เพื่อให้ผู้มาสักการะอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้า

ชุกชี กระจกเขียวจากจีน ในสมัยพระนารายณ์

เสามะค่า 12 ต้นตกมันทุกต้น ... พระท่านว่างั้น

ลายกนกลายทองหน้าราหู
จิตรกรรม ทางเข้าพระพุทธเจ้าผจญมาร

พระแม่ธรณีบีบมวยผม
พระราหู ตรงทางเข้า

ราหู ... คือยักษ์ เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย

ซึ่งพัฒนามาจากหน้ากาล ในสมัยอยุธยาตอนปลาย และต้นรัตนโกสินทร์

เล่าว่ายักษ์ชื่อชลันธรบำเพ็ญตบะแก่กล้า

จนได้รับพรจากพระศิวะไม่ให้มีผู้ใดต่อกรด้วยได้

จึงเกิดความลำพองทำร้ายข่มเหงทั้งยักษ์ เทพ และมนุษย์

ต่อมา ยักษ์ชลันธรได้ให้พระราหูไปท้าพระศิวะให้มารบกับตน

หากพระศิวะแพ้จะริบตัวนางปารพตีมเหสีเป็นของตน

พระศิวะจึงพิโรธเกิดมียักษ์หน้าสิงห์โต

กระโดดออกจากหว่างพระขนงจะกินพระราหู

พระราหูขอให้พระศิวะช่วยห้ามยักษ์

แต่ยักษ์นั้นหิวมาก พระศิวะตรัสให้ยักษ์นั้นกินแขนขาของตัวเอง

ยักษ์ก็ยังไม่อิ่ม จึงกัดกินท้องและอกจนหมดสิ้นเหลือเพียงส่วนหัว

พระศิวะเกิดความสงสาร จึงตรัสให้พรยักษ์นั้นให้อยู่ที่ประตูวิมานของพระองค์

หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปปราบยักษ์ชลันธรได้สำเร็จ

สมัยโบราณถือว่าหน้ากาลนี้เป็นสัญลักษณ์ของเวลา

ที่กินทุกสิ่งแม้แต่ตัวเอง

หน้ากาลนี้พบเห็นได้ในเทวสถานของฮินดู

ในประเทศไทย สันนิษฐานว่าเข้ามาในสมัยทวารวดีและศรีวิชัย
ภาพวาดชั้นบนสุด ... เหนือลายลายฟันปลา เป็น ฤษี ชีไพรที่ยังละกิเลสไม่ได้

ถัดมา ... เทพชุมนุม

ถัดมาเป็นอมนุษย์ ... ไม่ใช่มนุษย์ เช่น เทพ ยักษ์
ระดับเสมอช่องหน้าต่าง ... ทศชาติชาดก

พรหมนารถชาดก
มโหสถชาดก
จันทชาดก
การเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

ต้องบูชาดอกบัวหลวง ที่มีที่ หน้าวัดเขาบางทราย

ชาวบ้านจึงขี่ควายไปแทนการเดิน

และ แข่งกัน และ พัฒนาเป็นการแข่งขันวิ่งควาย และ ประเพณีวิ่งควาย
วิหารมหาอุต มีสองหล้ง

วิหารแรก อยู่หลังพระอุโบสถ
ต่อมาคับแคบจึงสร้างหลังใหม่
หลวงพ่อเฉย

พระสำริดทรงเครื่อง ศิลปะสมัยอยุธยา

เดิมอยู่วัดสมรโกฏ สร้างในยุคเดียวกับวัดใหญ่อินทาราม ต่อมาร้าง

วิหารก็ชำรุดทรุดโทรม

ทำให้หลวงพ่อเฉย ต้องประดิษฐานประทับนั่งอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่ากระไร

ชาวบ้านจึงเรียกท่านว่า "หลวงพ่อเฉย"

ต่อมาชาวบ้านจึงได้ประกอบพิธีอัญเชิญย้ายท่านมาอยู่ ณ วัดใหญ่อินทาราม
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อครั้งเป็นพระยาวชิรปราการ

ได้เคยเสด็จฯมาพักรวบรวมไพร่พล เพื่อกอบกู้เอกราช ทีีวัดนี้
ออกจากวัดใหญ่ ผ่านอะไรเคยสวย ก็เป็นอันต้องแวะ

ดังนี้


เดิมเป็นหอทะเบียนที่ดินชลบุรี
บ้านเพื่อนสมัยก่อน
20 + ปี เคยมากินข้าวต้มปลาในชุมชนตลาดเก่า
ที่นี่ ... พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชลบุรี

ได้ประทับแรมที่อ่างศิลา

มีพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2419 ตอนหนึ่งว่า


อ่างศิลา นั่นเพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนิน มีศิลาก้อนใหญ่ๆ เป็นศิลาดาด

และเป็นสระยาวรีอยู่ 2 แห่งๆ หนึ่งลึก 7 ศอก กว้าง 7 ศอก ยาว 10 วา

แห่งหนึ่งลึก 6 ศอก กว้าง 1วา 2 ศอก ยาว 7 วา

เป็นที่ขังน้ำฝน น้ำฝนไม่รั่วซึมไปได้

ท่านเจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดีเห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนทั้งปวง

จึงให้หลวงฤทธิ์ศักดิ์ชลเขตร ปลัดเมืองชลบุรี

เป็นนายงานก่อเสริมปากบ่อน้ำ มิให้น้ำที่โสโครกไหลกลับลงไปในบ่อได้

ราษฎร ชาวบ้านและชาวเรือไปมา ได้อาศัยน้ำฝนในอ่างศิลานั้น


เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสหัวเมือง

เสนาบดีกรมท่า หรือเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี

ได้ออกมาสร้างพลับพลารับเสด็จเพื่อได้ใช้เป็นที่ประทับ

ในโอกาสที่เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลอย่างอ่างศิลา
ต่อมาได้สร้างอีกหลัง (หลังเล็ก)

ชาวต่างประเทศได้ไปพักอาศัยอยู่เสมอ เรียก อาศรัยสถาน

ตึกทั้งสองหลังนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชินีนาถ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรอีกครั้ง

ในระหว่างที่ทรงสำเร็จราชการแทนพระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเสด็จประพาสยุโรป

แล้วพระราชทานนามตึกหลังใหญ่ว่า ตึกมหาราช ตึกหลังเล็กว่า ตึกราชินี
วิวในบริเวณ ตึกขาว ตึกแดง
ป้ายสีน้ำเงิน ... บ่อน้ำจืด


ต้องทำสะอาดแล้วมั้ง
รอยพระพุทธบาท
ศาลเจ้าแม่หินเขา

และ

ท่าเรืออ่างศิลา*Create Date : 03 กันยายน 2557
Last Update : 3 กันยายน 2557 16:20:27 น.
Counter : 3062 Pageviews.

39 comments
#### รีวิวร้านครัวกะเหรี่ยง สวนผึ้ง - แกงป่าคือดีย์ #### สาวไกด์ใจซื่อ
(19 ก.พ. 2563 08:55:07 น.)
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ย้อนวันวานกรุงเทพฯ ในอดีต แมวเซาผู้น่าสงสาร
(19 ก.พ. 2563 14:50:53 น.)
The Long Way Around - Dixie Chicks ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(18 ก.พ. 2563 08:25:24 น.)
คอนเสิร์ตเพลงประภาส 3 [Full Concert 1/2 ] สายหมอกและก้อนเมฆ
(17 ก.พ. 2563 14:22:25 น.)
  
เจิมก่อน
เส้นทางแบบนี้น่านั่งรถเล่นค่ะ
ครึ้มเขียวดี ชอบ..
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 3 กันยายน 2557 เวลา:16:35:06 น.
  
นิคชอบโบสถ์ที่ประดับด้วยถ้วยชามเคลือบ ชามสังคโลกค่ะ
เสาตกน้ำมันทุกต้น โอ๊วววว..
แต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังดูสมบูรณ์มากนะคะพี่ตุ๊ก
หรือเพิ่งบูรณะคะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
phunsud Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 3 กันยายน 2557 เวลา:16:42:45 น.
  
โหวตให้หมวดความรู้นะคะ

ชอบจัง ได้ความรู้ดีจังค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 3 กันยายน 2557 เวลา:17:10:14 น.
  

เอาไปเลย ค่ะ ..

เพลิดเพลิน เจริญใจ เสียปานนี้ ..

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้..ขอบคุณ คุณตุ๊ก (tuk-tuk@Korat)

ขอบคุณ คุณก๋า ..

ขอบคุณ คุณฟ้า (กาบริเอล)

ขอบคุณ คุณโอ (เนินน้ำ) (คนนี้ มาช่วยห่มผ้า -เหมือนคุณเสี่ยวเฟย - ด้วย .. มิน่า เมื่อคืน มี 2 คน มาช่วยกัน ห่มผ้า .. เลย นอนไม่หลับ .. )

ขอบคุณ คุณเศษเสี้ยว ..

ขอบคุณ พี่ไวน์ ..

ขอบคุณ เพื่อนแป๋ว .. (หายไปมา ฟะ ??.. )

ขอบคุณ คุณอุ้ม .. คนน่ารัก .. มากๆ ในกลุ่ม เพื่อน บล็อก ค่ะ ..เลิฟ เลิฟ ทุกท่าน ค่ะ ..
โดย: foreverlovemom วันที่: 3 กันยายน 2557 เวลา:19:35:51 น.
  
ไปเที่ยวเมืองชลกับคุณตุ๊กนะคะ . . .


มาพร้อมเสบียงมื้อดึกด้วยค่ะขอบคุณที่ไปทักทายนะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 3 กันยายน 2557 เวลา:22:08:01 น.
  
วงกลมเล็กๆที่อยู่ในตัวเณรน้อย
คือ ความว่าง ครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กันยายน 2557 เวลา:23:04:34 น.
  
ภาพจิตรกรรมฝาผนังงามจริงๆค่ะพี่ตุ๊ก
การประดับหน้าบันด้วยจานชามกระเบื้องเคลือบก็แปลกตาแต่ก็สวยมากค่ะ

ไปอ่างศิลาทีไร ได้แต่แวะสะพานปลากับทานข้าว
คราวหน้าจะแวะตลาดเก่าบ้าง
ขอบคุณพี่ตุ๊กสำหรับข้อมูลนะคะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 3 กันยายน 2557 เวลา:23:38:09 น.
  
หุ .. หุ ..

คนที่ไม่อยู่คนเดียว .. ไม่รู้หรอก ..

บางที ไอ้ที่บ้าๆบอๆ ที่เห็นน่ะ ..... กลบเกลื่อน ..

โดย: foreverlovemom วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:0:17:22 น.
  

มาบล๊อกพี่ตุ๊กได้เปิดหูเปิดตาดีจังครับ

ดูแลสุขภาพด้วยครับ :)

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: Karz วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:0:54:57 น.
  

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

newyorknurse

/center>

โดย: newyorknurse วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:2:04:40 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:4:16:37 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:6:16:37 น.
  
เส้นทาง304โคราช-กบิทร์บุรีเหลือช่วงเดัยวที่ทำ4เลน
ไม่ได้ซักที(สม้ยประชาธิปไตยเต็มใบ )พวกนักอนุรักษ์
ว่าสัตย์จะเป็นอันตราย ไม่ห่วงคนเลยหนอ(คนตายไม่รู้กี่ศพแล้ว) พอมา คมช.อนุมัติงบแล้ว ไม่มีใครค้านเลย
แบบนี้น่าจะให้ท่านอยู่นานๆ มากกง่า1ปีครับ
โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:11:01:06 น.
  
ได้โควต้ามาโหวตให้พี่ตุ๊กค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
......................

โดย: Sweet_pills วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:11:22:43 น.
  ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊ก
อ่างศิลา ของแท้เป็นอย่างนี้นี่เอง
เพิ่งเคยเห็นค่ะ
ไปเที่ยวกับพี่ตุ๊กนี่ครบเครื่องจริงๆ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:14:14:43 น.
  
ขอบคุณเช่นกันครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:14:47:12 น.
  
ไปหาดูพิกัดเพิ่มเติมแล้วค่ะพี่ตุ๊ก อยู่ไม่ไกล หวังว่าจะได้ไปในเร็ววันค่ะ

ภาพทศชาติชาดก วันนี้พี่ตุ๊กแบ่งมาเป็นเรื่องเลย

หลวงพ่อเฉย งามไปอีกแบบค่ะ ไม่มลังเมลืองเรืองรองมาก แต่ก็งามนะคะ

ตึกแดง ยังไม่เคยแวะค่ะ บล็อกแก๊งค์เราอัพบล็อกกันไปหลายคนอยู่ หนูก็ยังไม่ได้แวะซักที

บ่อน้ำจืด เขียวๆ นั่น ยังกะแหนเลยค่ะ

ถ้าได้ไป... ท่าเรืออ่างศิลา ไม่น่าพลาดเหมือนกันค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:15:17:12 น.
  
แง้ๆๆๆๆๆๆ เปลี่ยนหน้าเร็วจัง ตามมะทันน้าาา
ดูภาพซะเพลิน อ่านช้ามไ ไว้กลับมาใหม่ นับป่ะ
ว่ามีกี่ภาพ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:16:49:19 น.
  
สวัสดีค่า พี่ตุ๊ก ^^

มาช้าไปหน่อยค่ะ เมื่อวานก็ไม่ได้เข้า

วังน้ำเขียนไม่เคยไปเลย อยากไปค่ะ
อากาศต้องดีมากแน่ๆเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่า

โดย: lovereason วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:19:08:07 น.
  
เห็นชื่อพระอินทราราชาทีแรกไม่รู้จัก พอบอกเจ้านครอินทร์นี่อ๋อเลยครับ
เป็นกษัตริย์อยุธยาองค์ที่หก นับว่าปเนองค์ต้นๆเลยนะครับ กษัตริย์อยุธยาช่วงต้นขนาดนี้นอกจากพระเจ้าอู่ทองแล้วไม่ค่อยเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้ติดตามเท่าไหร่
ชลบุรีเองก็เป็นแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยทวารวดี แต่กลับไม่ค่อยมีเมืองโบราณที่ใหญ่โตเท่าไหร่นะครับ เมืองใหญ่กลับไปอยู่แถวเมืองชายฝั่งตอนในอย่างสุพรรณบุรีหรือละโว้ และยุคต่อมาก็ร่นมาเป็นอยุธยา
ไปอ่างศิลาผมยังไม่เคยเลี้ยวเข้าตลาดเก่าเลย เดินสะพานปลาตลอด ไว้หนหน้าค่อยแวะ
โดย: ชีริว วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:20:57:45 น.
  
ตามมาเที่ยวและโหวตให้พี่ตุ๊กครับ
โหวต tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ไม่ยักรู้ว่าชลบุรีีมีวัดเก่าสมัยอยุธยาตอนต้น
สมัยก่อนเมืองที่เจริญ จะอยู่ติดแม่น้ำ เช่น อยุธยา อู่ทอง มีตำนานเล่าขานมากมาย
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:23:51:45 น.
  
คนเมืองชลจะพลาดบล็อกนี้ได้ยังไงกันคะ
อ่านจบต้องโหวตทันทีเลยค่ะ
แล้วก็ส่งเข้านอนด้วยนะคะ ฝันดีค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:0:06:28 น.
  
อาคารศาลาเทศบาลนั่น ชอบเหมือนกันค่ะพี่ตุ๊ก


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:5:28:59 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:6:09:37 น.
  
ติดรถไปเที่ยวด้วยครับ ภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยมากครับ
โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:6:56:06 น.
  
อรุณสวัสดิ์ขอรับ.. ตามมาเที่ยวด้วยคน.. วันนี้งบหมดขอไว้เป็นวันถัดไปจะมาแวะมาใหม่ขอรับ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:7:31:43 น.
  
คนชลบุรีแท้ๆ
แต่ยังไม่เคยไปตามสถานที่พวกนี้เลยค่ะ
เหมือนใกล้เกลือกินด่างนะคะ
ทั้งๆ ที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์
เอาไว้วันไหนตั้งใจไปซะหน่อยแล้ว

โดย: chenyuye วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:7:54:46 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะพี่ตุ๊ก

แต่ตอนหนูไป ไม่ได้ไปกาดหลวงเลยหละค่ะ แหะๆ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:9:34:04 น.
  
ไม่ได้ไปบางแสนนานเลยค่ะ ... คิดถึงต้นไม้ สวนเขียว ๆ ข้างทางแบบนี้

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: Tristy วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:11:45:15 น.
  
บ่ายๆฮ้อนๆ
ฝนก่บ่าตก
นั่งตาปรือเลยครับปี้ตุ๊ก
ง่วงขนาดเลยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:15:20:24 น.
  
จุดพักรถเขาพลึง เห็นเค้าแวะกันเยอะเลยค่ะพี่ตุ๊ก คุ้นๆ ว่ามีร้านค้า ร้านกาแฟด้วยมังคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:15:47:04 น.
  
โหวตหมวดท่องเที่ยวให้คุณตุ๊กนะคะ


พร้อมชวนทานอาหารต่อจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:17:21:17 น.
  
ตามมาเที่ยวค่ะ ขอบคุณที่แวะไปชมที่บล๊อค
โดย: puipom ไม่ได้ล๊อคอิน IP: 1.10.247.68 วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:19:34:49 น.
  
ภาพและสาระครบครันเลยจริงๆครับ ดูและอ่านไปเพลินเลยทีเดียว

ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ ผมเองก็แค่เขียนพรรณนาไปเรื่อยเปื่อย ภาพมันสื่ออารมณ์เช่นนั้นเอง

ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับพี่
โดย: tiensongsang วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:21:57:38 น.
  
เห็นหน้าบันแล้วตกใจ เมื่อก่อนมีชามงามๆ หลายใบ ปัจจุบัน?

จิตรกรรมก็ซ่อมซะหมดงาม งานหลวงสมัยรัชกาลที่ 3 สิ้นสูญ

ดูท่าจะเหลือเพียงพระประธานกับบานหน้าต่างประดับมุกที่เดิมๆ
โดย: ปลาทอง สมองน้อย IP: 171.101.168.60 วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:22:54:54 น.
  
เห็นภาพบ้านเก่าๆ ทำให้รู้สึกว่าบ้านเมืองเราเปลี่ยนไปมากจริงๆ

สระที่บอกว่าต้องทำความสะอาด ต้องทำจริงๆ แหละครับ เขียวซะขนาดนั้น

ศาลเจ้าจีนนี่สีสดจริงๆ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 กันยายน 2557 เวลา:0:06:36 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กันยายน 2557 เวลา:6:41:39 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้ง
---------
อรุณสวัสดิ์ขอรับ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 6 กันยายน 2557 เวลา:6:56:14 น.
  
อยู่ใกล้ๆแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยครับ..
โดย: Ujiba วันที่: 8 กันยายน 2557 เวลา:22:28:02 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]

บทความทั้งหมด