เที่ยวแปดริ้ว ... บางคล้า

เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกง

ชื่อฉะเชิงเทรา สันนิษฐานว่า

มาจากภาษาขอมหรือเขมร สมัยลพบุรี

ที่เรียก แม่น้ำบางปะกงว่า คลองลึกหรือคลองใหญ่

เป็นภาษาเขมรว่า สตึงเตรง หรือ ฉทรึงเทรา >>> ฉะเชิงเทรา


ชื่อแปดริ้ว สันนิษฐานว่า

ปลาช่อนที่มีชุกชุมนั้น มีขาดใหญ่ที่เมื่อนำมาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว

หรือ

จากนิทานพื้นบ้านเรื่อง พระรถเมรี

ยักษ์ฆ่านางสิบสองแล้วชำแหละศพออกเป็นชิ้น ๆ รวมแปดริ้ว

ทิ้งลอยไปตามลำน้ำท่าลาด


สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031)

ปรากฏชื่อฉะเชิงเทราเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา


สมัยพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.2136)

ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล

และได้ยกทัพไปตีเมืองละแวก


สมัยอยุธยาตอนปลาย

กรมหมื่นเทพพิพิธ พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

ซึ่งทรงผนวชในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ

มีความผิดฐานคิดกบฏ จึงถูกเนรเทศไปที่ลังกา

เมื่อพระเจ้ามังระส่งกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา

กรมหมื่นเทพพิพิธได้เดินทางกลับไทย

เกลี้ยกล่อมผู้คนทางหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกเพื่อไปช่วย

แต่กองทัพไปเสียทีพม่าที่ปากน้ำโยธกา ก่อน

(ต.โยธกา อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา)

จึงหนีไปเกลี้ยกล่อม พระยานครราชสีมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้แตก

พระยาตากได้คุมพลประมาณหนึ่งพันเศษ

ถอยร่นมาจนถึงบ้านแห่งหนึ่ง เป็นเวลาเช้าพอดี ... เรียกบ้านอุทัย

( อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา)

การสู้พลางถอยพลางของทำให้ทหารและไพร่พลของเกิดความอ่อนล้า

พระยาตาก จึงมีคำสั่งให้หยุดและหลบซ่อนพม่า

มีผู้เฒ่า 3 คน แนะนำพระองค์ว่าไม่ควรหยุดพักทัพที่หมู่บ้านแห่งนี้

(ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา)

เพราะที่โล่งแจ้ง สามารถพบเห็นได้ง่าย

ควรไปที่โพธิ์สังหาร จะปลอดภัยกว่า


วันที่ 4 มกราคม 2309

ขณะที่ทัพพระเจ้าตากหยุดพักแรม และหาเสบียงอาหาร

พบทัพพม่ายกมาจากบางคาง (จ.ปราจีนบุรี) ไล่ตามมา

พระยาตากจึงขึ้นม้าพร้อมไพร่พลออกสู้รบ จนได้รับชัยชนะ

และ

มีสาวชาวบ้านชื่อ นางโพ ได้นำชาวบ้านเข้าช่วยรบกับทัพพม่าจนเสียชีวิต

เปลี่ยนชื่อจากโพธิ์สังหารเป็น ต.โพสาวหาญ

( ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา)

จึงถือเอาวันนี้ เป็นวันทหารม้า

ถือกำเนิดจากวีรกรรมที่ บ้านพรานนก


และพรานต่อนก ชื่อ เฒ่าคำ

(บ้านพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา)

ได้บอกทางหลบหนีไปยังเมืองจันทบุรี

โดยไป บ้านนาเริ่ง (อ.บ้านนา) นครนายก

ประจันตคาม ปราจีนบุรี

โจ้โล้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (ที่วันนี้จะพาไป)

บางปลาสร้อย ชลบุรี ... วัดใหญ่อินทราราม คลิกที่นี่

มุ่งไปตั้งตัวที่จันทบุรี อยู่ 7 เดือน แล้วจึงนำทัพขับไล่พม่า
ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

จากศึกที่ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา เจ้าอนุวงศ์หนีไปพึ่งญวน

ทำให้ไทยและญวนบาดหมางกัน

จึงทรงโปรดฯ ให้

สร้างป้อมขึ้นเพื่อรับศึกญวน ในปี พ.ศ. 2377

คือป้อมเนินวง จันทบุรี

และ ที่เมืองฉะเชิงเทรา

ทรงโปรดฯ ให้ย้ายที่ว่าการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิม ... ปากน้ำโจ้โล้

มาสร้างเมืองและกำแพงเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่

แขวงเมืองฉะเชิงเทรา

ชิดกับลำน้ำบางปะกง ซึ่งใช้ลำน้ำเป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติอีกชั้น

เมืองฉะเชิงเทราจึงมีป้อมสมัยใหม่

ป้องกันการยิงของเรือปืน
พร้อมทั้งสร้างวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ คลิกที่นี่

ซึ่งถือเป็นวัดหลวงในสมัยนั้น
พ.ศ. 2390 เกิดจลาจล "อั้งยี่"

เป็นคนจีนที่อพยพเข้ามารับจ้างทำไร่ และเป็นกรรมกร

กำเริบยึดเมือง และฆ่าเจ้าเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนั้น

คือ พระยาวิเศษฤาชัย (บัว)

มีการปราบปราม อั้งยี่หนีเข้าไปวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์

มีการจุดไปเผาไล่ให้ออกมา แล้วถูกจับสำเร็จโทษทั้งหมด
ฉะเชิงเทรา ตั้งเป็นจังหวัด (พ.ศ. 2476)

และวันนี้จะพาไปที่ตั้งฉะเชิงเทราสมัยก่อนรัชการที่ 3

คือ อ. บางคล้า

ใช้เส้นทางจากฉะเชิงเทรา ไปบางน้ำเปรี้ยว ที่ไม่เคยสำรวจ

โดยราว 2-3 กม.จากโลตัสตลาดบ้านใหม่

เลี้ยวขวาลงทางขวาสะพานข้ามคลอง
ป้ายบอกทาง
นาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557
ข้ามแม่น้ำบางปะกง
ซุ้มประตูขวามือคือวัดปากน้ำโจ้โล้
โจ้โล้ ภาษาจีนแปลว่า ปลากระพงขาว

อาจเพราะมีกระพงขาวชุกชุม
บางประกงที่นี่ถามเจ้าถิ่นบอกว่าเป็นน้ำกร่อย เพราะอยู่ห่างอ่าวไทยราว 50 ก.ม.

ในอดีตสองพันปีที่ผ่านมาเชื่อว่าแถบนี้เป็นทะเล

จากการที่พบเปลือกหอยมือเสือ และเปลือกหอยอื่น ๆ ในแถบนี้

ปากน้ำโจ้โล้ เป็นปากคลองท่าลาด ไหลลงบางปะกง

ซ้ายของรูป ... คลองท่าลาด

ตรงกลาง ... อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช ที่ปากน้ำ

ขวา ... แม่น้ำบางปะกง
วัดปากน้ำโจ้โล้

เดิมเป็นสถานที่ตั้งทัพพม่าที่ตามไล่พระเจ้าตากมา

พระเจ้าตากที่วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำ มี โบสถ์สีทอง
เพราะที่นี่มีโบสถ์ทอง

เพราะพระที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องดูหมอ คนมาเยอะ
พระประจำถิ่นไม่มีที่สงบ ๆ ... ด้านหลังองค์พระคือกุฏิ


จึงต้องไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมฝั่งตรงข้าม ... เสียดายป่าต้นจาก
เรือม้าเทศ

ท่านปู่ทวดภู่ ต้นตระกูลวนะภูติ

และปู่ทวดเพชร ต้นตระกูลเพชรรัตน์

สองพี่น้องนำไม้ตะเคียนมาจากป่าดงน้อย อ.ราชสาส์น 2 ต้น

ขุดเป็นเรือยาว 2 ลำคู่กัน คือ เรือม้าเทศและเรือม้าน้ำ


เรือม้าเทศ 28 ฝีพาย เดิมหัวเรือเป็นรูปหัวม้า

และมีการประกอบพิธีฝังผมผีตายโหงไว้

เล่ากันว่าเรือม้าเทศเป็นเรือตีนปลาย คือแข่งขันระยะสั้นจะไม่ค่อยชนะ

แต่ถ้าแข่งระยะไกลจะไม่เคยแพ้ใคร ตลอดคุ้งน้ำบางปะกง


ส่วนเรือม้าน้ำเชื่อว่ามีอาถรรพ์

หลังการแข่งจะต้องมีคนเจ็บหรือตาย

ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันจมเรือบริเวณปากคลองท่าลาดเพื่อล้างอาถรรพ์
ลำใหญ่ เรือม้าเทศ

ลำเล็ก เรือเพรียวเป็นเรือที่พระใช้บิณฑบาตร
ออกจากวัดข้ามคลองท่าลาด
เลี้ยวขวาไปอนุสรณ์สถาน พระเจ้าตาก


เมื่อพระเจ้าตาก ขึ้นครองราชย์

ทรงโปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ ที่ปากน้ำโจ้โล้

แต่ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลงในปี พ.ศ. 2491

และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2539 - 2542
ปากคลองท่าลาด หรือปากน้ำโจ้โล้
แม่น้ำบางปะกง
จุดหมายต่อไป คือ เข้าเมืองบางคล้า
เมื่อพระเจ้าตาก ขึ้นครองราชย์

ทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นบริเวณใต้ต้นโพธิ์

ที่พระองค์ได้หยุดพักหุงหาอาหารหลังจากข้ามคลองท่าลาด
วิหารทรงจตุรมุข ก่ออิฐฉาบปูน

หลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องเกร็ดเต่าทำจากดินเผา

มีกำแพงล้อมรอบพร้อมมุงหลังคา
หน้าต่างหนึ่งช่องประตูสองช่อง

เหนือขอบประตูสองด้าน ประดับด้วยถ้วยชามสังคโลกเรียงกันเป็นรูปทรงกลม
ภายในวิหารมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 1 องค์
บนต้นไม้ ล้วนเต็มไปด้วยค้างคาวแม่ไก่


หิวแล้วไปตลาดน้ำบางคล้า
อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า
ขนมจาก
สารพัดหอย
สารพัดทอง
สารพัดไส้ ... ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
สารพัดพืช
ปิดท้ายด้วยวัดเก่าแก่ วัดแจ้งบางคล้า
เล่าว่า สมัยรัชกาลที่ 1

พระองค์เสด็จนำทัพไปตีเมืองเขมร ได้มาถึงวัดนี้ตอนรุ่งสางพอดี จึงชื่อวัดแจ้ง
ได้แต่ชมอยู่นอกรั้วพระอุโบสถ


หน้าบัน พระพรหมทรงครุฑ และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
กินรี
เจ้าเงาะ - รจนา
และยักษ์วัดแจ้ง ... ตัวเขียว
ศาลาการเปรียญ ... สวย
หน้าบัน พระนารายณ์(สีเขียว)ทรงครุฑ
และที่สวย และ แปลกตา ... ช่อฟ้า*Create Date : 11 กันยายน 2557
Last Update : 11 กันยายน 2557 7:53:51 น.
Counter : 3565 Pageviews.

17 comments
♨ Haidilao Hot Pot :i ร้านหม้อไฟไหตี่เลา海底捞 ♨ เซ็นทรัลเวิลด์ Tui Laksi
(12 ก.พ. 2563 13:20:46 น.)
ปั่นกระเสียว เที่ยววังคัน ครั้งที่ ๖ onfly
(12 ก.พ. 2563 11:58:56 น.)
🚗วัดถ้ำตะเพียนทอง (หลวงพ่อทองคำ) ลพบุรี🚗 โอน่าจอมซ่าส์
(11 ก.พ. 2563 10:06:36 น.)
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (2) สายหมอกและก้อนเมฆ
(9 ก.พ. 2563 16:46:41 น.)
  
แวะมาเยี่ยมชมครับ

แปดริ้วใกล้แค่นี้น่าไปมาก ของดีก็เยอะ เคยไปเดินตลาดบ้านใหม่ และได้ยินที่บางคล้ามีค้างคาวแต่ยังไม่เคยไปชมซะที

สงสัยต้องไปดูให้ได้ซะแล้ว
โดย: 3KKK วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:9:41:11 น.
  
เจิมๆๆๆ
ไปเที่ยวด้วยค่ะ
Vote เต็ม
ไว้มาใหม่นะคะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:9:41:38 น.
  
ได้เที่ยว ได้ดู ได้ความรู้ ได้เยอะแยะเลยค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:15:23:29 น.
  
วัดแจ้งสวยดี
ปากน้ำโจ้โล้สามารถต่อเส้นทางขึ้นไปถึงปราจีนบุรีได้
โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:15:35:58 น.
  
โบสถ์ทองสวยมากครับพี่ตุ๊ก
เพื่อนผมเคยบอกว่า
เวลานั่งรถข้ามสะพานบางปะกง
ให้กลั้นหายใจแล้วอธิษฐาน
ถ้ากลั้นหายใจตั้งแต่อีกด้านไปยังอีกด้านได้
คำอธิษฐานจะเป็นจริง
แต่ทำไม่ได้ครับ
สะพานยาวเกิน 5555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:16:11:24 น.
  
มาชมค้างคาวแม่ไก่
มาบางคล้าไม่เคยแวะวัดนี้เลยครับ
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: moresaw วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:16:47:00 น.
  
เข้ามาเที่ยวด้วยกะคุณตุ๊กวันนี้เต็มอิ่มเลยค่ะ
ค้าวคาวชัดจัง ดูใกล้ๆน่ากลัวนะคะ
มี Batman Theme Song ให้ชมด้วย
สารพัดทอง...ฟังดูน่ารัก^^
สารพัดไส้ ... ถ้าไม่เห็นรูปก็ชวนให้คิดไปไกลเลยค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:17:31:49 น.
  
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:18:51:14 น.
  
ผมนั่งอ่านเนื้อเพลงตี้ปี้ตุ๊กแปลมา
นั่งฟังเพลงไปตวย

เพลงนี้เข้ากับความรู้สึกของผมเลยคัรบ
ก้าไปดูเฟซเก่าๆของพี่ชายผมตี้เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปี

กึ๊ดเติงหาพี่ชายขนาดเลยครับ...


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:22:52:11 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 12 กันยายน 2557 เวลา:3:14:23 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กันยายน 2557 เวลา:6:02:26 น.
  
โบสถ์สีทองน่าไปมาก ๆ เลยค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 12 กันยายน 2557 เวลา:8:33:59 น.
  
ภาพพายเรือ ต่อจากค้างคาวภาพแรกสวยดีค่ะ

วัดปิตุลาธิราช หนูจำได้ค่ะ คุณอ้อเอาตอนนี้ไปทำคลิปให้ด้วย

วัดปากน้ำโจ้โล้ สีทองอร่าม ยังไม่ได้ไปค่ะ เล็งๆ ไว้ อ้าว เค้าขึ้นชื่อเรื่องดูมดดูหมอเหรอคะ

มีสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากเยอะเหมือนกันนะคะ

ตลาดน้ำบางคล้าเคยไปแวะครั้งเดียวค่ะ ว่าจะนั่งเรือเที่ยว เวลาไม่พอ เลยกะว่าวันหลังจะไปใหม่ จนบัดนี้ ล่วงเลยมานานหลายปีเลยค่ะ

ฮาพี่ตุ๊กอีกแล้วค่ะ ค้างคาวแม่ไก่ กับ theme song batman 555

เสียดายวัดแจ้งค่ะ นี่ขนาดยืนส่องจากนอกรั้วนะคะ

*** ปลาจานสุดท้าย หนูลืมชื่อค่ะ อีกจานด้านบน ปลาทูทอดแดดเดียว

คราวหน้าคงไม่แวะร้านนี้แล้วค่ะ วันนั้นฝนตก ไม่มีทางเลือก แต่เป็นร้านดังที่หนูคงไม่ถูกปากมังคะบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Book Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 กันยายน 2557 เวลา:14:10:56 น.
  
มาแย้วๆค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 กันยายน 2557 เวลา:15:33:00 น.
  


ต้องขอขอบคุณ ท่านประธาน มากครับ
เพราะมิฉนั้น หลายคนคงไม่รู้ว่าเมืองฉะเชิงเทรา มาจากภาษาเขมร ว่า "ฉทรึงเทรา "
นึกอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขียนอย่างนี้ อิ อิ
อ้อ อีกคำหนึ่ง...
โจ้โล้ แปลว่า ปลากะพงขาว
ถ้าไปอ่างศิลาคราวนี้ จะไปสั่งปลาโจ้โล้ แดดเดียวสักจาน
ท่านว่าพายุสุริยะ จะได้กินใหม ?? ฮ่า ฮ่า ฮ่า
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 14 กันยายน 2557 เวลา:11:16:06 น.
  

ทั้งเรื่องที่เล่า และรูปประกอบ ชวนให้น่าติดตาม เช่นเคย นะตุ๊ก

โดย: ต๋อย ชไมพร IP: 192.99.14.34 วันที่: 17 กันยายน 2557 เวลา:7:55:08 น.
  
ยินดีเจ้าต๋อย
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 กันยายน 2557 เวลา:9:39:44 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]

บทความทั้งหมด