21 สค 64 ความฝันอันสูงสุด
                   ตั้งแต่โควิดระบาด   พบเห็นความแตกแยกไปทั่วทุกวงการ  มากหมอมากความจริงเลย สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนๆขาดสะบั้นยากประสาน เพื่อนในไลน์แตกกันเป็นสองฝ่าย  แต่ละคนมีจุดสุดท้ายที่ห้ามแตะ  เลยจากนี้ไปต่างฝ่ายต่างทนรับฟังกันไม่ได้อีกต่อไป  แตกเป็นกลุ่มย่อยถ้าไม่มีบัตรเชิญห้ามเข้า  เข้าแล้วทำผิดกฏถูกเตะออกได้  สำหรับเรา พวกไร้ปากเสียง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขาดจุดยืน เพียงแต่อยู่ด้วยความเข้าใจ ไม่ อยากบาดหมางกับใคร เพื่อนสนิทรู้ใจจัดการเลือกข้างเข้ากลุ่มให้เสร็จ  ที่ใดมีความแตกแยกผู้กำลังหาช่องทางหาประโยชน์ย่อมไม่รีรอที่จะเข้าตี  ยามใดประเทศชาติแข็งแกร่งประชาหน้าใสผู้คนเสพสุขใครจะไปเดือดร้อนอะไร    

                   สถานการณ์ปัจจุบันรู้สึกขอบคุณและเห็นใจผู้ทำงานเป็นอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่รักตนเองคือการเป็นผู้รู้สำนึกขอบคุณระลึกคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง การทำงาน  ราบรื่นไร้อุปสรรค  ประสบผลสำเร็จร้อยเปอร์เซนต์  ไม่มีจริงในโลก       

                   ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่กำลังทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ   อย่าได้เสียกำลังใจ ท้อถอย ถอดใจไปจากงานตรงหน้า ด้วยว่าใครมาด้อยค่าลดคุณค่าในตัวของเรา เมื่อนึกย้อนกลับไปหมากเกมส์นี้เป็นยุทธวิธีที่ใช้ได้ผล ประสบมากับตนเองกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามเลื่อยขาเก้าอี้กดดัน บั่นทอนกำลังใจในอันที่จะทำงานต่อไป ถ้าหลงกลขันติไม่สูงพอแล้วก็เข้าทางฝ่ายตรงข้ามและจะถอนตัวออกจากความกดดันสงครามประสาทนั้นไปในที่สุด    ด้วยคิดว่าทำไมคนดีมีความสามารถอย่างฉันจะต้องมาทนกับถ้อยคำและกิริยาเหยียดหยาม ด้อยค่า ถ่อยสถุนจากกลุ่มคนระดับนี้เยี่ยงนี้   

                ขอให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งหน้าที่ ให้มั่นใจในสติปัญญาความสามารถและคุณงามความดีของตนเอง  เดินหน้าต่อไปอย่าท้อถอย  อย่าสูญเสียศรัทธาและจิตวิญญาณของตนเอง อีกไม่นานประเทศไทยจะผ่านวิกฤต และจะเข้ายุคชาววิไลอย่างแท้จริง วันก่อนฟังอาจารย์นักลงทุนท่านหนึ่งที่ดูโหราศาสตร์ได้ด้วย เคยดูดวงผู้นำอย่างแม่นมาแล้ว นั่งฟังวันนั้นได้แต่ยิ้มในใจ   "บ้านเมืองนี้ผู้นำผูกไว้กับทหารมาแต่อดีตกาล ผู้นำพาชาติไทยรอดจากการเป็นทาสขอม ใครจะรักชาติบ้านเมืองเท่าทหารที่เขาสละได้แม้แต่ชีวิต เจ๊กแป๊ะที่ไหนจะมาขายสมบัติชาติกินไม่มีเหลือ ฝันได้แต่บุญไม่ถึงบุญของตัวเองมีไม่พอ"


ที่มาของเพลง

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ได้เสด็จฯ ไปในงานพระราชพิธีสังเวยดวงวิญญาณอดีตมหาราช (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นี้ ได้เสด็จฯ ไปที่ ต.แม่อาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เสด็จฯ มาตั้งค่ายพักแรม ณ ที่นี้ก่อนยกทัพเข้าไปตีเมือง ซึ่งยังปรากฏร่องรอยรั้วป้อมค่ายต่างๆ อยู่ และในปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จนเรศวรมหาราชทรงช้างต้น และได้จำลองค่ายที่ประทับแรมจินตนาการ และร่องรอยที่ปรากฏอยู่ตามสภาพจริง

หลังจากเสร็จพระราชพิธี เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๕ แล้วเสด็จฯ กลับประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ในคืนนั้น ก่อนรุ่งสว่าง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงสุบินนิมิตว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จฯ มาปรากฏพระองค์ขึ้นที่หน้าพระแท่นบรรทม ในพระสุบินนิมิต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบถวายบังคมโดยที่ทรงทราบจากพระวรกายและฉลองพระองค์ทรงเครื่องออกศึกว่า คือ องค์พระนเรศวรมหาราช และได้มีกระแสพระดำรัสแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า พระองค์ท่านปัจจุบันนี้ ดวงพระวิญญาณยังอยู่ในประเทศไทย เพราะทรงเป็นห่วงบ้านเมือง ประชาชนคนไทย ยังไม่ได้ไปประสูติใหม่ ณ ที่ใดเลย และที่มาปรากฏในสุบินนิมิตนี้ ก็เพื่อจะทรงเตือนว่า ในอนาคตต่อจากนี้ไป บ้านเมืองไทยจะประสบกับความวุ่นวายยุ่งยาก และความมืดมนยิ่งขึ้นอย่างน่ากลัวอันตรายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยพระองค์ท่าน (อนาคตนั้นก็น่าจะเป็น สมัยนี้เอง -ผู้เรียบเรียง) ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นกำลังพระทัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเพื่อที่จะได้ทรงนำประชาชน และชาติไทยฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปได้

และพระองค์ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันจักเป็นผู้นำให้ชาติไทยและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นห้วงวิกฤตินี้อย่างแน่นอน และพระองค์ท่านจะเสด็จฯ ติดตามช่วยเหลืออยู่ตลอดไป และขอให้ทั้งสองพระองค์ได้ทรงให้กำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ที่เขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสเข้าใกล้ถวายงานโดยใกล้ชิด แต่เป็นประชาชนที่ยึดมั่นในพระองค์ท่าน โดยไม่เคยแสดงตัวออกมาให้ปรากฏเหมือนกับการทำบุญปิดทองหลังองค์พระปฏิมา และเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะถวายชีวิตเพื่อพระองค์ท่านและชาติไทย จึงทรงขอให้รวบรวมชาวไทยผู้รักชาติเหล่านั้น และสนับสนุนให้เขาได้มีกำลังใจเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองไว้

ในพระสุบินนิมิตนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า พระองค์ทรงสะดุ้งพระองค์ตื่นจากที่บรรทม และทรงประทับนั่งก็ยังทรงทอดพระเนตรเห็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรากฏอยู่ จึงทรงปลุกพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรากฏให้ทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชั่วครู่ ก็เสด็จฯ ไปเมื่อทั้งสองพระองค์ได้ทรงถวายบังคมแล้ว

และจากพระสุบินนี้เอง ทั้งสองพระองค์จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงความฝันอันสูงสุดนี้ขึ้น และได้พิมพ์เพลงพระราชนิพนธ์นี้ พระราชทานแก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติโดยทั่วหน้า และได้โปรดเกล้าฯ ให้คุณทนงศักดิ์ ภักดีเทวา และคุณจินตนา สุขสถิตย์ ร้องเพลงนี้ สอนให้แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน เป็นครั้งแรกที่ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา.....

ที่มา : https://www.se-ed.net/twc/article/dream.htm


เนื้อเพลง

คำร้อง: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอ สู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอ ฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่ง ผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะ ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ไม่ท้อถอยคอยสร้าง สิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจ ในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

นี่ คือปณิธานที่หาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ถึงทนทุกข์ ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน

โลก มนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คง ยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทยCreate Date : 21 สิงหาคม 2564
Last Update : 21 สิงหาคม 2564 23:08:56 น.
Counter : 729 Pageviews.

23 comments
(โหวต blog นี้) 
No. 1042 ทำงานที่ใหม่.. เจอดี...ซะแล้ว ไวน์กับสายน้ำ
(26 พ.ย. 2564 05:55:22 น.)
(ตอบกระทู้) จากกันด้วยดี ดีสำหรับเขาหรือสำหรับเรา comicclubs
(25 พ.ย. 2564 15:47:28 น.)
Too Fast and too Furious จันทราน็อคเทิร์น
(25 พ.ย. 2564 14:27:24 น.)
เอกสารครบหมดแล้ว จันทราน็อคเทิร์น
(23 พ.ย. 2564 15:25:05 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณอุ้มสี, คุณhaiku, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณเริงฤดีนะ, คุณร่มไม้เย็น, คุณSweet_pills, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณ**mp5**, คุณตะลีกีปัส, คุณkae+aoe

  
เจิม
เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในดวงใจเลยค่ะ
โดยเฉพาะท่อนนี้ค่ะ

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่ง ผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะ ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
โดย: อุ้มสี วันที่: 22 สิงหาคม 2564 เวลา:0:02:13 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น

แค่เรื่องวัคซีน
หมอยังพูดไม่ตรงกันเลยครับ
ประชาชนอย่างผมเลยนั่งงง
ไม่รู้จะเชื่อใครดี 555

แต่สิ่งที่รู้สึก
คือเห็นใจหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ครับ
ทุกคนทำงานหนัก เสี่ยงภัยมากๆ

ส่วนความแตกแยกทางความคิด
กำลังเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการเมือง

ผมก็อยากเห็นความสงบของบ้านเมือง
อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไม่ย่ำอยู่กับที่
อยากเห็นผู้นำที่มีความสามารถ
อยากเห็นสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
อยากเริ่มต้นใหม่กับอาชีพและการใช้ชีวิต
และไม่อยากให้ทั้งหมดกลายเป็นเพียงความฝันเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2564 เวลา:7:07:41 น.
  
ขอให้หมอเย็นรอดปลอดภัย
ไม่ต้องถูกกณฑ์ไปอยู่ด่านหน้าจ้า

โดย: หอมกร วันที่: 22 สิงหาคม 2564 เวลา:11:00:31 น.
  

ให้บ้านเมือง และรัฐนาวา
ฝ่าคลื่นลม..วิกฤติต่างต่าง
สู่ความสงบสุขทุกๆฝ่ายโดยเร็ว
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 สิงหาคม 2564 เวลา:12:19:31 น.
  
หิวแสง
คำนี้เป็นคำฮิตในช่วงนี้เลยนะครับ

สิ่งที่ผมไม่กล้าเขียนในเฟซหรือในบล็อก
คือพวกข้อมูลเชิงวิชาการนี่ล่ะครับ
ถ้าถามว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อในข้อมูล
ก็อาศัยอ่านแล้วคิดตาม
แต่สุดท้ายก็ฟันธงยากจริงๆ
อย่างเรื่องวัคซีน เพราะมันเป็นเรื่องใหม่
เพิ่งเคยเกิดขึ้นในโลก
การรับรองทางวิชาการก็คงจะยังมีไม่มาก
เพียงแต่ตอนนี้ถ้าหมอคนนึงบอกว่าวัคซีนนี้ดี
หมออีกคนก็จะบอกว่าไม่ใช่ ไม่ดีอย่างที่หมอคนนั้นพูด
คนฟังก็สับสนเลยครับ ไม่รู้จะเชื่อใครดี 555

ส่วนเรื่องนายกฯ ผมเคารพความชอบความเชื่อของคนอื่นเสมอครับ
นายกทุกคนที่ผ่านมาในอดีตก็มีทั้งคนชอบคนชัง
เป็นธรรมดาจริงๆครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2564 เวลา:13:54:06 น.
  
เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดมีความหมายทุกประโยค
และไพเราะมากค่ะ

ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อบ้านเมืองเวลานี้นะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:0:04:43 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณเย็น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:5:55:06 น.
  
ใช่ครับ มากหมอมากความ ระยะนี้เห็นค่อนข้างชัด...
ความแตกแยกไม่ใช่มีเฉพาะวงการแพทย์ อย่างอืืนเยอะกว่า
นาจะพอ ๆ กัน
..
ในไลน์จะมีการแบ่งแยกเห็นชัดกว่าว่า เพื่อนคนไหนอยู่ฝั่งไหน
ผมก็เลย ฟังข่าว ดูข้อมูลมาเปรียบเทียบว่า ข้อมูลไหนน่าจะ
เป็นไปได้แล้วค่อยเขี่ยข้อมูล เต้าข้อมูลออกไป

แต่มิได้บอกใครว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย นอกจากสนิทกันเท่านั้น

...

เวลากลับไปบ้านหัวหิน ขับผ่านวังไกลกังวลแล้วนึกถึง
ในหลวง ร.9 และสมเด็จ ที่ดูแล ให้คำแนะนำผู้ใหญ่
หลายคน ให้อยู่กับร่องกับรอย ทำให้บ้านเมืองสงบลง
อย่างรวดเร็ว แต่ได้แต่คิดครับ

เรื่องนิมิตหรือพระสุบิน..จึงมีเพลงนี้ขึ้นมาเพิ่งทราบครับ
ขอบคุณหมอที่ช่วยนำข้อมูลมาให้ครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 23 สิงหาคม 2564 เวลา:12:15:23 น.
  
ขอบคุณคุณเย็นมากค่ะสำหรับคำอวยพรและกำลังใจ
ราตรีสวัสดิ์นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 25 สิงหาคม 2564 เวลา:0:07:56 น.
  
ขอบุคณครับคุณเย็น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 สิงหาคม 2564 เวลา:14:14:20 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 สิงหาคม 2564 เวลา:6:56:23 น.
  
สามทุ่มแถลงจับผู้กำกับโจ้
แต่ผมคงไม่ดู
หน้าฟีดเฟซบุ๊กเต็มไปด้วยข่าวนี้ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 สิงหาคม 2564 เวลา:20:53:11 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 สิงหาคม 2564 เวลา:6:49:44 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 27 สิงหาคม 2564 เวลา:14:37:29 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

มากหมอมากความ
แล้วปชช.คนที่ไม่ใช่หมอก็เฮ้อ...เอาไงดี
แต่ท้องถิ่นเขาจัดสรรวัคซีนอะไรมาให้ฟรีๆก็ลงทะเบียนฉีดกับเขาค่ะ
ไม่รอไม่ฟังแล้ว ครบ2เข็มก็สบายใจ
ใช้ชีวิตไม่เสี่ยงเหมือนเดิม
แก่แล้ว ไม่อยากตายแบบอนาจค่ะ
อยู่บ้านส่วนใหญ่ ออกไปก็ปกป้องตัวเองเต็มที่
คุณน้องหมอเย็นรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 31 สิงหาคม 2564 เวลา:9:59:39 น.
  
สวัสดีครับคุณเย็น

ใช่ครับ
ทำสิ่งใด
คงวรถูกต้องตามกฏหมาย และ ถูกต้องตามธรรมด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 สิงหาคม 2564 เวลา:22:35:36 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณเย็น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กันยายน 2564 เวลา:6:11:09 น.
  
ดอกบัว
เป็นดอกไม้ชนิดนึงที่ผมชอบบันทึกภาพเก็บไว้มากๆครับ
เสียดายที่บ้านปลูกไว้แค่สามชนิด
เพื่อนผมคนนึงปลูกไว้เป็นสวน
มีหลายพันธุ์ แต่ละดอกก็สวยต่างกัน
สวยงามมากๆเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กันยายน 2564 เวลา:17:39:11 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2564 เวลา:7:15:14 น.
  
แวะมาเยี่ยมครับ
โดย: **mp5** วันที่: 6 กันยายน 2564 เวลา:15:56:52 น.
  
ขอบคุณมากครับคุณเย็น

อูเคเลเล่ผมเล่นไม่เป็น
แต่หมิงเล่นเป็น

กีตาร์ก็ไม่เคยสอนลูกเล่น
ให้เค้าเปิดดูจากยูทูป
ปรากฏว่าตอนนี้เค้าเล่นเก่งกว่าผมเยอะเลยล่ะครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กันยายน 2564 เวลา:20:23:34 น.
  
ขอบคุณคุณเย็นมากนะคะสำหรับกำลังใจ

โดย: Sweet_pills วันที่: 6 กันยายน 2564 เวลา:23:28:03 น.
  

สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กันยายน 2564 เวลา:6:48:56 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Mcayenne94.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17mcayenne94
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]

บทความทั้งหมด