◐◑↔วัดที่สร้างบนหน้าผา อายุกว่า พันห้าร้อยปี หูหนาน ต้าถง ซานซี จีน


เครดิตภาพเฮดบล็อก..เรือนเรไร

เครดิตภาพดุ๊กดิ๊ก..ญามี่

ภาพ Logo Vote for Blog

เครดิตภาพไลน์..ญามี่


เครดิตภาพบีจี..ญามี่
เครดิตภาพและบทความ จากWikipedia, the free encyclopediaวิกิพีเดีย
The Hanging Temple.

วัดแขวนยังวัดแขวนหรือวัด Xuankong เป็นวัดที่สร้างขึ้นในหน้าผา (75 ม. หรือ 246 ฟุตเหนือพื้นดิน) ใกล้ภูเขาเฮง Mount Hengในมณฑลหูหนาน, เมืองต้าถงจังหวัดชานซีประเทศจีน เมืองที่ใกล้ที่สุดคือต้าถง 64 กิโลเมตร (40 ไมล์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นอกเหนือจากถ้ำ Yungang Yungang Grottoes แล้ววัดแขวนยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตต้าถง สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,500 ปีที่แล้ววัดนี้มีความโดดเด่นไม่เพียง แต่สำหรับที่ตั้งบนหน้าผาสูงชันเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะเป็นวัดเดียวที่มีอยู่ด้วยการผสมผสานของศาสนาจีนสามศาสนา: พุทธศาสนาลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ โครงสร้างจะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่มีคานไม้โอ๊กติดตั้งลงในหลุมสิ่วเข้าไปในหน้าผา โครงสร้างสนับสนุนหลักถูกซ่อนอยู่ภายในพื้นหิน อารามตั้งอยู่ในหุบเขาลึกขนาดเล็ก และ ตัวของอาคารวัดแขวน จากกลางหน้าผาภายใต้การประชุมสุดยอดที่โดดเด่นปกป้องวัดจากการพังทลายของฝนและแสงแดด เมื่อรวมกับการซ่อมแซมของราชวงศ์แล้วร่องรอยสีสันในวัดยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างดีวิกิพีเดีย
Yungang Grottoes, Datong, China
Yungang Grottoes เดิมชื่อ Wuzhoushan Grottoes เป็นถ้ำในพุทธศาสนาจีนโบราณที่อยู่ใกล้เมืองต้าถงในมณฑลชานซี พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมหินตัดและหนึ่งในสาม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ ประติมากรรมทางพุทธศาสนาโบราณของจีน คนอื่นคือ Longmen และ Mogaoวิกิพีเดีย
Yungang Grottoes ถ้ำที่๙

สถานที่ตั้งอยู่ประมาณ 16 กม. ทางทิศตะวันตกของเมืองต้าถงในหุบเขาของแม่น้ำชิหลี่ที่ฐานของภูเขา Wuzhou Shan พวกเขาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการแกะสลักหินจีนจากศตวรรษที่ 5 และ 6 ถ้ำหลัก 53 แห่งพร้อมกับที่ซอก 51,000 แห่งที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปจำนวนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้อยกว่า 1,100 แห่ง ป้อมสมัยราชวงศ์หมิงยังคงตั้งอยู่บนหน้าผาซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำ Yungangวิกิพีเดีย
Cave 12. Phase II หลังจาก 465 AD Yungang Grottoes, ต้าถง: เทวดานักดนตรีเล่น pipa และ sheng มองออกไปด้านหน้า

ถ้ำถูกขุดขึ้นมาทางใต้ของหน้าผาหินทรายยาวประมาณ 2,600 ฟุตและสูง 30 ถึง 60 ฟุต ในปี 2001 ถ้ำ Yungang ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ถ้ำยูงกังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็น "ผลงานชิ้นเอกของศิลปะถ้ำชาวจีนยุคต้น ... [และ] ... เป็นตัวแทนของการหลอมรวมที่ประสบความสำเร็จ ของศิลปะสัญลักษณ์ทางศาสนาพุทธ จากเอเชียใต้และเอเชียกลางที่มีประเพณีวัฒนธรรมจีน CE ศตวรรษภายใต้การอุปถัมภ์ของจักรพรรดิ " มันจัดเป็นพื้นที่ชมวิว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนวิกิพีเดีย
ถ้ำ 12 ระยะที่สองหลังจาก 650 AD Yungang Grottoes, ต้าถง: การตกแต่งมีการแสดงภาพที่นี่ พระพุทธเจ้า กับ นักดนตรีและอัปสรา


วิกิพีเดีย
ด้านบนสุดของเสา (dougong) ในอาคารปกป้องถ้ำถ้ำ Yungang Grottoesวิกิพีเดีย
ภาพเขียนพุทธในถ้ำ Yungangวิกิพีเดีย
Hanging Temple

สำหรับ วัดแขวน Hanging Temple ตามตำนานการก่อสร้างวัดเริ่มขึ้นในตอนท้ายของ ราชวงศ์Northern Wei dynasty โดยมีชายเพียงคนเดียวเท่านั้นพระภิกษุชื่อ Liaoran (了然) ในอีก 1,400 ปีข้างหน้าการซ่อมแซมและการขยายจำนวนมากได้นำไปสู่ระดับปัจจุบันวิกิพีเดีย
วัดแขวน


วิกิพีเดีย
วัดแขวนวิกิพีเดีย
วัดแขวน


วิกิพีเดียวิกิพีเดีย
วัดแขวน


วิกิพีเดีย
วัดแขวน

ศาลาและศาลาทั้งหมด 40 หลังสร้างขึ้นบนหน้าผาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นดินมากกว่า 30 เมตร (98 ฟุต) ระยะทางจากเหนือจรดใต้จะยาวกว่าจากตะวันออกไปตะวันตกและสูงขึ้นและสูงขึ้นจากประตูทางทิศใต้ถึงทิศเหนือตามแนวภูเขา ด้วยเค้าโครงสั้น ๆ มันรวม Qielan Hall (Hall of Sangharama), Sanguan Hall (Hall of Three Officials, 三官殿), Chunyang Hall (纯阳殿), Hall of Sakyamuni, Hall of Three Religions (三教殿) และ หอเจ้าแม่กวนอิมวิกิพีเดีย
ห้องโถงของสามศาสนาส่วนใหญ่เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปของชาวพุทธรวมทั้งลัทธิเต๋าและขงจื้อ รูปสลักของศากยมุนี (กลาง), ลาว - เตเซ (ซ้าย) และขงจื๊อ (ขวา) นั้นประดิษฐานอยู่ในห้องโถง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ได้รับจากการสอนความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว (三教合流) ในราชวงศ์หมิงและชิง (1368–1911)วิกิพีเดีย
Datong panorama

Datong ต้าถง เป็นเมืองระดับจังหวัดทางตอนเหนือของมณฑลชานซีในสาธารณรัฐประชาชนจีน มันตั้งอยู่ในอ่างต้าถงที่ระดับความสูง 1,040 เมตร (3,410 ฟุต) และชายแดนมองโกเลียในไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกและเหอเป่ย์ไปทางทิศตะวันออก มีประชากร 3,318,057 คนในช่วงการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 ซึ่งมีจำนวน 1,629,035 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สร้างขึ้นจากสามเขตเมืองของ Chengqu, Kuangqu และ Nanjiaoวิกิพีเดีย
Shanhua Temple

วัด Shanhua เป็นวัดในพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ใน ต้าถง มณฑลชานซีประเทศจีน วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 8 ของราชวงศ์ถัง แต่เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 วัดได้รับการซ่อมแซมอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในปัจจุบันมีห้องโถงดั้งเดิมสามห้องและศาลาสองหลังที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เพื่อความอยู่รอด ห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดสืบมาจากราชวงศ์เหลียวสมัยศตวรรษที่ 11 คือห้องโถง Mahavira และเป็นห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือประตูหลักและห้องโถง Sansheng ทั้งคู่สืบมาจากศตวรรษที่ 12 ในช่วงราชวงศ์จินวิกิพีเดีย
Huayan Templeวิกิพีเดีย
The Nine-Dragon Wall

พื้นที่ต้าถงในปัจจุบันอยู่ใกล้กับ Beidi ("Northern Barbarian") รัฐ Dai ซึ่งถูกยึดครองโดยตระกูล Zhao ของ Jin ใน 457 ปีก่อนคริสตกาล มันเป็นดินแดนชายแดนระหว่างจีนเกษตรกรรมกับ Beidi และร่อนเร่ของบริภาษเอเชีย (รู้จักกับชาวจีนว่า Hu หรือ Donghu) บริเวณนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการค้าขายม้าวิกิพีเดีย
The Drum Tower (鼓楼)

เขตผิงเฉิง เป็นส่วนหนึ่งของผู้บังคับบัญชาฉินของหยานเหมิน มันยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ฮั่นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ภายในต้าถงปัจจุบันใน 200 ปีก่อนคริสตศักราชหลังจากชัยชนะของพวกเขาต่อชนเผ่า Xiongnu ที่ Battle of Baideng ตั้งอยู่ใกล้กับทางผ่านไปยังมองโกเลียในกำแพงเมืองจีน Pingcheng เบ่งบานในช่วงเวลาดังต่อไปนี้และกลายเป็นจุดหยุดสำหรับคาราวานอูฐที่ย้ายจากประเทศจีนไปยังมองโกเลียและอีกมากมาย มันถูกไล่ออกในตอนท้ายของฮั่นตะวันออก Pingcheng กลายเป็นเมืองหลวงของ Wei เหนือจาก ค.ศ. 398–494 ถ้ำ Yungang ถูกสร้างขึ้นในช่วงต่อมาของช่วงเวลานี้ (460–494) ในช่วงกลางถึงปลายยุค 520 Pingcheng เป็นที่ตั้งของผู้บัญชาการ Dai ของ Wei ตอนเหนือ
วิกิพีเดีย
The Hanging Temple

เมืองถูกเปลี่ยนชื่อต้าถงในปี 1048 มันเป็น Xijing ("Western Capital") ของราชวงศ์ Jurchen Jin ก่อนที่จะถูกไล่ออกจาก Mongols มันถูกไล่ออกอีกครั้งในตอนท้ายของหมิงในปี 1649 แต่สร้างขึ้นใหม่ทันทีในปี ค.ศ. 1652
วิกิพีเดีย
A tower on the City Wall

ถ้ำ Yungang เป็นกลุ่มถ้ำตื้นที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของต้าถง 16 กม. (9.9 ไมล์) มีรูปแกะสลักและรูปปั้นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์มากกว่า 50,000 รูปในถ้ำเหล่านี้ตั้งแต่ 4 เซนติเมตรถึง 7 เมตร ไอคอนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1,000 ปี

ภายในเมืองมีสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นกำแพงเก้ามังกรที่วัด Huayan (华严寺; HuáyánSì) และวัด Shanhua ไกลออกไปคือวัดแขวนที่สร้างขึ้นในหน้าผาใกล้กับภูเขาเฮง โบราณสถานส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีอายุจนถึงราชวงศ์ถังและราชวงศ์หมิง แต่วัดแขวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในราชวงศ์ Wei ตอนเหนือ (386–534)

วิกิพีเดีย
Pagoda at Huayan Temple
เจดีย์ที่วัดหัวหยาน

ภายในเมืองมีสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นกำแพงเก้ามังกรที่วัด Huayan (华严寺; HuáyánSì) และวัด Shanhua ไกลออกไปคือวัดแขวนที่สร้างขึ้นในหน้าผาใกล้กับภูเขาเฮง โบราณสถานส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีอายุจนถึงราชวงศ์ถังและราชวงศ์หมิง แต่วัดแขวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในราชวงศ์ Wei ตอนเหนือ (386–534)
วิกิพีเดีย
Huayan Temple


งานรถไฟหัวรถจักร เริ่มดึงดูดจำนวนผู้ที่ชื่นชอบทางรถไฟเพิ่มมากขึ้นจากปี 1970 เมื่อการก่อสร้างตู้รถไฟไอน้ำถูกยุติลง เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการที่จะสูญเสีย ตลาดการท่องเที่ยวที่มีค่านี้และไตร่ตรองความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการรถไฟไอน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการศึกษาดูงานจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้กับทางรถไฟสายตะวันออก แลงคาเชียร์ที่บิวรี่และสรุปการจับคู่กับเมืองนั้น
วิกิพีเดีย
Guard house on Datong City Wall

ในปี 2010 งานเริ่มต้นขึ้นในการสร้างกำแพงป้องกันราชวงศ์หมิงศตวรรษที่ 14 โครงการฟื้นฟูการถกเถียงยังอยู่ในช่วงสุดท้ายของปี 2014 สารคดีนายกเทศมนตรีจีนจัดทำเอกสารสองปีแห่งความเข้มแข็งและการโต้เถียงอย่างสูง
วิกิพีเดีย
ภูมิทัศน์ดินเหลืองใกล้ Hunyuan

องค์กรหลัก

กลุ่มเหมืองต้าถง (กลุ่มเหมืองถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจีน)

Datong Electric Locomotive Co. , Ltd, (DELC) (องค์กรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ Elec-Locomotive ในประเทศจีน)

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลชานซี จำกัด , CNGC


Shanxi Synthetic Rubber Group Co. , Ltd, CNCC


โรงไฟฟ้า GD Power Datong No.2


บริษัท จีดีเพาเวอร์ต้าถงพาวเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด

Shanxi Datang International Yungang Co-generation จำกัด


กลุ่มรถบรรทุกหนักแห่งชาติจีนต้าถงเกียร์ จำกัด

วิกิพีเดีย
Lingyan Temple at Yungang Grottoes


การขนส่ง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 ของจีน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ของจีน
ทางด่วน G55 Erenhot – Guangzhou
G5501 ทางด่วนต้าถงวงแหวน
สถานีรถไฟต้าถง
สนามบินต้าตงหยานกัง

วิกิพีเดีย
สถานีรถไฟต้าถงเป็นสถานีรถไฟของสถานีรถไฟจิงเปารถไฟถงผู่และรถไฟต้าฉิน สถานีที่ตั้งอยู่ในต้าถงชานซีประเทศจีน

การศึกษา
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต้าถง (大同大学)Major schools

โรงเรียนมัธยมต้าถ่งหมายเลข 1 (大同市第一中学)
โรงเรียนมัธยมต้าถงที่ 2 (大同市第二中学)
โรงเรียนมัธยมต้าถงต้าถง (大同机车中学)
โรงเรียนมัธยมต้าถงหมายเลข 3 (大同市第三中学)
เป่ยหยวนโรงเรียนมัธยม (北岳中学)
โรงเรียนมัธยมทดลองต้าถง (大同市实验中学)
โรงเรียนมัธยมหมายเลข 1 ของ DCMG (กลุ่มเหมืองถ่านหินต้าถง) (同煤一中)
โรงเรียนประถมศึกษาต้าถงหมายเลข 14 (大同市第十四小学)
โรงเรียนประถมต้าถงหมายเลข 18 (大同市第十八小学)
โรงเรียนประถมศึกษาต้าถง (大同市实验小学)ขอบคุณของแต่งบล็อกโดย...

ไลน์สวยๆโดย...ญามี่  / ภาพกรอบ กรอบ goffymew / โค๊ตบล็อกสำหรัมือใหม่ กุ๊กไก่ / เฮดบล็อก เรือนเรไร /ไอคอน ชมพร / สีแต่งบล็อก Zairill /ภาพไอคอนRainfall in August แบนด์..การ์ตูน ไลน์น่ารักๆๆจาก... oranuch_sri  Mini Icon goragot


เครดิตเพลง ยูทูบ / Happy Jazz MusicTOPคลิ๊กกลับขึ้นบนCreate Date : 09 มิถุนายน 2563
Last Update : 9 มิถุนายน 2563 3:15:15 น.
Counter : 666 Pageviews.

0 comments
เจเจ จ๊ะจ๋า พาไปเที่ยวปิดเทอม (2) : สวนน้ำ Nava Vana a whispering star
(27 พ.ย. 2564 12:43:53 น.)
เมื่อกาลเวลานำพาให้เราไปเยือน เมืองกาญจน์ (วันที่ 2 สังขละบุรี-บ้านอีต่อง) nongmalakor
(26 พ.ย. 2564 11:21:05 น.)
Louvre ลูฟวร์ อาบูดาบี คนเคยผ่านมหาสมุทร
(25 พ.ย. 2564 09:40:48 น.)
ร้านแหลกี่ จังหวัดนครสวรรค์ นายแว่นขยันเที่ยว
(25 พ.ย. 2564 00:41:24 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Knowledge-dd.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17สมาชิกหมายเลข 4149951
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]

บทความทั้งหมด