◐◑↔วัดน้ำใสหรือ วัดคิโยมิซูเดระ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแสวงบุญ

วัดคิโยมิซูเดระ
清水寺
ภาพวิกิพีเดีย

Kiyomizu-dera (清水寺)  เป็นวัดอิสระในพุทธศาสนาทางตะวันออกของเกียวโต วัดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองเกียวโตโบราณ (เมืองเกียวโตเมืองอุจิและเมืองโอสึ) ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

สถานที่ไม่ควรสับสนกับ Kiyomizu-dera ใน Yasugi, Shimane ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 33 วัดขอ งChūgoku 33 Kannon แสวงบุญผ่านทางตะวันตกของญี่ปุ่นหรือวัด Kiyomizu-dera ที่เกี่ยวข้องกับนักบวชชาวพุทธนิชิเรน


ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยโครงนั่งร้านกึ่งโปร่งใสในขณะที่อยู่ระหว่างการบูรณะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020อาคารหลักของวัดคิโยมิซูเดระในฤดูใบไม้ผลิ
วิกิพีเดีย


วัดคิโยมิซูเดระ (ญี่ปุ่น: 清水寺 โรมาจิ: Kiyomizu-dera ทับศัพท์: วัดน้ำใส) ตั้งอยู่บนเขาโอโตวะ (ญี่ปุ่น: 音羽山  Otowa-san) ทางตะวันออกของนครเกียวโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ (Historic Monuments of Ancient Kyoto) ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก อาคารหลักของวัดคิโยมิซูเดระได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น ชื่อของวัดซึ่งมีความหมายว่าน้ำบริสุทธิ์ มีที่มาจากน้ำตกที่ไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัด
เสาไม้ตรงระเบียง
วิกิพีเดีย

ตำนานการสร้างวัดคิโยมิซูเดระกล่าวว่า ในค.ศ. 776 พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าเค็นชิง (ญี่ปุ่น: 賢心 โรมาจิ: Kenshin) ซึ่งจำวัดอยู่ที่นครนาระ ฝันว่ามีชายชราคนหนึ่ง บอกว่าให้พระภิกษุเค็นชิงเดินทางออกจากนครนาระไปทางเหนือ เพื้อค้นหาน้ำตกซึ่งมีน้ำที่ใสสะอาด พระภิกษุเค็นชิงจึงออกจากนครนาระเดินทางไปทางเหนือ จนไปถึงเขาโอโตวะค้นพบน้ำตกซึ่งมีน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ และพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อว่า เกียวเอโกจิ (ญี่ปุ่น: 行叡居士 โรมาจิ: Gyōe-koji) พระภิกษุเกียวเอโกจิได้แจ้งแก่พระภิกษุเค็นชิงว่า เขาโอโตวะและน้ำตกน้ำใสแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิม และจงแกะสลักต้นไม้ให้เป็นรูปเซ็งจู คันนง หรือ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จากนั้นพระภิกษุเกียวเอโกจิก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย พระภิกษุเค็นชิงเข้าใจว่าพระภิกษุเกียวเอโกจิคือเจ้าแม่กวนอิมจำแลงกายมา จึงแกะสลักต้นไม้เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมพันมือ และจำวัดอยู่บนเขาโอโตวะนั้นน้ำตก โอโตวะ
วิกิพีเดีย

อีกสองปีต่อมาค.ศ. 778 ซามูไรชื่อว่าซากาโนอูเอะ โนะ ทามูรามาโระ (ญี่ปุ่น: 坂上田村麻呂 โรมาจิ: Sakanoue no Tamuramaro) เดินทางมาเพื่อล่าสัตว์ยังเขาโอโตวะ ได้พบกับพระภิกษุเค็นชิงซึ่งได้ร้องขอให้ซากาโนอูเอะหยุดการปาณาติบาตในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมพันมือ และเทศนาพระธรรมคำสอนให้แก่ซากาโนอูเอะ ซากาโนอูเอะมีความประทับใจในพระธรรมคำสอนและปาฏิหาริย์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จึงสร้างวัดประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่แกะสลักจากไม้ไว้เพื่อเป็นการบูชา และตั้งชื่อวัดว่า วัดคิโยมิซูเดระ แปลว่า วัดที่มีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์
ประตูศาล จิชู


ตลอดประวัติศาสตร์การก่อตั้งวัด หนึ่งพันสองร้อยปีของวัดคิโยมิซูเดระนั้น วัดคิโยมิซูเดระสังกัดนิกายฮซโซ (ญี่ปุ่น: 法相 โรมาจิ: Hossō) หรือนิกายโยคาจาร และอยู่ภายใต้การปกครองของวัดโคฟูกุเมืองนาระอันเป็นวัดศูนย์กลางของนิกายฮซโซ จนกระทั่งค.ศ. 1965 วัดคิโยมิซุได้แยกออกมาตั้งนิกายของตนเอง เรียกว่า นิกายคิตาฮซโซ (ญี่ปุ่น: 北法相 โรมาจิ: Kita-Hossō) หรือ นิกายฮซโซเหนือเจดีย์

อาคารหลักของวัดคิโยมิซูเดระเป็นที่รู้จักจากระเบียงขนาดใหญ่สูง 13 เมตร มีเสาไม้กว่าร้อยต้นรองรับ สร้างยื่นออกจากด้านข้างของเนินเขา จากระเบียงนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเกียวโตได้ วลีที่กล่าวว่า "กระโดดจากระเบียงวัดคิโยมิซูเดระ" ซึ่งหมายความว่า ตัดสินใจกะทันหัน หรือกล้าตัดสินใจ วลีนี้มีที่มาจากความเชื่อในสมัยเอโดะที่ว่า หากผู้ใดสามารถกระโดดจากระเบียงวัดแล้วสามารถรอดชีวิตได้ ความปรารถนาของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล


รูปสลักหินปกคลุมด้วยต้นเฟิร์น
วิกิพีเดีย

คำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้ในการรอดชีวิตจากการกระโดดระเบียงคือ ด้านล่างของระเบียงมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งอาจจะชะลอแรงจากการตกได้บ้าง ในปัจจุบันทางวัดห้ามมิให้มีการกระโดดระเบียง แต่ในสมัยเอโดะมีการบันทึกไว้ว่า มีผู้มากระโดดถึง 234 คน และรอดชีวิตได้คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของทั้งหมดวัดคิโยมิซูเดระ ในปี พ.ศ. 2452
วิกิพีเดีย

ข้างใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตาวะ ซึ่งเป็นสายน้ำ 3 สายไหลลงสู่บ่อน้ำ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มน้ำจากน้ำตกนี้ด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเชื่อว่าสามารถบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่าการดื่มน้ำจากสายน้ำตกทั้ง 3 นี้ มีความหมายถึงสุขภาพ ความรัก และความสำเร็จในการศึกษา
ฤดูใบไม้เปลียนสี
วิกิพีเดีย

ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่น ๆ จำนวนมาก ที่เป็นที่รู้จักดีคือ ศาลเจ้าจิชู (Jishu-jinja) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอกูนินูชิโนะ มิโกโตะ (Okuninushino Mikoto) เทพแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้ามี "ก้อนหินแห่งความรัก" 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรักยามค่ำคืน แสงอร่าม
วิกิพีเดีย


อาคารในบริเวณวัด


วัดคิโยมิซูเดระเป็นสถานที่ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด จึงมีพ่อค้านำสินค้ามาขายในบริเวณวัดมากมาย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องราง เครื่องหอม ธูป เทียน หรือกระดาษเสี่ยงทายโชคชะตา

138
ภาพและบทความ วิกิกพีเดียเครดิตเพลง ยูทูบ
135Create Date : 06 พฤศจิกายน 2562
Last Update : 6 พฤศจิกายน 2562 9:21:49 น.
Counter : 599 Pageviews.

1 comments
แกรนด์แคนยอนอุตรดิตถ์ ^^ สมาชิกหมายเลข 5722835
(9 ต.ค. 2564 21:49:15 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ หลัก กม.ที่287 "คิดถึง" ตะลีกีปัส
(7 ต.ค. 2564 13:27:50 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ประจำหลักกิโลเมตรที่ 287 : คิดถึง The Kop Civil
(6 ต.ค. 2564 08:55:11 น.)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อม ชู 3 ส.1 ป.เชียงคานแซนด์บ็อกซ์ พร้อมเปิดเมือง 1 พฤศจิกายน 2564 อุ้มสี
(5 ต.ค. 2564 09:38:19 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณRananrin, คุณKavanich96

  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา:2:35:47 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Knowledge-dd.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17สมาชิกหมายเลข 4149951
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]

บทความทั้งหมด