★ แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าเม็กซิโก ★
เนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายนปี 51 (โอ๊ววว นานได้อีก ) เรามีโอกาสได้ไป Conference ที่ประเทศเม็กซิโกมาค่ะ จึงอยากมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการขอวีซ่าเม็กซิโกให้กับเพื่อนๆได้อ่านกันนะคะเอกสารสำหรับยื่นขอ VISA MEXICO ประเภทธุรกิจ
(สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีวีซ่าเม็กซิโกมาก่อนต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเอง)
**เป็นเอกสารตามประสบการณ์ที่ไปขอเองนะค่ะ**
1. พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา ต้องอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
3. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวไม่สวมแว่นตาและต่างหูทั้งหมด 6 รูป ประกอบด้วย รูปหน้าตรงจำนวน 4 รูป ด้านข้างหันขวา 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. จดหมายรับรองการทำงาน/เรียน
- สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว - จดหมายรับรองการทำงานต้องระบุระบุชื่อ ตำแหน่ง วันเข้าทำงานและจำนวนวันที่ลา ต้องบอกจุดประสงค์ในการขอเข้าประเทศเม็กซิโก พร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กรที่จะไป นอกจากนี้ยังต้องระบุว่าบริษัทจะเป็นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- สำหรับนักศึกษา - จดหมายรับรองความเป็นนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
5. หลักฐานการเงิน
- สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วและบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ - ใช้สำเนา Statement ของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน
- สำหรับนักศึกษา - ใช้หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง ที่ระบุว่าผู้ปกครองทราบจุดประสงค์ในการเดินทางของนักศึกษา และระบุว่าผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้ปกครองย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน
6. จดหมายเชิญจากองค์กรที่ประเทศเม็กซิโก
(**ตอนที่เราโทรไปถาม เพื่อความน่าเชื่อถือทางสถานทูตอยากให้องค์กรที่เม็กซิโก fax จดหมายเชิญมายังสถานทูตไทยก่อนที่เราจะนำเอกสารไปยื่น แต่เราเห็นว่าจะยุ่งยากและหลายวันเราเลยลองเสี่ยงไปดู โดยเป็นจดหมายเชิญของเราเป็นเอกสารไฟล์ word ที่แนบมากับ email มีแค่ลงชื่อไม่มีลายเซ็น ทีแรกเจ้าหน้าที่ทำท่างุนงงและบอกเรามาว่า ทางเราไม่รู้น่ะซิว่า Mr … คนนี้เป็นใคร เราเลยยื่นหน้าเวบไซด์ของการ conference ที่ print มาให้เค้าไปด้วย เพื่อยืนยันว่า conference มีการจัดขึ้นจริง และบังเอิญหน้าแรกนั้นมีรูปของ Mr. ดังกล่าวอยู่ด้วย เลยเป็นอันว่าผ่าน นอกจากนี้เรายังแนบ schedule ในการจัดงานทั้งหมดไปให้เค้าด้วย)
7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
8. ใบจองที่พัก (print มาจาก email ที่ได้จองไว้)
9. ใช้เวลาทำการ 4 วัน (รับยื่นวีซ่าตั้งแต่ 08.00-11.30 จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดสถานฑูต)
10. ค่าวีซ่าสำหรับคนไทย 4,283 บาท (**ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ rate ของเงินนะคะ)เอกสารสำหรับยื่นขอ VISA MEXICO ประเภทท่องเที่ยว
(ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น)
** อันนี้รวบรวมมาจากหลายๆแหล่งและความน่าจะเป็นน่ะค่ะ**
1. พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
3. รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. จดหมายรับรองการทำงาน หากเป็นกิจการของตัวเองให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันเข้าทำงานและจำนวนวันที่ลา (ถ้าเป็นนักศึกษาก็ใช้จดหมายรับรองความเป็นนักศึกษา)
5. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน. สำเนาบัตรเครดิต
6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
7. ใบจองโรงแรม
8. ใช้เวลาทำการ 4 วัน
9. ค่าวีซ่าสำหรับคนไทยประมาณ 1,151 บาท (**ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ rate ของเงินนะคะ)

*** คน UK,Australia ไม่ต้องทำวีซ่า เฉพาะแบบท่องเที่ยว***
ถ้าเตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็เดินทางไปสถานสถานฑูตกันค่ะ ....
สถานฑูตเม็กซิโก
ตั้งอยู่ที่อาคารไทยวา 1 ชั้น 20 เลขที่ 20/60-62
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2285-0995, 0-2285-0815-8
โทรสาร : 0-2285-0667
E-mail : mexthai@loxinfo.co.th
ในกรณีของเรา เราไปที่สถานฑูตเลยโดยไม่ต้องจองคิว ไม่มีบัตรคิวด้วย เพราะคนน้อย สถานที่ค่อนข้างเล็ก มีเจ้าหน้าที่อยู่ 2 ช่องค่ะ
มีสัมภาษณ์เล็กน้อยเป็นภาษาไทย ประมาณว่าไปเมืองอะไร ไปทำอะไร ใครออกค่าใช้จ่ายให้ ทำนองนี้ค่ะ
จากนั้นเค้าก็ให้นั่งรอฟังผลว่าวีซ่าเราผ่านหรือไม่ ถ้าผ่านก็เรียกไปเซ็นต์เอกสาร ปั้มลายนิ้วมือ และจ่ายเงินค่ะ เตรียมไปให้พอดีจะดีมากๆเลยนะคะขั้นตอนคร่าวๆ แบบไปกรอกใบมัครเองที่สถานฑูต
1. ไปขอแบบฟอร์ม
2. ยืนกรอก
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ต่อแถวยื่นเอกสาร (ตอนเราไปไม่ต้องต่อ อิอิ)
5. เจ้าหน้าที่ดูเอกสาร เรียกหาส่วนที่ขาด คืนส่วนที่เกิน ถามเล็กน้อยตามที่บอกข้างบน
6. รออนุมัติ
7. ถ้าอนุมัติ จ่ายเงิน เซ็นชื่อ ปั้มลายนิ้วมือ
8. รับใบนัดวันที่มารับวีซ่า**เกร็ดเล็กๆน้อยๆ**
ก่อนไปเราก็เตรียมตัวอย่างดี โดยการหาข้อมูลทางอินเตอร์เนตก็พบเวบหนึ่งที่มีแบบฟอร์มวีซ่าให้ดาวน์โหลด เราก็ดาวน์โหลดและกรอกตามนั้นค่ะ แต่พอไปถึงก็ต้อง “กรอกใหม่” เพราะแบบฟอร์มนั้นมันผิด -*-

แบบฟอร์มที่เรากรอกมี 2 ชุด (เราขอวีซ่าประเภทธุรกิจ)
- ชุดแรกเป็นข้อมูลการขอวีซ่า (ข้อมูลส่วนตัว ที่ทำงาน ไปทำอะไร ไปพักที่ไหนกับใคร ฯลฯ)
- ชุดสองเป็นข้อมูลเกี่ยวกะลักษณะบุคลิกเรา เป็นภาษาอะไรไม่รู้เดาว่าสเปนแต่เค้ามีใบคำแปลให้ค่ะ เช่น ผมสีอะไร ตา/จมูก/ปากขนาดไหน ฯลฯ
เราเดาเองว่าชุดที่สองนี้คงเฉพาะผู้ที่ขอวีซ่าประเภทธุรกิจน่ะค่ะ เพราะตอนได้เล่มมาวีซ่าของเราจะมี 2 ส่วน
ส่วนแรกคือส่วนที่ราคา 1500 กว่าบาท (เท่ากับค่าวีซ่าแบบท่องเที่ยว) จะแปะลงพาสปอร์ตเลยในนั้นจะระบุว่าเราสามารถเข้าได้เมื่อไหร่และต้องออกเมื่อไหร่ และ
ส่วนสองเป็นเล่มแยกสีเขียวมีแปะรูปเรา 1 ใบ ส่วนนี้จะบอกว่าเราไปทำอะไร ที่ไหน ฯลฯ ส่วนนี้จะราคา 3000 กว่าบาท และยังมีเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุรูปพรรณสัณฐานของเรา ภาพถ่ายหน้าตรงและข้างอีก 2 ชุดค่ะสุดท้ายแล้วค่า.....ในการพิจารณาว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่นั้น ... ทางสถานฑูตจะดู 2 ส่วน ว่าเราไปทำอะไร ที่ไหน และกับใคร ส่วนที่สองที่จำเป็นคือ “เงิน” เพราะเค้าต้องการความมั่นใจว่าเมื่อเราไปแล้ว เราจะไม่ไปเป็นภาระให้แก่ประเทศเค้าค่ะ เอาแค่พอครอบคลุมค่าตั๋ว ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายจิปาถะเป็นพอค่ะ

**เพิ่มเติม ตอนเราไปเม็กซิโก ไฟลท์ที่เราเดินทางต้องทรานสิทที่อเมริกา ดังนั้นเราต้องขอวีซ่าทรานสิทเข้าอเมริกาด้วยค่ะ
เอกสารและขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่า สามารถเข้าไปดูได้ใน Blog ของคุณ Susie เลยค่ะ //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=lovergirl&group=11 แทบจะไม่แตกต่างกับกรขอวีซาท่องเที่ยวเลย
โดยเราเตรียมเอกสารเหมือนที่ไปยื่นทางเม็กซิโกเลยค่ะ ส่วนแบบฟอร์มก็ใช้ DS-156 และ DS-157 ค่ะ

ในส่วนที่ต่างมีเพียง...ตรงขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ ในส่วนนี้จะมีให้เราเลือกประเภทวีซ่าที่ขอ (ประมาณขั้นตอนที่ 3) ให้เราเลือกวีซ่าแบบ transit C-1 น่ะค่ะเพื่อนๆอ่านกันเหนื่อยมั๊ยค่ะ??? เราเป็นคนที่ชอบเล่าอะไรยาวๆอ่ะค่ะ

ป.ล.1 หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะค๊า
ป.ล.2 ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ค่าขอวีซ่าเปลี่ยนแปลงไปหรือยัง เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลและมาอัพเดทใหม่นะคะ
ป.ล.3 ขอบคุณไลน์สวยๆจากคุณ KungGuenter ค่ะCreate Date : 09 ตุลาคม 2552
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2553 14:47:43 น.
Counter : 3595 Pageviews.

10 comments
มือใหม่หัดแคมปิ้งค์ ... กับอุปกรณ์แสนแพง เลือกอย่าไรดี blue passion
(10 ก.ย. 2564 16:42:21 น.)
เที่ยวตามลำน้ำชมผาถ้ำงาม "หมีเหนือเสือใต้" ป้าทุยบ้านทุ่ง
(9 ก.ย. 2564 08:05:08 น.)
คิดถึงอยุธยา...ไหว้พระ วัดศาลาปูน อยุธยา สองแผ่นดิน
(9 ก.ย. 2564 16:31:17 น.)
นิทรรศการอารยธรรมวิวัฒน์ : ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร (ภาคผนวก) ผู้ชายในสายลมหนาว
(8 ก.ย. 2564 11:29:38 น.)
  
ละเอียดดีจังค่ะ
โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:12:23:43 น.
  
สนในมากๆเลยค่ะ พอดีอยากไปแต่ไม่มีข้อมูล ไม่เคยเดินทาง พอดีมีแฟนอยู่ที่โน่น ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ว่าควรเริ่มต้นยังไง ช่วยส่งข้อมูลให้จะดีมากๆเลยค่ะ
ที่ hathairat.po@hotmail.com
thanks
โดย: ruts IP: 58.8.188.90 วันที่: 14 ตุลาคม 2552 เวลา:22:53:39 น.
  
สวัสดีค่ะ พอดี serch มาเจอจากทาง google..
กำลังจะเข้าไปของวีซ่าท่องเที่ยว เข้า mexico
form ที่จะต้องกรอก คือ ต้องไปกรอกที่ สถานฑูตอย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ =)
โดย: nAmie IP: 10.0.1.22, 58.8.105.143 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:10:56 น.
  
น้องคะพี่ขอข้อมูลหน่อยพอดีพี่จะไปแม็กซิโกวันที่ 29 ธค 52 นี้แล้วแต่ผ่านทางสเปนต้องขอทรานสิตหรือไม่ ถ้ามีข้อมูลรบกวนน้องส่งมาที่ auy_prapawan@yahoo.co.th ขอบคุณมากคะ
โดย: aa IP: 124.122.90.237 วันที่: 12 ธันวาคม 2552 เวลา:11:41:40 น.
  
พี่เป็นคนนึงที่ไปขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเม็กซิโก แต่ไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่เป็นหญิงไทย บอกว่าผู้หญิงตัวคนเดียวไม่ปลอดภัยให้เช็คแล้วเดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ หรือมีเพื่อนไปหลายคน เซ็งและเศร้าสุดๆๆ อยากไปงะ มีใครสนใจแล้วไปขอเป็นเพื่อนกันมั่ง โทร 0813025838 หรือ ส่งเมล์มาหาได้น่ะ miracle-l30@hotmail.com
โดย: miracle-l30@hotmail.com IP: 125.24.27.111 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:16:02:07 น.
  
ถ้ากรณีแฟนเราไปทำงานที่เม็กซิโกเราจะต้องเป็นวีซ่าท่องเที่ยว3เดือนได้ไหม เอกสารเหมือนกันไหมพอให้ความคิดเห็นได้ไหม ส่งเมลล์บอกด้วยนะ fon_sweets1@hotmail.com thank u ล่วงหน้านะจ๊ะ
โดย: ฝน IP: 1.47.97.145 วันที่: 29 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:00:56 น.
  
คือว่าแฟนเป็นคนแม้กซิโก เขาจะเอาไปอยู่ด้วย เรียนและทำงานที่นั่น เราต้องเตรียมเอกสารยังไง อะไรบ้าง ไม่รู้และไม่เคยเดินทาง รบกวนพี่ส่งข้อมูลให้หน่อยนะคับ jack1spanish@gmail.com ขอบคุณมากครับ
โดย: jack1spanish IP: 223.204.95.162 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:29:15 น.
  
สนใจมากๆเลยค่ะ พอดีอยากไปแต่ไม่มีข้อมูล ไม่เคยเดินทาง พอดีมีแฟนอยู่ที่โน่น ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ว่าควรเริ่มต้นยังไง ช่วยส่งข้อมูลให้จะดีมากๆเลยค่ะ ติดต่อที่ Nun_na2@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
โดย: Nana IP: 171.5.134.102 วันที่: 3 ตุลาคม 2557 เวลา:16:12:54 น.
  
ข้อมูลดีมากเลยค่ะ ว่าจะพาสามีชาวเม็คซิกันไปเที่ยวไทยแต่ไม่แน่ใจว่าขากลับต้องขอวีซ่าเข้าอเมริการึเปล่า ถ้าไม่มีวีซ่าอเมริกันจะมีปีญหามั้ยคะ
โดย: เกด IP: 192.99.14.34 วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:12:34:27 น.
  
ข้อมูลดีมากเลยค่ะ ว่าจะพาสามีชาวเม็คซิกันไปเที่ยวไทยแต่ไม่แน่ใจว่าขากลับต้องขอวีซ่าเข้าอเมริการึเปล่า ถ้าไม่มีวีซ่าอเมริกันจะมีปีญหามั้ยคะ
โดย: เกด IP: 192.99.14.34 วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:12:36:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Jejeejajar.BlogGang.com

jejeejajar
Location :
ปทุมธานี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]