My baby...my hubby...my family...MY WORLD ^^

สำนวน / สุภาษิต...อังกฤษ ไทย

อยากจะรวบรวมสำนวน สุภาษิต เปรียบเทียบ ที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายคล้ายของไทยค่ะ จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหล่ะค่ะ...

เวลาจะพูดมันนึกภาษาอังกฤษไม่ออก...กลายเป็นภาษาอังกฤษยาวไปเลย...(พยายามแปลความหมายสำนวนไทย!) ก็เลยมารวบรวมไว้ให้หาดูง่ายๆ หน่อย บางสำนวน/สุภาษิตของอังกฤษ ความหมายมันคลับคล้าย คลับคลา ติดอยู่ปลายลิ้นแต่นึกไม่ออก ใครนึกอะไรออก มารวบรวมกันนะคะ สนุกดีค่ะ...

ลองเข้าไปดูใน Link ของ English Proverb นะคะ เพื่อเจออะไรเพิ่มเติม อย่าลืมมาบอกกันนะคะ ดิฉันจะค่อยๆ เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ ค่ะ ถ้าไปเจอที่ไหน หรือนึกออกเมื่อไหร่ จะเอามาใส่ไว้ ให้หาง่ายๆ ค่ะ...ถ้ายังนึกไม่ออกก็จะใส่ ??? ไว้นะคะ...ใครทราบก็เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะ จะขอบคุณมากๆ ค่ะ...

#A#
1. "A poor workman blames his tools." - รำไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง
2. "A bird in the hand is worth two in the bush." - สิบเบี้ยใกล้มือ / กำขี้ดีกว่ากำตด ???
3. "Absence makes the heart grow fonder." ??? ยิ่งห่างไกล ยิ่งคิดถึง ???
4. "An eye for an eye, a tooth for a tooth." - ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
5. "A tree is known by its fruit." - สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
6. "As a man sows , so shall he reap. " - ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
7. "A leopard cannot change his spots." - ชาติเสือไว้ลาย
8. "Actions speak louder than words." - ลงมือทำดีกว่าคำพูด ???
9. "A fox smells its own lair first." - ???
10. "A friend in need is a friend indeed." - เพื่อนแท้ คือเพื่อนในยามยาก
11. "After a storm comes a calm." - ฟ้าหลังฝน
"A good beginning makes a good ending." - เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (ป่าวหว่า???)
"A good man in an evil society seems the greatest villain of all."
"A guilty conscience needs no accuser."
"A picture is worth a thousand words." - สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น
"All good things come to an end." -
"All hat and no cattle."
"All roads lead to Rome."
"All's fair in love and war."
"All things come to he who waits."
"An apple a day keeps the doctor away."

#B#
"Barking dogs seldom bite." - หมาเห่าไม่กัด
"Beauty is in the eye of the beholder." - ความสวยอยู่ที่ตาคนมอง
"Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone." - สวยแต่รูป จูบไม่หอม ???
"Beauty may open doors but only virtue enters."
"Beggars can't be choosers."
"Behind every good man, is a woman."
"Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt." - คนฉลาดแกล้งโง่ / คมในฝัก ???
"Better late than never." - มาช้าดีกว่าไม่มา ???
"Better safe than sorry." - ปลอดภัยไว้ก่อน ???
"Better the devil you know than the devil you don't."
"Birds of a feather flock together."
"Bitter pills may have blessed effects." - ขมเป็นยา
"Blood is thicker than water." - เลือดข้นกว่าน้ำ

*C*
"Cast Pearl before swine" - สีซอให้ควายฟัง (2)
"Carrying coals to Newcastle" - เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน (2)
"Cross the stream where it is the shallowest." - รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ???
"Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back, that's why the cat has nine lives"
"Cut your coat according to your cloth." - นกน้อยทำรังแต่พอตัว

*D*
"Do unto others as you would have done to you."
"Don't bite the hand that feeds you." -
"Don't burn your bridges before they're crossed."
"Don't burn your bridges behind you."
"Don't change horses in midstream."
"Don't count your chickens before they're hatched." - ไม่เห็นน้ำอย่าพึ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าพึ่งโก่งหน้าไม้
"Don't cross a bridge until you come to it." - อย่าตีตนไปก่อนไข้
"Don't cry over spilt milk." -
"Don't cut off your nose to spite your face."
"Don't judge a book by its cover." - อย่าตัดสินคนจากภายนอก
"Don't make a mountain out of a molehill." - อะไร หมายความว่าอย่า โอเวอร์ หว่า???)

*E*
"Early bird gets the worm."
"Every birds thinks its own nest beautiful." - จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
"Eat to live, don't live to eat." - จงกินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน
"Easy peasy lemon squeezy." - ของง่ายๆ กล้วยๆ
"Education is a subversive activity."
"Empty barrels make the most sound."
"Every cloud has a silver lining" - ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน (2)
"Every coin has two sides". - เหรียญมีสองด้าน
"Every day is a new beginning." - (ทุกๆ วันคือวันเริ่มต้น???)
"Every disease will have its course."
"Every dog has its day." - จะมีวันของเรา / ทีใครทีมัน
"Every man has a price."
"Every rule has its exception." - กฏทุกข้อมีข้อยกเว้น
"Everything comes to him who waits."
"Every path has its puddle." - ชีวิตมีอุปสรรค

*F*
"Faith will move mountains." - (ความเชื่อมั่นศรัทธา จะย้ายภูเขาได้????)
"Faint heart ne'er won fair lady."
"Familiarity breeds contempt."
"Fine words butter no parsnips."
"First come, first served." - มาก่อนได้ก่อน
"First deserve then desire."
"Fine feather makes fine bird." - ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
"Forbidden fruit is the sweetest." - ยิ่งห้ามยิ่งยุ
"Friend in need is a friend indeed." - เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

*H*
"He that grasps too much , holds nothing fast." - โลภมากลาภหาย
"He that lives too fast, goes to his grave too soon."
"He that will steal an egg will steal an ox."
"He who hesitates is lost."
"He who laughs last laughs best." - หัวเราะทีหลัง ดังกว่า
"He who lives by the sword shall die by the sword."
"His bark is worse than his bite." - ดีแต่พูด / ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
"History repeats itself." - ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
"Hope for the best, expect the worst."

*I*
"If you buy cheaply, you pay dearly."
"If you can't beat them, join them."
"If you can't join them, beat them."
"If you can't be good, be careful."
"If you can't take the heat, get out of the oven."
"If you keep your mouth shut, you won't put your foot in it." - พูดไปสองไพเบี้ย นึ่งเสียตำลึงทอง
"If you want a thing done well, do it yourself."
"In the land of the blind, the one-eyed man is king."
"In the end, a man's motives are second to his accomplishments."
"It's a good horse that never stumbles."
"It never rains, but it pours."
"It's a long lane that has no turning."
"It's an ill wind that blows no good."
"It's better to give than to receive."
"It's better to have loved and lost than never to have loved at all." - อกหักดีกว่ารักไม่เป็น
"It's easy to be wise after the event." - ถือเป็นบทเรียนสอนใจ ???
"It's never too late to mend." - ไม่มีคำว่าสาย (ที่จะแก้ไข) / ไม่มีอะไรที่สายเกินแก้

*J*
"Jack of all trades, master of none." - ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่ชำนาญสักเรื่อง/ ท่าดีทีเหลว???/ งูๆ ปลาๆ

*K*
"Keep no more cats than catch mice."
"Kill not the goose that laid the golden egg." - อย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง
"Kill two birds with one stone." - ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว
"Knowledge is power." - ความรู้ คือ อำนาจ

*L*
"Laughter is the best medicine." - หัวเราะ คือ ยาวิเศษ
"Laughter is the shortest distance between two people." -
"Learn to walk before you run." -
Like father , like son. - ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
"Like water off a duck's back." -น้ำท่วมหลังเป็ด ???
"Little by little and bit by bit." - ทีละเล็กละน้อย
"Little enemies and little wounds must not be despised."
"Little things mean a lot" - สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่???

*M*
"Make hay while the sun shines." - น้ำขึ้นให้รีบตัก

*N*
"Never put off till (until) tomorrow what you can do today." - อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
"No gain without pain." - (ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เจ็บปวด???)

*O*
1. "One man's trash is another man's treasure." /
One man’s meat is another man’s poison. - ลางเนื้อชอบลางยา

*P*
"Patience is a virtue."
"Practice makes perfect." - การฝึกฝน ทำให้ชำนาญ

*R*
"Raining cats and dogs." - ฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตา
"Rats desert a sinking ship."
"Rules are made to be broken." - กฏมีไว้แหก

*S*
"Scratch my back and I will scratch yours". - น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ???
"Seek and ye shall find." - หาแล้วจะเจอ ???
"Set a thief to catch a thief." - เกลือจิ้มเกลือ (ป่าวหว่า???)
"Spare the rod , spoil the child." - รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
"Strike while the iron is hot." - ตีเหล็กเมื่อร้อน / ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน
"Still waters run deepest." - น้ำนิ่งไหลลึก

*T*
"The grass is always greener on the other side of the fence." - (เห็นของคนอื่นดีกว่าเสมอ ว่าอะไรน๊า???) จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ???
"The pot calls the cettle black" - ว่าเขาอิเหนาเป็นเอง (2)
"There's no place like home." - ไม่มีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้าน
"There's no time like the present."
"Think before you speak." - คิดก่อนพูด
"Think globally, act locally." -
"Time flies when you're having fun." -
"Time is money." - เวลาเป็นเงินเป็นทอง
"Time is of the esscence."
"Too many chiefs and not enough indians."
"Too many cooks spoil the broth." - มากคนก็มากความ
"Trouble shared is trouble halved."
"Truth is stranger than fiction." - ???
"Truth will out."
"Two's company, three's a crowd." -
"Two heads are better than one." - คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
"Two things prolong your life: A quiet heart and a loving wife."
"Treat them mean, keep them keen." - (อะไร หมายความว่าอย่าตามใจผู้หญิงมาก แล้วเธอจะตามใจคุณ???)

*W*
"When the cat’s away the mice dance will play." - แมวไม่อยู่หนูร่าเริง
"When in Rome do as Roman do." - เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
"When you hear hoofbeats, think horses, not zebras." - เส้นผมบังภูเขา ???
"When your only tool is a hammer, every problem looks like a nail."
"Where one door shuts, another opens." - ทุกปัญหามีทางออก
"Where there's a will there's a way." - ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
"Where's there's muck, there's money"
"Who keeps company with the wolves, will learn to howl." - (อะไร ที่อยู่กับใครก็เป็นเหมือนคนนั้น???)
"Whom we love best, to them we can say the least." - (อะไรที่แปล ว่าพูดน้อยๆ กับคนที่เรารักที่สุด???)
"Why have a dog and bark yourself?" - (อะไร ที่มีความหมายว่าอย่าลงมือเอง ในเมือ่มีลูกน้องให้ใช้???)
"Wide ears and short tongue are the best." - ฟังให้มากพูดให้น้อย???
"Winners never cheat and cheaters never win."

*Y*
"You cannot get blood out of a stone." - อย่ารีดเลือดจากปู
"You can catch more flies with honey than with vinegar." - (คำสอนจากเรื่องโคนันทวิศาล ว่าไรน๊า???)
"You can lead (take) a horse to water but you can't make it drink." - (อะไรสักอย่างคล้ายๆ อย่าขืนโคเขาให้กินหญ้า???)
"You have to crawl before you can walk."
"You need to bait the hook to catch the fish."
"You never know what you've got till it's gone." - (ไม่รู้ค่าของในมือ จนกว่ามันจะหลุดลอย) ไก่ได้พลอย???แหล่งที่มา...
1. Wiktionary's English proverbs ( //en.wikiquote.org/wiki/English_proverbs )
2. //www.into-asia.com/thai_language/phrases/proverbs
 

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2549
62 comments
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2549 20:14:39 น.
Counter : 33030 Pageviews.

 

ขอบคุงมากนะ ช่วยเราได้มากเลยค่ะ อิอิ

 

โดย: ●│█▓▒░ คุ ณ x นู ░▒▓█│● IP: 203.114.122.167 20 มิถุนายน 2549 18:00:00 น.  

 

เทียบเคียงเป็นสุภาษิตไทยให้ด้วยนะคะ
1. the squeak wheel gets oiled.

 

โดย: หลานมด IP: 202.183.156.117 30 มิถุนายน 2549 14:50:35 น.  

 

 

โดย: รันนิ IP: 203.154.51.63 1 กรกฎาคม 2549 21:38:10 น.  

 

ขอบใจมาก

 

โดย: ข้าว IP: 203.118.69.57 12 กรกฎาคม 2549 18:01:13 น.  

 

นู๋บุ๋ม

 

โดย: ขอบคุงมากจ๊ะ IP: 203.151.140.118 12 สิงหาคม 2549 11:26:57 น.  

 

 

โดย: ไทย IP: 125.24.81.116 12 สิงหาคม 2549 15:15:02 น.  

 

thank หลาย


 

โดย: TuT IP: 203.172.123.199 20 สิงหาคม 2549 21:22:26 น.  

 

ชอบมากเลย

 

โดย: inok IP: 58.9.82.68 25 สิงหาคม 2549 21:08:23 น.  

 

Cry for the moon. = กระต่ายหมายจันทร์

 

โดย: ... IP: 202.57.174.185 29 สิงหาคม 2549 19:07:48 น.  

 

ช่วยได้มากเลยค่ะ thank ค่ะ

 

โดย: AN IP: 210.203.186.222 30 สิงหาคม 2549 20:45:55 น.  

 

Do as I say. Not as I do. แปลว่าอะไรครับ
auna_23@hotmail.com

 

โดย: a IP: 124.157.202.222 31 สิงหาคม 2549 0:52:00 น.  

 

 

โดย: สาวก IP: 125.24.171.76 3 กันยายน 2549 8:46:36 น.  

 

thanks a lot มากๆคะ^^

 

โดย: Ham_maH IP: 125.25.144.154 3 กันยายน 2549 18:57:48 น.  

 

 

โดย: รัน IP: 203.113.56.14 6 กันยายน 2549 12:14:55 น.  

 

 

โดย: ออ IP: 202.143.171.84 7 กันยายน 2549 8:32:25 น.  

 

 

โดย: SASSY IP: 203.113.81.140 9 กันยายน 2549 16:29:06 น.  

 

ขอบคุณนะที่ให้เราสูบ กว่าจะหาได้นานมาก

 

โดย: ร.ร.วัดทรงธรรม IP: 58.64.45.31 3 ตุลาคม 2549 9:52:39 น.  

 

ทำไมถึงเอาอะไรมา ไม่เห็นรู้เรื่องเลยสำนวนเสื่อมเสียหมดทำไปได้ยังไงว่ะ เซง จะทำการบ้านก็ต้องมาเสียเวลา

 

โดย: เด็กอุบล IP: 125.24.172.109 5 ตุลาคม 2549 19:00:43 น.  

 

ทำดีมากแต่เพิมหน่อย

 

โดย: กิตติ IP: 203.155.154.229 6 ตุลาคม 2549 12:44:45 น.  

 

 

โดย: นรรรรรรรรรรร IP: 124.121.125.118 15 ตุลาคม 2549 12:12:55 น.  

 

Love is blind. ความรักทำให้คนตาบอด

 

โดย: หนึ่ง IP: 58.147.78.92 20 ตุลาคม 2549 19:05:26 น.  

 

He laught best who laught best. ที่พิมพ์มาข้างบนไม่ใช่นะ สลับที่กันไปหน่อย

 

โดย: หนึ่ง IP: 58.147.78.92 20 ตุลาคม 2549 19:09:28 น.  

 

Well begun is half done.

 

โดย: หนึ่ง IP: 58.147.78.92 20 ตุลาคม 2549 19:11:44 น.  

 

Well begun is half done เริ่มต้นด้วยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

 

โดย: หนึ่ง IP: 58.147.78.92 20 ตุลาคม 2549 19:12:36 น.  

 

โอ้ววว
ขอบคุนมากนะคะ
หายากมากกกกกกก
ขอสูบไปส่งครูหน่อยเน้อ

 

โดย: แก้ม IP: 124.121.172.248 24 ตุลาคม 2549 8:59:50 น.  

 


คำที่กูหามะมี

 

โดย: กูเอง IP: 203.156.117.163 28 ตุลาคม 2549 13:02:25 น.  

 

 

โดย: 456456369963 IP: 124.120.168.235 31 ตุลาคม 2549 18:30:56 น.  

 

ได้เรียนมากมายเกื่ยวกับภาษาอังกฤษ ก็เลยกลายเป็นเรื่องหมูๆๆๆ

 

โดย: เด็กไทย IP: 203.172.184.130 1 พฤศจิกายน 2549 10:59:09 น.  

 


 

โดย: 4848646865468 IP: 210.86.147.21 2 พฤศจิกายน 2549 13:12:29 น.  

 


 

โดย: 4848646865468 IP: 210.86.147.21 2 พฤศจิกายน 2549 13:12:46 น.  

 

 

โดย: 4646464646464646 IP: 210.86.147.21 2 พฤศจิกายน 2549 13:13:02 น.  

 

Thanks Jaa

 

โดย: 1st IP: 61.19.32.217 2 พฤศจิกายน 2549 21:29:19 น.  

 

ขอบคุนค่ะคุณครู

 

โดย: อรพิม IP: 124.157.229.161 3 พฤศจิกายน 2549 15:04:23 น.  

 

อะจ๊าก โอ้โห ดีมากเลยนะเว็ปนี้อะ
5555555

 

โดย: puy IP: 58.8.38.187 3 พฤศจิกายน 2549 17:17:10 น.  

 

ดี๊ดี อ่านดูจะรู้

 

โดย: สุพิชยา IP: 125.24.219.88 3 พฤศจิกายน 2549 19:48:03 น.  

 

 

โดย: 1900 191 199 IP: 203.155.182.205 4 พฤศจิกายน 2549 13:55:45 น.  

 

โห ดีใจมากๆๆๆๆๆเลยที่หาเจอ ขอบคุณมาก มีประโยชน์มากเลย ช่วยได่ยอะจิงงงงงงงงงงงงงงงง

 

โดย: พลอยจังสุดสวย IP: 124.121.71.197 4 พฤศจิกายน 2549 20:11:50 น.  

 

kkkk'

 

โดย: op IP: 203.113.80.140 5 พฤศจิกายน 2549 10:32:00 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: จีจี้ IP: 61.47.112.78 6 พฤศจิกายน 2549 18:13:46 น.  

 

 

โดย: จีจี้ขอบคุณ IP: 61.47.112.78 6 พฤศจิกายน 2549 18:16:44 น.  

 

 

โดย: สุขภาพดี มีสุข IP: 203.172.218.217 7 พฤศจิกายน 2549 12:19:26 น.  

 

ขอบคุณช่วยได้เยอะ

 

โดย: น้องอร IP: 203.113.51.137 7 พฤศจิกายน 2549 18:04:15 น.  

 

 

โดย: กา IP: 203.113.76.11 8 พฤศจิกายน 2549 17:33:36 น.  

 

-*-

 

โดย: ... IP: 124.121.4.151 11 พฤศจิกายน 2549 14:02:02 น.  

 

 

โดย: คนไร้ชื่อ IP: 124.121.4.151 11 พฤศจิกายน 2549 14:03:19 น.  

 

 

โดย: ไร้นาม IP: 222.123.1.236 12 พฤศจิกายน 2549 11:48:39 น.  

 

mg src=https://www.bloggang.com/emo/emo43.gif>

 

โดย: no name za ^ ^ IP: 222.123.1.236 12 พฤศจิกายน 2549 11:56:32 น.  

 

 

โดย: O. IP: 124.120.246.199 13 พฤศจิกายน 2549 19:48:07 น.  

 

ชอบมากๆเลย


 

โดย: คนไม่มีทางสู้ IP: 222.123.45.19 14 พฤศจิกายน 2549 17:54:49 น.  

 

ให้มีภาพก้อดีน่ะค่ะ

 

โดย: หวังดี IP: 202.12.73.11 27 พฤศจิกายน 2549 9:58:18 น.  

 

ขอบคุณครับผมรอดตาย

 

โดย: เปา IP: 203.114.106.107 7 ธันวาคม 2549 18:01:07 น.  

 

ช่วยได้มากเลยนะคะ ขอบคุงค่ะ

 

โดย: น้องแนนนะ IP: 203.148.136.67 9 ธันวาคม 2549 12:50:39 น.  

 

ขอบคุณมากนะค่ะที่มีเว็บนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้

 

โดย: อิม น่ารัก IP: 125.25.35.35 5 มกราคม 2550 9:38:25 น.  

 


 

โดย: พลวุฒิ ร่างน้อย IP: 61.19.188.66 29 มกราคม 2550 17:08:17 น.  

 

 

โดย: เจ๋ง IP: 125.25.70.229 20 กุมภาพันธ์ 2550 22:52:08 น.  

 

ของแนะนำให้พี่ และเพื่อนๆ เปิดเว็บนี้ค่ะ//www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=C01381
ถ้ามีอะไรให้คลิก ก็คลิกให้หมดเลยนะค่ะ

 

โดย: น้องน้ำฝนฟ้า IP: 203.113.45.68 24 กุมภาพันธ์ 2550 14:45:19 น.  

 

โอโห่! พี่ไร้นามตัวการ์ตูนพี่เนี่ยเยอะจังเลยนะค่ะพี่

 

โดย: น้องน้ำฝนฟ้า อีกเเล้ว IP: 203.113.45.68 24 กุมภาพันธ์ 2550 14:50:09 น.  

 

แต่หนูว่าพี่ no name za เยอะกว่ามากเลยว่าแต่ว่า ทำไม? รูปอึเยอะจังละค่ะพี่ แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ พลวุฒิ ร่างน้อย กับพี่ o.ip ทำไมไม่พิมพ์อะไรบ้างเลยละค่ะ สู้พี่ last update ก็ไม่ได้ เก่งจริงๆ เลยนะค่ะที่พี่หาได้เยอะขนาดนี้

 

โดย: น้องน้ำฝนฟ้า อีกเเล้ว IP: 203.113.45.68 24 กุมภาพันธ์ 2550 15:03:25 น.  

 

 

โดย: 000 IP: 203.188.50.198 25 กุมภาพันธ์ 2550 20:37:34 น.  

 

ขอบใจนะ

 

โดย: โบว์ IP: 124.157.192.32 2 ธันวาคม 2551 19:13:48 น.  

 

ขอบคุงมาก

 

โดย: ออม IP: 118.173.72.129 17 มิถุนายน 2553 18:00:51 น.  

 

หนามยอกเอาหนามบ่ง
เทียบเคียงภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะ

 

โดย: num IP: 172.16.10.27, 202.183.129.69 22 กรกฎาคม 2554 10:37:21 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


virgo girl
Location :
กรุงเทพ United Kingdom

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
11 กุมภาพันธ์ 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add virgo girl's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.