สารบัญบล็อค ปี ๒๕๕๕:ไตรมาส ๑ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๕

สารบัญบล็อคด้านล่างแต่ละบล็อค ท่านสามารถเข้าชมภาพและรายละเอียดต่าง ๆได้ โดยการคลิกที่ ของแต่ละเรื่องได้ครับ
๐๒๓. หยดน้ำแห่งฝนแรก

ภาพเซตนี้ถ่ายไว้นานแล้วมีไม่กี่ภาพครับ เป็นภาพหยดน้ำที่เกาะอยู่บนต้นผีเสื้อราตรีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่รอดจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา เป็นหยดน้ำจากสายฝนที่โปรยปรายเป็นครั้งแรก หลังจากน้ำท่วมลดลง

ออนไลน์ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๒๒. แพร่...การกลับมาเยือนอีกครั้ง

เกือบ ๒๐ ปีที่ผมเคยมาที่นี่ จำได้ว่าผมมาครั้งสุดท้ายนั้นมาก่อนผมกับภรรยาจะแต่งงานกันเสียอีก

ออนไลน์ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๒๑. ฉั น ไ ม่ ไ ด้ มี ... ฉั น ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น

อำ น า จ แ ล ะ ว า ส น า
มิ นำ พ า จิ ต ไ ฝ่ สู ง
ต ก ต่ำ เ พ ร า ะ จิ ต ถู ก ชั ก จู ง
ฉั น ไ ม่ ไ ด้ มี ... ฉั น ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น

ออนไลน์ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๒๐. ตั๊กแตนตำข้าว...ตัวน้อยตัวนิด

พอดีเดินไปเจอมันเข้า เกาะอยู่บนต้นลูกใต้ใบ มันยังเด็กตัวเล็กมากครับ เทียบกับต้นลูกใต้ใบ ผมเลยหยิบกล้องคอมแพคคู่กายออกมาใช้งานอีกครา ... โชคดีจังที่ฉันมีเธอข้างกายเสมอ

ออนไลน์ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๙. มดอันธพาล

มดอันธพาลกลุ่มนี้ผมเองไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายมันหรอกครับจำได้ว่าผมกำลังถ่ายดอกไม้อะไรสักอย่างเนี้ยแหละ แล้วมือไปเกาะตรงรั้วที่มันกำลังเดินอยู่ เท่านั้นแหละ...มันก็กัดเอา มดใจร้ายทำคนหน้าตาดีที่ไม่มีทางสู้ เจ๊บบบบ..เจ็บอ่ะ

ออนไลน์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๘. ความรักของฉัน...มันเปลี่ยนภาพ

รั ก ข อ ง ฉั น เ มื่ อ วั น ว า น
ภ า พ ค ว า ม ห ว า น มิ เ ลื อ น ห า ย
ห า ก แ ต่ แ ป ร เ ป ลี่ ย น เ พี ย ง รู ป ก า ย
นั ย ห ม า ย คื อ ง อ ก ง า ม

ออนไลน์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๗. ความสุขของฉัน...เธอเห็นมันไหม?

"ความสุข" เธอเห็นมันไหม
ความสุขของฉัน... กระจัดกระจายเต็มไปหมดบนภาพของฉัน
ไม่ซิ เธอคงไม่เห็นมัน เพราะมันคือความสุขของฉัน

ออนไลน์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๖. มดตัวนี้ตาถึงปากหวาน

ฉั น มิ แ ย แ ส ค ว า ม ง า ม
แ ค่ ม า ต า ม ค ว า ม ฝั น
เ ก็ บ สิ่ ง ร อ บ ก า ย ส า ร ะ พั น
เ ติ ม เ ต็ ม ฝั น พ ลั น ส ม บู ร ณ์

ออนไลน์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๕. Let It Be

Let It Be ... Let It Be
คำ คำ นี้ อ ย่ า เ มิ น ห ม า ง
ขุ่ น มั ว จ ะ เ จื อ จ า ง
พ้ น ห ลุ ม พ ล า ง ท า ง อ า ร ม ณ์

ออนไลน์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๔. ผีเสื้อกับดอกงวงช้าง

แม้จะมีหนังสืออยู่หลายเล่มที่เอาไปอ่าน แต่ก็ยิ่งอ่านก็ยิ่งง่วง ม่ายรู้จะทำอะไรก็เลยเดินไปเดินมา ไปพบกอเจ้าต้นงวงช้างเข้า เอาละว่ะ ได้เยื่ออีกแหละ

ออนไลน์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๓. ตะพาบตัวที่ ๔๙ : ก า ร เ ติ ม เ ต็ ม ที่ ข า ด ห า ย

ห า ก โ ล ก นี้ ไ ม่ มี ผู้ ช า ย
นั ย ห ม า ย ค ง มี เ พี ย ง ส า ว ส า ว
ป ร ะ ห นึ่ ง เ สี ย คุ้ น ลิ้ น สิ้ น ห ว า น ค า ว
ใ จ ร อ น ร้ า ว แ ค่ เ พี ย ง คิ ด จิ ต รั ญ จ ว น

ออนไลน์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๒. ผีเสื้อกับดอกกระดุมเงิน

หลายวันก่อนได้เจ้ากระดุมเงินมา 2 ถุงดำ ถุงละ ๑๐ บาทเลยเอามาวางไว้บนรั้วบ้านเพื่อให้มันดูสดใสมีสีสันซักหน่อย จากนั้นก็เดินไปทำงานหลังบ้านเก็บกวาดของที่ยังรกรุงรังตั้งแต่น้ำลดยังไม่ได้เก็บอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

ออนไลน์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๑. ประทัดจีน...ฉันพบเธอเป็นเรื่องบังเอิญ

เมื่อวานเย็น หลังเลิกงานผมเองก็รีบขับรถจากนครปฐมเพื่อกลับบ้านที่นนทบุรีทันที ด้วยตั้งใจที่จะแวะซื้อหลอดไฟร้านขายวัสถุก่อสร้างแถวนครชัยศรี หรืออาจเป็นโลตัสนครชัยศรีก็ได้เพื่อกลับไปเปลี่ยนไฟในห้องน้ำที่บ้าน ในใจผมคิดเช่นนั้น

ออนไลน์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๑๐. มันยากเหลือที่ฉันจะสงบนิ่ง

ห ล า ย สิ่ ง อ ย่ า ง
เ ยื้ อ ง ย่ า ง พ า จิ ต ผิ ด วิ ถี
ห ล ง ร ะ เ ริ ง ทุ ก ข์ ท น เ ป ร ม ป รี ดิ์
ชี วี ผั น ผ่ า น ต า ม อ า ร ม ณ์

ออนไลน์ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๙. ประดู่แดง

ประดู่แดง ที่นำมาให้ชมในวันนี้ไม่ใช่ต้นไม้ที่บ้านนะครับ แต่เป็นต้นไม้ที่ทำงานที่เดินผ่านทุกวัน มาวันนี้มันออกดอกอีกคราหนึ่งผมจึงหยิบกล้องคอมแพคคู่กายถ่ายภาพดอกประดู่แดงเก็บไว้ชมและนำมาแบ่งปัน

ออนไลน์ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๘. ตะพาบตัวที่ ๔๘ : ผี ก ร ะ สื อ (โห.. น่ากลัวอ่ะ)

หลังจากได้อ่านเรื่องขำ ขำ จากเพื่อน ๆ ในงานตะพาบครั้งนี้ ก็เกิดคำถามขึ้น เฮ้ย... เราพอจะมีเรื่อง ขำ ขำ ในชีวิต บ้างไหม หว๊าาา หายากอยู่ ..คำตอบที่ได้จากส่วนลึกของจิตของคนจริงจังเช่นเรา งั้นเอาเรื่องน่ากลัวใส่เข้าไปเลยดีกว่า ใครจะด่า ก็ช่างเขาเราก็ทำม่ายรู้ม่ายชี้ซะ ..หมดเรื่อง

ออนไลน์ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๗. เมื่อผมเป็น... เก๊าต์

ย้อนหลังไปหลายปีที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของผมนั้นมีค่าของยูริคในเลือดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกปี โดยค่าปกติผู้ชายอยู่ที่ 3.4 - 7.0 และผู้หญิงอยู่ที่ 2.4 - 5.7 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งผลการตรวจเมื่อเดือนที่แล้วค่ายูริคของผมอยู่ที่ 8.6 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งถือว่ามากกว่าค่าปกติ

ออนไลน์ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๖. กล้วยไม้ดิน

เช้าวันนี้ช่างเป็นวันที่งดงามอีกวันหนึ่งหลังจากที่บ้านผ่านอุทกภัยมา ความงดงามบังเกิดขึ้นด้วยเพราะเจ้ากล้วยไม้ดินสีชมพูออกม่วง ได้เบ่งบานทำให้บ้านของผมกลับมามีสีสันบ้าง... อีกครั้ง นับเป็นกล้วยไม้ดินต้นที่สองของที่บ้านครับ

ออนไลน์ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๕. ความสุขแท้แม้สิ่งปลอม

ค ว า ม สุ ข ข อ ง ฉั น
ไ ม่ สำ คั ญ ที่ เ ห ม็ น ห อ ม
จ ะ ข อ ง แ ท้ ห รื อ ข อ ง ป ล อ ม
เ ต็ ม ใ จ ย อ ม รั บ รู้ มั น
ไ ม่ ตั ด สิ น ไ ม่ ถ วิ ล ห า
แ ม้ ใ ค ร ว่ า .. ฉั น เ พ้ อ ฝั น
เ ส้ น ท า ง เ ดิ น แ ต่ ล ะ วั น
ฉั น พ บ มั น ...ด้ ว ย หั ว ใ จ

ออนไลน์ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๔. วัดบวรนิเวศวิหาร

วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปวัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้ตั้งใจไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปเที่ยวแต่อย่างใด แต่ด้วยตนเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกลางในการสอบตรงเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Direct Admissions) ด้วยความที่ไม่ค่อยได้รู้ความเป็นไปของโลกรอบกายมากนัก เมื่อเดินทางไปถึงสนามสอบโรงเรียนวัดบวรนิเวศวรวิหารจึงได้ทราบว่าได้มีการจัดงานสมโภช ๑๗๕ ปีของวัด จึงได้มีโอกาสไหว้พระและถ่ายภาพตามเส้นทางที่ก้าวเดิน

ออนไลน์ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๓. คุณนายตื่นสาย

คุ ณ น า ย ตื่ น ส า ย

ฟั ง ดู ค ล้ า ย ร า ว คุ ณ น า ย...ไ ม่ ข ยั น

น อ น อ่ อ น แ ร ง ร อ ต้ อ ง แ ส ง แ ห่ ง ต ะ วั น

เ บ่ ง บ า น พ ลั น ดั ง เ จ้ า ถู ก ป ลุ ก นิ ท ร า

ออนไลน์ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๒. ดัลเบิร์กเดซี่

ถือว่าเป็นดอกไม้ชนิดแรกครับที่ผมถ่ายภาพจริงจังในปี ๕๕ และนับเป็นดอกไม้ชนิดแรกที่ผมซื้อกลับมาบ้านหลังจากประสบอุทกภัยทำให้ต้นไม้ที่บ้านล้มตายไปมากมาย วันนี้หลังจากเดินทางกลับจากการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเสร็จ ก็เดินทางกลับบ้าน

ออนไลน์ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ๐๐๑. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน บล็อคนี้เป็นบล็อคแรกของปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ผมขอนำภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปนมัสการกราบไหว้ขอพรในวาระขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม วันแรกของปีเลยทีเดียวเชียวครับ

ออนไลน์ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ | อ่านต่อ


 

Create Date : 16 มกราคม 2555
0 comments
Last Update : 8 มีนาคม 2555 21:48:31 น.
Counter : 3487 Pageviews.


tiensongsang
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
มกราคม 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
16 มกราคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tiensongsang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.