365วันของฉันมีแต่เรื่องการเดินทาง
 
ตุลาคม 2559
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
21 ตุลาคม 2559

เที่ยว“38 โครงการหลวง”น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

หากจะย้อนไปในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงต่างๆขึ้นในประเทศไทย เพราะมีพระราชประสงค์ให้มีการหาพืชอื่นปลูกทดแทนฝิ่น และพืชนั้นๆต้องทำรายได้แก่เกษตรกรดีกว่ายาเสพติด เมื่อทำได้สำเร็จชาวเขาก็จะไม่เร่ร่อนทำไร่เลื่อนลอย ตัดไม้ทำลายป่า พืชที่ทรงเห็นว่าน่าจะทำรายได้ดีกว่าฝิ่นก็คือผลไม้เมืองหนาว

 

หากย้อนเวลาไปสู่ปฐมบทแห่งโครงการหลวงก็ต้องนับเป็นเวลาย้อนล่วงไปถึงเกือบ 50 ปี กว่าจะมาเป็น 38 โครงการหลวง ที่นักท่องเที่ยวต่างประทับใจในความสวยงาม และบรรยากาศ ที่สำคัญได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าผ่านโครงการหลวง

 

Travelista นักเดินทางเอง เคยไปโครงการหลวงมาแล้วหลายแห่ง เลยอยากนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

 

เรามาเริ่มท่องเที่ยว 38 โครงการหลวงกันค่ะ

1 โครงการหลวงห้วยน้ำริน ด้วยเหตุที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย เพราะชาวบ้านบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ข้าวไร่และข้าวโพด ปีพ.ศ.2525  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาลดการปลูกฝิ่น เราสามารถชมแปลงส่งเสริมและสาธิตผลผลิตตามฤดูกาล เช่น หัวผักกาดขาว ถั่วแขก ถั่วแดง แครอท ผักกาดหวาน คะน้ายอด คะน้าฮ่องกง บล็อคโคลี่ พริกซูปเปอร์ฮอท พลับ สตรอเบอรี่ ฯลฯ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

2 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย มีพื้นที่สำหรับวิจัย ทดสอบพันธุ์พืชเขตหนาวจำนวน 1,800 ไร่ ชมสวนแปดสิบ สวนกลางแจ้งตรงข้ามสโมสรอ่างขางเป็นสวนตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษมีดอกไม้ ไม้ประดับปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ด้านบนยังเป็นลานต้นซากุระญี่ปุ่นจะบานช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม

 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          3 สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวน 80 พรรษา ซึ่งจัดในปี พ.ศ.2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา สวนหลวงสิริภูมิ เป็นสวนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เฟิน ภายในมีน้ำตกขนาดเล็กซึ่งเป็นน้ำตกชั้นล่างของน้ำตกสิริภูมิ มีลำธารไหลไปตามบริเวณสวนตลอดปี ใกล้กันมีบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนปกาเกอญอที่มีวิถีชีวิต สมถะเรียบง่าย

 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 202 หมู่ 7 บ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 

4 สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นสถานีวิจัยขยายพันธุ์พืชหลายชนิด นอกจากไม้ผลเมืองหนาว ไม้ดอกเมืองหนาว ไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน ถั่วแขกและไม้ป่าไม้โตเร็ว ใกล้เคียงมีไร่สตรอเบอรี่บ้านบ่อแก้ว ที่บ้านบ่อแก้วเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 

สถานีเกษตรหลวงปางดะ 192 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

5 สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ชมแปลงสาธิตกาแฟพันธุ์อาราบิก้าหลายสายพันธุ์ภายใต้ร่มเงาร่มรื่นของต้นไม้ ตลอดจนขั้นตอนการเพาะกล้าและเก็บเกี่ยวเมล็ด ช่วงเดือนธันวาคม รวมถึงพืชที่สามารถปลูกร่วมกับแปลงกาแฟ เช่น พริกไท กระวาน ชมแปลงปลูกสมุนไพร เช่น ยูเอสเอมิ้นต์ ออริกาโน จิงจูฉ่าย ชมแปลงสาธิตผัก เช่น ซูกินี แตงกวาหนาม พริกซุปเปอร์ฮอท

 

            สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด บ้านแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330

6 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง จีนยูนนาน และไทยใหญ่ นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ แกน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนประเทศพม่า จึงทำให้แกน้อยกลายสภาพเป็นเมืองปิด แต่หลังจากมีการก่อตั้งโครงการหลวง ความเจริญในด้านต่างๆ ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

7 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ชมแปลงส่งเสริมผลผลิต เช่น พลับ อะโวกาโด ดอกไฮเดรนเยีย สมุนไพร และพืชไร่ ชมนาขั้นบันไดของชาวกะเหรี่ยง เป็นที่กว้างลดหลั่นตามความสูง ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยง

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ บ้านขุนแปะ หมู่ 2 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

8 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ชมโรงเรือนปลูกดอกเบญจมาศหลากสีสัน ทั้งแบบดอกเดี่ยว ดอกช่อ และดอกลิเซียทัส คาร์เนชั่น ลิลลี่ ชมแปลงปลูกชาจีนเบอร์ 12 พันธุ์หยวนจืออู่หลง ชมแปลงไม้ผล เช่น องุ่นไร้เมล็ด กีวีฟรู้ท พี้ช พลับ เครปกูสเบอรี่ เสาวรสหวาน สตรอเบอรี่ และบ๊วย และชมดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง เลขที่ 112 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

9 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ที่นี่เป็นแหล่งผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพดีของโครงการหลวง ล้อมรอบด้วยธรรมชาติป่าไม้ และลำน้ำจากน้ำตก มีมีชื่อเสียงในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านแม่กำปอง” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากว่าบริการที่พักแบบ Home Stay ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก บ้านปางผึ้ง หมู่ 8 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130

10 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ชมแปลงสาธิตการปลูกผักและดอกไม้ภายในศูนย์ฯ ชมแปลงดอกเยอบีร่าบนไหล่เขาของชาวม้งบ้านบวกจั่น ชมแปลงปลูกสตรอเบอรี่และผักปลอดสารพิษ เช่น ยอดชาโยเต้ ลูกฟักชาโยเต้ พริกหวานหลากสี มะเขือเทศ ฯลฯ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา 72 หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

11 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ชมสวนกุหลาบห้วยผักไผ่ เป็นหน่วยย่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ทุ่งเริง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแปลงกุหลาบ กว่า 200 สายพันธุ์ ชมแปลงสาธิตการปลูกอาโวคาโดหลากสายพันธุ์ ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองที่บ้านแม่ขนิลเหนือ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

12 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ชมแปลงสาธิตการผลิตพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหวานโอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ตลอดจนการ เพาะกล้าผักชนิดต่างๆ แปลงสาธิตการผลิตไม้ผล ได้แก่ พลับ องุ่น กีวี่ แปลงสาธิตการผลิตไม้ดอก ได้แก่ จิ๊ปโซฟิลล่า ปักษาสวรรค์ สนช่อดาว สร้อยไก่

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตองเลขที่ 79 หมู่ที่ 10 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

13 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ชมแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ เช่น อะโวกาโดพันธุ์ต่างๆ มะม่วง น้อยหน่า ฯลฯ แปลงผัก และงานส่งเสริมพืชไร่ เช่น งาดำ ข้าวไร่ ข้าวฟ่างกระเจี๊ยบ ฟักทองญี่ปุ่น ฯลฯ ชมวิถีชีวิตของชาวเขา 6 เผ่า คือ ลั๊วะ มูเซอ คะฉิ่น (บ้านหนองเขียว) ลีซอ (บ้านรินหลวง) อาข่า (บ้านใหม่สามัคคี) จีนยูนนาน (บ้านอรุโณทัย)

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

14 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยระกอบด้วยชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ คนพื้นเมืองและจีนยูนนาน ใกล้เคียงมีม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทะเลหมอก มีผักหลากหลายชนิดหมุนเวียน

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 

 

15 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ชมแปลงวิจัยเกษตรภายในศูนย์ฯ เช่น หน้าวัว กล้วยไม้กระถาง เฟินหนัง เฟินนาคราช รองเท้านารี พลับ วนิลา ฯลฯ ชมสวนกาแฟอาราบิก้าพันธุ์ดีของโครงการหลวงและเกษตรกร การเดินป่าพิชิตยอดเขาภูลังกาหลวง

 

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง หมู่บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

16 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง บ้านม้งที่อยู่รวมกันประมาณร้อยกว่าคนในหลังเดียว การละเล่นของชาวเขา เช่น ลูกข่างไม้ เป่าแคนม้ง โยนลูกช่วง ตีลูกข่าง ล้อเลื่อนไม้ ฯลฯ ปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ปีใหม่กะเหรี่ยง จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

17 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง  ชมแปลงผลสดของศูนย์ฯ และเกษตรกร เช่น บล็อคโคลี แรดิชชิโอ ถั่วลันเตาหวาน กะหล่ำม่วง ฯลฯ ชมดอยผาตั้ง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เป็นจุดชมวิว ไทย-ลาว เป็นที่ชมทะเลหมอก และช่วงเดือนมกราคมจะมีต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระดอย) สีชมพูบานเต็มต้น

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 โทร 053-163-308, 081-882-7477

18 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม เป็นโครงการหลวงเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดลำพูน มีเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงกับวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม บ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

19 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า  ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าเย้าและม้ง ชมแปลงสาธิตการปลูกผักในโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน, มะเขือเทศโทมัส, คะน้อยอด, คะน้าฮ่องกง, เบบี้ฮ่องเต้

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า 249 หมู่ 7 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

          20 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ชมแปลงส่งเสริมไม้ดอกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ได้แก่ แปลงปลูกดอกซิมบิเดี้ยม กล้วยไม้รองเท้านารี กล้วยไม้ฟ้ามุ้ย ไม้ใบวานิลลา ฟักทองญี่ปุ่น หอมญี่ปุ่น กระเทียมต้น กะหล่ำหัวใจ จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ จากลานจอดรถเดินเท้าไปอีก 300 เมตรก็จะพบกับวิวสวยงามของชั้นเขาแบบ 360 องศา

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

21 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม  ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นชนเผ่าอาข่า ไทใหญ่ ไทลื้อ มูเซอ เย้า ลีซอ กะเหรี่ยง คนเมือง และคนจีนยูนาน ชมแปลงผลผลิต เช่น มะเขือม่วงก้านดำ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีส้ม ฟักทองสีขาว มะระหยก ถั่วแขก ฟักประดับ ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดำ ฯลฯ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม บ้านห้วยศาลา หมู่ 15 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

22 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในกะหล่ำปลี ชมแปลงสาธิตผัก เช่น คอสสลัด เบบี้คอส โอ๊คลีฟเขียว ที่ปลูกในโรงเรือนไม้ไผ่ ไม้ผล เช่น อาโวคาโด ไม้ดอก เช่น อัลสโตมีเรีย และสมุนไพร ตามฤดูกาล

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ หมู่ที่ 1 บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

23 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ก่อตั้งตามพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า  ชมแปลงปลูกผลผลิตตามฤดูกาล เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วเข็ม ซุกินี ฯลฯ ชมแปลงผักอินทรีย์ เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน กระเจี๊ยบเขียว ถั่วเข็ม ฯลฯ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50310

24 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ชมแปลงสาธิตไม้ผล บริเวณหน่วยย่อยสามลี่ เช่น พีช พลับ องุ่น ฯลฯ และชมแปลงเกษตรของชาวบ้าน เช่น แปลงเซเลอรี่ พาร์สเลย์ ปวยเหล็ง กะหล่ำปลีแดง กะหล่ำปลีม่วง บล็อคโคลี่ ฯลฯ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

25 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ชมแปลงสาธิตผัก เช่น ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือก้านม่วง ฯลฯ ชมแปลงไม้ผล เช่น อะโวกาโด มะเฟือง ลิ้นจี่ ฯลฯ ชมฟาร์มตัวอย่างแม่ตุงติง ฟาร์มการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ชมประเพณีตานก๋วยสลาก จัดขึ้นในช่วงหลังออกพรรษา

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

26 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า พร้อมชิมกาแฟสดรสดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านห้วยห้อม สวนกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวง และสตาร์บัคส์

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านดง หมู่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

27 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก  ตั้งอยู่ในหุบเขาด้านหลังเทือกดอยอินทนนท์ มีสภาพอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาว และเย็นสบายในช่วงฤดูร้อน มีความร่มรื่นทางธรรมชาติ น้ำตกแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์เดินเท้าระยะทาง 200 เมตร ก็จะเจอน้ำตกจากหน้าผาสูง ชมวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอที่หมู่บ้านแม่สะป๊อกใต้ แม่สะป๊อกเหนือ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก บ้านแม่สะป๊อก หมู่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

28 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ชมแปลงสาธิตการปลูกผลผลิตในโรงเรือนตามฤดูกาล เช่น พริกหวานสีแดง สีเหลือง มะเขือเทศโครงการหลวง มะเดื่อฝรั่ง และองุ่นไร้เมล็ด พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชนเผ่าม้งที่บ้านแม่สาใหม่

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ บ้านแม่สาใหม่ หมู่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

29 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ชมแปลงผักชาวเขา เช่น ถั่วแดงหลวง กะหล่ำ ฟักทอง มันฝรั่ง ฯลฯ ชมแปลงผักไม้เมืองหนาว เช่น เสาวรส พลับ พลัม ฯลฯ ชมการทำนาขั้นบันไดของชาวเขาเผ่าละว้า ชมวิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านอมพาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

30 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ชมแปลงสาธิตการผลิตพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหวาน กะหล่ำปลีแดง และสาธิตการเพาะกล้าผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ แปลงสาธิตการผลิตไม้ผล ได้แก่ พลับ องุ่น กีวี่ เคพกู๊สเบอรี่ สาลี่

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ บ้านแม่แฮเหนือหมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

31 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) จำนวน 1,823 ครัวเรือน จุดเด่นสำคัญของ อำเภอกัลยาณิวัฒนา คือ ที่นี่มีป่าสนธรรมชาติอันกว้างใหญ่กว่าแสนไร่ ถือเป็นป่าสนผืนใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนแห่งนี้คนทั่วไปรู้จักกันดีในนาม “ป่าสนวัดจันทร์” หรือ “ป่าสนบ้านวัดจันทร์”

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตำบลบ้านเด่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

          32 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ชมงานพัฒนาและงานส่งเสริมการปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่ ผลผลิตที่โดดเด่น คือ คาโมมายล์ และดอกหน้าวัว เกษตรธรรมชาติร่มโพธิ์ทอง (สวนตาคม) จุดชมวิวบนดอยสะโง๊ะ สามารถมองเห็นวิวสามเหลี่ยมทองคำและแม่น้ำโขง

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ บ้านดอยสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

33 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตตามฤดูกาล เช่น มะระหยก มะเขือม่วงก้านเขียว พริกซูปเปอร์ฮอท ชา กะหล่ำดาว ฯลฯ ชมแปลงไม้ผล ได้แก่ พลับ พลัม บ๊วย ฯลฯ ชมวิถีชีวิตชาวอาข่า พิธีโล้ชิงช้า จุดชมทัศนียภาพดอยม่อนล้าน และเส้นทางเดินชมธรรมชาติดอยม่อนล้าน

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยแม่สรวย หมู่16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

34 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ไม้ดอก พืชผัก สมุนไพร ซึ่งผลผลิตที่มีความโดดเด่นคือเสาวรสหวาน ผักกาดขาว พริกซูปเปอร์ฮอท ถั่วแดง ซิมบิเดี้ยม ฯลฯ เที่ยวน้ำตกโป่งผาลม น้ำตกห้วยผาเรือ และน้ำตกบ้านป่าเมี่ยง

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านสบโป่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

35 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ชมแปลงส่งเสริมการเกษตรพืชผัก เช่น หอมญี่ปุ่น แรดิชชิโอ บล็อคโคลี่ ซาโยเต้ ผักกาดขาวปลี ถั่วลันเตา ฯลฯ ชมแปลงไม้ผล เช่น อะโวกาโด พลับ มะม่วง องุ่นไร้เมล็ด ฯลฯ ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิต

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง บ้านห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310

36 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ชมแปลงพืชผักเมืองหนาวตามฤดูกาล เช่น ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมใบแดง คอส กุ่ยฉ่ายขาว มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือม่วงก้านเขียว – ก้านดำ แตงกวาญี่ปุ่น (เดือนตุลาคม- กุมภาพันธุ์) กุ่ยฉ่าย แปลงสมุนไพร เช่น อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์ โรสแมรี่ มิ้น แปลงดอกไม้ เช่น เบญจมาศ หงอนไก่ กุหลาบหินกระถาง

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

37 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ชมแปลงสาธิตไม้ผลเขตร้อน เช่น มะละกอ มะม่วง มะปราง พุทรา ขนุน ฯลฯ ที่นี่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงหลายชนิด มะม่วงพันธุ์ออร์วิน มะม่วงนวลคำ ที่มีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัม

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว บ้านห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

38  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ชมแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ เช่น พืชผักต่างๆ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า อะโวกาโดพันธุ์แฮส (Hass) ฯลฯ ชมแปลงสาธิตปลูกพืชแบบผสมผสาน พืชสมุนไพร ที่ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านขุนแตะ ชมสวนพลับของเกษตรกร เที่ยวอุทยานแห่งชาติออบหลวง น้ำตกแม่เตี้ยะ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย หมู่ 8 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

 

ขอบคุณภาพ โดยโครงการหลวง

ติดตามข่าวสารข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ Facebook Travelista นักเดินทาง นักข่าวสาวที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวกว่า 30 ปี
 

Create Date : 21 ตุลาคม 2559
2 comments
Last Update : 21 ตุลาคม 2559 9:34:15 น.
Counter : 6203 Pageviews.

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 22 ตุลาคม 2559 4:18:37 น.  

 

บรรยากาศดีมากเลยค่ะ

 

โดย: nompiaw.kongnoo 19 ธันวาคม 2559 16:57:06 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


BlogGang Popular Award#17


 
travelistaนักเดินทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
สาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ,อุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และอุปนายกสมาคมท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอเชีย อดีตหัวหน้าข่าวเครือเนชั่น อยู่ในวงการท่องเที่ยวนานกว่า 35 ปี และยังเป็นโค๊ชออนไลน์ด้าน SEO และ Content (เคยได้รางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมปี59และสื่อมวลชนดีเด่นปี64) ไลนด์ไอดีtatravel
[Add travelistaนักเดินทาง's blog to your web]