ชีวิตให้มารดา หัวใจข้าให้คนรัก เลือดเนื้อเพื่อเกียรติศักดิ์ ลมหายใจให้ปวงชน
 
มิถุนายน 2553
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
30 มิถุนายน 2553

รวบรวมคำอุทิศบุญต่างๆ

ให้ท่องตามที่แนะนำแต่ละอัน บางอันก็มีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันไป
 

Create Date : 30 มิถุนายน 2553
9 comments
Last Update : 30 มิถุนายน 2553 22:54:53 น.
Counter : 6858 Pageviews.

 

คำอธิษฐานอุทิศบุญเมื่อไปถึงสถานที่สอบ

(ถ้าจะให้ดีให้อธิษฐานหน้าศาลเจ้าที่ของบริเวณนั้น)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
พุทโธ ธัมโม สังโฆ หลวงพ่อ สพฤกษ์(สบ-พะ-เริก) ปภัสสโร นะโมพุทธายะ 3 จบ
ขออำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าประมวลรวมกับบุญที่ได้จาก การอนุโมทนาบุญกับองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และทุกๆท่านบนพระนิพพาน แผ่ไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ ให้ถึงแก่เทวดารักษาตัวข้าพเจ้าและเทวดาที่อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้และสถานที่ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสอบของข้าพเจ้า เสด็จปู่พระอินทร์ ท้าวจตุรมหาราช ท้าวจตุรมหาพรหม และท่านอินทกะทั้งสี่พันองค์ ขอให้ท่านช่วยดลใจข้าพเจ้าให้สามารถทำข้อสอบได้ถูกต้อง แม้จะคาดเดาก็ให้คาดเดาได้อย่างแม่นยำ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและสอบติดใน คณะ.....สาขา....มหาวิทยาลัย.......ปีการศึกษา......นี้ด้วย และด้วยบุญนี้เมื่อข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดจงพบแต่คำว่าได้ มี สำเร็จ สมหวัง ดังที่ใจปรารถนาทุกประการเทอญ
มัยหังปุตโต ปุญญะวากะตา ภินิหาโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปาติง ปูเรตะวา ปูวาปะหิตา ภะวิสสะตีติ...

 

โดย: ครูต้น (sirivi ) 30 มิถุนายน 2553 22:57:38 น.  

 

คำอธิษฐานขอบารมีท้าวมหาราชทั้งสี่ (ให้ช่วยเรื่องต่างๆ)

ลูก(ชื่อ นามสกุล)ขออ้างคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลบุญที่ลูกได้ทำมาดีแล้วให้ถึงแก่ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่และท่านอินทกะทั้งสี่พันองค์ ขอบารมีแห่งท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ อันได้แก่ท้าวธตรฐมหาราช ท้าววิรุฬหกมหาราช ท้าววิรูปักข์มหาราช และท่านท้าวเวสสุวัณมหาราช ได้โปรดแผ่บารมีมาสู่ลูก ขอให้ลูก......(กล่าวคำอธิษฐาน)....และไม่ว่าลูกจะไปที่แห่งใดขอท่านท้าวมหาราชและบริวารได้โปรดคุ้มครองดลบันดาลให้ลูกประสบผลสำเร็จทุกประการเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานะสุขขัง

 

โดย: ครูต้น (sirivi ) 30 มิถุนายน 2553 23:00:05 น.  

 

คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
โดย พระอาจารย์ จำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ อ.เมือง จ.กระบี่

ใช้สำหรับกล่าวขอโทษสิ่งที่เราเคยล่วงเกินทุกชนิด

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีการกระทำ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง ๔ ยมบาล มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหม ๒๐ อบายภูมิทั้ง ๔ บัดนี้ข้าพเจ้า ได้สร้างกองการกุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกิน ทำกรรมไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย จงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้าง แต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ในอนาคตกาล อันใกล้นี้ ด้วยเทอญ
บุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ ขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานพลันทีเดียว ตราบใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพาน ขึ้นชื่อว่าความขาดแคลน อย่าได้ปรากฏ ขึ้นชื่อว่าความหมด อย่าได้เจอ คำว่า "ไม่มี" อย่าได้รู้จัก ข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใดขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

 

โดย: ครูต้น (sirivi ) 30 มิถุนายน 2553 23:03:50 น.  

 

คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
โดย พระชุมพล พลปัญโญ

ใช้กล่าวเพื่อถอนสิ่งต่างๆที่เคยอธิษฐานไว้แต่เป็นผลเสียต่อเราในปัจจุบันและในอนาคต

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม
ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง มาเป็นพยาน ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้น ร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ
ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่อง ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ

 

โดย: ครูต้น (sirivi ) 30 มิถุนายน 2553 23:05:07 น.  

 

คำอุทิศส่วนกุศลแบบครอบจักรวาล

ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

อิทัง ปุญญะ พะลัง
ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจวบจนถึง ณ ขณะนี้ ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมทนากับทุกๆท่านบนพระนิพพาน แผ่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี6ประการ แผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบการงาน การศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีท่านปู่พระยายมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ ท้าวจตุรมหาพรหม เทพพรหมทุกชั้น ขอท่านปู่พระยายมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ และเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งจงโมทนาในส่วนกุศลนี้ และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนถึงท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี เหล่าเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้า พวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้า ดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วย ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด หากขณะใดก็ตามที่ข้าพเจ้ายังทรงกายขันธ์ห้า อยู่นี้ ขออย่าได้เจอคำว่า ไม่ได้ ไม่มี ไม่สำเร็จ ไม่สมหวัง เมื่อจะทำการสิ่งใดจงพบแต่คำว่าได้ มี สำเร็จ สมหวัง ดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปรารถนาทุกประการ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
มัยหังปุตโต ปุญญะวากะตา ภินิหาโร ภะวิสสะติ เทวะตะหิ ปาติง ปูเรตะวา ปูวาปะหิตา ภะวิสสะตีติ...

 

โดย: ครูต้น (sirivi ) 30 มิถุนายน 2553 23:22:09 น.  

 

สาธุค่ะ
หลับฝันดีนะคะ

 

โดย: ณ ปลายฉัตร 30 มิถุนายน 2553 23:58:09 น.  

 

บทสักกัตวา ใช้ท่องแก้กรรมและทำให้ปลอดโรคปลอดภัย

อย่างแรกต้องสวด นะโมตัสสะฯ พร้อมบทแปลด้วยครับ 3 จบ
ขณะสวดต้องระลึกถึงความมีอยู่ของพระองค์ท่านจริงๆ ระลึกถึงคุณของพระธรรม ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ลูก ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ลูก ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ลูก ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง
อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า,เป็นพระอะระหันต์,ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ-ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ )
สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม-พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมะสามิ-ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ-พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ-ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
หลังจากนั้นท่อง
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พาหุงมหากา
ชินบัญชร ตามลำดับ (ถ้ามีเวลา)
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
"นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุท ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ"
"พุทธัง แคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรู ภัยพาล วินาศสันติ"
"นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง
พุทธะมหาเตชะวันโต ธรรมะมหาปัญโญ สังฆะมหาโภคะวะโห
อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง"
หมายเหตุ : ถ้าหากโดนคุณไสย ผีทำ เอาไว้ป้องกัน ป้องกันภัยพิบัติ ท่อง 5 จบก่อนนอน ... ดีมาก จะเย็น หลับสบาย ป้องกันลูกเมียได้หมด ใครคิดไม่ดีก็ทำอะไรไม่ได้ หากทำน้ำมนต์ให้ท่อง 5 จบ .. ใครที่ชีวิตไม่ดี ก็สวดเลย ค้าขายดี ชีวิตดีขึ้น .....
หัวใจพระคาถาพระปริต(สวดตามกำลังวัน)
ขันธะปะริตตัง ฉัททันตะปะริตตา ปะรัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
(ลูกขอพระสงฆ์ทุกพระองค์ท่าน ได้โปรดสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไป)
พระคาถาสักกัตวา(สวดตามกำลังวัน)
สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา
เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เม(เต)
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอทุกข์ทั้งหลายของข้าพเจ้า(ท่าน)จงสงบไปโดยสวัสดี
สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เม(เต)
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอภัยทั้งหลายของข้าพเจ้า(ท่าน)จงสงบไปโดยสวัสดี
สักกัตตะวา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
เพราะทำความเคารพพระสังฆรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เม(เต)
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอโรคทั้งหลายของข้าพเจ้า(ท่าน)จงสงบไปโดยสวัสดี
สวดตามกำลังวัน
วันอาทิตย์ ต้องสวด 6 จบ
วันจันทร์ ต้องสวด 15 จบ
วันอังคาร ต้องสวด 8 จบ
วันพุธ ต้องสวด 17 จบ
วันพฤหัสบดี ต้องสวด 19 จบ
วันศุกร์ ต้องสวด 21 จบ
วันเสาร์ ต้องสวด 10 จบ
(เมื่อสวดพระคาถา 2 บทนี้จบ ให้อธิษฐาน ด้วยวาจา.... ถ้าจิตนิ่งไม่ฟุ้งมาก ก็อธิษฐานในใจได้เลย)
กรณีโดนคุณไสย เจ็บป่วย ลมเพลมพัด โดนเรียกจิต เรียกขวัญ ฯลฯ
(สวดทุกวันเช้าเย็น)ทั้งเราหรือบุคคลในครอบครัว
"ลูกขอคุณอำนาจพระคาถาพระปริตร ลูกขอคุณอำนาจพระคาถาสักกัตวา ขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออำนาจพระธรรมคำสอน ขออำนาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอให้สิ่งไม่ดีที่บุคคลใดๆ ส่งมาหาลูก และทุกคนในครอบครัวของลูก ขอสิ่งนั้นจงกลับไปเถิด เพราะพวกเราไม่มีใครต้องการรับ"
สวดเมื่อต้องการขอขมากรรม(สวดทุกวันเช้าเย็น)
"ลูกขอคุณอำนาจพระคาถาพระปริตร ลูกขอคุณอำนาจพระคาถาสักกัตวา ขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออำนาจพระธรรมคำสอน ขออำนาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรได้รับ อานิสงส์จากบทสวดพระคาถาพระปริตรและพระคาถาสักกัตวา ขอให้ท่านมีความเจริญทั้งทางโลก และ ทางธรรม มีอาหารทิพย์อาหารแก้วอุดมสมบูรณ์ มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มสวยงาม มีที่พักพาอาศัยเป็นศาลาใหญ่โต เกิดในภพภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้น มีศีล 5 หิริโอตตัปปะ เป็นเบื้องต้น บัดนี้ลูกได้สำนึกผิดแล้วด้วยใจจริงจากการที่ลูกและครอบครัวได้ประสบปัญหาคือ...................ลูกต้องขอขมากรรมที่ลูกได้ทำกับเจ้ากรรมนายเวร ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือดับสูญสลายไปเป็นจิตวิญญาณ ทั้งบุคคลใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทพเทวาใกล้ตัว วิญญาณใกล้ตัว
ขอท่านได้รับบุญ กุศล อานิสงส์ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ และ ได้โปรดนำเอาปัญหาทั้งหลายออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้า ให้หายเป็นปลิดทิ้งด้วยเทอญ"


สวดเมื่อต้องการเรียกสามี ภรรยา กลับมาอยู่เป็นครอบครัว (สวดทุกวันเช้าเย็น)
"ลูกขอคุณอำนาจพระคาถาพระปริตร ลูกขอคุณอำนาจพระคาถาสักกัตวา ขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออำนาจพระธรรมคำสอน ขออำนาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอให้สามี(ภรรยา) ปลอดทุกข์ ปลอดโศก ปลอดโรค ปลอดภัย มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง และได้กลับมาอยู่กับครอบครัวโดยเร็วพลันด้วยเทอญ"

**หากสวดทุกเช้าค่ำจะสามารถป้องกันคุณไสยได้ เช่น ผูกหุ่นขี้ผึ้ง ดึงจิตใจ (อธิษฐานตามขั้นต้น)
*** สวดเมื่อต้องการขอพรรักษาบุคคลใดๆ(ทุกเช้าค่ำ) ให้ใช้ เต(ท่าน) แทน เม(ข้าพเจ้า) สวดเสร็จให้อธิษฐานจิต "ลูกขอคุณอำนาจพระคาถาพระปริตร คุณอำนาจพระคาถาสักกัตวา ขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออำนาจพระธรรมคำสอน ขออำนาจพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอให้....(ชื่อ-สกุล).........มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สดใส สดชื่น โดยเร็วพลัน"
นั่งสมาธิ ไม่ต้องกำหนดองค์บริกรรมใดๆ นั่งท่าไหนก็ได้
นั่งพักผ่อนปล่อยความคิดที่คิดมาทั้งวัน เมื่อออกสมาธิมาแล้วจะสดชื่น ความคิดน้อยลง เป็นใช้ได้
จากนั้นที่สำคัญคือ”การส่งบุญ”

("บทส่งบุญ"ท่อง หลังสวดมนต์ ทำสมาธิ หรือ ทำบุญใดๆครับ)
อิทัง ปุญญะ พะลัง ด้วยอำนาจ พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอำนาจ ของพระธรรมคำสอน ด้วยอำนาจ ของพระอริยะสงฆ์เจ้า ลูกขอเบิก บุญกุศล อานิสงส์ ที่ลูกได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ อันประกอบพร้อมแล้วด้วยกุศล อานิสงส์ ผลทาน ศีล และการปฏิบัติภาวนา รวมถึงบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และทุกๆท่านบนพระนิพพาน ตลอดจนถึง [...............(เช่น การกินเจ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านองค์กรยูนิเซพ ฯลฯ)............]ลูกขอส่งบุญ กุศล นี้แผ่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6ประการ ถวายแด่เทพเทวาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า นาย/นางสาว............และ เทพเทวาที่รักษา สามี ภรรยา บุตร ธิดา พ่อ แม่ (หรือพูดรวมว่าทุกคนในครอบครัว) เทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบการงาน สถานศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีท่านปู่พระยายมราช
ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ ท้าวจตุรมหาพรหม เทพพรหมทุกชั้น เจ้าราหู เจ้าชะตา ท่านเจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน ทุกบ้าน ทุกกิจการ ทุกร้านค้าของครอบครัว เจ้ากรุงพาลี พระแม่ธรณี พญาครุฑ พญานาค เทพเทวดาที่ปกปักดูแลรักษาวัตถุธาตุกายสิทธิ์ทุกพระองค์ และวัตถุธาตุกายสิทธิ์ ตลอดจนถึงสรรพดวงจิต สรรพวิญญาณทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ขอให้ทุกท่านมีฤทธิ์ อำนาจ บารมี มีอาหารทิพย์อาหารแก้วที่อุดมสมบูรณ์ มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม มีที่พักพาอาศัยเป็นศาลาวิหารหลังใหญ่โต มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ และขอบุญนี้ส่งให้กับตัวของลูก และทุกคนในครอบครัว จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งทางโลก การเงิน การงาน และทางธรรมด้วยเทอญ
นอกจากนี้ ลูกขอส่งบุญกุศลนี้ถวายแด่ ท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ลูกได้เคยล่วงเกินเอาไว้ทั้ง กาย วาจา ใจ [และ นาย/นส....(หากนึกออก) /(และ บุตร ธิดา/ เด็กๆที่ลูกได้เคยกระทำกรรมเอาไว้ - กรณีทำแท้งครับ)] วิญญาณในโลกทิพย์ เครือญาติในโลกทิพย์ เหล่าเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้า พวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้า ขอให้ทุกท่านมีอาหารทิพย์อาหารแก้วที่อุดมสมบูรณ์ มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม มีที่พักพาอาศัยเป็นศาลาวิหารหลังใหญ่โต มีความสุขความเจริญ และเกิดอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

(น้อมจิต นึกว่าเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านมาอยู่เบื้องหน้าเรา โค้งตัวพร้อมกล่าวว่า)
กรรมใดๆที่ลูกได้เคยล่วงเกินต่อท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ
บัดนี้ ลูกได้สำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ได้ทำในอดีต ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่าน
ได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมต่อลูกด้วยเทอญ (จากโค้งตัวให้อยู่ท่าปกติ น้อมจิต นึกว่าเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน กล่าวคำว่าอโหสิกรรม ให้เรา พร้อมกล่าวต่อว่า)
ลูกต้องขอ อนุโมทนา สาธุการ ต่อทุกท่านที่ได้โปรดยกโทษให้แก่ลูก
ขอทุกท่านจงพ้นจากกองทุกข์ ทั้งปวงด้วยเทอญ


เหตุที่มา ได้มาจากอาจารย์แม่ เมื่อวันที่ 1/6/2553
.....เหตุการณ์วันนั้น มีลูกศิษย์ของท่าน ได้รับความทุกข์ทั้งร่างกาย จิตใจ การเงิน การงาน ครอบครัว ที่ล้วนแต่สูญสลายทั้งกายและจิตใจ ลูกศิษย์ท่านนั้นได้แต่คร่ำครวญในใจของตัวเอง จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา "ลูก ร้องไห้อีกแล้วเหรอ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะ(อนัตตา) นึกถึงกรรมที่ตัวเองเคยทำเอาไว้นะ" จากนั้นท่านอาจารย์แม่ก็ยังคงรับแขกตามปกติ ตกเย็นมา ท่านก็โทรฯมาอีกรอบ "ลูกสวดบทนี้มั้ย ทุกเช้าค่ำ แม่นั่งนึกในใจว่าลูกคนนี้ถือศีล ภาวนามาก็เยอะ แต่ทำไมทุกข์เหลือเกิน พอนั่งสมาธิ พระอาจารย์ในอดีตชาติ แม่เรียกว่าพระอาจารย์นะ ผู้ใดสวดมนต์บทนี้
1.จากที่ต้องประสบเคราะห์ก็จะย่นลงมา เช่น 2ปี เหลือ 1ปี หากมีการปฏิบัติภาวนา และส่งบุญก็จะเร็วขึ้นเพราะ คุณพระอำนาจคาถาทั้ง2บทนี้ จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือเป็นจิตวิญญาณ จะได้รับบุญ อานิสงส์ ถึงไม่อยากรับ หรือ แค้นเรา ก็ต้องรับและอโหสิกรรมให้กับเรา"
2.พระคาถานี้หากสามี หรือ ภรรยา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจพอสวดเสร็จก็อธิษฐานจิตขอคุณอำนาจพระคาถา เรียกดึงจิตใจกลับมาได้ แต่หากใช้ผิดศีลธรรม ดึงลูกเขา เมียเขา ผัวเขา คนผู้นั้นจะได้รับกรรมที่ไม่ดีอย่างรุนแรงทันทีเลย
3.พระคาถานี้ ในตำราไม่มีบอกหรอกนะ พระอาจารย์ท่านมาบอก ไม่มีใครรู้ (ภายหลังผมรู้ว่าท่านชื่อ พระอาจารย์ปู่ฤาษีปัญญาสถ) ท่านมาบอกแม่เป็นฉากๆเหมือนจอทีวีเลย
4.พระคาถานี้ ต้องสวดตามกำลังวัน วันนี้วันอะไรก็ต้องดูว่าต้องสวดกี่จบ ให้สวดหลังบทบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเสียก่อน ไม่ต้องแปลก็ได้ (บางท่านสวดแล้วเห็นผลเร็วมาก)
5.ผู้ใดที่โดนคุณไสย ลมเพลมพัด รูปแบบใดก็ช่าง จะท้องเดิน ท้องเสียไม่ต้องตกใจ จะมีเหตุให้กินของผิดสำแดงเอง และต้องสวดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
6.เวลาเดินทาง ให้สวดบทนี้จะปลอดภัยไปจนถึงที่หมาย
7.หลังสวดพระคาถานี้ให้สังเกต จิตใจตัวเองจะเบา โปร่ง ปล่อยวางได้มากขึ้น และสามารถเข้าสมาธิได้เร็วขึ้น
8.โดยเฉพาะพระคาถาบทสักกัตวา ไล่ราหู ความมืดมิด ต่ออายุ ต่อชะตา

พระอาจารย์ปู่ได้บอกกับอาจารย์แม่ว่า การสวดตามกำลังวัน(เช้า-เย็น)นั้นเปรียบดังสวดตลอดเวลาทั้งวัน และอาจารย์แม่ท่านย้ำว่า เมื่อสวดแล้วให้ทำสมาธิและส่งบุญ เจ้ากรรมนายเวรไม่รับก็ต้องรับ ไม่อโหสิก็ต้องอโหสิกรรมให้

ที่มา จากเว็บพลังจิต.คอม (www.palungjit.com)

 

โดย: Kru Ton (sirivi ) 28 กรกฎาคม 2553 12:51:29 น.  

 

คาถาบูชาพระกำลังจักรพรรดิ(สวดบ่อยๆความจำดี เจ้าที่เมตตา) ขอพระได้ที่ครูต้น
ท่องตามนี้เลย เวลาท่องให้กำพระไว้ด้วย

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบอาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ท่านอันเป็นที่สุด ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุดบารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้นขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งแสนโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4พระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชโดยทุก ๆ พระองค์วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย ฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองพระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย พญาครุฑพร้อมบริวารพญานาคพร้อมบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังให้ลูกมีญาณหยั่งรู้ จิตเป็นทิพย์ได้ตลอดเวลาและสามารถปรับใช้ความเป็นทิพย์นี้กับการงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข้อสอบ ด้วยเทอญ

บทขอขมาพระรัตนตรัย
โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสังสัพพะปาปัง วินัสสันตุ
โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสังสัพพะปาปัง วินัสสันตุ
โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสังสัพพะปาปัง วินัสสันตุ

บทสวดมหาจักรพรรดิ(บทนี้หากจำได้ขึ้นใจ ให้ใช้ท่องตอนนั่งสมาธิ จะดีมากๆ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ (สวดตามกำลังวัน อา 6 จ 15 อ 8 พ 17 พฤ 19 ศ 21 ส 10)

ขอบารมีหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จงจุดประกายทั่วทั้ง ๓ โลกธาตุ แผ่บุญส่งวิญญานทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ ให้เหล่าเทพพรหม เทวดารักษาตัวข้าพเจ้าเทวดารักษาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบของข้าพเจ้าเทวดาที่อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้และสถานที่ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสอบของข้าพเจ้าโอปาติกะทั้งหลายจงรับขอบารมีหลวงปู่ช่วยน้อมนำให้เขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมกัน เพื่อช่วยกันอธิษฐานช่วยชาติ ศาสนา และราชบัลลังก์ รวมถึงหมู่คณะตลอดจนถึงข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอสติปัญญา และเมื่อคิดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะ....มหาวิทยาลัย.... ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการเทอญ

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (5 จบ)
อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ (1 จบ)

 

โดย: ครูต้น (sirivi ) 11 พฤศจิกายน 2553 11:14:29 น.  

 

คำอธิษฐานเงินทำบุญ+อุทิศส่วนกุศล
ปัจจัยนี้ข้าพเจ้าและครอบครัวหมายมี(...ชื่อ-นามสกุล...)ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ขอถวายเป็นพุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา เพื่อร่วมสมทบทุน(ชื่องานบุญ......................................)
ขอน้อมถวายคุณความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และทุกๆท่านบนพระนิพพาน เน้นที่ทรงออกจากนิโรธะสมาบัติใหม่ๆ
ด้วยอานิสงส์นี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันหากไม่ถึงนิพพาน
ฉันใดและข้าพเจ้ายังทรงกายขันธ์ห้าอยู่นี้ ขออย่าได้เจอคำว่า ไม่ได้ ไม่มี ไม่สำเร็จ ไม่สมหวัง เมื่อจะทำการสิ่งใดจงพบแต่คำว่าได้ มี สำเร็จ สมหวัง ดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปรารถนาทุกประการ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจวบจนถึง ณ ขณะนี้ ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมทนากับทุกๆท่านบนพระนิพพาน แผ่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์และแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี6ประการ แผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบการงาน สถานศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีท่านปู่พระยายมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ ท้าวจตุรมหาพรหม เทพพรหมทุกชั้น ขอท่านปู่พระยายมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้งสี่ และเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งจงโมทนาในส่วนกุศลนี้ และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนถึงท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี เหล่าเชื้อโรค ผีเชื้อโรคในร่างกายข้าพเจ้า พวกเชื้อโรคที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้า ดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วย ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
คำอธิษฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยอธิษฐานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขออำนาจแห่งบุญนี้จงส่งเสริมให้สำเร็จเป็นที่อัศจรรย์เร็วพลันเทอญ

 

โดย: ครูต้น (sirivi ) 30 มิถุนายน 2557 20:12:52 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


sirivi
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
เป็นเชื้อเช่นชายชาติมาดนักรัก
คนประจักษ์มิประจบคบดูได้
ชนะอื่นหมื่นแดนทั่วแคว้นใด
ชนะใจมิให้รัก(เธอ)ยากนักเอย
[Add sirivi's blog to your web]