ชีวิตให้มารดา หัวใจข้าให้คนรัก เลือดเนื้อเพื่อเกียรติศักดิ์ ลมหายใจให้ปวงชน
 
มิถุนายน 2553
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
5 มิถุนายน 2553

สำหรับโพสข้อความตามงานที่ระบุไว้

ให้นักศึกษานำข้อความที่เป็นชิ้นงานตามที่ระบุไว้ในกระบวนวิชามาโพสในหัวข้อนี้
โดยระบุ ชื่อ สกุล รหัส และเลขที่ด้วยครับ
 

Create Date : 05 มิถุนายน 2553
93 comments
Last Update : 3 กันยายน 2554 14:43:06 น.
Counter : 1209 Pageviews.

 

สวัสดีคับ ผม ชาคริส ฯ คับ

 

โดย: ชาคริส กันทะแก้ว IP: 118.172.50.56 5 มิถุนายน 2553 11:55:09 น.  

 

วิชา ภาษาไทย
- ภาคเช้าการเรียนรู้เรื่องนิยามของคำว่า ภาพ
- ทำให้เราได้รับรู้ในขั้นตอนของการแยกแยะงานต่าง ๆที่เราต้องทำ
- ผู้สอนมุ่งแน้นให้ได้รับความรู้จริง ๆ ในการดำรงชีวิตประจำวัน
- เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเรียนและนำไปใช้ในอนาคต
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้รับรู้มาแล้วเป็นการต่อยอดความรู้เดิม

 

โดย: ชาคริส กันทะแก้ว ลำดับที่ 3 รหัส 508750005 IP: 118.172.50.56 5 มิถุนายน 2553 12:09:59 น.  

 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพครับ
สำหรับองค์ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ในการเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้(5 มิ.ย.2553) มีดังนี้ครับ.-
- รู้หลัก/วิธีการเขียนโครงสร้างภาษาและสามารถอธิบายตามโครงสร้างนั้น จากการได้ปฏิบัติจริง/ทำกิจกรรม
ไปด้วย ทำให้มีความเข้าใจได้เป็นอย่างดี เข้าใจง่ายขึ้น สามารถนำไปใช้ได้
- กิจกรรมฟังเพลง เป็นการรับรู้ถึงทักษะการฟัง ฟังอย่างตั้งใจ เป็นผู้ฟังที่ดี ผลจากการตั้งใจทำให้จดจำเนื้อหา และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงที่ฟังออกมาได้ ตามโจทย์ที่อาจารย์กำหนด ทำให้รู้ถึงคุณค่าของการฟังที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดทักษะการฟัง
- การเขียนภาษาราชการ แม้ว่าจะเป็นการยากที่ต้องเขียนภาษาถิ่นออกมาเป็นภาษาทางราชการ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นำมาใช้เพราะส่วนมากเรามีความเข้าใจในภาษาถิ่นอยู่แล้ว ทำให้เกิดประสบการณ์ในการฝึกใช้ภาษาให้ถูกต้องกับทางราชการ เพื่อให้การใช้ภาษาทางราชการต่อไปเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกร หรือผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงพัก

 

โดย: ด.ต.บุญชู นันท์บัญชา เลขที่ 7 รหัส 508750012 IP: 124.157.184.248 5 มิถุนายน 2553 15:59:36 น.  

 

สวัสดีครับ ผม.ด.ต.จิน พงษ์พันธ์ ครับ
เรียน อาจารย์ ที่เคารพฯ
กระผม ขอเรียนให้อาจารย์ทราบถึงองค์ความรู้ที่ ได้รับ จากการเรียนการสอนวิชาภาไทยในวันนี้ดังนี้ครับ
1. เรียนรู้ถึงโครงสร้างการเขียนรายรายทางวิชาการ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา
2.ได้เรียนรู้ถีงการเขียนรายงาน เป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง ไม่ใช่ภาษาพูด หรือภาษาชาวบ้าน หรือภาษาท้องถิ่น
3.ได้เรียนรู้ถีง การฟัง การจับใจความมาอธิบาย แบบย่อใจความสำคัญ และวิเคราะห์ บทเพลง
4.ได้เรียนรู้ถึงการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในงานราชการ และชีวิตประจำวันอย่างถูกหลักภาษาราชการ
โดย ด.ต.จิน พงษ์พันธ์ เลขที่ 19 ป.ตรีตำรวจ เชียงใหม่
5 มิ.ย. 2553

 

โดย: ด.ต.จิน พงษ์พันธ์ IP: 61.7.144.204 5 มิถุนายน 2553 16:51:12 น.  

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ
สำหรับองค์ความรู้ที่ได้รับในการเรียนวิชาภาษาไทยในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 มีดังต่อไปนี้
1. ได้ทราบถึงหลักการของการเขียนอย่างถูกหลักการทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ
2. สำหรับกิจกรรมการฟังในวันนี้ เป็้นกิจกรรมที่ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี สามารถรับรู้และแปลภาษาให้เข้าใจเป็นภาษาราชการได้ รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงที่ฟังให้ออกมาอย่างถูกต้องและแสดงภาษาเขียนออกมาอย่างสละสลวย
3. เป็นการเรียนรู้การจับใจความและสามารถสรุปผลออกมาให้เป็นภาษาราชการได้อย่างถูกต้อง ในระยะเวลาที่จำกัด

 

โดย: ด.ต. ฉลอง ใจมัง รหัส 518705009 เลขที่ 7 รุ่น 2 IP: 61.19.65.156 5 มิถุนายน 2553 21:11:41 น.  

 

วิชา ภาษาไทย
- ได้ทราบถึงหลักการของการเขียนอย่างถูกหลักการทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ
- ทำให้เราได้รับรู้ในขั้นตอนของการแยกแยะงานต่าง ๆที่เราต้องทำ
- ผู้สอนมุ่งแน้นให้ได้รับความรู้จริง ๆ ในการดำรงชีวิตประจำวัน
- เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเรียนและนำไปใช้ในอนาคต
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้รับรู้มาแล้วเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
 

โดย: ชาคริส กันทะแก้ว ลำดับที่ 3 รหัส 508750005 IP: 180.180.49.255 6 มิถุนายน 2553 13:11:25 น.  

 

วิชา การใช้ภาษาไทย
อาจารย์สอนให้นิสิตได้ทราบถึง
-พื้นฐานของการเขียนหนังสือ การจัดหมวดหมู่ของข้อความ
- การฝึกทักษะการฟัง การพูด การคิด การเขียน
- การฝึกการเขียนหนังสือราชการเพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการในโอกาสต่อไป

 

โดย: พ.ต.ท.วิชัย ชายน้อย ลำดับ 12 หมายเลข 508750020 IP: 124.157.184.248 6 มิถุนายน 2553 14:23:01 น.  

 

วิชาการใช้ภาษาไทย
1. ให้นิสิตได้รับความรู้ในการเรียงความ เพราะได้รู้โครงเรื่องก่อน
2. ได้รับความรู้ในการฟัง แล้วมาวิเคราะห์ถึงเพลง
3. ได้รับความรู้ในการเขียนภาษาของทางราชการ

 

โดย: ด.ต.บุญทวี จันทร์ศิริ ลำดับ 8 หมายเลข 508750013 IP: 124.157.184.248 6 มิถุนายน 2553 14:27:12 น.  

 

วิชาการใชภาษาไทย
1. ทำให้นิสิตได้ทราบถึงการเขียนโครงเรื่องของการเขียนเรียงความ
2. ได้รับความรู้ในข้อควรระวังในการเขียนภาษาราชการ
3. ได้รู้ถึงแบบฟอร์มและการใช้ภาษาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
4. ได้ฝึกพูดและวิเคราะห์หนังสือหน้าห้องเรียน

 

โดย: ด.ต.ประสิทธิ์ ข้าวจ้าว ลำดับที่ 21 หมายเลข 508750032 IP: 124.157.184.248 6 มิถุนายน 2553 14:32:05 น.  

 

วิชาการใช้ภาษาไทย
1.ให้นิสิตได้รับความรู้ในการเขียนภาษาราชการ
2.ให้พูดหน้าชั้นเรียนฝึกการพูด

 

โดย: จ.ส.ต.ฐานันดร พาเรือง IP: 124.157.184.248 6 มิถุนายน 2553 14:47:52 น.  

 

1.ได้ฝึกการวิเคราห์หนังสือแนะนำหนังสือที่น่าอ่าน

 

โดย: จ.ส.ต.ฐานันดร พาเรือง เลขที่ 4 รุ่น 2 รหัส 518705004 IP: 124.157.184.248 6 มิถุนายน 2553 14:56:12 น.  

 

วิชา ภาษาไทย
- ได้ทราบถึงหลักการของการเขียนอย่างถูกหลักการทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
- ทำให้เราได้รับรู้ในขั้นตอนของการแยกแยะงานต่าง ๆที่เราต้องทำ
- เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเรียนและนำไปใช้ในอนาคต
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้รับรู้มาแล้วเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
ได้รู้ถึงแบบฟอร์มและการใช้ภาษาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

 

โดย: ด.ต.อุดร อัครวิบูลย์ชัย เลขที่ 28 รหัส นศ. 508750040 IP: 124.157.184.248 6 มิถุนายน 2553 14:59:08 น.  

 

ด.ต.ชัชวาล วงค์ปัญญา รุ่นที่ 2 เลขที่ 3 รหัส นศ. 518705003

การเรียนวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ต้น
- ถึงจะมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้เรียนกับอาจารย์ เพราะอาจารย์สอน เข้าใจง่าย ทำให้เข้าใจภาษาไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการเขียนหนังสือราชการ และหลักการพูดในที่ชุมชน การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง

 

โดย: ด.ต.ชัชวาล วงค์ปัญญา รุ่นที่ 2 เลขที่ 3 รหัส นศ. 518705003 IP: 110.49.13.246 6 มิถุนายน 2553 19:17:32 น.  

 

เรียนอาจารย์เคารพ
วิชาภาษาไทยที่อาจารย์สอน
- อาจารย์มีเทคนิคการสอน ที่เข้าใจง่ายและให้ นศ.มีส่วนร่วมในเนื้อหาวิขาที่เรียน
- สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดย: ส.ต.อ.สุทธิศักดิ์ มลิวรรณ รุ่นที่ 1 เลขที่ 25 รหัส นศ.508750037 IP: 118.173.224.78 7 มิถุนายน 2553 11:42:10 น.  

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ
การเรียนภาษาไทยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553
- ทำให้รู้ถึงหลักการเขียนหนังสือทางราชการที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ประจำวันได้เป็นอย่างดี
- ทำให้รู้ถึงหลักการพูด ท่าทาง การใช้คำภาษาไทยที่ถูกต้อง
- ทำให้นิสิตมีโอกาสฝึกพูด เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในคำพูดที่ผิดไป

โดย ด.ต.ฉลอง ใจมัง รหัส 518705009 เลขที่ 7 รุ่น 2

 

โดย: ด.ต.ฉลอง ใจมัง IP: 112.142.232.68 7 มิถุนายน 2553 13:49:09 น.  

 

อ.ต้นที่เคารพ ในชม.เรียนภาษาไทยเมื่อ 6/6/2553ผมมีความเข้าใจและให้ความสนใจมากตอนแรกผมคิดว่าต้องเขียนกาพย์กลอนและสกดคำประสมอะไรต่างๆอ.สอนเข้าขั้นเทพเลยครับอ.สอนเข้าใจง่ายทำให้ผมชักจะชอบวิชาภาษาไทยมากขึ้นทุกวันละครับเมื่อก่อนไม่เคยมีแบบนี้เลยครับทำให้ผมรู้จักการใช้การเขียนการพูดและทักษะอะไรหลายๆอย่างการรับรู้ข่าวสารการเขียนหนังสือราชการสามารถทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นอ.สอนทำให้ผมมีความกล้าแสดงออกและทำให้ผมหน้าด้านขึ้นอีกมากเลยครับ

 

โดย: จรัญ นิลดอนขวางNo.18 ร.1 IP: 118.172.6.142 7 มิถุนายน 2553 15:57:36 น.  

 

อ. ต้น ครับผมขอเพิ่มเติมอีกนิดครับอ.อย่าตัดคะแนนผมนะครับผมอาจจะเขียนไม่คล่องตามที่อ.ได้สอนตอนที่เรียนครับผมติดภาษาทางเหนืออยู่ครับคือภาษากลางผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมขอแสดงความนับถืออาจารย์จริงๆครับ JAMES

 

โดย: จรัญ นิลดอนขวางNo.18 ร.1รหัส508750029 IP: 118.172.6.142 7 มิถุนายน 2553 16:09:41 น.  

 

อ.ต้นที่นับถือครับ ผมประทับใจในการสอนของอาจารย์มากครับ ที่เป็นกันเองกับนิสิต วิชาที่อาจารย์สอนสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานได้เป็นอย่างมาก

 

โดย: ด.ต.ธวัชชัย กันยานะ no.4 ร.1 รหัส508750007 IP: 118.172.6.142 7 มิถุนายน 2553 16:20:22 น.  

 

เรียนอาจารย์ต้น
จากที่ได้เรียนกับอาจารย์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมาทำให้ทราบถึง
- หลักการ ขั้นตอนและวิธีการเขียนบทความ
- การให้ฟังเพลงแล้วตอบคำถาม เป็นการฝึกทักษะการฟัง
- การใช้เนื้อเพลง ซึ่งเป็นภาษาพูด มาฝึกการเขียนจากภาษาพูดให้เป็นภาษาราชการ
- ฝึกการเขียนหนังสือราชการภายนอก
- การให้เขียนประวัติส่วนตัว เป็นการฝึกการเขียนเพื่อให้ข้อมูล
- การแนะนำหนังสือเป็นการฝึกการพูด
ซึ่งทักษะเหล่านี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ด้วยความนับถือ

 

โดย: ส.ต.อ.เกรียงไกร ภูมิธรรมไพโรจน์ รหัส 518705001 เลขที่ 1 รุ่น 2 IP: 114.128.177.75 8 มิถุนายน 2553 23:50:36 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น
-อาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีอัธยาศัยดี และมีกิจกรรมทำร่วมกับนักศึกษาตลอดทำให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น

 

โดย: ด.ต.สมบัติ อินทสิทธิ์ รหัส 508750035 เลขที่ 23 รุ่นที่ 1 IP: 118.173.225.74 9 มิถุนายน 2553 13:20:58 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น
-อาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีอัธยาศัยดี และมีกิจกรรมทำร่วมกับนักศึกษาตลอดทำให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น

 

โดย: ด.ต.สมบัติ อินทสิทธิ์ รหัส 508750035 เลขที่ 23 รุ่นที่ 1 IP: 118.173.225.74 9 มิถุนายน 2553 13:21:30 น.  

 

เรียน อ. ต้น ที่เคารพ
เรียน อ.ต้น ที่เคารพ

- หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง
- หลักการพุดที่ดีในที่ประชุม
- หลักการใช้ภาษาทางราชการที่ถูกต้อง
- การฟังจับใจข้อความการตีความหมาย 

โดย: ด.ต.มงคล สวนตา เลขที่ 5 รุ่น 2 รหัส 518705005 IP: 118.172.24.216 9 มิถุนายน 2553 16:30:16 น.  

 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพครับ

- วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนเรียงความ
และการแปลภาษาพูดเป็นภาษาราชการ

-วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
การฝึกสัมภาษณ์บุคคล การแนะนำหนังสือ
ที่ตนชอบอ่านให้ัผู้อื่นฟัง และวิธีการพูดต่อที่สาธารณะ

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้แนวความรู้ใหม่ ๆ
เข้ามาในชีวิต
โดยความเคารพอย่างสูงครับ

 

โดย: ด.ต.สุพจน์ ชำนาญยา เลขที่ 14 รหัส 508750024 IP: 114.128.106.239 9 มิถุนายน 2553 19:06:03 น.  

 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

สิ่งที่ผมได้รับจากการเรียนภาษาไทยมีดังนี้
-แนวความคิดที่แปลกใหม่ในภาษาไทยจากสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมาเป็นสนุกสนานและมีความสุขที่ได้เรียนรู้มากขึ้น เป็นการเพิ่มทักษะฟัง ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทำให้เกิดกระบวนการคิดที่เพิ่มมากกขึ้น เช่นการจับใจความในบทความ การแปลบทเพลงภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาทางการ นี้เป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยได้เรียนรู้เลยมาก่อน


โดย จ.ส.ต. ธนพล ใจเมืองมูล เลขที่ 29
รหัส 508750041

 

โดย: ธนพล ใจเมืองมูล IP: 118.172.36.4 10 มิถุนายน 2553 12:12:06 น.  

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพครับ
จากการเรียนในวันนี้(12 มิ.ย.53)กระผมได้รับองค์ความรู้มากขึ้นในเรื่องต่างๆดังนี้.-
- การฟังและการตีความหมายบทเพลง ภาพสะท้อนของตัวบทเพลงเอง และบทเพลงที่สะท้อนต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความเชื่อ ค่านิยม และกระแสหลัก ทำให้รู้จักใช้หลักการฟังให้เป็นประโยชน์ ฟังอย่างมีคุณค่า สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนคำ เป็นการทดสอบการเขียนคำต่างๆในภาษาไทยว่าเขียนได้ถูกต้องหรือไม่
- การเขียนบรรยาย สามารถเข้าใจถึงความหมายของคำว่าการเขียนบรรยาย การให้ทำสามารถทำให้เข้าใจได้โดยง่ายขึ้น
- การเขียนพรรณนา ก็เช่นกันทำให้เห็นถึงความแตกต่างของสองคำนี้ได้ง่าย
ทุกอย่างที่เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ขอบคุณครับ.

 

โดย: ด.ต.บุญชู นันท์บัญชา เลขที่ 7 รหัส 508750012 IP: 124.157.184.88 12 มิถุนายน 2553 15:14:59 น.  

 

โพสครั้งที่ 2

เรียนอาจารย์ต้นที่เคารพ
ผลการเรียนที่ได้ใน 12 มิ.ย 53
-ถอดสื่อความหมายของเพลงว่าสื่ออะไร ตลอดจนภาพสะท้อนด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจของแต่ละยุคอย่างไรบ้าง
-การเขียนไทย บ้างคำไม่ค่อยได้ใช้บ่อย " เขียนผิดครับ" ภาษาไทยแท้ถ้าภาษาอังกฤษไปกันใหญ่ ก็เรียนแบบผู้ใหญ่นี่ครับ
-การเขียนบรรยายและพรรณา
-อาจารย์บอกอาทิตย์สอบ เร็วจังเลยครับ

 

โดย: ด.ต.อุดร อัครวิบูลย์ชัย เลขที่ 28 รหัส นศ. 508750040 IP: 124.157.184.88 12 มิถุนายน 2553 15:34:06 น.  

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ
จากที่ได้เล่าเรียนวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ เบื้องต้นนิสิตจะได้เข้าใจวิชาภาษาไทย ทั้งการอ่าน การฟังและการเขียนได้มากขึ้นกว่าเดิม
แต่ปรากฎว่าอาจารย์ยังได้เพิ่มเติมสนับสนุนให้นิสิตเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพูด หรือเรียกอีกอย่างว่า "หลักการพูด"ให้ทราบว่า
-การเตรียมการพูดมีการเตรียมอย่างไรบ้าง เช่น
1. การวิเคราะห์ผู้ฟัง
2. การเตรียมเนื้อเรื่อง
- การเลือกเรื่อง
- การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
3. การเตรียมตัวผู้พูด
- หลักปฏิบัติในการพูด มีหลักการอย่างไรบ้าง
และสุดท้าย การประเมินผลการพูด มีประโยชน์คือการนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขในการพูดครั้งต่อๆไป.

 

โดย: ด.ต.กัณห์ อ่อนละมูล เลขที่ 1 รหัส 508750002 IP: 124.157.184.88 12 มิถุนายน 2553 15:39:49 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้นคะ
สำหรับการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ ข้าฯ คิดว่าได้แนวการเรียนรรู้ที่ใหม่ ๆ ไม่เหมือนกับสมัยที่เรียนตอนเด็ก ๆ นะคะเพราะอาจารย์มีแนวการสอนที่ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าเอง อาจารย์เพียงแต่ชี้แนะให้นิสิตให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น การเรียนหลักในการพูด การวิเคราะห์ความหมายจากสื่อต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์เพลง การเขียนภาษาให้ถูกต้อง หลักการเขียนหนังสือราชการ และได้ลงมือเขียนจริงทำให้นิสิตจได้ดีย่งขึ้น ๆ นะคะ

 

โดย: จ.ส.ต.หญิงภายอม สันอุดร IP: 222.123.83.191 12 มิถุนายน 2553 18:26:19 น.  

 

เรียนอาจารย์ต้นคะ
สำหรับการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์ ข้าฯ คิดว่าไนวการเรียนรู้ที่ใหม่ ๆมนะคะเพราะอาจารย์มีแนวการสอนท่ช่วยให้นิสิตได้เรียนร้และค้นคว้าเอง อาจารย์เพียงแต่ชี้แนะให้นิสิตให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น การเรียนหลักในการพูด การวิเคราะห์ความหมายจากสื่อต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์เพลง การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง หลักการเขียนหนังสือราชการ และได้ลงมือเขียนจริง ๆ ทำให้นิสิตเข้าใจได้ดีย่งขึ้นๆ นะคะ

 

โดย: จ.ส.ต.หญิงภายอม สันอุดร รหัส 508750015 เลขท่ 10 นิสิตร่นท่ 1 IP: 222.123.83.191 12 มิถุนายน 2553 18:33:50 น.  

 

ด.ต.อุดม หมั้นยืน
เลขที่ 17 รหัส 508750028
คติประจำใจ “ ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน เรียนครั้งนี้เพื่อให้ลูกได้ดูเป็นตัวอย่างของการศึกษา แม้พ่อจะแก่ ก็จะเรียนจนจบปริญญาโท และจะได้สอนเพื่อให้ลูกรักการศึกษา การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด ”

 

โดย: ด.ต.อุดม หมั้นยืน (ฉายา ดมโว) IP: 58.147.102.194 14 มิถุนายน 2553 11:09:16 น.  

 

ด.ต.ชัชวาล วงค์ปัญญา รุ่นที่ 2 เลขที่ 3 รหัส นศ. 518705003

การเรียนวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ต้น
- วิธีสอนของอาจารย์ดีมากครับ สามารถปราบนิสิตชั้นเรียนนี้ได้อยู่หมัด ไม่มีเวลาพักหลับเลย 2 อาทิตย์ หายใจเป็นภาษาไทยเลย แต่ก็ได้ความรู้มาก เหมือนกับเติมน้ำที่มีอยู่ก้นแก้วให้เต็ม ภูมิใจที่ได้เรียนอับอาจารย์ ครับ

 

โดย: ด.ต.ชัชวาล วงค์ปัญญา รุ่นที่ 2 เลขที่ 3 รหัส นศ. 518705003 IP: 58.147.102.194 14 มิถุนายน 2553 11:21:10 น.  

 

ด.ต.อุดม หมั้นยืน " ดมโว "
เลขที่ 17 รหัส 508750028

ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ สามารถแต่งประโยค และบรรยายพรรณนา หลักการวิเคราะห์ข้อความ การเขียนบทความ การสื่อความหมายของภาษา การใช้ภาษาตลอดจนถึงหลักการเขียน

 

โดย: ดมโว IP: 58.147.102.194 14 มิถุนายน 2553 11:22:03 น.  

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

สิ่งที่ได้รับในการเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่เรียนกับอาจารย์ มีดังนี้
- มีความเข้าใจเรื่องภาษาศาสตร์มากกว่าเมื่อก่อนมากขึ้น เช่น ความนุ่มนวลของภาษา
- จัดกระบวนการเขียนที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น การการเขียนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- รู้หลักการเขียนบทความ
- การการบรรยายและพรรณนาต่างกันอย่างไร
- รู้จักวิเคราะห์ความหมายของประโยคมากขึ้น
- สิ่งที่ได้รับมากที่สุด คือ สนุกกับการเรียน

 

โดย: จ.ส.ต.ธนพล ใจเมืองมูล เลขที่ 29 รหัส 508750041โพสครั้งที่ 2 IP: 118.172.10.209 14 มิถุนายน 2553 11:34:05 น.  

 

อาจารย์ต้นที่เคารพ
- เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา12-13 มิถุนายน 2553ผมทีความตั้งใจฟังอาจารย์สอนแล้วรู้สึกประทับใจมากและผมมีความต้ังใจเป็นพิเศษเพราะกลัวว่าใด้คะแนนน้อยจริงนะครับเพราะวิชาอื่นผมจะง่วงตลอดแต่เรียนกับอาจารย์ต้นสนุกมากครับวิชาภาษาไทยทำให้เราสามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจารย์สอนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความการบรรยายตลอดจนการเขียนข้อความต่างๆผมขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้สิ่งดีๆกับผมสำหรับผมจะตั้งใจเรียนและเชื่อฟังอาจารย์ทุกๆวิชาเลยครับ ขอแสดงความนับถือ มิสเตอร์เจมส์

 

โดย: จรัญ นิลดอนขวาง เลขที่ 18 รหัส 508750029 รุ่น 1 IP: 118.172.35.9 14 มิถุนายน 2553 19:34:49 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้นคะ

สำหรับวิชาไทยในเสาร์ท่ 12 และ อาทิตย์ท่ 13 มิ.ย. 2553 ข้าฯ ได้เขียนบรรยาย การเขียนพรรณา และ การผลิตภาษา ที่ถูกต้อง ได้ดียิ่งขื้น คะ
และยังได้เรียนร้เก่ยวกับการใช้คำฟุ้มเฟือยดีด้วยคะ

 

โดย: จ.ส.ต.หญิงภายอม สันอุดร รหัส 508750015 เลขท่ 10 ร่นท่ 1 IP: 112.142.120.182 14 มิถุนายน 2553 20:42:22 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น
สำหรับกาเรรียนภาษาไทยกับอาจารย์กระผมได้รับความร้มากมายหลายเรื่อง เช่น การเขียน การพูด การอ่าน การฟัง ที่ถูกต้อง มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ ครับผม

 

โดย: ด.ต.ธวัธ มูลวันไชย เลขท่ 6 รหัส 508750010 ร่นท่ 1 IP: 112.142.120.182 14 มิถุนายน 2553 20:49:57 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้นครับ

สำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยกระผมได้เรียนรู้เทคนิคในการเขียน การฟัง การพูด การอ่าน ท่ถูกต้องมากขึ้นครับ และได้ยังทราบถึงวิธีการเขียน บรรยาย การเขียนพรรณา ท่ถูกต้องอีกด้วยครับ

 

โดย: ด.ต.อนันต์ กันทะใจ เลขท่ 16 รหัส 508750027 IP: 112.142.120.182 14 มิถุนายน 2553 20:54:30 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้นครับ
จากการที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ในชั่วโมงต่อมา จะเห็นความแตกต่าง ความหมายของคำว่า บรรยาย และคำว่า พรรณนา อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจารย์ได้เปรียบไว้ดังนี้.-
บรรยาย เปรียบเหมือน การใช้กล้องถ่ายรูปแบบ Pan คือการบอก การมองข้อเท็จจริง
พรรณนา เปรียบเหมือน การใช้กล้องถ่ายรูปแบบ Zoom คือการเน้นในรายละเอียด ใส่ความรู้สึกลงไป
นอกจากนั้นแล้ว ยังได้รู้จักการเขียนบทความที่ถูกต้องด้วย เพราะเคยอ่านแต่บทความของผู้อื่น เมื่อมาลองเขียนเองบ้างมีความรู้สึกว่า เราเองก็สามารถเขียนบทความได้ดีทีเดียว

 

โดย: ด.ต.กัณห์ อ่อนละมูล เลขที่ 1 รหัส 508750002 IP: 118.172.72.56 15 มิถุนายน 2553 10:26:52 น.  

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ในการเรียนวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2553 มีดังนี้ครับ.-
- รู้หลักและวิธีการเขียนโครงสร้างภาษา จากการได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ทำให้มีความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ได้จริง
- การฟังเพลง เป็นการใช้ทักษะการฟัง สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงที่ฟังออกมาได้ ทำให้รู้ถึงคุณค่า เสริมให้เกิดทักษะการฟัง
- การเขียนภาษาราชการ ทำให้มีความรู้ เกิดประสบการณ์ในการฝึกใช้ภาษาให้ถูกต้องกับทางราชการ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

โดย: ด.ต.สันติ ไชยวงค์ เลขที่ 13 รหัส 508750022 IP: 118.172.72.56 15 มิถุนายน 2553 12:35:11 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้นครับ
ความรู้ที่ผมได้รับจากอาจารย์จากการเรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายเรื่องครับ เริ่มจากการฟังและการตีความหมายบทเพลง ภาพสะท้อนของบทเพลง และสะท้อนต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความเชื่อ ค่านิยม และกระแสหลัก ทำให้รู้จักฟังให้เป็นประโยชน์ ฟังอย่างมีคุณค่า สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
การเขียนคำ เป็นการทดสอบการเขียนคำต่างๆ ทำให้ประเมินองค์ความรู้ในเรื่องคำในภาษาไทยของตนเองได้
การเขียนบรรยาย และการเขียนพรรณนา สามารถเข้าใจถึงความหมายของคำทั้งสอง การฝึกเขียนทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
สุดท้ายขอชื่นชมอาจารย์ อายุน้อยแต่สามารถมีเทคนิคในการอธิบายให้นิสิตรุ่นใหญ่เข้าใจได้...เยี่ยมครับ
..และทุกอย่างที่เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

โดย: ด.ต.สันติ ไชยวงค์ เลขที่ 13 รหัส 508750022 IP: 118.172.72.56 15 มิถุนายน 2553 14:34:55 น.  

 

สวัสดีครับ อ.ต้นที่เคารพ
ผม ด.ต. ธวัชชัย กันยานะ รุ่น 1 รหัส 508750007 ครับ..
ตลอดเวลาทีผมได้ศึกษาวิชาภาษาไทยจากอาจารย์ ผมได้รับความรู้หลายสิ่งหลายอย่างและเทคนิคเกีี่ยวกับการเขียนการเรียนและการอ่านซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ๆ ที่ผมไม่มีความรู้มาเลย ทำให้ผมย้อนคิดถึงอดีตที่เคยเรียนภาษาไทยเมื่อสมัยเด็กๆ ครับ..
ผมคิดว่าคุ้มกับการได้มาศึกษาในครั้งนี้ครับ..
ขอบพระคุณมากครับ..
รักและเคารพอย่างสูง
ด.ต. ธวัชชัย กันยานะ

 

โดย: ด.ต. ธวัชชัย กันยานะ IP: 118.172.35.9 15 มิถุนายน 2553 14:48:58 น.  

 

เรียนอาจารย์ต้นครับ
จากการได้เรียนมามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ การเขียนบรรยาย โดยที่ใส่ทัศนคติและความรู้สึกของตนเอง
ในการพรรณนา และได้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาษาการเขียนไทยที่เป็นคำที่ถูกต้อง และที่เรียนมาเราสามารถ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดย ด.ต.ประสิทธิ์ ข้าวจ้าว เลขที่ 21 รหัส 508750032

 

โดย: ด.ต.ประสิทธิ์ ข้าวจ้าว IP: 112.142.58.223 15 มิถุนายน 2553 14:58:19 น.  

 


- ทำให้รู้หลักและวิธีการเขียนโครงสร้างภาษา จากการได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ทำให้มีความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ได้จริงครับ
- ทำให้มีความเข้าใจเรื่องภาษาศาสตร์มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากขึ้น เช่น ความนุ่มนวลของภาษา
- รู้จักการจัดกระบวนการเขียนที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น กาการเขียนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- รู้หลักการเขียนบทความมากขึ้น
- ทำให้ทราบถึงการบรรยายและพรรณนาต่างกันอย่างไร
- รู้จักวิเคราะห์ความหมายของประโยคมากขึ้น
- และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ สนุกกับการเรียน

 

โดย: ด.ต. เจริญ ฝั้นธรรมครั้ง IP: 118.172.112.109 15 มิถุนายน 2553 19:04:45 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้ยครับ
สำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยผมขอชื่นชมอาจารย์ว่าอาจารย์สามารถให้ผู้สูงอายุเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายกว่าท่คิดไว้ครับผม

 

โดย: ด.ต.ธวัธ มูลวันไชย เลขท่ 6 รหัส 508750010 ร่นท่ 1 IP: 112.142.133.70 15 มิถุนายน 2553 19:25:07 น.  

 

เรียน อาจารย์ที่นับถือครับ

สำหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเขียนบทความการเขียนพรรณนา และการสื่อความหมายของเนื้อเพลงที่สะท้อนต่อสังคม
นอกจากนี้ยังได้รู้หลักการการวิเคราะห์ความหมายของบทความต่าง ๆทำให้มีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้น.

ด้วยความนับถือ

 

โดย: ด.ต.สุพจน์ ชำนาญยา เลขที่ 14 รหัส 508750024 IP: 114.128.178.249 15 มิถุนายน 2553 19:32:56 น.  

 

อาจารย์( ต้น ) ที่นับถือครับ
พวกเราได้โอกาสที่เข้ามาเพื่อศึกษาในวิทยาลัย ฯ แห่งนี้และมีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ พวกเราประทับใจมากคับและได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ววิชาที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่จะนำไช้เป็นความรู้ในการทำหน้าที่การงานปัจจุบันและนำไปเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพส่วนตัวต่อไป
ผมในฐานะหัวหน้าห้องขอขอบพระยิ่งและหากมีอะไรที่ลูกศิษย์จากรับใช้อาจารย์ได้โปรดกรุณาแจ้งมายังพวกเราด้วยนะคับ

 

โดย: ชาคริส กันทะแก้ว ลำดับที่ 3 รหัส 508750005 IP: 118.172.36.1 16 มิถุนายน 2553 2:19:39 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น

สำหรับการเรียนวิชาไทยกระผมได้รับความรู้เพ่มเติมหลายเรื่อง เช่น การวิเคราะห์บทความ การเขียนบทความ การเขียนคำในภาษาท่ถูกต้องเพราะส่วนมากแล้วเรามักจะเขียนผิดกันเยอะมาก และนอกจากนั้นก็ทำให้ร้ถึงหลักในการเตรียมตัวพูดที่ดี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ ครับ

 

โดย: ด.ต.อนันต์ กันทะใจ เลขท่ 16 รหัส 508750027 IP: 114.128.105.135 16 มิถุนายน 2553 18:42:08 น.  

 

- ได้เรียนรู้และหลักการเขียนหนังสือราชการและหนังสือภายนอก ได้อย่างถูกต้องตามหลักงานสารบรรณ
- สามารถเขียนบทความและบรรยาย การพรรรนาได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

 

โดย: ส.ต.อ.สุทธิศักดิ์ มลิวรรณ รุ่นที่ 1 เลขที่ 25 รหัส นศ.508750037 IP: 118.173.225.55 17 มิถุนายน 2553 8:55:02 น.  

 

- สามารถนำเสนอหนังสือหรือออกไปพูดได้อย่างถูกต้อง
- สามารถเขียนหนังสือราชการ หนังสือภายนอกและข้อควรระวังในการเขียนภาษาราชการ
-สามารถเขียนบทความและการเขียนพรรณนาได้
-สามารถเขียนวิเคราะห์วิจารย์ภาพสะท้อนสังคมของบทเพลงและกลอนต่าง ๆ
- สามารถแปลงเพลงเป็นภาษาราชการได้

 

โดย: ด.ต.สมบัติ อินทสิทธิ์ รหัส 508750035 เลขที่ 23 รุ่นที่ 1 IP: 118.173.225.55 17 มิถุนายน 2553 9:04:11 น.  

 


เรียนอาจารย์ ต้น

-สามารถนำเสนอหนังสือหรือออกไปพูดได้อย่างถูกต้อง

- สามารถเขียนหนังสือราชการ หนังสือภายนอกและข้อควรระวังในการเขียนภาษาราชการ
-สามารถเขียนบทความและการเขียนพรรณนาได้
-สามารถเขียนวิเคราะห์วิจารย์ภาพสะท้อนสังคมของบทเพลงและกลอนต่าง ๆ
- สามารถแปลงเพลงเป็นภาษาราชการได้ 

โดย: ด.ต.สมบัติ อินทสิทธิ์ รหัส 508750035 เลขที่ 23 รุ่นที่ 1 IP: 118.173.225.55 17 มิถุนายน 2553 9:06:17 น.  

 

เรียนอาจารย์ ต้นที่เคารพ

- ได้เรียนรู้และหลักการเขียนหนังสือราชการและหนังสือภายนอก ได้อย่างถูกต้องตามหลักงานสารบรรณ
- สามารถเขียนบทความและบรรยาย การพรรรนาได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
 

โดย: ส.ต.อ.สุทธิศักดิ์ มลิวรรณ รุ่นที่ 1 เลขที่ 25 รหัส นศ.508750037 IP: 118.173.225.55 17 มิถุนายน 2553 9:09:18 น.  

 

เรียนอาจารย์ ต้น ที่นับถือครับ

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
- ได้รู้ความเกี่ยวกับหนังสือราชการ

 

โดย: ส.ต.อ.สุรศักดิ์ เทิดพงศ์ รุ่นที่ 1 เลขที่ 26 รหัส นศ. 508750038 IP: 118.173.225.55 17 มิถุนายน 2553 9:17:54 น.  

 

สำหรับองค์ความรู้ที่ได้รับในการเรียนวิชาภาษาไทยในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 มีดังต่อไปนี้
1. ได้ทราบถึงหลักการของการเขียนอย่างถูกหลักการทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ
2. สำหรับกิจกรรมการฟังในวันนี้ เป็้นกิจกรรมที่ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี สามารถรับรู้และแปลภาษาให้เข้าใจเป็นภาษาราชการได้ รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงที่ฟังให้ออกมาอย่างถูกต้องและแสดงภาษาเขียนออกมาอย่างสละสลวย
3. เป็นการเรียนรู้การจับใจความและสามารถสรุปผลออกมาให้เป็นภาษาราชการได้อย่างถูกต้อง ในระยะเวลาที่จำกัด

 

โดย: นางสาวปิยธิดา อินต๊ะวงค์ เลขที่ 22 รหัส 508750033 IP: 118.172.89.86 17 มิถุนายน 2553 11:36:34 น.  

 

ดีคะอาจารย์

ในการเรียนวิชาภาษาไทยทำให้ได้รับความรู้หลายๆ อย่างเช่น การใช้หลักภาษา การวิเคราะห์ในเรื่องของภาษา ที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบภาค ก ได้ในอนาคต และถ้ามีเวลาตรงกันหนูก็จะขอให้อาจารย์ติวให้ในเรื่องของวิชาภาษาไทยที่จะน้ำไปสอบในภาค ก นะคะ

 

โดย: นางสาวปิยธิดา อินต๊ะวงค์ เลขที่ 22 รหัส 508750033 IP: 118.172.89.86 17 มิถุนายน 2553 11:46:02 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น

จากการเรียนภาษาไทยในวันเสาร์-อาทิตย์ แรก ทำให้กระผมได้เรียนรู้หลายๆอย่าง เช่น
1.สามารถเรียนรู้ถึงโครงสร้างการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
2.สามารถเรียนรู้ถึงทักษะในการฟ้งได้มากขึ้น สามารถจับใจความในเนื้อเพลง มาอธิบายและวิเคราะห์และสรุปจากเนื้อเพลงและข่าวสารต่างๆได้
3.และสิ่งที่สำคัญทำให้กระทำผมได้รู้ถึงทักษะในการฟัง การเขียน การอ่าน ตามหลักของวิชาการได้มากขึ้นเป็นอบ่างดี
ด.ต.ปฎิพัทธ์ กาวิชา ป.ตรี ตำรวจ ม.ทักษิณ ศูนย์เชียงใหม่

 

โดย: ด.ต,ปฎิพัทธ์ กาวิชา เลขที่ 9 รหัส508750014 IP: 118.172.89.86 17 มิถุนายน 2553 12:25:27 น.  

 

เรียน อาจารย์ที่เคารพครับ
การเรียนในวันที่ 12-13 มิ.ย.53 กระผมได้รับองค์ความรู้มากขึ้นในเรื่องต่างๆดังนี้.-
- การฟังและการตีความหมายบทเพลง ภาพสะท้อนของตัวบทเพลงเอง และบทเพลงที่สะท้อนต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความเชื่อ ค่านิยม และกระแสหลัก ทำให้รู้จักใช้หลักการฟังให้เป็นประโยชน์ ฟังอย่างมีคุณค่า สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนคำ เป็นการทดสอบการเขียนคำต่างๆในภาษาไทยว่าเขียนได้ถูกต้องหรือไม่
- การเขียนบรรยาย สามารถเข้าใจถึงความหมายของคำว่าการเขียนบรรยาย การให้ทำสามารถทำให้เข้าใจได้โดยง่ายขึ้น
- การเขียนพรรณนา ก็เช่นกันทำให้เห็นถึงความแตกต่างของสองคำนี้ได้ง่าย
ทุกอย่างที่เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเรียนและนำไปใช้ในอนาคต
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้รับรู้มาแล้วเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
-ขอบคุณครับ
ปล.สนุกดีครับที่ได้เรียนกับครูต้น ชิมิ ชิมิ 

โดย: จ.ส.ต.ฐานันดร พาเรือง เลขที่ 4 รุ่น 2 รหัส 518705004 IP: 110.164.164.28 17 มิถุนายน 2553 12:50:41 น.  

 

เรียน อาจารย์วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงค์ ที่เคารพ
จากการที่ท่านได้สอนวิชา ภาษาไทย 1 สัปดาห์ที่ 2 ทำให้กระผมและนิสิต ได้รับรู้ถึงการวิเคาระห์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงหรือเหตุการณืที่ได้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ประโยชน์ที่ได้รับก็คือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบติหน้าที่ของนิสิต การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ

 

โดย: 12. พ.ต.ท.วิชัย ชายน้อย 508750020 IP: 113.53.216.80 17 มิถุนายน 2553 13:35:56 น.  

 

เรียน อาจารย์วีระชาติ ที่เคารพ
วันเสาร์ - อาทิตย์นี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
1. การเขียนบรรยาย พรรณา ในเรื่องต่าง ๆ
2. ได้วิเคราะห์ วิจารย์ถึงภาพสะท้อนในเนื้อเพลง
3. ได้เขียนภาษาที่ถูกต้อง
ขอบคุณอาจารย์มากครับ

 

โดย: 21. ด.ต.ประสิทธิ์ ข้าวจ้าว 508750032 IP: 113.53.216.80 17 มิถุนายน 2553 13:43:15 น.  

 

- เสียดายที่ช่วงนี้ผมมีงานพอดีเลยไม่ค่อยได้เข้าเรียน
- รู้และหลักการเขียนหนังสือราชการและหนังสือภายนอก ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถพูดต่อหน้าผู้คนได้ เขียนบทความและบรรยาย การพรรรณนาได้


ด.ต.มานิตย์ วิชัยโย

 

โดย: ด.ต.มานิตย์ วิชัยโย IP: 58.147.102.194 17 มิถุนายน 2553 15:01:42 น.  

 

- ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดเลย เมื่อได้มาเรียนกับ อ.ต้นด.ต.มานิตย์ วิชัยโย

 

โดย: ด.ต.มานิตย์ วิชัยโย IP: 58.147.102.194 17 มิถุนายน 2553 15:04:05 น.  

 

ขอขอบคุณครับ

 

โดย: ด.ต.จิน พงษ์พันธ์ เลขที่ 19 ระหัส 508750030 ป.ตรี ตำรวจ เชียงใหม่ IP: 192.168.100.98, 61.7.144.204 17 มิถุนายน 2553 17:27:31 น.  

 

เรียนอ.ต้น (วีระชาติ)
ขอสรุปผลการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย 1 ของนิสิตฯ ที่ได้รับ ดังนี้ ครับ
เป็นการเรียนการสอนแบบผู้สูงวัย คือ เรียนด้วยการปฏิบัติจริงในห้องเรียน (Learning By Doing) ทำให้นิสิต ได้รับความรู้ความเข้าในการใช้ภาษาราชการ ในการพูด การเขียน อย่างถูกต้องหลักภาษา สามารถนำไปใช้ในงานราชการและในชีวิตประจำวัน อย่างดียิ่ง
นิสิตได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานในบทเพลง และประเมินผลตนเองในการเขียนไทย การเขียนวิเคราะห์บทความ ต่างๆ ซึ่งน้อยครั้งที่จะได้ฝึกฝนอย่างนี้

ขอขอบคุณอีกครั้ง โอกาสวันข้างหน้าคงได้ร่วมกิจกรรมอีก ในงานการกุศล
ด.ต.จินฯ 081-9803246

 

โดย: ด.ต.จิน พงษ์พันธ์ เลขที่ 19 ระหัส 508750030 ป.ตรี ตำรวจ เชียงใหม่ IP: 192.168.100.98, 61.7.144.204 17 มิถุนายน 2553 17:40:49 น.  

 

เรียน ท่านอาจารย์วีระชาติ ที่เคารพ
สัปดาห์ที่ 2 ที่ท่านได้สอนนิสิต ซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนิสิต เช่น เรื่องการวิเคราะห์ถึงข้อความข่าวสาร บทความ บทเพลง หลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง นิสิตได้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ขอบคุณอาจารย์มากครับ

 

โดย: 8. ด.ต.บุญทวี จันทร์ศิริ 508750020 IP: 113.53.216.80 18 มิถุนายน 2553 11:24:30 น.  

 

เรียน ท่านอาจารย์วีระชาติ ที่เคารพ
สัปดาห์ที่ 2 ที่ท่านได้สอนนิสิต ซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนิสิต เช่น เรื่องการวิเคราะห์ถึงข้อความข่าวสาร บทความ บทเพลง หลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง นิสิตได้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ขอบคุณอาจารย์มากครับ

 

โดย: 8. ด.ต.บุญทวี จันทร์ศิริ 508750013 IP: 113.53.216.80 18 มิถุนายน 2553 11:26:41 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้นที่เคารพ

วิชาภาษาไทย
-ได้ฝึกทักาะการเขียนบรรยาย การพรรณนา
-ได้ฝึกการวิเคราะห์บทความ และข่าว

 

โดย: ส.ต.อ.สุรศักดิ์ เทิดพงศ์ รุ่นที่ 1 เลขที่ 26 รหัส นศ. 508750038 IP: 118.173.225.76 18 มิถุนายน 2553 11:40:14 น.  

 

เรียน ท่านอาจารย์วีระชาติ ( อ.ต้น ) ที่เคารพ
สำหรับการเรียนในวิชา ภาษาไทย ทำให้ผมได้รับความรู้หลายอย่างครับ ขอสรุปได้ดังนี้
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนที่ถูกต้อง
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน บรรยาย พรรณนา
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือทางราชการที่ถูกต้อง
4. ได้ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ ภาพสะท้อนจากสื่อ

ขอบคุณมากครับ

 

โดย: ส.ต.อ. สุชาติ หอมนาน เลขที่24 รหัสนักศึกษา 508750036 IP: 118.172.60.69 18 มิถุนายน 2553 13:01:54 น.  

 

สำหรับการเรียนในวิชา ภาษาไทย ทำให้ผมได้รับความรู้หลายอย่างครับ ขอสรุปได้ดังนี้
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนที่ถูกต้อง
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน บรรยาย พรรณนา
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือทางราชการที่ถูกต้อง
4. ได้ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ ภาพสะท้อนจากสื่อ

ขอบคุณมากครับ

 

โดย: ส.ต.อ. สุชาติ หอมนาน เลขที่24 รหัสนักศึกษา 508750036 IP: 118.172.60.69 18 มิถุนายน 2553 13:02:20 น.  

 

เรียน อาจารย์วีระชาติที่เคารพครับ
รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เรียนวิชาภาษาไทยกับ อาจาร์ต้น นอกจากได้ความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ วิธีการพูดต่อที่สาธารณะ การฝึกเขียนคำต่าง ๆ ในภาษาไทย รู้จักความหมายของการเขียนบรรยาย การเขียนพรรณาและเนื้อหาความรู้อื่น ๆ อีกมากมายที่ได้ความรู้จากอาจารย์ รวมถึงที่จะได้รับความรู้ใหม่อีกเรื่อย ๆ ต่อไปข้างหน้า ขอบคุณอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผมและเพื่อน ๆ ทุกคน ขอให้อาจารย์มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง รักษาสุขภาพด้วยครับ สู้ สู้
ด.ต. เจริญ ฝั้นธรรมครั้ง

 

โดย: ด.ต. เจริญ ฝั้นธรรมคร้ง เลขที่ 2 รหัสนักศึกษา 508750004 IP: 118.172.108.23 18 มิถุนายน 2553 17:25:38 น.  

 

เรียนท่านอาจารย์ ต้น ที่เคราพ
ผม จรัญ นิลดอนขวาง ครับ วิชาภาษาไทยที่อาจารย์สอนมารู้สึกได้เลยว่าเป็นวิชาที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดและยากเหมือนกันนะครับเมื่อผมได้รับจากที่อาจารย์ให้มันมากเกินกว่าจะพรรณนาและบรรยายได้เลยนะครับซึงผมได้สัมผัสและเรียนกับอาจารย์มาสามรถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันมีเวลาก็สอนให้ลูกให้รักการอ่านการเขียนการพูดและการฟังบอกลูกให้รักภาษาไทยให้มากๆต่อไปในวันข้างหน้าเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังสุดท้ายนี้ผมขอภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธ์และอำนาจทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาลให้อาจารย์ต้นมีความสูขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับสาธุ

 

โดย: จรัญ นิลดอนขวางNo.18 ร.1รหัส508750029 IP: 118.172.7.74 19 มิถุนายน 2553 0:30:42 น.  

 

รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เรียนวิชาภาษาไทยกับ อาจาร์ต้น นอกจากได้ความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ วิธีการพูดต่อที่สาธารณะ การฝึกเขียนคำต่าง ๆ ในภาษาไทย ได้ทราบถึงหลักการของการเขียนอย่างถูกหลักการทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ

 

โดย: ส.ต.ท.อภิชาติ กงไกรลาศ รหัส 508750039 เลขที่ 27 IP: 61.7.139.185 19 มิถุนายน 2553 15:39:14 น.  

 

เรียนท่านอาจารย์ ต้น ที่เคราพ

1.สามารถเขียนหนังสือราชการ หนังสือภายนอกและข้อควรระวังในการเขียนภาษาราชการ
2.รู้จักวิเคราะห์ความหมายของประโยคมากขึ้น

 

โดย: ส.ต.ท.อภิชาติ กงไกรลาศ รหัส 508750039 เลขที่ 27 IP: 61.7.139.185 19 มิถุนายน 2553 15:42:54 น.  

 

เรียน ท่านอาจารย์ต้น
ขออภัยที่โพสต์ช้าไปหน่อยเพราะไปทำงานต่างจังหวัดมา เลยช้าไปหน่อย
จากการเรียนในเสาร์-อาทิตย์ที่ สอง ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างเพิ่มขึ้น คือ
1.สามรถรู้จักวิธีการเขียนบรรยายและพรรณาโวหารได้เป็นอย่างดี
2.สามารถประโยคต่างๆเช่น ประโยคชำช้อน ประโยคฟุ่มเฟยและรู้จักวิเคราะห์ความหมายจากประโยคได้ดีขึ้น

 

โดย: ด.ต.ปฎิพัทธ์ กาวิชา เลขที่ 9 รหัส 508750014 IP: 118.172.22.248 20 มิถุนายน 2553 17:02:49 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น
อาทิตย์ที่ 2 ได้เรียนการเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนวิเคราะห์บทความ งานเยอะไปนิด แต่เรียนสนุกดีครับ ยิ่งตอนไปร้องเพลงคาราโอเกะ สนุกมาก หวังว่าคงมีโอกาสได้เรียนกัยอาจารย์อีกนะครับ

ขอบคุณครับ

 

โดย: ส.ต.อ.เกรียงไกร ภูมิธรรมไพโรจน์ รหัส 518705001 เลขที่ 1รุ่น 2 IP: 114.128.11.188 22 มิถุนายน 2553 23:19:08 น.  

 

หวัดดีคะอาจารย์
หนุมีกลอนมาฝากด้วยแหละ
อ่านไม่ถูกใจยังไง ก็ไม่ต้องบอกนะคะ

แค่เดินผ่านหน้าบ้านก็ชื่นใจ
ยิ่งใด้เข้าไปใกล้ยิ่งชื่นบาน
มองตาเธอแล้วตัวฉันแทบนิพพาน
ต้องสะท้านตอนเธอตดสลดใจ....เอย

ฝนตกขี้มูกไหล ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจารย์

 

โดย: คิดถึง อาจาย์ ยามทำการบ้านไม่ได้ IP: 202.29.60.147 23 มิถุนายน 2553 13:44:40 น.  

 

เรียนวันนี้ทำให้นักศึกษา ไม่ง่วงนอนเลยคะ ตื่นเต้นตลอดเวลา ได้ความรู้ และข้อคิด ได้ทำคามรู้จักภาษาพูด และภาษาเขียนที่ถูกต้อง

 

โดย: น.ส.เพ็ญศิริ ขัดมะโน IP: 183.88.66.158 3 กันยายน 2554 14:59:09 น.  

 

เรียนวันนี้สนุกมากๆค่่ะ เนื้อหาสนุกไม่น่าเบื่อ เป็นครั้งแรกที่เรียนเต็มวันแล้วไม่เบื่อค่่ะ ทำให้รู้ว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด สนุก น่าสนใจ มีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ ตอนนี้รู้แล้วว่าคนเรามีเรื่องให้ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอบคุณค่่ะ

 

โดย: เขมิกา พันธุ์วิไล เลขที่ 2 IP: 206.53.152.171 3 กันยายน 2554 14:59:27 น.  

 

วันนี้ที่ได้เรียนภาษาไทยกับอาจารย์ต้น 1 วันเต็มๆ รู้สึกสนุกมากค่ะ เพลิดเพลินดีที่ได้ฟังเพลงตั้ง 2 เพลง และมีโอกาสได้วิจารณ์ออกมาเป็นภาษาเขียน ซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อนเลย เป็นประสพการณ์ที่แปลกใหม่ดีค่ะ และหวังว่าคงได้เรียนรู้ประสพการณ์แปลกใหม่ จากอาจารย์อีกนะค่ะ

 

โดย: กัลยา ศรีประเสริฐ ปกครองท้องถิ่นรุ่น 2 IP: 223.206.214.166 3 กันยายน 2554 19:08:33 น.  

 

วันนี้เรียนกับอาจารย์วันแรกรู้สึกเป็นกันเองมากครับ อาจารย์สอน การพูด การยืนที่ถูกต้อง หน้าชั้นเรียน ตื่นเต้นดีครับ อิอิอิ

 

โดย: กิตติ สุวิพรรณ์ ปกครองท้องถิ่นรุ่น2 No24 รหัส 546705024 IP: 192.168.1.104, 110.168.140.207 3 กันยายน 2554 20:44:19 น.  

 

การเรียนในวันที่ 3 ก.ย 54 อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการพูด การยืนหน้าชั้นเรียน การไหว้ การเรียงลำดับในการพูดแนะนำตัวที่ถูกต้อง ได้ทักษะในการนำไปใช้มากมายครับ

 

โดย: ตา อุ่นใจ ปกครองท้องถิ่นรุ่น 2 เลขที่ 6 รหัส 546705006 IP: 223.207.5.69 5 กันยายน 2554 10:47:56 น.  

 

ปกครองท้องถิ่นรุ่น 2 เลขที่ 13 รหัส 546705013
เรียนอาจารย์ต้น
การเรียนกับอาจารย์ต้นเสาร์นี้สนุกมาก ไม่เครียดไม่ง่วนนอนและยังได้รู้จักวิธีการพูด ปฏิบัติหน้าหอ้งเรียนอีกด้วยขอบคุณอาจารย์มากคะ

 

โดย: เยาวเรศ ณ ลำพูน IP: 182.53.139.75 6 กันยายน 2554 8:44:28 น.  

 

วิชาภาษาไทย
ปกครองท้องถิ่นรุ่น 2 เลขที่ 19 รหัส 546705019
เรียน อาจารย์ต้นที่เคารพ
กิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย.54 ที่ผ่านมานิสิตทุกคนได้ตั้งใจทำกิจกรรมอย่างดียิ่ง คือ.
1. การอ่านและวิเคราะห์ข่าวจาก นสพ.หน้าชั้นเรียน ให้เวลาคนละ 3 นาที
2. การพูดแนะนำตัวเองและเล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา คนละ 3 นาที
ข้อคิดเห็น สนุกครับ อาจารย์มีเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยม ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิงครบถ้วน ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับ

 

โดย: ร.ต.สุกาสิทธิ์ ทองสุข IP: 118.172.7.163 8 กันยายน 2554 17:11:02 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์ในวันที่ 3 และ 4 กันยายน 54 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมนั้นไม่เคยได้ทำมาก่อน อย่างแรกก็คือ การพูดต่อที่ประชุมซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูด แต่ก็ต้องพยายามเพื่อคะแนน สองก็คือการเขียนโครงเรื่องเพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางการพูดต่อที่สาธารณะ สามคือการที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนนักศึกษาในห้องเรียน สี่ก็คือ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญของบทนั้นๆ ห้าคือการอ่านและการวิเคราะห์บทความที่นำมาเสนอในชั้นเรียน
สรุปแล้วก็คือครบ องค์ 4 คือ การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การที่ทำให้ผมต้องกล้าแสดงออกครับ

 

โดย: นิวัฒน์ ปัญโญเหียง เลขที่ 9 ป.ตรี ปกครองท้องถิ่นรุ่น 2 IP: 183.88.64.63 9 กันยายน 2554 15:40:24 น.  

 

เรียน อาจารย์ต้น
การสอนในวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิยต์ที่ 4 ซึ่งเป็นอาทิตย์แรกของการสอนวิชานี้ สนุกมากค่ะ มีกิจกรรมที่ต้องกล้าแสดงออกอย่างเช่นการ อ่านข่าว การพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตตนเอง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประการณ์กับเพื่อนนักศึกษาในห้อง ซึ่งแต่ละท่านก็มีความเป็นมาแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังได้ฟังเพลงเพื่อตอบคำถามสนุกมากเพราะที่ผ่านมาไม่เคยตั้งใจฟังเพลงมากขนาดนี้มาก่อน ก็ขอให้อาจารย์ต้นมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ตลอดการสอนวิชานี้นะคะ

 

โดย: อำไพรพรรณ กันทาแก้ว ปกครองท้องถิ่นรุ่น 2 รหัส 546705023 เลขที่ 23 IP: 183.88.64.63 9 กันยายน 2554 16:11:19 น.  

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในอาทิตย์แรกของการสอนวิชาภาษาไทยก็คือ 1.หลักการพูดที่ถูกต้องต่อหน้าที่ประชุม
2.หลักการเขียนโครงเรื่องก่อนการพูด
3.การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
4. การอ่านและการวิเคราะห์ข่าว
ข้อคิดเห็น คือ การที่ได้เรียนวิชานี้กับอารย์นั้นสนุกมากค่ะ เพราะอาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ ต้องกระตือรือร้นตัวเองตลอดเวลา ต้องขอขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: แม่แก้ว..ธนกรฐ์ ยาวิชัย เลขที่ 8 รหัส 546705008 IP: 183.88.64.63 9 กันยายน 2554 16:26:50 น.  

 

ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มาศึกษาในสถาบันแห่งนี้และยินดีจะนำไปใช้ในการศึกษากับอาจารย์วิระชาติและจำนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

 

โดย: สุพัฒน์ นาคำ IP: 183.88.76.4 10 กันยายน 2554 10:56:30 น.  

 

ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้มาศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณและโดย
เฉพาะได้เรียนกับอาจารย์วิระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงค์ รู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา ดีค่ะทำให้ดิฉันได้แสดงความสามารถในการพูดถึงแม้จะพูดไม่เก่งแต่ก็ตั้งใจนะคะ

 

โดย: วิมล ศิริ IP: 183.88.76.4 10 กันยายน 2554 11:05:36 น.  

 

กระผมรู้สึกดีใจที่ได้เรียนวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ได้รับประสบการณ์จากการสอนของอาจารย์ซึ่งบางเรื่องยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ผมจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและจำแนะนำคนในชุมชนด้วย

 

โดย: ประสิทธื์ ไตรแก้ว IP: 183.88.76.4 10 กันยายน 2554 11:09:22 น.  

 

ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างมากตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในการบริหารพัฒนาในตำบลหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนใช้ชีวิตครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นไป

 

โดย: นายณรงค์ฤทธิ์ หน่อคำ IP: 183.88.76.4 10 กันยายน 2554 11:18:06 น.  

 

ผมมีความภูมิใจมาก ที่ได้เรียนวิชานี้กับอาจารย์ มีความรู้มาก และจะนำไปปฏิบัติต่อไป

 

โดย: นายดวงจันทร์ แสนสุยะ ปกครองท้องถิ่นรุ่น2 No5 รหัส 546705005 IP: 192.168.1.102, 58.9.220.12 10 กันยายน 2554 15:58:03 น.  

 

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ครับ..

 

โดย: นายสมยศ สุริเย ปกครองท้องถิ่นรุ่น2 No16 รหัส 546705017 IP: 192.168.1.102, 58.9.220.12 10 กันยายน 2554 16:01:27 น.  

 

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ ในการร่างโครงเรื่องและเตรียมบทพูด

 

โดย: นายสุทธิพงศ์ ยามศิริ ปกครองท้องถิ่นรุ่น2 No19 รหัส 546705020 IP: 183.88.65.149 11 กันยายน 2554 10:58:55 น.  

 

เรียนกับอาจารย์เป็นวิชาที่สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงเช่นการพูดการอภิบายซึ่งเมื่อก่อนจะไม่ค่อยกล้าพูดกับคนหมู่มากเเต่พอได้เรียนวิชานี้เเล้วมีความมั่นใจเเละวิธีการพูดที่ดีขึ้นมาก ขอบคุณมากคับป๋ม

 

โดย: นายศุภชัย ผายนาง ปกครองท้องถิ่นรุ่น2no 15 IP: 183.88.65.149 11 กันยายน 2554 11:20:26 น.  

 

ได้ความรู้ในการพูดมาก เรียนเป็นกันเอง ขอบคุณมากคับ

 

โดย: นาย จรุญ รัตนพล ปกครองท้องถิ่นรุ่น 2 no 3 IP: 183.88.65.149 11 กันยายน 2554 11:29:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


sirivi
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
เป็นเชื้อเช่นชายชาติมาดนักรัก
คนประจักษ์มิประจบคบดูได้
ชนะอื่นหมื่นแดนทั่วแคว้นใด
ชนะใจมิให้รัก(เธอ)ยากนักเอย
[Add sirivi's blog to your web]