ลองเข้ามารู้จัก แล้วคุณจะรักหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
Group Blog
 
 
กันยายน 2549
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
16 กันยายน 2549
 
All Blogs
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้"

สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมือง ชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เป็นเมืองเก่าแก่ มีศิลปะโบราณวัตถุ โบราณสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ตกทอด ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย และเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของภาคใต้อีกด้วย นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของสงขลาหากใครที่มา

สงขลาก็คงพลาดไม่ได้ที่จะซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากคนทางบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา นั่นก็คือผ้าทอเกาะยอสุดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 
   

ผ้าทอเกาะยอหรือ ผ้าเกาะยอ เป็นผ้าทอพื้นเมืองของตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีความประณีตและสีสันลวดลายที่สวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ สืบสานตำนานจากชาวเกาะยอที่ส่วนหนึ่งอพยพมาจากตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ และตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา มีเชื้อสายจีน ทำอาชีพประมง ทำสวนยาง สวยผลไม้ และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน คือการทอผ้าพื้นเมืองสำหรับใช้ในครัวเรือน จึงเป็นที่มาของ "ผ้าทอเกาะยอ” ไม่มีหลักฐานที่ปรากฏแน่ชัดว่า ชาวเกาะยอ เริ่มทอผ้ากันตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ทราบว่าที่เกาะยอมีการทอผ้ามานับเป็นร้อยๆปีแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่บนเกาะยอสืบสานการถ่ายทอดภายในครอบครัวเรื่อยมา


 

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านเกาะยอเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะทั้งโดยทางบนบกและในทะเล คนที่อพยพมาในช่วงแรกนั้นซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีน ได้นำอาชีพการทอผ้ามาสอนคนใน บริเวณนั้นและจะทอด้วย “กี่มือ” ที่โครงสร้างเป็นไม้ไผ่ และใช้“ตรน” แทนลูกกระสวย ผ้าที่ทอในระยะแรกนั้นจะเป็นแบบเรียบๆ ไม่มีลวดลาย ระยะหลังได้มีการปลูกฝ้ายเพื่อนำมาทอผ้าและย้อมด้วยสีธรรมชาติและมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆในเวลาต่อมา เช่น "ลายก้านแย่ง"” ชื่อเดิมคือ “ลายคอนกเขา” ซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุด และเมื่อปีพ.ศ. 2375 ชาวบ้านเกาะยอได้นำผ้าเกาะยอขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ลายราชวัตร” แปลว่า “กิจวัตรหรือการกระทำ” ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ มีการสั่งสอน สืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนเรื่อยมา เป็นเวลาหลายร้อยปี จนปรากฏว่ามีเพลงกล่อมเด็กเก่าแก่หลายบท ที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวเกาะยอซึ่งคนเฒ่าคนแก่บนเกาะเล่าว่า ได้ฟังเพลงกล่อมเด็กเหล่านั้นมาจากยายอีกต่อ นอกจากนั้นยังมีปริศนาคำทายเกี่ยวกับเครืองมือทอผ้าด้วยกระบวนการผลิต/ขั้นตอนการผลิต


เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต


อุปกรณ์การเตรียมด้าย ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ ดอกหวิง ในหลดตัน(หรือลูกคัน) รางดันหลักดัน ฟีม ตะขาเกี่ยวกับ(เบ็ดเข้าฟีม) เครื่องรองตอนเข้าฟีมลูกหัด(หรือระหัด) เพื่อส่งด้ายเวลาทอ ไม้นัด มีไว้เพื่อกรอเข้าไม้ขัดด้าย หรือไม้ค้ำและเครื่องม้วนด้าย


เครื่องทอผ้าหรือกี่ เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ของเครื่องมือที่ใช้ทอทั้งหมด ประกอบด้วยฟีม(ฟันหวี) เขาหูก(ตะกอหรือกระกอ) กระสวย วางกระสวย ไม้แกนม้วนผ้า หลักม้วนผ้าคานเหยียบ (ตีนเหยียบ) ลายกระตุก(เชือกดึง) ด้ายยืน หลอดด้ายพุ่ง ระหัดถัดด้าย ถังและเครื่องมืออื่นๆ ที่แยกจากเครื่องทอผ้า มีไนปั่นด้ายเข้ากระสวยและกงล้อปั่นด้าย ยืนเข้าระหัดถักด้าย
ขั้นตอนการทอผ้า กระบวนการผลิต

1. การเตรียมเส้นด้ายยืน ประกอบด้วยกรรมวิธีต่างๆคือก่อนจะทอผ้า ช่างจะต้องนำด้ายริ้วที่เป็นไจ นำไปกรอเข้าหลอดเพื่อสำหรับงานโดยเฉพาะ เมื่อสอดด้ายเข้าพิมเสร็จแล้วก็นำไปขึงบนกี่สำหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป
2. การเตรียมเส้นพุ่ง เริ่มจากการที่ช่างทอกรอด้ายที่จะใช้เป็นด้ายพุ่งเข้ากระสวยแล้วนำกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวย
3. ทอกี่กระตุกกลุ่มผ้าทอเกาะยอ


   กลุ่มผ้าทอเกาะยอมีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2539 โดยมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ คือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา และได้รับเงินทุนจำนวนหนึ่งมาจัดตั้งกลุ่ม กลุ่มผ้าทอมีการพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี 2541 ได้จัดตั้งกลุ่ม ในนามว่า “กลุ่มราชวัตถ์ พัฒนาผ้าทอเกาะยอ” มีสมาชิกเริ่มแรก 14 คน วัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ เพื่อพัฒนาอาชีพของชาวตำบลเกาะยอ คือการทอผ้าเกาะยอ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการรวมกลุ่มครั้งแรกจึงได้กู้เงินมาเป็นทุนในการซื้อเส้นใยที่มีหน่วยงาน “ชมรมแสงส่องหล้า” มาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการต่อเติมอาคารและได้นำเรื่องกลุ่มอาชีพไปเสนอสำนักพระราชวัง และต่อมาในปี 2543 จึงได้รับพระราชทานชื่อกลุ่ม ระหว่างกลุ่มราชวัตถ์ และกลุ่มแสงส่องหล้า จึงรวมเรียกชื่อว่า “กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า” เป็นต้นมาหากสนใจสามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 138 หมู่ 3 บ้านนอก ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ : 074 450029, 01-4790653,06 2917853 หรือถ้าสนใจสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.tsu.ac.th


   ผ้าไทยของเรานี่ก็สวยดีเหมือนกันนะคะ ใครไม่เคยรู้จักผ้าทอเกาะยอ ก็คงจะทราบแล้วละค่ะว่า ผ้าทอเกาะยอนี่มีประวัติ วิธีทำอย่างไร มันคงไม่ยากนักหรอกนะคะ ที่เราจะทำของสิ่งหนึ่งออกมาด้วยความตั้งใจ อย่างผ้าเกาะยอนี่ กลุ่มราชวัตรแสงส่องหล้า เขาก็ตั้งใจทำกันจริงๆเลยค่ะ ตั้งแต่ละลายผ้า ทั้งการทอ การยกดอก สวยไม่มีใครเกินเลยจริงๆ เห็นอย่างนี้แล้วคงไม่พลาดที่จะไปอุดหนุนกันใช่ไหมคะ เราคนไทยต้องช่วยกันใช้สินค้าไทย เงินตราจะได้ไม่รั่วไหลออกไปนอกประเทศ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ รวมทั้งรูปภาพสวยๆจาก จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา หนังสือบันทึกภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง
www.thaitambon.com 

Create Date : 16 กันยายน 2549
66 comments
Last Update : 19 ตุลาคม 2549 17:03:15 น.
Counter : 12239 Pageviews.

 

เข้ามาที่นี่ได้ความรู้เรื่อง OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่นเยอะเลย ดูแล้วรู้สึกว่าประเทศของเรายังมีอะไรดีๆอีกมากที่น่าภาคภูมิใจ และน่าค้นหา

ขอบคุณที่เขียนเรื่องดีๆมาให้อ่าน วันหลังจะมาเยี่ยมอีกครับ

 

โดย: Bond Man 17 กันยายน 2549 12:40:44 น.  

 

ดีจังเลยคร้าบ....
ยินดีที่ได้รู้จักครับ....
แวะมาเยี่ยมชมและเรียนรู้สินค้าของไทยเรา....

 

โดย: sananda IP: 203.118.123.189 17 กันยายน 2549 13:00:39 น.  

 

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อกนะคะ วันหลังจะมาใหม่ค่ะ ตอนนี้ก็หัดทำอยู่ยังไม่ได้เรื่องเท่าไร ไม่น่ารัก แล้วจะแวะมาบ่อยๆ ค่ะ

 

โดย: เสลาสีม่วง (เสลาสีม่วง ) 17 กันยายน 2549 13:08:23 น.  

 

blog สวย อ่านง่าย
เนื้อหาน่าสนใจดีค่ะ
ขอชมอย่างเดียวนะคะ เป็นพวกไม่ค่อยซื้อน่ะค่ะ
แต่ถ้าจะซื้อมาฝาก ก็ยินดีค่ะ..

 

โดย: ทิวลิปสีน้ำเงิน 17 กันยายน 2549 13:21:26 น.  

 

แวะมาเยี่ยมแล้วครับ....

เก็บไว้อ่านๆ

 

โดย: Epinephrine 17 กันยายน 2549 13:25:04 น.  

 แวะมาทักทายค่ะ สินค้าดีดีทั้งนั้นเลย วิธีทำก็ไม่เคยรู้มาก่อน ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: midori-jp 17 กันยายน 2549 13:48:23 น.  

 

แวะมาทักทายกลับคะ
ไม่รู้จะติอะไรแล้วนะคะ บล๊อกสวย อ่านก็ง่าย ส่วนเนื้อหาเจก็ไม่มีความรู้เรื่องผ้าทอแต่ก็ได้ความรู้มาแล้วนะคะ ขอบคุณคะ

 

โดย: J-Nap 17 กันยายน 2549 15:05:29 น.  

 

มาเยี่ยมคร้า ผ้าทอเกาะยอสวยดีจังคะ

 

โดย: ScoOb 17 กันยายน 2549 16:06:22 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อกคะ
ผ้าสวยจังฮู้
แม่แอมก็เป็นคนใต้นะแค่ไม่ใช่สงขลาเป็นคนยะลาคะ
อยากกินไก่เบตงมั้ย

 

โดย: -AmAm bamboo- 17 กันยายน 2549 19:13:18 น.  

 

มาเยี่ยมเยี่ยนจ้า .... เวบสาระดีจังเนอะ เอิ๊กๆๆ

 

โดย: ถึงหนูจะไม่สวยแต่หนูก็จนนะคะ IP: 203.155.94.161 17 กันยายน 2549 19:27:54 น.  

 

Blog อ่านง่าย สะอาดตาดีค่ะ เยี่ยมค่ะ

ข้อมูลดี ให้ความรู้ดี แล้วจะแวะมาเยี่ยมบ่อย ๆ นะคะ

 

โดย: lilac girl (Lilac Girl ) 17 กันยายน 2549 21:00:14 น.  

 

บล็อกสะอาดน่ารักค่ะ ขอชมอ่านก่อนนะค

 

โดย: whitespace 17 กันยายน 2549 23:57:02 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะ เวปน่ารักและมีประโยชน์ดีค่ะ

แล้วจะมาใหม่นะคะ

 

โดย: กระรอกhunt (กระรอกhunt ) 18 กันยายน 2549 0:11:07 น.  

 

สีสวยจังเลยค่ะ ชอบค่ะ otop งิงิงิ

การนำเสนอไม่น่าเบื่อดีเขียนได้น่าอ่านมั๊กๆ

ขอบคุณนะค่ะทีแวะไปเยี่ยมบล๊อคเรา

 

โดย: Dasung 18 กันยายน 2549 0:18:41 น.  

 

เป็น Blog ที่มีสาระดีค่ะ .. จริงของพื้นเพเราเนี่ย มีดีๆ หลากหลายนะคะ เอ..แบบนี้มีขายกันด้วยอ๊ะป่าววว

 

โดย: Yonanjung (yonanjung ) 18 กันยายน 2549 2:30:28 น.  

 

เคยไปเที่ยวเกาะยอเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คงเปลี่ยนไปมากนะ

บล็อกสวย อ่านสบายตาดีค่ะ ได้ความรู้ด้วย

 

โดย: poussin (poussin ) 18 กันยายน 2549 5:03:10 น.  

 

ผ้าทอสวยจังค่ะ...

 

โดย: แอน (thattron ) 18 กันยายน 2549 8:54:11 น.  

 

ขอบคุณนะครับที่ไปเยี่ยมBlog


อ่านแล้วสะดวกดี เกาะยอไม่ไปนานแล้วเหมือนกัน ตั้งแต่เลิกเป็นญาติกับคนแถวนั้น ๕๕๕๕

 

โดย: Parn-aE IP: 203.170.228.172 18 กันยายน 2549 11:07:03 น.  

 

เป็นเวบที่น่าสนใจมาก เนื้อหาละเอียดดี ช่วยสนับสนุนภ
มิปัญญาชาวไทยดีค่ะ

 

โดย: ชาวบ้านคนหนึ่ง IP: 202.28.181.10 18 กันยายน 2549 12:35:42 น.  

 


เข้ามาเยี่ยมผ้าทอเกาะยอครับ ได้ข้อมูลครับ แต่ยังมากไม่จุใจ

หากจะปรับปรุงขอเสนอว่า

1. ควรจะบอกถึงความแตกต่างของผ้าทอเกาะยอกับผ้าทอจากจังหวัดอื่นๆว่า แตกต่าง ตรงวัตถุดิบ หรือวิธีการผลิต หรือที่ลวดลาย

2. รูปลวดลายของผ้า และรูปตัวผลิตภัณฑ์ ควรจะมีขนาดใหญ่ เพื่อจะได้มองเห็นชัดเจนครับ หรืออาจจะจะทำลิ๊งก์ให้ผู้อ่านคลิกไปดูรูปจากในเว๊ปที่เราฝากรูปไว้ก็ได้

3. หากเป็นไปได้ อนาคตอาจจะทำการขายผ้าทอเกาะยอผ่านเว๊ป การซื้อก็ให้ผู้ซื้อแจ้งมาทางอีเมล์ของผู้ขาย(ซึ่งจะทำลิ๊งก์เอาไว้ให้) บอกมาว่าต้องการรหัสอะไร จำนวนเท่าใด ผู้ขายก็จะตอบกลับทางอีเมล์บอกคอนเฟิร์มการสั่งซื้อ และบอกให้ผู้ซื้อโอนเงินทางตู้เอทีเอ็ม แล้วผู้ซื้ออีเมล์ไปบอกหมายเลขต่างๆในสลิปเอทีเอ็มไปยังผู้ขายอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้ขายก็ส่งมอบของไปให้ผู้ซื้อทางพัสดุไปรษณีย์ตามกำหนดเวลา

ผมมอบเอกสารอื่นๆมาให้ครับ...ขอให้โชคดี

ทางรอดธุรกิจสิ่งทอไทย

ยุทธศาสตร์การผลิตสินค้า OTOP


พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ


 

โดย: yyswim 18 กันยายน 2549 16:24:35 น.  

 

ยินดีค่ะ แล้วแมมจะเข้ามาบ่อยๆนะ

 

โดย: แมวมอมแมม IP: 58.136.50.70 18 กันยายน 2549 17:36:19 น.  

 

น่ารักดีค่ะ(เวป) เนื้อหาสาระก้อดี ทำให้รู้ว่ามีอะไรเกี่ยวกับสงขลามากเลยน่าสนใจมั่กๆๆ

 

โดย: emmie IP: 58.9.81.118 18 กันยายน 2549 17:54:09 น.  

 

อยู่สงขลามาจนเข้าปีที่สองแระ ยังไม่เคยไปเกาะยอเลย
เชยน่าดู อิอิ
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
ขอบคุณนะค่ะ สำหรับเรื่องดีๆ ที่นำมาเล่าสู่กันฟัง

 

โดย: บัวริมบึง 18 กันยายน 2549 18:02:13 น.  

 

ขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่นำข้อ comment ดีๆมาให้ แล้วทางผู้จัดทำจะนำไปปรับปรุงทุกข้อ ตามที่บอกมาค่ะ ถ้ามีสิ่งไหนที่อยากให้ปรับปรุงก็บอกได้นะคะยินดีค่ะ

 

โดย: otop-mania IP: 203.156.43.57 18 กันยายน 2549 22:09:21 น.  

 

เวบสวยค่ะ คนทำนี่คงจะมืออาชีพมากเลยเนอะ
ดีค่ะดี เจริญหูเจริญตา

 

โดย: รุ่นน้องค่ะ IP: 202.28.181.10 18 กันยายน 2549 23:39:48 น.  

 

เว็บอ่านง่ายดีนะ....สีสันสดใส

ดีค่ะช่วยกันเผยแพร่ โอทอป
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ไม่ต้องรอใครมาช่วย
เราทำเองได้เนอะ...


 

โดย: Than_phumpat 19 กันยายน 2549 12:28:58 น.  

 สบายดีมั๊ยคะ แวะมาทักทายค่ะ

 

โดย: midori-jp 19 กันยายน 2549 15:28:57 น.  

 

ผ้าทอมือของไทยเราสวยๆทั้งนั้นเลยคะ เอาไปตัดเย็บประยุกต์ได้ตั้งหลายแบบ ^ ^

 

โดย: The White Rider 19 กันยายน 2549 16:05:44 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ
เอาใจช่วยในทุกเรื่องครับ

 

โดย: จอมยุทธทิงนองนอย (เฒ่าน้อย ) 19 กันยายน 2549 19:25:49 น.  

 

สวัสดีครับ เอาปอเปี๊ยะมาฝากครับ

 

โดย: คนรักน้ำมัน 20 กันยายน 2549 11:33:47 น.  

 

น่าสนใจค่ะ

 

โดย: กระจ้อน 20 กันยายน 2549 11:56:37 น.  

 เมากับการเมืองไทย แต่คงจะดีขึ้นแล้ว
have a nice day ka.

 

โดย: midori-jp 20 กันยายน 2549 16:22:38 น.  

 

แวะมาทักทาย
ผมเป็นคนสงขลา ดีใจที่รู้จัก OTOP บ้านตัวเอง

 

โดย: คนขับช้า 21 กันยายน 2549 17:49:15 น.  

 

สวัสดีค่ะแวะมาทักทายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

 

โดย: waterwood (waterwood ) 22 กันยายน 2549 22:16:52 น.  

 

โดยส่วนตัวก็ใช้กระเป๋าผ้าถักค่ะ ไม่สนกระเป๋าหลุยส์ให้มีคนมาด่าแต่อย่างใด

ผ้าเกาะยอสวยจริง ๆ ค่ะ ที่สวยอีกอย่างคือ ผ้าทอที่พุมเรียง ของสุราษฏร์ สมัยก่อนก็ใช้แต่แบบนี้แหละค่ะ เป็นย่ามปักผ้าฝ้ายสวย ไม่เคยใช้ผ้าไหม เพราะมันแพงเหลือใจ

 

โดย: Kala_mydog 23 กันยายน 2549 1:04:07 น.  

 

แวะมาทักทายนะครับ

ตรงลิงค์ที่เป็นรูปภาพถ้าไม่อยากให้มีกรอปสีน้ำเงินกำหนด border=0 นะครับ

อยากจะรู้ว่าจริงๆ แล้วจุดมุ่งหมายของการจัดทำขึ้นเพื่ออะไรครับ?

โฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวสินค้า OTOP?

หรือแค่ต้องการจะบอกว่าสินค้าตัวนี้มีความเป็นมายังไง?

สินค้าตัวนี้มีดีอะไร? พิเศษยังไง? เท่านั้นพื้นหลังผมว่าถ้าเป็นสีเข้มๆ น่าจะดูดีกว่า(รึเปล่า) :Pวิจารณ์ไปตามที่เห็นนะครับ คงไม่ว่ากันนะ แล้วยังไงคุยกันหลังไมค์ก็ได้ครับ

 

โดย: กึ่งอัตโนมัติ (กึ่งอัตโนมัติ ) 23 กันยายน 2549 10:23:30 น.  

 แวะมาตามคำเชิญค่ะ ให้ความรู้ดีมากค่ะเลย ดีใจที่ได้มา

 

โดย: กวิสรา 23 กันยายน 2549 10:50:22 น.  

 

เพิ่งรู้นะว่าชื่อผ้าทอเกาะยอ ถ้าไม่ได้อ่านนึกว่าเป็นผ้าไหมนะเนี่ย สวยดีค่ะ

 

โดย: พรหล้า(แฟนพี่บีม) (tan_jee ) 25 กันยายน 2549 14:08:14 น.  

 

Thai cloth is very fantasic and I wish Thai people wear Thai costume in the special occasion or festival.
Some people said that thai cloth is quite expensive but in my opinion it's reasonable price, comparing the product, because thai cloth use a lot of time to produce and the weavers made it not only by their hands and feet but also by their hearts.

Please keep doing your good job.

 

โดย: jackie IP: 61.47.88.162 26 กันยายน 2549 20:12:25 น.  

 

ผ้าเกาะยอ ทอด้วยใจ ใส่ความรัก
เฝ้าฟูมฟัก รักษ์ไว้ มิให้หาย
ผลิตภัณฑ์ ปัญญาคิด มีมากมาย
จงขวนขวาย รักษาไว้ ให้ชั่วกัลป์
ของดีเมืองสงขลา บ้านเกิดผมเองครับ
ของทำด้วยคนพื้นบ้าน ราคาไม่ขูดรีด
สินค้ามีคุณภาพดี อุดหนุนกันนะครับ ถ้ามีโอกาส

 

โดย: bank (อารีย์ ) 2 ตุลาคม 2549 22:38:41 น.  

 

สวัสดีจ้าทุกคน

 

โดย: เจินจู IP: 221.128.118.233 9 กุมภาพันธ์ 2550 23:59:56 น.  

 

เรียน ผู้ประกอบการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ทุกท่าน
เรื่อง ต้องการรับซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ทุกชนิด

เนื่องด้วย คาสันอินเตอร์ ฯ มีความประสงค์ที่จะรับซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP
ทุกชนิด ที่เป็นงานฝีมือหัตถกรรม คาสันอินเตอร์ ฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ทุกชนิดไปขายยังต่างประเทศ และ ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายขายสินค้า ในรูปแบบ E – Commerce หากผู้ผลิตสินค้า OTOP ท่านใดมีความสนใจที่จะให้ทาง คาสันอินเตอร์ ฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อสอบถามได้ ที่ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าหมายเลขโทรศัพท์ 085 – 1183429.ขอสาย คุณคมสรร (ฝ่ายจัดซื้อ)
คาสัน อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์
1191/6 ตึก 1 ห้อง 112 ม.12 ถนนบางนา - ตราด กม. 4.5
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (662) 7430749.
โทรสาร (662) 7430750.
E – Mail: purchsing@casoninter.com or casoninter@hotmail.com
www.casoninter.com
หมายเหตุ : โปรดส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้าของท่าน พร้อมกับราคาขายส่งและราคาปลีกรวมค่าขนส่งภายในประเทศแล้ว พร้อมกับถ่ายรูปผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านลงใน CD-ROM เป็นไฟล์รูปภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้าของท่าน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อ
ขอข้อมูลว่าสินค้าผลิตมาจากวัสดุอะไรบ้างด้วยนะครับเพื่อการทำการตลาดได้ง่ายขึ้นเนือง
จากลูกค้าต้องการทราบข้อมูลวัตถุดิบในการผลิตด้วยนะครับ

 

โดย: คุณคมสรร IP: 58.64.90.96 15 เมษายน 2550 10:40:14 น.  

 

 

โดย: IceIcy (lcelcy ) 10 กรกฎาคม 2550 13:22:59 น.  

 

โรงเรียนเชียรใหญ่

 

โดย: อิน IP: 202.143.161.53 7 กันยายน 2550 12:48:54 น.  

 

 

โดย: k IP: 202.143.161.53 7 กันยายน 2550 12:51:04 น.  

 

จากที่ชมมาอิมว่าข้อมูลน่าจะมีให้ชมและให้ได้รู้จักมากกว่านี้น่ะค่ะ

 

โดย: อิมค่ะ IP: 124.157.247.25 28 พฤศจิกายน 2550 16:38:10 น.  

 

ภูมิใจมากค่ะที่ใจรู้จักกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของเราเคยเห็นหลายผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากผ้าทอเกาะยอมีความสวยงามมากค่ะ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาก็มีการนำผ้าทอเกาะยอมาดัดแปลงเป็นสินค้าที่ระลึกซึ่งทำได้สวยงามมากค่ะ

 

โดย: แอนเด็กสงขลาค่ะ IP: 125.27.143.237 23 ธันวาคม 2550 11:39:46 น.  

 

สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอหรืออยากทราบรายละเอียดติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้า 1
หรือติดต่อโดยตรง
คุณ วิชัย มาระเสนา ( ประธานกลุ่มราชวัตถ์ ฯ )
โทร. 074 - 450029 , 086 - 2917853

 

โดย: วิชัย IP: 222.123.41.168 18 มกราคม 2551 9:35:25 น.  

 

วันนี้เสียดายมากเลยโรงเรียนของนู๋จัดกิจกรรมวัฒณธรรมไทยอยากเอาผ้าทอไปขายบ้างน่าจะขายดี

 

โดย: น้องวิทยาลัยประมง IP: 202.6.107.59 21 สิงหาคม 2551 17:42:17 น.  

 

ใช้ผ้าเกาะยออยู่คะ ใช้ดี สีสวยแต่ให้ทำลายดอกเล็กๆคะ

 

โดย: ยา IP: 192.168.0.194, 222.123.43.186 18 มิถุนายน 2552 7:38:31 น.  

 

สวยสุดๆๆ*-*ช่วยอนุรักษ์ของไทยเรานะคะ

 

โดย: นู๋ตาล สงขลา IP: 222.123.137.158 26 สิงหาคม 2552 16:12:28 น.  

 

ต้องการข้มูลเกี่ยวกับผ้าทอเกาะยอด่วน....เพื่อทำรายงานส่งอาจารย์...กรุณาอนุเคราะห์ด้วย...ขอรับ..
089-9086798

 

โดย: ชายอ๊อฟ IP: 203.113.23.122 7 กันยายน 2552 15:17:59 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: fai IP: 180.180.202.93 13 มิถุนายน 2553 16:23:11 น.  

 

ขอบคุณค่ะข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย ขอบคุณอีกทีค่ะ

 

โดย: พลอย IP: 125.24.207.23 3 กันยายน 2553 23:05:43 น.  

 

ดีจังเลยครับ ให้ข้อมูลได้เยอะครับ ผมก็ทำเว็บจำหน่ายสินค้า otop ทางใต้อยู่ครับ //www.otopthaihandmade.com/ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดข้อมูลสินค้ามากนัก จะมีก็แต่ภาพและก็ราคา ท่านใดสนใจหาซื้อไปใช้เอง หรือ ขายต่อก็ติดต่อได้นะครับ

 

โดย: หยุดนิ่ง (yudning ) 19 กันยายน 2553 15:52:47 น.  

 

น่าจะมเป้าหมายในการผลิตสินค้าด้วยค่ะ หาตั้งนานหาไม่เจอเจอเว๊บนี้เว๊บเด้วเองอะ ขอบคุนมากน้าคร้า~^^ นึกว่าจามั่ยมีงานส่งครูซะละ หาแทบตายสั่งอารายเยอะแยะ ไม่มีรายทัมเรอะงายยย!!-^-

 

โดย: เกี๊ยวซ่า IP: 115.87.137.240 7 พฤศจิกายน 2553 17:54:25 น.  

 

บ้ามาก

 

โดย: กาหลง IP: 223.206.154.23 9 มกราคม 2554 20:03:46 น.  

 

สวยอ่ะ

 

โดย: ann IP: 1.46.74.99 14 มิถุนายน 2554 20:32:04 น.  

 

อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
คือ นักศึกษาจะทำโครงงาน

 

โดย: มะขามเปียก IP: 202.12.74.174 8 กรกฎาคม 2554 11:51:20 น.  

 

มีท่ีจำหน่ายในกรุงเทพฯ หรือเปล่า เวลาจะซื้อผ้าต้องรอซื้อในงานสินค้าราชทัณฑ์ เป็นคนชอบใช้ผ้าเกาะยอมากค่ะ รีดง่าย ไม่ร้อน สีสันดี

 

โดย: jum IP: 125.25.140.197 20 กันยายน 2554 21:05:57 น.  

 

อยู่เชียงใหม่ แต่อยากใส่ผ้าของเกาะยอมากๆ แต่ไม่เคยไปเที่ยวที่สงขลาเลย ผ้าลายสวยมากๆค่ะ อยากใส่บ้างจังเลย

 

โดย: ผึ้ง IP: 118.172.9.228 22 กันยายน 2554 12:11:59 น.  

 

สวยที่สุดดดดดดดดในโลกเลย

 

โดย: น้องลูกพีช IP: 118.173.149.163 15 มีนาคม 2555 10:54:01 น.  

 

ผ้าทอเกาะยอสวยมากค่ะ
แถมยังอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยด้วยค่ะ

ขอบคุณสำหรับการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอ
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: น้องลูกนำ้ IP: 203.172.214.18 8 พฤศจิกายน 2555 10:33:45 น.  

 

ชอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

 

โดย: เบิ้ล IP: 113.53.3.136 8 มกราคม 2556 16:28:54 น.  

 

ชอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

 

โดย: เบิ้ล IP: 113.53.3.136 8 มกราคม 2556 16:29:10 น.  

 

ชอบผ้าทอก็เลยเข้ามาดูค่ะ

 

โดย: สนุช IP: 1.46.74.252 22 กันยายน 2558 15:30:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


south_otop
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สาวชาวใต้คนนี้จะขอแนะนำสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ให้หลายๆคนได้รู้ว่า ของดีๆแบบนี้มีประวัติและตำนานความเป็นมาอย่างไร คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ว่า เรื่องแบบนี้ก็มีดีเหมือนกัน
แวะเข้ามานะคะ ลองรู้จัก แล้วคุณจะรัก...OTOP

ปล. ไม่ต้องตกใจนะคะ ว่าทำไม การนำเสนอ สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้มันถึงได้มีน้อยนิด จริงๆแล้วมีมากกว่านี้ค่ะ แต่นี่ยังเป็นแค่โครงการ1 เท่านั้น คือแบบว่า จะนำเสนอเพียงแค่สุดยอดผลิตภัณฑ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง น่ะค่ะ อดใจรออีกนิดนะคะ อีกเดี๋ยวโครงการ2 จะตามมา น้องๆนักศึกษา หรือ เพื่อนๆท่านใด ที่สนใจก็แวะเข้ามาหาความรู้ นะคะ ของดีๆแบบนี้ไม่หวงห้ามหรอกค่ะ นำความรู้ไปใช้ได้เลย แต่ว่า อ้างอิงถึงซักหน่อยก็ดีนะคะ จะได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของบทความนะคะ

โหวตห้องโดนใจ...ชอบห้องไหนมากที่สุด

ห้อง รู้จักOTOP
ห้อง OTOP เมืองใต้
ห้อง แกะกล่อง OTOP
ห้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

eXTReMe Tracker
Google
Friends' blogs
[Add south_otop's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.