(*^_^*).......ความเข้มแข็งของคนเรา ไม่ได้วัดกันที่พละกำลัง แต่ วัดกันที่จิตใจ ต่างหากล่ะ ........(^_^)V
<<
มิถุนายน 2551
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
19 มิถุนายน 2551

...........สุดยอดคัมภีร์การปลดหนี้สุดขอบฟ้า..........( ถึงไม่มีหนี้ รุ้กฎหมายไว้ก็ดีนะ ) ..^_^...

หนี้...มาจากไหน ?

ไม่มีวินัยการเงิน ใช้-จ่ายไม่มีการวางแผน
ใช้จ่ายเงินเกินตัว เกินกำลัง ฟุ่มเฟือย
บ้าบอล ชอบเล่นการพนัน มัวเมาสุรา ยาเสพติด
มีภาระครอบครัวมาก ต้องส่งเสียทั้งลูกเมียและพ่อแม่
หางานทำไม่ได้ หรือเพิ่งถูกไล่ออกจากงาน
กู้เงินเอามาลงทุนแต่ธุรกิจฝืดเคือง
กู้เงินมาหมุนเพื่อเอามากินมาใช้ เพื่ออาไปใช้หนี้ของอีกเจ้าหนึ่งและอีกเจ้าหนึ่ง

หนี้ในระบบ - หนี้นอกระบบ

หนี้ในระบบ

หนี้ในระบบ คือ หนี้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สัญญาระบุหนี้ไว้เท่าไร ลูกหนี้ก็ได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเจ้าหนี้ก็เรียกเก็บดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

หนี้ในระบบ

เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน บริษัทเงินทุนต่าง ๆ ที่ให้บริการสินเชื่อ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ทางราชการกำหนด

เจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งให้กู้ยืมเงินกฎหมายให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือ ร้อยละ 5 สลึงต่อเดือนเท่านั้น

เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (นอนแบงค์) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 28 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อต่าง ๆ ทั้งสินเชื่อเงินสด สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า หรือบัตรเครดิต ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่จะให้เรียกเก็บเกินร้อยละ 15 ต่อปีมาเป็นร้อยละ 28 ต่อปีได้หรือไม่


หนี้นอกระบบ


คือหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเภท กู้ 30,000 บาท แต่ในสัญญาเขียน 300,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 120 ต่อปี อย่างที่เห็นโฆษณาเงินด่วนที่ปะอยู่ตามเสาไฟฟ้า หรือสะพานลอยดอกเบี้ยตามกฎหมายอยู่ที่เท่าไหร่


ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.654 ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยได้เพียงไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น การเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทางอาญา ฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทำไมธนาคารถึงคิดดอกเบี้ยได้มากกว่าร้อยละ 15


เนื่องจาก มีการอ้างถึงความจำเป็นในสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนไปและความอยู่รอดทางธุรกิจของสถาบันการเงินต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่ชื่อ “พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523” ขึ้นมา และมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกเว้นการบังคับใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 654 และอนุญาตให้สถาบันการเงินเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้ประกาศอัตราดอกเบี้ยตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทำไมนอนแบงค์คิดดอกเบี้ยได้ถึงร้อยละ 28

เมื่อ มิ.ย. 2548 กระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 ม.ค.2515 ที่ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจสินเชื่อที่มีลักษณะกิจการคล้ายธนาคาร(Nonbank) เหล่านี้ให้เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตและให้อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 28 ราย)


ทำไมนอนแบงค์คิดดอกเบี้ยได้ถึงร้อยละ 28

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศตามมาเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมของสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี โดยแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ที่เหลืออีกร้อยละ 13 คือค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ก.ค. 2548


แนวทางการปลดหนี้
การใช้กระแสเงินสด
ชดใช้เฉพาะหนี้ที่ถูกกฎหมาย
หยุดชำระหนี้ เพื่อรอขึ้นศาล


สิ่งที่ลูกหนี้จะเจอเมื่อหยุดชำระหนี้


การตามทวงหนี้โหด
การถูกฟ้องศาล
การถูกยึดทรัพย์
อายัดเงินเดือน
การตามทวงหนี้โหด
ทวงแบบไม่สุภาพ พูดเหมือนคุณเป็นขี้ข้าคนทวงหนี้
ทวงไปถึงคนที่มีชื่ออ้างอิงในตอนสมัคร หรือตอนทำสัญญาปรับปรุงหนี้
ทวงไปถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัด
ทวงโดยฝากคำพูดกับผู้รับโทรศัพท์เวลาเราไม่อยู่ที่ทำงาน
ส่งแฟกซ์เข้าที่ทำงานประจานให้คนรับแฟกซ์เห็น และส่งวันหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง จนคุณถูกเจ้านายเรียกไปตักเตือน

การตามทวงหนี้โหด

ส่งไปรษณียบัตรไปที่บ้าน
ส่งจดหมายขู่สารพัดจากบริษัททนายตัวแทนสถาบันการเงินต่าง ๆ ล่าสุดมีการทำจดหมายเลียนแบบทำให้ลูกหนี้เข้าใจว่าเป็นคำสั่งศาล และขู่ว่าคุณจะโดนอายัดเงินเดือน ขู่ว่าจะฟ้องเจ้านาย ขู่ว่าคุณจะถูกดำเนินคดีอย่างร้ายแรงภายใน 3 วัน 7 วัน ฯลฯ


สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้


ในทางกฎหมายแล้วเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้เจ้าหนี้ฟ้องเรียกชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยทางศาลได้ เมื่อมีคำพิพากษาแล้วจักบังคับใช้หนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้
ผู้ถูกทวงหนี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกู้ยืมเงินเท่านั้น เช่น ลูกหนี้ ลูกหนี้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น การไปข่มขู่ คุกคาม ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือผู้เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ล้วนเป็นความผิดอาญาฐานกรรโชกทรัพย์ได้


สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้


การทวงหนี้ที่ใช้พฤติกรรมตัวอย่างเช่น เขียนจดหมายข่มขู่ด้วยวาจาหยาบคายหรือเป็นเท็จ ทำร้ายร่างกาย ด่าทอ กักขัง ทำการรบกวนชีวิตประจำวัน เป็นต้น หากกระทำต่อลูกหนี้หรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อน บรรดาผู้ถูกทวงหนี้มีอำนาจแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้ทันที ถ้ามีการทำร้ายบาดเจ็บหรือกักขังหน่วงเหนี่ยว พวกเขาต้องรับโทษอาญาฐานทำร้ายร่างกายหรือทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพอีกคดีหนึ่งด้วย


สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้ 3


ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ ยอมให้ หรือ ยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่า จะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือ ของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำผิดฐานกรรโชก มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทสิ่งควรรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้ 4


การส่งคำเตือนเรื่องหนี้ด้วยวิธีก้าวร้าวหรือจงใจประจานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยวิธีใดๆ อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ และในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น แล้วเปิดเผยความลับนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้ 5

การกู้เงินเป็นเรื่องส่วนตัว การข่มขู่หรือการนำความลับของลูกหนี้ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นจึงเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา ลูกหนี้ที่เจอกับการทวงหนี้ลักษณะเช่นนี้ให้สอบถามรายละเอียดว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นชื่ออะไร ทำงานอยู่ที่บริษัทไหน ขอเบอร์โทรกลับ และแจ้งถึงความผิดที่เขาได้กระทำอยู่และสิทธิของคุณที่จะดำเนินการตามกฎหมาย

ควรปรับโครงสร้างหนี้ดีหรือไม่

ไม่แนะนำ

มาตรา 655 ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าหนึ่งปี คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ แต่การตกลงนั้นต้องทำเป็นหนังสือ…
ดังนั้นถ้าไม่มีการตกลงปรับโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้ก็ไม่สามารถคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้

การถูกฟ้องศาล... เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี


เป็นการยืดเวลาเพื่อให้ลูกหนี้ได้ตั้งตัว ตั้งสติ
ลูกหนี้มีโอกาสต่อรองลดหนี้กับเจ้าหนี้ในศาลได้
การบังคับคดีมีความเป็นธรรมมากกว่าการถูกทวงหนี้
การถูกยึดทรัพย์
เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี หากลูกหนี้ไม่ชำระคืนตาม 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ได้ โดยให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดต่อไป


การถูกยึดทรัพย์


1. ทรัพย์สินที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต มูลค่ารวมกัน 50,000 บาทแรกห้ามเจ้าหนี้ยึด ทรัพย์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เช่น โต๊ะกินข้าว เก้าอี้ โทรทัศน์ เครื่องครัว แต่ถ้าเป็นสร้อย แหวน นาฬิกา ของเหล่านี้แม้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้ก็มีสิทธิยึดได้เพราะไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต


2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินของลูกหนี้ ถ้ามูลค่ารวมกัน 100,000 บาทแรก ห้ามเจ้าหนี้ยึด เครื่องมือประกอบอาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร(ถ้าประกอบธุรกิจรับถ่ายเอกสาร) ในกรณีที่เครื่องมือประกอบอาชีพมีราคาสูงกว่า 100,000 บาท และจำเป็นต้องใช้จริง ๆ ก็สามารถขอต่อศาลได้


หากมีเจ้าหนี้หลายราย ทรัพย์ใดถูกยึดไปแล้ว ห้ามเจ้าหนี้รายอื่นมายึดซ้ำ เจ้าหนี้รายใดยึดก่อนก็ได้สิทธิก่อน


การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ


ในกรณีที่ลูกหนี้ ไม่มีทรัพย์สินจะให้ยึด เจ้าหนี้จะสืบต่อไปว่าลูกหนี้ทำงานที่ไหน เพื่อจะอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ ซึ่งสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นี้ ก็เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่าจ้างทำของต่าง ๆ เป็นต้น


การอายัดเงินเดือน โบนัสฯ

การสั่งอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง ได้แค่ 30% ของเงินเดือน ขณะที่ได้รับหนังสืออายัด โดยคำนวณจากเงินเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ภาษี ประกันสังคม เงินโบนัส อายัดได้ 50%


การอายัดเงินเดือน โบนัสฯ


เงินตอบแทนกรณีลูกหนี้ออกจากงาน อายัดได้ 100%
เงินค่าคอมมิชชั่นอายัดได้ 30%

การอายัดเงินเดือน โบนัสฯ
ในกรณีลูกหนี้ เงินเดือน ไม่ถึง 10,000 บาท ห้ามเจ้าหนี้อายัดเงินเดือน แต่มิได้หมายความว่าหนี้จะหมดไป เพียงแต่แขวนหนี้เอาไว้ก่อน
หากลูกหนี้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ห้ามเจ้าหนี้อายัดเงินเดือน


การอายัดเงินเดือน โบนัสฯ

เมื่อถูกอายัดเงินเดือน หรือรายได้ใด ๆ ก็ตาม รวมแล้วลูกหนี้ต้องมีเงินเหลืออย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาท แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินมากกว่า 10,000 บาท เช่น มีลูกหลายคน ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ หรือมีโรคประจำตัว ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้เพิ่มจำนวนเงินเลี้ยงชีพมากกว่า 10,000 บาทได้ นอกจากนี้ ยังสามารถขอลดหย่อนสัดส่วนการอายัดรายได้ให้น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้อีกหากมีความจำเป็น

การอายัดเงินเดือน โบนัสฯ
ในกรณีมีเจ้าหนี้หลายราย เมื่อถูกเจ้าหนี้รายใดอายัดเงินเดือนไปแล้ว ห้ามเจ้าหนี้อื่นอายัดเงินเดือนซ้ำอีก

การฟ้องให้ล้มละลาย


ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ลูกหนี้(บุคคลธรรมดา) เป็นหนี้เจ้าหนี้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
ลูกหนี้ (นิติบุคคล) เป็นหนี้เจ้าหนี้ ไม่น้อยกว่า สองล้านบาท
หนี้ที่ถูกฟ้องต้องกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน แม้ว่าหนี้สินนั้นจะถึงกำหนดชำระในอนาคต (ต่างกับการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ต้องไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท)

มาตการควบคุมลูกหนี้


ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดกจำนวนเงิน เพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว
ทุกครั้งที่ลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินจะต้องรายงานให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ
ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ห้ามลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนเว้นแต่จะได้กระทำการตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้

การปลดจากการล้มละลาย

ศาลมีคำสั่งปลดจากการล้มละลาย

ปลดจากล้มละลายทันที เมื่อพ้นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย (โดยศาลไม่ต้องสั่ง)


แนวทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ


การเจรจาเพื่อให้ยอมตัดลดหนี้ให้ลูกหนี้ โดยใช้มาตรการทางภาษีกดดัน
นอกจากมาตรการทางภาษีแล้ว ก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และฟอกเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของนายทุนเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดต่อไปแนวทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ


ประมวลรัษฎากร ม. 91/2(5) ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น ให้กู้ยืมเงิน มีรายได้จากดอกเบี้ย ต้องปฏิบัติดังนี้
ขอจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะ ถ้าไม่จดทะเบียนถือว่าผิด
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3 บวกกับภาษีบำรุงท้องถิ่นอีก ร้อยละ 0.3 รวมเป็น ร้อยละ 3.3

กรมสรรพากรจะตรวจสอบย้อนหลัง 10 ปี หากเจ้าหนี้ไม่เคยยื่นแบบเสียภาษีว่าเคยมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ เจ้าหนี้ก็จะมีความผิดที่แจ้งฐานภาษีเงินได้ผิดไปจากความเป็นจริง ต้องเรียกชำระเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่า ค่าปรับอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน จนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าปรับต้องย้อนหลังไป 10 ปี (120 เดือน)

หนี้จากเสาไฟฟ้า

การเช่าซื้อหรือนิติกรรมอำพราง?
ปัญหาการไปทำสัญญาเช่าซื้อโดยไม่ได้รับสินค้า โดนฟ้องยักยอกทรัพย์
การเช่าซื้อ ตามหลักกฎหมาย ตราบใดที่ผู้เช่าซื้อยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ก็ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นได้แค่ผู้ครอบครองและมีสิทธิใช้สอยทรัพย์เท่านั้น ดังนั้น หาก ลูกหนี้ไม่มีสินค้าไปคืน บริษัท A จะโดนแจ้งความดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้
การเช่าซื้อหรือนิติกรรมอำพราง?

ความจริงเป็นนิติกรรมอำพราง เพราะเจตนาจริง ๆ คือสัญญากู้เงิน แต่ถูกอำพรางด้วยสัญญาเช่าซื้อสินค้า ที่ฝ่ายผู้ให้กู้ได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 50 % ในช่วงเวลา 10 เดือน ซึ่งการกระทำเช่นนี้เจ้าหนี้จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
การเช่าซื้อหรือนิติกรรมอำพราง?


วิธีแก้ปัญหา ให้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อให้มีการบันทึกว่า มีการทำสัญญาเช่าซื้อแต่ไม่ได้รับสินค้า เป็นนิติกรรมอำพราง

การเช่าซื้อหรือนิติกรรมอำพราง?

สามารถร้องเรียน ให้ข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดต่าง ๆ หรือ สายด่วน โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรุงเทพมหานคร ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10206
คดีหนี้นอกระบบ ติดต่อ Call Center 1157


อายุความของหนี้

หนี้บัตรเครดิต 2 ปี
หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 5 ปี
เมื่อมีคำสั่งศาลให้ชำระหนี้แล้วมีอายุความ 10 ปี


เครดิตบูโรคืออะไร


เครดิตบูโร คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเครดิตของสถาบันการเงิน ในช่วงเริ่มแรกมีการตั้งองค์กรขึ้นมา 2 องค์กร คือบริษัท ข้อมูลเครดิตไทย และบริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง ต่อมาเมื่อมี พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2546 สองบริษัทนี้ได้มารวมกันเปลี่ยนเป็น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เมื่อ พ.ค. 2548 ถูกเรียกกันง่าย ๆ ว่า “เครดิตบูโร”

สถานที่ติดต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) 999/9 ชั้น 10 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : (66) 0-2612-5800 แฟกซ์ : (66) 0-2612-5801-2


ชื่อจะถอดออกจากเครดิตบูโรได้เมื่อไร

เมื่อชำระหนี้หมดแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ บูโร เก็บข้อมูลการชำระหนี้ไว้ 3 ปี สำหรับบุคคลธรรมดา และ 5 ปี สำหรับนิติบุคคล

ที่มา : FWD email

Create Date : 19 มิถุนายน 2551
Last Update : 19 มิถุนายน 2551 19:25:09 น. 4 comments
Counter : 779 Pageviews.  

 
ยึดทรัพย์ไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือขายทอดตลาด และถ้าขายยังไม่ได้จะเป็นอย่างไร และถ้าขายได้แล้วเงินที่ได้จากการขายไปไหนก่อน และถ้าหากทรัพย์ที่ถูกยึดนั้นยังติดจำนองธนาคารอยู่ เงินจากการขายนั้นชำระส่วนที่ค้างกับธนาคารก่อนไช่หรือไม่


โดย: แมงเม่าเข้ากองไฟ IP: 125.24.43.120 วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:32:35 น.  

 


จริงๆ แล้ว พี่เองไม่ใช่เป็นผู้รู้เรือ่งกฎหมายมากนะ
( แนะนำผิดๆ อาจจะบานปลายได้ )

ลองเข้าไปที่ website นี้ค่ะ จะมีคำถาม-คำตอบ ที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียว

www.consumerthai.org/โดย: มาเฟียหัวใจง้องแง้ง วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:50:56 น.  

 
ค้างชำระค่าเครื่องสำอางค์ยูสตาร์ 1914.98 บาท มีเอกสารจากทนายความส่งมาให้จ่ายภายใน 7 วัน ไม่งั้นจะทำตามกฎหมาย แต่ ถ้าไม่จ่ายจะมีผลอะไรต้องไปขึ้นศาลรึเปล่าค่ะ กลัว แต่ไม่มีเงินจ่ายค่ะ คนอื่นซื้อแต่เป็นชื่อของเราค่ะ ตอบด้วยค่ะ


โดย: น้อง IP: 125.25.69.212 วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:12:19 น.  

 
ก็บอกเขาสิว่าcopyมาอีกที ...


โดย: น้องค่ะ IP: 124.120.47.192 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:1:24:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

มาเฟียหัวใจง้องแง้ง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
...(T_T)...คอยปลอบตัวเองว่ามีสักวัน ที่เจอคนที่เขาจริงใจ
ยังคอยบอกตัวเอง ว่าต้องมีสักวัน แต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไหร่ (^_^)/~~~~
[Add มาเฟียหัวใจง้องแง้ง's blog to your web]