เหรียญหลวงปู่ขาว รุ่นทรัพย์สิน พิมพ์เล็กพระคณาจารย์ที่ได้โปรดลงอักขระเลขยันต์และประจุพระพุทธคุณ 
เจริญบริกรรมภาวนาแผ่เมตตา(นั่งปรก) ลงในแผ่นนวโลหะ (เริ่มตั้งแต่ พศ.2519-2521) 

1. สมเด็จพระสังฆราชพระอริยวงศาตญาณ  วัดราชบพิตร 
2. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ 
3. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล 
4. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง 
5. หลวงปู่เปลื่อง วัดสุวรรณภูมิ  สุพรรณบุรี 
6. หลวงปู่อินทโชโตมหาเถร วัดยาง  เพชรบุรี 
7. หลวงปู่ธูป วัดสุนทรธรรมทาน 
8. หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครปฐม 
9. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 
10. หลวงปู่ใหญ่ วัดสะแก 
11. หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต 
12. หลวงพ่อเทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง 
13. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ 
14. หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง 
15. หลวงพ่อเต๋ วัดคงทอง 
16. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร 
17. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โกร่งธนู 
18. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช 
19. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี 
20. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง 
21. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง 
22. หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน 
23. หลวงพ่อเชย วัดเกาะลอยเอกอุดมธาราราม 
24. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม 
25. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม 
26. หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว 
27. หลวงพ่อเชื้อ วัดใหญ่บำเพ็ญบุญ 
28. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม 
29. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม 

และได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศอีกเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรากฎาคม 2521วัตถุประสงค์การสร้างวัตถุมงคล 
เหรียญพระรูปหลวงปู่ขาว อนาลโย รศ.196 

ด้วยพนักงานสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประชาชนผู้เช่าสำนักงาน รวมทั้งอีกหลายฝ่ายหลายท่านที่ร่วมงานได้มีปณิธานแรงกล้า ที่จะร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย  และ สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นทูลเกล้าฯ จศ.1338 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2519 มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย ด้วยเวลาเพียง 1 เดือนเศษ มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธามาขอบูชาอย่างล้นพ้นและวัตถุมงคลนั้นหมดลงด้วยเวลาอันรวดเร็ว อันเนื่องจากปรากฏการณ์ทางอานุภาพของพุทธคุณอย่างอเนกประสงค์แก่ผู้ได้ไปบูชา 
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีประชาชนจำนวนมากเรียกร้องขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสร้างวัตถุมงคลขึ้นอีก เพื่อสนองความศรัทธาของประชาชนและผู้แสวงหาวัตถุที่พร้อมด้วยพุทธคุณ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมทบทวนและคัดเลือกปรมาจารย์ที่อาวุโสและมีพระพุทธคุณสูงประชาชนยอมรับแล้วในปัจจุบัน มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ในบรรดาพระสงฆ์สาวกผู้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความเพียรไม่ท้อถอย ดำรงอยู่ในทางสัมมาปฏิบัติ มีข้อกิจวัตรเคร่งครัด ไม่ย่อหย่อนผ่อนตามวัยของสังขาร ปฏิบัติธรรมอยู่เฉพาะในสถานที่เงียบสงบ ห่างไกลฝูงชน เพื่อมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิต ให้ได้รับความสงบสุขภายในยิ่งๆขึ้น พระอาจารย์กรรมฐานที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ที่สำคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รูปหนึ่งซึ่งมีอายุมากถึง 92 ปี แต่ยังมีความเพียรปฏิบัติกรรมฐานอย่างเยี่ยมยอดในวงการพระกรรมฐานด้วยกัน ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนได้ในปัจจุบันนี้ ท่านรูปนั้นคือ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ขาว ท่านเป็นปรมาจารย์ ควรที่จะได้พระพุทธคุณขององค์ท่านมาไว้บูชาเป็นที่พึ่ง อันอาจจะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จ จากเหตุดังกล่าว คณะกรรมการฯซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากหัวหน้าฝ่ายตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ คณะเจ้าหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้พาไปกราบนมัสการต่อหลวงปู่ขาวและพระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี ปรมาจารย์ที่สำคัญยิ่งอีกองค์หนึ่งของ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ศิษย์เอกของพระอาจารย์มั่น เพื่อเรียนรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ ขอสร้างเหรียญพระรูปเหมือนหลวงปู่ขาว มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย ปรากฏว่า พระคุณท่านทั้ง 2 องค์ ได้เต็มใจร่วมงานการกุศลครั้งนี้ด้วย จึงได้บริกรรมภาวนา ลงอักขระ เลขยันต์ และ ประจุพระพุทธคุณให้ครบถ้วนลงในแผ่นนวโลหะเพื่อนำมาเป็นทองชนวน และ นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได้เดินทางไปกราบนมัสการพระคณาจารย์ที่มีพลังพุทธคุณสูงอีกหลายจังหวัด เพื่อขออาราธนาให้ลงอักขระเลขยันต์ และ ประจุพระพุทธคุณเพื่อได้นำมารวมกับนวโลหะชุดเดิม ซึ่งมีพลังอานุภาพพระพุทธคุณแรงกล้ายิ่งนัก รวมทั้งหมดเป็น 29 องค์ ซึ่งพระคณาจารย์แต่ละองค์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนและนอกจากนี้ ท่านประธานคณะกรรมการฯ ได้นำความกราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญลายเซ็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาเจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี  จารึกลงในเหรียญหลวงปู่ขาวอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดศิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลแก่ผู้บูชา จึงนับว่าเป็นบุญบารมีอย่างสูงของผู้ที่ได้เหรียญรุ่นนี้มาบูชา 


วัตถุมงคลที่จัดสร้างประกอบด้วย เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ มี 2 พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก 

Create Date : 19 มิถุนายน 2560
Last Update : 19 มิถุนายน 2560 20:22:05 น.
Counter : 572 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13thaithinker
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กตัญญู ขยัน ซื่อสัตย์
เป็นคุณธรรมพื้นฐาน ของการดำเนินชีวิต
ที่เราทุกคนเกิดมาเป็นคน
พึงรักษาไว้
JAVA counter clicks
มิถุนายน 2560

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog