grassroot ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ Blog ความคิดเสรี มิตรภาพ ความสุข และความงดงามของชีวิต
Group Blog
 
 
เมษายน 2549
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
23 เมษายน 2549
 
All Blogs
 

ลัทธิพวกพ้อง...ลัทธิท้องถิ่น...มีฐานะครอบงำคนใต้ทั่วทั้งภาค !?
ความรักและความผูกพันต่อเครือญาติ พวกพ้องและท้องถิ่นเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นและพัฒนาไปตามการเจริญเติบโตของชีวิตเราทุกคน เป็นสิ่งที่ดีและควรส่งเสริมให้มีอยู่ในจิตใจของทุกคน ตราบเท่าที่มันได้แสดงบทบาทต่อการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งต่อปัจเจกชน เครือญาติ พวกพ้องและท้องถิ่น......เมื่อใดก็ตามที่มันแสดงบทบาทที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ ขัดขวางการพัฒนา ทำลายความสามัคคีของคนในชาติและท้าทายกฎกติกาที่ถูกต้องของสังคม.....เมื่อนั้นมันก็เป็นความคิดนอกลู่ นอกทาง และสมควรได้รับการวิพากษ์เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง

----------“ลัทธิ” (Doctrine)...คือคติความเชื่อที่แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างมีแบบแผนซึ่งสามารถสัมผัสและรับรู้ได้

----------“ลัทธิพวกพ้อง”........เป็นคติความเชื่อที่มีแบบแผนทางพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับบุคคลที่ถูกนับว่าเป็นคนพวกเดียวกัน โดยให้คำว่าพวกอยู่เหนือการสังกัดกลุ่มหรือองค์กรแบบอื่นๆ และเหนือกฎ กติกาอื่นๆ นอกจาก กฎ กติกาที่ “พวก” กำหนดขึ้นเท่านั้น ธรรมชาติของลัทธิพวกพ้องก็จะทำให้เกิดความคับแคบทางความคิดและจิตใจ ในเวลาเดียวกัน ก็จะสร้างลักษณะกีดกันผู้อื่นที่ไม่ถูกนับว่าเป็นพวกเดียวกัน

----------“ลัทธิท้องถิ่น”.........เป็นคติความเชื่อที่มีแบบแผนทางพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเกาะกลุ่มของคนในท้องถิ่นเดียวกัน ให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่นและคนถิ่นเดียวกันเหนือ กฎ กติกา อื่นๆ ธรรมชาติของลัทธิท้องถิ่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกับลัทธิพวกพ้อง คือสะท้อนลักษณะคับแคบและกีดกันไม่ให้โอกาศด้านต่างๆต่อคนท้องถิ่นอื่น นอกจากคนที่ถูกนับเป็นพวกและอยู่ท้องถิ่นเดียวกัน...คนต่างถิ่นจะมีบทบาทได้ก็ต่อเมื่อมาเสริมความสำคัญของคนท้องถิ่นตนเท่านั้น

----------ในชีวิตประจำวันตามปกติ คนภาคอื่นๆในประเทศไทยต่างก็สัมผัสได้ว่า...คนใต้พูดภาษาใต้กับคนภาคใต้แม้อยู่ท่ามกลางคนภาคอื่นๆจำนวนมาก...คนใต้ให้ความสำคัญกับคนใต้เป็นอันดับแรกหากต้องจัดอันดับ....คนใต้รักพวกพ้องที่เป็นคนใต้ด้วยกัน หรือคนภาคอื่นที่ถูกคนใต้นับเป็นพวก...หลายคนชื่นชมกับลักษณะเช่นนี้ของคนใต้ แต่อีกหลายคนก็รู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่อยู่ท่ามกลางรังษีใต้....มิใช่เพราะความเป็นคนใต้ แต่เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ “พวก” และไม่ใช่ “คนถิ่นเดียวกัน”.....ซึ่งก็คือความรู้สึกเป็นคนนอกนั้นเอง......

----------คนภาคอื่นๆก็ใช่ว่าไม่มีลักษณะเช่นนี้ เพียงแต่ไม่เข้มข้นและไม่เป็นลักษณะเด่นจนผู้คนสามารถสัมผัสได้และมิได้ถูกรังษี “พวก” และ “ท้องถิ่น” ผลักไสให้รู้สึกว่าเป็นคนนอก

----------อย่างไรก็ตาม สภาพเช่นนี้เป็นมานาน...นานมากพอที่จะทำให้คนทั่วไปรู้สึกคุ้นเคย ยอมรับ และอยู่กับสภาพแบบนี้ได้ เพราะผลกระทบของมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำให้คนภาคอื่นรู้สึกเป็นคนนอกเท่านั้น ไม่ได้ก่อปัญหาอะไรต่อสังคมโดยรวม

----------ความภาคภูมิใจของคนภาคใต้ที่มีต่อดาวสภา นักการเมือง รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนภาคใต้ (เป็นคนพรรคประชาธิปัตย์....ซึ่งคนใต้ยึดศูนย์การนำของพรรคมาเกือบ 3 ทศวรรษแล้ว) เมื่อผนวกกับพื้นฐานของความนิยมในพวกพ้องและความนิยมในท้องถิ่น... ทำให้ ความเป็นพวกพ้องและความนิยมในท้องถิ่นอยู่ใต้ร่มเงาของพรรคประชาธิปัตย์ไปโดยปริยาย

----------ครั้นเมื่อพรรคประชาธิปัตย์สามารถจับลักษณะเด่นในเรื่อง “พวกพ้อง” และ “ท้องถิ่น” ของคนใต้ได้...ก็ได้สร้างกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เพื่อปลูกฝังให้ “ลัทธิพวกพ้อง” และ “ลัทธิท้องถิ่น” เจริญงอกงามและแพร่พันธ์ไปทั่วแดนใต้อย่างรวดเร็ว.....พรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าหากผนวกจิตวิญญาณของประชาธิปัตย์เข้ากับ “ลัทธิพวกพ้อง” และ “ลัทธิท้องถิ่น” ได้สำเร็จ ไม่เพียงแต่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์กับคนใต้เป็นดั่งคอหอยกับลูกกระเดือกเท่านั้น....แต่จะทำให้จิตใต้สำนึกของคนใต้ถูกฝัง “ชิป” ประชาธิปัตย์ไปพร้อมๆกันด้วย.....การเมืองภาคใต้ไม่จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ไม่จำเป็นต้องมีนโยบาย และไม่จำเป็นต้องมีผลงาน.....เลือกตั้งครั้งใด ขอแต่มี “ตราพระแม่ธรณีบีบมวยผม”..และชื่อพรรคพระชาธิปัตย์เท่านั้น.... “ลัทธิพวกพ้อง” และ “ลัทธิท้องถิ่น” ที่ถูกฝัง”ชิป” ประชาธิปัตย์ก็จะทำงานให้โดยอัตโนมัติ นั่นคือ กีดกันผู้อื่นที่ไม่ถูกนับว่าเป็นพวกเดียวกัน และไม่ใช่ท้องถิ่นเดียวกัน ส่งเสริม พวกเดียวกันท้องถิ่นเดียวกัน ซึ่งอยู่ในร่มเงาของพรรคประชาธิปัตย์

----------“พรรคของเรา คนของเรา” เป็นสโลแกนหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้หลายยุคหลายสมัย และดูเหมือนว่าจะเป็นสโลแกนที่ถูกฝังอยู่ใน DNA ของสาวกผู้สวามิภักดิ์ประชาธิปัตย์....ส่วนผู้ใกล้ชิดก็ถูกบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึก.....คนใต้ส่วนใหญ่ก็รู้สึกเป็นมิตรกับสโลแกนดังกล่าว....เพียงส่วนน้อยเท่านั้น...ที่รู้สึกแปลกแยก

----------“พรรคของเรา คนของเรา” คือหนึ่งในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่พรรคประชาธิปัตย์มุ่งส่งเสริม “ลัทธิพวกพ้อง” และ “ลัทธิท้องถิ่น” ให้หยั่งรากลึกในแดนใต้ หากได้ฟังคำ
ปราศรัยทางการเมืองของพลพรรคประชาธิปัตย์ในแดนใต้ เราจะได้ยินเรื่องราวเล่าขาน ถึงกรณีที่พ่อสั่งเสียลูกก่อนสิ้นใจตายว่า “ลูกเอ๋ย..พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของเรานะ...นาย....เป็นคนของเรานะ” ผู้ฟังคำปราศรัยต่างก็ซาบซึ้ง..ปรบมือเสียงดังกึกก้องทั้งน้ำตา...

----------หากจะนับเป็นผลงาน 60 ปีประชาธิปัตย์...นี่ก็อาจจะนับได้....คือ....ความสำเร็จในการปลูกฝัง“ลัทธิพวกพ้อง” และ “ลัทธิท้องถิ่น” (ที่ฝังชิปประชาธิปัตย์)....ให้งอกงามในหมู่คนใต้...และผลงานชิ้นนี้ได้สำแดงอิทธิฤทธ์ทางการเมืองออกมาชัดเจน....
.......ยินยอม เต็มใจ ปฏิสัมพันธ์กับม็อบที่วิกลจริตทางการเมือง และเป็นฐานทางการเมืองทีสร้างความชอบธรรมให้กับม็อบเหล่านั้น
......พร้อมใจกันลงคะแนนเสียงโนโหวตภายใต้การชี้นำและการบริหารจัดการของพรรคประชาธิปัตย์...
.......ขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งของพรรคเล็กๆ ที่คิดว่าเมื่อ ปชป.ไม่ลงเลือกตั้ง ก็เป็นโอกาสทองของเขา
.......แต่งชุดดำไว้ทุกข์ให้กับการเลือกตั้ง ทั้งๆที่ควรจะไว้ทุกข์ให้กับคนใต้อีกส่วนหนึ่งที่ถูกพวกแยกดินแดน ยิงตายไปทุกวัน
.......รณรงค์ให้มีการฉีกบัตรเลือกตั้ง เจริญรอยตามอาจารย์จุฬาฯ ผู้กล้าแห่งลัทธิอารยะขัดขืน
.......กรรมการหน่วยเลือกตั้งเขต2 จ.นครศรีธรรมราช ร่วมใจกันผละงาน ละทิ้งการปฎิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะด้วยศรัทธาในลัทธิอารยะขัดขืนหรือรับใบสั่งของพรรคการเมืองบางพรรคก็ตาม

----------เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่ง...พฤติกรรมทางการเมืองของคนใต้ดังกล่าวนี้ล้วนตอบสนองต่อทิศทางและแนวทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ราวเป็นเนื้อเดียวกัน....นั่นคือคว่ำบาตรการเลือกตั้ง...คว่ำไม่ได้ก็ต้องทำให้อัปลักษณ์ ทำให้อัปลักษณ์ยังไม่พอก็ต้องเตะถ่วง หน่วงเหนี่ยว เพื่อทำให้ไม่สามารถเปิดสภาได้ภายใน 30 วัน ซึ่งจะทำให้การเมืองเข้าสู่ทางตันอีกครั้งหนึ่ง.....เป้าหมายเฉพาะหน้าคือ ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และขอนายกพระราชทาน......

----------สถานการณ์วันนี้....พฤติกรรมทางการเมืองของคนใต้(จำนวนหนึ่ง) ไม่อาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังการผลิตที่ก้าวหน้า ไม่อาจนับรวมว่าเป็นพลังแห่งการปฏิรูปทางการเมือง และยิ่งไม่สามารถนับรวมเป็นพลังที่สร้างสรรค์อีกต่อไป.....อาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนพลังที่ปฏิปักษ์ต่อการปฎิรูปและหยุดยั้ง รั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยรวม.....

----------หรือว่า...ลัทธิพวกพ้อง...ลัทธิท้องถิ่นที่ฝัง “ชิป”ประชาธิปัตย์...มีฐานะครอบงำคนใต้ทั่วทั้งภาค แล้วจริงๆ
 

Create Date : 23 เมษายน 2549
44 comments
Last Update : 29 สิงหาคม 2549 16:54:56 น.
Counter : 1073 Pageviews.

 

เห็นด้วยครับในฐานะที่ผมเป็นคนปักษ์ใต้โดยกำเนิด แต่ไม่ทุกคน จะแบ่งได้เฉพาะวัย 25 ปีขึ้นพูดไม่รู้เรื่องเลยครับ ชิป ปชป.ฝังแน่น แต่คนรุ่นใหม่ไม่เป็นเช่นนั้นครับสังเกตุให้ดีครับ ในอนาคตเมื่อคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นการเมืองปักษ์ใต้ต้องมีการเปลี่ยนเเปลงถ้ามีตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ขณะนี้ไม่มี ทรท.กำลังจะดีก็มาติดข้อหาเอื้อผลประโยชย์เครือญาติ,ทุจริตคอรัปชั่น (ซึ่งอาจจะน้อยกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้แต่ภาพที่เกิดขึ้นในช่วงที่สื่อสารมวลชนยุคไร้พรหมแดน)ผมก็ได้แต่ภาวนาให้ได้มีการปฏิรูปการเมืองให้ดีขึ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขให้โปร่งใส อนาคตประเทศเราแจ่มใสครับ

 

โดย: 22air IP: 61.47.109.133 23 เมษายน 2549 7:53:01 น.  

 

เขียนได้ดีมาก..ภาพที่เห็นในความเป็นจริง ตรงกับสิ่งที่เขียน..หรือ พูดอีกอย่างก็คือ ...ภาพที่เขียน ตรงกับภาพที่เป็นจริง

 

โดย: สุดยอด IP: 58.9.77.104 23 เมษายน 2549 7:59:35 น.  

 

ในสถานะที่ปู่เป็นมุสลิม และเห็นภาพภายในพอสมควร การแบ่งแยกดินแดนไม่มีทางสำเร็จ เว้นแต่นักการเมืองของภาคใต้ตอนบนร่วมมือด้วย นี่คืออันตรายของประเทศไทย ในการจะเสียดินแดน แค่ความคิดของปู่คนเดียว ที่เห็นอันตราย อันเกิดเหตุการณ์แบบที่ air22 ว่าไว้ อันเป็นเหตุให้ปู่เกลียดกลุ่มคนที่เผยแพร่ ซีดีตากใบ และการปราศัยเผยแพร่ของนายสนธิ ต่อรัฐบาลที่เกี่ยวกับภาคใต้ และทำให้มุสลิม ในภาคกลางกลุ่มหนึ่งเชื่อ จนมีความรู้สึกไม่ดีต่อทหารและอำนาจรัฐ อันอาจก่อให้เกิด ขบวนการวัยรุ่นเลียนแบบภาคใต้ได้ในภาคกลาง ปู่เป็นมุสลิมขอยืนยันว่าเกิดขึ้นแล้วจริงๆในการเกลียดชัง ขอวอนท่านที่มีหน้าที่โปรดแก้ใขและทำให้กระจ่างด้วยเถอะครับ
มุสลิมที่รักประเทศไทย

 

โดย: ปู่หิน (คนไร้สภาพ ) 23 เมษายน 2549 9:12:15 น.  

 


ใช่เลย นี่เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนรับรู้มานานแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าพูด เพราะกลัวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ชาวปักษ์ใต้เองไม่ทราบรู้ตัวหรือเปล่าที่เขานิยามท่านเอาไว้ว่า "ใจดำ ภาคนิยมรุนแรง คบไม่ได้ อยู่ที่ใหนแตกหน่อเหมือนหญ้าแพรก" และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นไปในทางลบ

 

โดย: ใต้...ถุน IP: 24.218.195.149 23 เมษายน 2549 9:33:54 น.  

 

มันน่าเศร้าตรงที่
เอาการรวมตัวไปต่อรองในเรื่องที่ล่อแหลมและหมิ่นเหม่
ต่อการละเมิดและผิดกฎหมาย
เช่นการที่เรียกร้องอะไรบางอย่าง
เมื่อไม่ได้ดังหวังก็กดดัน
โดยการปิดสถานทีราชการหรือถนน
สิ่งเหล่านี้ผู้ที่นำจะเป็นนักการเมืองและผู้รู้กฎหมาย
อย่างนี้หมายความว่ากระไร
อนาธิปไตยใช่ใหม
ทั้งที่เป็นผู้รู้กฎหมายแต่กลับยุยง
ให้ประชาชนทำผิดกฎหมาย
เพียงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่เรียกร้อง
เดี๋ยวนี้ลามมาถึงกรุงเทพแล้ว
(นำมาโดยสนธิ)ชาวใต้
การฉีกบัตรเลือกตั้งโดยอ้างว่าขัดขืนโดยอารยะ
ผมก็อยากขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วทุกภาคทำบ้าง
มองท่าว่าน่าจะสนุกและได้ตามสิ่งที่ต้องการ
แล้วดูซิว่าคนภาคอื่นน่าจะไม่เดือดร้อนมาก
เพราะมีข้าวกินกันเองอยู่แล้ว
พอเพียงเรามีพอเพียง

 

โดย: ทอนกิด IP: 58.147.58.106 23 เมษายน 2549 10:33:06 น.  

 

ผมก็เป็นคนใต้โดยกำเนิด, ไม่เห็นมีใครมาชักจูงผมได้, ครอบงำผมก็ไม่ได้ พร้อมที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองแต่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อย่าดูถูกกันมากเกินไป

 

โดย: รามโรม IP: 58.8.102.81 23 เมษายน 2549 11:13:16 น.  

 

คนไต้ที่มีความคิดก็มีมากและ ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับภาคอื่นนั่นแหละ อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าคนไต้โง่เชื่อคนง่ายๆเข้าใจผิดแล้ว มีอีกหลายภาคที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลย ไม่รู้แม้กระทั่งว่าบ้านของตัวเองกำลังจะพัง

 

โดย: คนไต้ IP: 124.121.6.50 23 เมษายน 2549 14:09:50 น.  

 

น้ำมันมาเลถูกกว่าเรามาตั้งนานแล้วเพิ่งจะรู้เหรอ เมื่อก่อนลิตรละ5-6บาทเองแล้วก็แค่เติมหัวเชื้อซัก ขวด ก็ใช้ได้แล้ว อย่ามาพูดลอยๆเลย ก็มาช่วยกันแข่งกับมาเลสิ น้ำมันตลาดโลกก็แพงโคตร ลาวเขมรพม่ายังแพงกว่าเราอีก ต่อไปก็ใช้ก๊าซสิ taxi ยังไม่เห็นเดือดร้อนเลย กำไรที่ไดเมาก็เอาไปพัฒนาประเทศสิ ดีกว่ายืม IMF หรือขายสมบัติชาติอย่าง ปรส.โคตรถูกให้ต่างประเทศมากินฟรีๆ

 

โดย: lll IP: 221.128.96.95 23 เมษายน 2549 17:08:40 น.  

 

เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆแล้วคนใต้มีโอกาสมากในหลายๆด้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ที่เอื้อให้คนใต้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีเวลาพอที่จะเสวนาเรื่องต่างๆกัน โดยเฉพาะเรื่องการเมือง และค่อนข้างจะออกรสออกชาด โดยเฉพาะผู้ชาย เพราะสังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของการชอบนินทา วิจารณ์คนอื่นอย่างเมามัน โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่พรรคพวกตน อุปนิสัยมีพรรคมีพวก เป็นลักษณะเด่นของคนใต้ บางครั้งอาจเป็นจุดอ่อนมากว่าแข้ง ปมด้อยมากกว่าเด่น อ่อนแอมากกว่าเข้มแข็ง ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ตามกระแสมากกว่าการเป็นตัวของตัวเอง ขี้ขลาดมากกว่ากล้าหาญ หวาดระแวงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะดีกว่า แสร้งใจกว้างเพื่อให้ดูมีศักดิ์ศรี เป็นคนดีในสายตาของคนในสังคมรอบข้าง สะท้อนจากการดำเนินการทางการเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนใต้ไม่เคยได้รับสิ่งดี และมีความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เลย นอกจากความร่ำรวยของนักการเมือง ที่ผันตัวเองมาจากคนที่ไม่มีคุณภาพในสังคมแต่มีพรรคพวกเยอะ วันนี้การอดอยากของนักการเมืองรวมกันเพื่อล้มระบอบประชาธิปไตยแต่โยนความผิดไปให้ระบอบทักษิณ ต้องการเปลี่ยนขั่วอำนาจการบริหารประเทศโดยแสร้งอ้างว่าประชาชนไม่ต้องการรัฐบาลชุดก่อน พิพากว่าผู้อื่นไร้จริยธรรมแต่ตัวเองคดโกงประเทศ ใช้นโยบายเป็นนามธรรม แต่โจมตีผลงานที่เป็นรูปธรรมของฝ่ายอื่นที่ได้ผล วันนี้คนใต้ก็ยังเหมือนเดิมคือไม่ได้รับโอกาสและนำพาความเจริญมาสู่ในการบริหารประเทศ เพราะความประสงค์ที่ไม่ต้องการของนักการเมืองใต้ที่เคยมีโอกาสบริหารประเทศ และไม่มีแม้แต่สักคนในทุกวันนี้

 

โดย: johnyju IP: 58.147.29.101 23 เมษายน 2549 17:31:22 น.  

 

++ น้ำมันโลกแพง แต่มาเลเซีย กับ ประเทศไทย อยู่ติดกัน ซื้อน้ำมันเหมือนกัน แต่มันถูกว่าเรา 10 บาทต่อลิตร....ก๊าก....บริหารได้ซุ๊ดยอด....เอ...ขายหุ้น ปตท. สมบัติชาติให้สุริยะไปแล้วหรือเปล่า..5555...ราคาน้ำมันแพง...ผู้ถือหุ้นใหญ่ ปตท.ชอบใครน๊า...จึงรุ่งเรืองกิจ...ฟาดกำไรจากหยาดเหงื่อชาวบ้านเนาะ ๆ ปีละ 5 หมื่นล้านบาท

++ ชอบจริง ๆ แบบนี้ อย่าออกเลยนะครับ....สู้ต่อไป.....ต้องทำให้ราคาน้ำมันสูงให้ได้ถึง 50 บาทต่อลิตรนะครับ.....555555..........ต้องเชียร์แบบนี้ พวกเชียร์รัฐบาลทักษิน เขาจะชอบ....55555

 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 23 เมษายน 2549 17:38:15 น.  

 

คุณ zzzครับ ข้อมูลเรื่องน้ำมันและ ปตท.ผมคนหนึ่งที่ติดตาม ไม่น่าจะเป็นอย่างที่คุณว่านะ ผมรู้แต่ว่ารัฐบาลทักษิณนำเงินกองทุนน้ำมันเข้ามาชดเชย จนทนไม่ไหวต้องปล่อยให้ลอยตัว ขณะนี้กองทุนฯเป็นหนี้อยู่ประมาณ80000ล้านบาท การแปรูปก็ไม่น่าจะเป็นแบบที่ว่า รายละเอียดคุณน่าจะเอาข้อมูลของฝ่าย บอร์ดปตท.มาเขียนให้จาก คนใต้

 

โดย: 22air IP: 221.128.118.117 23 เมษายน 2549 17:47:33 น.  

 

คนใต้ก็มีดีนะ....ดูอย่างเดินขบวนทุกครั้งก็ได้พลังคนได้นีเเหละ....แม้แต่ พค ทมิน ก็ได้พลังจากเขานี่แหละ...แต่คราวนี้น่าเสียดายตรงที่.....อินกับ ปชป. และ สนทิเกินไปหน่อยเท่านั้นเอง......แล้วคราวต่อไปพลังแบบนี้ถ้ามีคนใต้ ก็จะถูมองและสรุปไปในแง่ไม่ดี...และ....

 

โดย: คนดู IP: 202.29.82.22 23 เมษายน 2549 20:34:48 น.  

 

ตายเลี้ยว ยังมีอีกเยอะมั๊ยเนียะพวกไม่รู้จริงแล้วยังดันทุรังออกมาโพนทะนาสมองอันน้อยนิด โถๆๆๆ คุณ 3z คุณโง่เราให้อภัยได้แต่ใจดันมาแคบอีกแล้วเมื่อไหร่จะฉลาดหาๆๆๆ เรื่องเกลียดมันเรื่องจิตใจแต่เรื่องความรู้มันเรื่องสมอง ครอบงำแม้กระทั่งสมองตัวเอง แนะนะเวลาไปพูดเรื่องน้ำมันกับใครหาถุงขยะคลุมหัวไว้หน่อย อ้อ! แล้วเทขยะออกก่อนนะจะได้ไม่ไปปนกับขยะในหัว เฮ้อ! เหนื่อยชิบ

 

โดย: กอลั่ม IP: 203.146.11.103 23 เมษายน 2549 20:57:58 น.  

 

เลี้ยวกลับมาใหม่ลืมสรรเสริญเพื่อนๆ ใต้ของเรา สมเป็นใต้รุ่นใหม่หูตาสว๊าง.สว่าง เจิดจ้าประกายทอง เพื่อนบอกโดนยาสั่ง ปชป..ปชป..ปอชอป้อ! ขอคะแนนเสร็จก็ถีบหัวส่ง ทั้งรัฐบาล ส.ส.ท้องถิ่นเจ็ดชั่วโครต มันสร้างถนนลูกรังเจ็คชั่วโครตตอบแทน แถมหลุมบ่อให้ด้วยแจ๋วจริ๊ง ใส่เสื้อขาวเยี่ยมบ้านได้เสื้อเหลืองกลับกรุง..(แนะ!..ไม่ธรรมดา) เปิดใจลองของใหม่ได้ถนนปูนหลายเลนแถมสาธารณสุขเยอะแยะ ตาแปะแจ๊ะแมะ ฮาเหวยๆๆ ไฮเตอร์เอ๋ยนายเสียลูกค้าไปแย้วเฟ้ย!

 

โดย: กอลั่ม IP: 203.146.11.103 23 เมษายน 2549 21:52:49 น.  

 

คุณ3zคุณควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะเอาความรู้แบบเปีดๆของคุณมาเผยแพร่คุณรู้ไม่จริงแบบนี้เองเที่ยวออกมาพูดทำให้คนอื่นเข้าใจผิดคุณไม่เคยฟังเหตุผลคนอื่นเขาเลย ปตท.เขาก็ชื้แจงเหตุผลแบบระเอี่ยดแต่คุณก๊ยังเอาความรู้แบบเป๊ดๆของคุณมาเป็นข้ออ้างให้คนจงเกีลยจงชังว่าเขาขายชาติหยุดบิดเบื้อนได้แล้วบ้านเมื่องเดือดร้อนมากพอแล้ว

 

โดย: ํYUTZA IP: 58.147.11.44 24 เมษายน 2549 1:15:34 น.  

 

คนใต้ดีๆก็มีครับ มีทั้งนักต่อสู้กับเผด็จการ นักศึกษาที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย เป็นกำลังสำคัญใน 14 ตุลาก็มี ฯลฯ เสียอย่างเดียวที่มีพรรคบางพรรคครอบงำอยู่ แต่ไม่เป็นไรครับอีกไม่นานก็คงมีอันเป็นไปตามกาลเวลา
คนใต้รุ่นใหม่ที่เข้าใจว่าพวกเราทั้งชาติต้องรักและสามัคคีกัน และเห็นแก่ชาติบ้านเมือง ขอปรบมือให้คนใต้นราธิวาสครับที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้สส.มาแก้ไขรัฐธรรมณูนไวๆ ลองอ่านข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ซิครับ
หัวข้อข่าว :. จ.นราธิวาส ไม่ต้องจัดเลือกตั้งรอบที่ 3 แล้ว โดยพรรคไทยรักไทย ประสบผลสำเร็จ 2 เขต และแพ้คู่แข่ง จากพรรคคนขอปลดหนี้ไป 1 เขต
การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 3 เขตในเวลาประมาณ 23.30 น. ซึ่งเป็นการนับคะแนนที่เกิน 90 % แล้วทุกเขต ผลการการนับคะแนนปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอับดุลคอเด เจ๊ะอูเซ็ง จากพรรคคนขอปลดหนี้ มีคะแนน 15,300 คะแนนเศษมากกว่า นายอัศวิน อิสมะแอ พรรคไทยรักไทย อยู่กว่า 2,000 คะแนน ซึ่งเป็นการพ่ายแพ้เป็นครั้งที่ 2 ของพรรคไทยรักไทย หลังจากที่แพ้คะแนนโนดโหวตในครั้งแรก
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุทธิพันธุ์ ศรีริกานนท์ พรรคไทยรักไทย มีคะแนนนำ ว่าที่ร้อยตรีเหมันต์ สุกใส จากพรรคประชากรไทย และ น.ส.สุจิตรา อุสมาน พรรคคนขอปลดหนี้ ซึ่งถือว่าแก้ตัวได้สำเร็จ หลังจากแพ้คะแนนโนดโหวตในครั้งแรก และเขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งนายเตาฟิก สะมะแอ พรรคไทยรักไทย ได้คะแนน 18,000 กว่าคะแนน แม้จะไม่มีคู่แข่ง แต่ก็ได้คะแนนเกิน 20 % แล้ว ซึ่งเป็นการลงเลือกตั้งโดยไม่มีคู่แข่งเป็นครั้งที่สอง และทำได้สำเร็จเช่นกัน
ดังนั้น หากไม่พบปัญหาการทำผิดกฎหมายใดๆ ในภายหลัง ถือว่า จังหวัดนราธิวาสไม่ต้องมีการเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 3 เป็นที่แน่นอนแล้ว
บางเขตก็คงเลือกใหม่อีกครั้งก็ขอเชิญชวนชาวใต้ที่มีใจเป็นธรรมไปเลือกตั้งกันอีกให้ได้ผู้แทนเพื่อบ้านเมืองเราครับ

 

โดย: นายมิตร สมวรรณ IP: 58.147.101.74 24 เมษายน 2549 7:22:31 น.  

 

ห้างสยามพารากอนปิดห้างเสียหาย 300 ล้านบาท ต่อ 1 วัน ภาพพจน์ประเทศเสียหายประเมินค่ามิได้ ทำลายโอกาสการลงทุนของต่างประเทศ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นเสียหายเป็นหมื่นล้าน คนไทยแตกความสามัคคี นี่คือเล็กน้อยเท่านั้น ตาสว่างหรือยังพ่อคนฉลาด

 

โดย: คนดุ IP: 202.143.146.27 24 เมษายน 2549 11:03:29 น.  

 

หมดความอดทน กับไอ้zzzแล้ว มึรับจ้างมาเท่าไรคงเงินดีสิ แต่ที่มึโพสมาไม่มีอะไรใหม่เลยจริงๆ กรูตามมึมาหลายกระทู้แล้ว เอียงข้างเดียว คิดแบบอื่นไม่เป็นเหรอ หรือ ถ้าโพสแบบอื่นแล้วไม่ได้เงินไอ้เลว เสียดาย ไอ้ด้อยปัญญา

 

โดย: หลาน IP: 203.154.32.23 24 เมษายน 2549 11:26:52 น.  

 

ขอโทษทุกคนที่อ่านเจอครับ ไอ้zzz มันกวน ตี.. จริงๆจนลืมเรื่องคนใต้ ผมว่าไม่เห็นความแตกต่างกับคนไทยภาคอื่นๆ ผมว่าเรา 4 ภาคมีความเหมือนที่แตกต่างแค่เพียงภาษา -เหมือนที่เราคือคนไทย -เหมือนที่เราเป็นคนต่างจังหวัด(ไม่ไช่เด็กเทพ) การที่คนตจวรวมตัวกัน คิดเหมือนกัน ในยามที่อยู่ต่างถิ่น ผมว่า 4 ภาคเหมือนกันหมดคือ จะรักกันระดับหนึ่ง ซึ่งถ้ามากกว่าระดับนี้แล้วส่วนใหญ่ตัวใครตัวมัน แม้แต่คนใต้ก็ เถอะ ทิ้งเพื่อนโดนตืบอยู่คนเดียวก็เคยเห็น ที่คนใต้ออกมาใช้สิทธิกันน้อย หรือ โนโหวด เกิดจากหัวคะแนนของปชป บงการ เพราะมี่อิทธิพล (ชาวบ้านไม่อยากมีเรื่องเลยต้องทำตาม) คนใต้ดีๆๆมีมากกว่าครับ

 

โดย: หลาน IP: 203.154.32.23 24 เมษายน 2549 11:45:14 น.  

  

โดย: เกลียดไอ้คนแซ่ลิ้ม IP: 221.128.111.70 24 เมษายน 2549 14:02:30 น.  

 

 

โดย: เกลียดไอ้คนแซ่ลิ้ม IP: 221.128.111.70 24 เมษายน 2549 14:05:27 น.  

  

โดย: เมิ่อไหร่ไอ้คนพวกนี้จะลงนรก IP: 221.128.111.70 24 เมษายน 2549 14:10:30 น.  

 

ชอบรูปไอ้ 5 ถ่อยนี้มากครับ น่าจะมีหางด้วยนะ 55555555555

 

โดย: หลาน IP: 203.154.32.23 24 เมษายน 2549 14:32:36 น.  

 

คนใต้ไม่ลองเลือกพรรคไทยรักไทย...ดูบ้าง..เผื่อเขามีอะไรดีๆๆช่วยพวกคุณไม่ให้ตกนรกทั้งเป็นแบบนี้....ลองเปรียบเทียบดูบ้าง...ให้โอกาส...เขาบ้าง...แค่ปีเดียวว่าเขาทำได้แค่ใหน?...ท่านจะได้รู้...อะไรคือเพชรอะไรคือขี้....ต้องใจกว้างอย่าใจแคบ....รู้จักพัฒนาตนเองบ้าง....ไม่ใช่โง่อยู่อย่างนั้น..ปชป..มันจูงจมูกมานานแล้ว..ตื่นเถอะ...ส่วนคนภาคอื่นๆเขาเห็นใส้พวกคุณแล้ว...การที่พวกเราส่งของและกำลังทรัพย์ไปช่วยเหลือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย..พวดคุณช่างเนรคุณดีแท้ๆๆ...เขาเรียกพวกคุณว่าพวกเนรคุณจริง...ต่อไปอย่ามารับเศษบุญที่ส่งไปให้นะ...เสียดายวะ......

 

โดย: คนใต้คือพวกเนรคุณ IP: 203.155.74.69 24 เมษายน 2549 15:31:45 น.  

 

คนใต้คือพวกเนรคุณ ip:203.155.74.69
ผมเสียใจในคำพูดของคุณครับ ไม่น่าใช้อารมณ์และใช้คำพูดว่าคนใต้ทั้งหมด อย่าสร้างความแตกแยกครับคิดแตกต่างได้ ผมก็คนใต้ แต่ไม่เห็นด้วยกับ ปชป.และ 5 วิกลจริต คนใต้ยังมีจิตสำนึกในสิ่งที่ถูกที่ควรตาม กฎหมายบ้านเมือง ไม่เหมือนกับบางกลุ่ม(ไม่กี่คน)ที่สงขลา แต่ที่ยังไม่ออกมาแสดงพลังก็ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลที่เป็นจริง

 

โดย: 22air IP: 221.128.117.123 24 เมษายน 2549 22:00:47 น.  

 

เกิดเหตุร้ายรายวันที่ภาคใต้ ทักสินไม่กล้าไปดูแล
นาวิก 2 คนถูกฆ่าภาคใต้ ทักสินไม่ไปงานศพ
เกิดระเบิดหน้าบ้านป๋าเปรม ทักสินไม่ไปดูแล
สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จอีสาน ทักสินไม่ไปเข้าเฝ้า
สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จภาคใต้ ทักสินไม่ไปเข้าเฝ้า

++แต่.....ท่านท้าวมหาพรหมถูกทุบ ทักสินรีบไปไหว้ทันที….เย้
------------------------------------------------------------------------------
ประชาชนเรียกร้องให้ทักสินลาออก ทักสินกลับยุบสภา
ประชาชนเรียกร้องให้ทักษิณชี้แจงเรื่องการทุจริตและการขายหุ้นผ่านทีวี ทักสินไม่กล้า
ประชาชนตั้งเวทีรอทักสินที่สนามหลวงและสภา ทักสินตระเวนหนีไปทั่วประเทศ

++ แต่....ทักสินมีเวลาตีกอฟและเดินทางไปเมืองนอกเกือบ 10 ประเทศ...ไปบอกผู้นำต่างชาติ
และ.....ผมคิดว่าทักสินต้องกลับเมืองไทยก่อนวันที่ 30 เม.ย.49 แน่นอน เพราะ....
++.ต้องมารับเงินนายกและเงินประจำตำแหน่งอีกเดือนละหลายแสน.....และมีค่าเครื่องบินทัวร์เมืองนอกต้องมาเบิกเงินคืนอีก......ก๊าก....

 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 25 เมษายน 2549 0:55:47 น.  

 

++ ผมสังเกตุมีหลายผู้แสดงความคิดเห็น Post กระทู้ไร้สาระ โจมตีคุณสนธิบ้าง คุณจำลองบ้าง ทำเหมือนฝ่ายรัฐบาลเวลาโดนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่วางใจไม่มีผิด การ Post โจมตีทั้ง 2 คนผมยังไม่เห็นว่าประเทศชาติหรือประชาชนจะได้อะไร เสียเวลาเปล่า ๆ ไม่มีใครอ่านหรอก เพราะคุณสนธิ คุณจำลอง เขาเป็นประชาชนธรรมดาไม่ใช่คนสาธารณะหรือผู้นำประเทศ

++ การเป็นหนี้ธนาคารก็เป็นเรื่องของเขา ผมก็เป็นหนี้ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน คนไม่รวยก็เป็นหนี้ธนาคารกันทั้งนั้นแหละ ส่วนเขาไม่ใช้คืนก็เป็นเรื่องระหว่างธนาคารกับเขา คุณมา Post บอกประชาชนตรงนี้คุณลองอธิบายซิว่าประชาชนได้อะไร ....แบบนี้ นายมี , นางมา เป็นหนี้ธนาคารแล้วเป็นแกนนำให้คนโกงและขายสมบัติชาติออกไป คุณคงสนใจเขาซินะ..5555

++ หากวันนี้คุณสนธิ และคุณจำลอง เป็นผู้นำประเทศล่ะก็ ข้อมูลที่คุณ Post คนต้องสนใจมากแน่ แต่วันนี้เขาเป็นเพียงประชาชนเท่านั้น เหมือนผมและคุณ สิ่งที่คนทั้งสังคมต้องการคำตอบ ไม่ใช่เรื่องนี้ แต่เป็นเรื่องการทุจริตของผู้นำประเทศที่ประชาชนเขาถามแล้วไม่ยอมตอบ หลบไปหลบมา ถ้าตอบเคลียร์เรื่องก็จบ ผู้ชุมนุมเขาก็กลับบ้าน

++ คุณสนธิ คุณจำลองจะปลุกม๊อบอย่างไร ไม่มีใครเขาสนหรอก แต่ที่คนชุมนุมไม่เลิกนี่ เพราะคุณทักษิณไม่ตอบข้อสงสัยซักที....หลบไปหลบมา.....ถ้าไม่ผิดออกทีวีให้พันธมิตรซักถามไปเลย

++ แต่ถ้าโจมตีแล้วมีความสุขก็ช่วยโจมตีประชาชนทุกหมู่เหล่า แพทย์ , เภสัชกร , พยาบาล , คณะบดี , สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย , สภาการหนังสือพิมพ์ , สภาทนายความ , สภาวิศวกรรม , คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทุกสถาบันทั้งจากภาครัฐและเอกชน , นักธุรกิจ , ข้าราชการ , เอกอัคราชทูต , ทหาร , ดารา , นักร้อง , ศิลปิน , นักเรียนอนุบาล , ประถม , มัธยม , นิสิต , นักศึกษา , สื่อมวลชน , คนพิการ , สมัชชาคนจน , ชาวบ้าน , คนไทยในต่างประเทศ ฯลฯ รวมกันหลายล้านคนที่ชุมนุมด้วยนะครับ.....55555

++ คุณลืมไปหรือเปล่าว่าทักษิณและรัฐบาลกินเงินเดือนจากภาษีผมนะ ไม่ใช่คุณสนธิ คุณจำลอง ...555555

 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 25 เมษายน 2549 0:56:43 น.  

 

เลือกเพื่อเลือกใหม่...เพราะทำยังไงก็คงยากที่จะ “หักคอ” ให้ประชาชนไปลงคะแนนเพื่อให้การเลือกตั้งได้ ส.ส. ครบ 400 คน ตามที่ กกต.ต้องการ เนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา

คือปฏิกิริยาของประชาชนที่ค้านการเลือกตั้ง

ปรากฏว่าการเลือกตั้ง 38 เขต 16 จังหวัด ปรากฏว่าในจังหวัดภาคใต้มีการต่อต้านการเลือกตั้งหลากหลายรูปแบบ เช่น แต่งชุดดำประท้วง ฉีกบัตร และลงคะแนนโนโหวตคือไม่เลือกใครเลยเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ไปใช้สิทธิกันอย่างบางตา

19 เขตที่มีผู้สมัครไทยรักไทยเพียงคนเดียวจึงเกิดปัญหาทันทีว่าจะได้คะแนนเกิน 20% หรือไม่

จากการคาดการณ์กันแล้วเชื่อว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ เพราะผู้สมัครไทยรักไทยได้คะแนนไม่ถึง 20% น่าจะอยู่ที่ 10 เขตเลือกตั้ง

คงต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกรอบ ซึ่งในจำนวน 10 เขตนี่แหละครับ...จะคลี่คลายปัญหาได้หรือไม่ เชื่อว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่ก็คงอีหรอบเดิม คือมีความพยายามจะดึงพรรคเล็กพรรคน้อยให้มาลงสมัคร

แต่คงจะหาตัวผู้สมัครได้ยาก และพรรคเล็กเริ่มจะแหยงแล้ว

เวลานี้ได้มีการสอบสวนพบว่ามีการจ้างพรรคเล็กให้ลงสมัครโดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.ให้ความร่วมมือในการแก้ไขข้อมูล มีพยาน หลักฐานชัดเจน และกำลังลุ้นอยู่ว่ามีพรรคการเมืองใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่

2 พรรคเล็กมีสิทธิถูกยุบ และพรรคใหญ่เตรียมตัวให้ดี หากพยานหลักฐานพันไปถึง แต่ถ้าดูจากเจตนาแล้วการที่พรรคเล็กลงสมัครอย่างกระตือรือร้น มันก็แสดงเจตนาแล้วว่ามันได้เกิดอะไรขึ้น

มีการ “รับจ้าง” แน่ แต่หลักฐานจะโยงไปถึงหรือไม่เท่านั้น

หากหลักฐานโยงไปถึงนั่นแหละจะเกิดปัญหากับพรรคใหญ่ ที่เกี่ยวข้องทันที และมีผลต่อการยุบพรรคด้วยหากมีความผิดจริง

แต่ดูจากกระบวนท่าของ กกต.แล้วเชื่อว่าคงไม่กล้าจัดการกับพรรคการเมืองใหญ่หรือนักการเมืองใหญ่แน่ ทุกวันก็ถูกด่าอ่วมอยู่แล้วว่า กกต.ชุดนี้จัดการเลือกตั้งได้ห่วยแตก เกิดปัญหาในกระบวนการเลือกตั้ง

ทำให้ยุ่งยาก สับสน วุ่นวายกันไปหมด

และประเด็นสำคัญก็คือ แทนที่ กกต.จะทำหน้าที่ในฐานะควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม หากเลือกตั้งยังได้ ส.ส.ไม่ครบก็ต้องเลือกตั้งใหม่ให้ครบ 400 คน หากครบ 30 วันแล้วยังได้ไม่ครบ ก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐบาล สภา ที่จะต้องไปว่ากัน

ไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ ส.ส. 400 คน เพื่อเอาใจรัฐบาลและเปิดสภาได้โดยไม่ได้คำนึงถึงกติกา ความถูกต้องและชอบธรรม

อย่าแสดงเจตนาให้มันโจ่งแจ้งจนน่าเกลียด เพราะถึงสุดท้ายแล้วการเมืองจะเป็นอย่างไรก็เรื่องหนึ่ง แต่ กกต.เองจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำในการเอื้อต่ออำนาจการเมือง ทั้งๆที่จะต้องยืนอยู่ในจุดยืนที่ถูกต้อง

การเมืองยุ่งยากแน่หากผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้ และเชื่อได้เลยว่าเลือกตั้งใหม่ก็ยากที่จะได้ครบ

30 วันอันตรายคงได้เจอกันแน่ เมื่อได้ ส.ส.ไม่ครบ 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ครบ 100 คน อะไรจะเกิดขึ้น จะฝ่าด่านตรงนี้ไปได้อย่างไร

คนสั่ง “ยุบสภา” มีความสุขดีนะครับ...

และคงเห็นกันแล้วว่าใครคือตัวปัญหาของประเทศนี้.......ดูที่ต้นเหตุครับ....อย่าดูแต่ปลายเหตุของผู้ชุมนุม.

//www.thairath.co.th/news.php?section=society05&content=3576

 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 25 เมษายน 2549 3:15:31 น.  

 
 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 25 เมษายน 2549 3:44:33 น.  

 

คุณzzz...กลุ่มประชาชนอาชีพต่าง ๆ ที่คุณกล่าวอ้างว่า สนับสนุนการกระทำของพันธมิตร และ จะนำมายึดถือเป็นบรรทัดฐานตัดสินความถูกต้องนั้น..คุณคิดแคบไปหรือเปล่า.....ถ้าว่าไปแล้วกลุ่มที่สนับสนุนคุณทักษิณก็มีมาก หลากหลายทุกระดับ ตั้งแต่รากหญ้า ถึงยอดสน นั่นแหละ..เพียงแต่เขาเหล่านี้เป็นพลังเงียบกันอยู่..ไม่อยากออกมาปะทะให้มันวุ่นวาย......แต่ ณ ขณะนี้ หากพวกกลุ่มต่าง ๆ ที่คุณก็เห็นดีเห็นงามด้วย ยังไม่หยุดการกระทำก่อกวนบ้านเมือง...กลุ่มพลังเงียบเขาจะออกมาปะทะกันบ้างแล้วนะ...

 

โดย: ค้นคน IP: 58.9.78.8 25 เมษายน 2549 7:57:53 น.  

 

ผมเห็นด้วยตามบทความเป็นจริงอย่างยิ่ง1000เปอร์เซนต์คนใต้ส่วนใหญ่ค่อนข้างหัวแข็งเอาแต่พวกพ้องโดยไม่สนใจไครการพนันก็เก่งทั้งบอล ทั้งไผ่ โครงการกองทุนหมู่บ้านก็กู้กันมาก แต่เวลาหาเสียงหรือส่งผู้สมัคร ไม่เลือก ใครให้อะไรช่วยอะไร รับ แต่ไม่ฟัง ไม่สน อย่างนี้ต้องปรับเปลี่ยนการกระทำโดยสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ๆ แต่เด็กรุ่นใหม่ๆๆจะมีความเห็นตรงข้ามกับพวกหัวเก่า คนใต้ทีดีก็มีมากแต่เป็นหมู่น้อยในหมู่มาก

 

โดย: คนธน IP: 203.146.50.114 25 เมษายน 2549 8:29:52 น.  

 

คำพูดตอนหนึ่งของนายชวน หลีกภัย ..กล่าวปราศรัยที่ นครศรีธรรมราช...ความว่า .." ประชาชนต้องช่วยกัน อย่ายอมสยบ ต้องไปใช้สิทธิ์ โดยการไม่ยอมรับระบอบนี้ .. วันหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะกลับมาแก้แค้นให้พี่น้อง..."

ตอนท้ายของคำพูดนั้น...หลายท่านคิดเห็นอย่างไร....ทันที ที่เราได้อ่านจากหนังสือพิมพ์....เรารู้สึกทั้งเสียใจ และ ดีใจ...

เสียใจ....ที่ต่อไปนี้พี่น้องบนผืนแผ่นดินไทยนี้จะต้องเกิดความแตกแยกรุนแรงมากขึ้น...หาก ปชป ได้กลับมาบริหารประเทศ...และเสียใจอย่างสุด ๆ ที่พวกเราบางคน กำลังจะทำให้พ่อหลวง ท่านทรงทุกข์มากขึ้นที่เห็นพี่น้องคนไทยต้องแตกแยกทะเลาะกัน ซึ่งท่านก็มีพระชนม์เกือบจะใกล้ 80 ชันษาแล้ว ...ท่านควรที่จะมีความสุขได้ชื่นชมพสกนิกรของท่านมีความรักใคร่ปองดองกัน....

ดีใจ....ที่ ปชป โดยนายชวน หลีกภัย ได้แสดงธาตุแท้สันดาน " คนพาล " ออกมาให้เราได้เห็นอย่างชัดแจ้ง มากยิ่งขึ้น.....พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่าน...ไม่ว่าขณะนี้ ท่านจะอยู่ฝ่ายใด....โปรดใช้วิจารณญาณ สติ ปัญญา ทบทวน วินิจฉัย สันดานคนให้ถ่องแท้ด้วยเถิด......หากผู้ใด ...ปรากฏซึ่ง สันดาน "คนพาล" แล้ว ก็ขอให้เลิกคบหา ด้วยการ หยุดการสนับสนุนการกระทำทุกวิถีทางของเขา......." คบคนพาล พาลพาไปหาผิด "...เหตุเพราะ "คนพาล" ย่อมจะมีวินิจฉัยเสีย ทำผิด ให้เป็นถูก ..เห็นผิด เป็นถูก......เรามาร่วมใจกันใช้วิธีการอย่าง "บัณฑิต" กันเถิด..." คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล " ....หากเราเห็นว่ารัฐบาล หรือ คุณทักษิณ ทำไม่ดี ไม่งาม ไม่ถูกต้องผิดกฏหมายบ้านเมืองอย่างไร .....ก็ขอให้ส่งเรื่องดำเนินการทางศาลยุติธรรม..แม้จะต้องใช้เวลาบ้าง..แต่ก็ไม่นานเกินรอหรอก หากเขาผิดจริง....แต่หากศาลตัดสินแล้วเขาไม่ผิด ด้วยเหตุผลใด ก็ขอให้ฟังเหตุผลกันบ้าง หรือ ความผิดไม่ถึงขนาดร้ายแรง เราก็ให้อภัยกันจะดีกว่า....เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทย..และ เพื่อตอบแทนพ่อหลวง....ซึ่งมีพระคุณสุงสุดเอนกอนันต์ ......

รักพี่น้องคนไทยทุกภาค และทุกคน

 

โดย: ค้นคน IP: 58.9.78.8 25 เมษายน 2549 8:38:53 น.  

  


 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 25 เมษายน 2549 9:18:08 น.  

 

ว้าทักสินออกทีวี...ต้องซื้อใหม่อีกล่ะ...โครม


 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 25 เมษายน 2549 9:19:27 น.  

 

คุณ zzz ....สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล....เราเห็นการกระทำของคุณแล้ว ..ไม่อาจเปรียบเทียบได้กับอะไรจึงจะเหมาะสม....นี่แหละสันดาน "คนพาล" หรือ " อันธพาล "....ถึงแม้ กฏหมาย ไม่อาจจะเอาผิดลงโทษคุณได้...แต่ " กฏแห่งกรรมมีจริง ".....คุณจะได้รับผลกรรม ซึ่งมันจะหนักกว่าที่คุณกระทำเขาเสียอีก....อาจไม่ต้องรอถึงภพชาติหน้า...เพราะกรรมของคุณนั้นมันหนักหนามาก

 

โดย: ค้นคน IP: 58.9.78.8 25 เมษายน 2549 9:42:43 น.  

 

คุณzzz ....โปรดหยุดการกระทำ ที่จะก่อกรรมหนัก ให้กับคุณเสียเถิด....ใช้วิธีที่ "บัณฑิต" เขาทำกันเถิด... ขอเตือนด้วยความรัก และความหวังดี

 

โดย: ค้นคน IP: 58.9.78.8 25 เมษายน 2549 9:47:19 น.  

 
คำตอบทั้งหมดในเนื้อความพระราชดำรัสของในหลวงครับ.....อ่านแล้วสมองจะได้เบิกบาน.......เชียร์
ๆ ๆ ๆ

อยู่ที่นี่ 

//www.publichot.com/forums/showthread.php?t=3433
 

 


 

โดย: zzz IP: 61.19.54.238 26 เมษายน 2549 14:40:45 น.  

 

zzz IP: 61.19.54.238
คุณต้องรับจ้างเขียนแน่ๆ เลย ดิฉันอ่านกระทู้ไหน ก็ต้องเจอคุณก่อกวน คุณให้ทุกคนอ่านข้อความพระราชดำรัสแต่คุณล่ะ อ่านหรือยัง ทั้งที่ชัดเจนแล้ว ไม่ต้องตีความแล้ว หรือว่าคุณทนไม่ได้ ที่จะเห็นประเทศไทยกำลังก้าวไปในทางเจริญขึ้น

 

โดย: usa IP: 125.24.3.108 27 เมษายน 2549 15:08:05 น.  

 

หลงประเด็นไปหน่อย
ดิฉันก็มีเพื่อนและพี่หลายคนที่เป็นคนภาคใต้ ยอมรับค่ะว่าเป็นคนดีมาก ดิฉันเคยเจอเหตุการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันนะคะคือเพื่อนของดิฉันที่เป็นคนใต้เราเจอกันตอนอบรมคะทักทายดีเห็นใจซึ่งกันและกัน เวลาผ่านไปก็มีคนใต้อีกคนหนึ่งอบรมเหมือนกันเข้ามาคุยทำนองว่าเป็นคนใต้ทำไมไม่อยู่รวมกลุ่มกับคนใต้ (การอบรมไม่ได้แยกคนต่างถิ่นทุกคนเสมอภาคหมด)ดิฉันซึ้งใจเพื่อนคะบอกว่าไม่เกี่ยวนะทุกคนที่อบรมเป็นเพือนร่วมรุ่นกันหมด คนใต้ไม่จำเป็นจะต้องคบแต่คนใต้คนภาคอื่นเขาก็คบได้หมดขอให้เป็นคนดีเถอะพูดกันรู้เรื่องแค่นี้ก็พอ (ขณะนี้ผ่านมา 6 ปีแล้ว ดิฉันกับเพือนยังคบกันอยู่เลย

 

โดย: usa IP: 125.24.3.108 27 เมษายน 2549 15:18:48 น.  

 

ปชปต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ อิสานเหนือและกลาง พรรคไหนพัฒนาประเทศเขาก็จะเลือกกันไม่ยึดติด ถ้าพรรคไหนไม่ดีจริงก็ทำให้เขาเลือกไม่ได้ แต่ภาคใต้ทำไมต้องเลือกเฉพาะ ปชป ถาม
1. เหตุการณ์ภาคใต้ทำไมจึงสงบในช่วงปชปเป็นรัฐบาล
2.ทำไมคนใต้จึงต้องตะบี้ตะบันเลือกปชป ให้ความหวังอย่างไรกับคนใต้ เช่น การแยกดินแดนหรือของผิดกฎหมาย
3.ทำไมราคายางจึงตกต่ำ เพราะไม่กล้าไปเจรจากำหนดราคากับประเทศเพื่อนบ้านทางใต้

 

โดย: ใบหญ้า IP: 58.147.84.58 27 เมษายน 2549 20:32:38 น.  

 

เห็นด้วยกับความคิดที่ ๔๐ คนของพรรค ปชป ให้คำตอบได้ไหมๆๆๆๆๆๆๆๆไม่มีรัฐบานชุดไหนทำให้ ราคา ยางดี เท่ากับ รัฐบานนี้ ไม่เคยได้ยินได้เห็นว่า ทางภาคใต้ได้มีการ พัฒนาขึ้นเลย อยู่มาสมัยไหนๆๆๆๆก็อยู่กันมาอย่างนั้น น่าสงสารคนใต้นะ ที่ถูกครอบงำเงยหัวไม่ขึ้น ตอนนี้คนใต้ทุกคนตื่นเถิด มองดูโลกภายนอกซิว่าเขาทำอะไรบ้าง ผิด ถูก อย่างไรท่านลองไตร่ ตรอง ดู ลุกขึ้นมารวมตัวกันแสดงออกถึงความรักชาติ อย่าให้ใครมา ยุแหย่ให้เราแตกแยกกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหนก็คนไทยเหมือนกันนะ

 

โดย: แดน สนธยา IP: 84.31.23.213 23 กรกฎาคม 2549 17:52:27 น.  

 

คนใต้ไม่ได้ถูกครอบงำจากใครทั้งนั้น
แต่มีความคิด ไม่ยึดติดกับพรรคใด
ในหลายท้องที่ส.สพรรคอื่นก็มีออกเยอะแยะ
แต่คนหลายคนมองและยึดติดกับที่ว่าคนใต้ต้องเลือกพวกพ้องด้วยกัน(คิดกันเองรึป่าว)งั้น...ภาคอื่นๆในไทยก็ต้องเล่นพวกพ้องด้วยซิ ถ้าคุณคิดแบบยึดติด
ทำไมภาคอื่นๆถึงมีคะแนนเสียงของพรรค....น้อยถึงน้อยมากๆเลยล่ะถ้าเค้าไม่คิดเล่นพวก


เรามามองและตัดสินใจกันใหม่น่ะว่าต้นเหตุมันอยู่ที่อะไรกันแน่หรือว่าประเทศไทย...คนไทย ไม่รักกนแล้วหรือ

รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนๆก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย

 

โดย: จิงจัย IP: 202.28.66.24 2 ตุลาคม 2551 15:07:47 น.  

 

กรูว่าคนเขียนบล็อกนี้ไม่รู้จริงว่ะ

ถ้าเมิงเอากรณีแบบที่เมิงว่า มาว่าคนไต้

ภาคอื่นมันก็เหมือนๆกันกันล่ะหว้า มีคนที่ไหนไม่รักท้องถิ่นมั่งวะ

เมิงนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้างความแตกแยกไปสู่รับดับภาค

เมิงมาที่ไต้ซิ เมิงจะรู้ว่าเป็นแหล่งทำมาหากิน
ของพี่น้องภาคอีสาน ภาคเหนือ เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
เราก็ไม่เอามารังเกียจ

เย็บแมล่นมึ้ง ภาษาบ้านผม

เขียนอะไรระวังหน่อย

แกนนำ นปช ของพวกเมิง แมล่ง ก็คนไต้ทั้งนั้นแหละสาดด คนพัดลุง คนสุราด (ภาษาบ้านกลู)

กลูไม่ใช่พันทะมิด แต่กลูเป็นคนไต้

 

โดย: คนไต้ว่ะ เสรือก IP: 222.123.78.184 17 ธันวาคม 2551 20:21:34 น.  

 

ที่คนใตัเลือก ปชป.ก็เพราะว่ายังไม่มีพรรคไหนที่ดีกว่าพรรค ปชป. ถูกต้องที่เขียนว่าคนใต้นิยมคบคนใต้ด้วยกัน เพราะคนใต้ด้วยกันพูดจาเข้าใจกันง่าย ตรงไปตรงมา จริงใจ ถ้าถูกใจแล้วให้หมด รักใครรักจริง และที่สำคัญที่คนใต้รับไม่ได้ คือ "คนขายชาติ ขายแผ่นดิน" ไม่ว่าคุณจะเป็นภาคไหนถ้าคุณเลวคนใต้ก็ไม่เอาเหมือนกัน คนใต้มีเหตุมีผล ไม่ชอบคนรวยแต่เลว ชอบความยุติธรรม

 

โดย: คนใต้หัวใจเต็ม IP: 125.27.35.40 19 มิถุนายน 2553 14:53:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


grassroot
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


หากเอาเวลาของจักรวาลเป็นตัวตั้ง แล้วเอาเวลาของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเป็นตัวเทียบ......ชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นยิ่งนัก...สั้นยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ....

Friends' blogs
[Add grassroot's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.