ศธ.หวั่นรับน้องแรง เล็งส่งเด็กฝึกธรรมมะกับวัดสระเกศ-ธรรมกายเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งทุกมหาวิทยาลัยเข้มงวดช่วงเปิดเทอม หวั่น เกิดเหตุรับน้องรุนแรงซ้ำซาก แนะ ทุกสถาบันศึกษาควรนำนักเรียน-นักศึกษา เข้าอบรมวัดสระเกศ-ธรรมกาย เพื่อขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหารับน้องรุนแรง ดังนี้

           1. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ควรเคารพสิทธิเสรีภาพ และหลักความเสมอภาค โดยต้องไม่มีความรุนแรง ห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุรา เสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และต้องไม่ให้การจัดกิจกรรมกระทบกับการเรียนการสอน

           2. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ควรอยู่ในความรับผิดชอบดูแลร่วมกันของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา รวมทั้งรุ่นพี่ต้องให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมที่ดีงาม

           3. ให้จัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ควรจัดนอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัย และประหยัด


ส่วนมาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ มี 8 ข้อ ได้แก่

           1. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์และมาตรการ ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

           2. องค์กรนิสิตนักศึกษา ต้องเสนอขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร และจะจัดกิจกรรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น

           3. ให้สถาบันอุดมศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจ รูปแบบกิจกรรม นโยบาย และมาตรการ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับน้อง

           4. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์จัดกิจกรรมได้   

           5. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง มีเว็บไซต์เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา ประสานกับสื่อมวลชน ส่วนวิทยาเขตและคณะต่าง ๆ ควรจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล และให้การช่วยเหลือ (Call Center) หรือบริการสายด่วน (Hotline)

           6. ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม และควรมีการยกย่องชมเชยผู้ที่จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

           7. ให้สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยกับนิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่จัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาค และกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

           8. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนิน การตามนโยบาย และมาตรการนี้

ทั้งนี้ นายสุชาติ ยังกล่าวอีกว่า ให้สถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมธรรมะในวัดสระเกศ วัดพระธรรมกาย หรือสถานปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความสำนึกดีแก่นักเรียน ผ่านโครงการปฏิบัติธรรมค้ำจุนการศึกษา ต้านคอรัปชั่น แก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งตนเชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องธรรมะเป็นสิ่งที่ดี  โดยย้ำว่า หากสถาบันใดมีนักศึกษาแอบไปจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่จนเกิดเหตุรุนแรง ผู้บริหารสถาบันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย


**หมายเหตุ : แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 15.35 น.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก==>>Sale DEWALT DC415KL 36-Volt Lithium Ion Cordless 4-1/2-Inch Cut-Off Tool, On Sale ,
==>>Sale DEWALT DC4CKITA 18 Volt Compact Cordless 4-Tool Combo Kit For Sale ,
==>>Sale DEWALT DC608K 18-Volt 18-Gauge 2-Inch Brad Nailer Kit For Sale ,
==>>Sale DEWALT DC618K XRP 18-Volt Cordless 1-1/4 Inch - 2-1/2 Inch 16 Gauge 20 Degree Angled Finish Nailer Kit Best Price ,
==>>Sale DEWALT DC628K XRP 1-1/4-Inch to 2-1/2-Inch 15-Gauge 34 Degree Angled Finish Nailer For Sale ,
==>>Sale DEWALT DC822KL 18-Volt 1/2-inch Lithium Ion Cordless Impact Wrench Best Buy ,
==>>Sale DEWALT DC827KL 18-Volt 1/4-inch Lithium Ion Impact Driver Kit Best Price ,
==>>Sale DEWALT DCD775KL-A 1/2-Inch 18-Volt Compact Lithium-Ion Hammer Drill Kit Best Price ,
==>>Sale DEWALT DCD950KX 18-Volt XRP 1/2-Inch Drill/Driver/Hammerdrill Kit Best Buy ,
==>>Sale DEWALT DCD970KL 18-Volt XRP Lithium-Ion 1/2-Inch Hammerdrill/Drill/Driver Kit Best Buy ,
==>>Sale DEWALT DCD985L2 20-Volt MAX Li-Ion Premium 3.0 Ah Hammerdrill/Driver Kit Best Buy ,
==>>Sale DEWALT DCF895C2 20-Volt MAX Lithium Ion Brushless 3-Speed 1/4-Inch Impact Driver Best Price ,
==>>Sale DEWALT DCF895L2 20-Volt MAX Lithium Ion Brushless 3-Speed 1/4-Inch Impact Driver Best Price ,
==>>Sale DEWALT DCK266L 18-Volt Lithium-Ion Compact 2-Tool Kit Review ,
==>>Sale DEWALT DCK274L 18-Volt Cordless Hammerdrill/Impact Driver Combo Kit Best Price ,
==>>Sale DeWalt DCK280C2 20-Volt Max Li-Ion 1.5 Ah Compact Drill and Impact Driver Combo Kit For Sale ,
==>>Sale DEWALT DCK285C2 20-Volt MAX Li-Ion Compact 1.5 Ah Hammer Drill and Impact Combo Kit Best Price ,
==>>Sale DEWALT DCK290L2 20-Volt MAX Li-Ion 3.0 Ah Hammer Drill and Impact Driver Combo Kit Best Price ,
==>>Sale DEWALT DCK292L2 20-Volt MAX Li-Ion 3.0 Ah Hammer Drill and Reciprocating Saw Combo Kit On Sale ,
==>>Sale DEWALT DCK490L2 20-Volt MAX Li-Ion 3.0 Ah 4-Tool Combo Kit Review ,
==>>Sale DEWALT DCK491L2 20-Volt MAX Li-Ion 3.0 Ah 4-Tool Combo Kit Low Price ,
==>>Sale DEWALT DCK590L2 20-Volt MAX Li-Ion 3.0 Ah 5-Tool Combo Kit Best Buy ,
==>>Sale DEWALT DCK655X 18-Volt XRP 6 Tool Combo Kit For Sale ,
==>>Sale DEWALT DCK675L 18-Volt 6-Tool Cordless Combo Kit Review ,
==>>Sale DEWALT DCK955X 18-Volt XRP Cordless 9-Tool Combo Kit Low Price ,
==>>Sale DEWALT DCS391L1 20-Volt MAX Li-Ion 3.0 Ah Circular Saw Kit On Sale ,
==>>Sale DeWALT DW059K-2 18-Volt Ni-Cad 1/2-inch Cordless Impact Wrench Kit Review ,
==>>Sale Factory-Reconditioned Bosch 23618-RT Impactor 18-Volt Ni-Cad Cordless Impact Driver Best Buy ,
==>>Sale Makita Bare-Tool BJV180Z 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless Jig Saw Low Price ,
==>>Sale Makita BHP454 18-Volt LXT 1/2-Inch Lithium-Ion Cordless Hammer Drill Kit Low Price ,
==>>Sale Makita BJR181 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless Reciprocating Saw Kit For Sale ,
==>>Sale Makita BSS610 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 6-1/2-Inch Circular Saw Kit Low Price ,
==>>Sale Makita LCT300W 18-Volt Compact Lithium-Ion Cordless 3-Piece Combo Kit Best Price ,
==>>Sale Makita LCT309W 12-Volt Max Lithium-Ion Cordless Combo Kit, 3-Piece Low Price ,
==>>Sale Makita LXDT01 18V Cordless Brushless Impact Driver For Sale ,
==>>Sale Makita LXT1500 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 15-Piece Combo Kit Best Buy ,
==>>Sale Makita LXT211 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 2-Piece Combo Kit For Sale ,
==>>Sale Makita LXT218 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 2-Piece Combo Kit Low Price ,
==>>Sale Makita LXT405 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless Combo Kit, 4-Piece Review ,
==>>Sale Makita LXT406 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 4-Piece Combo Kit Best Price ,
==>>Sale Makita LXT601 18-Volt LXT 6-Piece Lithium-Ion Cordless Combo Kit For Sale ,
==>>Sale Makita LXT702 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless 7-Piece Combo Kit Low Price ,
==>>Sale Milwaukee 0726-22 M28 28-Volt 1/2-Inch Hammer Drill Kit Best Buy ,
==>>Sale Milwaukee 2651-22 18-Volt M18 3/8-Inch Compact Impact Wrench Review ,
==>>Sale Milwaukee 2662-22 18-Volt M18 1/2-Inch High-Torque Impact Wrench Low Price ,
==>>Sale Milwaukee 2663-22 18-Volt M18 1/2-Inch High Torque Impact Wrench For Sale ,
==>>Sale Milwaukee 2696-24 M18 Cordless Compact Combo Tool Kit On Sale ,
==>>Sale Milwaukee 2697-22 M18 18-Volt 1/2-Inch 2-Tool Combo Kit Best Price ,
==>>Sale PacTool International SS404 SteelHead Fiber Cement Cutting Shear Best Buy ,
==>>Sale Paslode Cordless 16-gauge Angled Finish Nailer no. 900600 On SaleCreate Date : 13 พฤษภาคม 2555
Last Update : 13 พฤษภาคม 2555 13:38:56 น.
Counter : 550 Pageviews.

1 comments
  
โดย: bestjitlada วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:55:48 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

goshow34
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พฤษภาคม 2555

 
 
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog