พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ 25 เมษายน 2549
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณ v_tanage ที่ใจดีถอดเทปกระแสพระราชดำรัสออกมา
และอนุญาตให้หมูน้อยเอามาแปะในบล๊อคได้

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสออกมาช่วยแก้ปัญหา การเมืองไทยจะได้มีทางออกซักที

หลังจากที่หลายๆฝ่ายต้องทนอึดอัดมานานอันแรกเป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานให้กับประธานศาลปกครองและคณะที่เข้าเฝ้าฯ

----------------

...ที่ท่านได้ปฏิญาณนั้นมีความสำคัญมาก เพราะว่ากว้างขวาง
หน้าที่ผู้พิพากษา....ศาลปกครองมีหน้าที่กว้างขวางมาก
ซึ่งเกรงว่า ท่านอาจจะนึกว่าหน้าที่ของ ศาลปกครองนี่... ขอบข่ายไม่กว้างขวาง
จริงๆกว้างขวางมาก

ในเวลานี้ อาจจะไม่คิดว่าจะพูด

แต่เมื่อเช้านี้เอง มี...เขาพูดเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะเลือกตั้ง...ผู้ที่ได้คะแนนไม่ถึง 20%
แล้วก็เขาเลือกตั้งคนเดียว ซึ่งมีความสำคัญที่ว่า ถ้าไม่ถึง 20% แล้วก็คนเดียว
ในที่สุด การเลือกตั้งไม่ครบ..ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับท่านหรือป่าว

แต่ความจริงน่าจะเกี่ยวข้อง เพราะว่าถ้าไม่มีจำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งพอก็กลายเป็นว่า การปกครองแบบ ประชาธิปไตยดำเนินการไม่ได้
แล้วถ้าดำเนินการไม่ได้ แล้ว ที่ท่านปฏิญาณตรงนี้ก็เป็นหมัน ถึงบอกว่าจะต้องทำอย่างเพื่อให้การปกครองแบบประชาธิปไตย ต้องทำงานไม่ได้
ท่านก็เลยทำงานไม่ได้ แล้วถ้าท่านทำงานไม่ได้
ก็มีทาง..ท่านอาจจะต้องลาออก.. แก้ปัญหา..ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดี ต้องหาทางแก้ไขได้
.. บอกว่าต้องไปหาศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่อง

ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นการร่างรัฐธรรมนูญ ร่างเสร็จแล้วก็ไม่เกี่ยวข้อง ก็ขอร้องท่าน อย่าไปทอดทิ้งการปกครองแบบประชาธิปไตย
..การปกครองแบบนี้จะทำให้บ้านเมืองดำเนินการไปได้

แล้วก็อีกข้อนึง การที่จะบอกว่าการยุบสภาแล้วต้องเลือกตั้งภายใน 30 วัน ถูกต้องหรือไม่ ไม่พูดถึง ไม่พูดถึงเลย
ถ้าไม่ถูกก็จะต้องแก้ไข อาจจะให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะหรือยังไง

ซึ่งท่านจะมีสิทธิที่จะบอกว่า อะไรที่ควรหรือไม่ควร ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไม่ดี
แต่ว่าเท่าที่ฟังดู มันเป็นไปไม่ได้ ที่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งพรรคเดียว คนเดียว

ไม่ใช่ทั่วไป ใน..แห่งหนึ่งมีคนที่สมัครเลือกตั้งคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตย
เมื่อไม่ใช่ประชาธิปไตยท่าน ท่านก็พูดแต่เพียงว่า ต้องดูเรื่องการ.. ของปกครองให้ดี

ตรงนี้ขอฝาก อย่างดีที่สุดท่านจะทำได้ ท่านลาออก...ท่านเอง ไม่ใช่รัฐบาลต้องลาออก..
ท่านเอง บอกทำไม่ได้ รับหน้าที่ไม่ได้ เมื่อกี้ที่ปฏิญาณ นึกดูดีๆ จะเป็นการไม่ได้ทำตามที่ปฏิญาณ
ฉนั้นก็ ตั้งแต่ฟังวิทยุเมื่อเช้านี้ กรณีที่ลงเลือกตั้ง กรณีที่จังหวัด อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อันนั้นไม่ใช่แห่งเดียว
ที่อื่นมีอีกหลายเแห่งที่จะทำให้บ้านเมืองล่มจม บ้านเมืองไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้อง

ก็ขอให้ท่านได้ศึกษาเกี่ยวข้องหรือไม่..ว่าท่านเกี่ยวข้องหรือไม่ แต่ถ้าท่านไม่เกี่ยวข้อง ท่านก็ลาออกดีกว่า

ท่านผู้ที่.. เป็นผู้ที่ได้รับหน้าที่ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นผู้ที่ต้องทำให้บ้านเมืองดำเนินได้
เพราะมิเช่นนั้นก็ต้องไปปรึกษากะผู้พิพากษาที่จะเข้ามา.. เข้ามาศาลฎีกา ท่านก็เกี่ยวข้องเหมือนกัน ท่านก็ 4 คน

ปรึกษาศาลฎีกาที่จะเข้ามาใหม่ ปรึกษากะท่านก็เป็นจำนวนหลายคนที่มีความรู้ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ที่มีความ...
หน้าที่ที่จะทำให้บ้านเมืองมีขื่อมีแป ฉะนั้นก็ ขอฝาก...บอกสมาชิกอื่นๆด้วยก็จะเข้าใจ

เดี๋ยวนี้ยุ่งเพราะว่าถ้าไม่มี สภาผู้แทนฯ ก็ไม่มีทางที่จะปกครองแบบประชาธิปไตย
ของเรามีศาลหลายชนิดมากมายแล้วมีสภาหลายแบบ แล้วทุกแบบจะต้องเข้ากัน ปรองดองกัน
แล้วคิดทางที่จะแก้ไขได้ ในเมื่อตอนนี้ค่อนข้างจะประหลาดหน่อย ที่ขอร้องอย่างนี้

ไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องบอกว่าทำมาตรา 7..มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งขอยืนยันว่า มาตรา 7 นั้นไม่ได้หมายถึงให้มอบให้ พระมหากษัตริย์ มีอำนาจที่จะทำอะไรตามชอบใจ ไม่ใช่..

มาตรา 7 นั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสิน ทำได้ทุกอย่าง
ถ้าทำเขาก็จะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยทำเกินหน้าที่
ถ้าทำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย

ก็อ้างถึงเมื่อครั้งก่อนนี้ เมื่อรัฐบาลมี...อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ตอนนั้นไม่ได้ทำเกินอำนาจของพระมหากษัตริย์
ตอนนั้นสภามีอยู่ ประธานสภา รองประธานสภาฯ มีอยู่ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่
แล้วมีนายกที่สนองพระบรมราชโองการได้ตามรัฐธรรมนูญ
ในครั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าที่ทำครังนั้นผิดรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ ตอนนั้นก็ไม่ใช่ นายกพระราชทาน

นายกพระราชทานหมายถึงตั้งนายกโดยไม่มีกฏเกณฑ์อะไรเลย ตอนนั้นมีกฎเกณฑ์
เมื่อครั้ง อาจารย์สัญญาได้รับตั้งเป็นนายก เป็นนายกที่มีผู้รับสนองพระบรมราชโอการ คือรองประธานสภานิติบัญญัติ...

อันนั้นไปทบทวนประวัติศาสตร์หน่อย ท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทราบว่ามีกฏเกณฑ์ที่รองรับ แล้วก็งานอื่นๆก็มี

แม้แต่ที่ว่าสภาสนามม้า..เขาหัวเราะกัน สภาสนามม้า แต่ไม่ผิดกฎหมาย
เพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนอง นายกรัฐมนตรีคือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ก็สบายใจว่าทำอะไรแบบถูกต้องตามครรลองของรัฐธรรมนูญ แต่ครั้งนี้เขาจะให้ทำอะไรผิดรัฐธรรมนูญ
ใครเป็นคนบอกก็ไม่ทราบนะ แต่ว่าข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าผิด ฉะนั้นก็ขอให้ช่วยปฏิบัติอะไร คิดอะไรไม่ผิดกฏเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ
จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ก็ขอบใจท่าน....

=================================

อันนี้เป็นของศาลฎีกา
-------------------

…ก็จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกา...เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
เมื่อตะกี้พูดกับประธานศาลปกครองก็ขอให้.. เดี๋ยวไปปรึกษากะท่าน
เพราะว่าสำคัญที่ผู้พิพากษาทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ....

ในปัจจุบันนี้มีปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญ คือว่าถ้าไม่ได้ [---เสียงทีวีหายแป๋ปนึง---]
จะปฏิญาณ..ประเทศชาติจะปกครองได้แบบประชาธิปไตย

คือเวลานี้มีการเลือกตั้งเพื่อให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ถ้าไม่มีสภาที่ครบถ้วนก็ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย
ก็ขอให้ไปปรึกษากันผู้ที่มีหน้าที่ในการ...........[ตรงนี้ทีวีเบาเกินกว่าจะได้ยิน ขออภัย]

แต่ก่อนนี้มีอย่างเดียว มีศาลฎีกา ศาลอุธรณ์ ศาลอาญา... เดี๋ยวนี้มีศาลหลายอย่าง นานาวัตถุ
ก็เมื่อมีก็ต้องดำเนินการไปด้วยดี ฉะนั้นก็ไปปรึกษากับศาลอื่นๆด้วย...จะทำให้บ้านเมืองปกครองแบบประชาธิปไตยได้
อย่าไปคอยที่จะขอนายกพระราชทาน เพราะขอนายกพระราชทาน ไม่ได้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย

ข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่เอะอะอะไรก็ขอนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย
ถ้าไปอ้างมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ เป็นการอ้างที่ผิด มันอ้างไม่ได้
มาตรา 7 มี 2 บรรทัดว่าอะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญ ก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีตามที่เคยทำมา.. ไม่มี...

เขาอยากจะได้นายกพระราชทานเป็นต้น ก็ขอนายกพระราชทาน
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองแบบ..ขอโทษด้วย..แบบมั่ว..คือ...
แบบมั่วๆ...ไม่มีเหตุไม่มีผล

สำคัญอยู่ที่ท่านที่เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา มีสมองที่แจ่มใส สามารถ..ควรจะสามารถไปคิดวิธีที่จะปฏิบัติ
คือปกครองต้องมี..ต้องมี..สภาที่ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนก็ว่าไม่ได้ อาจจะหาวิธีที่จะ..ตั้งสภาที่ไม่ครบถ้วนและทำงานได้
ก็รู้สึกว่า..มั่ว อย่างที่ว่า ขอโทษอีกทีนะ ใช้คำว่ามั่ว.. ไม่ถูก.. ไม่ทราบใครจะทำมั่ว

ปกครองประเทศมั่วไม่ได้ ที่จะคิดอะไรแบบ.. นึกว่า.. ทำ.. ปั่นๆไป เสร็จๆไป

ถ้าไม่ได้เขาก็ โยนให้พระมหากษัตริย์ทำ ซึ่ง..ยิ่งร้ายกว่าทำมั่วอย่างอื่น...

เพราะพระมหากษัตริย์ ไม่.. ไม่มีหน้าที่ ที่จะไปมั่ว...

ก็เลยต้องขอร้องฝ่ายศาลให้คิด ให้ช่วยกันคิด เดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปเขาหวังในศาล.. โดยเฉพาะศาลฎีกา
ศาลอื่นๆก็... ขึ้นชื่อว่าเป็นศาล..ดี ยังมีความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล และมีความรู้

ท่านได้เรียนรู้ กม. มาและพิจารณาเรื่อง กม. ที่จะต้องศึกษาดีๆ ประเทศชาติจึงจะรอดพ้นได้ ถ้าไม่ทำตามหลัก กม.
หลักของ..การปกครองที่ถูกต้อง ประเทศชาติไปไม่รอด อย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้
เพราะว่าไม่มี.. สภา.. สมาชิกสภาถึง 500 คนทำงานไม่ได้

ก็ต้องพิจารณาว่าต้องทำยังไง สำหรับให้..ทำงานได้ จะมาขอให้พระมหากษัตรย์ เป็นผู้ตัดสิน
เขาอาจจะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นคน..ลงพระปรมาภิไธย จริง..ก็เป็นคนลงพระปรมาภิไธย
เลยต้องเดือดร้อน

แต่ว่าในมาตรา 7 นั้น ไม่ได้บอกว่าพระมหากษัตริย์สั่งได้ ไม่มี..
ลองไปดู มาตรา 7 เขาเขียนว่า ไม่มีการ.. บทบัญญัติแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุข
ไม่ได้บอกว่า มีพระมหากษัตรย์ที่จะมาสั่ง.. สั่งการได้
แล้วก็ขอยืนยันว่า ไม่เคยสั่งการอะไรที่ไม่มีกฏเกณฑ์ของ.. ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆ..
ทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง

อย่างที่เขาขอ.. บอกว่า.. ขอให้มี ให้พระราชทานนายกพระราชทาน ไม่เคย ไม่เคยมีข้อนี้
มีนายกแบบมีการรับสนองพระบรมราชโองการที่ถูกต้อง "ทุกครั้ง"

มีคนเขาก็อาจจะมาบอกว่า พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 เนี่ยะ ทำตามใจชอบ
ไม่เคยทำอะไรตามใจชอบเลย ตั้งแต่เป็นมา.. มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แล้วก็ทำมาหลาย 10 ปีไม่เคยทำอะไรตามใจชอบ
ถ้าทำตามใจชอบแล้ว ก็เข้าใจว่าบ้านเมืองก็คงจะล่มจมไปนานแล้ว

แต่ตอนนี้เขาขอให้ทำตามใจชอบ แล้วถึงเวลา ถ้าเขาจะทำตามที่เขาขอ เขาก็จะต้อง..
ต้องด่าว่านินทาพระมหากษัตริย์ว่าทำตามใจชอบ ซึ่งไม่ใช่กลัว
ถ้าต้องทำก็ต้องทำ แต่ว่ามันไม่ต้องทำ...

อยู่ที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็น..สำคัญ ศาลอื่นๆ ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอะไร...ไม่มีความ..ไม่มีข้อที่จะอ้างได้มากกว่าศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลฎีกามีสิทธิที่จะพูด ที่จะตัดสิน ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้พิจารณาดู ไปพิจารณา ไปปรึกษากับผู้พิพากษา..
ศาลอะไรอื่นๆ ศาลปกครอง ศาลอะไรอื่นๆ ว่าควรที่จะทำอะไร ก็ต้องรีบทำ

ไม่งั้นบ้านเมืองล่มจม ก็มี เมื่อกี้ดูทีวี เรือหลายหมื่นตันโดนพายุจมลงไป 4,000 เมตรในทะเล เขายังต้องดูว่าเรือนั้นลงไปยังไง

เมืองไทยจะจมลงไปลึกกว่า 4,000 เมตร กู้ไม่ได้ กู้ไม่ขึ้น ฉะนั้นท่านเองก็จะต้องจมลงไป ประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ก็จะจมลงไปในมหาสมุทร

เดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่วิกฤติที่สุดในโลก ฉะนั้นท่านก็มีหน้าที่ๆจะปฏิบัติ ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ เพื่อที่จะ..

เขาเรียก “กู้ชาติ” อะตอนนั้น..ตอนนี้ เดี๋ยวนี้เอะอะอะไรก็ “กู้ชาติ กู้ชาติ”

กู้ชาติหนะ เดี๋ยวนี้ยังไม่.. ยังไม่ได้จม ทำไมถึงจะกู้ชาติ แต่ว่าป้องกันไม่ให้จมลงไป แล้วเราจะต้องกู้ชาติกันจริงๆ

แต่ถ้าจมแล้วหนะ กู้ชาติ กู้ชาติไม่ได้ จมไปแล้ว

ฉะนั้นก็ ไปพิจารณาดูดีๆ ว่า ว่าจะทำอะไร ถ้าทำได้ ปรึกษาหารือกันได้จริงๆ
ประชาชนทั้งประเทศ ประชาชนทั่วโลกจะอนุโมทนา จะเห็นว่า.. ผู้พิพากษาศาลฎีกาในเมืองไทย ยังมี
เขาเรียกว่ามีน้ำยา แล้วเป็นคนที่มีความรู้ และตั้งใจที่จะ "กู้ชาติ" จริงๆ ถ้าถึงเวลา ก็ขอบใจท่านที่เข้าอกเข้าใจ ที่จะทำหน้าที่
แล้วก็ถ้าทำหน้าที่ดีๆอย่างนี้ บ้านเมืองก็รอดพ้น

ก็ขอขอบใจที่ท่านพยายามปฏิบัติดีๆ แล้วก็ประชาชนจะอนุโมทนา
ขอบใจแทนประชาชนทั้งประเทศที่มีผู้พิพากษาศาลฎีกาที่เข็มแข็ง

ก็ขอบใจนะ ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานให้มี..ให้พลานามัยแข็งแรง
ต่อสู้.. ต่อสู้เพื่อความดี ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้ประเทศ

ขอบใจ...

พระราชดำรัส อังคารที่ 25 เมษายน 2549Create Date : 26 เมษายน 2549
Last Update : 26 เมษายน 2549 11:09:41 น.
Counter : 580 Pageviews.

6 comments
  
ค่ะ

ต้องรอหวังพึ่งศาลแล้วล่ะนะ เฮ้อ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 26 เมษายน 2549 เวลา:10:30:22 น.
  
หวังว่าทุกฝ่าย คงจะมีสมองเพียงพอที่จะรู้ว่าควรทำอะไร ....
โดย: POL_US วันที่: 26 เมษายน 2549 เวลา:10:31:23 น.
  
ใช่ค่ะ เมื่อกี้เห็นมีข่าวว่าพรรคชาติไทยน้อมรับกระแสพระราชดำรัสแล้วด้วยค่ะ

โดย: หมูน้อยห้อยหัว วันที่: 26 เมษายน 2549 เวลา:12:28:21 น.
  
อืม ค่ะ

หวังว่าทีนี้ทุกอย่างคงจะดีขึ้น


ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบ้านนะค้า
โดย: ชอนึน วันที่: 26 เมษายน 2549 เวลา:13:38:04 น.
  
บ่ายแล้วเลยเอามาฝาก

โดย: ชายคา วันที่: 26 เมษายน 2549 เวลา:14:03:40 น.
  
ดีจร้า
โดย: เรารักพ่อหลวง IP: 58.9.61.211 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:17:57:04 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมูน้อยห้อยหัว
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]เมษายน 2549

 
 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30