ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต
Group Blog
 
 
กันยายน 2549
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
15 กันยายน 2549
 
All Blogs
 
สิ่งที่ต้องใช้ในการดูดวง

ก็ยังไม่รู้จะหารูปหรือเรื่องอะไรกลับกล้ยวไม้ ครับ ก็เลยเอา ศาสตร์ ด้านนี้มาพูดกัน ครับ จริงการดูดวงก็นับว่าเป็น ศาสตร์ อย่างหนึ่ง ครับ ช่วยในหาตัดสินใจบางเรื่อง หรือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต จะว่าแม่นหรือปล่าวนั้นอยู่ที่ ความสามารถครับ ก็เป็นวิชาเกี่ยวกับสถิติ ครับ จริงแล้วสมัยก่อนผมก็ไม่เชื่อ ครับ ว่าจะแม่นได้อย่างไร ครับพอได้ศีกษาศาสตร์ด้านนี้ก็เริ่มจากตัวเองและคนรอบข้างครับ อ้อพอดีคุณแม่ผมชอบด้านนี้มากก่อนแล้วผมก็เลยยิบตำรามาอ่าน ครับ แล้วก็สนใจศึกษาเพิ่มขึ้นเลื่อย ครับก็ยอมรับว่า แม่นดีเหมือนกันจนต้องยอมรับ ว่ามีสวนจริง ครับ ไม่น่าเชื่อคนสมัยก่อนสามารถ ทำตำรามาได้น่าทึ่ง ครับ
โหราสาดไม่ใช้วิธีทางไสยสาด ดังนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับ คาถาอาคม เลยครับ แต่ศึกษามากๆก็จะเกิดญาน ครับ(ต้องเป็นคนที่อยู่ในธรรมครับ) หรือความเคยชินไม่รู้ ฮิๆๆๆ เอาเป็นว่าสนุกดีครับ
หมอดูที่ดี ห้ามทายอยู่ 3 อย่าง ครับ
1.ทายคุณโทษทารกทาริกา
2.ทายสามีภรรยาให้ราคิน
3.ทายชิวาวิบัติตัดชันษา ครับ
ถ้าทาย 3 ข้อนี้ไปในทางที่ไม่ดี หรือมีการเรียกเงิน สเดาะเคราห์ ก็เลิกนับถือหรือเลิกดูกับหมอดูคนนั้นได้ถือว่าผิดจรรยา ครับ
สิ่งที่ต้องรู้ในการดูดวง ครับ
คือ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด(เวลาตกฟากครับ) ถ้าเวลาเกิดไม่ตรง การทำนายก็คาดเคลื่อนหรือไม่แม่นเลย ครับ แล้ว จังหวัดที่เกิดครับ
การศึกษาของผมซื้อตำรามาอ่านเอง ครับ ไม่ได้ไปเรียน ครับ ตอนนี้ก็ศึกษา 10 ลักคณา ครับ ก็สนุกดี ครับถ้าใครศึกษาก็ขอความรู้ด้วยนะครับ

โหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์
ผลกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา ตามที่แสดงไว้ในกัมมวิภังคสูตร ได้แสดงผลกรรมไว้ ๑๔ ประการคือ บางคนอายุยืน บางคนอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก บางคนมีผิวพรรณดีบางคนมีผิวพรรณทราม บางคนมีศักดามาก บางคนมีศักดาน้อย บางคนมีทรัพย์สมบัติมาก บางคนมีทรัพย์สมบัติน้อย บางคนมีตระกูลสูง บางคนมีตระกูลต่ำ บางคนมีปัญญามาก บางคนมีปัญญาน้อย
โหราศาสตร์จะเป็นเครื่องบอกผลกรรม ๑๔ ประการ และความเป็นไปของมนุษย์ในห้วงระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี แสดงเหตุและผลของดวงดาว ทำให้สามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าของวิถีทางของมนุษย์ และเหตุการณ์ของโลกทั่ว ๆ ไป
วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาที่เก่าแก่เชื่อว่าเกิดในทวีปเอเซียก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปยังแหล่งอื่น ในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ ซึ่งมีอายุก่อนพุทธศาสนาก็มีคำสดุดีดาวพระเคราะห์อยู่ด้วย สำหรับวิชาโหราศาสตร์ของไทยตามหลักฐานที่มีอยู่ แสดงว่าได้รับสืบทอดมาจากอินเดีย เมืองไทยเราตั้งอาณาจักรสุโขทัยก็ได้มีตำแหน่งพระมหาราชครู ซึ่งเป็นพราหมณาจารย์ และตั้งให้เป็นปุโรหิตประจำราชสำนักสืบต่อมาในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ก็ยังคงมีพราหมณาจารย์ดำรงตำแหน่งพระมหาราชครู
ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพุทธานุญาตให้ พระภิกษุสงฆ์เรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อจะได้รู้เวลาทำอุโบสถสังฆกรรม อันเป็นกิจในพระพุทธศาสนา จึงได้มีชื่อ วัน เดือน ปี และฤกษ์แสดงไว้ท้ายบอกวัตรพระเป็นประเพณีสืบต่อมา ที่มาของเรื่องนี้มีอยู่ว่า สมัยหนึ่ง พระภิกษุทั้งหลายไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในอรัญญิกเสนาสนะได้มีหมู่โจรมาถามว่า วันนี้พระจันทร์กอร์ปด้วยนักขัตฤกษ์อะไร พระภิกษุตอบว่าไม่รู้ พวกโจรจึงว่า ชนเหล่านี้มิใช่สมณะจึงไม่รู้นักขัตตบาท คงจะเป็นพวกโจรมาซุ่มซ่อนอยู่ ว่าแล้วโจรเหล่านั้นก็เข้าทำร้าย พระภิกษุเหล่านั้นแล้วหลีกไป เมื่อความเรื่องนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงมี พระพุทธฎีกาตรัสให้ประชุมพระภิกษุสงฆ์ แล้วจึงตรัสอนุญาต ให้ภิกษุที่ไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าพึงเรียนรู้นักขัตฤกษ์ สำหรับอรัญญิกวัตร เพื่อรักษาตนให้พ้นอันตรายจากโจร
วิชาหมอดู จัดว่าเป็นบันไดขั้นต้นของวิชาโหราศาสตร์ ทั้งสองวิชาต่างก็ใช้ดวงดาวนพเคราะห์เป็นเครื่องวินิจฉัย หลักวิชาที่หมอดูใช้ได้แก่ ตำราเลข ๗ ตัว โดยอาศัย วัน เดือน ปี และยามเวลาเกิด โดยเทียบเข้ากับหลักการของดาวเคราะห์เป็นมูลฐานในการทำนาย ส่วนวิชาโหราศาสตร์มีการกำหนดท้องฟ้าเป็นจักรราศี โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ ราศี แบ่งออกเป็น ๒๗ นักษัตร ๓๖ ตรียางค์ และ ๑๐๘ นวางค์ นอกจากนั้นยังมีตำรามหาทักษาพยากรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง หลักตำราโหรโบราณแทบทุกคัมภีร์ มักจะนำเอาหลักเกณฑ์ในมหาทักษาพยากรณ์ ไประคนกับหลักเกณฑ์ในวิชาโหราศาสตร์ ในวิชาโหราศาสตร์แบ่งจักรราศีออกเป็น ๑๒ ราศี แล้วจัดดาวพระเคราะห์เข้าครองประจำทุกราศี ที่เรียกว่า เกษตร์ และจัดให้ธาตุทั้งสี่ คือ ไฟ ดิน ลม น้ำ เข้าครองประจำทุกราศี กำหนดให้ดาวพระเคราะห์เกษตร์ประจำราศี เข้าครองธาตุตามลักษณะธาตุที่ประจำราศีนั้น และทุกราศีก็กำหนดให้เป็นทิศต่าง ๆ ในวิชาหมอดู มีการแบ่งท้องฟ้าออกเป็น ภูมิอัฐจักรพยากรณ์ มีดาวพระเคราะห์ ธาตุและทิศเข้าครองเหมือนหลักเกณฑ์ในวิชาโหราศาสตร์

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพได้กล่าวไว้ว่า เมื่อโลกถูกไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญ เหลือแต่ความว่างเปล่า บรรดาพระเวท พระธรรมศาสตร์ ได้รวมตัวกันเข้า เกิดเป็นพระอิศวร พระอิศวรจึงสร้างโลกใหม่ให้บังเกิดมี มนุษย์ สัตว์ และพืช ขั้นแรกสร้างพระอุมาภควดี พระนารายณ์ และพระพรหมธาตุขึ้นก่อน แล้วสำรอกเนื้องอกออกจากท้องเกิดเป็นแผ่นดิน ถอดจุฑามณีออกจากผม แล้วบันดาลให้เป็นเขาสุเมรุราช และบันดาลให้เกิดธาตุทั้งปวงขึ้นในโลก บังเกิดฝนตกลงมาห่าใหญ่ เมื่อฝนหายแล้ว ลมหอบเอาไอดินหอมขึ้นไปถึงพรหมโลก บรรดาพรหมหอมกลิ่นไอดินก็เกิดอยากเสพง้วนดิน จึงแปลงเพศเป็นนางพรหมรวมเจ็ดองค์ลงมากินง้วนดิน เมื่อกินง้วนดินไปแล้วก็มีเทพบุตร และเทพธิาจุติลงมาเกิดในครรภ์ของนางพรหมทั้งเจ็ด ต่อมาได้คลอดบุตรเป็นชายหนึ่งคนเป็นหญิงหกคน เป็นต้นวงศ์ของมนุษย์ในโลก
พระอิศวรมีดำริว่า เมื่อโลกมีมนุษย์ และสัตว์เกิดขึ้นแล้ว สมควรจัดให้มีแสงสว่างส่องโลก จึงได้ตั้งจักรราศีไว้ ๑๒ ราศี ประกอบด้วยดาวฤกษ์ ๒๗ ฤกษ์ มีวิมานนพเคราะห์ ๙ วิมาน เวียนรอบจักรราศีตามกำหนดเวลา กำหนดให้มีสัตว์ ๑๒ นักษัตรขึ้นเป็นนามมี คือ หนูเป็นนามปีชวด วัวเป็นนามปีฉลู เสือเป็นนามปีขาล กระต่ายเป็นนามปีเถาะ งูใหญ่เป็นนามปีมะโรง งูเล็กเป็นนามปีมะเส็ง ม้าเป็นนามปีมะเมีย แพะเป็นนามปีมะแม ลิงเป็นนามปีวอก ไก่เป็นนามปีระกา สุนัขเป็นนามปีจอ และหมูเป็นนามปีกุน
จากนั้นได้สร้างพระอาทิตย์ (๑) จากราชสีห์ ๖ ตัว พระอาทิตย์ จึงมีกำลัง ๖ ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ
สร้างพระจันทร์ (๒) จากนางฟ้า ๑๕ พระจันทร์จึงมีกำลัง ๑๕ มีม้าเป็นพาหนะ
สร้างพระอังคาร (๓) จากกระบือ ๘ ตัว พระอังคารจึงมีกำลัง ๘ มีกระบือเป็นพาหนะ
สร้างพระพุธ (๔) จากช้าง ๑๗ ตัว พระพุธจึงมีกำลัง ๑๗ มีช้างเป็นพาหนะ
สร้างพระพฤหัสบดี (๕) จากฤาษี ๑๙ ตน พระพฤหัสบดีจึงมีกำลัง ๑๙ มีกวางทองเป็นพาหนะ
สร้างพระศุกร์ (๖) จากโค ๒๑ ตัว พระศุกร์จึงมีกำลัง ๒๑ มีโคเป็นพาหนะ
สร้างพระเสาร์ (๗) จากเสือ ๑๐ ตัว พระเสาร์จึงมีกำลัง ๑๐ มีเสือเป็นพาหนะ
สร้างพระราหู (๘) จากหัวผีโขมด ๑๒ หัว พระราหูจึงมีกำลัง ๑๒ มีครุฑเป็นพาหนะ
สร้างพระเกตุ (๙) จากพญานาค ๙ ตัว พระเกตุจึงมีกำลัง ๙ มีนาคเป็นพาหนะ
พระอิศวรจัดให้เทวดานพเคราะห์ทั้งเก้าโคจรรอบจักรราศี โดยมีเขาพระสุเมรุราชเป็นหลักของโลก เทวดาพระเคราะห์ทั้งเก้า ก็โคจรรอบเขาสุเมรุราช พระอิศวรปรารภว่า เขาพระสุเมรุราชประกอบด้วย เหลี่ยมใหญ่ประจำทิศทั้งแปด ยังไม่มีผู้ใดรักษา จึงได้มอบให้ พระอาทิตย์ (๑) รักษาทิศอีสาน พระจันทร์ (๒) รักษาทิศบูรพา พระอังคาร (๓) รักษาทิศอาคเณย์ พระพุทธ (๔) รักษาทิศทักษิณ พระเสาร์ (๗) รักษาทิศหรดี พระพฤหัสบดี (๕) รักษาทิศประจิม พระราหู (๘) รักษาทิศพายัพ พระศุกร์ (๖) รักษาทิศอุดร ส่วนพระเกตุ (๙) ให้ประจำอยู่ในทิศท่ามกลาง
การเข้าครองทิศของเทวดาอัฐเคราะห์ให้ตั้งต้นที่ทิศทักษิณก่อน แล้วนับตั้งแต่ทิศทักษิณเป็นต้นไปเท่ากับกำลังของตน โดยทางทักษิณาวัตร คือเวียนขวา จากทักษิณไปหรดี เช่นพระอาทิตย์มีกำลัง ๖ ก็นับเริ่มต้นที่ทิศทักษิณเวียนขวาไปตามลำดับ ถึงลำดับ ๖ ตกทิศอิสาน ดังนั้นพระอาทิตย์ (๑) จึงประจำอยู่ที่ทิศอิสาน ดาวพระเคราะห์อื่น ๆ ก็ทำนองเดียวกันจนครบแปดดวง ทำให้เกิดภูมิพยากรณ์ และตำรามหาทักษา สำหรับใช้พิจารณาชะตาชีวิตในวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้น คือวิชาหมอดูนั่นเอง

การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
บนท้องฟ้าเป็นวิถีโคจรของบรรดาดาวพระเคราะห์ทั้งหลาย มีพระอาทิตย์ (๑) เป็นประธานในเวลากลางวัน และมีพระจันทร์ (๒) เป็นประธานเวลากลางคืน เมื่ออาทิตย์โคจรไปรอบจักรราศีจะโคจรผ่านกลุ่มดาวประจำราศีทั้ง ๑๒ ราศี อาทิตย์โคจรผ่านราศีต่าง ๆ ราศีละ ๑ เดือน ครบรอบจักรราศีเป็นเวลา ๑ ปี ระยะการโคจรของอาทิตย์ที่ผ่านไปตามจักรราศีเรียกว่า สุริยคติกาล จักรราศีหนึ่งมีมุม ๓๖๐ องศา แต่ละราศี มีมุม ๓๐ องศา
ราศีทั้ง ๑๒ ราศีมีชื่อเรียกตามกลุ่มดาวที่ประจำอยู่ ดังนี้
ราศี ๐ ชื่อราศีเมษ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป เนื้อ
ราศี ๑ ชื่อราศีพฤกศภ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป โค
ราศี ๒ ชื่อราศีเมถุน หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป คนคู่
ราศี ๓ ชื่อราศีกรกฎ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ปู
ราศี ๔ ชื่อราศีสิงห์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ราชสีห์
ราศี ๕ ชื่อราศีกันย์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป นาง
ราศี ๖ ชื่อราศีตุลย์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ตาชั่ง
ราศี ๗ ชื่อราศีพิจิก หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป แมลงป่อง
ราศี ๘ ชื่อราศีธนู หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป คนถือธนู
ราศี ๙ ชื่อราศีมังกร หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป งูใหญ่ หรือมังกร
ราศี ๑๐ ชื่อราศีกุมภ์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป คนถือหม้อ
ราศี ๑๑ ชื่อราศีมิน หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ปลา
ใน ๑๒ ราศีจะมีดาวพระเคราะห์ครองอยู่ทั้งสิ้น ดาวพระเคราะห์ที่ครองอยู่ตามราศีทั้ง ๑๒ ราศีนี้เรียกว่า เกษตร มีดังนี้
อังคาร (๓) เป็นเกษตรประจำราศีเมษ และราศีพิจิก
ศุกร์ (๖) เป็นเกษตรประจำราศีพฤกศก และราศีตุลย์
พุธ (๔) เป็นเกษตรประจำราศีเมถุน และราศีกันย์
จันทร์ (๒) เป็นเกษตรประจำราศีกรกฎ
อาทิตย์ (๑) เป็นเกษตรประจำราศีสิงห์
พฤหัสบดี (๕) เป็นเกษตรประจำราศีมีน
เสาร์ (๗) เป็นเกษตรประจำราศีกุมภ์

ตรียางค์ และนวางค์
ในหนึ่งราศีมีมุมกว้าง ๓๐ องศา แบ่งออกเป็นสามส่วน แต่ละส่วนมีมุม กว้าง ๑๐ องศา เรียกว่าตรียางค์ ทุกตรียางค์มีดาวพระเคราะห์ครองทำนองเดียวกับเกษตรในแต่ละราศี ตรียางค์ที่หนึ่งเรียกว่า ปฐมตรียางค์ ตรียางค์ที่สองเรียกว่าทุติยตรียางค์ ตรียางค์ที่สามเรียกว่าตติยตรียางค์ ในจักรราศีมี ๓๖ ตรียางค์ด้วยกัน
ในแต่ละตรียาค์ แบ่งออกเป็นสามนวางค์ แต่ละนวางค์มีมุม กว้าง ๓ องศา ๒๐ ลิบดา ดังนั้นในราศีหนึ่งจึงมีเก้านวางค์ แต่ละนวางค์มีดาวนพเคราะห์ครองเป็นเกษตร เช่นเดียวกับในตรียางค์ และในราศี

นักษัตร์ (ฤกษ์)
นักษัตร์เป็นดาวอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ดาวพระเคราะห์ ประชุมกันอยู่ตามนวางค์ทั้ง ๑๐๘ นวางค์รอบจักรราศีมีทั้งหมด ๒๗ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะอยู่ใน ๔ นวางค์ มีชื่อเรียกตามลำดับ จากอัสวินีฤกษ์จนถึงเรวดีฤกษ์ กลุ่มดาวฤกษ์ที่ ๑ คืออัสวินีนักษัตรนั้น เริ่มตั้งแต่จุดแรกของราศีเมษ ไปจนถึงกลุ่มดาวฤกษ์ที่ ๒๗ อันเป็นจุดสุดท้ายของ เรวดีนักษัตร์ในราศีมิน
กลุ่มดาวฤกษ์ที่ประชุมอยู่ในสี่นวางค์ นวางค์แรกเรียกว่า ปฐมบาท นวางค์ที่สองเรียกว่า ทุติยบาท นวางค์ที่สามเรียกว่า ตติยบาท และนวางค์ที่สี่เรียกว่า จัตตุถบาท
กลุ่มดาวที่พระจันทร์โคจรผ่านเรียกว่า ฤกษ์ พระจันทร์โคจรผ่านตลอด ๒๗ กลุ่มดาวฤกษ์ เป็นเวลา ๑ เดือน เรียกว่า จันทรคติกาล
ดาวพระเคราะห์ที่โคจรตามจักรราศีที่นำมาใช้ในวิชาโหราศาสตร์เดิมมีอยู่เพียงเจ็ดดวง คือ
ดาวเสาร์ (เสารี) ใช้แทนด้วย เลข ๗
ดาวพฤหัสบดี (ชีโว) ใช้แทนด้วย เลข ๕
ดาวอังคาร (ภุมมะ) ใช้แทนด้วยเลข ๓
ดาวอาทิตย์ (สุริชะ) ใช้แทนด้วยเลข ๑
ดาวศุกร์ (ศุกระ) ใช้แทนด้วยเลข ๖
ดาวพุธ (พุธา) ใช้แทนด้วยเลข ๔
ดาวจันทร์ (จันเทา) ใช้แทนด้วยเลข ๒
เป็นการเรียงลำดับ จากไกลมาใกล้ ส่วนราหูกับเกตุ ซึ่งใช้แทนด้วยเลข ๘ และเลข ๙ นั้น เป็นเพียงเงาของดาวพระเคราะห์อันเนื่องจากการโคจรของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวงรีมีระนาบเอียงทำมุม ประมาณ ๕ องศา จึงเกิดจุดตัดของแนวโคจรดังกล่าว สองจุด จุดทางทิศเหนือของโลกเรียกว่า ราหู จุดทางทิศใต้เรียกว่าเกตุ ดังนั้นราหูกับเกตุ จะโคจรมีระยะห่างกันเป็นมุม ๑๘๐ องศาตลอดเวลาในลักษณะที่เล็งกัน

ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ธาตุที่สำคัญมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุลม และธาตุน้ำ ธาตุไฟกับธาตุลมจัดไว้เป็นธาตุอกุศลธาตุ ธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นกุศลธาตุ ธาตุทั้งสี่เข้าครองในภูมิพยากรณ์ทั้งแปดในลักษณะที่สลับกันระหว่างกุศลธาตุ และอกุศลธาตุ โดยเริ่มจากธาตุไฟคลองทิศอิสาน ธาตุดินครองทิศบูรพา ธาตุลมครองทิศอาคเณย์ ธาตุน้ำครองทิศทักษิณ เรียงสลับกันไปตามลักษณะทักษิณาวัตร
บรรดาดาวพระเคราะห์ที่ครองอยู่ตามภูมิพยากรณ์ทั้งแปด ก็จะครองธาตุที่ประจำอยู่ตามภูมิพยากรณ์นั้น ๆ คือ อาทิตย์ครองธาตุไฟ จันทร์ครองธาตุดิน อังคารครองธาตุลม พุธคลองธาตุน้ำ เสาร์ครองธาตุไฟ พฤหัสบดีครองธาตุดิน ราหูครองธาตุลม และศุกร์ครองธาตุน้ำ ดาวเคราะห์ที่ครองธาตุเดียวกันเรียกว่า ดาวคู่ธาตุ
สุริชะธาตุไฟกำหนดให้มีกำลังเท่ากับ ๑๒ อมฤตะ ธาตุน้ำ มีกำลัง ๑๖ ปาปะธาตุลมมีกำลัง ๒๒ โกลีธาตุดินมีกำลัง ๓๐ รวมกันแล้วมีกำลัง ๘๐ เรียกว่า อสีติธาตุ
อาทิตย์กับเสาร์คู่ธาตุไฟ เข้าครองในราศีเมษธาตุไฟ
พุธกับศุกร์คู่ธาตุน้ำ เข้าครองในราศี กรกฎ ธาตุน้ำ
อังคารกับราหู คู่ธาตุลม เข้าครองในราศีตุลย์ ธาตุลม
จันทร์ กับพฤหัสบดี คู่ธาตุดิน เข้าครองในราศีมังกร ธาตุดิน

ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
ในหลักวิชาโหราศาสตร์ ได้แบ่งจักรราศีออกเป็น ๑๒ ราศี และจัดดาวพระเคราะห์เข้าครองเป็นเกษตรทั้ง ๑๒ ราศี และมีการจัดให้ธาตุทั้งสี่เข้าครองทั้ง ๑๒ ราศี โดยวิธีเดียวกันกับที่จัดวางในภูมิพยากรณ์ คือให้กุศลธาตุอยู่สลับกับอกุศลธาตุ เมื่อนับตามอุตราวรรต (เวียนซ้าย) จะเป็นดังนี้
ราศีเมษธาตุไฟ ราศีพฤศภ ธาตุดิน ราศีเมถุนธาตุลม ราศีกรกฎธาตุน้ำ ราศีสิงห์ธาตุไฟ ราศีกันย์ธาตุดิน ราศีตุลย์ธาตุลม ราศีพิจิกธาตุน้ำ ราศีธนูธาตุไฟ ราศีมังกรธาตุดิน ราศีกุมภ์ธาตุลม และราศีมีนธาตุน้ำ
ราศีที่มีอิทธิพลในภาคกลางวันได้แก่ ราศีสิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู และราศีมังกร
ราศีที่มีอิทธิพลในภาคกลางคืนได้แก่ ราศี กุมภ์ มีน เมษ พฤษภ เมถุน และราศีกรกฎ

คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การแบ่งดาวพระเคราะห์เป็น คู่มิตร คู่ศัตรู ตามหลักวิชาหมอดู กำหนดตามตำนานชาติเวรของดาวพระเคราะห์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เฉลิมไตรภพ มีดังนี้
ดาวที่เป็นคู่มิตรคือ อาทิตย์กับพฤหัสบดี จันทร์กับพุธ ศุกร์กับอังคาร และราหูกับเสาร์
ดาวที่เป็นคู่ศัตรูคือ อาทิตย์กับอังคาร พุธกับราหู ศุกร์กับเสาร์ และจันทร์กับพฤหัสบดี

คู่มิตร คู่ศัตรู ตามหลักโหราศาสตร์
ดวงมูลตรีโกณหรือมูลเกษตร เป็นตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่ให้คุณ เพราะเป็นดาวในตำแหน่งเกษตรนั่นเอง ยกเว้นจันทร์ไปครองตำแหน่งอุจจ์ในราศีพฤกษภ ตำแหน่งมูลเกษตรเป็นที่เกิดของดาวพระเคราะห์คู่มิตรคู่ศัตรู ตามหลักโหราศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปาริชาติชาดก ซึ่งแสดงไว้ว่า
อาทิตย์ราศีสิงห์ จันทร์ราศีพฤกษภ อังคารราศีเมษ พุธราศีกันย์ พฤหัสบดีราศีธนู ศุกร์ราศีตุลย์ เสาร์ราศีกุมภ์ เรียกว่าได้ตำแหน่งมูลตรีโกณ หรือมูลเกษตร
การกำหนดดาวพระเคราะห์ที่เป็นคู่มิตรคู่ศัตรูกันนั้น กำหนดจากตำแหน่งที่เป็นมูลตรีโกณของดาวพระเคราะห์นั้น ๆ พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรของภพที่สอง สี่ ห้า แปด เก้า และภพที่สิบสอง พร้อมทั้งดาวพระเคราะห์ที่เป็นเจ้าเกษตร ราศีอุจจ์ของดาวในตำแหน่งมูลตรีโกณ ดาวพระเคราะห์เกษตรในตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นคู่มิตรกับดาวนั้น บอกจากนั้นแล้วเป็นศัตรูทั้งสิ้น สรุปได้ดังนี้
ดาวอาทิตย์ เป็นมิตรกับจันทร์ อังคารและพฤหัสบดี เป็นกลางกับพุธ เป็นศัตรูกับศุกร์ และเสาร์
ดวงจันทร์ เป็นมิตรกับอาทิตย์ และพุธ เป็นกลางกับอังคาร และพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ไม่เป็นศัตรูกับดาวอื่น
ดาวอังคาร เป็นมิตรกับอาทิตย์ จันทร์ และพฤหัสบดี เป็นกลางกับศุกร์และเสาร์ เป็นศัตรูกับพุธ
ดาวพุธ เป็นมิตรกับอาทิตย์ และศุกร์ เป็นกลางกับอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เป็นศัตรูกับจันทร์
ดาวพฤหัสบดี เป็นมิตรกับอาทิตย์ จันทร์ และอังคาร เป็นกลางกับเสาร์ เป็นศัตรูกับพุธ และศุกร์
ดาวศุกร์ เป็นมิตรกับพุธและเสาร์ เป็นกลางกับอังคาร และพฤหัสบดี เป็นศัตรูกับอาทิตย์ และจันทร์
ดาวเสาร์ เป็นมิตรกับศุกร์ และพุธ เป็นกลางกับพฤหัสบดี เป็นศัตรูกับอาทิตย์ จันทร์ และอังคาร

การพิจารณาดาวเคราะห์จร (การทำนายเหตุการปัจจุบันหรือทำนายประจำวัน)
การพยากรณ์ความเป็นไปของชีวิตจากดวงชะตา ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ ก็พยากรณ์จากดาวพระเคราะห์ที่โคจรใน ๑๒ ราศี ส่งกระแสสัมพันธ์มาถึงดาวพระเคราะห์ในดวงชาตาตลอดจนลัคนาของผู้นั้น มีหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาหลายนัยด้วยกันคือ
๑. ให้พิจารณาจากลัคนาเป็นประการแรก และสำคัญที่สุด ตรวจดูว่าราศีที่ลัคนาสถิตนั้นมีดาวพระเคราะห์ใดบ้างที่ให้คุณ และให้โทษ
๒. ให้พิจารณาดาวเจ้าเรือนลัคน์ว่าโคจรไปอยู่ในตำแหน่งใด เข้มแข็ง หรืออ่อนแอ นอกจากนั้นให้ดูดวงเจ้าเรือนที่จันทร์ในดวงชาตาสถิต ทำนองเดียวกับเจ้าเรือนลัคน์
๓. ในราศีใดที่มีดาวพระเคราะห์โคจรไปต้องกัน ให้พิจารณาดู ดาวที่เป็นเกษตรในราศีนั้นด้วย
๔. ดาวพระเคราะห์เดิมในดวงชะตา เมื่อถูกดาวพระเคราะห์จรมาต้องส่งผลให้ในทางให้โทษ ให้พิจารณาตำแหน่งของดาวพระเคราะห์เดิมในดวงชาตาที่ถูกเบียนนั้น ตรวจดูสภาพที่กำลังเป็นดาวพระเคราะห์จรในขณะนั้น
๕. นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ถ้าหากในขณะนั้นเกิดมีจุดดับ หรือจุดคราสมาถูกต้องในดวงชาตาก็นับว่าเป็นผลร้าย จุดดับคือตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ ยกเว้นราหู และเกตุ ซึ่งโคจรเข้าร่วมกับอาทิตย์ มีองศาใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ ประมาณ ๕ องศา ถ้าเป็นจุดดับของพระจันทร์มีชื่อเรียกว่า จุดอามาวสี จุดดับของจันทร์ถ้าไปต้องดาวพระเคราะห์ใดเข้า รวมทั้งลัคนาก็ถือว่าเป็นจุดเบียน และจุดที่อาทิตย์กับจันทร์มีองศาเท่ากัน ถือว่าดับสนิท ถ้าไปเท่ากับองศาของลัคนา หรือดาวพระเคราะห์ที่โคจรไปทับก็ถือว่าเป็นจุดเบียน หากดาวพระเคราะห์ที่ดับเป็นดาวเกษตรเจ้าเรือนลัคน์ หรือเจ้าเรือนจันทร์ก็จะทำให้ชาตาในจังหวะนั้นไม่สู้ดี ดาวพระเคราะห์ดวงใดที่โคจรเข้าไปสู่จุดดับ ถือว่าดาวพระเคราะห์ดวงนั้นหมดกำลังต้านทาน
จุดคราส เป็นจุดดับอีกประการหนึ่ง ซึ่งรุนแรงกว่าจุดดับธรรมดา และสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจุดดับของจันทร์ และจุดเพ็ญของจันทร์ที่เรียกว่า ปุรณมี ถ้ามีราหูร่วมหรือเล็งในระยะองศาใกล้เคียง ภายในระยะองศาที่บังคับไว้ทำให้เกิดสุริยุปราคา ขึ้นเรียกว่า จุดคราส ถ้าจุดนี้ไปต้องลัคนา หรือดาวพระเคราะห์ดวงใดในชาตา จะเป็นด้วยการร่วมหรือเล็งก็ตามโดยมีองศาใกล้เคียงกันภายใน ๒๐๐ ลิบดา ดาวเกษตร์เจ้าเรือนลัคน์ ดาวเกษตรเจ้าเรือนจันทร์ ดาวเกษตร์เจ้าราศีที่อาทิตย์ในชาตากำเนิดสถิตอยู่ถือว่า เป็นชาตาเข้าฆาฏระยะหนึ่ง จะให้ผลร้ายเมื่ออังคารโคจรมาทับ หรือมาเล็ง จุดคราสอีกจุดหนึ่ง คือจุดที่อาทิตย์กับจันทร์โคจรมาเล็งกันเป็นมุม ๑๘๐ องศา ทำให้เกิดจุดเพ็ญขึ้น แต่มีราหูเข้ามามีองศาร่วม จะร่วมในราศีที่อาทิตย์สถิต หรือจันทร์สถิตก็ได้ ทำให้เกิดจันทรุปราคาขึ้น มีผลเช่นเดียวกับ สุริยุปราคา
จุดเพ็ญ ถือว่าเป็นจุดดีจุดหนึ่ง จันทร์เพ็ญโคจรไปร่วมกับดาวดวงใด จะทำให้ดาวดวงนั้นมีกำลังขึ้น ทั้งดาวพระเคราะห์เดิมในดวงชาตา และดาวพระเคราะห์ที่กำลังโคจรในวิถีจักร
๖. ดาวพระเคราะห์ที่จัดว่าให้คุณในดวงชาตา เมื่อโคจรมาต้องตัวเองเข้าก็ถือว่าให้ผลดี ตรงกันข้ามดาวพระเคราะห์ที่ให้โทษในดวงชาตา เมื่อโคจรมาต้องตัวเองก็จะให้ผลร้าย
๗. การพิจารณาผลจากดาวพระเคราะห์โคจรมาต้อง ให้ตรวจดูว่าดาวดวงนั้นตั้งอยู่ในภพใดจากดาวนั้น ก็จะให้คุณให้โทษตามสภาพของภพนั้น ๆ

ระยะเวลาการอยู่ในราศีนั้นๆ ของดาวพระเคราะห์แต่ละดวง
ดาวพระเคราะห์ที่โคจรใน ๑๒ ราศี จะใช้ระยะเวลาในการโคจรจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่งโดยโคจรทวนเข็มนาฬิกา (เว้นดาวราหูกับดาวเกตุที่เดินถอยหลัง) ดังนี้
๑ ดาวอาทิตย์ โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน
๒ ดาวจันทร์ โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๒.๕ วัน (๒ วันครึ่ง)
๓ ดาวอังคาร โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๔๕ วัน
๔ ดาวพุธ โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๑๕ วันถึง ๓๐ วัน (โดยประมาณ)
๕ ดาวพฤหัส โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๑ ปี
๖ ดาวศุกร์ โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๑๕ วันถึง ๑ เดือน
๗ ดาวเสาร์ โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๒.๕ ปี (๒ ปีครึ่ง)
๘ ดาวราหู โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๑.๕ ปี (๑ ปีครึ่ง)
๙ ดาวเกตุ โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน
๐ ดาวมฤตยู โคจรอยู่ในราศีเป็นเวลาประมาณ ๗ ปี (ชั่ว ๗ ทีดี ๗ หน)

ลัคนา และดวงชาตา (โดยละเอียด)
ลัคนาคือความหมุนของโลกในระยะ ๑ วัน กำหนดด้วยวิถีของโลกโคจรตามคติในรอบ ๑ ปี เมื่อเราได้คำนวณสมผุสแล้วว่าพระอาทิตย์อยู่ในราศีใด มีมุมเป็นองศา ลิบดาเท่าใดก็จะรู้ได้ว่าลัคนาเกาะอยู่ที่ใด คือเกาะอยู่ในนวางค์ ตรียางค์ใดของราศีใด ตามคติเวลาของอันโตนาที
เส้นทางที่เป็นลัคนากำหนดไว้ว่า เวลาย่ำรุ่งเส้นนี้อยู่ตรงกับดวงอาทิตย์เสมอ และในราศีที่เห็นดวงอาทิตย์อยู่นั้น ระยะทางที่เห็นว่าดวงอาทิตย์ผ่านไปแล้วกี่องศา กี่ลิบดา เรียกว่า อดีต อาทิตย์อุทัย และอีกกี่องศา และลิบดาที่ดวงอาทิตย์จะต้องผ่านไปจนตลอดราศีนั้นเรียกว่า อนาคตอุทัย การที่ลัคนาเกาะอยู่ในเวลาย่ำรุ่งคือเส้นที่แบ่งเขตอดีต และอนาคตอุทัย ถ้าลากเส้นนี้ผ่านดวงอาทิตย์ออกเป็นสองซีก ให้ตรงไปยังดาวราศีที่เห็นข้างหลังดวงอาทิตย์ แล้วต่อเส้นตรงนี้มายังโลก เส้นตรงนี้จะผ่าโลกออกเป็นสองซีกตลอดขั้วโลกเหนือและใต้ เส้นตรงนี้เรียกว่าลัคนาที่เกาะอยู่ในโลกเมื่อเวลาย่ำรุ่ง ซึ่งก็คือเส้นเมอริเดียนของโลก ที่อยู่ตรงกับดวงอาทิตย์เมื่อเวลาย่ำรุ่ง เมื่อที่หมาย ณ ที่นั้นเคลื่อนไปจากที่ตรงกับดวงอาทิตย์ อันเนื่องด้วยการหมุนของโลก เรียกว่าลัคนาจรไป เมื่อจรไปบรรจบครบรอบที่เดิมก็เป็นห้วงเวลาหนึ่งวันพอดี ดังนั้นลัคนาจรก็คือเส้นเมอริเดียนจร เมื่อจรไประยะ ๑๒ ราศี ใน ๒๔ ชั่วโมง ราศีหนึ่งก็จะตก ๒ ชั่วโมงพอดี
ตามคติโบราณได้นำความรู้อันเป็นเกณฑ์คำนวณมาจากการวัดเงาแดด โดยกำหนดว่า เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปถึงลาดทางที่สูงสุดทางฝ่ายเหนือ เงาแดดตรงหลักในที่นั้นเมื่อเวลาเที่ยงวันจะไม่มีหรือเป็นศูนย์ เวลานั้นเรียกว่า อายันตรสงกรานต์เหนือ หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะต้องถอยกลับมาทางฝ่ายใต้ ลาดทางที่ถอยนี้ ทางภูมิศาสตร์เรียกว่าเส้นทรอปิคออฟ แคนเซอร์ ซึ่งเป็นเส้นที่แบ่งฤดูกาลหนาวร้อนเจือกัน เป็นฝ่ายเหนือ และฤดูร้อนเป็นฝ่ายใต้ สำหรับซีกโลกเหนือ
ถ้าจะพูดถึงปรากฏการณ์ในท้องฟ้า ดวงอาทิตย์โคจรถึงราศีกรกฏ คือ ดาวปู หรือปุษยฤกษ์ แล้วถอยจากฤกษ์นี้ลงทางใต้ ซึ่งจะตกในวันที่ ๒๒ มิถุนายน เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมถุนได้ประมาณ ๑๐ วัน ตามปฏิทินโหรไทย เมื่อดวงอาทิตย์ถอยจากเหนือแล้ว เงาของหลักก็จะค่อยๆ ยาวออกไปทางทิศเหนือเมื่อเวลาเที่ยงวัน วันละน้อย ๆ จนยาวได้ประมาณเท่าความยาว ๑๕ เม็ดข้าวเปลือก เรียกว่า ๑๕ พืช หรือ ๑๕ เพ็ชนาที หรือเท่ากับ ๑ รอยเท้า เรียกว่าบาท เมื่อเงาของดวงอาทิตย์ยาวออกไปได้ ๑ บาท แสดงว่าดวงอาทิตย์โคจรไปได้ ๑ ราศี เงายาวออกไปได้ ๖ รอยเท้าเป็นเวลา ๖ เดือน จากนั้นก็เริ่มหดสั้นจนเป็นศูนย์อีก เป็นเวลา ๖ เดือน รวม ๑ รอบ เท่ากับ ๑ ปี เป็นระยะทาง ๑๒ รอยเท้า เท่ากับดวงอาทิตย์โคจรไปได้ ๑๒ ราศี
เวลาเงาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งยาวขึ้น และสั้นเข้าได้ ๑ รอยเท้านั้น ย่อมเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยกว่ากันไม่ได้ลงตัวอยู่ที่ ๓๐ วันเสมอไป
เมื่อย่อระยะทางในเวลา ๑ ปี มาคิดเป็นระยะทางในเวลา ๑ วัน โลกหมุนรอบตัวเอง ๑ วัน พร้อมกับโคจรเคลื่อนที่ไปประมาณ ๑ องศา การแนวทางโคจรจึงเป็นวงรี ดังนั้นจึงนำเอา ๖๐ มหานาที ซึ่งเป็นเกณฑ์ ๑ วันในครั้งกระนั้นมาคิดเฉลี่ย ได้เวลาในราศีมีนกับราศีเมษ ราศีละ ๕ มหานาที ราศีพฤกษภ กับราศีกุมภ์ ราศีละ ๔ มหานาที ราศีเมถุนกับราศีมังกร ราศีละ ๓ มหานาที ราศีกรกฏกับราศีธนู ราศีละ ๕ มหานาที ราศีสิงห์กับราศี พฤศจิก ราศีละ ๖ มหานาที ราศีกันย์และราศีตุลย ราศีละ ๗ มหานาที เกณฑ์ดังกล่าวนี้เรียกว่า อันโตนาที
การวางลัคนาให้คิดเวลาเกิดตั้งแต่อนาคตอาทิตย์อุทัยไปจนถึงเวลาที่เกิด แล้วเอาเวลาอนาคตอาทิตย์อุทัยลบออกเสียก่อน จากนั้นเอาเวลาตามอันโตนาทีในราศีข้างหน้าลบต่อไปโดยลำดับ เมื่อลบไม่ได้ในราศีใด ลัคนาก็จะตกอยู่ในราศีนั้น
ถ้าอธิบายตามความหมายบนพื้นโลกแล้ว เส้นเมอริเดียนที่อยู่ตรงกับดวงอาทิตย์เมื่อเวลาอาทิตย์อุทัยนั้น เมื่อเคลื่อนที่ผ่านลาดทางของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่า อีคลิปติค อยู่ในเวลาอันโตนาทีของราศีใด ลัคนาก็จะอยู่ในราศีนั้น ดาวพระเคราะห์ดวงใดที่เห็นอยู่ตรงราศีใด ณ เวลาตกฟาก ก็จะเป็นที่อยู่ของดาวพระเคราะห์ดวงนั้นในดวงชาตาไปตลอดชีวิต
การกระทำกิจการใด ๆ ก็ดี จะถือเอาเวลาเริ่มต้นของกิจการนั้นเป็นลัคนาของกิจการนั้น ๆ และมีความสัมพันธ์กับดวงชาตากำเนิดของผู้เป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ ถ้าดวงชาตากำเนิดให้ร้ายแต่ดวงชาตาการงาน หรือดวงชาตาการงานให้ร้ายแก่ดวงชาตากำเนิด ก็จะเกิดความผลเสียแก่กิจการนั้น ๆ และผู้ทำกิจการนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นจึงให้วางดวงชาตากำเนิดไว้เป็นหลักของดวงกิจการก่อน เมื่อการโคจรของดาวพระเคราะห์มาเป็นผลดีต่อดวงชาตากำเนิดแล้ว ก็จะจัดวางลัคนาของกิจการนั้น ๆ ให้เป็นโยคแก่ชาตาเดิม

อันโตนาที
เมื่อคิดเอาระยะการโคจรของดวงอาทิตย์โคจรรอบจักรราศีเป็นเวลา ๑ ปี มาเทียบส่วนกับเวลา ซึ่งถ้าอาทิตย์โคจรในวันเดียวครบรอบจักรราศีแล้ว จะได้เวลาออกมาเท่านั้น ๆ นาฑิกา จำนวนนาฑิกาที่เทียบส่วนโคจรของดวงอาทิตย์ ในราศีหนึ่ง ๆ เรียกว่า อันโตนาที เป็นเกณฑ์ที่ต้องใช้มากที่สุดในเรื่องโหราศาสตร์ นาฑิกาหนึ่งเท่ากับ ๒๔ นาที ดังนั้นเมื่อเอา ๒๔ คูณนาฑิกา จึงได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนนาที

การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
ดวงชาตากำเนิด หมายถึงแผนที่ของดาวนพเคราะห์ ซึ่งสถิตอยู่ตามจักรราศีในขณะที่เจ้าชาตาเกิดเรียกว่า เวลาตกฟาก เวลาตกฟากนี้เป็นหัวใจของการผูกดวงชาตากำเนิด เป็นตัวตั้งในการสมผุสดาวพระเคราะห์ทุกดวง และตัวลัคนาเอง เวลาตกฟากยังเป็นจุดกำเนิดของลัคนา ซึ่งเป็นประธานของดวงชาตากำเนิด ดังนั้นเวลาตกฟาก จะต้องเป็นเวลาที่ถูกต้องตรงตามตำบลที่แท้จริงด้วย เวลาที่ใช้มีอยู่สามประการด้วยกันคือ
เวลาสมมุติของตำบลที่ เป็นเวลาตามนาฬิกา ซึ่งอาจไม่ตรงตามเวลาของตำบลที่เป็นเวลาที่ใช้ในเขตพื้นที่กว้าง ๆ จะได้สดวกแก่การใช้ สำหรับประเทศไทยใช้เวลา ๗ ชั่วโมง ในเส้นแวง ๑๐๕ องศาตะวันออกจากเมืองกรีนิชของอังกฤษ ซึ่ง ณ จุดนี้จะตรงกับเมืองไซ่ง่อนของเวียดนาม แต่ความจริงเวลาของประเทศไทยเราถือพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) ที่กรุงเทพ ฯ เป็นศูนย์กลางของประเทศ ถ้าเทียบกับเวลาที่เมืองกรีนิช จะต่างกันเป็นเวลา ๖ ชั่วโมง ๔๑ นาที ๕๗.๙ วินาที ในเส้นแวง ๑๐๐ องศา ๒๙ ลิบดา ๒๘.๕ พิลิบดาตะวันออก ซึ่งเร็วกว่าเวลาจริงอยู่ ๑๘ นาที ๒.๑ วินาที
เวลาจริงของตำบลที่ จะต้องมีตัวแก้ไปทุกท้องที่ ตามเส้นแวงของตำบลนั้น ๆ โดยเอาค่าของเส้นแวงมาคำนวณเป็นเวลา แล้วไปเปรียบเทียบกับเวลาที่ไซ่ง่อนคือ ๗ ชั่วโมงต่างจากเวลาที่กรีนิช
เวลาจริงของดวงอาทิตย์ เวลาจริงของตำบลที่ก็ยังเป็นเวลาสมมุติอยู่คือ สมมุติว่าดวงอาทิตย์เดินตรงคงที่อยู่ที่เส้นศูนย์สูตร แต่ความจริงดวงอาทิตย์มิได้อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรตลอดเวลา แต่จะเปลี่ยนเส้นทางไปตามฤดูกาล (การคำนวณเราสมมติว่า ดวงอาทิตย์เดินโลกอยู่กับที่ หรือจะให้โลกเดินดวงอาทิตย์อยู่กับที่ก็เหมือนกัน) ทางดาราศาสตร์เรียก เดคลิเนชั่นเหนือ และเดคลิเนชั่นใต้ ทางโหราศาสตร์เรียกว่าดวงอาทิตย์ซัดเหนือ หรือซัดใต้ เมื่อดวงอาทิตย์ซัดเหนือ จะมีเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืน และเมื่อดวงอาทิตย์ซัดใต้ จะมีเวลากลางวันน้อยกว่าเวลากลางคืน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ซัดเหนือมากที่สุด คือ อยู่ที่เส้นรุ้ง ๒๓ องศาเหนือ กลางวันจะยาวที่สุด และกลางคืนจะสั้นที่สุดสำหรับประเทศไทย และพื้นที่ที่อยู่ในซีกโลกเหนือ จากนั้นก็จะเริ่มโคจรลงทางใต้จนถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ดวงอาทิตย์จะซัดใต้มากที่สุดคือ อยู่ที่เส้นรุ้ง ๒๓ องศาใต้ กลางวันจะสั้นที่สุด และกลางคืนจะยาวที่สุด สำหรับประเทศไทย และพื้นที่ในซีกโลกเหนือ
ฉะนั้นเมื่อต้องการเวลาจริง จึงต้องคำนวณหาสมผุสดวงอาทิตย์ก่อนแล้วจึงคำนวณหามุมเวลา คือเวลาจริงของดวงอาทิตย์อีกชั้นหนึ่ง มุมเวลาคือมุมระหว่างจุดอาทิตย์อุทัย ถึงจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในเวลาตกฟากของเจ้าของชาตา
ดังนั้นการที่จะวางลัคนาได้ถูกต้อง จะต้องมีข้อมูลสามประการคือ ต้องรู้ตำบลที่เจ้าชาตาเกิด ต้องรู้เวลาจริงของตำบลนั้น ๆ และต้องรู้สมผุสดวงอาทิตย์ในเวลาเกิดของเจ้าของชาตา

เกษตร
เกษตร คือ ดาวที่ครองราศีต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ ราศี โดยกำหนดอาทิตย์เป็นเกษตร์ในราศีสิงห์ และจันทร์เป็นเกษตรในราศีกรกฏ จากนั้นก็จัดดาวเข้าครองเป็นเกษตรโดยกำหนดตามระยะที่ดาวนั้นอยู่ใกล้ไกลโลก เรียงไปตามลำดับคือ พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ โดยจัดให้พุธครองราศีกันย์ ศุกร์ครองราศีตุลย์ อังคารครองราศีพิจิก พฤหัสบดีครองราศีธนู และเสาร์ครองราศีมังกร จากนั้นก็เรียงถอยหลังต่อไปจนถึงราศีกรกฏคือ เสาร์อยู่กุมย์ พฤหัสบดีอยู่มิน อังคารอยู่เมษ ศุกร์อยู่พฤกษภ และพุธอยู่เมถุน อาทิตย์ และจันทร์เป็นเกษตรครองเรือนประจำดวงละราศี พระเคราะห์นอกนั้นเป็นเกษตรครองเรือนประจำดวงละ ๒ ราศี เว้นแต่ราหูและเกตุ ไม่ได้เป็นเกษตรครองเรือนใด แต่อาศัยให้ราหูครองราศีกุมภ์ร่วมกับเสาร์
ในจักรราศีแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ระหว่างราศีกรกฏ กับราศีสิงห์ และระหว่างราศีมังกร กับราศีกุมภ์
ดวงชาตาใดที่มีดาวพระเคราะห์อยู่ในตำแหน่งเกษตร ถือว่าเป็นดวงชาตาดี มั่นคงมีหลักฐาน มีความประพฤติดี มีคำทำนายผลของดาวพระเคราะห์เป็นเกษตรดังนี้
อาทิตย์เป็นเกษตร จะชนะศัตรู มีทรัพย์สมบัติเป็นหลักฐานมีรูปโฉมงาม
จันทร์เป็นเกษตร จะเป็นที่รักใคร่ของขุนนาง ท้าวพระยา คนทั้งหลายจะนับถือบูชา มีทรัพย์สิน และลาภมาก
อังคารเป็นเกษตร มีวิชาความรู้มาก จะได้เป็นขุนนางมีชื่อเสียงโด่งดัง และจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน
พุธเป็นเกษตร จะได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ในแผ่นดิน บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน อุดมกว่าญาติ
พฤหัสบดีเป็นเกษตร จะได้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต มีลาภมีทรัพย์อุดมกว่าคนทั้งหลาย ประพฤติตัวตั้งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดี
ศุกร์เป็นเกษตร มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค มีลักษณะดี เจรจาบัณฑูรดูงามในท่ามกลางบริษัท เป็นสง่าแก่คนทั้งหลาย
เสาร์ราหูเป็นเกษตร มีข้าหญิงชายและทรัพย์มาก จะได้ลาภเป็นอันดี เพราะศักดิ์กล้าหาญ แต่เป็นคนตระหนี่ทรัพย์ ไม่ทำบุญสุนทาน และจะมีผมบาง
ถ้าผู้ใดมีเกษตร ๑ ตัว จะมีข้าทาษชายหญิง มีเกษตร ๒ ตัว จะมีทรัพย์เงินทองเจ้าของ ข้าวเปลือก ข้าวสารมาก มีเกษตร ๓ ตัว จะมีวัวควายช้างม้าข้าคนมาก มีเกษตร ๔ ตัว จะมีภรรยามาก มีเกษตร ๕ ตัว จะเป็นนักปราชญ์โหราธิบดีผู้ใหญ่ มีเกษตร ๖ ตัว จะเป็นพระอรหันต์ มีเกษตร๗ ตัว จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า มีเกษตร ๘ ตัว จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับดาวพระเคราะห์ที่จะได้ตำแหน่งเกษตรครบทั้ง ๘ ตัวนี้เป็นไปได้จากตำรับ ขับพระเคราะห์เข้าเกษตร

ปรเกษตร
ปรเกษตร คือ ดาวพระเคราะห์ที่เป็นข้าศึกตรงข้ามกับเกษตร เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ประ จะอยู่ในราศีตรงข้ามกับเกษตร ถือว่าไม่ดี มีกำลังอ่อนให้ผลตรงข้ามกับเกษตร ขาดความสามารถ ไม่เอาการเอางาน อาภัพ เช่น อังคาร อยู่ในราศีเมษเป็นเกษตร เปลี่ยนมาอยู่ราศีตรงข้ามคือราศีตุลย์ เป็นประมีคำทำนายผลของดาวพระเคราะห์ที่เป็นประจำดังนี้
อาทิตย์ เป็นประ ดีชั่วปนกันมักอาภัพ
จันทร์ เป็นประ รูปไม่งาม
อังคาร เป็นประ อาภัพพี่น้องและมิตร
พุธ เป็นประ อาภัพบุตรภรรยา ถึงมีก็หาดีไม่ได้
พฤหัสบดี เป็นประ อาภัพครูบาอาจารย์
ศุกร์ เป็นประ หูตามักพิการ
เสาร์ เป็นประ ใจบาปหยาบช้า กล้าหาญ
ราหู เป็นประ นัยตาจะเอียง เป็นคนหยาบช้ากล้าแข็ง
เมื่อพิจารณาการจัดดาวพระเคราะห์เป็นเกษตรประจำทั้ง ๑๒ ราศี จะเห็นว่าเมื่อเอาตัวเลขประจำดาวพระเคราะห์ทั้งสองดวงมารวมกันแล้วจะได้จำนวน ๙ เช่น พฤหัสบดี (๕) เกษตรราศีธนู อยู่ตรงข้ามกับพุธ (๔) เกษตรในราศีเมถุน ดังนั้นถ้าดาวพระเคราะห์ทั้งสองอยู่สับเรือนกัน เมื่อรวมตัวเลขแล้วก็ยังคงได้จำนวน ๙ เท่าเดิม จึงอนุโลมให้พระเคราะห์สับเรือนเป็นเกษตรได้ด้วย อีกประการหนึ่งพระเคราะห์ที่แลกเรือนกันแล้วเป็นเกษตร เช่น อังคารเป็นเกษตรในราศีเมษ แต่ไปอยู่ราศีพฤกษภ ศุกร์เป็นเกษตรในราศีพฤกษภไปอยู่ราศีเมษ ก็ให้นับว่าดาวพระเคราะห์ทั้งสองดวงนี้ได้รับตำแหน่งเกษตรด้วย

อุจจ์และนิจ
อุจจ์ มีความหมายว่าสูง ดังนั้นดวงชาตาใดมีดาวพระเคราะห์ที่สถิตในราศีอันเป็นตำแหน่งอุจจ์ของดวงดาวนั้น จัดว่าดวงชาตานั้นประเสริฐยิ่ง ให้คุณมากกว่าดาวพระเคราะห์ที่เป็นเกษตร และให้คุณผาดโผนกว่าปกติธรรมดา มีคำทำนายดาวพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งอุจจ์ไว้ดังนี้
อาทิตย์ เป็นอุจจ์ มีสมบัติมาก มีปัญญาอุดมกว่าญาติทั้งปวง มีความสุขมาก
จันทร์ เป็นอุจจ์ มีความสุขมีหิรัญสุวรรณสารเป็นอันมาก จะไปในที่ใด ย่อมมีสง่างามในท่ามกลางบริษัทชนทั้งหลายจะบูชา จะได้เป็นเสนาบดีมีชื่อเสียง
อังคาร เป็นอุจจ์ มีโภคสมบัติ และบริวาร ช้าง ม้า โค กระบือมาก จะมีบุตรยากมาก จะไปในทิศทางต่าง ๆ ย่อมมีลาภทุกเมื่อ
พุธ เป็นอุจจ์ มีความเจริญด้วยความสุข ได้ทรัพย์สินเงินทอง แก้วแหวน และชนะข้าศึกทั้งปวง
พฤหัสบดี เป็นอุจจ์ มีทรัพย์มียวดยานพาหนะ ช้าง ม้า และธัญญาหารมาก มีปัญญาแกล้วกล้ายิ่งนัก
ศุกร์ เป็นอุจจ์ ได้เป็นใหญ่ มียศศักดิ์ มีรูปอันงามอุดม เป็นที่รักแก่มหาชนทั่วไป
เสาร เป็นอุจจ์ มีปัญญามีพลพาหนะ และความเพียรมาก แต่จะดุร้ายไม่ละอายบาป จะมีโรคน้อย ทุกข์โทษภัยไม่มี
ราหู เป็นอุจจ์ มีโภคทรัพย์ มีความโกรธน้อย มีจิตเป็นกุศลมาก จะไปในที่ใด ๆ ย่อมไปด้วยยานพาหนะ มีช้าง ม้าต่าง ๆ ทุกข์โทษภัยไม่มี
ดวงชาตาใดมีอุจจ์หลายตัว ท่านว่าเป็นคนเข้มแข็ง ใจคอแข็งแกร่งไม่ยอมลงใครง่าย ๆ ไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายต่าง ๆ มุ่งแต่ความมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ ท่านสรรเสริญว่าดวงชาตาที่มีพระเคราะห์ ได้ตำแหน่งอุจจ์ว่าเป็นดวงดี มีความสมบุรณ์พูนสุขกว่าตระกูล มีคำทำนายดวงชาตาที่ได้ตำแหน่งอุจจ์หลายตัวไว้ดังนี้
ดวงชาตาใดได้อุจจ์ ๑ ตัว จะตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิประพฤติการกุศล ได้อุจจ์ ๒ ตัว จะเป็นปราชญ์ รู้อรรถธรรมมาก ได้อุจจ์ ๓ ตัว จะได้เป็นอำมาตย์ ได้อุจจ์ ๔ ตัว จะได้เป็นกษัตริย์ ได้อุจจ์ ๕ ตัว จะได้เป็นจักรพรรดิราช ได้อุจจ์ ๖ ตัว จะได้เป็นพระอรหันต์ ได้อุจจ์ ๗ ตัว จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ได้อุจจ์ ๘ ตัว จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับดาวพระเคราะห์ที่จะได้ตำแหน่งอุจจ์ทั้ง ๘ ตัวนั้น จะเป็นได้ก็แต่ในตำราขับพระเคราะห์เข้าอุจจ์ โดยธรรมดาแล้วจะเป็นไปไม่ได้

นิจ แปลว่าต่ำ ดาวพระเคราะห์ที่เป็นนิจจะส่งผลกดดวงชาตาให้ต่ำลง ไม่มีกำลังให้คุณแก่ดวงชาตา ทำให้ถอยวาสนา เป็นคนอาภัพ ดาวพระเคราะห์ที่อยู่ในราศีเปลี่ยนเรือนกับอุจจ์ จัดเป็นดาวพระเคราะห์คู่ศัตรู เรียกว่านิจ ส่งผลให้ดุจดังปรเกษตรเป็นศัตรูกับเกษตร เช่นอาทิตย์อยู่เมษ และเสาร์อยู่ตุลย์ จัดว่าเป็นอุจจ์ แต่ถ้าเสาร์มาอยู่เมษ อาทิตย์มาอยู่ตุลย์ จัดว่าเป็นนิจ มีคำทำนายดาวพระเคราะห์ที่เป็นนิจ ดังนี้
อาทิตย์ เป็นนิจในราศีตุลย์ จะเป็นทาสแก่ตนเอง มีญาติมิตรล้วนแต่เป็นคนชั้นต่ำ มีศัตรูเบียดเบียนมาก
จันทร์ เป็นนิจในราศีพิจิก (ตั้งแต่ ๑ - ๓ องศา) จะมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมาก มีทรัพย์ก็มักฉิบหาย
อังคาร เป็นนิจในราศีกรกฏ หาทรัพย์มิได้ จะเป็นทาษผู้อื่น
พุธ เป็นนิจในราศีมิน (ตั้งแต่ ๑-๑๕ องศา) จะมีญาติมักเป็นทาษเขา
พฤหัสบดี เป็นนิจในราศีมังกร เจรจามักผิด ทำให้เกิดโทษเพราะวาจา
ศุกร์ เป็นนิจในราศีกันย์ มีบุตรมักตาย หาพืชพันธุ์มิได้
เสาร์ เป็นนิจในราศีเมษ จะเป็นคนทุศีลหาญาติมิได้
ราหู เป็นนิจในพฤกษภ จะต้องพันธการจองจำ

อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
ดาวพระเคราะห์ที่เป็นอุจจาวิลาส คือดาวพระเคราะห์ที่เป็นวินาสน์ คือเป็น ๑๒ กับ ตำแหน่งอุจจ์ของตนเอง เช่นอาทิตย์อยู่ราศีเมษเป็นอุจจ์ เมื่ออาทิตย์อยู่ราศีมีน จะเป็นอุจจาวิลาส ดาวพระเคราะห์ที่โคจรเข้าใกล้เรือนอุจจ์ของตน จัดว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่มีกำลังมาก ส่งผลคุณทางดีให้มีคำทำนายดาวพระเคราะห์ ที่เป็นอุจจาวิลาส ดังนี้
อาทิตย์ เป็นอุจจาวิลาส จะเป็นอำมาตย์ ชอบทำราชการ จะเป็นผู้รอบรู้ในราชกิจ
จันทร์ เป็นอุจจาวิลาส จะเป็นคนมีเสน่ห์ มีปัญญา และมีทรัพย์ จะได้เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลาย
อังคาร เป็นอุจจาวิลาส ชอบเป็นทหาร จะชนะศัตรู
พุธ เป็นอุจจาวิลาส มีเดชมาก มีปัญญาเป็นอาวุธ และจะเป็นที่ชอบใจแก่ญาติทั้งหลาย
พฤหัสบดี เป็นอุจจาวิลาส จะได้เป็นครูแห่งท้าวพระยา จะได้เป็นขุนนาง อุดมกว่าญาติทั้งหลาย
ศุกร์ เป็นอุจจาวิลาส จะเป็นพ่อค้ามีทรัพย์มาก ถ้าทำราชการจะได้เป็นปุโรหิต
เสาร์ เป็นอุจจาวิลาส จะได้เป็นเศรษฐีมีแก้วแหวนเงินทองมาก จะบริบูรณ์ด้วยข้าคน
ราหู เป็นอุจจาวิลาส ชอบเป็นทหาร มีเดชแกล้วกล้า จะชนะศัตรู
ดาวพระเคราะห์ที่อยู่ราศีข้างหน้าราศีอุจจ์ของตน เรียกว่าอุจจาภิมุข ถือว่าให้คุณเช่นกัน

มหาจักร
ดาวพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักร ท่านนิยมว่าดีนัก มีคำทำนาย ดังนี้
อาทิตย์ เป็นมหาจักร จะมียศศักดิ์ยิ่งใหญ่
จันทร์ เป็นมหาจักร จะได้คู่ครองที่ดี เป็นที่พึ่งแก่ตน
อังคาร เป็นมหาจักร จะมีสติปัญญา มีบุญวาสนา
พุธ เป็นมหาจักร จะเป็นผู้ที่อ่อนหวานมีบริวารมาก
พฤหัสบดี เป็นมหาจักร จะเจริญด้วยวุฒิ เป็นที่บูชาของมหาชนทั่วไป
ศุกร์ เป็นมหาจักร จะมียศ และทรัพย์มาก
ราหู เป็นมหาจักร จะเจริญด้วยโภคทรัพย์ มีชัยแก่ศัตรู

ราชาโชค
ดาวพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชค จะให้คุณแก่เจ้าของดวงชาตาให้เป็นผู้มีทรัพย์สินบริบูรณ์ มีอำนาจและประสบโชคลาภ มีตำแหน่ง ดังนี้
อาทิตย์ เป็นราชาโชค จะมีอานุภาพมาก เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
จันทร์ เป็นราชาโชค จะได้คู่เป็นคนสูงศักดิ์ สตรีผู้ใหญ่จะให้ความเมตตา
อังคาร เป็นราชาโชค จะได้มิตรสหายเป็นที่พึ่ง
พุธ เป็นราชาโชค จะมีสติปัญญามาก เจรจาอ่อนหวาน
พฤหัสบดี เป็นราชาโชค จะมีความสุข ผู้ใหญ่จะชุบเลี้ยง
ศุกร์ เป็นราชาโชค จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน เงินทอง ทำราชการดี
เสาร์ เป็นราชาโชค ทำราชการฝ่ายทหารดี อายุยืน
ราหู เป็นราชาโชค จะอุดมด้วยทรัพย์กว่าญาติทั้งหลาย

หลักการพิจารณาดูสมพงษ์ของหญิงชาย ว่าจะเป็นคู่สมพงศ์ (เนื้อคู่) กันหรือไม่ หากอยู่ด้วยกันแล้วจะดี
๑. ให้ดูที่ลัคนาและที่จันทร์ ในดวงชาตาของคนทั้งสองนั้น ถ้าลัคนาและจันทร์อยู่ร่วมกัน จะมีความเจริญรุ่งเรืองดีนัก
๒. ดูดาวที่เป็นคู่มิตรกันคือ อาทิตย์ กับ พฤหัส จันทร์ กับ พุธ ศุกร์ กับ อังคาร เสาร์ กับ ราหู
ดังคำกลอนว่า
อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์
ศุกร์ปากหวาน อังคารรับเอา ราหูกับเสาร์ เป็นมิตรแก่กัน
๓. ดูดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันคือ อาทิตย์ กับ อังคาร พุธ กับ ราหู ศุกร์ กับ เสาร์ จันทร์ กับ พฤหัส
ดังคำกลอนว่า
อาทิตย์ ผิดกับอังคาร พุธอันธพาล วิวาทกับราหู
ศุกร์กับเสาร์ เป็นเสี้ยนศัตรูกัน จันทร์กับครู เป็นอริต่อกัน

ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล (เว็บโหราศาสตร์ไทย)


Create Date : 15 กันยายน 2549
Last Update : 23 กันยายน 2549 11:41:53 น. 47 comments
Counter : 6512 Pageviews.

 
เอาเป็นว่าผมจะดูดวงให้เพื่อนๆ สัก 3 คนแรก(หนูทดลองหรือปล่าวเนี่ย)ที่อยากให้ผมดูดวงให้ครับ ดูสนุกๆกัน ครับ
สิ่งที่ต้องรู้ก็ วัน เดือน ปี และ เวลา เกิดครับ ถ้าเวลาเกิดไม่มีผมขอไม่ดูให้นะครับ เอาเป็นคนที่ ครบนะครับ และจังหวัดที่เกิดครับ ถ้าใครเคยผูกดวงมาแล้วก็มาให้ดูได้นะครับ


โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:14:26:47 น.  

 
ดอกไม้ชนิดไหน ที่เพื่อนๆ หลับตาแล้ว นึกถึง นั่นแหละที่บอกความเป็นตัวของตัวคุณได้ดีทีเดียว

ดอกกุหลาบ

เริ่มต้นกันที่ดอกกุหลาบก่อนเลย ในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีของดอกไม้ทั้งมวล แถมยังถูกนำมาใช้เป็นดอกไม้เพื่อแสดงความรักอีกด้วย เริ่ดซะไม่มี คนที่ชอบดอกกุหลาบนั้น ออกจะรักสวยรักงามมากสักหน่อย ชอบชีวิตที่หรูหราโอ่อ่า สะดวกสบาย หรือการเป็นคนเด่นดังมีชื่อเสียง ไปไหนมาไหนคนรู้จักไปหมด นอกจากนี้ยังเป็นคนที่กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ชอบแสวงหาประสบการณ์ดี ๆ ให้กับชีวิของตนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ดอกทานตะวัน

คนที่ชอบดอกทานตะวัน จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก และถือดีในความรู้ความสามารถของตัวไม่น้อย ชอบพึ่งพาลำแข้งของตัวเองมากกว่าไปงอนง้อขอใครกิน ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้สูง ๆ แต่ความเป็นคนเก่ง สนใจใคร่รู้ รวมทั้งขยันขันแข็ง ก็ทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีใจคอกว้างขวาง มีเพื่อนฝูงมากมาย และชอบเข้าสังคม แต่จะเป็นคนที่ไม่แคร์ใครนัก

ดอกมะลิ

สำหรับคนที่ชอบดอกมะลิ ดอกไม้ไทยสีขาวที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมนี้ อุปนิสัยมักเป็นคนเรียบร้อย อ่อนโยน ค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกอยู่สักหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความเป็นคนเจ้าระเบียบที่ชอบความเรียบร้อยงดงามนั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความรู้สึกอ่อนไหวมาก จะรู้สึกไวว่าใครคิดเช่นไรกับตน และเป็นคนคิดมาก ช่างวิตกกังวลไปกับคำพูดคนอื่น แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ที่ชอบชีวิตเรียบง่าย รักสงบ และเป็นตัวของตัวเองดีทีเดียว

ดอกเบญจมาศ

คนที่ชอบดอกเบญจมาศ เป็นคนที่ชอบความเรียบง่าย ธรรมดา ๆ ชอบใช้ชีวิตในการทำงาน เข้ากับคนง่าย ผูกมิตรกับคนเก่ง ช่างเจรจา เพราะไม่มีบุคลิกถือตัว ไม่ใช่คนที่มีเสน่ห์โดดเด่นอะไรนักกับเพศตรงข้าม และไม่ค่อยสนใจในเรื่องเหล่านี้ รักง่ายลืมง่ายว่างั้นเถอะ แต่จะไปให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ แสวงหาประสบการณ์ให้ชีวิตมากกว่า เป็นคนขยัน ชอบการทำงาน แต่ว่าต้องเป็นงานที่ไม่มีความซ้ำซากจำเจจนเกินไป

ดอกกล้วยไม้

คนที่ชอบดอกกล้วยไม้จะเป็นคนที่อ่อนโยน นิ่มนวล โรแมนติกมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีความอดทนหนักแน่นอยู่ในตนเองด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบชีวิตเรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่จะชอบการค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสิ่งที่ดีกว่า โดยผ่านการคิดหน้าคิดหลังรอบคอบมาแล้ว เป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและชอบแก้ปัญหาด้วยการประนีประนอม

ดอกบัว

สำหรับคนที่ชอบดอกบัว มักเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แถมยังเต็มไปด้วยความเมตตาปราณี ไม่รู้จักโกรธเกลียดใครหรอก ไม่ว่าใครจะมายังไงก็ดีกับเขาไปหมด มีอารมณ์และความรู้สึกอันละเอียดอ่อนที่ดึงดูดให้คนเข้ามาหามาพึ่งพาทางด้านจิตใจ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ได้เกี่ยวข้องกับคนมากมาย แม้ว่าจะรักความสงบสักแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ยังเป็นคนที่รักครอบครัวมากอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ดอกหญ้า

สำหรับคนที่ชอบดอกหญ้าเล็ก ๆ ตามริมทาง ไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรก็ตาม นิสัยมักเป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบผูกพันหรือมีพันธะกับใคร แม้แต่คนในครอบครัวตัวเองก็ตาม ชอบใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ เดินทางไปนั่นมานี่เพื่อแสวงหาประสบการณ์ชีวิต เพราะความเป็นคนที่ชอบศึกษาและเรียนรู้เอามาก ๆ นั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ให้ค่าความสำคัญต่อเรื่องความซื่อสัตย์และคุณธรรมความดีเป็นอย่างยิ่ง จะทนไม่ได้เลยหากโดนโกหกหลอกลวง

ดอกทิวลิป

คนที่ชอบดอกทิวลิปมักมีนิสัยช่างคิดช่างฝัน เต็มไปด้วยจินตนาการที่ลื่นไหลไม่ยอมหยุด ทั้งยังมากด้วยอารมณ์อันโรแมนติกเต็มเปี่ยมในหัวใจ หลงรักคนง่าย แต่ก็จะเปลี่ยนใจง่ายเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มักช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มอกเต็มใจเสมอ เป็นที่พึ่งพิงของคนที่มีความทุกข์ได้อย่างวิเศษ แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองมาก ไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามายุ่งในเรื่องส่วนตัว

ดอกราชพฤกษ์

คนที่ชอบดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยเรานั้น มักเป็นนักมนุษยธรรม เป็นคนใจบุญ ใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุก ๆ คน ชอบความเท่าเทียม และต้องการเห็นคนทุกคนเสมอภาคกัน นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า รักอิสระ และจะไม่ยอมให้กฎเกณฑ์ใด ๆ เข้ามามีอิทธิพลในชีวิต เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ มีเพื่อนมาก และรักเพื่อนฝูงเท่าเทียมกันทุกคน มีความเป็นผู้นำทางความคิดในสังคม

ดอกบานไม่รู้โรย

คนที่ชอบดอกบานไม่รู้โรยจะเป็นคนเงียบ ๆ ดูธรรมดา แต่จะมีความเยือกเย็น หนักแน่น เอาจริงเอาจัง และค่อนข้างจะถือตัวอยู่สักหน่อย ไม่ชอบให้ใครมาพูดเล่นด้วยเรื่อยเปื่อย ดูเหมือนเป็นคนเย็นชา ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ จึงไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าใกล้นัก อย่างมากก็มองดูด้วยความชื่นชมอยู่ห่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ไม่ชอบชีวิตที่ตื่นเต้นโลดโผน แต่ต้องการความหนักแน่นที่ต่อเนื่องมั่นคง และเสมอต้นเสมอปลายมากกว่า

ดอกซ่อนกลิ่น

มาถึงคนที่ชอบดอกซ่อนกลิ่นกันบ้าง แม้ว่าบางคนอาจจะถือเป็นดอกไม้ที่ไม่นิยมนำมาประดับบ้านในเวลาปกติก็ตาม แต่ก็มีคนชอบไม่น้อยเลยทีเดียว นิสัยของคนที่ชอบดอกซ่อนกลิ่นนี้ดูผิวเผินอาจจะคิดว่าเป็นคนง่าย ๆ แต่ถ้าได้คบหาจะพบว่าเป็นคนที่มีความลึกซึ้งมาก ทั้งยังเป็นคนที่เชื่อมั่นและหยิ่งทะนงในตัวเองอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึก มักไม่มีใครรู้ว่าคิดอะไรอยู่ และยังไม่ใช่คนที่เปิดเผยตัวให้ใครเข้ามารู้จักง่าย ๆ ถ้าไม่มีความคิดลึกซึ้งเพียงพอ

ดอกเฟื่องฟ้า

สำหรับคนที่ชอบดอกเฟื่องฟ้าที่เป็นดอกไม้ธรรมดา แถมยังดูออกไปทางเชย ๆ อีกต่างหาก มักเป็นคนที่มีความเป็นกันเอง ชอบแสวงหาเพื่อน หรือหยิบยื่นมิตรภาพให้ใครต่อใครเสมอ ชอบดูแลช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีเต็มเปี่ยม ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่เปราะบาง เจ็บปวดง่าย แต่จะไม่ใช่คนฟูมฟาย หรือต้องการให้ใครมาปลอบโยน เป็นคนที่มีความอดทนเป็นเลิศพอ ๆ กับความอ่อนไหว ปรวนแปรในจิตใจ
ยิบของคนอืนเค้ามา ครับ


โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:16:52:24 น.  

 
เกิดวันที่ 9 ก.พ. พ.ศ.2533 เวลา 09.23น. จังหวัด กรุงเทพ


โดย: someone IP: 124.120.28.89 วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:19:09:44 น.  

 
ชอบหลายอย่างโดย: รักดี วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:19:37:12 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมบ้านค่ะ เจ้าของบ้านสบายดีนะคะ...


โดย: Maihom (Maihom ) วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:19:45:22 น.  

 
ดอกเบญจมาศโดย: รักการ์ตูนทิงทัย วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:0:15:41 น.  

 
เหอะ..เหอะ..เผลอประเดี๋ยวเดียว พัฒนาบล็อคไปเยอะเลยน้า...ทั้ง background แล้วก็สาระ ...ผมตามไม่ทันเลย วัยรุนจริงๆน้าคุณภาสกร


โดย: jumppy วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:9:24:26 น.  

 
ขอบคุณครับ พี่ก็พอลองทำก็ไปเรื่อยครับ ช้างที่บ้านพี่แทงช่อหรือยัง ครับ ตอนนี้กล้วยไม้ที่บ้านพี่คงแทงดอกกันแยะเลยหรือปล่าวครับ ส่วนที่บ้านผมโรคตายพอสมควรครับ เป็นทุกโรคในตำราเลย ตอนนี้ต้องทำใจครับ ค่อยหาทางแก้ไป ครับ ผม


โดย: ชายหยก IP: 125.25.16.255 วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:14:06:20 น.  

 
สวัสดีครับน้อง someone ไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายครับ ดูจากดวงคุณเป็นคนที่มีเสน่ามากนะครับ ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงในดวงบอกว่าเป็นคนหน้าตาดี ครับ แต่ทำอะไรไม่ค่อยเหมือน ชาวบ้าน ครับ
นิสัยเป็นดาว พุธ ครับ เป็นคนใจอ่อน ครับ เสียดายอายุยังน้อยไปหน่อย ครับ 16ปี 7เดือน 7วัน ครับ เลยไม่สามารถทราบว่าได้ว่าดูดวงนี้จะจริงหรือปล่าว ครับ เป็นคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับ ญาติพี่น้อง ครับ ไม่รู้เป็นครอบครัว
ใหญ่หรือปล่าวเห็นมีเรื่องหลายอย่างจังเลย
การเรียนผมว่าเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หนา รู้สึกว่ามีอุปสรรคมากเลยทำไมเป็นอย่างนั้นหนอ
อนาคตการงานก็เป็นแบบนี้ ต้องรอ 32-35 ครับ ถึงจะได้ดีไปโลดครับ แต่เป็นคนสมองดีนะครับ อาจจะใช้ไปในยังไม่ทุกทาง ครับ
ดวงนี้ชีวิตด้านความรัก ก็เหนื่อยครับ มีแฟนเยาะเหมือนกัน นะเนี่ย แต่จะได้คนที่เรารักเค้าก็ไม่ง่าย ครับ ก็คงต้องเหนื่อยครับ
อย่าเชื่อคนง่ายครับ จะทำให้ทุกข์ตลอดครับ แล้วคงมีมาให้เห็นเรื่อย ครับ คุณมีรางสังหรณ์ ครับ เชื่อรางสังหรณ์ไว้จะดี ครับ ในดวงมีอุบัติเหตุ ครับ ต้องระวังครับ อาจจะมีแผลที่ศรีษะนะครับ
เป็นคนดวงดี ครับ อานาคตจะมีชื่อเสียงครับ แน่นนอน ครับ แต่ปัญหาก็ไม่น้อย ครับ นอกนั้นดีหมดครับอ๋อ ใช้เงินต้องระวังนะครับ
ปีที่ผ่านมานี้อาจะมี ปัญหาด้านสุขภาพ หรือย้ายที่อยู่เดินทางไกล มีปัญหากันญาตินิดหน่อย ครับ
จบแล้ว ไม่รู้แม่นหรือปล่าว ครับ สนุกกันนะครับ ว่างส่งรูปมาให้ดูบ้างนะครับ จะได้รู้ว่าศาสตร์นี้แม่นหรือปล่าว ครับ ตอบกลับมาด้วยนะครับ มีอะไรก็ถามมาครับ
แต่อยากให้เป็นผู้ใหญ่หน่อย ครับ จะได้รู้ว่าแม่นหรือปล่าวเพราะได้ผ่านมาครึ่งแล้ว พี่jumppyโดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:14:43:39 น.  

 
ผมดูให้ 3 คน ครับ ไปหนึ่งแล้วหลังจากนั้นใครจะให้ผมดูต้องซื้อกล้วยไม้ส่งมาให้ผมนะเป็นค่ายกครู หวายไม่เอานะครับ


โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:14:49:46 น.  

 
การ์ตูนแมนๆที่อ่านอยู่ก้อประมาณแนวๆเรื่อง น้ำตาเพรชฆาต คะ


โดย: รักการ์ตูนทิงทัย วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:21:52:47 น.  

 
เหอๆๆ อยากดีดวงบ้างอะค่ะ ยังทันม่ะค่ะ

อิอิ

ปล.ขอบคุณนะค่ะ ที่ไปแวะcomment ให้อะค่ะ ว่างๆไปเยี่ยมอีกนะค่ะ เพิ่มมาอีกอันแล้วอะค่ะ


โดย: neppen (neppen ) วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:3:32:05 น.  

 
ได้ครับ เป็นคนที่ 2 ครับ เหลืออีก 1 ครับ


โดย: ชายหยก IP: 125.25.11.195 วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:17:07:29 น.  

 
เป็นคนโง่เรื่องต้นไม้ ดอกไม้มากๆ เลย (แล้วมันรู้เรื่องไรบ้างเนี่ย) แต่แวะมาทักทายค่ะ


โดย: อุรัสยา วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:18:45:29 น.  

 
เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 เวลา 17.20น. จังหวัด กรุงเทพ


โดย: mynth IP: 124.120.220.162 วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:20:22:16 น.  

 
น้อง myntp ของทราบชื่อจริงหน่อนนะคร้บ ผมดูเป็นคน ที่3 ครบแล้วคนที่ 2สงวนให้neppen ครับ 2 วันครับ ถ้าไม่แจ้งวันเดือนปีมาถึอว่าสละสิทธิ์นะครับ


โดย: ชายหยก IP: 203.188.7.208 วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:21:19:07 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมชมบ้านอีกครั้งค่ะ วันนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องดอกไม้ เราชอบไม้หอมทุกชนิด แต่ชอบดอกบัวเป็นพิเศษค่ะ...


โดย: Maihom (Maihom ) วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:21:24:48 น.  

 
ไม่สละสิทธิ์ค่ะ 5 กุมภา 2523 ค่ะ แม่บอกเกิด 4 ทุ่มพอดีอะค่ะ จังหวัดนครปฐมค่ะ วันอังคารค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ


โดย: neppen (neppen ) วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:22:15:01 น.  

 
ดวงของน้อง myนะครับตามผูกด้วย ลักขนาอยู่ราศี เมษสงสัยจะเป็นคนขึ้อึดอัดในที่แคบๆหนา นิสัยนะครับ เป็น
ดาวพฤหัส เป็นคนชอบสั่งสอนคนออกจะขี้บ่นนิดหน่อยแต่หวังดีกับเพื่อนเสมอนะ ครับ นิสัยคณุครูครับ ตามดวงจักร
ตามดวงเป็นคนมัธยัสนะครับ เป็นคนที่หาเงินเก่งนะเนี่ยอนาคตทุกลมหายใจเรื่องเงินสำคัญครับ แล้วหาเก่งเสียอีก
อาจจะมีการหุ้นกับเพื่อนในการลงทุนนะครับ ชีวิตคู่แฟนเป็นคนร่าเริง ครับฐานะแฟนมั่นคงดีครับ เป็นหนุ่มเจ้าสำอาง
การงานอนาคตก็ดี ครับ ดูรวมแล้วดวงใช้ได้เลย ครับ ชีวิตดำเนินแบบเรียบง่ายไปเรื่อยๆครับ ไม่มีอะไรโลดโผน ครับ
อยากรู้อะไรถามมานะครับ ยิ่งแก่ยิ่งรวย ครับโดย: ชายหยก IP: 203.114.117.66 วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:22:15:11 น.  

 
สวัสดีครับ น้องเล็กใช้ชื่อเล็กหรือปล่าวหนอถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ
ดวงนี้เหนื่อยมากครับ อุปสรรคมากจังเลยเห็นดวงแล้วเหนื่อยแทน ครับ
ดีนะครับน้องเกิดราศีกันย์นะครับ ตามผูกดวงเริ่มจากดวงจักรนะครับ
น้องเป็นคนที่มีจิตใจ เป็นดาวเสาร์ ครับ มีความอดทนมา ถ้าเป็นหนังจีนก็ประเภทแก้แค้นสิบปีก็ยังไงสาย
เริ่มจากชีวิต ทำอะไรก็รู้สึกว่าทำอะไรช้ากว่าเพื่อนครับ ไม่ค่อยได้อย่างใจ แล้วอุปสรรคมีมาตลอดครับ แต่
ละครั้งก็เหนื่อยเอาการเลย ครับ
เรื่องการเงินก็บดจะได้มาก็ก้อนใหญ่ครับ เสียก็ก้อนใหญ่เหมือนกัน มีเรื่องให้ใช้เงินตลอดเลยนะเรานี่
เรื่องคู่ครอง ตัวจริงเป็นคนทีดีครับ นิสัยเป็นดาวพฤหัสครับ แต่คงครบกับลึกหรือเก็บเป็นความลับ ครับ ไม่แน่น
นะแฟนอาจจะเด็กกว่าด้วยนะครับ ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยดวงนี้เหนื่อยหลายเรื่องครับ
การงานก็เหนื่อย ครับ หรือได้มาจากอุปสรรค ครับ อาจจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการแก้ไขครับ ดีนะเนี่ยเป็นคนที่
มีความอดทน ครับ
ไม่รู้จะทายอะไรแล้ว เอาเป็นว่าตามคำนายข้างล่างนะครับ (50)ครับ
เกิดวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ ค.ศ. ๑๙๘๐ เกิดเวลาสุทธิที่ ๒๑:๔๑ น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วย เทศาตรีฤกษ์
จันทรคติ วันอังคาร แรม ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะแม จ.ศ. ๑๓๔๒
เวลาเกิดจริง ๒๒:๐๐ น. ตัดเวลาท้องถิ่น จ.นครปฐม -๐๐:๑๙:๔๕ วินาที เหลือเวลาเกิดสุทธิ ๒๑:๔๑ น.
ณ วันนี้เจ้าชะตา เล็ก สงวนนามสกุล อายุได้ : ๒๖ ปี ๗ เดือนกับอีก ๑๓ วัน (นับเป็นจำนวนวันได้ ๙,๗๒๒ วัน)
คนาสถิตราศีกันย์ (๕)
ลัคนาสถิตราศีกันย์ พยากรณ์ตามลักษณะราศีเจ้าชะตามักเป็นคนมีรูปร่างอรชอ้อนแอ้น มีผิวขาวปนเหลือง สงบเสงี่ยมเจียมตัวรักสวยรักงาม ชอบความสะอาด พิถีพิถันในการแต่งตัว ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย พูดจาไพเราะ มักมีตำหนิเป็นไฝปานที่แขนมือ หรือไหล่แห่งใดแห่งหนึ่ง งานที่เหมาะสำหรับคุณควรเป็นงานนักประพันธ์ นักเขียน และเป็นหัวหน้าในหน่วยงานอื่นๆ โรคที่มักเกิดขึ้นถ้ามีคือโรคโลหิตจาง หลอดลมเอกเสบ หืด หอบ

สีและอัญมณีที่ถูกโฉลกประจำราศี
สีและอัญมณีที่ถูกโฉลก เสริมดวงชะตาและทำให้เกิดโชคลาภ คือสีเขียว อัญมณีคือมรกต,หยก,เขียวส่อง สีและอัญมณีที่ห้ามใช้คือสีม่วงคราม,แสดและส้ม อัญมณีคือโกเมน,พลอยสีส้ม, พลอยสีม่วงคราม

ดังคำกลอนที่ผูกไว้ดังนี้

ลัคนา สถิต ราศีกันย์ รูปร่างนั้น อรชร และอ้อนแอ้น
มีผิวขาว ปนเหลือง เป็นเขื่องแดน สิ่งทดแทน ชอบเสงี่ยม และเจียมตน
ส่วนไฝปาน ตำหนิ ชี้บอกไว้ แขนมือไหล่ ต้องมี สักแห่งหน
ชอบระเบียบ เรียบร้อย ที่คอยยล นิสัยตน เกรงผิดพลาด ทุกคาดครา
ไม่ชอบเอา เปรียบใคร ในทุกสิ่ง พูดจาจริง ไพเราะ รักสวยหนา
มักสนใจ ใฝ่ธรรม พระสัมมาฯ เป็นหัวหน้า นักประพันธ์ บัณฑิตชน
เอาชนะคน อื่นได้ ด้วยความดี และพร้อมที่ เสียสละ ทุกแห่งหน
และยกย่อง คนอื่น เสมอดล โรคของตน โลหิตจาง ระวังที
ทั้งหลอดลม โลหิต พิษอักเสบ ต้องปวดเจ็บ แถมหอบหืด โรคเหล่านี้
จงระวัง โรคภัย ให้จงดี ตามที่มี ลิขิตไว้ เตือนใจเอยฯ

ดาวจันทร์กุมลัคน์ (๒-ลั)
ดาวจันทร์กุมลัคน์ ทำนายว่า อ่อนหวาน นิ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับคนอื่น หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ง่าย เพ้อฝัน จินตนาการกว้างไกล เอาอกเอาใจเก่ง ไม่แข็งขืน ทำตัวสบาย ๆ ชอบเป็นผู้ตาม มากกว่าผู้นำ และมักจะเป็นผู้ตามที่ดี

ดาวเสาร์กุมลัคน์ (๗-ลั)
ดาวเสาร์กุมลัคน์ ทำนายว่า เจ้าทุกข์ คิดมาก งานหนัก แบกภาระรับผิดชอบสูง มักขี้โรค มองโลกในแง่ร้าย ทำอะไรมักจะพบกับปัญหาอุปสรรคเสมอ เชื่องช้า ไม่กระตือรื้อร้นเท่าที่ควร มักซังกะตายในเรื่องของรัก ๆ ใคร่ ๆ สมรสช้า จะสมรสมีอายุเหยียบย่างเข้าวัยกลางคน

มาตรฐานดาว (คุณภาพดาว)
[ดาวมาตรฐาน ราศีจักร]
ดาวจันทร์เป็นราชาโชค
ดาวจันทร์เป็นราชาโชค (ส่งผลดีมากต่อเจ้าชะตา) จะได้คู่ครองที่เป็นคนสูงศักดิ์ มีความรู้สติปัญญาดี และคู่ครองกับคุณจะเข้าใจกันและเกื้อกูลกันดี อีกอย่างจะมีสตรีผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาและให้การสนับสนุน

ดาวราหูเป็นประ
ดาวราหูเป็นประ (ส่งผลไม่ดี) ทำนายว่า มักมีนัยตาเอียง จิตใจกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวใคร โกรธง่ายหายเร็ว

[ดาวมาตรฐาน นวางค์จักร]
ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักร
ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักร (ส่งผลดีมากต่อเจ้าชะตา) จะมียศฐาน์บรรดาศักดิ์สูง ทำราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งประจำโชคดีอยู่เสมอ มีคนเคารพนับถือมาก

ดาวจันทร์เป็นมหาอุจจ์
ดาวจันทร์เป็นมหาอุจจ์ (ส่งผลดีมาก) มีความสุขดี จะไปในที่ใด ย่อมมีสง่างามในท่ามกลางมหาชนจะมียศฐาน์บรรดาศักดิ์ มีฐานะมั่นคง

ดาวอังคารเป็นประ
ดาวอังคารเป็นประ (ส่งผลไม่ดี) ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงที่จริงใจกับตัวเองนัก ทั้งอาภัพญาติพี่น้อง ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตด้วยตนเองอยู่เสมอ พึ่งพาใครไม่ค่อยได้

ดาวพุธเป็นประ
ดาวพุธเป็นประ (ส่งผลไม่ดี) ทำนายว่า มักแต่งงานบ่อย เพราะหาคนที่จริงใจไม่ได้ หรือไม่เช่นนั้น แต่งแล้วก็ไม่มีบุตรอาภัพทั้งบุตรและภรรยา

ดาวเสาร์เป็นเกษตร
ดาวเสาร์เป็นเกษตร (ส่งผลดี) ดาวเสาร์หรือดาวราหู เป็นเกษตร จะมีทรัพย์สินบริวาร มีลูกน้องที่ซื่อสัตย์มีโชคลาภเสมอ แต่เป็นคนตระหนี่ทรัพย์ ไม่ทำบุญสุนทาน และจะมีผมบาง

มีดาวจันทร์ (๒) เป็นกาลกิณี ราศีกันย์ ตกภพตนุ
กาลกิณีอยู่ในภพตนุ ทำนายว่า ตนเองทำความเสื่อมเสียให้กับตนเอง เกิดจากความหลงมัวเมาจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน

ความสัมพันธ์ของดาวกับภพ
ดาวอาทิตย์ อยู่ในภพปุตตะ (ราศี ๙ มังกร)
ดาวอาทิตย์ อยู่ในภพปุตตะ จะมีชื่อเสียงตั้งแต่วัยหนุ่มสาว คุณเป็นคนชอบเสี่ยงโชค กล้าได้กล้าเสียในการประกอบธุรกิจลงทุน เป็นคนอารมณ์ดี จิตใจดีมีเมตตาธรรม ชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเสมอ ถ้าได้รับการร้องขอ
ดาวอาทิตย์ ตกอยู่ใน ภพปุตตะ ชื่อเสียงจะ มีขึ้น วัยยังน้อย
ชอบเสี่ยงโชค ลงทุนทำ หากินพลอย โชคจะลอย เฟื่องฟู ในเยาว์วัย
มีความสุข สนุกร่าเริง ตลอดเวลา เจรจา รักทุกคน ไม่หวั่นไหว
ปฏิภาณ ไหวพริบ ก็ว่องไว ทุกอย่างไซร้ ล้วนดี เท่านี้แลฯ

ดาวอังคาร อยู่ในภพวินาศ (ราศี ๔ สิงห์)
ดาวอังคาร อยู่ในภพวินาศ ข้อควรระวังสำหรับคุณคือเรื่องความเป็นคนเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เป็นคนที่ไว้ใจยากอีกอย่างชีวิตคู่ของคุณไม่ค่อยราบรื่นนัก มักจะต้องเลิกลากันไป เพราะความเห็นไม่ตรงกัน
ดาวอังคาร ตกใน ภพวินาศ ชะตาวาด ว่าไว้ใจ ไม่ได้หนอ
มักกะล่อน ค่อนข้าง จะชีกอ มีเล่ห์ล่อ แพรวพราว เอารอดตัว
ไม่ราบรื่น ขืนมี ชีวิตคู่ ตามที่ดู จะเลิกร้าง ทางสลัว
จะมีคน ทรยศ หักหลังตัว ด้วยความชัวร์ ก็หักหลัง คนอื่นเป็นฯ

ดาวพุธ อยู่ในภพอริ (ราศี ๑๐ กุมภ์)
ดาวพุธ อยู่ในภพอริ คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ทำอยู่ เพราะมีปัญหากับลูกน้อง บริวาร หากคุณให้คนหยิบยืมเงินยากที่จะได้คืน และหากคุณไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรยืมเงินใคร เพราะคุณจะประสบความยุ่งยากในการใช้คืน
ดาวพุธตก อยู่ใน ภพอริ ชีวิตสิ ยุ่งยาก เรื่องหนี้สิน
จะใช้คืน ลำบาก มากมลทิน ผลถวิล ด้านรายได้ ไม่ค่อยดี
ในการงาน ทำอยู่ จะลำบาก ปัญหามาก กับสมุน หนุนหน่ายหนี
โรคเกี่ยวข้อง ทางกาย ทายว่ามี โรคว่านี้ คือทางเดิน ลมหายใจฯ

ดาวพฤหัส อยู่ในภพวินาศ (ราศี ๔ สิงห์)
ดาวพฤหัส อยู่ในภพวินาศ คุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาด มีความรู้ดี คุณควรระวังเรื่องการใช้ความรู้สติปัญญา และความฉลาดของคุณไม่ควรใช้ความรู้ในทางที่ผิด ซึ่งถ้าคุณใช้ความรู้ในทางที่ผิด คุณจะพบกับความวิบัติ ความล้มเหลว และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อตัวคุณเอง
ดาวพฤหัส อยู่ใน ภพวินาศ คุณฉลาด มีความรู้ ว่าไม่น้อย
หากคิดดี ทำดี ก็ไม่ด้อย ทำเพียงน้อย แต่ได้มาก หากคิดดี
แต่วันใด ที่คิดชั่ว มั่วอบาย ผลสุดท้าย ต้องวินาศ อาจหมองศรี
ต้องล้มเหลว กิจการ งานที่มี เหมือนอัคคี เผาตน ไปจนตายฯ

ดาวศุกร์ อยู่ในภพอริ (ราศี ๑๐ กุมภ์)
ดาวศุกร์ อยู่ในภพอริ คุณเป็นคนสนใจเรื่องการกิน เป็นนักชิมตัวยง ช่วงแรกชีวิตจะประสบความลำบาก แต่หลังจากแต่งงานมีคู่ครองไปแล้วจะสุขสบาย ทำให้ฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ คนเอาใจใส่กับการแต่งตัว ชอบความเป็นระเบียบ ลูกน้องบริวารล้วนวางใจได้ แต่ควรระวังเรื่องความเสื่อมเสียที่เกิดจากความสัมพันธ์กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ดาวศุกร์ตก อยู่ใน ภพอริ ตามว่านี้ ว่าสนใจ เรื่องอาหาร
อีกทั้งการ แต่งตัว ก็เอาการ หลังแต่งงาน จะสมบูรณ์ พูนสุขแล
แม้ลูกน้อง บริวาร พานซื้อสัตย์ จริงใจจัด ผลงาน สมานแท้
ควรระวัง ความสัมพันธ์ อย่าได้แล เพราะจะแพ้ ผู้อยู่ใต้ บังคับตนฯ

ดาวราหู อยู่ในภพวินาศ (ราศี ๔ สิงห์)
ดาวราหู อยู่ในภพวินาศ ถึงเป็นผู้ทีมีฐานะดี แต่ใจคอก็คับแคบ ไม่ค่อยชอบช่วยเหลือใคร เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอามากๆ เลยเป็นคนที่มีความพยายามดี เวลาทำอะไรมักลุ่มหลงในสิ่งนั้นเป็นพักๆ คิดจะเลิกทำก็เลิกไปในทันทีไม่มีปี่ขลุ่ย ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานบ่อย
ดาวราหู อยู่ใน ภพวินาศ เกิดอุบาทว์ กิริยา ไม่เหมาะสม
ฐานะดี แต่คับแคบ ด้านอารมณ์ ไม่ชื่นชม การช่วยเหลือ ผู้ใดเลย
เป็นคนที่ เห็นแก่ตัว เอามากมาก ทำอะไร ซ้ำซาก ว่าเฉลย
ความพยายาม นั้นดี ไม่มีเชย หากไม่เคย ในงานทำ เลิกทันที
อยู่ที่ไหน มักจะ ไม่ค่อยทน เพราะเป็นคน ร้อนที่อยู่ ให้จากหนี
เชื่อในศาสตร์ ลี้ลับ ว่ามีดี จบกวี พรรณนา เท่านี้เอยฯ

ทำนายแบบภพผสมภพ
๑. ภพตนุ ทำนายเกี่ยวกับร่างกายตัวตนเจ้าชะตา จิตใจ ความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดทางด้านอารมณ์
เจ้าเรือนตนุตกอยู่ในภพอริ (เจ้าเรือนลัคนาตกภพอริ) เป็นคนใจกล้าไม่เกรงกลัวศัตรู ชอบมีเรื่องเดือดร้อนให้กับตนเองอยู่เสมอ อยู่เป็นสุขไม่เป็น ชอบแส่หาเรื่องยุ่ง ๆ ลำบากใส่ตัว ชอบอาสาคนอื่น บางครั้งตัดสินใจอะไรขึ้นมา อาจผิดพลาดได้ง่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจตามหลักธรรมชาติของดาวนั้นๆ อีกด้วย บางคนอาจมีลักษณะเป็นผู้นำเต็มตัว เป็นหัวหน้า สามารถบริหารงานได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การเป็นหมอ เป็นแพทย์ พยาบาล จะมีโชคเกิดจากจากสัตว์เลี้ยง หรือลูกน้องบริวาร ชอบเป็นนักต่อสู้ดิ้นรนขนขวย และแก้ไขปัญหาเก่ง มักมีอาชีพเป็นนักการเมือง ทหาร ตำรวจ นักกีฬา นักมวย หรือช่างฝีมือดีต่างๆ

๒. ภพกดุมภะ ทำนายเกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ รายรับ รายจ่าย สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
เจ้าเรือนกดุมภะตกอยู่ในภพอริ มีแต่เรื่องเดือดร้อนหม่นหมองเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สิน มีหนี้สินพะรุงพะรัง ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ต้องต่อสู้ดิ้นรนขวยทุรูปแบบในการประกอบอาชีพทำมาหากิน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มักจะเสียเงินในการเยียวยารักษาตัวจากการเจ็บป่วยได้ป่วยอยู่เสมอ หรือไม่ก็เดือดร้อนเพราะถูกจี้ปล้น ถูกขโมยทรัพย์สิน แต่ตรงข้ามในทางดีแล้ว อาจเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ สามารถออกเงินให้คนอื่นกู้ เป็นถึงระดับนายทุน มีรายได้จากดอกเบี้ย โดยอาศัยบริวาร คนใช้ ลูกจ้าง เป็นผู้ให้การค้ำจุนสนับสนุน

๓. ภพสหัชชะ ทำนายเกี่ยวกับพี่หรือน้อง เพื่อนฝูง การสังคม การสมาคม บริษัทการเดินทางใกล้ๆ หุ้นส่วน
เจ้าเรือนสหัชชะไปตกอยู่ในเรือนวินาศทำนายว่า ถ้ามีเพื่อนใหม่เข้ามาเมื่อใด เมื่อสนิทสนมกันไปสักระยะหนึ่งแล้วจะต้องจากกันด้วยความจำเป็น เช่น เพื่อนต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่น ไปทำงานที่อื่น หรือมีเหตุการณ์ทำให้ต้องห่างไกลไปจากเจ้า-ชะตา ทั้งที่จิตใจของเพื่อนอาจจะไม่ได้ขัดแย้งหรือโกรธเคืองกับเจ้าเรือนชะตาก็ได้ เพราะเรือนวินาศให้เหตุผลในการสูญเสีย ความสนิทสนมต้องมีเหตุให้ห่างเหินกัน

๔. ภพพันธุ ทำนายถึงเกี่ยวเนื่องกัน หมายถึง ญาติพี่น้อง หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดผูกพันกัน บิดา มารดา คนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน ยานพาหนะ
เจ้าเรือนพันธุตกอยู่ในภพวินาศ จะมีความเสียใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องบิดามารดาบ้านพักอาศัย ที่ดิน มีการหักหลังกัน มีศัตรูแฝงตัวคล้ายกับมิตร เจ้าชะตาสนใจในศาสตร์ลึกลับ เช่นโหราศาสตร์ หรือหมอดู เป็นต้น หากทำการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน ซื้อที่ดิน บ้านพักอาศัย จะขาดทุน ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ทุกกรณี เป็นคนที่มีญาติลดลงจำนวนลง เนื่องจากเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษ จึงทำให้ญาติห่างเหินด้วยความรู้สึกที่สื่อสารกันไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะอยู่ใกล้ชิดกัน ญาติห่างเหินก็เหมือนกับไม่มีญาติ หรือมีญาติก็เหมือนไม่มีญาติ เป็นคนที่มีชีวิตอยู่แบบคนไร้ญาติขาดมิตร หลักฐานฐานะความเป็นอยู่ไม่ค่อยมั่นคง จะได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปัญหาในเรื่องที่ดิน ยานพาหนะอยู่เรื่อย ๆ

๕. ภพปุตตะ ทำนายเกี่ยวกับบุตรธิดา เด็ก บริวาร ผู้มีอายุน้อยกว่า ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา ภริยาน้อย ชายชู้
เจ้าเรือนปุตตะตกอยู่ในภพตนุ (กุมลัคน์) กุมลัคนา ชีวิตของเจ้าชะตาจะต้องวุ่นวายอยู่กับบุตร บริวาร เด็กๆ บุตรหลานนำโชคมาให้ ชอบชอบคลุกคลีอยู่กับเด็ก รักเด็ก เป็นที่พึ่งที่อาศัยของบุตรหลานและบริวารได้ มักเป็นคนเจ้าชู้ เป็นผู้โชคดีจากการเสี่ยงโชค ได้ลูกน้องบริวารดีสามารถตายแทนเจ้านายได้ มีบุตรลูกหลานดี มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเสมอๆ มีโชคอยู่เรื่อย ๆ มีรายได้อยู่ไม่ขาด

๖. ภพอริ ทำนายเกี่ยวกับศัตรู โรคภัยไข้เจ็บ อุปสรรคต่าง ๆ หนี้สิน และ สัตว์เลี้ยง
เจ้าเรือนอริตกอยู่ในภพวินาศ ดวงชนะศัตรู ใครเป็นศัตรูคนนั้นจะต้องพินาศปราชัยไปเอง เพราะกิจการบางอย่างจึงเกิดศัตรู จนกลายเป็นคดีความ จะมีอันตรายจากสัตว์ใหญ่ๆ แต่จะได้รับการรักษาพยาบาลเยียวยาที่ผิดๆ ทำกิจการใดๆ ก็สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรค ใดๆ เข้าขัดขวาง เป็นคนที่สนใจโบราณคดี และโหราศาสตร์

๗. ภพปัตนิ ทำนายเกี่ยวกับคู่รักคู่ครอง หุ้นส่วน คู่สัญญากรณี คู่ความในคดีแพ่ง คู่แข่งขัน หรือห้างร้านที่เป็นคู่แข่งขัน เพศตรงข้าม หรือ ศัตรูคู่แค้น
เจ้าเรือนปัตนิตกอยู่ในภพวินาศ จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนต่างเพศ หรือคนรัก คู่รัก คู่ครอง คนสนิท หรือคนใกล้ชิด นำความเสียหายมาให้ คู่ครองเป็นคนที่ต่ำต้อยหรือต่ำทราม มีคู่ครองมั่วสุมติดอบายมุข ติดยาเสพติด และการพนัน อาจเกิดการหย่าขาดกันกับคู่ครอง หรือไม่ก็ตายหนีจากกัน ได้คู่แล้วพบแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส คู่ครองทำให้หมดตัว หุ้นส่วนคู่ตกลงสัญญากันทำให้เกิดโทษ หากเล่นหุ้นจะเกิดการล้มละลาย หมดตัว ชีวิตในการแต่งงานมีแต่เรื่องลึกลับ ซับซ้อน ยุ่งยากที่จะเข้าใจกันและกัน

๘. ภพมรณะ ทำนายเกี่ยวกับความตาย การทิ้งถิ่นฐาน การพลัดพรากจากกัน การไปต่างถิ่นต่างประเทศ การเลิกร้างกัน ความโศกเศร้าเสียใจ
เจ้าเรือนมรณะตกอยู่ในภพวินาศ เพราะความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุจะทำให้เกิดความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ ยุ่งยากเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์สินมรดก ระวังศัตรูในที่ลับ หรือศัตรูที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนจะทำให้ถึงแก่ความตายหรือทำให้เกิดทุกข์ใจ วิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย กลัวต่อการติดคุกติดตะราง โดนกักขัง เพราะศัตรูลับเป็นเหตุ ส่วนในด้านดี เป็นคนตายยาก หากมีการนัดหมายจะไปที่หนึ่งที่ใด แต่การเดินทางครั้งนั้นถึงคราวจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต เจ้าชะตาจะผิดนัดไม่ได้ไปกับเขา เลยรอดตายอย่างปาฏิหาริย์เหลือเชื่อ

๙. ภพศุภะ ทำนายเกี่ยวกับบิดา ผู้อุปการะที่เป็นผู้ชาย เจ้านาย อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ความเจริญรุ่งเรือง ความเจริญทางอำนาจ วาสนา ความเจริญทางจิตใจ
เจ้าเรือนศุภะตกอยู่ในภพอริ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านาย ที่เคยให้อุปการะช่วยเหลือจะกลับกลายเป็นศัตรู หรือมีความบาดหมางขัดแย้งกัน เช่น ถูกทวงบุญคุณเป็นต้น มีศัตรูเป็นคนใหญ่คนโตมีทรัพย์สินเป็นหลักฐาน ผู้มีอิทธิพล คิดจะสร้างสรรค์ทำอะไรก็ตามมักจะต้องมีอุปสรรคขัดข้องอยู่เสมอ การเดินทางทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ควรมีกิจการงานในต่างประเทศเพราะจะทำให้ผิดหลัง ล้มเหลว แถมขาดความสุข หากอยู่ในบ้านพักก็ต้องมีเรื่องกลุ้มใจ คิดจะสร้างฐานะให้เป็นหลักฐานก็จะต้องผิดหวัง

๑๐. ภพกัมมะ ทำนายเกี่ยวกับอาชีพ การงาน การทำงาน การดำเนินกิจการ คนงาน กรรมกร ลูกจ้าง ลูกน้อง
เจ้าเรือนกัมมะตกอยู่ในภพอริ ชีวิตการงานมักเจอกับอุปสรรค มีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ ต้องต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลา การทำงานทำให้เกิดความอึดอัดคับใจ หรือมีงานที่คั่งค้าง ทำไม่เสร็จสักที เหมือนดินพอกหางหมู ส่วนในด้านดี เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตผลงานออกมาอยู่เสมอ การทำงานที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากลูกน้อง บริวาร หรือการทำงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ งานเกี่ยวกับการทวงหนี้สิน เก็บดอกเบี้ย

๑๑. ภพลาภะ ทำนายเกี่ยวกับรายได้ เช่นทรัพย์สินเงินทอง วัตถุสิ่งของหรือจะเป็นบุคคลก็ได้
เจ้าเรือนลาภะตกอยู่ในภพตนุ (กุมลัคน์) เป็นผู้มีโชคดีอยู่เสมอๆ มีเพื่อนฝูงแวะเวียนไปมาหาสู่กันเป็นประจำ ได้ลาภลอยเรื่อยๆ จะทำอะไรขึ้นมาก็คิดเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด ถ้าเป็นคนเจ้าชู้สักหน่อยก็อาจจะมีคู่ได้หลายคนทีเดียว ความรู้ความสามารถของตนเองทำให้เกิดผลประโยชน์ ผลกำไรและความสำเร็จของชีวิต มีเพื่อนที่ดี ซึ่งเป็นเพื่อนแท้ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย สามารถเอาชนะศัตรูและความยุ่งยากที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้

๑๒. ภพวินาศ ทำนายเกี่ยวกับความพินาศล่มจมเสียหายอย่างหนัก การพลัดพรากจากกัน การโยกย้าย ถ้าหนักก็หมายถึง ความตาย การติดคุกตาราง การถูกกักขัง และการล้มละลาย
เจ้าเรือนวินาศตกอยู่ในภพปุตตะ หากเกิดการเสียอะไรไปแล้วก็มักจะได้คืน บุตร คนที่รักชักนำลาภผลประโยชน์จากต่างประเทศมาให้ จะมีเพื่อนหรือมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ คบกับชาวต่างประเทศจะอำนวยผลให้ดีกว่าชนชาติเดียวกัน


คำทำนายดาวจร

คำทำนายดาวจร ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๒๒:๒๐ น.

ดาวมฤตยู จรถึง ดาวพุธ (๐-๔) [กำเนิด 7.35 องศา จร 19.14 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๗ ปี
ทำนายว่า จะโยกย้ายที่อยู่ จะเดินทาง จะมีเหตุเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างกระทันหัน ได้โคจรไปยามวิกาลได้ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ แปลกตาแปลกใจ

ดาวมฤตยู จรถึง ดาวศุกร์ (๐-๖) [กำเนิด 28.3 องศา จร 19.14 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๗ ปี
ทำนายว่า จะมีเหตุอาเภท พระภูมิเจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรียนให้โทษ จะพบงู หรือ สัตว์ประหลาด ได้เข้าป่า เข้าสวน จะได้รับข่าวร้ายจะได้พบวิญญาณ หรือพบกับสถานโบราณ จะได้ติดต่อกับวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการเข้าทรงดูหมอ

ดาวอาทิตย์ จรถึง ดาวจันทร์ (๑-๒) [กำเนิด 15.6 องศา จร 1.5 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 18 ต.ค. 2549 เวลา 07:11 น.
ทำนายว่า ไม่ควรจัดพิธีมงคล สู่ขอหมั้นสาว หรือแต่งงานทำการวิวาห์ ในช่วง ๑ เดือนนี้ไม่ดีเพราะจะเกิดการวิวาทกันหรือมิฉะนั้นก็จะอยู่ด้วยกันไม่นาน

ดาวอาทิตย์ จรถึง ดาวเสาร์ (๑-๗) [กำเนิด 0.14 องศา จร 1.5 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 18 ต.ค. 2549 เวลา 07:11 น.
ทำนายว่า โชคไม่ค่อยดีเลย ระวังเรื่องความคิดในทางผิดทำนองคลองธรรม ลุ่มหลงหูตาจะมืดมัว

ดาวอาทิตย์ จรถึง ลัคนา (๑-ลั) [กำเนิด 27.35 องศา จร 1.5 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 18 ต.ค. 2549 เวลา 07:11 น.
ทำนายว่า จะได้จากที่อยู่ ช่วงนี้คุณควรระวังและถนอมสุขภาพ อาจจะเจ็บหัวมัวตา เลือดจะตกยางจะออก หรือมักร้อนใจต้องจากที่อยู่ มีเหตุต้องจร ต้องเดินทางทาง อยู่ไม่ติดที่ หรืออาจมีเหตุทำให้คุณนั้นต้องเสียทรัพย์สินเงินทองโดยใช่เหตุไม่ควรประมาท

ดาวอังคาร จรถึง ดาวจันทร์ (๓-๒) [กำเนิด 15.6 องศา จร 13.4 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑ เดือน ๑๐ วัน คือจนถึงวันที่ 14 ต.ค. 2549 เวลา 09:01 น.
ทำนายว่า หากเดินทางไปทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) จะเกิดโชคลาภ หรือโชคลาภจะมีมาจากทิศอุดร

ดาวอังคาร จรถึง ดาวเสาร์ (๓-๗) [กำเนิด 0.14 องศา จร 13.4 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑ เดือน ๑๐ วัน คือจนถึงวันที่ 14 ต.ค. 2549 เวลา 09:01 น.
ทำนายว่า เรื่องที่ไม่คิดไม่ฝัน จะเกิดขึ้นกับคุณ เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดี ส่งผลในทางร้าย แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก ไม่นานก็จะพ้นผ่านไปได้

ดาวอังคาร จรถึง ลัคนา (๓-ลั) [กำเนิด 27.35 องศา จร 13.4 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑ เดือน ๑๐ วัน คือจนถึงวันที่ 14 ต.ค. 2549 เวลา 09:01 น.
ทำนายว่า ควรระวังศัตรูหรือคนไม่ดีมีผิวดำหรือดำแดงจะใส่โทษใจความ จะทำให้คุณยุ่งยากและเดือดร้อน หากไม่จำเป็นไม่ควรพูดจาต่อปากต่อคำกับคนมีผิวดำ อีกอย่างให้ระวังอุบัติเหตุ เรื่องยุ่งยากต่างๆ ข้าวของหาย เจ็บไข้ เกิดเหตุร้ายต่างๆ ถ้ามีบาปเคราะห์กระหน่ำซ้ำเติม จะเคราะห์ร้ายหนัก อาจถึงตายได้

ดาวพุธ จรถึง ดาวจันทร์ (๔-๒) [กำเนิด 15.6 องศา จร 22.42 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 23 ก.ย. 2549 เวลา 23:04 น.
ทำนายว่า จะมีผู้ชักนำให้ได้ลาภเงินทอง หรืออาจเป็นเพื่อนฝูงของคุณจะชักนำสิ่งดีๆ มาให้คุณ

ดาวพุธ จรถึง ดาวเสาร์ (๔-๗) [กำเนิด 0.14 องศา จร 22.42 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 23 ก.ย. 2549 เวลา 23:04 น.
ทำนายว่า จะมีเรื่องไม่เข้าใจกันกับพงษ์พันธุ์ ญาติพี่น้อง ในช่วงพระพุธจรถึงพระเสาร์กำเนิดนี้หากไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรเดินทางจากบ้านไปไกลๆ ควรงดการเดินทางต่างจังหวัด

ดาวพุธ จรถึง ลัคนา (๔-ลั) [กำเนิด 27.35 องศา จร 22.42 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 23 ก.ย. 2549 เวลา 23:04 น.
ทำนายว่า จะมีโทษหรือจะได้รับความเดือดร้อนบางอย่างเพราะสาเหตุมาจากผู้หญิง ตามตำราท่านว่าหญิงคนนี้เป็นคู่เวรคู่ศัตรูกันคุณควรระวังไว้ด้วย

ดาวพฤหัส จรถึง ดาวมฤตยู (๕-๐) [กำเนิด 25.4 องศา จร 23.11 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑ ปี คือจนถึงวันที่ 22 ต.ค. 2549 เวลา 14:47 น.
ทำนายว่า จะได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีการรมต่างๆ เข้าวัดเข้าวา ได้ลาภ ได้เครื่องลางของขลัง ได้เป็นพิธีกรรมแปลกตา

ดาวศุกร์ จรถึง ดาวอังคาร (๖-๓) [กำเนิด 20.43 องศา จร 18.48 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 27 ก.ย. 2549 เวลา 23:58 น.
ทำนายว่า ประสบความสำเร็จในการงานหน้าที่ หากทำราชการจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าจะให้ความช่วยเหลือ

ดาวศุกร์ จรถึง ดาวพฤหัส (๖-๕) [กำเนิด 16.7 องศา จร 18.48 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 27 ก.ย. 2549 เวลา 23:58 น.
ทำนายว่า หากยังโสดไร้คู่จะได้พบเนื้อคู่ และอาจได้แต่งงาน

ดาวศุกร์ จรถึง ดาวราหู (๖-๘) [กำเนิด 5.49 องศา จร 18.48 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน คือจนถึงวันที่ 27 ก.ย. 2549 เวลา 23:58 น.
ทำนายว่า จะมีคนคิดร้ายกับคุณ คอยนินทาว่าร้ายต่างๆ นานา แต่คุณไม่ควรใส่ใจ

ดาวเกตุ จรถึง ดาวอังคาร (๙-๓) [กำเนิด 20.43 องศา จร 16.50 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๒ เดือน
ทำนายว่า จะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้เดือดร้อน หรือไม่สบายใจ อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการงานและหน้าที่ที่ทำ

ดาวเกตุ จรถึง ดาวพฤหัส (๙-๕) [กำเนิด 16.7 องศา จร 16.50 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๒ เดือน
ทำนายว่า จะได้ลาภจากผู้ใหญ่ หรือจากท่านผู้มีศีลจะให้ลาภ

ดาวเกตุ จรถึง ดาวราหู (๙-๘) [กำเนิด 5.49 องศา จร 16.50 องศา]
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีผลต่อเจ้าชะตาประมาณ ๒ เดือน
ทำนายว่า เพื่อนฝูงมิตรสหายจะสนับสนุน และรักสามัคคีกันดี
เอาเป็นว่าดูสนุกๆนะครับ อย่าคิดมากครับ ขอให้เข้มแข็งนะครับ


โดย: ชายหยก IP: 203.114.117.66 วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:22:38:09 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่ทำนายให้

แต่เหมือนกับว่า ชีวิตหนูนี่เกิดมาเพื่อลำบากเลยนะค่ะ

ขอบคุณนะค่ะที่ทำนายให้ แต่ไม่ทราบว่า หนูต้องcommentไหมค่ะว่าตรงไม่ตรงอะค่ะ


โดย: neppen (neppen ) วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:2:07:56 น.  

 
ครับ comment ได้ตามสบาย ครับ ตรงไหนไม่ตรงก็บอกได้ครับ ส่วนตรงคำบรรยายข้างล่างที่บอกว่า 50 ก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ครับ เพราะเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปครับ ยอมรับว่าดวงนี้เหนื่อย ครับอย่างรู้อะไรเพิ่มบอกผมจะดูให้ ครับ เอาแบบเจาะจงครับ เพราะต้องดูจากดวงที่ผูกไว้ครับจะได้ความแม่นยำเกิน 70 ครับ


โดย: ชายหยก IP: 125.25.1.88 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:9:35:42 น.  

 
เช็คเมล์บ้างมั๊ยคะ แหมคึกคักดีจังค่ะ


โดย: บี IP: 203.188.63.56 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:15:37:37 น.  

 
ชื่อจริง: ฌานิศา ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ ^^


โดย: mynth IP: 124.120.220.162 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:16:05:55 น.  

 
ลืมบอกอีกอย่างค่ะ
ฌานิศา (ออกเสียงเหมือน ชานิศา)
^^" หลายคนชอบออกเสียงผิด


โดย: mynth(มิ้นท์) IP: 124.120.220.162 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:16:17:47 น.  

 
สวัสดีครับน้องมิ้นท์ดวงเป็นยังไงบ้างแม่นหรือปล่าว ดวงดีนะครับ โชคดีจังเลย


โดย: ชายหยก IP: 203.188.4.100 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:16:42:34 น.  

 
สวัสดีครับคุณบี
จังหวัดที่เกิดยังไม่ได้บอกเลย ครับว่าเกิดจังหวัดอะไรครับ พอดีเมล์อันนี้ผมเข้าน้อยครับ ส่วนใหญ่ใช้ hotmail. phasakorns@hotmail.com ครับ ลูกสาวสบายดีนะครับ การดูดวงเป็นเรื่องสนุกๆนะครับอย่าคิดมากนะครับ ห่างกับผมประมาณ 5 เดือนครับ ก็รุ่นเดียวกันแหละครับ ไม่แก่เหมือนกัน ครับ ถ้ายังไงขอจังหวัดที่เกิดหน่อยนะครับ จะได้เทียบได้ ถ้าไม่รู้จังหวัดหรือเวลาเกิดแน่นนอนอาจจะเคลื่อนได้ครับ ถ้าไม่รู้จังหวัดตอนนี้ทายคราว ๆนะครับ ว่า เป็นคนที่มีรางสังหรณ์แม่น ครับ และอาจจะมีโรคประจำตัว ครับ ถ้าแม่นจะได้ทายต่อครับ ถ้าไม่แม่นของ จังหวัดที่เกิดด้วยนะครับ
ทายให้เป็นคนที่ 4 ครับเพราะส่งเมล์มาก่อนแล้ว ครับ


โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:17:47:20 น.  

 
^_________^
เเม่นนะค่ะเรื่องนิสัยนี้เเม่นมากๆ
"ชอบสั่งสอนคนออกจะขี้บ่นนิดหน่อยแต่หวังดี" ตรงมากกกกๆๆๆๆ
แต่เรี่องแฟนมิ้นท์ยังไม่รู้เลยค่ะ
เพราะยังไม่มี ... แต่เรื่องเงินนี้มิ้นท์ก็อยากให้เป็นจริงนะคะ
PS... อยากรู้เรื่องแฟน&การเรียน&อาชีพในอนาคตมากขึ้นอะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: mynth IP: 124.120.225.226 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:18:01:58 น.  

 
พอดี กะจะมาcommentอะค่ะ แต่ว่า เออ คือ จริงๆแล้วก็คงเป็นความผิดของหนู(หนูชื่อเพ็ญค่ะคุณพี่ชายหยกขา)เองอะค่ะ

คือสถานที่เกิดผิดอะค่ะ แม่บอกว่าหนูเกิดสมุทรสาครค่ะไม่ใช่นครปฐมอะ

คือมันมีผลมากไหมค่ะ
ถ้าไม่มีผลหนูจะได้commentถูก

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: neppen (neppen ) วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:23:02:12 น.  

 
ถ้าเวลาเกิดไม่ตรงหรือจังหวัดไม่ตรงบ้างคนจะเป็นอีกคนเลย ครับ เพราะการผูกดวงอาศัยเวลาเป็นสำคัญครับ เพราะเป็น ศาสตร์ ครับ เมื่อตัวเลขคลาดเคลื่อนทุกอย่างก็เครื่อน ครับผมจะลองดูให้ครับว่ามีผลมากน้อยขนาดไหนครับ


โดย: ชายหยก IP: 203.188.39.108 วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:5:12:06 น.  

 
ขอบคุณคุณพี่ชายหยกมากนะค่ะ เหอๆๆ เลยต้องทำให้ลำบากเลยอะค่ะ แต่ว่าเพ็ญคิดว่า คงออกมาไม่ต่างกันเท่าไรมั้งค่ะ เด๋วจะเข้ามาดูและcommentให้ค่ะ เพราะปกติแล้วเป็นคนชอบดูดวงมากๆๆ แล้วก็อยากคิดจะเรียนดูดวงอะค่ะ แต่ไม่ว่างจะไปเรียน(พอดีที่อยากเรียนเพราะว่าคนที่หนูให้เค้าดูดวงหนูเค้าดูตรงมากๆๆๆ เลยทำให้หนูอยากดูเป็นบ้างอะค่ะ แต่ม่ายว่างไปเรียนก้อเลยอดเรียนอะค่ะ เหอๆๆ ครั้นจะหาหนังสืออ่านเองแบบคุณพี่ หนูก็ไม่ไหวอะค่ะ แค่นี้ก็อ่านหนังสือไม่ทันสักทีเลยค่ะ)

หนูคิดว่า ดวงหนูก็คงลำบากเหมือนเดิมค้า เพราะว่าเคยมีคนบอกเหมือกกันว่า ดวงหนูเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องทำเอง ไม่เหนื่อยไม่ได้อะค่ะ เหอๆๆ

ปล.หนูอยากมีดอกไม้ออกมาจากที่คลิ๊กเมาท์บ้างจังอะค่ะ ไปทำแล้นนนแต่ไม่ได้ ได้แต่เหลี่ยมๆ ออกมาแทนค่ะ อิอิ


โดย: neppen (neppen ) วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:7:06:09 น.  

 
สวัสดีครับน้องเพ็ญ ราศีในดวงจักรไม่เปลี่ยน ครับ ผมจะดูในระดับสูงสุดของโหราสาด(ในปัจจุบัน)ให้นะครับ คือ 10ลักคนา ครับ คงดูกันเป็นที่ชำนาญไม่กี่คน ครับ จะได้รู้จริงมาขึ้น ครับ ว่าจะลำบากแล้วเป็นยังไงครับ
โดยพื้นดวงใน 10 ลัก นะครับ การดำเนินชิวิต ไม่พอใจตัวเอง ครับ หรือมีความน้อยใจในตัวเองครับ ไม่ทราบว่าจากที่บ้านมาหรือปล่าวครับ อนาคต คงต้องเดินทางไกลครับ อาจจะไปอยุ่ต่างประเทศจากถิ่นที่เกิดถึงจะเจริญเก้าหน้าและมั่นคง ครับ อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างถิ่งไกลจากบ้านเกิดจะดีครับ
เรื่องการงานในระบบลึกแล้วคุณก็ไม่เหนื่อยเท่าไรเหมือนดวงจักรครับ ทำงานกับของสวยงามหรือทำงานเกี่ยวกับพวกน้ำหอมได้ครับ การเงินกับการงานมั่นคงดี ครับ ไม่ต้องห่วงมีตังอยู่แล้วครับ การใช้เงิน ก็เหมือนน้ำครับ มีหลายสภาพ ครับแต่ยืนยันว่ามั่นคงครับ
เรื่องคู่ครองเป็นดาวพฤหัสเหมือนเดิมครับ แต่อยู่ในตำแหน่งเกษตร ฉนั้นแฟนคุณเป็นคนดี ครับ แล้วก็มีฐานะมั่นคงครับ ไม่ต้องห่วงครับดวงนี้ไม่ขึ้น คานทองแน่นครับ ปลายปีนี้ถึงปีหน้าทั้งปี คงได้เจอครับ และอาจจะมีข่าวดีด้วยนะครับ ถึงจะทะเลาะกันบางแต่ก็รักกันดี ครับ เพราะในอีกภาคหนึ่งของคุณถึงจะเป็นคนอดทนแต่ก็เป็นคนอ่อนไหวมาก ในส่วนลึกอยากไปทุกที่ครับ ทำให้เหมือนใจโดยขังไว้ในกรอบของ คุณแต่เมื่อได้ปล่อยจะสบายมากขึ้น ครับ ในสิบลัค ดวงคนถึอว่าใช้ได้ครับ ไม่เหมือนดวงจักรครับ เหนื่อยครับ ดวงจักรเป็นเปลือก ครับ สิบลัคเป็นแก่น ครับ แต่ก็มีผลกระทบกันครับ
สรุปครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ มาตราฐาน ของดาวคุณแข็งครับ ทุกอย่างจบได้สมบูรณ์ครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเลย ครับ ถ้าคุณหาคนดูสิบลัคเป็นให้เค้าดูแล้วเค้าจะบอกเหมือนผม แต่ถ้าดูพื้นฐานจะเห็นว่าชีวิต เหนื่อยมากอย่างที่ผมทำนายครับ แต่เปลือกก็มีอยู่คับ ย่อมมีผลกระทบ ครับ แต่ประสบความสำเร็จทุกด้าน ครับโดย: ชายหยก IP: 203.188.60.226 วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:8:11:19 น.  

 
วันนี้มีประกาศปฏิรุปการเมืองผมก็เห็นด้วยครับ ดีใจจังเลย


โดย: ชายหยก IP: 203.188.60.226 วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:8:39:29 น.  

 
สวัสดีครับ น้องมิ้นท์
เรื่องคู่นะครับ อาจะไม่ได้คนที่ถูกใจร้อยเปอร์ ครับในระยะยาว ครับ อาจจะมีฐานะน้อยกว่าครับ แต่ อนาคตก็มีครับ ควรจะแต่งงานช้าหน่อยจะดี ครับ เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ผ่านมาเยาะจะรู้จักการใช้ชีวิตครับ ในดวงสิบลักคู่ครองกว่าจะได้แต่งงานกัน คงต้องฝ่าฟันหน่อย ครับ
เรื่องการเรียน คงไปได้เรื่อยๆ ครับ ตั้งใจเรียนหน่อยก็ดีครับ
การงานก็อาจจะได้รับกิจการต่อ ครับ หรือได้ช่วยงาน ครับ คงหนีไม่พ้นทำงานกับพวกญาติพี่น้องครับ การงานเป็นดาวเสาว์ราหู ครับ มีจันทร์ด้วย คงอาจจะมีการหมุนเงิน ครับ ไว้โตอีกหน่อยดีกว่าค่อยทาย ครับ เพราะอายุยังน้อยอยู่ครับ การงานได้รับ การสนับสนุนกับ ญาติพี่น้องครับ ไม่ต้องเป็นห่วง ครับ


โดย: ชายหยก IP: 203.188.60.226 วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:11:49:11 น.  

 
สวัสดีค่ะเข้ามาชมบ้านค่ะ ชอบมาอ่านสิ่งดีๆ เพิ่มเติมที่นี่มาก เจ้าของบ้านสบายดีนะคะ มาตอบคำถามว่าตอนนี้งานฝีมือหัดทำบุหงาของไทยๆ อยู่ค่ะ


โดย: Maihom (Maihom ) วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:17:13:53 น.  

 
เป็นคนที่มีจิตใจ มีความอดทน เริ่มจากชีวิต ทำอะไรก็รู้สึกว่าทำอะไรช้ากว่าเพื่อนครับ ไม่ค่อยได้อย่างใจ แล้วอุปสรรคมีมาตลอดครับ แต่ละครั้งก็เหนื่อยเอาการเลย ครับ
Comment:เป็นคนไม่ค่อยมีความอดทนค่ะแต่เป็นคนชอบเอาชนะ และถ้าคิดว่าจะทำก็ต้องทำให้ได้ แต่ถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำจริงๆเลย และเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆ แต่เป็นคนเฮฮษค่ะ แต่การไม่พอใจในตัวเองก็ใช่เพราะเป็นคนที่ทะเยอทะยาน
คนาสถิตราศีกันย์ (๕)
ลัคนาสถิตราศีกันย์ พยากรณ์ตามลักษณะราศีเจ้าชะตามักเป็นคนมีรูปร่างอรชอ้อนแอ้น มีผิวขาวปนเหลือง สงบเสงี่ยมเจียมตัวรักสวยรักงาม ชอบความสะอาด พิถีพิถันในการแต่งตัว ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย พูดจาไพเราะ มักมีตำหนิเป็นไฝปานที่แขนมือ หรือไหล่แห่งใดแห่งหนึ่ง งานที่เหมาะสำหรับคุณควรเป็นงานนักประพันธ์ นักเขียน และเป็นหัวหน้าในหน่วยงานอื่นๆ โรคที่มักเกิดขึ้นถ้ามีคือโรคโลหิตจาง หลอดลมเอกเสบ หืด หอบ
Comment: เหอๆๆ รูปร่างไม่อรชรอะค่ะ ตัวใหญ่ๆ ออกแนวอวบอ้วนค่ะ ผิวขาวค่ะแต่ไม่เหลือง แนวขาวแดงชมพูค่ะ ไม่ใช่คนเสงี่ยมเจียมตัวค่ะ พูดจาเพราะบ้างไม่เพราะบ้างค่ะ รักสวยรักงามแต่งตัว ชอบความสะอาดค่ะ แต่เป็นคนเก็บของไม่เป็นระเบียบ ส่วนโรค เป็น thyroidค่ะ ไม่เคยเป็นหอบหืดหลอดลมค่ะ ตำหนิ ไฝ ปานมีค่ะ เนื่องจากขาวมากกกกกก จึงมีกะค่ะ ส่วนเรื่องทำงาน ตอนนี้ รับจ้างเรียนค่ะ ได้ทุนเรียนโทเอก เลยยังไม่เคยทำงานค่ะ

ดาวจันทร์กุมลัคน์ (๒-ลั)
ดาวจันทร์กุมลัคน์ ทำนายว่า อ่อนหวาน นิ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับคนอื่น หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ง่าย เพ้อฝัน จินตนาการกว้างไกล เอาอกเอาใจเก่ง ไม่แข็งขืน ทำตัวสบาย ๆ ชอบเป็นผู้ตาม มากกว่าผู้นำ และมักจะเป็นผู้ตามที่ดี
Comment: ส่วนนี้ค่อนข้างตรงมาก ยกเว้น อ่อนหวาน นิ่มนวล แต่ชอบเป็นผู้นำมากกว่าค่ะ แต่ถ้าสิ่งใดไม่เห็นด้วยก็ไม่สน ไม่ว่าเค้าจะสั่งอย่างไร ก็ไม่สน (สรุป ดื้อค่ะ)
ดาวเสาร์กุมลัคน์ (๗-ลั)
ดาวเสาร์กุมลัคน์ ทำนายว่า เจ้าทุกข์ คิดมาก งานหนัก แบกภาระรับผิดชอบสูง มักขี้โรค มองโลกในแง่ร้าย ทำอะไรมักจะพบกับปัญหาอุปสรรคเสมอ เชื่องช้า ไม่กระตือรื้อร้นเท่าที่ควร มักซังกะตายในเรื่องของรัก ๆ ใคร่ ๆ สมรสช้า จะสมรสมีอายุเหยียบย่างเข้าวัยกลางคน
Comment: ตรงเกือบหมดยกเว้น เรื่องซังกะตายค่ะ เรื่องสมรส ยังไม่ทราบค่ะ แต่ตอนนี้โสดค่ะ กำลังหาแฟนอยู่ค่ะ 555

มาตรฐานดาว (คุณภาพดาว)
[ดาวมาตรฐาน ราศีจักร]
ดาวจันทร์เป็นราชาโชค
ดาวจันทร์เป็นราชาโชค (ส่งผลดีมากต่อเจ้าชะตา) จะได้คู่ครองที่เป็นคนสูงศักดิ์ มีความรู้สติปัญญาดี และคู่ครองกับคุณจะเข้าใจกันและเกื้อกูลกันดี อีกอย่างจะมีสตรีผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาและให้การสนับสนุน
Comment:ไม่ทราบค่ะ ยังไม่มีค่ะ

ดาวราหูเป็นประ
ดาวราหูเป็นประ (ส่งผลไม่ดี) ทำนายว่า มักมีนัยตาเอียง จิตใจกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวใคร โกรธง่ายหายเร็ว
Comment:ใช่ค่ะ แต่ก็สายตาสั้น450เอียง50 นอกนั้นตรงค่ะ

[ดาวมาตรฐาน นวางค์จักร]
ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักร
ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักร (ส่งผลดีมากต่อเจ้าชะตา) จะมียศฐาน์บรรดาศักดิ์สูง ทำราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งประจำโชคดีอยู่เสมอ มีคนเคารพนับถือมาก
Comment:ไม่ทราบค่ะว่าตรงไหม คิดว่าเป็นเรื่องของอนาคต

ดาวจันทร์เป็นมหาอุจจ์
ดาวจันทร์เป็นมหาอุจจ์ (ส่งผลดีมาก) มีความสุขดี จะไปในที่ใด ย่อมมีสง่างามในท่ามกลางมหาชนจะมียศฐาน์บรรดาศักดิ์ มีฐานะมั่นคง
Comment:ไม่ทราบค่ะว่าตรงไหม คิดว่าเป็นเรื่องของอนาคต

ดาวอังคารเป็นประ
ดาวอังคารเป็นประ (ส่งผลไม่ดี) ไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงที่จริงใจกับตัวเองนัก ทั้งอาภัพญาติพี่น้อง ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตด้วยตนเองอยู่เสมอ พึ่งพาใครไม่ค่อยได้
Comment: ถ้าไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเอง เพื่อนฝูงดีมากค่ะ จริงใจมั้ย ไม่ทราบค่ะ แต่ช่วยเหลือกันได้ทุกเรื่อง เรื่องต้องสู้ด้วยตนเอง ก็คงจริงค่ะ แต่ไม่เคยลำบากค่ะ เงินมีให้ใช้ ทุนมีให้เรียน ก็ไม่ทราบว่าดิ้นรนหรือป่าว แต่เนื่องจากสังกัดที่หนูอยู่ไม่ค่อยมีการประสานงานมั้งค่ะ ก็อาจจะเรียกได้ว่าต้องตามเรื่องด้วยตนเอง แต่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่เค้าต้องตามเอง

ดาวพุธเป็นประ
ดาวพุธเป็นประ (ส่งผลไม่ดี) ทำนายว่า มักแต่งงานบ่อย เพราะหาคนที่จริงใจไม่ได้ หรือไม่เช่นนั้น แต่งแล้วก็ไม่มีบุตรอาภัพทั้งบุตรและภรรยา
Comment: ยังไม่ได้แต่งงานค่ะ แฟนยังไม่มี หาอยู่ค่ะ เลยไม่ทราบค่ะ

ดาวเสาร์เป็นเกษตร
ดาวเสาร์เป็นเกษตร (ส่งผลดี) ดาวเสาร์หรือดาวราหู เป็นเกษตร จะมีทรัพย์สินบริวาร มีลูกน้องที่ซื่อสัตย์มีโชคลาภเสมอ แต่เป็นคนตระหนี่ทรัพย์ ไม่ทำบุญสุนทาน และจะมีผมบาง
Comment: ผมบางลงค่ะเนื่องจากทานยาThyroidมานานและเครียดเนื่องจากเรื่องเรียนเป็นหลักค่ะ ส่วนลูกน้องบริวาร ไม่เคยมีค่ะ แต่ไม่ใช่คนที่ตระหนี่ทรัพย์ค่ะ ชอบทำบุญ ให้เพื่อนยืมเงินได้ แต่จะไม่ใช่คนทวงเงินเพื่อนทำให้โดนเบี้ยวเหมือนกันค่ะ

มีดาวจันทร์ (๒) เป็นกาลกิณี ราศีกันย์ ตกภพตนุ
กาลกิณีอยู่ในภพตนุ ทำนายว่า ตนเองทำความเสื่อมเสียให้กับตนเอง เกิดจากความหลงมัวเมาจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
Comment: คิดว่าคงจริงค่ะ

ความสัมพันธ์ของดาวกับภพ
ดาวอาทิตย์ อยู่ในภพปุตตะ (ราศี ๙ มังกร)
ดาวอาทิตย์ อยู่ในภพปุตตะ จะมีชื่อเสียงตั้งแต่วัยหนุ่มสาว คุณเป็นคนชอบเสี่ยงโชค กล้าได้กล้าเสียในการประกอบธุรกิจลงทุน เป็นคนอารมณ์ดี จิตใจดีมีเมตตาธรรม ชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเสมอ ถ้าได้รับการร้องขอ
Comment:ไม่แน่ใจค่ะเรื่องชื่อเสียง แต่ไม่ชอบเสี่ยงโชค และอารมณ์ดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น ตรงค่ะ แต่จิตใจดีมีเมตตาธรรม ไม่ทราบค่ะว่าเป็นมั้ย
ดาวอาทิตย์ ตกอยู่ใน ภพปุตตะ ชื่อเสียงจะ มีขึ้น วัยยังน้อย
ชอบเสี่ยงโชค ลงทุนทำ หากินพลอย โชคจะลอย เฟื่องฟู ในเยาว์วัย
มีความสุข สนุกร่าเริง ตลอดเวลา เจรจา รักทุกคน ไม่หวั่นไหว
ปฏิภาณ ไหวพริบ ก็ว่องไว ทุกอย่างไซร้ ล้วนดี เท่านี้แลฯ
Comment: ไม่ชอบเสี่ยงโชค ไม่มีลาภลอย ที่ได้มาก็จากความสามารถของตัวเอง เป็นคนฮาๆ ตลกๆ สนุกๆ และคิดว่าเป็นคนเก่งระดับนึงอะค่ะ (โหๆๆ หลงตัวเองสุดๆค่ะ)

ดาวอังคาร อยู่ในภพวินาศ (ราศี ๔ สิงห์)
ดาวอังคาร อยู่ในภพวินาศ ข้อควรระวังสำหรับคุณคือเรื่องความเป็นคนเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เป็นคนที่ไว้ใจยากอีกอย่างชีวิตคู่ของคุณไม่ค่อยราบรื่นนัก มักจะต้องเลิกลากันไป เพราะความเห็นไม่ตรงกัน
ดาวอังคาร ตกใน ภพวินาศ ชะตาวาด ว่าไว้ใจ ไม่ได้หนอ
มักกะล่อน ค่อนข้าง จะชีกอ มีเล่ห์ล่อ แพรวพราว เอารอดตัว
ไม่ราบรื่น ขืนมี ชีวิตคู่ ตามที่ดู จะเลิกร้าง ทางสลัว
จะมีคน ทรยศ หักหลังตัว ด้วยความชัวร์ ก็หักหลัง คนอื่นเป็นฯ
Comment: ชีกอร์ค่ะ เอาตัวรอดได้ ส่วนไว้ใจได้มั้ย ไม่ทราบค่ะ แต่ไม่เคยหลอกใคร จริงใจเสมอ แต่เนื้อคู่ไม่ทราบค่ะว่าเป็นอย่างไร ยังไม่มี

ดาวพุธ อยู่ในภพอริ (ราศี ๑๐ กุมภ์)
ดาวพุธ อยู่ในภพอริ คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ทำอยู่ เพราะมีปัญหากับลูกน้อง บริวาร หากคุณให้คนหยิบยืมเงินยากที่จะได้คืน และหากคุณไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรยืมเงินใคร เพราะคุณจะประสบความยุ่งยากในการใช้คืน
ดาวพุธตก อยู่ใน ภพอริ ชีวิตสิ ยุ่งยาก เรื่องหนี้สิน
จะใช้คืน ลำบาก มากมลทิน ผลถวิล ด้านรายได้ ไม่ค่อยดี
ในการงาน ทำอยู่ จะลำบาก ปัญหามาก กับสมุน หนุนหน่ายหนี
โรคเกี่ยวข้อง ทางกาย ทายว่ามี โรคว่านี้ คือทางเดิน ลมหายใจฯ
Comment: โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ตรงค่ะ ตัวเองไม่เคยยืมเงินใครเลย ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะ มีก็ใช้ค่ะ เรื่องโรคลดหายใจนี้ไม่ตรงค่ะ แต่ถ้าใจง่ายรักคนง่าย ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ แต่ถ้ารักใครรักจริงค่ะ 5555

ดาวพฤหัส อยู่ในภพวินาศ (ราศี ๔ สิงห์)
ดาวพฤหัส อยู่ในภพวินาศ คุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาด มีความรู้ดี คุณควรระวังเรื่องการใช้ความรู้สติปัญญา และความฉลาดของคุณไม่ควรใช้ความรู้ในทางที่ผิด ซึ่งถ้าคุณใช้ความรู้ในทางที่ผิด คุณจะพบกับความวิบัติ ความล้มเหลว และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อตัวคุณเอง
ดาวพฤหัส อยู่ใน ภพวินาศ คุณฉลาด มีความรู้ ว่าไม่น้อย
หากคิดดี ทำดี ก็ไม่ด้อย ทำเพียงน้อย แต่ได้มาก หากคิดดี
แต่วันใด ที่คิดชั่ว มั่วอบาย ผลสุดท้าย ต้องวินาศ อาจหมองศรี
ต้องล้มเหลว กิจการ งานที่มี เหมือนอัคคี เผาตน ไปจนตายฯ
Comment:คิดว่าตัวเองฉลาดค่ะ เรียนเอกอยู่(แต่ไม่ได้คิดว่าการเรียนสูงจึงเป็นคนฉลาดนะค่ะ)

ดาวศุกร์ อยู่ในภพอริ (ราศี ๑๐ กุมภ์)
ดาวศุกร์ อยู่ในภพอริ คุณเป็นคนสนใจเรื่องการกิน เป็นนักชิมตัวยง ช่วงแรกชีวิตจะประสบความลำบาก แต่หลังจากแต่งงานมีคู่ครองไปแล้วจะสุขสบาย ทำให้ฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ คนเอาใจใส่กับการแต่งตัว ชอบความเป็นระเบียบ ลูกน้องบริวารล้วนวางใจได้ แต่ควรระวังเรื่องความเสื่อมเสียที่เกิดจากความสัมพันธ์กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ดาวศุกร์ตก อยู่ใน ภพอริ ตามว่านี้ ว่าสนใจ เรื่องอาหาร
อีกทั้งการ แต่งตัว ก็เอาการ หลังแต่งงาน จะสมบูรณ์ พูนสุขแล
แม้ลูกน้อง บริวาร พานซื้อสัตย์ จริงใจจัด ผลงาน สมานแท้
ควรระวัง ความสัมพันธ์ อย่าได้แล เพราะจะแพ้ ผู้อยู่ใต้ บังคับตนฯ
Comment: ชอบทานค่ะ เรียนfoodscienceด้วย ไม่ทราบเกี่ยวกันไหมอะค่ะ เรื่องคู่ครองบริวาร ไม่ทราบค่ะ

ดาวราหู อยู่ในภพวินาศ (ราศี ๔ สิงห์)
ดาวราหู อยู่ในภพวินาศ ถึงเป็นผู้ทีมีฐานะดี แต่ใจคอก็คับแคบ ไม่ค่อยชอบช่วยเหลือใคร เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอามากๆ เลยเป็นคนที่มีความพยายามดี เวลาทำอะไรมักลุ่มหลงในสิ่งนั้นเป็นพักๆ คิดจะเลิกทำก็เลิกไปในทันทีไม่มีปี่ขลุ่ย ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานบ่อย
ดาวราหู อยู่ใน ภพวินาศ เกิดอุบาทว์ กิริยา ไม่เหมาะสม
ฐานะดี แต่คับแคบ ด้านอารมณ์ ไม่ชื่นชม การช่วยเหลือ ผู้ใดเลย
เป็นคนที่ เห็นแก่ตัว เอามากมาก ทำอะไร ซ้ำซาก ว่าเฉลย
ความพยายาม นั้นดี ไม่มีเชย หากไม่เคย ในงานทำ เลิกทันที
อยู่ที่ไหน มักจะ ไม่ค่อยทน เพราะเป็นคน ร้อนที่อยู่ ให้จากหนี
เชื่อในศาสตร์ ลี้ลับ ว่ามีดี จบกวี พรรณนา เท่านี้เอยฯ
Comment: เป็นคนที่ตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้ค่ะ แต่ถ้าคิดจะเลิกก็เลิกค่ะ ใช่เลยค่ะ ตรงสุดๆ แต่นิสัยใจคอไม่ใช่คนใจแคบค่ะ ชอบช่วยคนอื่นค่ะ ไม่เห็นแก่ตัวค่ะ ชอบทำงานส่วนรวมค่ะ ส่วนย้ายที่อยู่ ย้ายบ่อยค่ะเนื่องจากย้ายมหาลัยที่จะเรียนก็ต้องย้ายหอ เนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้กันเลย

ทำนายแบบภพผสมภพ
๑. ภพตนุ ทำนายเกี่ยวกับร่างกายตัวตนเจ้าชะตา จิตใจ ความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดทางด้านอารมณ์
เจ้าเรือนตนุตกอยู่ในภพอริ (เจ้าเรือนลัคนาตกภพอริ) เป็นคนใจกล้าไม่เกรงกลัวศัตรู ชอบมีเรื่องเดือดร้อนให้กับตนเองอยู่เสมอ อยู่เป็นสุขไม่เป็น ชอบแส่หาเรื่องยุ่ง ๆ ลำบากใส่ตัว ชอบอาสาคนอื่น บางครั้งตัดสินใจอะไรขึ้นมา อาจผิดพลาดได้ง่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจตามหลักธรรมชาติของดาวนั้นๆ อีกด้วย บางคนอาจมีลักษณะเป็นผู้นำเต็มตัว เป็นหัวหน้า สามารถบริหารงานได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การเป็นหมอ เป็นแพทย์ พยาบาล จะมีโชคเกิดจากจากสัตว์เลี้ยง หรือลูกน้องบริวาร ชอบเป็นนักต่อสู้ดิ้นรนขนขวย และแก้ไขปัญหาเก่ง มักมีอาชีพเป็นนักการเมือง ทหาร ตำรวจ นักกีฬา นักมวย หรือช่างฝีมือดีต่างๆ
Comment:ตรงค่ะ แต่การบริหารงาน ก็ไม่ได้ดีมากค่ะก็มีผิดพลาดบ้าง แต่เรื่องอาชีพ ไม่ทราบค่ะเพราะตอนนี้เรียนอยู่ แต่ต้องกลับไปเป็นอาจารย์เพื่อใช้ทุนด้วยค่ะ

๒. ภพกดุมภะ ทำนายเกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ รายรับ รายจ่าย สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
เจ้าเรือนกดุมภะตกอยู่ในภพอริ มีแต่เรื่องเดือดร้อนหม่นหมองเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สิน มีหนี้สินพะรุงพะรัง ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ต้องต่อสู้ดิ้นรนขวยทุรูปแบบในการประกอบอาชีพทำมาหากิน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มักจะเสียเงินในการเยียวยารักษาตัวจากการเจ็บป่วยได้ป่วยอยู่เสมอ หรือไม่ก็เดือดร้อนเพราะถูกจี้ปล้น ถูกขโมยทรัพย์สิน แต่ตรงข้ามในทางดีแล้ว อาจเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ สามารถออกเงินให้คนอื่นกู้ เป็นถึงระดับนายทุน มีรายได้จากดอกเบี้ย โดยอาศัยบริวาร คนใช้ ลูกจ้าง เป็นผู้ให้การค้ำจุนสนับสนุน
Comment: ไม่ทราบค่ะ แต่ ไม่เคยโดนจี้ปล้น หนี้สิน ตัวหนูไม่มีค่ะ มีเงินเก็บในระดับที่เรียกว่าโอเคค่ะ

๓. ภพสหัชชะ ทำนายเกี่ยวกับพี่หรือน้อง เพื่อนฝูง การสังคม การสมาคม บริษัทการเดินทางใกล้ๆ หุ้นส่วน
เจ้าเรือนสหัชชะไปตกอยู่ในเรือนวินาศทำนายว่า ถ้ามีเพื่อนใหม่เข้ามาเมื่อใด เมื่อสนิทสนมกันไปสักระยะหนึ่งแล้วจะต้องจากกันด้วยความจำเป็น เช่น เพื่อนต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่น ไปทำงานที่อื่น หรือมีเหตุการณ์ทำให้ต้องห่างไกลไปจากเจ้า-ชะตา ทั้งที่จิตใจของเพื่อนอาจจะไม่ได้ขัดแย้งหรือโกรธเคืองกับเจ้าเรือนชะตาก็ได้ เพราะเรือนวินาศให้เหตุผลในการสูญเสีย ความสนิทสนมต้องมีเหตุให้ห่างเหินกัน
Comment:น่าจะเป็นเรื่องของการที่เรียนและทำงานต่างกันก็ต้องห่างกันเป็นธรรมดาอะค่ะ แต่ก็มีเพื่อนสนิทที่เรียนต่างที่กันแต่ก็สนิทโคตรๆค่ะ

๔. ภพพันธุ ทำนายถึงเกี่ยวเนื่องกัน หมายถึง ญาติพี่น้อง หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดผูกพันกัน บิดา มารดา คนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน ยานพาหนะ
เจ้าเรือนพันธุตกอยู่ในภพวินาศ จะมีความเสียใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องบิดามารดาบ้านพักอาศัย ที่ดิน มีการหักหลังกัน มีศัตรูแฝงตัวคล้ายกับมิตร เจ้าชะตาสนใจในศาสตร์ลึกลับ เช่นโหราศาสตร์ หรือหมอดู เป็นต้น หากทำการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน ซื้อที่ดิน บ้านพักอาศัย จะขาดทุน ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ทุกกรณี เป็นคนที่มีญาติลดลงจำนวนลง เนื่องจากเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษ จึงทำให้ญาติห่างเหินด้วยความรู้สึกที่สื่อสารกันไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะอยู่ใกล้ชิดกัน ญาติห่างเหินก็เหมือนกับไม่มีญาติ หรือมีญาติก็เหมือนไม่มีญาติ เป็นคนที่มีชีวิตอยู่แบบคนไร้ญาติขาดมิตร หลักฐานฐานะความเป็นอยู่ไม่ค่อยมั่นคง จะได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปัญหาในเรื่องที่ดิน ยานพาหนะอยู่เรื่อย ๆ
Comment: ค่อนข้างตรงค่ะ ญาติน้อยและพึ่งพาไม่ค่อยได้ แต่พี่น้องก็ยังรักกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะเนื่องจากทุกๆคนโตขึ้นก็จะมีทางเดินเป็นของตนเอง และเรื่องฐานะ ไม่ทราบค่ะว่าตรงไหม แต่เรื่องที่อยู่และยานพาหนะไม่มีปัญหาค่ะ เรื่อยๆค่ะ

๕. ภพปุตตะ ทำนายเกี่ยวกับบุตรธิดา เด็ก บริวาร ผู้มีอายุน้อยกว่า ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา ภริยาน้อย ชายชู้
เจ้าเรือนปุตตะตกอยู่ในภพตนุ (กุมลัคน์) กุมลัคนา ชีวิตของเจ้าชะตาจะต้องวุ่นวายอยู่กับบุตร บริวาร เด็กๆ บุตรหลานนำโชคมาให้ ชอบชอบคลุกคลีอยู่กับเด็ก รักเด็ก เป็นที่พึ่งที่อาศัยของบุตรหลานและบริวารได้ มักเป็นคนเจ้าชู้ เป็นผู้โชคดีจากการเสี่ยงโชค ได้ลูกน้องบริวารดีสามารถตายแทนเจ้านายได้ มีบุตรลูกหลานดี มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเสมอๆ มีโชคอยู่เรื่อย ๆ มีรายได้อยู่ไม่ขาด
Comment:ไม่ทราบค่ะว่าตรงไหม แต่ชอบเล่นและแกล้งเด็กค่ะ แต่ไม่เสี่ยงโชค และไม่เคยมีลาภลอย

๖. ภพอริ ทำนายเกี่ยวกับศัตรู โรคภัยไข้เจ็บ อุปสรรคต่าง ๆ หนี้สิน และ สัตว์เลี้ยง
เจ้าเรือนอริตกอยู่ในภพวินาศ ดวงชนะศัตรู ใครเป็นศัตรูคนนั้นจะต้องพินาศปราชัยไปเอง เพราะกิจการบางอย่างจึงเกิดศัตรู จนกลายเป็นคดีความ จะมีอันตรายจากสัตว์ใหญ่ๆ แต่จะได้รับการรักษาพยาบาลเยียวยาที่ผิดๆ ทำกิจการใดๆ ก็สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรค ใดๆ เข้าขัดขวาง เป็นคนที่สนใจโบราณคดี และโหราศาสตร์
Comment:ชอบการดูดวงแต่ไม่ชอบโบราณคดีค่ะ ไม่เคยคิดจะชอบเลยค่ะ เรื่องสัตว์ใหญ่ ไม่เคยได้รับอันตรายจากเค้าค่ะ ถ้าเกิดอันตรายก็จากตัวเองซุ่มซ่ามค่ะ

๗. ภพปัตนิ ทำนายเกี่ยวกับคู่รักคู่ครอง หุ้นส่วน คู่สัญญากรณี คู่ความในคดีแพ่ง คู่แข่งขัน หรือห้างร้านที่เป็นคู่แข่งขัน เพศตรงข้าม หรือ ศัตรูคู่แค้น
เจ้าเรือนปัตนิตกอยู่ในภพวินาศ จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนต่างเพศ หรือคนรัก คู่รัก คู่ครอง คนสนิท หรือคนใกล้ชิด นำความเสียหายมาให้ คู่ครองเป็นคนที่ต่ำต้อยหรือต่ำทราม มีคู่ครองมั่วสุมติดอบายมุข ติดยาเสพติด และการพนัน อาจเกิดการหย่าขาดกันกับคู่ครอง หรือไม่ก็ตายหนีจากกัน ได้คู่แล้วพบแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส คู่ครองทำให้หมดตัว หุ้นส่วนคู่ตกลงสัญญากันทำให้เกิดโทษ หากเล่นหุ้นจะเกิดการล้มละลาย หมดตัว ชีวิตในการแต่งงานมีแต่เรื่องลึกลับ ซับซ้อน ยุ่งยากที่จะเข้าใจกันและกัน
Comment: เคยมีแฟน แต่เลิกไปค่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีค่ะ อบายมุข ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน ไม่เคยค่ะ แต่ว่าเคยดูดวงมาเหมือนกันว่าแต่งงานแล้วอาจจะหย่า หรือไม่ก็ได้คู่ครองที่มีตำหนิ ไม่ก็ได้คนที่มีอายุมากกว่า และถ้ามีคู่ อาจจะต้องอยู่ไกลกันค่ะ แต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าตรงหรือไม่อะค่ะ

๘. ภพมรณะ ทำนายเกี่ยวกับความตาย การทิ้งถิ่นฐาน การพลัดพรากจากกัน การไปต่างถิ่นต่างประเทศ การเลิกร้างกัน ความโศกเศร้าเสียใจ
เจ้าเรือนมรณะตกอยู่ในภพวินาศ เพราะความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุจะทำให้เกิดความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ ยุ่งยากเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์สินมรดก ระวังศัตรูในที่ลับ หรือศัตรูที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนจะทำให้ถึงแก่ความตายหรือทำให้เกิดทุกข์ใจ วิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย กลัวต่อการติดคุกติดตะราง โดนกักขัง เพราะศัตรูลับเป็นเหตุ ส่วนในด้านดี เป็นคนตายยาก หากมีการนัดหมายจะไปที่หนึ่งที่ใด แต่การเดินทางครั้งนั้นถึงคราวจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต เจ้าชะตาจะผิดนัดไม่ได้ไปกับเขา เลยรอดตายอย่างปาฏิหาริย์เหลือเชื่อ
Comment: ยังไม่เคยตายค่ะ ตอบไม่ได้จริงๆค่ะ(ไม่ได้กวนนะค่ะ คือไม่ทราบจริงๆ)แต่ไม่เคยเจออุบัติเหตุแรงๆค่ะ อย่างมากก็ล้มแล้วเป็นแผลต้องเย็บค่ะ

๙. ภพศุภะ ทำนายเกี่ยวกับบิดา ผู้อุปการะที่เป็นผู้ชาย เจ้านาย สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ความเจริญรุ่งเรือง ความเจริญทางอำนาจ วาสนา ความเจริญทางจิตใจ
เจ้าเรือนศุภะตกอยู่ในภพอริ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านาย ที่เคยให้อุปการะช่วยเหลือจะกลับกลายเป็นศัตรู หรือมีความบาดหมางขัดแย้งกัน เช่น ถูกทวงบุญคุณเป็นต้น มีศัตรูเป็นคนใหญ่คนโตมีทรัพย์สินเป็นหลักฐาน ผู้มีอิทธิพล คิดจะสร้างสรรค์ทำอะไรก็ตามมักจะต้องมีอุปสรรคขัดข้องอยู่เสมอ การเดินทางทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ควรมีกิจการงานในต่างประเทศเพราะจะทำให้ผิดหลัง ล้มเหลว แถมขาดความสุข หากอยู่ในบ้านพักก็ต้องมีเรื่องกลุ้มใจ คิดจะสร้างฐานะให้เป็นหลักฐานก็จะต้องผิดหวัง
Comment” ไม่สามารถบอกได้ค่ะเนื่องจากไม่รู้อะค่ะ ว่าตัวเองมีศัตรูไหม

๑๐. ภพกัมมะ ทำนายเกี่ยวกับอาชีพ การงาน การทำงาน การดำเนินกิจการ คนงาน กรรมกร ลูกจ้าง ลูกน้อง
เจ้าเรือนกัมมะตกอยู่ในภพอริ ชีวิตการงานมักเจอกับอุปสรรค มีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ ต้องต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลา การทำงานทำให้เกิดความอึดอัดคับใจ หรือมีงานที่คั่งค้าง ทำไม่เสร็จสักที เหมือนดินพอกหางหมู ส่วนในด้านดี เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตผลงานออกมาอยู่เสมอ การทำงานที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากลูกน้อง บริวาร หรือการทำงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ งานเกี่ยวกับการทวงหนี้สิน เก็บดอกเบี้ย
Comment: ยังไม่เคยทำงานค่ะ ไม่สามารถตอบได้

๑๑. ภพลาภะ ทำนายเกี่ยวกับรายได้ เช่นทรัพย์สินเงินทอง วัตถุสิ่งของหรือจะเป็นบุคคลก็ได้
เจ้าเรือนลาภะตกอยู่ในภพตนุ (กุมลัคน์) เป็นผู้มีโชคดีอยู่เสมอๆ มีเพื่อนฝูงแวะเวียนไปมาหาสู่กันเป็นประจำ ได้ลาภลอยเรื่อยๆ จะทำอะไรขึ้นมาก็คิดเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด ถ้าเป็นคนเจ้าชู้สักหน่อยก็อาจจะมีคู่ได้หลายคนทีเดียว ความรู้ความสามารถของตนเองทำให้เกิดผลประโยชน์ ผลกำไรและความสำเร็จของชีวิต มีเพื่อนที่ดี ซึ่งเป็นเพื่อนแท้ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย สามารถเอาชนะศัตรูและความยุ่งยากที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้
Comment: เพื่อนดีมากค่ะ ไม่เคยมีลาภลอยและก็ไม่เคยคบคนรักหลายคนค่ะ คบทีละคนและเวลาคบไม่มองใครอีกค่ะ

๑๒. ภพวินาศ ทำนายเกี่ยวกับความพินาศล่มจมเสียหายอย่างหนัก การพลัดพรากจากกัน การโยกย้าย ถ้าหนักก็หมายถึง ความตาย การติดคุกตาราง การถูกกักขัง และการล้มละลาย
เจ้าเรือนวินาศตกอยู่ในภพปุตตะ หากเกิดการเสียอะไรไปแล้วก็มักจะได้คืน บุตร คนที่รักชักนำลาภผลประโยชน์จากต่างประเทศมาให้ จะมีเพื่อนหรือมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ คบกับชาวต่างประเทศจะอำนวยผลให้ดีกว่าชนชาติเดียวกัน
Comment: ต้องไปเรียนนอก1ปีค่ะ ตอบได้แค่นี้ค่ะตอนนี้ นอกนั้นไม่รู้แต่ก็ยังไม่ได้ไปใกล้ๆค่ะ

การทำนายครั้งใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดค่ะ
การดำเนินชิวิต ไม่พอใจตัวเอง ครับ หรือมีความน้อยใจในตัวเองครับ ไม่ทราบว่าจากที่บ้านมาหรือปล่าวครับ
Comment: เป็นพวกทะเยอทะยานค่ะ แต่ไม่เคยน้อยใจจากเรื่องที่บ้านค่ะ

อนาคต คงต้องเดินทางไกลครับ อาจจะไปอยุ่ต่างประเทศจากถิ่นที่เกิดถึงจะเจริญเก้าหน้าและมั่นคง ครับ อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างถิ่งไกลจากบ้านเกิดจะดีครับ
Comment:ต้องไปเรียนนอกอย่างน้อย1ปีค่ะ

เรื่องการงานในระบบลึกแล้วคุณก็ไม่เหนื่อยเท่าไรเหมือนดวงจักรครับ ทำงานกับของสวยงามหรือทำงานเกี่ยวกับพวกน้ำหอมได้ครับ การเงินกับการงานมั่นคงดี ครับ ไม่ต้องห่วงมีตังอยู่แล้วครับ การใช้เงิน ก็เหมือนน้ำครับ มีหลายสภาพ ครับแต่ยืนยันว่ามั่นคงครับ
Commet: เนื่องจากที่เรียนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องพวกนี้อะค่ะ เรื่องทำงานคงไม่ตรง ส่วนเรื่องเงิน ก็เรื่อยๆค่ะ

เรื่องคู่ครองเป็นดาวพฤหัสเหมือนเดิมครับ แต่อยู่ในตำแหน่งเกษตร ฉนั้นแฟนคุณเป็นคนดี ครับ แล้วก็มีฐานะมั่นคงครับ ไม่ต้องห่วงครับดวงนี้ไม่ขึ้น คานทองแน่นครับ ปลายปีนี้ถึงปีหน้าทั้งปี คงได้เจอครับ และอาจจะมีข่าวดีด้วยนะครับ ถึงจะทะเลาะกันบางแต่ก็รักกันดี ครับ เพราะในอีกภาคหนึ่งของคุณถึงจะเป็นคนอดทนแต่ก็เป็นคนอ่อนไหวมาก
Comment: ถ้าเจอเร็วๆนี้ก็ดีสิค่ะ อยากมีแล้วค่ะ เพราะเด๋วเทอมสองเรียนเอกแล้วคงไม่มีเวลาหาแฟนอะค่ะ เพราะเรียนหนักมาก เหอๆๆ สาธุ แม่นทีเถอะค่ะ แต่ถ้าเจอเร็วๆนี้จะแจ้งให้ทราบนะค่ะ

ในส่วนลึกอยากไปทุกที่ครับ ทำให้เหมือนใจโดยขังไว้ในกรอบของ คุณแต่เมื่อได้ปล่อยจะสบายมากขึ้น ครับ ในสิบลัค ดวงคนถึอว่าใช้ได้ครับ ไม่เหมือนดวงจักรครับ เหนื่อยครับ ดวงจักรเป็นเปลือก ครับ สิบลัคเป็นแก่น ครับ แต่ก็มีผลกระทบกันครับ
สรุปครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ มาตราฐาน ของดาวคุณแข็งครับ ทุกอย่างจบได้สมบูรณ์ครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเลย ครับ
Comment: เริ่มงงค่ะว่าอันเก่ากับอันใหม่ ดูจากสิบลัคเหมือนกันหรือเป่าอะค่ะ แต่ว่ามาตราฐาน ของดาวคุณแข็ง จะมีผลดีอย่างไรอะค่ะ คือไม่ต้องห่วงใช่ป่ะค่ะ ประมาณว่ารากฐานดีหรอค่ะ

ถ้าคุณหาคนดูสิบลัคเป็นให้เค้าดูแล้วเค้าจะบอกเหมือนผม แต่ถ้าดูพื้นฐานจะเห็นว่าชีวิต เหนื่อยมากอย่างที่ผมทำนายครับ แต่เปลือกก็มีอยู่คับ ย่อมมีผลกระทบ ครับ แต่ประสบความสำเร็จทุกด้าน ครับ
Comment: สิบลัคไม่เคยดูค่ะ แต่ก็คงเหนื่อยอะค่ะ เพราะเป็นคนที่ต้องทำอะไรเองจึงได้ ไม่ทำไม่ได้ ไม่มีลาภลอย แต่ไม่ได้ทุกข์ร้อนค่ะ เพราะก็ทำอะไรเองมาจนชินค่ะ แต่ระหว่างเรียนก็ไม่เคยต้องทำงานพิเศษอะไรอะค่ะ แต่เริ่มงงตรงเปลือกอะค่ะ คืออะไรอะค่ะไม่เข้าใจค่ะ

คำถามเพิ่มเติม
1 อยากทราบว่า คู่ครองเป็นคนไทยหรือป่าวค่ะ แล้วอายุอ่อนหรือแก่กว่าเราค่ะ จะเจอประมาณไหน เมื่อไหร่อะค่ะ(เหมือนกับว่าตอนนี้ พอใจชีวิตในระดับหนึ่งอะค่ะ ยกเว้นเรื่องแฟนอะค่ะ ยังไม่มี เลยคิดว่ายังไม่ถูกเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปค่ะ)
2 ไม่ทราบว่า ต่างกันหรือเปล่าอะค่ะระหว่างที่เกิดจากนครปฐม กับสมุทรสาคร แต่มีความรู้สึกว่าที่สมุทรสาคร มันจะลำบากน้อยกว่าเลยอะค่ะ เหอๆๆๆๆ

การทำนาย สำหรับเพ็ญ ก็ถือว่าตรงค่อนข้างมากค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะคิดเป็น%เท่าไรอะค่ะ
ขอบคุณนะค่ะที่ดูดวงให้หนู ขอบคุณมากค่ะ


โดย: neppen วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:17:27:15 น.  

 
เรื่องการเมืองน่ากลัวเนอะค่ะคุณพี่ชายหยก ไม่ทราบว่าเราสามารถใช้สิบลักดูดวงเมืองได้ป่ะคะ อิอิ อันนี้แอบสงสัยอะค่ะ

และก็เพ็ญcommentไว้แล้วนะค่ะ อาจจะยาวมากไปหน่อย แต่ก็คิดว่าอยากจะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้รู้อะคะ อิอิ


โดย: neppen วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:17:31:52 น.  

 
สวัสดีครับ การดูดวงพื้นฐานจะดูดวงจักรครับคือผูกดวงแบบธรรมดาทั่วไป ครับ ทำให้ความเป็นยำมีน้อย กว่าสิบลักครับ ส่งที่ผมบอกความสัมพันธ์ตอนแรกคือการดูดวงชั้นแรกครับ เป็นพื้นฐาน ครับ เหมือนระดับประถม ครับ (ฉนั้นการทำนายขั้นนี้จะมีขัดกันบางและความแม่นสำหรับบางคนอาจจะคาดเคลื่อนเยาะครับ เพราะยังไม่มีการประมวลผลครับ )การดูดวงขั้นต่อมา คือการดูดวงโดยการเอาภพต่าง และดาวต่างๆมาประมวลผล ครับ ว่าผลที่ได้ในสเต็ปที่ 2 และ 3 เป็นยังอย่างไร ครับ อันนั้นคือความสามารถของการดูดวง จักร ครับ ก็จะได้ความแม่นประมาณ 60 เปอร์เซ็นขึ้น ครับ แล้วแต่เวลาเกิดครับ ว่าตรงแค่ไหนครับ การที่ผมพิมพ์ให้อ่านเรื่องพื้นฐานดาวเป็นระดับแรก ครับ ส่วนการที่ผมทำนาย เป็นการประมวลผล ครับ
ส่วนสิบลัก จะเป็นการนำดาวทุกดวงมาผูกเข้ากับเวลาเกิดครับ ทำให้รู้ตำแหน่งดาวที่เกิดครับ ว่าจริงๆแล้วมีคุณสมบัติอะไร ครับ ทำให้ทราบได้แน่นชัดมากขึ้น ครับ

ตามดวงที่เกิดที่เวลาให้มานะครับ คู่ครับไม่ได้เป็นคนต่างชาตินะครับ
ส่วนเวลาจังหวัดระหว่าง นครปฐม กับ สุมทรสาคร ต่างกัน ตามเส้นรุ้งเส้นแวนไม่เกิน 15 วินาทีครับ เลยไม่มีผล ครับ

การดูดวงประเทศได้อยู่แล้วครับ ผู้ที่ศึกษาก็จะรู้ว่าประเทศจะมีปัญหา ครับ ไม่แปลกครับ ที่เกิดเหตุครับ แต่เวลาเคลื่อนมาประมาณ 1 เดือน ครับ
ขอบคุณครับ ที่ comment มาครับ ไม่ได้เป็นเรื่องแปลก ครับ ที่การทำนายขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้ประมวลผลครับให้อ่านตรงที่ผมสรุปให้ ครับ จะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงมากที่สุดครับ
คำว่าดวงจักรคือเปลือกคือ การคำนวนอย่าง ทั่วไปครับ ส่วนสิบลักเป็นการว่าตำแหน่งดาวแต่ละดวง ทำให้รู้แน่ชัดมากขึ้น ครับ


โดย: ชายหยก IP: 125.25.7.5 วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:21:52:26 น.  

 
เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะคุณพี่ชายหยก

อิอิแต่พี่ตอบหนูไม่ครบค่ะ คาใจค่ะ คือหนูอยากรู้ว่าคู่หนูจะอายุอ่อนหรือแก่กว่าหนูอะค่ะ แล้วต่างกันเยอะมั้ย
ที่ถามเนื่องจากว่าที่เคยมาไม่มีหมอดูท่านไหนบอกเลยค่ะว่าหนูจะมีคู่เป็นคนอายุน้อยกว่า ยกเว้นคุณพี่ชายหยกกับหมอดูชาวพม่าอีกหนึ่งท่านค่ะ

ปล. งานอดิเรกของหนูคือ ดูดวงค่ะ ชอบดูมากๆ


โดย: neppen วันที่: 21 กันยายน 2549 เวลา:1:12:34 น.  

 
สวัสดีครับ น้องเพ็ญวันนี้มาดูให้อีกที่ ปลายปี 50 ครับ ถึงปลายปี 51 ครับ ถ้าตกลงปลงใจ ปี 50-51 มีสิทธ์เป็นคนต่างชาติครับ เพราะดวงพฤหัสกับเกตุ(ต่างชาติหรือเป็นคนที่ทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านทายได้สองอย่างครับ ความหมายของดาวเกตุ) ครับ อยู่รวมกันในตำแหน่งเกษตร ครับ มีเปอร์เซ็นเยาะครับ ถ้าเป็นชาวตะวันตก ครับ น้องกว่ามากหน่อย ครับ การทำนายจากประสบการณ์นะครับ อย่าถือเป็นจริงเป็นจัง ครับ
ถ้าเวลาเกิดช่วงนี้นะครับ ปีที่ผ่านมาคือปีนี้ การเงิน จะมีการผันผวนเยาะครับด้านดีและไม่ดีครับ ถ้าแม่นแสดงว่าเวลาที่ให้มาถูกครับ ถ้าไม่แม่น แสดงว่าดวงนี้ไม่ตรงกลับน้องเพ็ญนะครับ
อีกอย่าช่วงนี้เพศตรงข้ามจะสร้างปัญหาให้กลับคุณมากครับ เพราะดาวจันกันอังคาร โคจรทับกันจะสงผลเรื่องนี้ ครับ
ในช่วงนี้ราหูเล็งลัก ครับ ทำให้เกิดการหลงเชื่ออะไรง่าย ครับ ดาว 278 รวมกันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ครับ ทำให้มีงานรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าปกติ หรือมีการคิดทำอะไรที่ใหญ่ ครับ แล้วมีผมกระทบโดยตรงกับการเงิน ครับ ไม่รู้แม่นหรือปล่าวนะครับ ถ้าแม่นน้องเพ็ญเกิดราศีกันย์ ครับ ถ้าไม่แม่นแสดงว่าไม่ได้เกิดราศีนี้ ครับ คือเวลาคาดเคลื่อน ครับ ต้องเทียบ จากประวัติชีวิตครับ เพื่อหาตำแหน่ง ลักคนาที่ ใกล้เคียงที่สุด ครับ เวลาคาดเคลือนในการเปลียน ราศี ตั้งแต่ 1 นาทีถือ 2 ชม ครับ แต่ถ้าเวลาเคลือนของน้องเพ็ญ
ถ้าเกิด ประมาณ 22.30 จะเป็นอีกราศีครับ ถ้าก่อนก็ประมาณ19.30 จะเป็นอีกราศี ครับ ดูดวงก็เชื่อบางนะครับ เป็นแนวทาง ครับ เพราะคนเราไม่ได้อยู่ที่ดวงอย่างเดียว ครับ เป็น แค่ 1 ใน 4 ครับ
1.ดวง
2.คู่ครอง
3.ฮวงจุ้ย
4.การกระทำครับ
ในความคิดผมให้อย่าง ละ25 ครับ ฉนั้นถ้าเรามี 2 อย่างสำหรับผมก็พอใจแล้วครับ


โดย: ชายหยก IP: 203.188.27.11 วันที่: 21 กันยายน 2549 เวลา:19:54:12 น.  

 
ขอบคุณคุณพี่ชายหยกมากนะค่ะที่มาดูให้เพ็ญอีกครั้ง อิอิ เรื่องเวลาเกิดถามคุณแม่อีกว่า เวลานี้จริงๆหรอ เค้าบอกว่าจริงๆ เพ็ญก็ถามว่าพอดีเลยหรอ ไม่ขาดไม่เกินสักนาทีเดียวหรอค่ะ คุณแม่บอกว่า ก็เวลานี้แหละลูก เหอๆๆ หนูก็ไม่แน่ใจค่ะ แต่น่าจะใจค่ะ อิอิ ถ้าไม่ใช่ หนูก็ไม่ทราบแล้วอะค่ะ เพราะว่าตอนเกิดจำอะไรไม่ได้อะค่ะ อิอิเมื่อวานนี้ไปตักบาตรมาค่ะ แล้วก็แวะ7เข้าไปหานมทานแต่ได้หนังสือติดมือมาค่ะ เรื่อง ตื่นรู้ อยู่ด้วยรัก ค่ะ

เด๋วขอเวลาอ่านก่อนนะค่ะแล้วจะมาบอกว่าดีไหม อิอิ เพ็ญว่าหนังสือแนวศาสนาแล้วมาเขียนประยุกต์ให้ร่วมสมัยนี้อ่านแล้วให้ข้อคิดดีนะค่ะ แล้วก็เพ็ญว่าน่าอ่านแล้วก็อ่านง่ายกว่าที่เป็นศาสนาโดยตรงอะค่ะ อิอิ


ปล.คุณพี่ชายหยกชอบอ่านหนังสือแนวนี้ไหมค่ะ หรือว่าอ่านแนวศาสนาตรงๆอะค่ะ และมีหนังสืออะไรแนะนำป่ะค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ดูดวงให้เพ็ญ


โดย: neppen (neppen ) วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:2:05:23 น.  

 
สวัสดีครับ จริงแล้วผมก็ชอบอ่านหนังสือหลายอย่าง ครับ สิ่งที่อยากรู้ทุกชนิดครับ เรื่องธรรมะก็พอสมควรครับ จริงแล้วชอบเรื่องช่างทุกชนิดครับ เพราะชอบทำเอง ครับ ส่วนโหราสาด หัดดูมาตั้งแต่ ม.4 ครับ (ไม่เคยทิ้งครับ)หลังมาก็อ่านเรื่องฮวงจุ้ยครับแต่ยังไม่เก่ง ครับ ดูดวงเป็นแล้วจะเข้าใจสัจธรรม กรรม ครับ ทำให้รู้แก่นของความพอเพียงครับ และรุ้จังแสวงหาความสุขตามอัฐภาพครับ ก็อ่านการ์ตูน ครับ อาจทุกอย่างครับ แล้วแต่ว่าช่วงไหนสนใจเรื่องอะไร ครับ ตอนนี้ก็สนใจเรื่องกล้วยไม้ครับ อย่างที่ว่าครับ อยากจะผสมพันธ์แล้วตั้งชื่อครับ แล้วคงพอ ครับ เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองโง่มากๆครับ สิ่งที่ยังไม่รู้และยังไม่ได้ทำอีกมากๆครับ เรื่องการแพทย์ก็ศึกษา ครับ อย่างรู้ไปหมดคนหนอคน


โดย: ชายหยก IP: 203.114.107.176 วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:16:23:15 น.  

 
แวะมาเยือนคะ
ตอนนี้อ่าน โตโต้ อยู่คะ แนวผจนภัยแฟนตาซีคะโดย: รักการ์ตูนทิงทัย วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:0:36:39 น.  

 
แหม มาไม่ทันดูดวงฟรีนะเนี่ย ฮี่ๆ


โดย: อุรัสยา (อุรัสยา ) วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:8:35:30 น.  

 
สวัสดีครับ
น้องการ์ตูน โตโต้สนุกหรือปล่าวครับ ถ้าว่าเล่าให้ฟังแบบย่อๆหน่อยนะครับ
คุณอุรัสยา ดูรูปที่บ้านแล้วดูมีความสุขจังเลยนะครับ


โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:12:13:40 น.  

 
เป็นนักศึกษาโหราศาสตร์อยู่เหมือนกัน
เขียนดีจังครับ แต่เวบมืดๆไปนิดนะครับ


โดย: P Q BOY วันที่: 25 ตุลาคม 2549 เวลา:2:05:13 น.  

 
2986


โดย: ชาดา กอนดี IP: 203.153.174.69 วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:20:40:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ชายหยก
Location :
พิษณุโลก Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เป็นเวลาหนึ่งที่ผมได้มาสำผัส กล้วยไม้ และได้หลง ครับ มีความสุขครับ และใช้เวลากับเค้ามาประมาณ1 ปี เริ่มจากแคทและไม้ขวดต่างๆ พันธ์ครับ เป็นการท้าทาย ของประเภทต้นไม้ ที่ปลูกยาก ครับ เพราะต้องมีโรงเรือน และต้องรู้จัก เค้าตั่งแต่เล็กจนโต ครับ รวมถึงการขายกล้วย ไม้ ตอนนี้เริ่มติดฝักแล้ว ครับ ใกล้ครบวงจรตั้งแต่ ออกดอก ตั้งท้อง ส่งแล็บ เลี้ยงไม้ขวด ไม้นิ้ว และ ต้นใหญ่ดูแลให้สมบูรณ์ ทุกขั้นตอนมีการท้าทาย ครับ ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องดูแลและเอาใจใส่ ครับ
Friends' blogs
[Add ชายหยก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.