Group Blog
 
<<
กันยายน 2555
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
21 กันยายน 2555
 
All Blogs
 

ขอเชิญสั่งซื้อสมุดทำมือ “ขุนเขา ริมน้ำ ปันน้ำใจสมุดเพื่อน้อง”


ขอเชิญสั่งซื้อสมุดทำมือ “ขุนเขา ริมน้ำ ปันน้ำใจสมุดเพื่อน้อง”

เนื่องจากโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทยยังมีความไม่ทัดเทียม และจากข้อมูลที่ได้จากผู้อำนวยการและคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัด จึงทราบว่างบสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การศึกษา(งบเรียนฟรี=เงินนำไปซื้ออุปกรณ์การศึกษา สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด วงเวียนฯ)ที่ได้รับจากทางส่วนราชการนั้นไม่เพียงพอ
หากเป็นโรงเรียนข้างล่าง(ภาคพื้นดิน)ที่ผู้ปกครองพอมีเงินสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานยังไม่เดือดร้อนมากนัก แต่โรงเรียนบนดอยที่ห่างไกล และผู้ปกครองไม่มีกำลังท
รัพย์สนับสนุนนั้น เด็กนักเรียนจะขัดสนเรื่องอุปกรณ์การศึกษาจริงๆ
ดังนั้นทางขุนเขา ริมน้ำ จึงเป็นตัวกลางส่งความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในการรวบรวมเงิน(เงินบริจาค จำหน่ายเสื้อ ถุงผ้า) เพื่อนำไปจัดทำ สมุดนักเรียน เพื่อบริจาคให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตามโรงเรียนบนดอยต่างๆ
ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดทำ “สมุดบันทึกทำมือKKRN” ในราคาเล่มละ 199 บาท (+ค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน30บาท)
รายได้หักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนโครงการ“ขุนเขา ริมน้ำ ปันน้ำใจสมุดเพื่อน้อง”
สามารถสั่งซื้อได้ทางอีเมล์
erato_management@yahoo.com
หรือ www.facebook.com/KhunkaoRimnam
ภายในวันที่15 ตุลาคม2555 นี้


*** พิ เ ศ ษ สำหรับคนสั่งจองสมุดทำมือ ***
(1สมุด/1เสื้อ หรือ 1ถุงผ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- จองถุงผ้า KKRN ในราคาพิเศษ 169 บาท (ราคาปกติ 199 บาท) โดยจะจัดส่งถุงผ้าพร้อมสมุด
ทำมือ
- จองเสื้อ KKRN ในราคาพิเศษ 270 บาท (ราคาปกติ 300 บาท) โดยจะจัดส่งเสื้อพร้อมสมุดท
ำมือ
(กำลังรอทีมดำเนินงานเคาะเร
ื่องค่าจัดส่ง กรณีสั่งสมุดมากกว่าหนึ่งเล่มและมีสินค้าอื่น)

......................................

หลักการของโครงการ“ขุนเขา ริมน้ำ ปันน้ำใจสมุดเพื่อน้อง”
สนับสนุนการศึกษาเด็กยากจนที่โรงเรียนบนดอย

วัตถุประสงค์
หาทุนเพื่อดำเนินโครงการและจัดทำสมุดนักเรียนแจกเด็กยากจนตามโรงเรียนบนดอยต่างๆ จัดส่งให้ถึงทันเปิดเทอมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555


วิธีการหาทุ น
1. รับบริจาค
2. จำหน่ายเสื้อ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151095899842771&set=a.10151095900037771.451272.294003452770&type=3&permPage=1
3. จำหน่ายถุงผ้า https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151095900087771&set=a.10151095900037771.451272.294003452770&type=3
4. จำหน่ายสมุดทำมือ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151111052502771&set=a.10151095900037771.451272.294003452770&type=3

ระยะเวลาและกำหนดการ
- จองถุงผ้า เสื้อ สมุดทำมือ KKRN ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โปรดชำระเงินทันทีเมื่อจอง โดยจะจัดส่งเสื้อและถุงผ้าแบบลงทะเบียนหลังจากปิดการจองภายในสองสัปดาห์ ส่วนสมุดทำมือจัดส่งไม่เกินวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
- เปิดรับบริจาค ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2555
- สั่งผลิตสมุดนักเรียน ต้นเดือนตุลาคม
- จัดส่งสมุดนักเรียนไปโรงเรียนบนดอย ให้ทันเปิดเทอมวันที่ 1 พ.ย. 2555


การโอนและชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี
บัญชีชื่อ ปริญญา ธรรมโรจน์พินิจ
* ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยฟอร์จูน ทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ 047-0-02867-1
* ธ.กสิกร สาขาลาดพร้าว99 บัญชีออมทรัพย์ 100-2-40222-6
* ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอิมพีเรียลเวิล์ด ลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์ 224-231189-5
กรณีสั่งจองสินค้า : ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง และระบุสินค้าที่สั่งจอง มาที่หน้ากิจกรรมนี้ หรืออีเมล์ erato_management@yahoo.com
กรณีบริจาค : ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อที่ต้องการให้แจ้งนามผู้บริจาค มาที่หน้ากิจกรรมนี้ หรืออีเมล์ erato_management@yahoo.com
(จะทำการสรุปและแจ้งยอดบริจาคอย่างต่อเนื่อง)

....................

รายชื่อโรงเรียนที่ยื่นความประสงค์และผ่านการพิจารณาแล้ว

1. โรงเรียนบ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนมีเด็กนักเรียนเป็นชนเขาเผ่ากะเหรี่ยงและนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน เปิดการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 308 คน

2. โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขาปกากะญอ(กระเหรี่ยง)ที่มีฐานะยากจน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน นักการภารโรง 1 คน จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 114 คน เป็นนักเรียนชายจำนวน 62 คน นักเรียนหญิงจำนวน 52 คน รวม 114 คน (นักเรียนพักนอนจำนวน 45 คน)

โรงเรียนอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 280 กิโลเมตร ห่างจากอ.อมก๋อย ประมาณ 68 กิโลเมตร โดยเป็นถนนลาดยาง 65 กิโลเมตรและเป็นถนนลูกรัง 3 กิโลเมตร ในฤดูฝนการเดินทางช่วงถนนลูกรังค่อนข้างลำบากใช้เวลาเดินทางจากอ.เมืองเชียงใหม่ ถึงโรงเรียนประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่สามารถติดต่อโดยโทรศัพท์มือถือได้ เพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ดาวเทียมของโรงเรียน

3. โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยอยู่ห่างจากอ.อมก๋อย เป็นระยะทาง 74 กิโลเมตรและเป็นถนนลำลอง 30 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง 289 กิโลเมตรเป็นถนนลำลองประมาณ 30 กิโลเมตร

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 208 คน(นักเรียนประจำพักนอน 125 คน) โดยมีครูที่ทำการสอน 10 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ครูดูแลนักเรียนพักนอน 1 คน นักการภารโรง 1 คน
 

Create Date : 21 กันยายน 2555
0 comments
Last Update : 21 กันยายน 2555 8:35:22 น.
Counter : 4862 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


สายลมอิสระ
Location :
มหาสารคาม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
พิณประภา ขันธวุํธ

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง ร้าน Happiness Books

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ สำนักพิมพ์ผิงดาว

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
Friends' blogs
[Add สายลมอิสระ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.