.....มองต่ำเราเหลือ มองเหนือเราขาด.....
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2552
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
6 มิถุนายน 2552
 
All Blogs
 
รู้จักมะเร็งต่อมไทรอยด์ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ bangkokhealth
โดย : นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

หากคุณ ญาติ หรือเพื่อนของคุณ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อม
ไทรอยด์ สิ่งสำคัญลำดับแรกที่ควรกระทำ คือตั้งสติให้ดี แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ อย่าเชื่อคำบอกเล่า หรือบอกต่อ ที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน และหากมีคำถามใดๆ จดบันทึกไว้ แล้วสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่กำลังให้การรักษาเสียก่อน นอกจากนี้ อาจขอความเห็นที่สอง จากแพทย์อีกท่านหนึ่ง ในปัจจุบัน การขอความเห็นที่สอง ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องเกรงใจหรือกลัวว่าแพทย์ที่ให้การรักษาอยู่จะไม่พอใจ

ในข่าวร้าย ย่อมมีข่าวดีเสมอ แม้ว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ‘มะเร็ง’ซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้าย แต่การเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ก็ถือเป็นข่าวดีได้เหมือนกัน เนื่องจากส่วนใหญ่ของมะเร็งต่อมไทรอยด์ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผลการรักษาอยู่ในระดับดีมาก หลายคนอาจสงสัยว่า ดีมาก นี้เป็นอย่างไร อย่างนี้ครับ ปกติเวลาที่แพทย์จะบอกผลการรักษาของมะเร็งทั่วๆ ไป แพทย์จะบอก อัตราการรอดชีวตของผู้ป่วยในระยะเวลา 5 ปี (5 year survival rate) เป็นเท่าไหร่ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ในผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาไปแล้วในอดีต ด้วยวิธีต่างๆ ตามระยะต่างๆ สำหรับมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดที่ผู้ป่วยมักเป็นกันนั้น มีอัตราการรอดชีวิตในระยะ 5 ปีสูงมาก มากกว่า 90% โดยปกติการรายงาน มักรายงานอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นระยะ 20 ปี ซึ่งมีถึงประมาณ 80% จะเห็นว่าสูงมาก นี่จึงถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ เข้าทำนองที่ว่า ‘เป็นได้ก็รักษาได้’

อย่างไรก็ตาม ยังมีมะเร็งของต่อมไทรอยด์บางชนิด ที่มีความรุนแรงสูง แต่พบไม่มากนัก ดังนั้นการรู้จักกับชนิดของมะเร็ง ก็จะทำให้เราเข้าใจการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ได้มากขึ้นการรักษาก้อนที่ต่อมไทรอยด์ด้วยการผ่าตัด
ในกรณีที่พบเซลที่เป็นเนื้อร้าย แพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยจะพิจารณาตัดต่อมไทรอยด์ในข้างที่มีก้อนอยู่ออกทั้งข้าง และอาจส่งชิ้นเนื้อไปตรวจแบบเร่งด่วน หรือที่เรียกว่า Frozen section ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 20-30 นาที เมื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นเนื้อร้าย อาจพิจารณาตัดต่อมไทรอยด์ข้างที่เหลือออก เหตุผลหลัก ที่แพทย์ไม่ตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดตั้งแต่แรก เนื่องจากอาจมีความผิดพลาดจากการตรวจด้วยการเจาะดูดเซลมาตรวจ(FNA) จึงต้องมีการยืนยันผลการตรวจในห้องผ่าตัดอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม การทำ Frozen section หรือการตรวจเนื้อทันทีหลังผ่าตัด ก็สามารถวินิจฉัยมะเร็งในบางชนิดได้เท่านั้น พยาธิแพทย์จะพิจารณาอย่างรอบคอบ หากไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นมะเร็ง ก็จะรายงานให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดทราบ ซึ่งแพทย์ที่ทำการผ่าตัด ก็มักจะหยุดการผ่าตัดไว้เท่านั้น ทำการปิดเย็บแผล แล้วรอผลที่แน่นอน ซึ่งจะกินเวลาอีกประมาณ 2-3 วัน หากผลการตรวจเนื้อด้วยวิธีปกติ ซึ่งมีความแม่นยำสูงสุด รายงานว่า เป็นเนื้อร้าย ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นครั้งที่สอง เพื่อนำต่อมไทรอยด์ออกให้หมด หรืออาจใช้วิธีติดตามการรักษา ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดของมะเร็งที่พบ รวมทั้งลักษณะที่บ่งบอกว่า อาจมีการกระจายตัวไปตามอวัยวะต่างๆ หรือไม่การรักษาด้วยการผ่าตัด สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
- การผ่าตัดด้วยวิธีปกติ วิธีนี้ แพทย์จะลงแผลตามแนวนอนบริเวณกลางลำคอ และเข้าไปตัดต่อมไทรอยด์ในข้างที่มีก้อนออก หรืออาจตัดออกทั้ง 2 ข้าง ในกรณีพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นมะเร็ง
- การผ่าตัดด้วยกล้อง โดยการลงแผลขนาดเล็กบริเวณรักแร้ หรือบริเวณแผ่นอก แล้วสอดกล้องและเครื่องมือ เพื่อเข้าไปผ่าตัดต่อมไทรอยด์ข้างที่มีก้อนออก วิธีนี้มีข้อดีคือ สามารถซ่อนบาดแผลไว้ในบริเวณใต้ร่มผ้า แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำในผู้ที่มีก้อนใหญ่กว่า 4-5 ซม. ได้ รวมทั้งทำได้เพียงข้างเดียวในการเข้าผ่าตัดแต่ละครั้ง ในบางราย อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดปกติ เช่นกรณีที่มีเลือดออกมากขณะผ่าตัด การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยดมยาสลบ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์เพียงข้างเดียว จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผู้ป่วยจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ 2-4 วันโรคแทรกซ้อนที่อาจพบได้จากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ได้แก่
การเกิดอันตรายกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงสายเสียง เนื่องจากเส้นประสาทดังกล่าว วิ่งอยู่ใต้ต่อมไทรอยด์ข้างหลอดลม ก่อนที่จะวิ่งเข้าไปยังกล่องเสียง หากการผ่าตัดไปทำอันตรายกับเส้นประสาทนี้ จะทำให้สายเสียงไม่ขยับ เกิดปัญหาเสียงแหบตามมา


การเกิดอันตรายกับเส้นประสาทนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ แบบแรกคือ
- แบบชั่วคราว อาจเกิดจากการช้ำของเส้นประสาท ทำให้หยุดทำงานชั่วคราว ซึ่งมักกลับมาทำงานปกติใน 3-8 สัปดาห์ แบบที่สองคือ
- แบบถาวร เช่นเส้นประสาทช้ำมาก หรือถูกตัดขาด แบบนี้ สายเสียงก็จะไม่ขยับถาวร ทำให้เกิดเสียงแหบไปตลอด อย่างไรก็ตาม ร่างกายก็มีกลไกในการปรับตัว ด้วยการค่อยๆ ขยับสายเสียงข้างที่ไม่ขยับ เลื่อนเข้ามาในแนวกลาง ซึ่งทำให้เสียงดีขึ้นบ้าง ขบวนการดังกล่าว อาจใช้เวลาประมาณ 1 ปี

สำหรับโอกาสเกิดอันตรายกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงสายเสียงในปัจจุบัน มีไม่มากนัก เนื่องจาก แพทย์ที่ทำผ่าตัดจะระมัดระวังเป็นพิเศษ และจะหาเส้นประสาทนี้ให้พบก่อนที่จะทำการตัดก้อนที่ต่อมไทรอยด์ออก

การมีเลือดออกหลังผ่าตัด ซึ่งพบได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน แพทย์จะใส่ท่อระบายเลือดใต้แผล หลังการผ่าตัดเสมอ จึงมักไม่เป็นปัญหาที่รุนแรงกับผู้ป่วย สามารถแก้ไขได้โดย อาจนำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด และทำการห้ามเลือดอีกครั้ง

การติดเชื้อที่แผลหลังผ่าตัด พบได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากมักมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด

การรักษาหลังผ่าตัด จะเป็นแบบใด ขึ้นอยู่กับผลของการพิสูจน์ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

หากเป็นเนื้อไทรอยด์โตธรรมดา (Goitre) แพทย์อาจให้ติดตามการรักษา หรือให้รับประทานฮอร์โมนไทรอยด์หลังผ่าตัดประมาณ 6 เดือน
หากเป็นถุงน้ำที่ต่อมไทรอยด์ ไม่ต้องให้การรักษาใดๆ เพิ่มเติม

หากเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย ไม่ต้องให้การรักษาใดๆ เพิ่มเติม แพทย์อาจนัดมาทำการตรวจเป็นระยะ

หากเป็นเนื้องอกชนิดร้าย ขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิดของเนื้องอก บางชนิดใช้วิธีติดตามการรักษา บางชนิดจำเป็นต้องทำการผ่าตัดครั้งที่สองเพื่อตัดต่อมไทรอยด์ออกให้หมด บางชนิดจำเป็นต้องกลืนน้ำแร่หลังทำการผ่าตัดด้วย

Create Date : 06 มิถุนายน 2552
Last Update : 11 มิถุนายน 2554 14:33:49 น. 176 comments
Counter : 17673 Pageviews.

 
ขอบคุณนะค่ะ เป็นมะเร็งที่ไทรอยด์ค่ะแต่ตอนนี้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะ ผ่านมาได้ประมาณปีก่าแล้ว ปัจจุบันร่างกายแข็งแรงดี แต่ต้องทานยาทุกวัน


โดย: kluayzy วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:13:55:10 น.  

 
เปนไทรอย กินยาเรื่อยๆ เลยค่ะ เศร้าจัง


โดย: peeshin วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:21:23:41 น.  

 
มาหาข้อมูลค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: minjung วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:17:20:34 น.  

 
เพื่อนเปนไทรอยด์แต่ไม่เคยทานยาจะเปนไรมั๊ย แล้วในอนาคตจะมีผลกระทบอย่างไรค่ะ


โดย: Zoda IP: 117.47.192.8 วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:16:58:05 น.  

 
ถ้าป่วยแล้วไม่ได้รักษา ก็น่าจะมีผลค่ะ

ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะ


โดย: aicm วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:20:39:03 น.  

 
ผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ออกสองครั้งแล้วเมื่อปี2546มาถึงนะวันนี้21กค52ต้องเข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพโดยการกินน้ำแร่นอน(รพ)3คืน


โดย: นางมณีรัตน์ IP: 58.9.32.29 วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:50:36 น.  

 
น้องที่ทำงานเป็นไทรอยด์แต่ต้องผ่าตัด อยากรู้ว่าถ้าตัดออกไปแล้วจะหายเลย หรือว่าต้องมีระยะเวลารักษาตัวให้หายดี


โดย: สุกัญญา IP: 115.67.154.22 วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:57:02 น.  

 
^
^ ถ้าผ่าตัดไทรอยด์เพราะเป็นมะเร็ง ในบางคนหลังผ่าตัดก็จะหายป่วยเลย แต่กรณีของ จขบ.ยังไม่หายต้องกลืนแร่ซ้ำเพื่อทำลายเซลล์ค่ะ

แต่ถ้าเป็นโรคไทรอยด์อื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


โดย: aicm วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:31:31 น.  

 
รอตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะผ่าตัดแบบไหนดี


โดย: Nong .ad IP: 125.26.103.11 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:16:07:25 น.  

 
กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดวันที่ 17 ก.ย. 52 นี้ค่ะ
คุณหมอวินิจฉัยแล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์
หลังจากผ่าตัดเสร็จต้องรักษาต่อด้วยวิธีการกลืน
นำแร่ต่อค่ะ ตอนนี้กำลังใจดีมากไม่กังวลเลย


โดย: ??? IP: 203.130.139.131 วันที่: 9 กันยายน 2552 เวลา:11:43:10 น.  

 
สวัสดีค่ะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะ ไม่ต้องกังวลค่ะ เป็นแล้วรักษาหายได้ แพทย์และวิทยาการแพทย์ยุคนี้ก้าวหน้ามากค่ะ

ความเครียดทำให้ภูมิต้านทานลดด้วยค่ะ


โดย: aicm วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:13:47:30 น.  

 
แม่เราถูกตรวจเจอเนื้องงอกที่ต่อมไทรอยด์ และมีอาการจุกแน่นคอ และที่ทอนซิลมีติ่งเนื้อยื่นออกมาขนาด 1 ซม.หมอบอกว่าต้องผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อตรวจสอบ
เรากังวลใจมาก ห่วงแม่มาก ตอนนี้ยังรอนัดผ่า
ช่วยแนะนำหมอที่เก่งๆให้หน่อยค่ะ
ถ้าเป็นเนื้อร้าย มีแนวทางในการรักษาแบบไหนที่มีผลข้างเคียงกับคนไข้น้อยที่สุด
ใครรู้บ้าง ช่วยแนะนำด้วย ขอให้ได้บุญด้วย ขอคำแนะนำด่วน เพราะต้องรีบตัดสินใจ เรารักแม่ อยากให้แม่อยูกับเรานานๆที่สุด อยากให้แม่สุขภาพแข็งแรง


โดย: จุ๋ม IP: 119.42.93.9 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:24:39 น.  

 
ตอบ จุ๋ม ขอแนะนำให้แม่ของจุ๋มผ่าตัดกับคุณ หมอสุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ที่โรงพยาบาลจุฬา เก่งมาก ไม่เจ็บและหายเร็ว


โดย: อาวา IP: 58.9.183.151 วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:17:20:36 น.  

 
ถ้าไม่ผ่าจามีอันตรายรึเป่าคะ หมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งไทรรอยด์ นัดผ่าวันที่24 ธันวา 52


โดย: na IP: 110.164.64.201 วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:21:42:27 น.  

 
หมอบอกว่าเป็นเนื้องอกให้ยาไทรอยด์มากิน ถ้าหากไม่ยุบหมอจะผ่าตัด กังวลกลัวเป็นมะเร็ง ถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาจำเป็นต้องผ่าตัดออกหรือเปล่าค่ะ


โดย: khun IP: 61.7.188.6 วันที่: 13 ธันวาคม 2552 เวลา:19:37:18 น.  

 
ถึงคุณจุ๋ม ขอโทษด้วยที่เข้ามาช้าไปหน่อย ดิฉันเองเป็นคนไข้ รพ.รัฐค่ะ เลยไม่ได้ระบุว่าจะเป็นคนไข้ของแพทย์ท่านใด แต่ก็ได้เป็นคนไข้ของอาจารย์แพทย์ค่ะ คงเป็นเพราะถ้าเป็นมะเร็งแล้วคงถือว่าร้ายแรงมังคะ เลยต้องให้อาจารย์แพทย์ดูแลให้

ถึงคุณ na ถ้าไม่ผ่าตัดมันคงจะลุกลามไปอวัยวะอื่นมังคะ (คิดเอาเองน่ะค่ะ) เพราะการผ่าตัดมันคือการรักษา

ถึง คุณ khun คุณต้องปรึกษาแพทย์ล่ะค่ะ เคสของดิฉันก็เป็นเนื้องอก ตอนแรกยังบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า แต่ต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมา ถ้าเป็นแค่เนื้องอกการผ่าตัดก็คือการรักษา จบ แต่ในเมื่อเป็นมะเร็งก็ต้องผ่าตัดอีกข้าง และรักษาต่อตามกระบวนการค่ะ

ขอให้โชคดีค่ะ ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อก


โดย: เจ้าของบล็อกค่ะ (aicm ) วันที่: 21 ธันวาคม 2552 เวลา:14:42:02 น.  

 
เป็นมะเร็ง ผ่าเมื่อ 27 ธ.ค.51 (ครบรอบ 1ปี วันนี้) ตอนนี้กินยาเม็ดสีขาว 2เม็ดทุกวัน และกลืนน้ำแร่ 2 ครั้งแล้ว ยังรอต้องกินอีก ถามผู้ป่วยที่เป็นเหมือนเรา เค้าบอกกิน 4-5 ครั้ง ก็มี แต่ตอนหยุดยาก่อนกินน้ำแร่ รู้สึกไม่สบายตัว มึนๆ อ้วนด้วยอ่ะ แต่สุขภาพทั่วไปเหมือนคนปกติอ่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เป็นเหมือนเรา สู้ๆ


โดย: คนสู้ๆ IP: 117.47.80.18 วันที่: 28 ธันวาคม 2552 เวลา:0:50:26 น.  

 
ผ่าตัดไทรอยด์มาแล้ว 2 ข้าง ตอนนี้กำลังรอไปกินน้ำแร่ต่อ
อยากแนะนำคนที่เป็นเหมือนกันการผ่าตัดไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่เราคิดเพราะแพทย์ของไทยแต่ละท่านเก่งๆทั้งนั้น โรคทุกโรคเป็นได้ก็หายได้ค่ะอย่าไปกลัว เป็นก


โดย: jc IP: 110.164.224.98 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:15:58:05 น.  

 
เราเป็นเนื้องอกไทรอยด์ค่ะ หมอให้ยาสีขาว ๆ มากิน ดูอาการไปก่อน ถ้าก้อนยังไม่ยุบคงต้องผ่าตัดค่ะ แต่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว รุสึกเจ็บก้อนที่คอ เวลากลืนอาหารก็จะเจ็บ ลามไปถึงฟันเลยค่ะ เลยไปหาหมอ หมอใช้เข็มฉีดยาดูดน้ำเหลืองในก้อนออกมาได้ 5 CC ก็ประมาณครึ่งนึงของหลอดฉีดยาอ่ะค่ะ เห็นแล้วจะเป็นลม หลังจากนั้นอาการด็กีขึ้นค่ะ แต่ไม่รุว่ามานจะโตขึ้นอีกรึป่าว เรารักษาที่รามา เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ คนที่เป็นเหมือนเราก็สู้ ๆ นะค่ะ


โดย: ญ IP: 202.12.118.61 วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:14:49:27 น.  

 
หมอที่ไหนเก่งๆบ้างคะ
อยากถามคนที่ผ่ามาแล้ว ว่าผ่าที่ไหน กับคุณหมอชื่ออะไรคะ คือกำลังตัดสินใจจะผ่าอยู่ แต่ก็แอบกลัวน่ะคะ


โดย: sepia IP: 113.53.60.10 วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:19:54:11 น.  

 
เข้ามาหาข้อมูลค่ะ พอดีแฟนตรวจเจอเซลล์มะเร็ง หมอจะนัดทำการผ่าตัด ตอนแรกใจเสียมาก คุณหมอไม่ได้ห้ามทานของอะไรเลยค่ะ มีอาหารที่ต้องห้ามทานไหมค่ะ แต่ดิฉันคงไม่ได้อยู่ดูแลแฟนจนกระทั่งเขาผ่าเสร็จเนื่องจากต้องกลับไปเรียนต่อ ทรมานใจจังค่ะที่เราอยู่ดูแลคนที่เรารักไม่ได้ แต่มาอ่านในเว็บนี้แล้วใจชื้นขึ้นมากค่ะ ขอบคุณเจ้าของกระทู้นะคะสำหรับย้อมูลและประสบการณ์ดี เป็นกำลังใจให้นะคะ


โดย: ขอบคุณค่ะ IP: 125.25.21.117 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:15:30 น.  

 
^
^
^ เรื่องอาหารหมอไม่เคยห้าม (ดิฉันก็ไม่เคยถามเหมือนกันค่ะ แหะ แหะ)

ส่วนตัวดิฉันเองถ้าอ่านครบทุกบล็อกแล้ว จะรู้ว่าไม่เคยงดอะไรเลย กินเนื้อเหมือนเดิม (เนื้อนี่เห็นหลายคนถามค่ะ)

เพียงแต่เลือกกินอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ พยายามกินอาหารที่เขาทอด ผัดขายให้น้อยที่สุด เพราะเขาใช้น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารปรุงแต่งเช่นลูกชิ้น หมูยอ แหนม ฮอทดอก - - - และอื่น ๆ อีกมากมาย ก็ลด ๆ ลงไป ถ้างดได้ก็ยิ่งดีค่ะ เพราะอาหารประเภทนี้มีส่วนประกอบของสารที่มีผลต่อมะเร็ง


แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยด้วย ว่าถ้าคุณกินอาหารชนิดไหนแล้วไม่สบายใจว่าจะมีผลต่อโรค ก็งดเสียจะดีกว่า กินแล้วเครียดก็อย่ากิน เพราะความเครียดมีผลต่อร่างกายเราค่ะ

ส่วนการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ปัจจุบันไม่มีอะไรน่าห่วง น่ากลัวค่ะ ทั้งฝีมือแพทย์และเทคโนโลยีปีนี้ต้องดีกว่าปีที่ดิฉันผ่าตัดค่ะ ถึงคุณจะไม่ได้อยู่ดูแลก็คิดเสียว่ายังติดต่อกันได้สะดวกสบายสามารถติดตามอาการได้ตลอดเวลา

ขอให้แฟนคุณหายป่วยเร็ว ๆ นะคะ


โดย: เจ้าของบล็อกค่ะ (aicm ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:57:53 น.  

 
คุณแม่เป็นเหมือนกันค่ะ ผ่าตัดแล้ว กินน้ำแร่แล้วด้วยค่ะ แล้วคุณหมอก็ให้ฮอร์โมนไทรอกซินมา (เม็ดขาวๆ เล็กๆ เป็นแผง) คุณหมอให้กินหลังกินน้ำแร่สามวัน แต่คุณแม่กินฮอร์โมนตั้งแต่วันแรกที่กลับมาจากกินน้ำแร่เลยค่ะ ไม่ทราบว่ามันจะมีผลอะไรรึเปล่าคะ ใครพอจะทราบบ้าง ช่วยตอบหน่อยนะคะ คุณแม่กังวลมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ลูกที่เป็นห่วงแม่ IP: 118.173.45.19 วันที่: 3 เมษายน 2553 เวลา:14:59:22 น.  

 
ไม่แน่ใจว่าจะมีผลมากน้อยเพียงใด
ถ้ากังวลมากก็กลับไปหาหมอดีกว่าค่ะ เพื่อความสบายใจนะคะ
ขอให้โชคดีค่ะ


โดย: เจ้าของบล็อกค่ะ (aicm ) วันที่: 4 เมษายน 2553 เวลา:20:35:52 น.  

 
ตอนนี้แฟนดิฉันผ่าตัดและกลืนน้ำแร่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยรับการรักษาที่เทพธารินทร์ อีกไม่นานก็จะกลับมาเรียนต่อได้แล้ว ขอบคุณเจ้าของบล็อคมากๆเลยนะคะ สำหรับข้อมูลและการตอบทุกข้อสงสัย แฟนดิฉันโชคดีที่ไม่ค่อยมีอาการเหน็บชา หรือ ตะคริวมาก ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็ว หมดห่วงเสียทีค่ะ การแพทย์สมัยนี้ก้าวหน้ามากตามที่เจ้าของบล็อคบอกค่ะ คุณหมอก็เก่งๆทั้งนั้น คุณหมอบอกว่าโรคนี้เป็นความโชคดีในความโชคร้ายค่ะ เพราะรักษาหายได้ เจ้าของบล็อคดูแลสุขภาพดีๆนะคะ สุขสันต์วันปีใหม่ไทยล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ


โดย: ขอบคุณค่ะ IP: 206.225.132.27 วันที่: 4 เมษายน 2553 เวลา:23:28:17 น.  

 
เป็นเนื้องอกค่ะ แต่ต้องตัดออก เพราะก้อนประมาณ 4 ซม
กดทับหลอกลมหายใจและกลืนลำบาก
ตัดออกไปได้ 1 เดือนแล้ว แต่ปัญหาคือ
ตัดออกไป 1 ข้าง แล้วตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาก 1 เดือน ขึ้นไปเกือบ 3 โล เกี่ยวกันหรือเปล่าท
หนูทานน้อยกว่าเดิม และก็คุมอาหารมากๆด้วย
แต่ไม่ได้ออกกำลังกาย เพราะรู้สึกเหนื่อย
เป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าค่ะ


โดย: น้องกิ๊ก IP: 161.200.139.77, 161.200.139.237 วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:16:54:42 น.  

 
น้องสาวเป็นต่อมไทรอยด์คะ
ผ่าตัดแล้วกลืนแร่แล้วด้ยคะ
ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ 2 ปีแล้วคะ
แต่ต้องกินยาตลอดเลยนะคะ
แต่เราอยากทราบว่าการตัดต่อมไทรอยออกแล้วมีผลข้างเคียงอะไรหรือป่าวคะ เช่น อารมณ์จะหุดหงิดง่าย
เพราะน้องสาวเราอารมณ์แปรปรวนมากเลยคะ


โดย: ปรายรุ้ง IP: 192.168.1.160, 119.46.26.70 วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:13:11:00 น.  

 
คุณน้องกิ๊กคะ

ป้าเองก็เป็นคนป่วย ตอนผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกหนึ่งข้าง สภาพร่างกายก็ปรกติค่ะ

หลังจากผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งสองข้าง ร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ได้แล้ว ช่วงที่ยังไม่ได้กินฮอร์โมนไทรอยด์ จะมีอาการหน้าบวม ตัวอ้วนกว่าเดิม กระโปรง กางเกงคับหมด เหนื่อยง่าย เพลียมาก และง่วงนอนตลอดเวลา

ส่วนอาการของคุณ ป้าไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากสาเหตุใด คุณกลับไปพบแพทย์ที่รักษาดีกว่านะคะ

ทำไมหนูต้องทานอาหารน้อยกว่าเดิมด้วยคะ ช่วงนี้สุขภาพเรายังมีปัญหา ควรจะทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ เพื่อร่างกายจะได้แข็งแรง (เท่าที่เราจะทำได้)คุณปรายรุ้งคะ

อาการหลังผ่าตัด กลืนแร่ของป้า ก็ต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์และแคลเซียมไปตลอดชีวิต เพราะร่างกายผลิตเองไม่ได้แล้ว

ส่วนอาการอื่นก็ปรกติดี ไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวแปรปรวน

แล้วน้องสาวคุณอยู่ในช่วงวัยทองหรือเปล่าคะ หรือวิตกกังวลกับอาการป่วยมากเกินไป


โดย: เจ้าของบล็อกค่ะ (aicm ) วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:22:36:30 น.  

 
วันที่ 2 มิย 53 หมอให้ไปกลืนแร่และสแกน แต่ไม่เห็นบอกเลยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ เจ้าของบล็อกค่ะอยากคุยด้วยจังค่ะบอกตรงๆว่ากลัวค่ะ


โดย: ติ๋ว IP: 124.121.93.144 วันที่: 3 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:16:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณติ๋ว

ในมุมมองของคนป่วยนะคะ ไม่มีความรู้อะไรมากไปกว่าประสบการณ์ที่เคยป่วย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า ถ้าป่วยจริงหมอก็น่าจะบอกว่าป่วย และการไปกลืนแร่และสแกนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป่วยเป็นโรคอะไร

ถ้าคุณกังวลใจ ตอนไปพบแพทย์อีกหนก็ถามไปเลยค่ะว่าป่วยเป็นอะไรกันแน่

และกรุ๊ปบล็อกนี้ได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองตั้งแต่ต่อมไทรอยด์บวมและตรวจรักษาผ่าตัดจนรู้แน่ชัดว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ และกลืนแร่ซ้ำเพื่อทำลายเซลล์ มีผู้ป่วยหลายคนเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทิ้ง e-mail address ไว้ คุณติ๋วไปอ่านให้ครบทุกบล็อกแล้วคุยกับผู้ป่วยท่านอื่นได้ค่ะ

ขอให้โชคดีนะคะ


โดย: เจ้าของบล็อกค่ะ (aicm ) วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:38:20 น.  

 
คุณแม่เป็นมะเร็งไทรอยด์แบบ Papillary ค๋ะ ตอนนี้ผัดตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดแล้ว และหมอผ่าตัดส่งไปปรึกษาคุณหมออีกแผนกเพื่อกลืนแร่
คุณหมอที่สั่งกลืนแร่ให้คำแนะนำว่า คุณแม่อายุมากแล้ว 79 ปี ในช่วงก่อนกลืนแร่ต้องหยุดยาฮอร์โมนไทรอยด์ประมาณ 6 สัปดาห์ ในช่วงหยุดฮอร์โมนนี้ คุณแม่อาจทนความอ่อนเพลียไม่ไหว เกรงในเรื่องหัวใจเต้นช้า บางคนอาจมีอาการช๊อคได้ จึงแม่แนะนำให้กลืนแร่ และให้ทานยาฮอร์โมนเพื่อไปกดไม่ให้ไปกระตุ้นให้เซล์มะเร็งโต ซึ่งได้ถามคุณหมอว่า ด้วยขนาดก้อนมะเร็ง 4.3 ซม.ที่ตัดไป และมีการลามไปที่กล้ามเนื้อรอบๆไทรอยด์แล้ว (คุณหมอที่ผ่าตัดได้ตัดกล้ามเนื้อรอบๆ ไทรอยด์ที่ลามออกไปหมดด้วยค่ะ) จะมีการลามไปที่อื่นอีกหรือไม่ คุณหมอบอกว่ามีวิธีอื่นด้วยได้ เช่น ทำ scan แต่คุณหมอก็ยังไม่สั่ง scan บอกไว้ค่อยสั่งทีหลังก็ได้ และให้ปฏิบัติธรรม คุณหมอนัดอีก 2 เดือน
จากนั่นก็ไปพบหมอที่คลินิกไทรอยด์ คุณหมอที่คลินิกไทรอยด์ ถามไม่กลืนแร่หรือ ก็เล่าไปตามที่หมอที่ให้คำแนะนำเรื่องการกลืนแร่บอก หมอที่คลินิกไทรอย์ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีแก้ด้วยการมียาฉีดเพื่อเป็นการหลอกว่าขาดฮอร์โมนไทรอยด์ แต่จริงๆแล้วยังได้รับฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ แต่การไม่กลืนแร่เซล์มะเร็งก็ยังอยู่ ถึงแม้จะตัดก้อนมะเร็งออกไปแล้ว (คุณหมอถามว่าญาติคิดอย่างไร) และคุณหมอก็นัดอีกเดือนให้มาดูผลเลือด
ตอนนี้บอกตามตรงนะคะรู้สึกเครียดค่ะ ไม่ทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไรที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่ค่ะ
ปล.โดยปกติคุณแม่เป็นคนแข็งแรง อดทน มีโรคความดันสูง ไขมันสูง แต่ก็อยู่ในความดูแลของหมอตลอดค่ะ (หลังผ่าตัดก็ฟื้นตัวได้เร็วค่ะ)


โดย: กร IP: 58.11.38.101 วันที่: 12 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:39:13 น.  

 
ขอแก้ไขคำผิดค่ะ
บรรทัดที่ 5
"จึงแม่แนะนำให้กลืนแร่" ขอแก้ไขเป็น
"จึงไม่แนะนำให้กลืนแร่" ค่ะ


โดย: กร (อีกครั้งค่ะ) IP: 58.11.38.101 วันที่: 12 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:51:51 น.  

 
สวัสดีค่คุณกร
เคสของคุณแม่คุณ อาจจะมีปัญหาที่ท่านอายุมากแล้ว (คิดเอาเองนะคะ ผิดถูกไม่แน่ใจ) หรืออาจเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็ได้ แหะ แหะ เดาอีกเหมือนกันค่ะ

มะเร็งได้ลามไปถึงกล้ามเนื้อรอบต่อมไทรอยด์ หมอก็ได้ผ่าตัดออกไปให้แล้ว (กรณีของป้าเอง หมอก็บอกเหมือนกันว่าพยายามคว้านเนื้อร้ายออกให้มากที่สุดแล้ว)

"หมอถามว่าญาติคิดอย่างไร" ก็คงถามหมอแหละค่ะว่าถ้าให้กลืนแร่ มีวิธีการอย่างไร จะมีผลอย่างไรทั้งปัจจุบันและอนาคต และถ้าไม่กลืนแร่จะมีผลอย่างไร แล้วก็คงต้องพิจารณาไตร่ตรองน่ะค่ะ แล้วเลือกว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป

หรือลองปรึกษาหมอคนอื่น รพ.อื่นดูค่ะ ซึ่งป้าเองเป็นคนไข้ของ รพ.รัฐ บางครั้งหมอท่านไม่มีเวลามากพอจะชี้แจงรายละเอียดที่เราข้องใจได้ และบ่อยครั้งเวลานั้นเรายังคิดไม่ออกว่าจะถามอะไร ก็เลยจะไปปรึกษาหมอที่ รพ.เอกชน ซักถามให้ละเอียดทุกข้อข้องใจ แล้วค่อยตัดสินใจอีกที

ส่วนเรื่องการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น (จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะ )บางครั้งคนอื่นก็ตัดสินใจให้ไม่ได้ค่ะ คนไข้ต้องตัดสินใจเอง และต้องยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นด้วยค่ะ

ขอให้โชคดีนะคะ


โดย: aicm วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:33:23 น.  

 
ดีค่ะผู้เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์อีกคนหนึ่ง เข้ามาอ่านเวปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม พึ่งผ่าตัดถูกตัดต่อมไทรอยด์ทั้ง 2 ข้างรวมทั้งต่อมน้ำเหลือง เพราะเชื้อลามไปยังต่อมน้ำเหลือง ทีนี้ยังสงสัยเรื่องอาหารการกินสำหรับมะเร็งชนิดนี้ว่าอาหารกินแบบคนเป็นมะเร็งอื่นไหม แบบกินอาหารต้องงด เนื้อ นม ไข่ หรือไม่ งงแฮะ ว่าเป็นมะเร็งแบบโชคดีรักษาให้หายได้งงแบบต้องควบอาหารการกินด้วยป่าว รู้แต่ว่าก่อนให้น้ำแร่1อทิตย์งดอาหารทะเลทุกชนิด รวมทั้งเกลือไอโอดิน ใครทราบช่วยบอกด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ โดย rin 052231632@hotmail.com


โดย: rin IP: 119.42.97.112 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:42:16 น.  

 
ดิฉันเป็นไทรอยด์มาประมาณ 20 ปี แล้ว แต่รักษาไม่ต่อเนื่อง ปี2550 หมอบอกว่ามันเป็นก้อนจะต้องผ่าออก แต่ดิฉันยังไม่พร้อมผ่าออก ปัจจุบันไปรักษาต่อ หมอเอาเข็มเจาะคอเอาเซลล์ไปตรวจ บอกว่าเป็นเนื้องอก ให้ยามากิน ทดลองดู แล้วนัดไปตรวจใหม่ 25/8/53 อีกที แต่ยังไม่ฟันธงว่าเป็นมะเร็ง รู้สึกไม่ดีเลย อยากเตือนทุกคนที่เป็นให้รีบรักษาอย่าปล่อยให้เป็นมากเหมือนดิฉันแล้วค่อยมาคิดรักษาตัด บางที่มันสายไป
ขอบคุณมากค่ะ โดย แดง kunnai_acc@hotmail.com


โดย: แม้นมาส กาญจนกุล IP: 58.9.64.25 วันที่: 6 สิงหาคม 2553 เวลา:14:26:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ aicm
มาส่งข่าวคราวค่ะ เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ไปพบคุณหมอที่แผนกกลืนแร่ท่านใหม่เพื่อขอคำปรึกษาค่ะ คุณหมอถามว่าปกติคุณแม่แข็งแรงช่วยตัวเองได้หรือไม่ ก็บอกว่าได้ คุณหมอบอกว่า ถ้าแข็งแรงก็กลืนได้ จึงสอบถามคุณหมอว่าทราบจากคุณหมอที่คลินิกไทรอยด์ว่ามียาที่หลอกว่าขาดฮอร์โมน คุณหมอบอกว่ามีจริงในต่างประเทศใช้กัน ซึ่งจะลดความเสี่ยงได้โดยไม่ต้องหยุดฮอร์โมน จึงตัดสินใจให้กลืนแร่ โดยใช้ยาหลอกว่าขาดฮอร์โมนค่ะ แต่ต้องรอคิวกว่าจะกลืนอีกประมาณ 6 เดือนค่ะ จึงมาส่งข่าวและขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ค่ะ


โดย: กร IP: 58.9.71.249 วันที่: 15 สิงหาคม 2553 เวลา:18:24:31 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกร

ดีใจด้วยค่ะกับกรณีของคุณแม่ ที่แนะนำไปก็จากประสบการณ์ของตัวเองที่ป่วยหลายหน หลายโรคน่ะค่ะ ป้าเป็นคนคิดช้าค่ะ เวลาพบหมอมักจะคิดไม่ออกว่าเราควรจะถามอะไรบ้าง

พอกลับถึงบ้านแล้วคิดทบทวนอีกที ทีนี้ละสงสัยข้องใจนั่นโน่นนี่หลายคำถาม ก็รวบรวบความสงสัยทั้งหมดกลับไปพบหมอที่อีกที ซักถามกันจนหายข้องใจน่ะค่ะ

ปัจจุบันนี้การแพทย์ก้าวหน้าไปมากมายเลยนะคะ มียาหลอกว่าขาดฮอร์โมนก็ได้ด้วย

ขอให้คุณแม่แข็งแรงโดยไวนะคะโดย: aicm วันที่: 17 สิงหาคม 2553 เวลา:22:05:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ เจ้าของกระทู้และทุกท่านค่ะ เราก็มีก้อนที่คอค่ะ คุณหมอบอกเป็นที่ไทรอยด์ เลยทำการเจาะเอานำไปค่ะ น้ำเห็นเหนียวๆ สีออกน้ำตาล ค่ะ หลังจากนั้น 3 วัน นัดฟังผล พึ่งฟังผลไปเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 53 ประมาณ 13.00 น แต่ผลไม่สามารถระบุได้เพราะมีเนื้อเยื่อน้อยเกินไป คุณหมอเลยให้เจาะใหม่อีกครั้งค่ะ โดยใช้ ultrasound ช่วยในการเจาะ และคุณหมอท่านที่เจาะให้ก็บอกว่าจะเอาเนื้อเยื่อออกมาให้มากๆจะได้ตรวจได เจาะครั้งที่สองเจ็บกว่าครั้งแรกค่ะ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที วันที่ 2 ก.ย. นี้คุณหมอนัดฟังผล กลัวเหมือนกันค่ะ ก้อนของเรามีทั้งน้ำ และเนื้อเลยค่ะ ไม่ทราบว่าของท่านอื่นๆมีเนื้ออย่างเดียว หรือเหมือนเราคะ


โดย: Ple IP: 61.90.100.108 วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:14:00:32 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ Ple

ตอนที่ไปเจาะนั้น ไม่ได้ดูเลยค่ะว่าสิ่งที่โดนดูดออกมานั้นมีลักษณะอย่างไร หมอก็ไม่ได้ให้ดูด้วย อารมณ์ขณะนั้นมัวแต่เจ็บค่ะ ไม่มีกะจิตกะใจจะดูว่ามันเป็นอย่างไร

ฟังผลวันนี้แล้วสิ เป็นกำลังใจให้นะคะ
โดย: เจ้าขอบบล็อกค่ะ (aicm ) วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:20:01:57 น.  

 
คุณแม่เป็นมะเร็งไทรอยด์ ระยะ 4 ต้องผ่าตัด วันที่ 14 ก.ย.53 นี้ ตอนนี้กลุ้มใจมาก แต่คุณหมอบอกไม่ต้องเครียด ยังพอมีทางรักษา


โดย: ปัด IP: 125.25.129.44 วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:12:09:10 น.  

 
ท่านผู้ใดมีความรู้ด้านนี้ ขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะ แม่เป็นมะเร็งไทรอยด์ ชนิด follicular


โดย: ปัด IP: 125.25.129.44 วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:12:11:43 น.  

 
ขอบคุณน่ะค่ะสำหรับกำลังใจและคำแนะนำ


โดย: ปัด IP: 125.25.148.140 วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:9:24:57 น.  

 
ตอนนี้แฟนผมเค้าอยู่ในช่วงการรักษาครับ เค้ามีอารมณ์แปรปรวนมากบางที่ก็คุยดี แต่บางที่ผมก็โดนเทอหงุดหงิดใส่เปนพักๆ และแฟนผมเค้าก็มีอาการตัวบวมน้ำหนักก็เริ่มเพิ่ม อาการนี้มันมีวิธีแก้ไหมครับ ผมสงสารแฟนผมมากเลยที่เค้าต้องป่วย ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบคุนมากๆๆ


โดย: คุนนั่งเล่น IP: 192.168.5.194, 118.173.234.179 วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:15:28:00 น.  

 
ดิฉันตรวจมาที่ศิริราชค่ะ
หมอบอกเป็นเนื้องอกที่ไทรอยด์
ตอนนี้กินยาเม็ดสีขาวเล็กๆวันละ 1 เม็ดหมอบอกประมาณ
1 เดือนดูอาการถ้าไม่ยุบก็ต้องตัดสินใจผ่าตัด
ไม่รู้ต้องทำยังไงกลัวเรื่องการผ่าตัดมากเลยคะ
อยากทราบว่าถ้าผ่าที่ศิริราชหมอที่นี่เขารักษาดีไหมคะใครช่วยตอบทีแต่เขาบอกมาว่ารักษาดีแต่ก็กังวนคะ
หรือมีโรงบาลที่ดีกว่าช่วยแนะนำด่วนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ


โดย: แอนนี่ IP: 183.89.243.249 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:12:24:48 น.  

 
คุณหมอบอกว่าเป็นไทรอยด์ชนิดธรรมดา กินยาแล้วไม่ยุบ คุณหมอให้ผ่าตัด ผ่าตัด 1ข้าง ยังเหลืออีก 1 ข้าง ปัจจุบันข้างที่เหลือดูใหญ่ เพื่อนๆ ทักกัน แต่เราไปหาคุณหมอแล้ว คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากได้ตัดออกไปแล้วข้างหนึ่ง เหลืออีกข้างมันก็ต้องใหญ่เป็นเรื่องปกติ แต่คุณหมอเอาข้างที่ตัดไปตรวจแล้วไม่ปรากฏว่าเป็นเนื่อร้าย
แต่เราอยากทราบว่าเราสามารถมีลูกได้อีกไหม
ใครทราบช่วยบอกด้วย


โดย: ศ่นสนีย์ IP: 222.123.180.229 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:18:17:25 น.  

 
คุนนั่งเล่นคะ ถ้าคิดว่ามีอาการผิดปรกติรีบไปพบแพทย์เลยค่ะ

คุณแอนนี่คะ รพ.ศิริราชนี่เป็นเลิศในสยามแล้วค่ะ เรื่องผ่าตัด ยุคนี้เครื่องมือและวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก อย่ากังวลไปเลยค่ะ

คุณศ่นสนีย์คะ เรื่องมีบุตรนี่ต้องปรึกษาหมอที่รักษาแล้วหละค่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีผลต่อเนื่องอย่างไรหรือไม่

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมบล็อกนะคะ
โดย: aicm วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:13:23:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยนะคะ หนูมีก้อนเนื้อขึ้นที่ด้านหน้าลำคอและเป็นไทรอยด์อยู่ด้วย คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรและไม่ได้เจาะอะไรไปตรวจเลยให้ทานยาก่อน3เดือนดูว่าก้อนเนื้อยุปมั้ยถ้าไม่ยุบจะนัดผ่าตัดค่ะหนูกลัวและเป็นกังวลมากเลยค่ะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงไทยค่ะ คุณหมอที่วินิจฉัยเป็นคุณหมอเกี่ยวกับคอค่ะ ส่วนคุณหมอไทรอยด์ให้หยุดยาไทรอยด์ไปเลยหนูก็งง งง อยู่เหมือนกันช่วยแนะนำหน่อยได้ไม๊คะว่าต้องทำไงต่อไปดี รักษาประกันสังคมอ่ะค่ะ


โดย: pepsi IP: 110.168.114.98 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:14:19:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ pepsi

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามีกรณีต่อมไทรอยด์โต หมอจะต้องเจาะเซลล์ไปตรวจทุกคนหรือเปล่านะคะ หมอก็คงจะมีวิธีตรวจ รักษาต่างกันไปมังคะ

ของป้าตอนต่อมไทรอยด์โต รักษากับหมอต่อมไทรอยด์นี่แหละค่ะ แล้วส่งไปผ่าตัดกับหมอหู คอ จมูก ผ่าตัดเสร็จแล้วกลับมาหาหมอไทรอยด์อีกครั้งค่ะ รักษาที่ รพ.ของรัฐ รพ.มหาราชเชียงใหม่ค่ะ

ถ้ายังไงก็กลับไปปรึกษาแพทย์ที่รักษาอยู่ตอนนี้ สงสัยข้องใจอะไรจดไว้ ถามให้สบายใจ ว่าแนวทางการรักษาจะเป็นอย่างไร จะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่

ไม่รู้ว่าจะช่วยให้คุณพอจะหายกังวลได้บ้างหรือเปล่านะคะเนี่ย เพราะอิป้าก็เป็นแค่คนป่วยคนหนึ่งน่ะค่ะ แหะแหะ

เป็นกำลังใจให้นะคะ

โดย: aicm วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:21:11:49 น.  

 
ดิฉันได้รับการผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2553 ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และได้ไปกลื่นรังสีไอโอดีน131 ปริมาณ 100 หน่วย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ที่ศูนย์มะเร็งมหาวชิราลงกรณ์ ปทุมธานี พักอยู่ที่ศูนย์ 5 วัน หลังจากออกจากศูนย์ฯ งดอาหารที่มีไอโอดีนอีก 7 วัน ในช่วงวันที่ 3 ของการกลื่นรังสี มีการบวมที่คอโตมาก เสียงแหบ ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ 8 วัน พบว่าสีของลิ้นคล้ำ ไม่รับรู้รสอาหาร ไม่ทราบว่าผิดปกติหรือเปล่า ใครมีอาการแบบนี้บ้าง ทานอาหารไม่รู้สึกว่ามันอร่อยเลย กังวลใจพอสมควร คุณหมอนัดติดตามผลการรักษา มกราคม 2554


โดย: porn IP: 117.47.204.130 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:17:03:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ porn

หลังจากที่ป้ากลืนรังสี ลิ้นมีสีชมพูค่ะ ตามปรกติลิ้นคนเราจะต้องมีฝ้าขาวบ้าง แต่นี่เป็นสีชมพู และกินอาหารไม่รู้รับรสเหมือนกันค่ะ กินอะไรก็ไม่อร่อย แรก ๆ ยังไม่รู้ตัวว่าลิ้นไม่รับรู้รส คิดว่ากับข้าวไม่อร่อย มารู้ตัวตอนกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ เพราะกระหน่ำเติมเครื่องปรุงใด ๆ มันก็กินไม่รู้รสเลย

อีกไม่นานก็จะกลับมาปรกติค่ะ

ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมีอาการนี้หรือเปล่านะคะ คนที่มาเยี่ยมบล็อกเพิ่งมีคุณเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้ค่ะ

โดย: aicm วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:22:13:25 น.  

 
ขอบคุณ คุณaicm
ขอบคุณสำหรับคำตอบ ทำให้หายกังวลใจได้มาก ขอบคุณอีกครั้งที่เอาใจใส่ ในการตอบคำถามของทุกคนที่เข้าไปเยี่ยมบล็อก จากการเข้าไปอ่านพบข้อมูลที่มีประโยชน์มาก


โดย: porn IP: 223.207.50.18 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:22:51:15 น.  

 
สวัสดีอีกครั้งค่ะคุณ porn

แหะ แหะ บางครั้งก็ไม่ได้เข้ามาตอบค่ะ แต่จะพยายามเข้ามาบ่อย ๆ น่ะค่ะ ถ้าที่นี่เป็นมุมเล็ก ๆ ที่คนป่วยแวะมาแล้วรู้สึกสบายใจขึ้น เจ้าของบล็อกก็ดีใจค่ะ

ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะคะโดย: air (aicm ) วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:16:00:09 น.  

 
ดิฉันก็เป็นเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ด้านซ้าย u/s แล้วมีขนาด 4.1 cm. และ FNA ผลปกติและหมอให้กินยาสีขาว2เม็ด เช้า-เยน ดิฉันจากจะทราบว่าจะต้องทำอย่างไร จะต้อง
กินยานานแค่ไหนไม่เหนหมอบอกอะไร และจะต้องผ่าตัดไหม ตอนนี้กังวลมาก


โดย: จอย IP: 125.27.200.24 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:29:12 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณจอย

ในฐานะคนป่วยคนหนึ่งนะคะ หมอคงให้กินยาไปสักพักเพื่อรอดูอาการ แล้วก็คงมีการรักษาขั้นต่อไปเองค่ะ ถ้ากังวล ไม่สบายใจก็กลับไปพบหมออีกทีสิคะ

เป็นกำลังใจให้นะคะ
โดย: air (aicm ) วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:06:45 น.  

 
หมอบอกว่าพ่อของดิฉันเป็นเนื้อร้ายที่ต่อมไทรอยด์
ตอนนี้กำลังรอคิวผ่าตัดอยู่ อยากทราบว่าเมื่อผ่าตัดแล้ว พ่อจะพูดได้เหมือนเดิมไหมค่ะ เครียดมากเลย สงสารพ่อ
ช่วยตอบด้วยนะค่ะ


โดย: guide IP: 202.28.68.33 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:32:23 น.  

 
แม่เป็นมะเร็งไทรอยด์เหมือนกัน ตอนนี้ก็ผ่าแล้ว 1 ครั้ง ยังกินยารอดูอาการอยู่ หมอนัดฟังผล 24 พย.53 นี้ เป็นห่วงแม่มากเลย แต่ตอนนี้ก็ให้แม่ควบคุมอาหาร ไม่ทานเนื้อ และไก่ ส่วนมากจะเน้นปลาน้ำจืดและผัก และที่สำคัญทานกล้วยไข่เพื่อลดความเครียด มะเขือเทศราชินีแนะนำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ได้ทาน 2 ชนิดนี้ เพื่อต้านกับมะเร็งไทยรอยด์ KhwanTMT@gmail.com


โดย: ขวัญ IP: 223.206.148.168 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:02:05 น.  

 
ตอบ guide ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ยังพูดได้เหมือนเดิมค่ะ แต่ตอนผ่าตัด 3 วันแรก ห้ามพูดเด็ดขาดเพราะหมอสั่ง อย่าลืมให้พ่อลองทานกล้วยไข่ และมะเขือเทศราชินีด้วยน่ะ ให้ทานทุกวัน เพราะจะทำให้ช่วยต้านมะเร็งไทรอยด์ค่ะ
มีอะไรสงสัย ปรึกษาได้ค่ะ KhwanTMT@gmail.com ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ


โดย: ขวัญ IP: 223.206.148.168 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:05:52 น.  

 
ผ่าตัดแล้วคะวันที่ 25 ตค. 53 นี้เอง หมอให้ทานฮอร์โมนวันที่ 12 พย.53 (นัดกลืนแร่ 131 วันที่ 21 มค. 54) แต่เหมือนว่าวันนี้ 16 พย. 53 จะมีประจำเดือนมาอีกกระปิดกระปอย ทั้งๆ ที่ต้นเดือน วันที่ 3 พย. เพิ่งจะมา ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ทานหรือเปล่า อยากโทรถามหมอแต่ผ่าที่โรงพยาบาลรัฐ (ติดต่อแพทย์โดยตรงยากมาก) ไม่ทราบว่ามีใครเป้นเหมือนกันบ้างช่วยแนะนำหน่อยคะ ขอบคุณมาก Poonakaa@yahoo.com


โดย: Poo IP: 58.8.177.151 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:12:51 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ guide
หลังผ่าตัดแล้วก็จะพูดได้เหมือนเดิม อย่างร้ายแรงที่สุดคือเสียงแหบ แต่จะระยะสั้นหรือตลอดไปก็แล้วแต่ละบุคคลค่ะ

แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเจอใครเสียงแหบตลอดชีวิตเลยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณ poo
ประจำเดือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับไทรอยด์นะคะ เป็นคนละระบบกันเลย เรื่องการโทรปรึกษาแพทย์ รพ.ของรัฐนี่เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ ท่านไม่มีเวลาให้เราหรอกค่ะ นอกจากจะไปพบท่านที่ รพ.ในวันที่ท่านออกตรวจ

หรืออีกวิธีคุณไปปรึกษาแพทย์ที่ รพ.เอกชนค่ะ จะสะดวกกว่า แพทย์มีเวลาให้คุณนานกว่าด้วยค่ะ

ขอให้โชคดีนะคะ
โดย: air (aicm ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:26:52 น.  

 
มีก้อนเนื้อในต่อมไทรอยต์ค่ะ พบว่าเป็นเนื้อดี แต่หมอก็ให้ไปตรวจทุกสี่เดือน นี่ต้องไปตรวจเนื้อเยื่ออีกรอบ เป็นมาสองปี กังวลใจมาตลอดเลยค่ะ

แต่ได้มาอ่านบล็อกของคุณ แล้วสบายใจขึ้น ขอบคุณที่ทำบล็อกนี้ขึ้นนะคะ


โดย: นานา IP: 124.122.25.22 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:01:26 น.  

 
ขอบคุณ คุณ ขวัญ และ คุณ air มากเลยค่ะสำหรับคำตอบและคำแนะนำดีๆ รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ


โดย: guide IP: 202.28.68.33 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:08:59 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณนานา
ถ้าคุณแวะมาแล้วรู้สึกดีขึ้น เจ้าของบล็อกก็ดีใจค่ะ และขอบคุณเช่นกันค่ะที่แวะมา


สวัสดีค่ะคุณ guide
ขอให้คุณพ่อแข็งแรงเร็ววันนะคะ

โดย: air (aicm ) วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:30:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ คือหนูมีเรื่องอยากจะถาม หนูอยากรู้ว่า มีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์


โดย: วรัญญา IP: 61.19.231.4 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:26:26 น.  

 
ดิฉันเพิ่งผ่าตัดไทรอยด์เมื่อ 26 พ.ย เอาออก 1 ข้าง เนื่องจากทำFNA 2 ครั้งแล้วไม่สามารถระบุผลได้ ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง หลังผ่าตัดมีเสียงแหบ จนวันนี้แล้วยังไม่ดีขึ้น ทำอย่างไรดีค่ะ เผื่อใครเคยมีประสบการณ์


โดย: PUPU IP: 180.180.70.91 วันที่: 1 ธันวาคม 2553 เวลา:10:24:20 น.  

 
คุณ PUPU ค่ะ ผ่าโดยการส่องกล้องทางไหนคะ และ ร.พ. อะไร คะ ของเราหลังจากทราบผลชิ้นเนื้อโดยคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเนื้อธรรมดาประมาณ 70 % หมอว่าไม่สามารถระบุได้แน่ชัดกว่านี้ หลังจากนั้นให้ทานยา เม็ดสีขาวชื่อ Eltroxin 100 mcg วันละ 2 เม็ด ทานประมาณ 1 เดือน ไป Ultrasound ดู ผลก็ไมเปลี่ยนแปลงมาก ลดลงไปประมาณ 0.1 มิล คุณหมอให้ทานอีก 2 เดือน ไป U/L อีกครั้ง ขนาดก็ใกล้เคียงเดิม ลืมบอกไปค่ะว่า เรามีก้อนใหญ่ทางขวา 2 ก้อน ก้อนที่ 1 ประมาณ 1.5 cm ก้อนที่ 2 ประมาณ 0.5 cm ทางซ่ายก็มีอีก 2 ก้อนเล็กๆ ประมาณ 0.4 และ 0.5 cm. คุณหมอให้ผ่าตัดแต่เรายังกลัวๆอยู่เลย ว่าจะลองไปตรวจที่สถาบันมะเร็งดู ไม่แน่ใจว่ามีใครทราบหรือแนะนำคุณหมอได้บ้างค่ะ คุณหมอแนะนำให้ผ่าเลยจะได้เอาก้อนเนื้อมาตรวจให้แน่ชัด ตอนนี้เลยขอคุณหมอทานยาต่ออีก 2เดือนค่ะ


โดย: Ple IP: 58.9.18.41 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:20:20:47 น.  

 
เรียน คุณ ple
ผ่าตัดที่ รพ สงขลานครินทร์ ค่ะ แผลจะอยู่บริเวณรักแร้ค่ะ แต่มีปัญหาเสียงแหบ กำลังกลุ้มใจอยู่ค่ะ การผ่าตัดก็ต้องตัดสินใจดีๆ เท่าที่ทราบมีคนรู้จักผ่าที่พระมงกุฎ ผลการผ่าตัดออกมาดีนะค่ะ ส่วนการทานยา ต้องลองดูว่าได้ผลแค่ไหน เป็นกำลังใจนะค่ะ


โดย: pupu IP: 180.180.118.75 วันที่: 5 ธันวาคม 2553 เวลา:10:41:20 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ PUPU และคุณ Ple

ขอบคุณที่แวะมาค่ะ กรณีของป้านะคะ มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ หมอดูดเซลล์บริเวณที่บวมไปตรวจ พบว่าเซลล์บางตัวมีปัญหา ให้กินยา(ฮอร์โมนไทรอยด์)แล้วไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อมที่บวมมีขนาดเท่าเดิม

หมอเลยให้ผ่าตัดเพื่อเอาก้อนนั้นออกมาตรวจ ถ้าไม่ใช่เนื้อร้ายนั่นคือการรักษา จบ แต่ถ้าเป็นเนื้อร้ายก็ต้องตัดต่อมไทรอยด์อีกข้างออก

ส่วนที่บางคนมีอาการเสียงแหบ ไม่ใช่เป็นเพราะหมอผ่าตัดไม่ดี ฝีมือไม่ถึง แต่เป็นเพราะตำแหน่งของก้อนเนื้ออยู่ใกล้เส้นเสียงมากน้อยเพียงใด เพราะก่อนผ่าตัดหมอท่านจะบอกไว้ก่อนน่ะค่ะ จะพยายามหลีกเลี่ยงให้มีผลกระทบกับอวัยวะอื่นให้น้อยที่สุด

ขอให้โชคดีนะคะ


โดย: air (aicm ) วันที่: 5 ธันวาคม 2553 เวลา:21:01:20 น.  

 
เรียนคุณpupu/เพื่อนๆ
อยากทราบชื่อหมอที่ผ่าตัดไทรอยด์ที่ รพ.พระมงกุฎด้วยค่ะ เพราะจะต้องผ่าเหมือนกัน แต่ไม่ทราบว่าจะต้องไปหาศัลยแพทย์ทางด้านไหน ดูจากตารางการออกตรวจโรคของกองศัลยกรรมแล้ว ไม่เห็นมีศัลยกรรม คอหู จมูกเลย
มีแต่ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมทรวงอกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: sao IP: 203.149.28.114 วันที่: 17 ธันวาคม 2553 เวลา:11:34:31 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ sao

ตอนป้าผ่าตัดก็ผ่าตัดโดยแพทย์หู คอ จมูก ไม่ใช่ศัลยกรรมหู คอ จมูก เพียงแต่ผ่าตัดออกมาแล้วไม่มีแผลเป็น ท่านเย็บแผลดีค่ะ

ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันผ่าตัดโดยแพทย์ศัลยกรรมหู คอ จมูก หรือไม่ หรือว่าเราเลือกได้

โดย: air (aicm ) วันที่: 21 ธันวาคม 2553 เวลา:10:30:27 น.  

 
เรียนคุณป้าair
ขอบคุณมากค่ะ ตกลงเป็นหมอ หูคอจมูก ค่ะหนูไปพบคุณหมอมาแล้วค่ะ ได้คุยกับคนไข้ที่เพิ่งผ่าตัดไป ผลออกมาน่าพอใจแผลผ่าตัดก็ดีเหมือนเป็นรอยพับที่คอเลยค่ะ แต่หนูก็ยังลังเลอยู่ดีว่าวิธีส่องกล้องกับผ่าที่คอ ผลข้างเคียงอย่างไหนจะดีกว่ากัน ถ้าไม่นับเรื่องรอยแผลเป็น เช่น การเจ็บปวดหลังผ่าตัด เนื้อเยื่อส่วนอื่นที่ต้องถูกทำลาย


โดย: sao IP: 203.149.28.114 วันที่: 22 ธันวาคม 2553 เวลา:13:07:37 น.  

 
เราเพิ่งตรวจเจอว่ามีเนื้องอกที่ต่อมไทรอย อยากทราบว่าอาการที่เป็นก่อนมาพบหมอเป็นอย่างไงบ้างค่ะ ถึงมาพบ เหมือนเราไหม (ของเราจะหัวใจสั่น ชาจากนิ้วเ้า นิ้วมือ หัวตรงมาสู่หัวใจแล้วเราก็นอกไปเลย 3 ครั้ง กลัวเลยมาลองให้หมอตรวจ ตั้งหลายเดือนกว่าจะพบว่ามีเนื้องอก นี่นัดฉีดฉีสแกนดูขนาดเดือนกุมภา แล้วหมอบอกจะให้ผ่า กลัวอ่ะคะ แต่ก็อยากรีบผ่า เพราะอาการตอนนี้แย่ วินเวียน ชาหนักไปทั้งตัว ไปไหนมาไหนก็ไม่กล้าขับรถ ใจมันสั่น จะน๊อกตลอด คนอื่นอาการเป็นไงบ้างคะ เล่าให้ฟังที


โดย: พิณ IP: 58.9.236.89 วันที่: 22 ธันวาคม 2553 เวลา:21:31:07 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ sao
เคสของป้า ป้าก็ชื่นชมที่หมอเย็บแผลให้ดีมาก ๆ ค่ะ ถึงไม่ใช่หมอศัลย์แต่ฝีมือเนี้ยบมาก

สมัยนี้ดีจังเลยนะคะ มีให้เลือกได้ด้วยว่าอยากผ่าตัดแบบใด คุณก็ถามข้อดี ข้อด้อยของแต่ละวิธีแล้วตัดสินใจอีกทีสิคะ

โชคดีนะคะ ผ่าตัดแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้าง เผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนป่วยคนอื่นบ้าง
สวัสดีค่ะคุณพิณ
คุณต้องอ่านบล็อกของป้าให้ครบตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะป่วยด้วยโรคเดียวกันหรือเปล่า เพราะอาการของป้าคือต่อมไทรอยด์โต แค่นั้น ไม่มีอาการชา วิงเวียนและอื่น ๆ แบบที่คุณเป็นน่ะค่ะ

ถ้ามีอาการอย่างที่กล่าวมาก็อย่าขับรถเลยค่ะ อันตราย

ถ้าต้องผ่าตัดก็อย่ากลัวเลยค่ะ คนที่แวะมาบล็อกนี้เกือบทุกคนก็ผ่านการผ่าตัดมาทั้งนั้นค่ะ ถ้าอ่านให้ครบน่าจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะ (รู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมโรคอีกหลายคนน่ะค่ะ)

ขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง มีกำลังใจในการรักษานะคะ

โดย: air (aicm ) วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:18:04:46 น.  

 
สวัสดีค่ะดิฉันเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เหมือนกันผ่าตัดออกทั้งสองข้างเมื่อ16มีค.53ด้านขวา/9ธค.53ผ่าด้านซ้ายตอนนี้กินยาเม็ดสีขาวก่อนอาหารเช้า 1 เม็ดอีก3เดือนไปอัลตร้าซาวด์ตอนผ่าไม่เจ็บนอนรพ.2วันเป็นรพ.ของรัฐคุณหมอเก่งมากเสียงพูดเป็นปกติ อาหารคุณหมอไม่ได้ห้ามทานอะไร แต่ทานยาสมุนไพรของหมอคนเก่งที่เพื่อนแนะนำให้อยู่ มาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสบายใจของคนเป็นโรคนี้ค่ะ จากคน..ตจว.


โดย: ปุ้ยปุ่ย IP: 119.46.90.102 วันที่: 11 มกราคม 2554 เวลา:11:19:20 น.  

 
สวัสดีครับ จขท. และทุกท่าน ผมก็เป็นคนไข้ โรคเดียวกัน ผ่าเมื่อปี 51 มีก้อนโต ที่คอ เจาะอย่างไรก็ไม่เจอ หมอเลยให้ผ่า ผ่าเสร็จ ก็ต้องมาผ่าซ้ำเพราะมันไม่ใช่ก้อนธรรมดา เสร็จก็กินน้ำแร่ และก็ติดตามผลมาเรื่อยๆ ๑ กพ.นี้ ก็จะไปทำ whole body scan เสียวๆเหมือนกันครับ แต่ก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่ง มีบางท่านเสียงแหบ ผมก็เป็นครับ มันเป็นเกือบๆ 2 ปี ตอนนี้ก็ดีขึ้น แต่ดูเหมือนผมว่า ถ้าช่วงไหนกินเจ เสียงจะหาย ถ้ากินเนื้อสัตว์ เสียงจะดี มีท่านใดเป็นแบบผมบ้างครับ ยิงดีรับคำแนะนำจากทุกทานครับ โดยเฉพาะอาหาร ผมสงสัยมากเพราะแพทย์ทางเลือกเกือบทุกทางบอกให้งดเนื้อ แต่ถ้าผมกินเนื้อแล้วทำไมเสียงดี ดูเหมือนมีพลัง เลยอยากแชร์ข้อมูลครับ ติดต่อได้ที่ suthee41@hotmail.com
อ้ออีกอย่างครับ เวลามีก้อนที่คอแล้ว เช็กด้วยอัลต้าซาว ถามหมอด้วยว่า hot หรือ cold เพราะมันมีผลว่าเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ และ ถ้าค่าเลือดไทรอยด์ฮอโมน ผิดปกติ ให้สบายใจ เพราะอาจเป็นแค่ ไฮโป หรือ ไฮเปอร์ แต่ถ้าปกตินี่ต้องระวัง เป็นมะเร็งครับ


โดย: เก่ง IP: 10.0.1.27, 125.24.161.248 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:7:56:59 น.  

 
ระวังบริษัท AIA
เราได้ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทAIA หลายกรมธรรม์ เนื่องจากมีความรู้สึกดีกับบริษัทนี้มาก โดยได้ให้ความไว้วางใจทำประกันกับบริษัทนี้เพียงบริษัทเดียว มีกรมธรรม์ จำนวน 4 ฉบับโดย มีทุนประกันรวม ประมาณ หนึ่งล้านบาท และได้จ่ายเงินให้กับบริษัทปีหนึ่งประมาณ 100,000 บาท ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้ทำกรมธรรม์ วงเงิน 400,000 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ได้ไปเยี่ยมญาติที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไปถึงโรงพยาบาลในช่วงเช้า ซึ่งเวลานั้นทางโรงพยาบาลยังไม่ถึงเวลาที่จะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ จึงถึงโอกาสไปตรวจคอซึ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยกันบอกว่าคอรู้สึกอ้วน เมื่อเม.ย. 53 ตอนแรกคิดว่าตนเองอ้วนขึ้นและลักษณะลำคอตามปกติจะเป็นคนคออวบ
เมื่อตรวจวิจัยหมอพบว่ามีก้อนเนื้อร้ายที่ต่อมไทรอยด์ขนาด 2.5 ซม. จึงรีบตัดสินใจผ่าตัดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เนื่องจากหมอที่ทำการรักษาจะต้องเดินทางไปดูงานในช่วงปลายเดือน และใช้เวลาดูงานต่างประเทศ ประมาณ 3- 4 เดือน ถ้าไม่ผ่าตัดในช่วงนี้ ก็ต้องรอหมอคนเก่าหรือเปลี่ยนหมอทำการรักษา
ต่อมาได้ส่งเคลมเพื่อรับเงินชดเชยจากบ.ประกันAIA ผลปรากฏว่าบริษัทปฎิเสธที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยอ้างว่า เนื่องจากเป็นมาก่อนการทำประกัน ดิฉันรู้สึกงงมาก เราจะอยู่อย่างไรว่าเราเป็นโรคนี้มาก่อนการทำประกันเพราะเราไม่มีอาการบ่งชี้แต่อย่างใด และไม่เคยไปหาหมอเพื่อทำการรักษาที่ใดมาก่อน ดิฉันรู้สึกว่าบริษัทเอาเปรียบลูกค้าค่อนข้างมาก ดิฉันคิดว่าดิฉันจะต่อสู้เพื่อให้ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ผลจะเป็นประการใดก็รับได้ทุกกรณี และจะถอนเงินประกันออกจากบริษัทนี้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่สามารถทำประกันกับบริษัทอื่นๆได้อีกแล้วเนื่องจากเป็นโรคดังกล่าว (อาจจะดูแล้วโง่มาก)
อยากจะเตือนผู้ที่ทำประกันหรือกำลังจะทำให้ศึกษาข้อมูลของบริษัทให้ละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจทำ เพราะมีข้อมูลหลายอย่างที่บริษัทปกปิดเรา ถ้าเราไม่เจอปัญหากับตัวเองเราจะไม่รู้ ดิฉันทำกรมธรรม์ฉบับแรกกับบริษัทนี้เมื่อปี 2534 เป็นคนจ่ายเงินให้กับบริษัทฝ่ายเดียวจึงไม่ค่อยมีปัญหา เมื่อยามที่เราจะเรียกร้องเงินที่สมควรจะได้รับบ้างก็เจอปัญหา


โดย: อยากเตือน IP: 118.173.123.155 วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:16:13:05 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเก่ง

ถ้าแพทย์ทางเลือกจะแนะนำให้งดอาหารหลายประเภทค่ะ สำหรับป้าเอง ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง งด อาหารเท่าไร เพราะคิด (หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมังคะ แหะ แหะ) ว่าทุกอย่างที่เรากินมันไม่ปลอดภัยทั้งนั้น ตั้งแต่ข้าวก็มีสารตกค้างแล้ว

อย่างผักทุกชนิด เรารู้ว่ามีประโยชน์ แต่จะหาผักที่ปลอดภัยจากที่ไหนล่ะคะ

ก็เลยดูแลเรื่องการกินเท่าที่ทำได้ ลดอาหารแปรรูป ถ้าทำกับข้าวเองก็ล้างผักให้สะอาด และอื่น ๆ ที่เคยเล่าไว้ในบล็อกน่ะค่ะ

ส่วนเรื่องกินเนื้อ กับ เสียง ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะ (แปลกใจว่าระยะหลัง ๆ มานี้ คนป่วยที่แวะมาเยี่ยมบล็อกจะมีอาการเสียงแหบกันหลายคนเชียวค่ะ)


สวัสดีค่ะคุณอยากเตือน
เรื่องประกันนี่ไม่แน่ใจว่าเคสของคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ แต่มีเพื่อนอีกคนทำประกันกับเอไอเอ พอป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ก็เคลมได้นะคะ ได้เยอะด้วยค่ะ

แล้วหล่อนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาส (ทอง) เป็นตัวแทนประกันเอไอเอซะเลย โดยใช้เคสตัวเองเป็นตัวอย่าง เวลาไปขายประกันก็พกสำเนาเช็คที่เอไอเอจ่ายให้ เพื่อยืนยันว่าป่วยจริง จ่ายจริง

เราเห็นแล้วก็ โห ทึ่งว่าหล่อนยังมีกะจิตกะใจขายประกันอยู่เนอะ ทั้งที่ป่วยหนักกว่าเราอีก เราผ่าตัดแล้วแค่กลืนแร่ แค่นี้เรายังเออร์ลี่รีไทร์แล้ว

แต่หล่อนผ่าตัดแล้วต้องฉายรังสี (มันทรมานกว่ากลืนแร่มากนัก) พอหายป่วยกลับมาทำงานต่อ แถมยังเป็นตัวแทนขายประกันอีก โอ้ ช่างสามารถยิ่งนัก

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่แวะมาค่ะ

โดย: air (aicm ) วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:39:20 น.  

 
คุณแม่ก็เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เหมือนกันค่ะ แต่เป็นระยะแรก เป็นชนิด Papillary ตอนแรกที่คุณแม่รู้ก็เครียดมากเหมือนกันค่ะ แต่พอทราบจากคุณหมอว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้ ก็ยิ้มออกหน่อยค่ะ ผ่าตัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 54 พอทราบผลว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ คุณหมอก็นัดมาผ่าอีกครั้ง ผ่าครั้งที่สองก็ วันที่ 19 ก.พ. 54 หลังจากผ่าครั้งที่สองคุณหมอนัดอีกประมาณ 1 เดือนค่อยไปกลืนแร่ค่ะ ขอขอบคุณเจ้าของกระทู้มาก ๆ เลยค่ะ ได้ความรู้มากมายเลย เป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนนะคะ


โดย: Java IP: 203.113.0.206 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:15:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ Java
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ
โดย: air (aicm ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:58:03 น.  

 
ขอสอบถามเพื่อน ๆ ในกระทู้เกี่ยวกับเรื่องมีก้อนที่ต่อมไทรอยด์หน่อยครับ

คุณหมอที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี กำลังจะเตรียมเรื่องผ่าตัดก้อนไทรอยด์ที่ขนาด ~ 3-4 Cm ซึ่งเป็นผลที่เห็นจากการ Ulta-sound ให้ผม ผมได้เริ่มติดตามขนาดของก้อนมา ~ 6 เดือนแล้ว โดยครั้งแรก ก็เจาะเนื้อเยื่อมาตรวจ หมอบอกไม่พบสิ่งผิดปกติ แล้วก็กินยา THYROXINE 100 MCG TAB วันละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า จากนั้น อีก 2 เดือนก็มาตรวจ Ultra-Sound ก็ กินมา 6 เดือนแล้ว ก้อนก็ไม่ยุบ ตอนนี้เลยหาข้อมูลว่าจะผ่าตัดที่ไหนดี เพราะก็กังวลไปก่อนครับ ก็อยากหาหมอดี ๆ มาผ่าตัดให้ผม พอดีที่รพ.แห่งนี้ผมมี Bupa และ ประกันสังคมอยู่ แต่ผมอยากหาข้อมูลรพ. ในกรุงเทพ ดูบ้างเผื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ และอยากทราบข้อมูลว่า ค่าผ่าตัดต่อมไทรอยด์ รวมทั้งหมอ ~ เท่าไหร่ ครับ พอดีส่วนของประกัน มีวงเงินที่จำกัด

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
K pong


โดย: K Pong IP: 203.146.217.245 วันที่: 8 มีนาคม 2554 เวลา:19:41:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณ K pong

เรื่องกังวลนี่ก็เป็นกันทุกคนแหละค่ะ กลัวไปแล้วว่าจะเป็นอะไรมากไปกว่าก้อนเนื้อหรือเปล่า แต่ก็ต้องตั้งสติล่ะค่ะ ป่วยยังไงก็ต้องรักษา

จากคนที่เข้ามาเยี่ยมบล็อก หลัง ๆ มานี้มีแต่คนบอกว่าตรวจ Ultra-Sound ก้อนเนื้อมาแล้ว ตอนที่ป้ามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ไม่ได้ทำ Ultra-Sound เลยค่ะ ยุคนั้นคงจะไม่มีวิธีตรวจแบบนี้มังคะ รักษาที่มหาราชเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วค่ะ

ตามความเห็นของป้านะคะ ประสบการณ์คนเคยป่วยมาก่อน ผิดถูกมากน้อยไม่แน่ใจเหมือนกัน คุณคงผ่าตัดก้อนเนื้อออกมาดูก่อนว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่า ถ้าเป็นแค่ก้อนเนื้องอกธรรมดา นั่นคือการรักษา จบ

แต่ถ้าเป็นเนื้อร้าย ก็ต้องผ่าตัดอีกข้าง ถ้าผ่าตัดแล้วยังเหลือเซลล์ร้ายอีก ก็ต้องกลืนแร่ซ้ำ

ไม่รู้ว่าประกันของคุณมีเงื่อนไขตรงนี้อย่างไร

แนะนำว่าโทรไปถามค่าผ่าตัดที่ รพ.ที่คุณต้องการได้เลยค่ะ จะได้คำตอบที่แน่นอน จะได้เตรียมวางแผนการรักษาได้ตามกำลังของเรา

เคยมีคนไปผ่าตัดที่เทพธารินทร์ แล้วมาเล่าไว้ที่บล็อกนี้ จำค่ารักษาไม่ได้ค่ะ ลองเข้าไปหาดู มีคนป่วยอีกหลายคนมาแบ่งปันประสบการณ์รักษาไว้ด้วยค่ะ
คลิกที่นี่เลยค่ะ มะเร็งต่อมไทรอยด์ ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ขวา


ขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการรักษานะคะ


โดย: air (aicm ) วันที่: 10 มีนาคม 2554 เวลา:14:09:20 น.  

 
รบกวนด้วยค่ะ

คือคุณแม่ไปตรวจแล้วพบว่าต่อมไทรอยโต5.7 ซม. แต่ยังไม่ทราบผลว่าเป็นพิษหรือไม่

แต่หมอนัดผ่าตัดแล้ว จึงคิดว่าหมอนัดผ่าเร็วไปหรือป่าวเพราะยังไม่ทราบผลเลย

ว่าเป็นพิษหรือไม่ แม่กังวลมาก ว่าจะมีอาการหลังผ่าตัด ร้องไห้ทุกวันเลย

จึงอยากถามว่ามีวิธีอื่นรักษา โดยไม่ต้องผ่าตัดไหมคะ

แล้วถ้าไม่ผ่าจะเป็นไรไหมคะ

ช่วยตอบด้วยนะคะโดย: เอฟ IP: 124.122.104.28 วันที่: 17 มีนาคม 2554 เวลา:13:41:04 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณเอฟ
ตามความเห็นของป้านะคะ หมอท่านก็คงวินิจฉัยดีแล้วค่ะ ว่าสมควรผ่าตัด เพราะมีขนาดโตมาก ถ้าปล่อยไว้ก็จะโตขึ้นเรื่อย ๆ และน่าจะมีอันตรายต่อเรามากขึ้น

และโรคของไทรอยด์ไม่ได้มีแค่ไทรอยด์เป็นพิษโรคเดียวนะคะ

ถ้าคุณกังวล ไม่อยากผ่าตัดก็กลับไปพบปรึกษาหมออีกครั้งสิคะ ถามว่าไม่ผ่าตัดได้หรือไม่ ไม่ผ่าตัดแล้วจะเป็นอย่างไร มีวิธีรักษาอื่นอีกหรือไม่ ถ้าผ่าตัดแล้วจะเป็นอย่างไร

ถ้าหากหมอยืนยันว่าต้องผ่าตัด ก็ดูแลคุณแม่ ตั้งสติให้ดี อย่ากังวล ยุคนี้การแพทย์ก้าวหน้า หมอก็เก่ง ๆ ทั้งนั้น เราทำเพื่อรักษาให้หายป่วย ต้องผ่านวิธีการขั้นตอนทางการแพทย์ตรงนี้ไปให้ได้ค่ะ

ถ้าคุณอ่านความคิดเห็นจากบล็อกนี้ทุกอัน ก็จะเห็นว่าพวกเราก็ผ่านการรักษาผ่านการผ่าตัดมาแล้วทั้งนั้น ขอให้โชคดี มีกำลังใจเข้มแข็งนะคะ


โดย: aicm วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:10:01:50 น.  

 
คุณแม่เป็นก้อนที่ลำคอ หมอให้อัลต้าซาวด์ ตรวจเลือดเพื่อดูว่าเป็นไทรอย์เป็นพิษหรือไม่ แล้วก็ใช้เข็มดูดไปตรวจค่ะ
และวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยดื จากนั้นก็นัดผ่าตัดค่ะ
หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ ก็ให้ยาไทรอยด์มาทาน
และทำเรื่องส่งตัวไป รพ. สถาบันมะเร็งเพื่อ สแกน และรักษาต่อค่ะ
หมอไม่ได้บอกอะไรมาก ก็ต้องหาข้อมูลเอาเอง
อยากทราบว่า การสแกน และการกลืนแร่นี้ ใช้ระยะเวลากี่วันค่ะ และผลข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้างค่ะ


โดย: mily IP: 180.180.152.23 วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:11:48:50 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ mily
เข้าใจเลยค่ะที่ว่า "หมอไม่ได้บอกอะไรมาก" ยังเคยคิดว่าถ้าไม่มีเวลามาอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ทำแผ่นพับแจกให้เราอ่านเองก็ได้ ง่าย ๆ

จากประสบการณ์ที่เคยป่วยนะคะ หลังผ่าตัดก็จะมีการกลืนแร่เพื่อที่จะสแกนดูว่า ยังมีเซลล์ร้ายเหลืออยู่หรือเปล่า

การกลืนแร่ตัวนี้ เป็นแร่เจือจาง (ป้าไม่รู้ว่าภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอย่างไรนะคะ) กลืนแล้วกลับบ้านได้เลย แต่ห้ามอุ้มเด็ก ห้ามอยู่ใกล้คนท้อง แล้วก็กลับมาสแกนค่ะ

เข้าไปอ่านได้ที่บล็อกนี้ค่ะ <คลิกที่นี่ค่ะ>

ส่วนบล็อกนี้เล่าเรื่องตอนไปผ่าตัด และมีผู้ป่วยอีกหลายท่านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะ <คลิกเลยค่ะ>

ขอให้โชคดีนะคะ
โดย: air (aicm ) วันที่: 21 มีนาคม 2554 เวลา:16:00:21 น.  

 
ดิฉันก็พึ่งผ่ามาได้ 3อาทิตย์เองคะเมื่อ วท.6/4/54
เสียงเป็นปกติดีคะ แผลก็แห้งดี ผลออกมาเป็นแค่เนื้อ
งอกธรรมดา ก้อนเนื้อดิฉัน 4.7cm. ประมาณเท่าลูกปิงปอง
ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันคะ ไม่อยากปล่อยเอาไว้จึงตัดสินใจผ่า ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเท่าไรนะคะ ดิฉันผ่าโรงพยาบาลเอกชน แต่เป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัด คชจ.จึงไม่สูงเหมือนใน กทม. คุนหมอน่ารักมากเป็นกันเองกับคนไข้
ดิฉันก็มีประกันชีวิตนะคะ แต่ดิฉันไม่เคลมเพราะกลัวจะเสียประวัติ เพราะพึ่งจะทำได้ไม่ถึง 2 ปี พวกต่อมไร้ท่อเนจากการศึกษาน่าจะประมาณ 2ปีขึ้นถึงจะเคลมได้ ดิฉันทำกับ บ.AACP จึงไม่เคลมยอมเสียเงินดีกว่าเพราะประกันข้อยกเว้นเยอะต้องศึกษาให้ดี ดิฉันปรึกษา ตท.ก่อน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ


โดย: จอย IP: 180.180.153.254 วันที่: 24 เมษายน 2554 เวลา:23:15:41 น.  

 
คือ aom พึ่งรู้ว่าเป็นไทรอยค่ะ เป็นไทรอยด์ธรรมดาค่ะ คือมันโตที่คอด้านซ้ายค่ะก็ไม่โตเท่าไหร่ กี่เซนก็ไม่รู้ค่ะ หมอไม่บอก และกินยามาก็ประมาณ 5 เดือนแล้ว คอก็ไม่ยุบค่ะ มันเป็นก้อนเดี่ยวหนูกลัวว่ามันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าจากที่ได้อ่านของทุกคนมา หนูกลัวค่ะ หนูแค่ 24 เองค่ะ นี่วันที่ 15 พฤษภาคมก็จะครบตรวจอีกครั้งแล้ว คือตอนแรกที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอให้ยามากิน 1 เดือนไปพบ1ครั้ง จนถึง 3 เดือนแต่พอหลังจากนั้นก็ให้ยามากินแต่นัด 3 เดือนไป 1ครั้ง คอหนูก็ไม่เห็นยุบเลย ก็เลยกังวลค่ะ ไปพบครั้งนี้ถ้าขอให้หมอดูดน้ำที่คอไปตรวจหมอเขาจะยอมทำให้ไหมค่ะ แล้วถ้าผ่าหนูก็กลัวว่าแผลมันจะใหญ่น่าเกลียด แล้วหลังจากผ่าจะเป็นอย่างไรบ้าง มันกลัวไปหมดเลยค่ะแถมตอนนี้น้ำหนักหนูขึ้นมา 5 กิโลแล้วด้วย มันลดไม่ได้เลยทั้งๆที่กินน้อยแล้วออกกำลังกายแล้วด้วย ถ้าตัดต่อมออกแล้วก็ต้องอ้วนมากใช่ไหมคะ ช่วยด้วยค่ะกังวลมาก ( คือหนูใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพค่ะ อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ) ไม่รู้ว่าถ้าผ่าแล้วแผลมันจะเป็นยังไง คือเห็นคนแถวบ้านมันเป็นรอยตะขาบเลยค่ะ ที่นี่เขาจะมีการซ่อนแผลหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ ใครรู้ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: aom IP: 1.46.53.217 วันที่: 25 เมษายน 2554 เวลา:16:26:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณ aom
กลับไปปรึกษาหมอเถอะค่ะ ถามทุกอย่างที่คุณสงสัย เพราะทุกคนที่มานี่ก็เป็นคนป่วยทั้งนั้นค่ะ อาการและวิธีการรักษาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ หมอจะวินิจฉัยเอง

ตอนนี้ถ้าเรามัวแต่เครียดมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ ยิ่งจะบั่นทอนสุขภาพจิตให้แย่ลงไป

เรื่องแผลผ่าตัดคงจะแล้วแต่ฝีมือหมอล่ะค่ะ แต่จะว่าไปแล้วปัจจุบันนี้การเย็บแผลจะมีรอยแผลเป็นน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะ
โดย: aicm วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:46:57 น.  

 
อยากทราบมันลามไปตอ่มนํ้าเหลื่องแล้วรักษาได้ไหมชว่ยตอบดว้ยค่ะ


โดย: ไก่ IP: 49.237.217.230 วันที่: 13 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:10:14 น.  

 
เพิ่งผ่าตัดเอาไทรอยด์ข้างขวาออกทั้งหมด ไปเมื่อ 23 พค. ที่ผ่านมาค่ะ แรกเริ่มเจอก้อนประมาณ 2 เซ็นติเมตร หมอเจาะเซลล์ไปตรวจแล้วบอกว่าผลเจาะเซลล์ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ แนะนำให้ผ่าออกเพื่อเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอีกที
ผลชิ้นเนื้อหลังผ่าตัด ออกมาว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาค่ะ

อยากขอบคุณเจ้าของบล็อกและเพื่อนๆทุกท่านในบล็อกนี้ ก่อนผ่าตัดได้เข้ามาอ่าน ทำให้เตรียมตัวเตรียมใจได้ดี เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอให้กุศลจากการแนะนำผู้ป่วยท่านอื่นๆนี้ ดลบันดาลให้เจ้าของบล็อกมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขค่ะ


โดย: ทองกร IP: 125.24.54.1 วันที่: 2 มิถุนายน 2554 เวลา:11:25:37 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณทองกร
จุดประสงค์ของการทำบล็อกคืออยากแบ่งปันประสบการณ์เผื่อคนป่วยอื่นที่กำลังสับสน วิตกกังวล ไม่สบายใจ ถ้าแวะผ่านมาทางนี้แล้วคุณรู้สึกคลายกังวลไปได้บ้าง เจ้าของบล็อกก็ดีใจแล้วค่ะ

นอกจากนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และแวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ
โดย: aicm วันที่: 4 มิถุนายน 2554 เวลา:21:24:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ บล็อคนี้ยังเป็นบล็อคที่คอยแวะเข้ามาติดตามในทุกๆเดือน นับจากวันที่เคยมาหาความรู้ในบล็อคนี้แล้วถามคุณ aicmเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินซึ่งคุณaicmก็กรุณาตอบคำถามให้เป็นอย่างดี ก็เป็นเวลาปีกว่าๆแล้วค่ะตั้งแต่ที่แฟนดิฉันได้ทำการผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ ตอนนี้เสียงเขายังแหบอยู่บ้าง แต่ร่างกายโดยรวมถือว่าปกติมากค่ะ ตอนแรกๆจะเหนื่อยง่าย เขาเลยพยายามออกกำลังกายทุกอาทิตย์ เขาบอกว่าออกกำลังกายทำให้รู้สึกดีขึ้นมากค่ะ ส่วนอาหารก็อย่างที่คุณaicmบอกควรเลี่ยงอะไรบ้างก็ งดๆไม่ให้เขาทาน ส่วนเนื้อก็ทานปกติ แต่เน้นปลามากหน่อย แล้วก็ทานเห็ด อยากบอกว่าขอบคุณบล็อคนี้มากๆเลยนะคะที่คอยแบ่งปันความรู้ให้ ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะ แฟนเองก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ เป็นกำลังใจนะคะ


โดย: ขอบคุณค่ะ IP: 216.218.134.10 วันที่: 9 มิถุนายน 2554 เวลา:0:31:59 น.  

 
ขอบคุณ ทุก ๆ ท่านที่แสดงความเห็น ได้ยินว่าน้องชายป่วยก็เลยเข้ามาหาข้อมูล ขอบคุณอีกครั้งครับ


โดย: tapo IP: 113.53.47.72 วันที่: 9 มิถุนายน 2554 เวลา:9:14:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ ใครเคยรักษามะเร็งไทรอยด้วยประกันสังคมบ้างค่ะ


โดย: แอน IP: 115.87.170.71 วันที่: 1 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:13:30 น.  

 
พึ่งผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์เมื่อวันที่ 25/5/2554 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1/6/2554 ที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยใช้ประกันสังคม เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากถ้าเราจะอยู่ห้องพิเศษ เรานอนโรงพยาบาล 3 วัน เสียเพิ่มไป 1000 แล้วทางคุณหมอ , พยาบาล ก็ดีหมด เราถึงได้ประทับใจ แล้วเค้าก็ติดต่อให้เราไปกลืนแร่ที่โรงพยาบาลจุฬา คือทางประกันสังคมของโรงพยาบาลได้เตรียมเอกสารและคำแนะนำให้เราทั้งหมด ขอบอกเลยว่าประทับใจมากค่ะ และก็ขอขอบคุณคุณหมอวสันต์ ประจำโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ด้วยนะค่ะ


โดย: ปุ้ม IP: 124.122.189.244 วันที่: 8 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:32:28 น.  

 
ดิฉันเคยผ่าตัดไทรรอยด์ เมื่อปี 25446 คือผ่าตัดออกทั้งสองข้างเลยค่ะ ไม่ได้ทำการรักษาต่อเนื่อง
แต่น้ำหนักขึ้นเยอะค่ะ จากก่อนผ่าตัดประมาณ45-46
ณ ตอนนี้ 55 กก. ค่ะ แต่การกินกินไม่เยอะนะคะ แต่น้ำหนักไม่ลงค่ะ เดี๋ยวตัวบวมเดี๋ยวยุบ ปกติ แต่มีลูกได้นะคะ อยากจะทราบจังเลยค่ะ ว่าเบื่อข้าวอาหาร กินน้อยแต่ตัวบวม มันเป็นผลกระทบจากการผ่าตัดไทรรอยด์มั้ยคะ


โดย: onpa IP: 80.82.70.32 วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:16:35:11 น.  

 
มีอาการคอบวมข้างหนึ่งมาประมาณ 2 ปี 8 เดือนตั้งแต่สังเกตุเห็น ปีแรกที่เป็นไม่ได้ไปทำการรักษาหรือปรึกษาแพทย์ พอปีทีสองไปพบหมอส่งไปแผนก หู คอ จมูก หมอให้เจาะเลือดและได้รับยา ELTROXIN(EUTHYROX100MCG) มากินทุกวันตอนเช้า หลังจากกินยาได้ประมาณ 3-4 เดือน ไปพบแพทย์อีกร.พ. เพื่อตรวจคุณหมอที่นี่เจาะเลือดตรวจและให้ไปทำอัลตร้าซาวด์คอเพื่อวัดขนาดต่อม ผลออกมามีก้อนขนาดประมาณ 3.5 Cm. ที่ข้างขวาและ 0.5 Cm. ที่ข้างซ้าย คุณหมอเลยให้รายละเอียดกลับมาให้ฟิล์มกลับมาให้เราไปพบแพทย์ที่รักษาประกันสังคมในตอนแรก ก็เก็บผลตรวจไว้ไม่ได้เอาไปยื่นกับพอที่รักษาในตอนแรกกินยาตามหมอสั่งมาเรื่อยๆ พอกินยาครบ 6 เดือน หมอเจาะคอโดยใช้เข็มฉีดยาเพื่อจะนำชิ้นเนื้อไปตรวจ แต่เจาะมามีแต่เลือดไม่ได้เนื้อติดออกมาให้ค่าพอตรวจ คุณหมอให้กินยาต่อพอครบปี ก็เจาะอีกครั้งผลเหมือนเดิมไม่ได้เนื้อมีแต่เลือด คุณหมอว่าจะผ่าตัด เราก็เลยถามว่าถ้ามันมีก้อนทั้งสองข้างเราต้องตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งสองข้างรึไม่ เลยบอกคุณหมอไปว่าได้ไปทำการตรวจที่อื่นและทำการวัดขนาดมาแล้ว นัดครั้งต่อไปคุณหมอให้เอาฟิลม์และผลจากคุณหมอที่เราเคยไปตรวจมาให้ดู เราก็เอาไปให้ดู คุณหมอเลยสั่งให้ไปอัลตร้าซาวด์เพื่อดูขนาดจากของเดิมที่เรามีอยู่เพื่อเปรียบเทียบ ได้ผลว่าขนาดโตขึ้นเกือบประมาณ 5 เซ็นต์แล้ว นัดครั้งต่อมาคุณหมอทำการเจาะเพื่อจะเอาก้อนเนื้อออกมาตรวจภายใต้การทำอัลตร้าซาวด์ไปด้วยเพื่อเล็งตำแหน่งที่มีเนื้ออยู่ การเจาะครั้งนั้นค่อนข้างเจ็บมาก แต่ผลก็คือได้แต่เลือดอีกละ คราวนี้คุณหมอส่งเราให้ไปปรึกษากับคุณหมออาวุโสอีกท่านของ ร.พ. เดียวกัน คุณหมอท่านนี้บอกว่าเราควรจะผ่าเพราะก้อนเนื้อใหญ่เริ่มกดทับท่ออะไรสักท่อ(จำชื่อไม่ได้แล้ว) เท่าที่อ่านมาจากด้านบนการผ่าและตัดออกดูเหมือนจะไม่น่ากลัวมากอย่างที่เราคิดไว้ตอนแรก ที่ไปพบคุณหมอมาเมื่อวันอาทิตย์ก็ถามคุณหมอว่าแผลใหญ่มั๊ยพักกี่วันจะฟื้นตัว คุณหมอว่าแผลจะใหญ่ประมาณ 10 Cm. ตามรอยพับของคอ ผ่าตัดพักที่ร.พ.ประมาณ 2 วัน ก็กลับบ้านได้
เราจะขอถามเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เคยผ่าตัดแล้ว ไม่แน่ใจที่ตัวเองเข้าใจมาถูกมั๊ยขอถามย้ำเพื่อความมั่นใจค่ะ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยผ่าตัดอะไรเลย นี่เป็นครั้งแรกเลยกลัวบ้าง
1. เวลาผ่าตัดใช้เวลาประมาณเท่าไร
2. ระยะฟื้นตัวหลังผ่าตัดของคุณใช้เวลานานกันเท่าไร จะได้ขอลางานได้ถูกกี่วันดี
3. ถ้าตัดออกข้างหนึ่งไปแล้วอีกข้างจะทำงานหนักขึ้นอาจจะโตขึ้นได้ ใช่มั๊ย
4. แผลผ่าตัดเราควรคุยกับคุณหมอที่จะทำการผ่าตัดแต่แรกเลยใช่มั๊ยว่าขอให้เก็บเรียบร้อยหน่อย กังวลเรื่องรอยแผลเป็นด้วยเหมือนกัน
5. การทำ TC Scan ก่อนผ่าตัดจำเป็นมั๊ย
รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ใหม่ IP: 101.109.208.112 วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:19:49:38 น.  

 
สวัสดีทุกท่านที่แวะมาที่นี่ค่ะ

บอกอีกครั้งนะคะ ว่าเจ้าของบล็อกเป็นคนป่วยคนหนึ่ง ไม่ใช่แพทย์ ทำบล็อกเพื่ออยากแบ่งปันประสบการณ์การป่วย และตอบคำถามจากประสบการณ์ของตัวเองเท่าที่เคยป่วยมาค่ะ

คุณ onpa คะ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งสองข้าง เราไม่เหลือต่อมไทรอยด์อีกแล้ว ต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนไปตลอดชีวิต ในปริมาณที่พอเหมาะที่ร่างกายต้องการ แพทย์จะต้องตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์เป็นระยะ เพื่อที่จะปรับปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ให้พอดีกับร่างกาย ไม่แน่ใจว่าอาการของคุณตอนนี้เป็นเพราะอะไร ควรกลับไปพบแพทย์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณใหม่
ตั้งสติให้ดีก่อนค่ะ เจ้าของบล็อกเล่าประสบการณ์ของตัวเองตั้งแต่ต่อมไทรอยด์บวม จนถึงผ่าตัด รักษา คุณเข้าไปอ่านให้ครบทุกบล็อกนะคะ จะเจอเพื่อนร่วมโรคอีกหลายคนที่เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเอง เลื่อนไปด้านบนของหน้านี้ ดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะ ที่ All Blogs น่ะค่ะ คลิกมาทางด้านล่าง ๆ อ่านไปทีละบล็อกนะคะ จากคำถามของคุณ

1. เวลาผ่าตัดใช้เวลาประมาณเท่าไร
ตอบ - -ใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่รู้เหมือนกัน เพราะสลบไปตั้งแต่สาย รู้ตัวอีกทีก็บ่าย คนไข้แต่ละคนคงจะใช้เวลาไม่เท่ากันมังคะ น่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่นขนาดของก้อน ตำแหน่งที่อยู่ว่าอยู่ใกล้อวัยวะอื่น และอื่น ๆ อีก (เดาล้วน ๆ ค่ะ หุหุ)

2.- ระยะฟื้นตัวหลังผ่าตัดของคุณใช้เวลานานกันเท่าไร จะได้ขอลางานได้ถูกกี่วันดี
ตอบ - -หมอเจ้าของไข้จะพิจารณาและเขียนในใบรับรองแพทย์ให้ค่ะ

3. ถ้าตัดออกข้างหนึ่งไปแล้วอีกข้างจะทำงานหนักขึ้นอาจจะโตขึ้นได้ ใช่มั๊ย
ตอบ - - อันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะ

4. แผลผ่าตัดเราควรคุยกับคุณหมอที่จะทำการผ่าตัดแต่แรกเลยใช่มั๊ยว่าขอให้เก็บเรียบร้อยหน่อย กังวลเรื่องรอยแผลเป็นด้วยเหมือนกัน
ตอบ - - ถ้าเป็น รพ.เอกชนที่จ่ายเงินแพง ๆ ถ้าคุยกับหมอก่อน ก็น่าจะอุ่นใจได้ว่าแผลจะสวย แต่ไม่ได้เหมาะว่า รพ.รัฐจะเย็บแผลไม่สวยนะคะ เพราะป้าเองผ่าตัดที่ รพ.ของรัฐ แต่ว่าไม่กังวลเรื่องแผล เพราะคิดว่าถ้ามีแผลเป็นก็ไม่เป็นไร ขอให้ฉันหายป่วยก็พอใจแล้ว ก่อนผ่าตัดไม่เคยถามหมอเลยว่าจะมีแผลเป็นมั้ย ไม่เคยขอให้หมอเย็บแผลแบบสวย ๆ ให้ แต่เกินคาดค่ะ แผลออกมาสวยมากค่ะ เย็บแผลให้ตามรอยพับของคออย่างเนี้ยบเลยค่ะ

5. การทำ TC Scan ก่อนผ่าตัดจำเป็นมั๊ย
ตแบ - - CT Scan หรือเปล่าคะ เคยทำหลังผ่าตัดค่ะ หรือว่าตอนนี้เขาทำกันก่อนผ่าตัดหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ เพราะผ่าตัดตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ แล้วค่ะ

โชคดีหายป่วยเร็ว ๆ นะคะ


โดย: aicm วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:22:02:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณaicm
ขอบคุณที่ตอบคำถามและให้กำลังใจค่ะ


โดย: ใหม่ IP: 125.25.244.123 วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:19:22:37 น.  

 
เมื่อปี 2552 มีคนทักว่าที่คอมีก้อนนะค่ะเหมือนจะเป็นไทรอยด์ เราก็ไม่เคยสังเกตมาก่อน เลยไปหาหมอโดยใช้ประกันสังคม เสร็จหมอบอกว่าไม่เป็นไร เจาะเลือดก็ไม่พบว่าเป็นไทรอยด์ หมอบอกไม่มีอาการก็ไม่เป็นอะไรค่ะ เราก็ถามว่าแล้วถ้ามันโตขึ้นเรื่อยละค่ะ หมอก็บอกว่าแล้วแต่ว่าเราจะผ่าออกหรือเก็บเอาไว้ แต่หมอไม่ส่งตัวไปที่แผนกคอนะค่ะ หลังจากนั้นเราก็คิดว่าไม่เป็นไร เลยไม่ได้ใส่ใจค่ะ พอมาต้นปี 2554 วันนั้นคอเคล็ดและบวม และไม่หายค่ะ เลยไปหาหมอที่เดิม คราวนี้เปลี่ยนหมอค่ะ พอเค้าตรวจเสร็จ แล้วให้เรากลืนน้ำลายเท่านั้นแหละ เค้าส่งตัวเราไปที่ แผนกคอเพื่อทำการวินิจัยต่อไป แต่ตรวจก็ไม่พบว่าเป็นไทรอยด์ค่ะ หมอเลยให้ยามากินค่ะ ตอนนี้กินประมาณ 5 เดือน หมอบอกว่ามี 2 ก้อน ช่วง 3 เดือนแรกหายไปก้อนนึง แต่ 2 เดือนหลังไม่ยุบค่ะ หมอเลยให้กินอีก 2 เดือน ถ้าไม่ยุบก็เจาะตรวจเนื้อเยื่อค่ะ เลยลองมาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท พออ่านแล้วรู้สึกกังวลมากค่ะ ว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า กำลังคิดว่าจะไปตรวจเลยดีมั้ยที่โรงพยาบาลอื่นอะค่ะ หรือรอดูอีก 2 เดือนดี คุณคิดว่ายังงัยค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยค่ะ


โดย: ควีนค่ะ IP: 125.24.58.49 วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:21:12:15 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณควีน
ไม่รู้ว่าคุณเข้าไปอ่านบล็อกนี้หรือยัง ต่อมไทรอยด์โต คลิกเลยค่ะ
ป้าได้เล่าเรื่องตอนที่ต่อมไทรอยด์บวม อาการก็คล้าย ๆ ของคุณนี่แหละ ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ต้องให้หมอตรวจวินิจฉัยอีกทีค่ะ

คนป่วยที่มาที่นี่ บางคนใช้สิทธิประกันสังคมและได้รับบริการที่ดี แต่บางคนก็รอไม่ไหวไปรักษาที่ รพ.เอกชน สำหรับกรณีของคุณ ถ้าคุณพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะไป รพ.เอกชนก็ลองไปติดต่อดูได้ หรือถ้าไม่พร้อมที่จะไป รพ.เอกชน ก็ไป รพ.ของรัฐได้ ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่า รพ.เอกชนมาก แต่ต้องรอนิดหน่อย

แต่ถ้าคุณมีอาการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มันอาจเป็นไทรอยด์ที่ไม่มีอันตรายก็ได้ อาจจะรักษาได้ด้วยยา (มังคะ)

เข้าใจคุณค่ะ ถ้าคุณจะไปบอกหมอว่าให้ตรวจแบบนั้นแบบนี้ เดี๋ยวโดนหมอดุเอาว่ารู้กว่าหมออีกอ่ะ

ช่วงนี้ก็ทำใจดี ๆ ค่ะ ตั้งหลักตั้งสติ อย่ากังวลมากเกินไป ถ้าป่วยก็รักษาค่ะ ยุคนี้การแพทย์ก้าวหน้า รักษาได้ค่ะ โชคดีนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ


โดย: aicm วันที่: 28 สิงหาคม 2554 เวลา:12:21:11 น.  

 
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่แนะนำค่ะ ตอนนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพและดูแลตัวเองค่ะทานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบและเลิกทานในสิ่งตัวเองชอบ ทำจิตใจให้มีความสุข พยายามไม่คิดมาก คิดว่าน่าจะเป็นทางนึงที่สามารถช่วยได้ค่ะ แล้วจะแวะมาทักทายอีกนะค่ะ


โดย: ควีนค่ะ IP: 125.24.9.200 วันที่: 28 สิงหาคม 2554 เวลา:20:22:04 น.  

 
แงๆ..เราเพิ่งตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์...ตอนแรกก้อหดหู่นะ...แต่พอมาเจอเว็บนี้รู้สึกมีกำลังใจเยอะเลย...เพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ช่วยแนะนำคูณหมอและโรงพยาบาลดีๆให้ด้วยนะคะ...ขอบคุณมาก


โดย: สู้สู้ IP: 180.214.212.79 วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:22:22:58 น.  

 
อยากรักษากับคุณหมอเก่ง ๆ โรงพยาบาลดี ๆ

อยู่ที่เงื่อนไขของคุณด้วยค่ะ ว่าใช้สิทธิ์อะไร ถ้าพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายไป รพ.เอกชนหรือ
คลีนิคพิเศษโลดเลยค่ะ มีอาจารย์หมอและบริการดี ๆ รออยู่

ถ้าอยากเป็นคนไข้ของอาจารย์หมอ ก็ไป รพ.ของรัฐที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ไม่รู้ว่าคุณอยู่จังหวัดใด เพราะบางจังหวัดก็ไม่มี และไม่แน่ใจว่าถ้าจะระบุเจาะจงว่าขอเป็นคนไข้ของอาจารย์หมอจะได้หรือเปล่า แต่เจ้าของบล็อกเป็นคนไข้ของ รพ.มหาราชเชียงใหม่ ไม่ได้เจาะจงเลือกหมอ (ไม่กล้าที่จะเลือกหมอค่ะ กลัวโดนดุว่ามากเรื่อง ถึงแม้จะมีป้ายคำประกาศสิทธิของผู้ป่วยแปะไว้ที่ผนังห้องตรวจก็ตาม แหะ แหะ) แต่ก็ได้เป็นคนไข้ของอาจารย์หมอ

เคยมีคนไข้ที่ไปผ่าตัดที่รามา มาเล่าในบล็อกบอกว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์สองครั้ง จ่ายไปราว ๆ เจ็ดหมื่นบาท ค่ากลืนแร่อีกหมื่นกว่าบาท

เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้หายป่วยเร็ว ๆ เอาใจช่วยค่ะ
โดย: aicm วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:14:31:03 น.  

 
ผมผ่านการผ่าตัดไทยรอยด์มา 2 ครั้ง กลืนแร่ 1 ครั้ง
พอดีผมเป็นพนักงานของรัฐครับ
ผ่าตัดที่ รพ.รามา คุณหมอรณรัฐครับ
ผ่าครั้งแรก เบิกจ่ายต้นสังกัดไป 19,000 บาทกว่า
นอน รพ. 4 วัน 3 คืน รวมวันที่เข้าผ่าตัดด้วย พักห้องรวม
ครั้งที่ 2 เบิกจ่ายต้นสังกัด 19,000 บาทกว่า
เบิกไม่ได้ จ่ายเอง 4,600.-บาท
นอน รพ. 4 วัน 3 คืนเช่นกัน แต่ได้ห้องพิเศษรวม 2 เตียง
ช่วงกลืนแร่ ค่ายาต้องโอนเงินให้ รพ.ก่อน 7 วันเป็นเงิน 12,000 บาท เบิกได้ทั้งหมด
ผมทำตามคำแนะนำของคุณหมอทั้งหมด
จนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้ว

นอนห้องพิเศษ(เฉพาะ) 3 วัน 3 คืน 6,000 กว่าบาท เบิกได้ทั้งหมด ช่วงก่อนผ่า ต้องเข้ารับการตรวจ พร้อมเอ็๋ซเรย์ อัลต้าซาวด์ หลายครั้ง พอดีผมไปคลีนิคพิเศษวันเสาร์ ต้องเสียค่าบริการทางการแพทย์ และค่าเครื่องมือ เองสรุปรวมค่าใช้จ่าย ทั้ง 3 ครั้ง ประมาณ 7-8 หมื่นบาท


โดย: เชษฐ์ IP: 110.77.186.71 วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:21:22:31 น.  

 
เย่ๆๆๆๆไปผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์มาแล้วที่โรงพยาบาลวิภาวดี...
คุณหมอเก่งมาก...ผ่าตัดตอนกลางคืนวันเสาร์...เช้ามาก้อทานข้าวได้เลย...
แถมพูดได้เหมือนเดิม..ไม่เจ็บเลย...วันจันทร์คุณหมอให้กลับบ้านได้...
เพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...โทรมาได้นะ 081-1767272


โดย: สู้สู้ IP: 180.214.212.124 วันที่: 22 กันยายน 2554 เวลา:20:39:27 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเชษฐ์
ขอบคุณที่แวะมาค่ะ ตอนป้าผ่าตัดครั้งที่สอง ต้นปี ๒๕๕๗ ใช้ใบส่งตัว แต่ทาง รพ.มีใบแจ้งค่าใช้จ่าย จำได้ว่าหมื่นต้น ๆ และจ่ายค่าห้องส่วนเกินเพิ่มอีกวันละร้อยกว่าบาทเอง

ตอนกลืนแร่ ใช้ใบส่งตัว ไม่รู้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เหมือนกันโดย: aicm วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:15:45:15 น.  

 
คุณ aicm อ่านเจอว่ามีบางท่านไปผ่าตัดไทรอยด์ที่ รพ.เอกชนเสียค่าใช้จ่ายไปแสนกว่า รพ.คงจะดูแลอย่างดี และไม่ต้องรอเตียงผ่าตัดนาน
แต่ผมผ่าที่ รามาทั้งสองครั้ง พยาบาลและหมอก็ดูแลดีครับ


โดย: เชษฐ์ IP: 110.77.188.21 วันที่: 3 ตุลาคม 2554 เวลา:22:10:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ ทุกท่าน

เรายินดีด้วยกับทุกคนที่ผ่าตัดแล้ว ราบรื่นเรียบร้อย หายเป็นปกติ ไม่มีผลเสีย ข้างเคียง ตามมา ที่พูดเช่นนั้นเพราะเราเจอ และอยากจะแบ่งปัน เราเป็นมะเร็งไทรอยด์ระยะเริ่มแรก ซึ่งก็ต้องผ่าตัดทิ้งทันทีก็จะดีกว่าทิ้งไว้นานๆ เราตรวจพบที่โรงพยาบาลของรัฐ หมอผ่าบอกว่าหมอจะผ่า 2 ครั้งดูก่อนว่ามะเร็งมากน้อยแค่ไหน ด้วยความที่กลัวจึงไปหาโรงพยาบาลเอกชนที่เขาเก่ง ดัง ชำนาญเรื่องไทรอยด์โดยเฉพาะ หมอบอกว่าเขาจะผ่าครั้งเดียว แล้วเราก็เลือกที่นี่ ผลหลังผ่าตัดคือ เส้นเสียงเป็นอัมพาต พูดไม่มีเสียง ตอนนี้ต้องผ่าตัดรักษาเส้นเสียง ส่องกล้องรักษาไปครั้งหนึ่งแล้ว และกำลังจะต้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อรักษา มานึก ๆ ดู ไม่รู้ว่าที่เขาบอกจะผ่าเราครั้งเดียว เพราะจะเอาใจเรา หรือ จำเป็นต้องผ่า แล้วนึกลีกลงไปเราเพิ่งเป็นระยะเริ่ม แล้วหมอ หูคอฯ ที่ดูประวัติ ผลผ่าตัด ก็เกริ่นว่า เนี้องอก ไม่ใหญ่ ยิ่งทำให้คิดว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่า หลาย ๆ คน ก็บอกให้ฟ้องหมอ หลาย ๆ คนก็บอกว่า มันผ่านไปแล้ว อย่าไปคิดถึงมัน เรียกกลับคืนมาไม่ได้ ตอนแรก ๆ เราก็โทษโกรษหมอนิด ๆ เหมือนกัน แต่ตอนนี้คิดเสียว่าคงเป็นกรรมของเรา เราขอให้คนที่ป่วยแล้วจะต้องได้รับการผ่าตัด ให้ตรึกตรองให้ดี ๆ ก่อนตัดสินใจ เพราะตอนที่เราได้ยินว่าเป็นมะเร็งปุ๊ปก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก รีบร้อนตัดสินใจ แม้ว่าเราจะเช็ค 2 โรงพยาบาล ( ที่ว่ากันว่าควร ตรวจเช็ค 2 ที่ มีความคิดเห็นที่ 2 ) ตอนนี้เรากลับไปตรวจรักษาทุกโรคที่เป็นที่โรงพยาบาลรัฐ ที่เดียว ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บป่วย โชคดี สวัสดี


โดย: พยายามสู้ต่อไป IP: 58.8.245.232 วันที่: 7 ตุลาคม 2554 เวลา:14:49:41 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเชษฐ์

ถ้าผ่าตัดไทรอยด์ที่ รพ.เอกชน ค่าใช้จ่ายน่าจะเกินแสนกว่าค่ะ ที่บล็อกเดิมจำได้ว่ามีคนไปผ่าตัดไทรอยด์ที่ รพ.เอกชน (จำไม่ได้ว่าผ่ากี่ครั้ง) + ค่ากลืนแร่ เขาจ่ายไปห้าแสนเชียวนะคะ

ถ้าเป็น รพ. เราต้องรอคิวผ่าตัด แต่ป้าว่ามันก็ไม่นานเกินไปนะคะ ส่วนการดูแลป้าว่าไม่ต่างกันมากหรอก แต่ รพ.เอกชนอาจจะเอาใจคนไข้มากหน่อย ปัจจุบัน รพ.ของรัฐ ดูแลคนไข้ดีมากค่ะ ป้าว่าถ้าเราไม่มากเรื่องไม่เหวี่ยงไม่วีน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราจะไม่มีปัญหาในการใช้บริการ รพ.รัฐเลยค่ะ


โดย: aicm วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:21:27:49 น.  

 
แหะ แหะ แต่ รพ.มหาราชเชียงใหม่บริการดีกว่า รพ.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ


โดย: aicm วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:21:28:49 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณพยายามสู้ต่อไป

เข้าใจคุณค่ะ เพราะเคยรักษาโรคอื่น โดยไม่ปรึกษาแพทย์ท่านที่สองทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญ พอรักษาแล้วมีอาการข้างเคียง ก็นึกเสียใจและเสียความรู้สึกกับหมอคนนั้น แต่อโหสิค่ะ หลัง ๆ มาพอรักษาโรคนั้นอีกก็ไม่กลับไปหาหมอคนเดิม หมอคนใหม่ก็จะดูประวัติเดิมและบอกว่าควรไปหาหมอคนเดิม ป้าก็ยืนยันว่าไม่ เราจะรักษากับหมอคนใหม่ พอดีเป็นคลีนิคพิเศษก็เลยไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

ขอให้โชคดีนะคะ


โดย: aicm วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:21:33:38 น.  

 
หลังผ่าตัดมะเร็งธัยรอยด์แล้วหมอบอกว่าต้องกลืนแร่ด้วยไม่แน่ใจว่าต้องไปกลืนหลังจากผ่านานแคไหน(พอดีลืมถามคุณหมอเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการกลืนแรค่ะ)ใครพอมีความรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ


โดย: วิ IP: 110.168.58.4 วันที่: 22 ตุลาคม 2554 เวลา:21:43:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณวิ

หลังผ่าตัดแล้วก็ต้องสแกนร่างกายดูว่ายังเหลือเซลล์มากน้อยเท่าไร จะได้กะปริมาณรังสี ๑๓๑ ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ

ระยะเวลาการกลืนแร่หลังจากผ่าตัด จะช้าหรือเร็วแค่ไหน ป้าคิดว่าอยู่ที่คิวกลืนแร่ ถ้ารักษากับ รพ.เอกชนก็เร็วเพราะไม่ต้องรอคิว แต่ถ้า รพ.ของรัฐก็ต้องรอนิดนึง แต่เห็นคนที่แวะมาเยี่ยมบล็อก ปัจจุบันคิวของ รพ.ของรัฐก็ไม่ต้องรอนานครึ่งปีแล้วนะคะ เร็วกว่านั้น


ขอให้หายป่วยเร็ว ๆ นะคะ


โดย: aicm วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:11:24:13 น.  

 
เป็นมะเร็งต่อมไทรอยผ่าตัดออกทั้ง2ข้างแล้วแต่เป็นชนิดไม่จับสารไอโอดินไม่รู้ว่าแพทย์จะวางแผนรักษาอย่างไรกลัวจัง


โดย: แมว IP: 10.0.2.124, 180.180.53.140 วันที่: 25 ตุลาคม 2554 เวลา:11:28:17 น.  

 
สามีเป็นมะเร็งไทรอยต์ระยะที่สี่ มีก้อนที่คอใหญ่ขนาด 10 เซน แรกๆเป็นแค่ลูกเดียว พอหมอเจาะชิ้นเนื้อไปก็เป็นเพิ่มอีกลูก พอส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลเขาก็เจาะอีกทำไปทำมาก็เป็น 3ลูก ตอนนี้ผ่าตัดออกหมดแล้ว คุณหมอบอกว่ามะเร็งกินไปถึงต่อมน้ำเหลืองเลยต้องตัดออกอีก เส้นเสียงข้างนึงก็ใช้ไม่ได้แล้ว เขาตัวใหญ่มากเลยคะเลยต้องช่วยหายใจด้วยการเจาะคอวันนี้เขากลืนเเร่เป็นครั้งแรก เห็นคุณหมอว่าเขาต้องใช้แร่เยอะกว่าคนอื่นๆเพราะมันมีเยอะมาก แต่ที่สงสัยทุกๆคนที่ผ่ามาแล้วนะคะ หลังการผ่าเจ็บแผลที่พึ่งผ่ากันบ้างหรือเปล่าคะ เพราะวันอ่อนไปได้ยินมาว่าคนที่เป็นมะเร็งเวลาที่เขาโดนผ่าพวกเขาก็จะไม่มีอาการเจ็บ ไม่ปวดที่แผลกันเลยหรือคะ เพราะตอนที่สามีผ่าใช้เวลา 9.00 นถึง19.30 เลย แผลกว่ามากแต่สามีบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะ แล้วคนที่โดนผ่ามาแล้วมีใครเจ็บแผลบ้างไหมคะ


โดย: ไก่อ่อน IP: 125.24.139.249 วันที่: 26 ตุลาคม 2554 เวลา:17:11:49 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณแมว
ลองปรึกษาแพทย์ที่รักษาอยู่สิคะ ว่าเคสเราจะมีวิธีรักษาอย่างไร

สวัสดีค่ะ คุณไก่อ่อน
โห สามีเป็นเยอะเลยนะคะ ก่อนหน้านั้นไม่มีอาการผิดปรกติเลยหรือคะ ตรวจทีเจอตู้ม ๆ เลย ผ่าตัดก็ใช้เวลานานมาก ที่ต้องกลืนแร่ในโดสสูงก็แสดงว่ายังมีเซลล์เหลืออยู่มากน่ะค่ะ

หลังผ่าตัด คนอื่นจะเจ็บมากน้อยไม่แน่ใจ แต่ของป้าก็เจ็บนะ ตอนฟื้นจากผ่าตัดน่ะเจ็บ และทรมานมากกกก แต่หมอก็ให้ยาแก้ปวดอย่างแรงเหมือนกัน (ไม่แน่ใจว่าจะเป็นมอร์ฟีนหรือเปล่า) หลังจากผ่านพ้นคืนอันแสนโหดร้ายไปแล้ว ก็จะรู้สึกดีขึ้นมาก แต่ก็ยังเจ็บแผลอยู่นะ เพียงแต่เจ็บคอที่สอดท่อช่วยหายใจมากกว่าเจ็บแผลผ่าตัดค่ะ

แต่ปัจจุบันการผ่าตัดอาจมีเทคโนโลยี วิธีการที่จะช่วยให้ความเจ็บปวดลดน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะคะ

เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ เข้มแข็งและก้าวผ่านไปให้ได้


โดย: aicm วันที่: 29 ตุลาคม 2554 เวลา:13:37:22 น.  

 
...ใครที่กำลังเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์อยู่...ไม่ต้องตกใจมากนักนะคะ..ไม่ต้อง
กลัวเลย...เราเป็นคนนึง อายุแค่ 28 ปี...ก้อยังเป็นได้เลย...โชคยังดีที่เป็นชนิด papillary ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงและไม่แพร่กระจาย...ตั้งแต่ที่ตรวจพบครั้งแรก 13 กย 54 คุณหมอบอกว่า..ในบรรดามะเร็งทั้งหลาย..เจ้ามะเร็งต่อมไทรอยด์..ถือว่าร้าย
แรงน้อยที่สุด..ส่วนใหญ่รักษาหายขาดได้...เราผ่าตัดไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กย 54...ที่โรงพยาบาลวิภาวดี..นอน 2 คืน..ค่าใช้จ่าย 60000 กว่าบาท...ไม่เจ็บเลย..พูดได้..กินข้าวได้ปกติ..
สัปดาห์ต่อมาคุณหมอนัดดูแผล...แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง...รอยแผลเป็นแค่เส้น
รอยขีดเดียว..แทบไม่เห็นเลย..ประทับใจมาก..คุณหมอที่ผ่าตัดชื่อ
คุณหมอภักดี...คุณหมอที่ตรวจชื่อคุณหมอทองคำ....หลังจากผ่าตัดแล้ว 2 สัปดาห์ก็ไปทำงานตามปกติ...หลังจากนั้น 17 ตค
54 ก็ไปกลืนแร่เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่อาจเหลืออยู่...ที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ
(โรงพยาบาลกรุงเทพ) แพทย์ที่รักษาชื่อคุณหมอสามารถ...นอน 2 คืน...ค่าใช้จ่าย 30000 กว่าบาท...ตอนที่กลืนแร่มีแค่อาการพะอืดพะอม
แต่ไม่มีอาเจียรเลย...หลังจากกลืนแร่ 4 วัน ก็ไปรับฮอร์โมนไทรอยด์มากิน...เป็นแค่เม็ดเล็กๆกินเพียงวันละ1เม็ด
แต่ต้องกินตลอดชีวิต..ค่ายาไม่แพงประมาณ 600 บาท มี 50 เม็ด...
หลังจากที่กินฮอร์โมนไทรอยด์แล้วร่างกายก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมทุกอย่าง
...ประมาณอีก 6 เดือนคุณหมอก็จะนัดดูผลอีกครั้ง...แค่นี้เองเพื่อนที่กำลัง
หาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องซีเรียสนะคะ...
เพียงแค่คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งและกำลังใจสู้สู้...ยังไงก้อรักษาหายได้คะ..
ขอเป็นกำลังใจให้..และถ้าใครจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะ ์NiwNiw...081-1767272..


โดย: NiwNiw..สู้สู้... เย่เย่... IP: 180.214.215.75 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา:23:01:52 น.  

 
มะเร็งไทรอยด์ไ่ม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกค่ะ เราเองพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง ความรู้สึกเหมือนชีวิตเราโชคร้ายจังเลย เราอายุ 20 เองนะค่ะ กำลังเีรียนมหาวิทยาลัยอยู่ค่ะ อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะค่ะที่เป็นว่าโรคนี้ไม่น่ากลัวแบบที่คิดหรอกค่ะ มันมีสิทธิ์หายขาดได้ ส่วนคนที่กำลังตัดสินใจอยู่่าจะผ่าที่ไหนดี ถ้าคุณมีงบน้อย หรือไม่อยากจะต้องเสียเงินมากนะค่ะ โรงพยาบาลรามาค่ะ เราไปผ่ามาแล้วเค้าตรวจระเอียดมากๆเลยค่ะ และคุณหมอที่ผ่าฝีมือเนี้ยบมากๆเลย เราเองคุณหมอแนะนำว่ายังเีรียนอยู่ให้คุณแม่ไปทำใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ใช้บัตร 30 จะได้เก็บเงินค่ารักษาไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาดีกว่า เราผ่าตัดไทรอยออกหมดเลยทั้งสองข้าง นอนโรงพยาบาล 3 วันเอง ช่วงที่นอนคุณหมอจะต่อสายยางดูดเอาเลือดคลั่งที่หลงเหลืออยู่ภายในช่องคอ ตลอดเวลาพอวัที่สามออกจากโรงพยาบาลคุณหมอก็มาเอาสายยางออกและปิดแผลให้ อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็มาตัดไหมที่โรงพยาบาล คุณหมอและพยาบาลที่นี่ดีมากเลยนะค่ะ ก่อนที่จะมาที่นี่เราเคยรักษาอยู่โรงพยาบาลเอกชนแพงๆ แต่เค้าก็ไม่ตรวจเราละเอียด บอกว่าเราเป็นไทรอย แบบไม่เป็นพิษ กินยามา หนึ่งปีเต็มๆๆไม่มีทีท่าจะยุบ พอดีมีคนแนะนำคุณแม่ว่าที่รามาดี คุณแม่เลยพามา ที่ รามาถึงตอนแรกหมอที่ตรวจจะเป็นหมอฝึกหัดแค่ปีสามเองค่ะ แต่เค้ามีความละเอียดมากๆและใจดีมากเลยค่ะ เค้าเจาะคอตรวจเพื่อตรวจว่าเนื้อที่งอกในไทรอยตรงคอเป็นมะเร็งรึเปล่า ตรวจแล้วตรวจอีก พอแน่ใจก็นัดคิวผ่าเลยค่ะ หมอบอกว่าไม่อยากปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะลามไปที่อื่น แต่ตอนผ่าไม่ใช่หมอฝึกหัดนะค่ะ เป็นอาจารย์หมอค่ะ ฝีมือการผ่าสุดยอดเนี้ยเลยค่ะเรียบมากๆไม่มีรอยให้เห็นว่าเย็บเลยเหมือนโดนมีดบาดมากกว่า อยากจะแนะนำนะค่ะถ้าใครไม่อยากเสียเงินมาก หรือมีงบน้อยต้องที่นี่เลยค่ะ เค้าดูแลคนที่รักษาฟรีกับคนที่จ่ายเงินไม่ต่างกันเลยค่ะ และเราก็ไปกลืนแร่มาแล้วค่ะ หนึ่งครั้งคุณหมอประเมินผลการรักษาว่าดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็แค่ครึ่งปีไปเจาะเลือดตรวจค่ามะเร็งครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อไม่กลับมาิอีกค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะค่ะสู้ๆๆค่ะ บางเรื่องที่เลวร้ายก็จะมีอะไรดีดีแฝงอยู่นะค่ะ


โดย: mayjii IP: 58.9.46.158 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา:0:41:07 น.  

 
รู้สึกดีมากค้า


โดย: อุษา จืนดาวงษ์ IP: 101.108.161.70 วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:15:46:23 น.  

 
เมื่อประมาณสิ้นปีอัลตร้าชาวล์พบว่าเป็นเนื้องอกไทรอยด์ประมาณ 4-5cm คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดเพราะกลัวเป็นเนื้อร้ายอยากจะขอความเห็นว่าสมควรผ่าใหมคะเพราะคุณหมอบอกว่ากินยาก็ไม่หายและถ้าผ่าตัดแล้วจะมีผลข้างเคียงมากใหมกลัวใช้เสียงไม่ได้เพราะเป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยขอคำแนะนำหน่อยคะ
ปล.คุณหมอนัดผ่าตัด 11 ม.ค. 55


โดย: was IP: 49.229.186.18 วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:22:48:06 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณ was
หมอคนนี้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นเนื้อร้าย ถ้าคุณยังกังวลก็เลื่อนนัดผ่าตัดไปก่อน แล้วไปปรึกษากับหมอท่านอื่นอีกก็ได้นี่คะ ถามข้อมูลทุกอย่างที่ยังข้องใจ แล้วตัดสินใจอีกที และคุณก็ต้องยอมรับผลการตัดสินใจของตัวเองด้วย

เรื่องผลกระทบกับการใช้เสียง ตอนที่ป้าผ่าตัดเมื่อแปดปีก่อน หมอก็บอกล่วงหน้าว่า อาจไม่มีผลอะไรเลย หรืออาจเสียงแหบชั่วคราว ไม่กี่สัปดาห์ ไม่กี่เดือน หรือตลอดชีวิตก็ได้ หมอบอกเพียงแต่ว่าหมอจะระวังที่สุดที่จะไม่ให้มีผลเสียกับอวัยวะอื่น ๆ แต่ปัจจุบันการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก ผลข้างเคียงอาจจะลดน้อยกว่าเดิม

ขอให้โชคดีนะคะ เอาใจช่วยค่ะโดย: aicm วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:13:39:57 น.  

 
เป็นเนื้องอกไทรอยด์ หมอนัดผ่าตัดอีก 1 เดือน
อยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร ผลไม้
ที่เราควรทาน หรือควรงด


โดย: nungning IP: 124.121.122.54 วันที่: 7 มกราคม 2555 เวลา:21:52:17 น.  

 
จากที่เคยป่วยมานะคะ หมอก็ไม่ห้ามอะไร ก็กินอาหารปรกติ ครบหมู่ มีคุณค่าสารอาหาร สะอาด ปลอดภัย แต่ถ้ากินเนื้อหรืออย่างอื่นแล้วทำให้เครียด ก็งดเองเถอะค่ะ


โดย: aicm วันที่: 10 มกราคม 2555 เวลา:15:38:16 น.  

 
อยากรบกวนถามหลังผ่าตัดข้างเดียว ทำไมถึงตึง ตือๆที่คอ กดบ้างครั้งก็เจ็บ เหมือนหายใจไม่เต็มอิ่ม ผ่าตัดมาแล้ว 2 เดือน เมื่อไรอาการจะดีขึ้นค่ะ เป็นเนื้องอกไทรอยด์ค่ะ ถามหมอไม่ค่อยให้คำแนะนำเลย จึงไม่รู้ข้อมูล ผ่ารพ.เอกชนนะ แล้วโอกาสที่จะเป็นอีกข้างมีไมค่ะ เพราะหมอบอกว่า ยังมีก้อนเล็กอีกข้าง รอดูอาการก่อน ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำคะ่


โดย: tu IP: 110.168.148.197 วันที่: 14 มกราคม 2555 เวลา:7:33:25 น.  

 
หลังผ่าตัดและรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ สามารถมีลูกได้ไหมค่ะ


โดย: jj IP: 180.180.90.178 วันที่: 21 มกราคม 2555 เวลา:19:47:30 น.  

 
เป็นก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์โตประมาณ 1 เซ็นติเมตร คุณหมอบอกว่าต้องเจาะใหม่อีครั้งเพราะที่เจาะครั้งแรกยังไม่ไดเนื้อ กลัวเจ็บ แต่คุณหมอนัดมาดูอีสามเดือนจะช้าไปหรือเปล่า


โดย: ่ีjuk IP: 49.49.99.252 วันที่: 18 มีนาคม 2555 เวลา:20:31:20 น.  

 
เพิ่งผ่ามะเร็งไทรอยด์มาได้ 19 วันผ่าตั้งแต่วันที่ 10 เมย วันนี้ 29 เมย รู้สึกแข็งแรง คอตึงนิดหน่อยมีความสุขดี ทานอาหารอร่อย อ้วนขึันเล็กน้อย หมอนัดกลืนน้ำแร่ 11-14 พฤษภาคมพยามยามออกกำลังกายตอนเย็นเบาๆ เดินประมาณ 20 นาทีเอาไว้แผลหายดีจะกลับไปวิ่งเหมือนเดิม ทุกโรคจะหายหรือเบาบางลงได้ กำลังใจ ออกกำลังกาย อาหารที่ดี ทำใจดีๆเป็นได้เราก็มีความสุขได้นะค่ะ คิดว่า มีแผลที่คอและกินยาเพิ่มแค่นั้นเอง ลืมบอก เราผ่าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ขอนแก่น หมอ พยาบาล ทีมงาน น่ารัก อบอุ่น ขอบคุณจริงๆ


โดย: krucham IP: 118.172.234.86 วันที่: 29 เมษายน 2555 เวลา:18:52:51 น.  

 
1 พค 55 ร.ร. เปิด เราต้องไปทำงานคอยังตึงๆอยู่ รับสมัครนักเรียน ตอนนี้ทานยาหลังอาหารเช้า 2 เม็ด เป็นแคลเซียมกับวิตามินดีหลังอาหารเช้า แต่ทานแคลเซียมหลังอาหารทุกมื้อ รู้สึกง่วงนอนหลังอาหารประจำ เราก็จะงีบ ทานอาหารปกติแต่ไม่ค่อยถ่ายบางทีรู้สึกอึดอัดบางครั้งไม่ถ่าย5วันก็มี อ้วนขึ้นจนอึดอัด แล้วงานก็ยุ่งมากบางทีพยายามทำใจให้สบายก็ยังกังวลเรื่องกลัวเพื่อนร่วมงานว่าเราขี้เกียจแอบงีบเกรงใจเขา เสียงเหมือนเดิมทุกประการสอนนักเรียนได้หรือเป็นเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย กลับจากทำงานก็งีบแล้ว นอกนั้นปกติทุกอย่าง ทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม 28 พค ต้องงดไอโอดีนทุกชนิด 11-14 มิย กลืนน้ำแร่ แล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังต่อนะค่ะ ค่าใช้จ่ายเราเบิกตรงได้ เสียค่ายาที่เปิกไม่ได้ประมาณ 250 บาท ค่าส่วนเกินห้องพิเศษ 4 วัน3 คืน 3000 บาทเท่านั้นเอง แต่การรักษาขั้นเทพ เรารักหมอ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯขอนแก่นมาก


โดย: krucham IP: 125.25.114.38 วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:32:00 น.  

 
รบกวนเพื่อนๆพี่ๆช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะค๊ะ ถ้าในกรณีที่เราต้องผ่าเอาก้อนเนื้อที่ต่อไทรรอยด์ออก เราต้องผ่ากับหมอศัยลกรรมหรือหมอทางด้านหู คอ จมูก ค๊ะ เพราะได้ทำการเจาะก้อนเนื้อมาเป็น 10ๆรอบแล้วค่ะ แต่ผลก็ไม่สามารถแจ้งได้ว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นเนื้อร้าย ไปหาโรงพยาบาลรัฐมา 2 ที่เจาะกับอาจารย์หมอก็ยังไม่สามารถทราบผลได้ รวมถึงทานยามาแล้ว ปีกว่าเจ้าก้อนเนื้อนี้ก็ไม่เล็กลง จนตอนนี้คุณหมอจึงสรุปว่าให้ผ่าเอาออกมาตรวจจะได้รู้ผลไปเลย เพื่อนช่วยแนะนำคุณหมอที่ที่เชี่ยวชาญด้วยค่ะ


โดย: bird IP: 61.90.26.19 วันที่: 30 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:33:39 น.  

 
คุณBird คะการผ่าตัดต่อมไทรอยด์สามารถผ่าได้กับทั้งแพทย์ศัลยกรรม,แพทย์หู-คอ-จมูก แต่ถ้าจะให้เกี่ยวกับโรคเลยน่าจะให้หมอหู-คอ-จมูก นะ


โดย: ส้มNk IP: 223.205.239.217 วันที่: 1 มิถุนายน 2555 เวลา:14:14:34 น.  

 
คุณ bird คะ ป้าเป็นคนไข้ของ รพ.มหาราชเชียงใหม่ ตอนไปตรวจไทรอยด์ก็ตรวจกับหมอไทรอยด์ (ต่อมไร้ท่อ) ตอนผ่าตัดหมอส่งไปเป็นคนไข้ห้องหู คอ จมูก ผ่าตัดเสร็จก็ส่งกลับมาเป็นคนไข้หมอไทรอยด์อีกครั้งค่ะ ไม่รู้ว่า รพ.อื่น หรือ รพ.เอกชนเขาทำกันอย่างไรนะคะโดย: aicm วันที่: 1 มิถุนายน 2555 เวลา:14:50:23 น.  

 
เริ่มหาหมอกับหมอหู คอ จมูก ผ่ากับหมอหู คอ จมูกเช่นกันค่ะ แต่ตอนรักษาด้วยน้ำเกลือแร่หมอส่งไปให้หมอแผนกรังสีรักษาดูแลต่อ พอเสร็จจากหมอรังสีก็ส่งกลับมาที่หมอหูคอจมูกค่ะ


โดย: รัตน์ IP: 49.48.154.24 วันที่: 10 มิถุนายน 2555 เวลา:11:28:22 น.  

 
คุณkruchamเป็นยังไงบ้างน๊า ????คงอยู่ในช่วงไปกลืนแร่ กลับมาแล้วส่งข่าวด้วยนะคะ พรุ่งนี้ดิฉันก็มีนัดพบหมอต่อมไร้ท่อ,มะรืนก็พบหมอหู-คอ จมูก


โดย: ส้มNk IP: 49.48.159.84 วันที่: 12 มิถุนายน 2555 เวลา:18:47:05 น.  

 
ผลการไปพบหมอต่อมไร้ท่อ ได้ความว่า TSH ของเราขึ้น 67 แล้วหมอเลยให้เลื่อนนัด total body scan มาเร็วขึ้นเป็น 19,21 มิถุนายนนี้ หมอบอกว่าถ้าขืนรอไปทำตามนัดเดิมเราจะบวมมาก
เราก็เลยถามพี่ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ว่าแต่ดิฉันยังไม่ได้เริ่มงดอาหารที่มีไอโอดีนอย่างจริงจังนะคะเพียงแค่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง. พี่ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์บอกว่าไม่เป็นไร ผลเลือด TSH เนี่ยโชว์ว่าเราน่ะขาดไอโอดีนจะแย่แล้ว แต่หลังจากนี้ก็ให้งดอาหารที่มีไอโอดีนอย่างจริงจังก่อนมาตรวจ
งั้นก็ดีเลยเร็วดี


โดย: ส้มNk IP: 223.206.128.156 วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:0:40:35 น.  

 
วันนี้ส้มไปกลืนแร่เพื่อรอทำแสกนวันพฤหัสนี้แล้วค่ะ เลยถามพี่พยาบาลว่าแล้วส้มจะอุ้มลูกได้เมื่อไหร่คะ พี่พยาบาลบอกว่าอย่างน้อยก็สัก5วัน แต่ช่วงนี้ให้ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อที่รังสีจะได้ไม่ตกค้างในร่างกาย


โดย: ส้มNk IP: 110.49.234.107 วันที่: 19 มิถุนายน 2555 เวลา:20:24:04 น.  

 
กลัวมาก ก้อนที่คอโต อึดอัด ไม่อยากผ่าตัด


โดย: จิ๋ม IP: 58.9.14.87 วันที่: 30 มิถุนายน 2555 เวลา:17:19:36 น.  

 
คุณจิ๋มคะ ถ้าก้อนมันโตข้ึน กินยา6เดือนแล้วไม่ยุบ ดิฉันแนะนำว่าขอหมอผ่าออกเลยค่ะ เพราะถ้าปล่อยไว้ก้อนมันจะเบียดหลอดลมนะคะ เวลาผ่าตัดวิสัญญีแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเด๋วถ้าปล่อยให้ก้อนโตมากๆวิสัญญีแพทย์จะใส่ท่อช่วยหายใจลำบากและเวลาเอาท่อช่วยหายใจออกก็ลำบากเช่นกันค่ะ. ดิฉันว่าตัดความกลัวออกไปเถอะค่ะแล้วสู้กับมัน


โดย: ส้มNk IP: 110.49.234.228 วันที่: 30 มิถุนายน 2555 เวลา:21:14:42 น.  

 
สวัสดีครับ วันนี้แฟนผมก็ไปฟังผลหลังจากที่เจาะไปตรวจมาปรากฏว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์ระยะที่2เข้าต้อมน้ำเหลืองต้องไปผ่าตัด 19 นี้ ทั้งสองข้าง เธอร้องไห้ไม่หยุดเลย พอดีหาข้อมูลเจอเว็บนี้ให้เธออ่านถึงจะทำใจได้บ้าง ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อความดีๆๆทุกข้อความ ขอเป็นกำลังให้ทุกท่านนะครับ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เข้มแข็งไว้นะ มีชีวิตเพื่อคนที่รักคุณ (คนที่ไม่เป็นโรคอะไรยังอยู่ได้ไม่ถึง 100ปี)


โดย: ขอเจ็บแทนเธอ IP: 118.172.134.172 วันที่: 9 สิงหาคม 2555 เวลา:20:47:24 น.  

 
แฟนคุณจะผ่าตัดสัปดาห์หน้าแล้วสิคะ ที่จริงตอนคุณหมอแจ้งคนไข้ว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ น่าจะบอกให้สบายใจว่าโรคนี้รักษาให้หายได้ ไม่ร้ายแรงเหมือนมะเร็งอื่น คนไข้จะได้ไม่วิตกกังวล เพราะพอนึกถึงมะเร็งนี่ชีวิตนี้ไม่มีความหวังเหลืออยู่แล้ว

บอกแฟนคุณทำใจให้สบายค่ะ การผ่าตัด การรักษาปัจจุบันนี้ก้าวหน้ามาก ๆ หมอเก่ง เครื่องมือทันสมัย เอาใจช่วยให้หายป่วยเร็ว ๆ นะคะ


โดย: aicm วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:16:59:25 น.  

 
@ขอเจ็บแทนเธอ ดิฉันเข้าใจความรู้สึกของแฟนคุณเลยค่ะ เพราะดิฉันก็ร้องไห้ กินไม่ได้ นอนไม่หลับอยู่3วัน แต่คิดๆดูแล้วร้องไห้ไปก็ไม่ทำให้เราหาย มันยิ่งจะทำให้เจ้าเชื้อมะเร็งมันชนะเรา ดังนั้นจึงอยากจะฝากบอกแฟนคุณด้วยนะคะว่า ตอนนี้รับไม่ได้กะสิ่งที่เป็นก็ร้องซะให้พอ ร้องพอแล้วก็รีบลุกขึ้นสู้นะคะ เพราะยิ่งเราอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เจ้าเชื้อมะเร็งมันจะยิ่งได้ใจ สู้ๆนะคะ.....ไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากใจเราค่ะ ขอให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ.....สาธุ

@พี่แอร์ ดิฉันเห็นด้วยค่ะที่หมอควรจะอธิบายการพยากรณ์ของโรค ให้คนไข้เข้าใจโดยแท้


โดย: ส้มNk IP: 223.206.232.63 วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:21:57:09 น.  

 
คุณแม่อายุ 78 ปี เพิ่งผ่าตัดครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 22 นี้เองค่ะ ที่ รพ มหาราชเชียงใหม่
แต่คุณแม่มีอาการเป็นก้อนที่คอด้านหน้าขนาด 3 ซม เมื่อปี 53 แล้วได้ไปรักษาที่คลินิคพิเศษศรีพัฒน์ ของ รพ มหาราชเชียงใหม่ ตอนผ่าครั้งแรกอาจารย์หมอศัลย์เป็นผู้ผ่าให้ เมื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจไม่พบเซลมะเร็งค่ะ จึงไม่ผ่าอีกข้างหนึ่งออก แต่พอผ่านไป 2 ปี มีต่อมน้ำเหลืองบวม กลับไปพบแพทย์ที่เดิม ตรวจเช็คทุกอย่างแล้ว คุณหมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งจึงแนะนำให้ผ่า และส่งตัวคุณแม่ไปที่ รพ มหาราชเชียงใหม่ เพื่อทำการผ่าตัดค่ะ เนื่องจากค่าใช้จ่ายประมาณสองแสน แต่คุณแม่เป็นข้าราชการเกษีรณ เบิกจ่ายตรงได้ คุณหมอที่ดูแล และอาจารย์หมอทีมที่ผ่าตัดดูแลดีมากๆ ห้องพักขณะอยู่ รพ ก็ สอาดมาก ๆ
หลังผ่าตัดแล้วขอทราบประสบการณ์และคำแนะนำค่ะว่าต้องทานฮอร์โมน หรือต้องกลืนแร่อีกไหมคะ


โดย: อรพรรณ IP: 110.77.241.142 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:7:33:20 น.  

 
@คุณอรพรรณ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าดิฉันไม่ได้รักษาอยู่ที่มหาราชหรอกค่ะ แต่คิดว่าแนวทางการรักษาไม่น่าต่างกันมาก
โดยทั่วไปหลังผ่าออกหมอแล้วหมอจะนัดมาทำแสกนดูว่ายังมีเนื้อร้ายอยู่ในร่างกายหรือไม่ ซึ่งจะทำหลังผ่าประมาณ 4-6 สัปดาห์หลังผ่า ซึ่งหมอจะยังไม่สั่งยาฮอร์โมนไทรอยด์ให้ทาน และจะแนะนำให้งดอาหารที่มีไอโอดีนประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนตรวจแสกน
ถ้าผลแสกนยังมีเนื้อร้าย ก็จะให้ไปกลืนแร่ไอโอดีน 131 ซึ่งก็จะให้งดอาหารที่มีไอโอดีนอีกครั้งและฮอร์โมนไทรอยด์ก็ยังไม่ได้เริ่มทาน เพราะเซลล์ไทรอยด์จะได้หิวไอโอดีนมากๆ เวลากลืนแร่ไอโอดีน131. เข้าไป เซลล์ไทรอยด์ก็จะมาเกาะกินแร่ไอโอดีนอย่างเต็มที่ ทำให้ผลการรักษาได้ผลดีค่ะ
ทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาคงช่วยคลายความสงสัยบ้างนะคะ


โดย: ส้มNk IP: 49.48.149.208 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:11:09:24 น.  

 
สวัสดีเจ้าคุณอรพรรณ

เป็นคนไข้ของสวนดอกนี่วางใจได้เลยค่ะ ว่าหมอเก่ง เครื่องมือทันสมัย ถ้าผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกหมดแล้วก็ต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อทดแทนค่ะ แต่หลังจากผ่าตัดหมอยังไม่ให้กินค่ะ ตามที่คุณส้มบอกไว้นั่นแหละค่ะ

ขอให้คุณแม่หายป่วยเร็ว ๆ นะคะ


โดย: aicm วันที่: 27 สิงหาคม 2555 เวลา:20:31:17 น.  

 
ตรวจเจอก้อนเนื้อขนาด 1.5x1 ชม. หมอแนะนำให้เจาะเพื่อตรวจเซลล์ ไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนดีแนะนำหน่อยค่ะ


โดย: nat IP: 110.49.249.144 วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:20:44:22 น.  

 
@คุณnat. ถ้า ในกรุงเทพและเป็นเอกชนที่เฉพาะทางของโรคไทรอยด์ก็แนะนำ เทพทารินทร์ค่ะ แต่ถ้ารัฐบาลก็ได้ทุกท่ีค่ะ แต่จะให้มีครบวงจรก็แนะนำรพ.ใหญ่ๆอาทิ เช่น ศิริราช อะไรประมาณนี้แต่ดิฉันรักษาอยู่ภูมิพล กลืนแร่ที่รพ.จุฬาภรณ์ค่ะ


โดย: ส้มNk IP: 110.49.249.187 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:16:32:19 น.  

 
สวัสดีค่ะ ดิฉันก็พบว่ามีก้อนที่คอด้านซ้ายค่ะไปตรวจพบว่าเป็นก้อนเนื้องอกที่ไธรอยด์หมอให้เจาะเอาเนื้อเยื่อไปตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแต่หมอก็ให้ยามาทานเม็ดสีขาวค่ะทานวันละเม็ด ตรวจเลือดทุกอย่างปกติหมดค่ะ เลยตัดสินใจไปหาหมอหู คอ จมูกตรวจใหม่อีกครั้งผลเลือดก็ปกติค่ะแต่หมอให้ทานยาเม็ดสีขาววันละเม็ดครึ่งค่ะช่วงนี้ก็จะมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นแรง เพลียง่าย ผมร่วง ทานเก่งมาก กลัวน้ำหนักขึ้นมากค่ะ ตอนนี้ก้อนที่คอก็ยังไม่ยุบค่ะ เคยอ่านพบว่าถ้าผลเลือดปกติแต่มีก้อนที่ไธรอยด์อาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ กังวลมากเลยค่ะ


โดย: สุ IP: 203.113.0.205 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:13:40:03 น.  

 
@คุณสุ พยายามลดความวิตกกังวลลงนะคะ เพราะยิ่งเครียดก็ยิ่งส่งผลให้ไทรอยด์มีปัญหามากขึ้น ตอนนี้ก็กินยาอย่างที่หมอรักษาไปก่อนค่ะ ปกติหมอจะให้ทานยา 6 เดือนก่อน หลังจากนั้นถ้าก้อนไม่ยุบก็ขอหมอผ่าตัดเลยค่ะ
กรณีดิฉันก็เหมือนกัน ก้อนโตตอนท้อง เจาะตรวจก้อนก็ปกติ หมอให้ทานยา 8 เดือน. ก้อนก็ยังไม่ยุบ หมอบอกว่าก็เป็นเนื้องอกปกติก็ไม่ต้องผ่าก็ได้ แต่ดิฉันมีญาติเป็นหมอดมยา หมอดมยาแนะนำว่าถ้าปล่อยให้ก้อนโตขึ้นมากแล้วค่อยผ่า ก้อนมันจะไปเบียดหลอดลมทำให้หายใจไม่สะดวก และการเอาท่อช่วยหายใจออกหลังผ่าตัดไทรอยด์ก็จะลำบาก ดิฉันเลยขอหมอผ่าตัดค่ะ ปฏิกิริยาหมอก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไรที่ดิฉันขอผ่า
หลังผ่าตัดผลชิ้นเนื้อ มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นมะเร็ง. ดิฉันเลยขอหมอไปรักษาที่กทม.(รพ.ที่ดิฉันเคยทำงาน)หมอหูคอจมูก ก็บอกว่าผลชิ้นเนื้อของดิฉันอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำของมะเร็งไทรอยด์ หมอจึงพูดว่าไม่ต้องผ่าไทรอยด์อีกข้างก็ได้ แต่ดิฉันปรึกษาหมอไทรอยด์ที่รู้จักท่านแนะนำว่าผ่าอีกข้างออกไปเลย เพื่อตัดความกังวล แล้วค่อยมากินยาฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเอา ทุกวันนี้ดิฉันก็กินยาไทรอยด์วันละเม็ดค่ะ
..........เล่าสู่กันฟังค่ะ...........
เมื่อเกิดความเครียด พยายามขจัดมันให้ออกจากจิตใจเราให้เร็วที่สุดนะคะ


โดย: ส้มNk IP: 49.48.123.152 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:17:38:13 น.  

 
อยากแชร์ประสบการณ์ค่ะ

เพิ่งไปผ่าตัดไทรอยด์มา อายุ 25 ปี
เป็นมะเร็งไทรอยด์ ลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง
หมอตัดไทรอยด์ทั้งสองข้างและต่อมน้ำเหลืองด้วย
ที่โรงพยาบาลเอกชลแห่งหนึ่ง นอนโรงพยาบาลอยู่ 7 วัน
เรื่องการเจ็บปวดที่แผลนั้นน้อยกว่าผ่าตัดไส้ติ่ง

แต่มีปัญหาเรื่องเสียงกับการกลืนอาหาร
หมอเลยให้ใส่สายfeedอาหารทางจมูก
ผ่าตัดตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2555
หมอก็นัดไปดูอาการเรื่อยๆ น่าจะได้ใส่อีกเป็นเดือน
เพราะว่าเส้นเสียงยังไม่ติดกัน หมอกลัวว่าสำลัก

หลังจากนี้ก็ต้องกลืนน้ำแร่อย่างที่ว่ากัน
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องกลืน แล้วสรุปว่าที่หมอตัดออกมันหมดหรือยัง

คุณแม่ก็ว่าจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นอีกว่าตกลงหายมั้ย

อายุเท่าไหร่ก็เป็นได้ ดังนั้นอย่าประมาทกับชีวิตนะคะ

สำหรับคนที่กลัวการผ่าตัด ไม่เจ็บเลยค่ะ
เจ็บตอนใส่สายยางทางจมูกอย่างเดียว

หวังว่าหมอนัดครั้งหน้าคงจะเอาออกให้
วันที่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังไม่ตกใจเท่าไหร่
เพราะหมอบอกว่าผ่าออกได้ แต่เสียใจคือ
พูดไม่ได้และทำงานไม่ดี ที่สำคัญคือไม่มีใครบอกได้ว่า
มีวิธีไหนที่จะทำให้เส้นเสียงกลับมาทำงานเร็วๆ
เพราะตอนนี้จากที่ไม่ขยับก็เริ่มขยับบ้างแล้ว
เพียงแต่ว่ามันยังไม่ชนกันแค่นั้นเอง

ตอนนี้ก็สู้ๆอยู่ค่ะ ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยกับการผ่าตัด
เค้าให้ดมยาสลบ ฟื้นมาอีกทีก็ชาหมดแล้ว
หายชาเค้าก็ให้ยาไม่เจ็บเลยคะ่


คนที่กำลังเป็นหรือว่ามีญาติเป็นอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะ
สู้ๆค่ะ


โดย: ส้ม IP: 115.67.230.134 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:11:43 น.  

 
@คุณส้ม จากความรู้ที่ดิฉันมี โดยทั่วไปหลังผ่าตัดไทรอยด์ออกสองข้างแล้ว เซลล์ไทรอยด์จะยังไม่หมดดี จึงต้องกลืนแร่เพื่อไปถล่มทำลายเซลล์ไทรอยด์ให้สิ้นซากน่ะค่ะ หลังจากกลืนแร่ไปทำลายเซลล์ไทรอยด์แล้วหมอก็จะใช้วิธีติดตามมะเร็งไทรอยด์โดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจดู Thyroglobulin (เป็นสารที่เซลล์ไทรอยด์ผลิตขึ้น) ซึ่งถ้าเซลล์ไทรอยด์ถูกทำลายหมด ค่าก็จะต่ำมากๆหรือต่ำกว่าตอนแรกที่หมอสั่งเจาะไว้ ถ้าค่านี้ต่ำมากๆก็ดีใจได้เลย แต่ถ้าค่านี้สูง หมอก็จะสั่งกลืนแร่เพื่อแสกนตัวดูว่าเหลือไทรอยด์อยู่บริเวณไหน
*******มีอะไรสงสัยถามได้นะคะ จะอธิบายให้หายสงสัยเท่าที่พยาบาลคนนี้มีความรู้ค่ะ


โดย: ส้มNk IP: 110.49.233.81 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:57:57 น.  

 
ตอนนี้คุณหมอสงสัยว่าคุณแม่จะเป็นมะเร็งไทรอยด์ เจาะชิ้นเนื้อแล้วแต่ต้องรอผล 2สัปดาห์ นานเหมือนกันปกติใช้เวลาตรวจชิ้นเนื้อนานไหมครับ อยู่ต่างจังหวัด ไม่มีหมอ อยากเข้ามารักษาที่กรุงเทพทำไงดีครับ. คุณแม่อายุ70 มีโรคไตด้วยครับ

ตรวจชิ้นเนื้อที่เอกชนใช้เวลานานไหมครับ


โดย: แจ็ค IP: 27.55.149.69 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:47:38 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแจ็ค

ป้าไม่แน่ใจว่าที่คุณพูดถึงคือเจาะดูดเซลล์ อย่างที่ป้าเคยทำ หรือเป็นชิ้นเนื้อ หรือว่ามันคืออย่างเดียวกัน

คุณแม่รอผล ๒ สัปดาห์ คิดว่าคงรอคิววันที่คุณหมอเจ้าของไข้ออกตรวจน่ะค่ะ หรือจะรอผลตรวจก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวรอผู้รู้ท่านอื่นแวะมานะคะ

ตอนนี้ถ้าคุณใจร้อนอยากไปตรวจที่ รพ.เอกชน ก็โทรไปสอบถามกับ รพ.เลยค่ะ ว่ารอผลกี่วัน ถ้าเร็วกว่าและคุณสะดวกก็พาไปเลย

ส่วนที่คุณอยากย้าย รพ. ไม่รู้ว่าคุณใช้สิทธิอะไร

ถ้าสิทธิบัตรทอง ถ้า รพ.นั้นรักษาไม่ได้ ทาง รพ.ก็จะส่งต่อไปยัง รพ.ในเครือเดียวกันที่สามารถรักษาได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ คุณไม่มีสิทธิเลือก รพ.ค่ะ ตามระเบียบตามกฎเป็นอย่างนี้

แต่ถ้าคุณจ่ายเงินสดเอง คุณสามารถพาคุณแม่ไปรักษา รพ.ใดก็ได้ที่คุณสะดวกค่ะ เอาใจช่วยคุณนะคะ ตอนนี้คุณตั้งสติให้ดีก่อน จะได้เป็นกำลังใจให้คุณแม่ โรคนี้รักษาได้ค่ะ

คุณส้มคะถ้าผ่านมาทางนี้ รบกวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ


โดย: aicm วันที่: 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:42:47 น.  

 
@พี่แอร์ ยินดีคร้า
@คุณแจ๊ค โดยปกติแล้วส่งตรวจชิ้นเนื้อดูเซลล์มะเร็ง ใช้เวลานาน 1 อาทิตย์ค่ะ ทั้งเอกชน,รพ.รัฐเหมือนกันหมดค่ะ ดิฉันว่าตั้งสติรอผลก่อนดีกว่า ผลออกมายังไงค่อยว่ากัน
ส่วนเรื่องการรักษาถ้าหมอพิจารณาแล้วว่าเกินศักยภาพที่รพ.นั้นๆจะรักษาได้. หมอเค้าจะแนะนำเองค่ะ
ส่วนเรื่องการไปรักษาที่กรุงเทพ ตามประสบการณ์ของดิฉันๆคิดว่า ถ้าต่างจังหวัดสามารถรักษาได้ ดิฉันแนะนำว่ารักษาต่างจังหวัดเถอะค่ะเพราะถ้ามารักษากรุงเทพทั้งๆที่ต่างจังหวัดรักษาได้ เพียงแค่เรารู้สึกไม่มั่นใจ จะส่งผลเสียต่อคนไข้มากกว่า เพราะคุณแม่คุณแจ๊คอายุมากแล้ว เดินทางไกลๆบ่อยๆอาจจะเพลียได้ เพราะโรคนี้ต้องพบหมอบ่อยเพื่อปรับฮอร์โมน
...............ยังไงก็แล้วแต่สะดวกนะคะ ...........


โดย: ส้มNk IP: 110.49.243.196 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:29:23 น.  

 
เป็นไฮโปไทรอยด์ มีผลต่ออารมณ์มากไหมคะ
คือตอนแรกหาหมอ รพ.เอกชน ทานฮอร์โมนมาเก้าเดือนแรก แต่กอนเนือก็ไม่ยุบลง คุณหมอให้หยุดทานฮอโมนและแนะนำให้ผ่าออก แต่เนื้อจากยังไม่พร้อมเลยไม่ได้ผ่าออก
ตอนนี้ไม่ได้หาหมอมาครึ่งปีแล้ว การที่เราไม่ได้ทานฮอโมนอยู่มานทำให้เราหงุดหงิดซึมเศร้าง่ายขึ้นรึเปล่าคะ


โดย: pastel IP: 27.130.65.91 วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:21:44:58 น.  

 
@pastel. เป็นไทรอยด์มีผลให้อารมณ์แปรปรวนค่ะ และก็ผมร่วงได้ค่ะ


โดย: ส้มNK IP: 110.49.243.209 วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:6:42:57 น.  

 
ไปผ่าไทรอย 2 ข้าง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค 55นี้เองค่ะ หมอบอกว่าเป็นมะเร็งเคลียดมากค่ะ หมอนัดกลืนแร่ วันที่ 6ก.พ 56 อยากทราบว่าระยะห่างของการผ่าตัดกับการกลืนนำแร่มันนานไปหรือป่าวค่ะ โดยปกติมันแค่ 4-6 อาทิตเอง แล้วจะทำไห้มะเร็งลุกลามไปที่อื่นไหม ช่วยไห้ผู้รู้ไห้ความกระจ่างแก่เมด้วยนะค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: เม IP: 118.173.166.101 วันที่: 21 ธันวาคม 2555 เวลา:13:44:57 น.  

 
คุณเมคะ เรื่องระยะเวลาหลังจากผ่าตัดกับกลืนแร่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าระยะเวลาที่เหมาะสมควรจะเป็นเวลาห่างกันเท่าไร เพราะเมื่อก่อนป้ารักษากับ รพ.ของรัฐ ต้องรอตามคิวค่ะ

ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนไข้ของ รพ.รัฐหรือเอกชน ถ้าเป็น รพ.ของรัฐก็รอคิว ถ้าเป็น รพ.ของเอกชนก็ถามหมอเจ้าของไข้ดูนะคะ


โดย: aicm วันที่: 23 ธันวาคม 2555 เวลา:12:48:07 น.  

 
@คุณเม ระยะห่างของการกลืนแร่หลังจากผ่าไทรอยด์ออกทั้ง2ข้าง นั้นโดยทั้วไปก็ไม่น้อยกว่า6สัปดาห์ค่ะ เพราะแพทย์ต้องการให้ร่างกายเราขาดฮอร์โมนไทรอยด์มากๆ(ตัวก็จะบวมฉุ)และเพื่อให้การกลืนแร่ไปในร่างกายได้ประสิทธิภาพ เพราะร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอยด์มากๆเมื่อกลืนแร่เข้าไปจะทำให้เชื้อมะเร็งรีบวิ่งกรูเข้ามาจับกินแร่ ทำให้เซลล์มะเร็งไทรอยด์ตายในที่สุด ส่วนเหตุที่คุณต้องรอจน2เดือนอาจจะด้วยเรื่องคิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ แต่ถ้าถามว่านานไปมั้ย ไม่นานหรอกค่ะอยู่ในช่วงที่พอดี


โดย: ส้มNk IP: 223.205.134.163 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:5:04:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ..เป็นประสบการณ์ที่อยากเล่าสู่กันฟังค่ะ เป็นมะเร็งไทรอยด์เหมือนกันค่ะ ตอนแรกเพื่อนๆ ทักว่าทำไมคอข้างซ้ายเราเป็นก้อนๆ แล้วก็รู้สึกจะโตขึ้นด้วย แรกๆก็ไม่ได้สนใจคิดว่าไม่เป็นไร พอทักกันหลายๆคนนานเข้าก็เริ่มสงสัย เลยไปตรวจเลือดที่คลีนิค หมอบอกไม่มีอะไรปกติดี แต่ทำไมคอโตเลยใช้เข็มเจาะดูดก็ไม่มีอะไรอีก เค้าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งไทรอยด์เลยส่งตัวมาหาหมดศัลยกรรมที่ รพ.ใหญ่ตรวจเช็คอัลตราซาวน์ดู หมอวินิจฉัยให้ผ่าเอาออกมาตรวจเพราะคิดว่าจะเป็นเนื้อร้าย!! ก็อึ้งถึงกับน้ำตาคลอเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เคยไม่สบายถึงขั้นนอน รพ.หรือต้องผ่าตัดอะไร คุณหมอก็ให้กำลังใจ บอกไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวล เพราะมะเร็งชนิดนี้เป็นชนิดเดียวที่สามารถรักษาให้หายได้ ...กลัวเหมือนกันแต่ก็ตกลงผ่า ทิ้งไว้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไง จะได้รักษาให้หายเร็วๆด้วย ข้างซ้ายผ่าไป 15 พย.55 นอน รพ.ไป 3 คืนก็มีเจ็บแผลแล้วก็เวียนหัวเพราะพิษยาสลบแหละค่ะ สรุปเป็นเนื้อร้ายจริง หมอก็กลัวอีกว่าได้เจ้าเนื้อร้ายเนี่ยจะลามไปข้างขวา ก็ขอผ่าเอาออกอีกข้าง (กรรมละทีนี้ต้องเจ็บตัวรอบสอง) หมอก็นัดเลยค่ะวันที่ 30 พย.55 ครั้งนี้คุณหมอใ้ห้คำปรึกษาอย่างดี เพราะต้องผ่าซ้ำที่เดิมและต้องให้เวลานานกว่าครั้งแรกด้วย การผ่าตัดเป็นไปด้วยดี อาการก็เหมือนเดิม นอน รพ.4คืนก็กลับบ้านได้ ผลข้างเคียงตอนนี้ที่กังวลก็มีแค่เสียงแหบซึ่งไม่รู้จะดีขึ้นเมื่อไหร่ เวลาออกไปนอกบ้าน หรือไปที่ที่มีคนเยอะๆเสียงดัง เราคุยกับใครเค้าไม่ค่อยได้ยินไม่รู้เรื่อง สื่อสารกับใครก็ลำบาก พูดเยอะเข้าๆ เสียงก็หายไปบ้างก็มี ก็หวังว่าเสียงจะดีขึ้น ส่วนร่างก็ถือว่าค่อนข้างปกติ มีเหนื่อยบ้างนิดหน่อย อย่างอื่นก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ทำscanแล้ว ผลก็คือยังมีเนื้อไทรอยด์นิดหน่อยที่ผ่าเอาออกไม่หมด แล้วก็มีลามไปที่ต่อน้ำเหลืองข้างซ้าย ต้องรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีนค่ะ ช่วงนี้อยู่ระหว่างรอคิวอยู่ค่ะเดือน พค.โน่นแน่ะ...น้องๆพี่ๆที่อาจสงสัยหรือว่าเป็นอยู่ ก็ไปปรึกษาแพทย์และก็ขอให้หายไวๆนะคะ


โดย: แว่น IP: 110.77.199.238 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:18:24:33 น.  

 
มีก้อนที่คอเหมือนกันครับรู้สึกเหมือนมีเสมหะติดคอตลอดเวลา ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลตาหูคอจมูก หมอแค่เอามือกดลงไป(กดแรงและค้างนานมาก) หมอสรุปว่าน่าจะเป็นเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ชนิดที่ไม่ร้ายแรงเพราะว่าไม่รู้สึกเจ็บและไม่ได้เป็นก้อนแข็ง จากนั้นก็ส่งไปเจาะเลือดเพื่อปั่นฮอร์โมน แต่ไม่แน่ใจว่าตรวจอย่างอื่นด้วยหรือป่าวนะครับ แล้วก็ไม่ได้จ่ายยาอะไรมาให้ทานเลย ตอนนี้รอฟังผลอยู่อ่ะครับ

ไม่ทราบว่ามีใครเคยรักษาที่โรงพยาบาลตาหูคอจมูกบ้างหรือป่าวครับ หากมีการผ่าตัดเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายจะประมาณเท่าไหร่ครับ ตอนนี้อายุ 26 เอง เพิ่งเรียนจบโทกำลังหางานทำ ไม่อยากรบกวนคุณแม่เลย

ขอบคุณครับ


โดย: nuinuii IP: 161.200.123.50 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:07:42 น.  

 
คุณ nuinuii คะ ถ้าไม่อยากรบกวนคุณแม่ก็ไปที่ รพ.ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพสิคะ ถ้าเป็น รพ.เล็ก ผ่าตัดไม่ได้ ทาง รพ.จะส่งต่อ รพ.ในเครือให้เองค่ะ ขอให้โชคดีหายป่วยเร็ว ๆ นะคะ


โดย: aicm วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:14:44:57 น.  

 
สวัสดีครับ ผมผ่าตัดเนื้องอกที่ไทรอยด์ออกทั้งสองข้างเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมา ยังเรียนมหาลัยอยู่ ตอนหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง ยังไม่ช็อคเท่าบอกว่าอาจจะเสียงแหบไปตลอด หลังผ่าตัดเสียงก็แหบจริงๆครับ คือนอกจากเสียงพูดที่ออกมาแผ่วมากจนแทบไม่มีเสียง เหมือนคนแก่เลยครับ แล้วยังรู้สึกว่าเรากำหนดโทนเสียงสูงต่ำไม่ได้ด้วย ผมชอบร้องเพลงตอนนี้ก็ร้องไม่ได้แล้ว ที่สำคัญคือสื่อสารกับคนอื่นลำบากมากครับ ตอนเเรกผมอยากเป็นครู ตอนนี้ก็ชักลังเลเเล้วว่าเสียงแหบจะเป็นอุปสรรคกับการสอน สุดท้ายนี้ผมอยากให้กำลังใจพี่ๆทุกคนที่เป็นโรคนี้ จริงๆมันไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงเลย สำหรับผมมันร้ายแรงตรงไอ้ผลข้างเคียงที่เสียงแหบนี่แหละ ส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับ เอาจริงๆผมยังไม่เคยได้ข่าวว่ามีใครเสียชีวิตจากมะเร็งไทรอยด์เลย สู้ๆนะครับ


โดย: Lek IP: 115.67.98.85 วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:0:57:07 น.  

 
เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ เหมือนกันค่ะ หลังจากผ่าตัด กลืนแร่แล้ว รู้สึกว่าที่ขา จะเป็นตะคริวบ่อย เวลาเขียนหนังสือมือสั่น มีใครเป็นแบบนี้บ้างมั้ยคะ


โดย: Little IP: 115.67.194.254 วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:19:57:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ
หลังจากผ่าตัดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 55 นับตอนนี้ก็ประมาณ 3 เดือนกว่า เสียงยังแหบอยู่และไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลย เป็นกังวลมากค่ะ ใครที่ผ่าแล้วเสียงแหบ มีวิธิรักษายังไงให้เสียงดีขึ้นบ้างค่ะ หรือเสียงแหบเป็นนานมั้ยกว่าจะดีขึ้น


โดย: แว่น IP: 110.77.205.60 วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:1:30:20 น.  

 
@คุณแว่น รออีกสักระยะเสียงน่าจะดีขึ้นค่ะ. แต่อาจจะไม่ดีเหมือนเดิม100%


โดย: ส้มNk IP: 110.49.241.19 วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:17:08:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ เพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกัน เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เป็นโรคนี้นะคะ พยายามทำใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นอย่าเครียดปล่อยวาง ทำชีวิตให้มีความสุขอายุจะได้ยืนยาวต่อไปที่สำคัญต้องไปหาหมอตามนัดห้ามขาดเพื่อตามดูว่ามันย้อนกลับมาอีกหรือไม่?สู้สู้ค่ะ


โดย: pore IP: 124.120.189.17 วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:22:35:01 น.  

 
@ คุณLek เสียงแหบเกิดจากการผ่าตัดไปโดนหรือกระทบกระเทือนกับเส้นเสียง ทำให้เส้นเสียงช้ำ จะแหบมากแหบน้อยแล้วแต่บางคน ต้องให้เวลาซักนิดนึงร่างกายเราจะปรับสภาพและรักษาตัวเอง...
*** ส่วนตัวดิฉันเองหลังผ่าตัด 3เดือนก่อนหน้านี้ก็กังวลกับเสียงที่แหบจนคิดว่าจะแหบตลอดชีวิต จะร้องเพลงไม่ได้เหมือนกัน พอเข้าเดือนที่ 4 ก็สังเกตตัวเองเสียงที่เบาและแหบจู่ๆก็ค่อยดังขึ้นและดีขึ้นเกือบ100% จนเพื่อนๆก็ทักว่าพูดได้แล้วเสียงดังขึ้น ตอนนี้พูดคุยกะเพื่อนได้ตามปกติแล้วค่ะ แต่แผลผ่าตัดก็ยังมีเจ็บจี๊ดๆบ้างนิดนึง
*** เพื่อนๆ ที่ผ่าตัดใหม่ๆ ก็พยายามรักษาตัวเองนิดนึงนะคะ ตัวดิฉันเองไม่กินของเย็นๆ น้ำเย็นๆ ไม่กินของดอง พยายามรักษาเสียงไม่ตะโกนคุยมากๆ เพราะจะทำให้เส้นเสียงยิ่งช้ำมาก อันนี้อาจพอช่วยได้นะคะ
...ขอให้ทุกคนโชคดีและหายไวไวค่ะ.....


โดย: แว่น IP: 110.77.234.200 วันที่: 23 เมษายน 2556 เวลา:16:17:28 น.  

 
ขอสอบถามค่ะ พี่สาวของดิฉันเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ได้ผ่าตัดแล้ว คุณหมอนัดให้มากลืนแร่สองครั้งแล้วคะ หลังจากการกลืนแร่ครั้งแรกคุณหมอยังตรวจเจอเซลล์มะเร็ง เลยนัดมากลืนแร่รอบที่สอง แต่พอหลังจากกลืนแร่ครั้งที่สอง ก็มีอาการผิดปกติคือ รู้สึกร้อนตามหัวไหล่ บางครั้งก็มีอาการชาร่วมด้วย บางครั้งก็ปวดไปถึงศรีษะ ล่าสุดเป็นลมวูปไป อยากสอบถามว่าเป็นผลข้างเคียงของการกลืนแร่หรือเปล่าคะ ตอนนี้ยังมีอาการอยู่กลืนแร่ประมาณวันที 18 ก.ค.56 คะ


โดย: ติ๊ก IP: 27.55.154.139 วันที่: 14 กันยายน 2556 เวลา:19:59:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณติ๊ก
ตอนป้ากลืนแร่ไม่มีอาการข้างเคียงอย่างนี้ค่ะ และไม่แน่ใจว่าคนอื่นมีอาการอย่างนี้หรือเปล่า ถ้ายังไงลองถามคุณหมอที่รักษาอยู่นะคะ ขอโทษค่ะที่ช่วยอะไรไม่ได้

และขอให้พี่สาวคุณหายป่วยเร็ว ๆ นะคะ


โดย: aicm วันที่: 17 กันยายน 2556 เวลา:12:19:43 น.  

 
@คุณติ๊ก อาการเหล่านั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับการกลืนแร่นะคะ ยังไงปรึกษาคุณหมออย่างที่พี่แอร์บอกดีกว่าค่ะ หายเร็วๆนะคะ


โดย: ส้มNk IP: 49.48.124.167 วันที่: 19 กันยายน 2556 เวลา:13:24:17 น.  

 

อยากทราบเกี่ยวกับอาการบวมใต้ค่างหลังจากผ่าตัดต่อมไทรอยด์และต่อมน้ำเหลืองออกแล้วในวันที่14 กันยายน2556นี้ และมาวันที่20 กันยายนตอนบ่าย16.00น. ใต้คางบวมมาก ซึ่งแพทย์นัดไปฟังชิ้นเนื้อวันจันทร์ที่23 กันยายน 2556 ว่าเป็นมะเร็งระยะใด จึงอยากทราบว่ามันอันตรายมากไหม ใครช่วยบอกที เพราะคอยคุณหมอ ในความรู้สึกของเราช่างยาวนานจัง


โดย: ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ IP: 61.90.123.254 วันที่: 22 กันยายน 2556 เวลา:17:37:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ เข้ามาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่อมไทรอยด์ค่ะ เพราะคุณแม่ไได้ไปหาหมอ หมอแจ้งมาขั้นแรกว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษ และอาจลุกลามเป็นมะเร็งและคุณแม่มีอาการร่วมอีกหลายอย่าง ในเรื่องของความดัน ไขมันสูง เบาหวานที่เริ่มก่อตัว ตับเริ่มเป็นจุดดำ วันที่ 26 นี้ คุณหมอนัดอัลตร้าซาวด์และฟังผลจากที่ไปตรวจมาก่อนหน้านี้ สามวันที่ผ่านมา จริงๆแล้วจากที่ศึกษาหาอ่านข้อมูลมาบ้างก็อย่างที่หลายท่านได้แชร์ประสบการณ์ ก็ไม่ถึงกับน่ากลัวมากค่ะ แต่แปลกใจว่าทำไมคุณหมอพูดกะคุณไข้ ว่าอยู่ได้ประมาณ 1 ปี ทั้งๆๆที่ผลยังไม่ออกมาเลยว่าเป็นมะเร็งชนิดไหน ระยะที่เท่าไหร่ ตอนนี้ก็เลยบอกให้พี่สาวพาแม่ไปตรวจเช็คที่อีกหนึ่งค่ะ เพื่อความมั่นใจ ว่าผลการตรวจเช็คมาจะตรงกันหรือป่าวค่ะ มีคำถามอยากจะถามว่า ถ้าหากมะเร็งได้ลุกลามไปถึงต่อมน้้ำเหลือง จะมีความรุ่นแรงมากเพียงใดค่ะ รบกวนท่านที่มีความรู้หรือประสบการณ์ ช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ก้อย FI IP: 94.23.252.21 วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:09:09 น.  

 
ดิฉันก้อเพิ่งไปตรวจเจอเหมือนกันค่ะ คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์ต้องทำการผ่าตัดออกทั้งสองข้าง อาจมีผลข้างเคียงคือเสียงแหบตามมา พอมาอ่านในกระทู้นี้แล้วทำให้ไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลเลยค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นเครียดมาก ๆ กลัวไปหมด ขอบคุณเจ้าของกระทู้นี้นะคะที่ได้ให้เข้ามาอ่านและแบ่งปันความรู้ของโรคมะเร็งไทรอยด์ จริงๆ แล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจริง ๆ ดิฉันจะเข้ารับการผ่าตัดวันที่ 9 กพ.นี้แล้วค่ะ
พอมาอ่านที่นี่เลยไม่กังวลใจอีกเลยค่ะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ


โดย: นุช IP: 223.207.251.107 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:14:54:46 น.  

 
ถ้าผ่าตัดแล้วไม่ได้กลืนแร่มีผลกระทบอะไรไหมค่ะ ในระยะยาวด้วยค่ะ


โดย: เก IP: 182.232.97.194 วันที่: 22 มีนาคม 2561 เวลา:20:48:39 น.  

 
สวัาดีค่ะทุกท่าน 2563 ช่วงโควิท ยังมีใครเข้ามาอ่านไหม ทักทานกัรบ้างนะคะ อัพเดทให้อ้านกันบ้างน้าาา^^😊


โดย: Ton IP: 27.55.73.5 วันที่: 13 พฤษภาคม 2563 เวลา:20:42:02 น.  

 
สวัสดีค่ะ ทุกท่าน
ผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ออกทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ปี 58 รักษาที่ รพ รามาค่ะ ท่านยา eutyperox 100 mg จ-ศ //เสาร์, อาทิตย์ 75mg ไม่ทราบท่านอื่นๆ ทานแบบไหนกันค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: มะเหมี่ยว IP: 49.228.153.200 วันที่: 20 ตุลาคม 2563 เวลา:16:07:32 น.  

 
สวัสดีเจ้าคุณมะเหมี่ยว

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมบล็อกค่ะ

เจ้าของบล็อกกินยาตามนี้ค่ะ
- ฮอร์โมนไทรอยด์ กินก่อนอาหารเช้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
วันจันทร์ถึงวันศุกร์กิน Euthyrox 100 mcg วันละ 1 เม็ด
วันเสาร์และวันอาทิตย์งด
- แคลเซียม Caltab 1,500 mg หลังอาหารเย็น 1 เม็ด
- วิตามินดี Medi-Alpha-0.25 mcg หลังอาหารเย็น 1 เม็ด

ที่กินหลายตัวเพราะต่อมพาราไทรอยด์โดนตัดไปด้วย เลยต้องกินแคลเซียมเสริม ส่วนวิตามินดี (คิดเอาเองว่า) น่าจะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินดีได้ดีค่ะ


โดย: aicm วันที่: 30 ตุลาคม 2563 เวลา:14:54:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

aicm
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 43 คน [?]
Friends' blogs
[Add aicm's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.