นิดหนึ่งนี้อุทิศแด่ชาวนา ผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าเหลือแสน ลำบากยากจนข้นแค้น ไป่แม้นชาวฟ้ามหานคร

รู้จักกับปลวกให้มากขึ้น เพื่อหาวิธีป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธีและปลอดสารพิษ

ผมคิดว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอกันบ่อยของทุก ๆ คนที่มีบ้านเป็นของตัวเองมักจะหนีไม่พ้นเรื่องความทุกข์ใจ ความหวาดระแวง และกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปลวก ที่คอยรบกวนบุกรุกเข้ามาทำลายโครงสร้างและตัวอาคารของบ้านอย่างเงียบๆ โดยที่เจ้าของบ้านไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยล่ะ หรือบางทีกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป เพราะปลวกได้เข้ามาทำลายบ้านไปเรียบร้อยแล้ว ปลวกอาจจะเข้ามากัดกินฝ้าเพดาน, ผนังพื้นไม้ปาเก้, ห้องเก็บของ, โครงสร้างหลังคาในส่วนที่ทำ
ด้วยไม้, โคมไฟ, ต้นไม้, รั้วไม้ที่ล้อมรอบแปลงไม้ดอกไม้ประดับและอีกมากมาย ฯลฯ
ปลวก ก็จัดว่าเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับ โดยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า เทอร์ไมต์ (Termite) หรือบางพื้นที่ก็เรียก มดขาว (White ant) จัดเป็นแมลงในอันดับไอสอปเทอรา (Order Isoptera) คนละกลุ่มกันกับมด พวกมดเค้าจะอยู่ในอันดับ Hymenoptera เพราะฉะนั้นคู่นี้เขาก็จะเป็นศัตรูกันมากว่าที่จะเป็นพันธมิตรกันครับ เจอกันเมื่อไรเป็นต้องสู้กันทุกที เอาล่ะทีนี้เรามาดูและทำความรู้จักกับปลวกกันต่อนะครับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเกินกว่าคนธรรมดาอย่างเราจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งครับ เพราะมีความรู้สึกเขาก็มีการแบ่งชั้นวรรณะเหมือนทางประเทศอินเดียเหมือนกัน โดยเขาจะมีกันอยู่ 3 วรรณะครับ แต่ละวรรณะก็มีรูปร่าง หน้าตา.... มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละวรรณะ โดยต่างคน.... เอ๊ย! ต่างตัวต่างก็รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับกันไป ลองนึกกันดูเล่น ๆ แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบ, มีระเบียบวินัยและมีความขยันแข็งกว่ามนุษย์บางคนอีกนะ เพราะวรรณะที่หนึ่งหรือวรรณะปลวกงานนี้เขาจะขยันทำงานอย่างมาก โดยทำงาน...งาน.....งาน.และก็......งานอยู่ตลอดเวลาครับ โดยเขาจะทำหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงสมาชิกภายในรัง ดูแลไข่ตลอดจนสร้างและซ่อมแซมรังให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปรกติอยู่เสมอ ถัดมาวรรณะที่สอง คือ วรรณะทหาร จะมีลักษณะศรีษะและกรามใหญ่ ซึ่งบางครั้งใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะกินอาหารด้วยตนเองได้ ต้องอาศัยพวกวรรณะทำงานป้อนให้ ปลวกทหารเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับทหารของมนุษย์เหมือนกันครับ คือคอยดูแลป้องกันลาดตระเวณตรวจตราและกำจัดศัตรูที่เข้ามารุกรานและรบกวนประชากรภายในรัง และวรรณะสุดท้าย ก็คือวรรณะผสมพันธุ์ หรือเรียกว่า “แมลงเม่า” ทำหน้าที่สืบพันธุ์และวางไข่ ซึ่งจะมีปีกทั้งตัวผู้และตัวเมีย สามารถที่จะสลัดปีกทิ้งได้ หลังจากผสมพันธุ์แล้ว ตัวเมียก็จะทำหน้าที่เป็น ควีน (Queen) ทำหน้าที่วางไข่
ในโลกใบนี้เขาว่ากันว่าปลวกที่เรารู้จักกันนั้นมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าชนิด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็มีประมาณ 270 ชนิด และในบ้านเราคือประเทศไทยมีประมาณ 90 กว่าชนิด สำหรับพวกหรือชนิดอยากให้พวกเราทำความรู้จักกันไว้ก็คือชนิดที่เป็นภัยร้ายแรงต่อพืชผัก ไม้ผล สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือนที่ทำด้วยวัสดุไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับ
1. Cryptotermes thailandis และ Cryptotermes domesticus คือชนิดของปลวกที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในเนื้อไม้ที่แหงสนิท เมื่อปลวกกัดกินเนือ้ไม้จะทิ้งมูลมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ ออกมา ถ้ตกตรงไหน ลองได้เงยหน้าขึ้นไปมองก็จะพบต้นเหตุและทำการแก้ไขได้ทันทีเลยละครับ
2. Coptotermes gestrol และ Globitermes sulphureus คือชนิดที่อาศัยอยู่ใต้ดินเกือบตลอดอายุของมันและนับเป็นประเภทที่เป็นภัยร้ายแรงอย่างมากต่ออาคารบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายไม่ว่าจะในเมืองหรือต่างจังหวัด เพราะความเสียหายที่เกิดจากปลวกพวกนี้มีถึง 95 % (เอกสารอ้างอิง : จดหมายข่าว วท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2543 หน้า 6-8)
ปลวกชนิดนี้ยังเป็นศัตรูสำคัญของอ้อยอีกด้วย โดยเขาสามารถที่จะเริ่มทำลายท่อนพันธุ์ตอนปลูกอ้อยทำให้อ้อยหยุดการเจริญเติบโตไม่งอกแตกหน่อออกมาและแห้งตาย เมื่ออ้อยโตมีลำ ปลวกนี้เขาก็จะเข้าไปกินเนื้ออ้อย โดยทำเป็นโพรงสูงขึ้นไป โพรงที่เนื้ออ้อยถูกกัดกินไปแล้วปลวกจะนำดินบรรจุแทนที่ ทำให้อ้อยหักล้มและแห้งตาย สามารถที่จะเข้าทำลายอ้อยได้ทุกการเจริญเติบโต แต่จะทำลายมากในช่วงระยที่แห้งแล้งนานๆ หรืออ้อยมีความอ่อนแอ
3. Coptotermes curvignathus คือชนิดที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนยาง เป็นอันตรายต่อต้นยางทุก ๆ ระยะการเจริญเติบโตและยังทำลายพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด จะทำลายต้นยางกัดกินส่วนราก บริเวณโคนต้นใต้ผิวดิน และกัดกินต่อไปภายใน ลำต้นจนเป็นโพรง ในระยะนี้ต้นยางจะแสดงอาการใบเหลือง ต่อมาเมื่อระบบรากถูกทำลายอย่างมาก ก็จะทำให้ต้นยางตายในที่สุด สาเหตุนี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายแก่ชาวสวน ทำให้ผลผลิตลดลง
วิธีการป้องกันกำจัดอย่างปลอดภัยและปลอดสารพิษในปัจจุบันนี้ เราก็สามารถที่จะกระทำได้ โดยในปัจจุบันได้มีพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ก้าวหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากพอสมควร เพราะสามารถที่จะนำเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติหรือส่วนมากก็จะพบในรังปลวกที่ร้างแล้ว แล้วนำมาพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมและสามารถที่จะเข้าทำลายปลวกได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม จุลินทรีย์เชื้อรากำจัดปลวกที่ที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า เมธาไรเซียม ( //www.thaigreenagro.com/product/order.aspx?productID=506 ) ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้หลากหลายวิธีนะครับ เช่น นำผงสปอร์ไปโรยรอบแปลงเพาะชำ หรือรอบโคนต้นไม้ในสวน หรือในสวนไม้ป่าไม้ยืนต้น สวนยาง หรือจะนำผงเชื้อ 100 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรทำการฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณบ้านหรือในแปลงพื้นที่เกษตรตามต้องการก็ได้ หรือจะนำไปโรยตรงบริเวณทางเดินของปลวกหรือบนฝ้าเพดานภายในอาคารเพื่อให้ปลวกเดินผ่านแล้วสัมผัสกับเชื้อและนำเข้าไปในรังทำให้ปลวกทั้งรังอาจจะได้รับเชื้อต่อกันไปเกิดโรคระบาดตายยกรัง เพราะนิสัยของปลวกเขาเป็นสัตว์สังคมชอบทำความสะอาดให้กัน เลียกัน สัมผัสกันอยู่สเมอ หรือเราจะใช้กระดาษลังสีน้ำตาลชุบน้ำให้เปียกชุ่มชื้นแล้วนำมาคลุกผสมกับเชื้อจุลินทรีย์เมธาไรเซียม แล้วนำไปวางล่อให้ปลวกเขาออกมากินหรือสัมผัสกับเชื้อนั้น แล้วนำเข้าไปแพร่เชื้อในรัง ทำให้ปลวกไม่สบายและตายในที่สุด


Mont
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2550Create Date : 29 ธันวาคม 2550
Last Update : 29 ธันวาคม 2550 17:38:31 น. 5 comments
Counter : 287 Pageviews.  

 
แล้วจะลองดูค่ะเพราะฝามีไม่ชอบ


โดย: mai (maistyle ) วันที่: 29 ธันวาคม 2550 เวลา:18:08:50 น.  

 
Happy New Year
สวัสดีปี 2551 ค่ะโดย: โสดในซอย วันที่: 29 ธันวาคม 2550 เวลา:18:24:41 น.  

 
หาซื้อได้ที่ไหนอ่ะคะ..แร้วแพงป่าวอ่ะ
ที่บ้านปลวกเยอะค่ะ


โดย: RossoM IP: 203.107.199.221 วันที่: 29 ธันวาคม 2550 เวลา:21:36:05 น.  

 
ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ อยู่ที่ บางเขน ใกล้กับวัดพระศรีมหาธาตุครับ หรือจะดูแผนที่ ใน //www.thaigreenagro.com ก็ได้ครับ


โดย: Mont (mont20 ) วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:11:56:22 น.  

 
มีประโยชน์มากครับ


โดย: samsam วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:20:31:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

mont20
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เกษตรปลอดสารพิษวันละนิด ชีวิตจะแจ่มใส
[Add mont20's blog to your web]