Group Blog
 
All Blogs
 
คิดถึง

จริง ๆ ตั้งหัวข้อมาก็ตามนั้นล่ะ แค่คิดถึง ใครเคยเป็นเหมือนเราบ้างก็ไม่รู้ ก่อนหน้านี้ ไม่เคยเลยที่จะคิดถึงเรื่องสมัยก่อน สมัยเรียน พูดไปแล้วก็เหมือนคนแก่ อายเหมือนกัน อิอิ (มาบ่นไรเนี่ยฉัน) แต่ก็ขอบ่นหน่อยเถอะ

ตั้งแต่ชีวิตเริ่มทำงานมา เพื่อน ๆ ก็หดหายกันไปหมด งง เหมือนกัน เพื่อนหาย หรือฉันหายหัว บ่อย ๆ ที่นั่งรถผ่านไปแถว หน้ามหาลัย ก็อดคิดถึงเรื่องเมื่อก่อนไม่ได้ บ่อย ๆ ที่เปิดรูปรับปริญญาดู แล้วก็อดคิดถึงตอนนั้นไม่ได้ แม่ร้องไห้ตอนเห็นเราใส่ชุดครุย อิอิ เพราะไม่คิดว่าลูกสาวคนนี้จะจบมาได้ นึกถึงตอนจบใหม่ ๆ หางานแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้ ทำงานได้ไม่ถึงสัปดาห์ ก็ออกต้องไปขอตังค์แม่ใช้เหมือนเดิม ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นที่พึ่งให้แม่ คิดถึงนะ คิดถึง


Good Luck To Day......Thank You numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.com target=_blank>numning_@hotmail.comCreate Date : 12 กรกฎาคม 2548
Last Update : 2 สิงหาคม 2548 22:16:13 น. 16 comments
Counter : 249 Pageviews.

 
คิๆๆแสดงว่าแก่เระคิดถึงอดีต


โดย: ปลาทูน่าในบ่อปลาพยูน วันที่: 12 กรกฎาคม 2548 เวลา:9:05:02 น.  

 
อ่านแล้วก็พลอยคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตัวเองเจอเหมือนกัน รักคนเขียน มีแฟนยังอะ


โดย: ฮิ้ววววว IP: 210.4.130.253 วันที่: 12 กรกฎาคม 2548 เวลา:16:32:44 น.  

 


โดย: อิอิ IP: 202.183.221.66 วันที่: 15 กรกฎาคม 2548 เวลา:17:32:47 น.  

 
ชอบคำว่าคิดถึง จะ คิดถึง.......คิดถึง......... คิดถึง............ตลอดไป


โดย: ใครบางคน IP: 202.5.87.74 วันที่: 17 กรกฎาคม 2548 เวลา:12:45:51 น.  

 
อยาทราบวิธีแต่ง blogs ให้น่ารักอ่าค่า


โดย: สาวหน้าเข้ม วันที่: 3 สิงหาคม 2548 เวลา:16:19:14 น.  

 


โดย: คุงอาร์ต IP: 61.91.172.251 วันที่: 5 สิงหาคม 2548 เวลา:8:10:37 น.  

 
แค่อยากรู้ว่า สบายดีไหม
ไม่พบกันเลย


โดย: erol วันที่: 26 สิงหาคม 2548 เวลา:12:33:30 น.  

 


น่าภูมิใจแทนคุณแม่ค่ะ

โดย: แตนต่อย วันที่: 29 สิงหาคม 2548 เวลา:12:40:58 น.  

 


เพลงเพราะค่ะ คิดถึงนะคะ


โดย: Mehndi Laga Ke Rakhna วันที่: 1 กันยายน 2548 เวลา:18:52:37 น.  

 
คิดถึงเหมือนกันค่ะ
อ่านแล้วซึ้งจัง..
คิดถึงพ่อเลย


โดย: แอโร Erol IP: 61.91.173.15 วันที่: 5 กันยายน 2548 เวลา:8:59:27 น.  

 
ไปนอนหล่ะนะค่ะ


โดย: erol วันที่: 6 กันยายน 2548 เวลา:1:42:00 น.  

 
ออกไปข้างนอกก่อนนะ

2วันแล้วหายไปไหนกัน


โดย: erol วันที่: 6 กันยายน 2548 เวลา:18:47:37 น.  

 
วันที่ 3


โดย: erol วันที่: 8 กันยายน 2548 เวลา:0:29:47 น.  

 
จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร รู้แต่ว่านานแล้ว
สบายอยู่นะค่ะ


โดย: erol วันที่: 18 กันยายน 2548 เวลา:20:50:51 น.  

 
ไม่ใช่คุณคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวลองมองไปรอบๆๆ ตัวเราดูยังมีคนอีกมากมายที่ยังเดินไปอยางไร้จุดหมาย คนเราเข้มแข็งได้ก็เพราะอดีตเรื่องเราที่ผ่านมามันสอนเราเอาไว้แล้วนั่นเอง สู้ต่อไป สู้ๆๆๆ


โดย: โกโก้ IP: 203.113.77.41 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา:9:39:10 น.  

 
เราให้อภัยและอโหสิกรรมให้ทุกอย่างแล้ว

แต่อย่ามาให้เห็น แม้แต่เสียงก็ไม่อยากได้ยิน

ที่ขอโทษแล้วกลับมาทำย้ำเหมือนเดิม ..

อย่ากลับมาอีก


โดย: numning (สาวหน้าเข้ม ) วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:15:07:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สาวหน้าเข้ม
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add สาวหน้าเข้ม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.