Iceicy Blog Dhamma หน้าแรก หลักธรรม ปรัชญา ท่องเที่ยวธรรม เก็บตกธรรม บทสวดมนต์ บทเพลงธรรม เว็บบอร์ด iceicy ไอที ไดอารี่
Link to us:
Group Blog
 
All blogs
 
ปฏิบัติธรรมครั้งแรกของ iceicy (ประทับที่สุดเลยอ่ะ)


ปฏิบัติธรรมครั้งแรกของ iceicy (ประทับที่สุดเลยอ่ะ)
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สินสันติสุข"


เริ่มต้นวันที่ 3 สิงหาคม 2550
ไม่อยากจะบอกว่า....ไปสายด้วยอ่ะเข้าทำพิธีเปิดไม่ทันอ่ะ
อาบน้ำจากที่บ้านไปแล้ว..ไปถึงที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สินสันติสุข" ก็ได้เวลาทำวัตรเย็นแล้วอ่ะ..หุหุหุ
สมาทานศีล ๘ แล้วก็เข้ากรรมฐาน เข้านอน 22.00 น. ตื่นเต้นอ่ะ คืนแรกนอนไม่หลับอ่ะ...ต้องตื่น 04.00 น.เพื่อมาทำวัตรเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2550
เป็นวันที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง(ขอบอกว่าสนุกมากอ่ะ...จะบาปไหมเนี่ย)ตื่น 04.00 น. (ทำไปได้ไงอะเราเนี่ย ฮ่า ฮ่า ฮ่าๆ ) แถมตื่นก่อนนาฬิกาปลุกซะอีกหงะ
ที่ว่าตื่นก่อนนาฬิกาปลุก ...ก็เพราะว่า...คนข้างๆ เค้าคื่นก่อนแล้วเค้าก็ทำอะไรก็ไม่รู้เสียงดัง
ทำให้เอาเราต้องตื่นตามไปด้วยอ่ะ ...
( ก็ดีเหมือนกัน...พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุก...คอยฟังเสียงคนข้างๆที่เค้าตื่นก่อนอ่ะ 555)
ทำวัตรเช้า/ทำจิตภาวนาปฏิบัติกรรมฐาน เสร็จ ก็ทานข้าวต้มกุ้งอร่อยไปเลยอ่ะ ประมาณ 08.30 น. ก็มีวิทยากรมาอบรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ประมาณ 3 ชั่วโมงได้อ่ะ (นั่งฟังเพลินเลยอ่ะ)
ก็พอจะสรุปได้ว่า " iceicy เข้าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา" แล้วค่ะ (เต็มใจอย่างยิ่งค่ะ)


*****
ช่วงบ่าย (ประทับที่สุดเลยอ่ะ)


อบรมสมถกรรมฐาน และฝึกปฏิบัติธรรม / ทำจิตภาวนา ( โดยพระอาจารย์ ปราโมทย์ )เริ่มตั้งแต่ เดินจงกลม สลับกับ การนั่งสมาธิทำจิตภาวนา ประมาณเกือบ 4 ชั่วโมงแนะ ถึงบ่าย 4 โมงเย็นอ่ะ ที่ว่าประทับใจก็เพราะว่า อยากเดินจงกลมวิธีที่ถูกต้องมานานแหละ ก็ได้เดินสมใจ...เหอเหอมีอะไรจะบอกอ่ะ( เรื่องแปลก...ไม่รู้ว่าผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจะมีใครรู้สึกเหมือนกับเราหรือป่าวน่ะ)
เวลานั่งสมาธิ...เรารู้สึกว่ามีใครมาเดินวนไปวนมาอยู่ข้างๆ...เวลานั่งสมาธิทุกทีเลยอ่ะ ตอนแรกก็คิดว่า " พระอาจารย์ " มาคอยดูว่านั่งถูกต้องหรือป่าวก็ไม่รู้อ่ะ หรือไม่ก็ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยกันมาถ่ายรูปอ่ะ
แต่ก็ไม่ได้ลืมตามาดูอ่ะน่ะ...เพราะไม่อยากทำให้เสียสมาธิตั้งใจนั่งทำจิตภาวนาต่อไปอ่ะ ( เก็บเรื่องนี้ไว้ยังไม่บอกใคร... ) เดินจงกลม สลับกับ การนั่งสติทำจิตภาวนา ประมาณเกือบ 4 ชั่วโมงแนะ ถึงบ่าย 4 โมงเย็น
เวลาเย็นห้ามทานฯ แต่ดื่มน้ำปานะได้อ่ะ
เวลา 18.00 น. ทำวัตรเย็น/ฝึกจิตภาวนา
เวลา 22.00 น. เข้านอน คืนนี้ขอบอกว่า "หลับสนิทค่ะ" เสียงอะไรก็ไม่ได้ยินทั้งงั้นอ่ะ
หลับยาวเลย ตื่นอีกที่ก็ 04.00 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2550
ตื่นนอน/ทำธุระส่วนตัว ตามปกติ
แล้วก็ทำวัตรเช้า/ทำจิตภาวนา
รับประทานอาหารเช้า
ชักซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร และพิธีปิดการอบรม
พิธีลากรรมฐาน/ลาครู-อาจารย์
พิธีรับวุฒิบัตร/ปิดการอบรม
เที่ยงรับประทานอาหาร
แล้วก็เดินทางกลับ
iceicy ได้ปฏิบัติธรรมครั้งแรก เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยต่างปลื้มปิติยินดีจัดงานเฉลิมฉลองทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นื เพื่อนอมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุทของชาติหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี
๒.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
๓.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาชลบุรี
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั้งแต่เด็ก นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับประเทศ ล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย ดังนั้น การเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนในประเทศ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันวัตถุประสงค์
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สินสันติสุข" ของพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒/๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีระยะเวลาปฏิบัติธรรม
๑.ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ , ๒๘ , ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐
๒.ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ , ๔ , ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
๓.ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ , ๒๘ , ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐งบประมาณ
๑.จากเงินพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี
๒.จากเงินมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
๓.จากเงินบริจาคทั่วไปผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ทำให้สมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา นิสิต ได้ปฏิบัติเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมทางหลักพระพุทธศาสนา
๒.ทำให้นักเรียน นักศึกษา นิสิต ได้สัมผัสการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน
๓.ทำให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป เข้าใจหลักปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
๔.ทำให้การสนับสนุนส่งเสริมและสืบต่อพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสถาพรอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
๕.พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี มหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาCreate Date : 06 สิงหาคม 2550
Last Update : 17 พฤษภาคม 2551 22:20:45 น. 8 comments
Counter : 923 Pageviews.

 
สาธุ ค่ะ


โดย: สุ IP: 203.131.209.66 วันที่: 7 สิงหาคม 2550 เวลา:10:32:44 น.  

 


โดย: อุ่น IP: 202.5.87.133 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:15:13:44 น.  

 
ทำเว็บเกี่ยวกับ ศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิอย่าใช้ icon เเบบนี้สิมันไม่เหมาะนะ เเต่โดยรวมถือว่าดีเเล้วอะ


โดย: warut IP: 124.121.49.12 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:19:39:33 น.  

 
ทำมะทำโมจังนะเรา
บุญเยอะแระ แบ่งให้พี่มั่งจิ ^^


โดย: แว่น IP: 125.24.63.233 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:19:40:49 น.  

 
ที่วัดแหลมทองก็มีการปฏิบัติธรรมทุกๆวันพระเลยนะครับ แล้วก็ทำพิธีขอขมากรรมด้วยนะครับ ปฎิบัติตามแนวธธรรมะเปิดโลก ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคง จตฺตมโล วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี ครับ ดีมากเลยครับ


โดย: โลกเราที่แท้ คือ โรงละคร IP: 125.25.165.154 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:0:21:43 น.  

 
ขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการนั่งสมาธิที่เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะ[:)] เกิดขึ้นมาแล้ว 4 ปีได้ค่ะ

iceicy ปฏิบัติธรรมเเองอยู่ที่บ้าน อาทิเช่น สวดมนต์ไหว้พระ และก็นั่งสมาธิเป็นประจำ ( ไม่เคยไปถือศีลนุ่งขาวห่มขาวที่วัดไหนเลยค่ะ)

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ iceicy ก็ไม่ทราบว่าอะไร เรียกว่าอะไร
ใช้ " สมาธิ นิ่ง ว่าง " หรือน่ะ

คืนนั้น iceicy ก็สวดมนต์ไปตามปกติน่ะค่ะ กำลังสวดบท "อิติปิโส 108 อยู่ " เวลาสวดก็จะนับลูกประคำไปด้วยค่ะ ตามบท อิติปิโส 56 สวากขาโต 38 สุปะติปันโน 14 จนครบ 108 ) ระหว่างที่สวดอยู่จะหลับตาแล้วก็สวดมนต์ เวลาหลับจะเห็นบทสวดมนต์ลอยเป็นคำๆที่ iceicy ถ่องเลยค่ะ แล้วสักพักก็รู้สึกตามอาการดังนี้ค่ะ (ยังไม่ทันได้นั่งสมาธิ แต่กำลังสวดมนต์อยู่แท้) ความรู้สึกปิติก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังสวดมนต์ได้ไง เป็นเรื่องแปลกสำหรับ iceicy มากเลยค่ะ
***
[U]สมาธิที่เกิดจากนั่งสวดมนต์จนเข้าไปเป็นสมาธิเองโดยที่ iceicy ไม่ทันได้รู้ตัวเลยค่ะ ความรู้สึกแสดงออกแบบนี้ค่ะจะแจกเป็นข้อๆ ให้ง่ายและเข้าใจมากขึ้นน่ะค่ะ [/U]

1.รู้สึกว่า "ไร้ตัวตน - ว่างเปล่า " ประมาณว่า ไม่มีอวัยวะอะไรเลยค่ะ ว
2. รู้สึกตัว " เบา - ลอย "
3. ขณะนั้นหลับตาอยู่ แต่กลับเห็นแสงสว่างสีเหลืองนวล "มองแล้วสบายตามากเลยค่ะ "
4. รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ iceicy ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก"ไร้ตัวตน-ว่างเปล่า" เบา - ลอย "เห็นแสงสว่างสีเหลืองนวล
5. สิ่งที่สำคัญที่สุด " ดีรู้สึกสบายใจ อิ่มใจ สุขใจ " อย่างบอกไม่รู้เลย อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ แต่ที่รู้ มีความสุขมากเลยค่ะ สบายใจมากเลย[:oops:]
****
วันนั้นจนถึงวันนี้ สมาธิแบบนั้นที่รู้สึกว่า "ไร้ตัวตน -ว่างเปล่า" อีกเลยค่ะ

***
[U]ความคิดของ iceicy เองน่ะค่ะ[/U]
ดังนั้น iceicy เชื่อว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนที่สงบที่จะปฏิบัติธรรม เท่ากับการทำใจให้สงบ


โดย: iceicy (lcelcy ) วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:0:40:14 น.  

 
ที่จัดนี้วัดไรคะ


โดย: new IP: 118.174.142.9 วันที่: 2 สิงหาคม 2551 เวลา:10:57:14 น.  

 
การทำสมาธิก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ


โดย: สงบ IP: 118.175.183.82 วันที่: 9 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:43:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

lcelcy
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มิถุนายน เดือนดี๊ดี " จุดกำเนิด iceicy's blog Dhamma"
ครบรอบ ๗ ปี แล้วค่ะ"

คนมาจากไหน?
เริ่มจาก เกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย
คนก็หายไป !!...แต่ความดีไม่เคยหายไปด้วย..
ทุกคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหม... ก็คงจำได้กันหมดอะน่ะ
เคยคิดจะทำอะไรดีดี....
ให้กับตัวเองและคนอื่น..ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองไหมค่ะ?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ (๗ ปีได้ผ่านมาแล้ว)
ฉันได้ทำสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ฉันได้ทำ
สิ่งนั้น คือ " บล๊อกเกี่ยวกับหลักธรรมข้อคิดต่างๆ "
เริ่มจากทำไม่เป็น ลองผิดลองถูก ทำจนสำเร็จ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ " กำลังใจ " คนรอบข้าง
และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม iceicy's blog Dhamma น่ะค่ะ
(ซึ้งน่ะซึ้งน่ะเนี่ย!!!!)
<

วัตถุประสงค์ iceicy blog Dhamma
1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทย
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อแบ่งปันความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป
4. สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง

GoogleLink to us:
ท่านสามารถนำ code ของ banner นี้
ไปติดที่เว็บของท่านได้ตามสะดวกน่ะค่ะ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

Iceicy blog dhammaNew Comments
Friends' blogs
[Add lcelcy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.