grassroot ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ Blog ความคิดเสรี มิตรภาพ ความสุข และความงดงามของชีวิต
Group Blog
 
 
เมษายน 2549
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
7 เมษายน 2549
 
All Blogs
 
จดหมายเปิดผนึกถึง--กลุ่ม "ฅนผ่านฟ้า" รักษาประชาธิปไตยและทุกกระทู้ที่วิพากษ์สื่อ

เรื่อง แนวทางการปฎิรูปสื่อไทยคู่ขนานไปกับการปฎิรูปการเมือง

เรียน สมาชิก ห้องราชดำเนินผู้รักความเป็นธรรมทุกท่าน

--------ในช่วงเวลาครึ่งปีที่ผ่านมานี้ ความขัดแย้งทางความคิดเห็นของสังคมไทยได้แบ่งเป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน ขั้วหนึ่งได้แก่ฝ่ายที่ต้องการให้นายกทักษิณลาออกจากตำแหน่งด้วยวิธีการ สร้างม็อบกดดัน ประสานกับการสร้างประชามติด้วยวิธีการต่างๆ กับอีกขึ้วหนึ่งต้องการให้การเข้า-ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นไปตาม ระบอบและตัวบทกฎหมาย คือออกตามวาระ ออกเพราะยุบสภา ออกเพราะประชาชนทั้งประเทศไม่เลือกให้กลับเข้ามา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศ มิใช่ด้วยวิธีสร้างม็อบกดดัน

--------แต่การต่อสู้ระหว่างสองแนวทาง สองขั้วความคิดดังกล่าว กลับขยายตัวไปในทิศทางที่เลวร้าย จนทำให้ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคม มีทางเดินไปสู่อนาคตด้วยเส้นทางที่แคบและเกือบตีบตัน

---------สภาพการณ์ทางการเมืองที่เลวร้ายลงทุกขณะนี้ ลำพังแต่พรรคร่วมฝ่ายค้าน ม็อบสนธิ-จำลองและพันธมิตร ไม่ได้มีพลานุภาพใดๆที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงได้......แต่เป็นเพราะสื่อมวลชนไทย ได้เลือกข้างอย่างชัดเจน....ไม่เพียงแต่เสนอข่าวสารที่ให้คุณแก่ฝ่ายที่ตนเข้าข้าง และให้โทษแก่ฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับตนเท่านั้น.....แต่ยังมีส่วนในการสร้างความเข้าใจผิด บิดเบือนข่าว และขยายความขัดแย้งในสังคมให้ร้าวฉานกันมากขึ้น...เพียงเพื่อเป้าหมายทางการเมืองเฉพาะหน้าซึ่งมิใช่เป้าหมายและอุดมการณ์ของสื่อมวลชนที่พึงมี เฉกเช่นอารยะประเทศทั้งปวง...

---------เราชาวสมาชิกห้องราชดำเนินผู้รักความเป็นธรรม(คนไม่รักความเป็นธรรมไม่เกี่ยว)ได้ สืบค้นข้อมูล ได้รวบรวมหลักฐาน ได้พินิจพิเคราะห์ด้วยกระบวนการที่เป็นวิทศาสตร์ และได้ใช้ดุลยพินิจที่คำนึงถึงความสงบสุขของส่วนรวมเป็นพื้นฐาน เราได้พิพากษาสื่อมวลชนไทยดังนี้ :-

1.สื่อมวลชนไทยได้รวมหัวกันกระทำการรัฐประหาร และหมายมุ่งล้มล้างรัฐบาลที่ประชาชนชาวไทยเลือกตั้งมาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการโปรดเกล้า..ตามที่ทุกท่านได้ทราบกันดีแล้ว...

2.สื่อมวลชนไทยนำเสนอข่าวด้วยการเลือกฝ่ายและมีอคติเป็นตัวชี้นำความคิด ใส่สีตีไข่และสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตนเพื่อโน้มน้าวสาธารณชนให้เห็นด้วยกับการกระทำของฝ่ายที่ตนสนับสนุน มิได้นำเสนอข่าวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งสองด้าน อย่างเป็นธรรม

3.ในกรณีการเสนอข่าว หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แม้ว่าหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ได้ออกมายอมรับและแสดงความรับผิดชอบ แต่การบรรยายความผิดของตัวเอง ก็ยังปกป้องผู้กระทำผิด และพยายามเอาผิดกับ ประชาชน(คาราวานคนจน)ที่มีความพยายามทำให้ความจริงปรากฎออกมาสู่สาธารณะ

4.จากความผิดที่สังคมประจักษ์ชัดดังกล่าวมาข้างต้น สื่อไม่อาจปฎิเสธความรับผิดชอบได้...แม้สามารถปฎิเสธความรับผิดชอบได้..แต่สื่อก็ต้องตกอยู่ในสภาวะ วิกฤติศรทธา ไม่สามารถเรียร้องความน่าเชื่อถือ และจะกลายเป็นสถาบันที่น่ารังเกียจของสังคมในอนาคตอันใกล้

-------เพื่อมิให้สถาบันสื่อมวลชนอันเป็นสถาบันที่จำเป็นในระบอบประชาธิปไตย ตกอยู่ในภาวะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือ....เราขอเสนอแนวทางในการปฎิรูปสื่อดังต่อไปนี้ :-

ประการแรก...การจัดทำมาตรฐานสื่อมวลชน..คล้าย ISO, มอก..หรือ อย..เพราะสื่อเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับความรู้ ภูมิปัญญา การสร้างอารมณ์ร่วม และ การสร้างประชามติ...ซึ่งมีผลมากกว่า ยาหม่อง พัดลม และสินค้าอื่นๆมาก....

ประการที่สอง...ใบประกอบวิชาชีพนักข่าว..ซึ่งต้องอาศัยจรรยาบรรณมากๆ..คล้ายอาชีพหมอ..อาชีพทนาย..อาชีพวิศวกร.....หากผิดจรรจาบรรณก็สามารถถอนใบประกอบวิชาชีพได้..

ประการที่สาม....องค์กรภาคประชาชนที่..สามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลย์กับสื่อได้...จำเป็นต้องเกิดขึ้น...

ประการที่สี่...ต้องมีบางมาตราในรัฐธรรมนูญ ที่กล่าวถึงการกำกับดูแลสื่อ มิให้คุกคามสิทธิส่วนบุคคล มิให้สร้างความเสื่อมเสียแก่ปัจเจกชนโดยไร้วิถีทางการต่อสู้..และออกเป็นกฎหมายลูกเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลย์กับสื่อโดยเฉพาะ

ประการที่ห้า...นักการเมือง องค์กรอิสระ และข้าราชการระดับสูงต่างก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย?สินเพื่อแสดงความโปร่งใส....แต่สื่อเป็นองค์กรที่สามารถล่าเหยื่อและหาเงินใส่กระเป๋าตัวเองโดยไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้....ต้องมีกระบวนการในการสร้างความโปร่งใสตรงนี้ด้วย

ประการที่หก..สื่อมีส่วนอย่างมากในการเผยแพร่เรื่องเลว คนเลว..เผยแพร่เรื่องลามกอนาจาร เผยแพร่..อะไรอีกหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม....และทำให้ผู้เสพข่าว หมกมุ่น หลงผิด..เช่น ASTV และรายการบางรายการ ....ควรต้องมีการกำกับดูแลโดยองค์กรภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ

ประการที่เจ็ด..คงต้องจัดทำRating ของสื่อเป็นรายฉบับ รายการและ/หรือ คอลัมน์.....เพื่อให้สังคมสามารถควบคุมสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างกระบวนการมียางอายให้แก่สื่อได้...

ประการที่แปด..จัดทำ Priority Watch List ของสื่อที่อยู่ในบัญชีที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ทั้งสำนักพิมพ์ กิจการบุคคล คอลัมน์ รายการ และตัวสื่อโดยรวม..เพื่อเคี่ยวเข็ญให้สื่อเหล่านั้นอยู่ในมาตรฐานให้ได้

----------ด้วยข้อเสนอนี้ เราขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกห้องราชดำเนินทุกท่าน ช่วยกันลงนาม(Login)แสดงประชามติ ในนามของ คนผ่านฟ้า รักษาธิปไตย ที่ริเริ่มโดย คุณนักเลงโบราณ สนับสนุนอย่างเอางานเอาจากคุ ยี่หร่าและผู้เขียนกระทู้แนวนี้ก่อนหน้านี้ทุกท่าน

----------ช่วยกันโหลดเพลง แม่สื่อ ที่วิพากษ์สื่อได้สะใจ เพื่อไว้เผยแพร่ด้วย
//s37.yousendit.com/d.aspx?id=31M1ONZUKEGO01IVZVPYQ5FERPCreate Date : 07 เมษายน 2549
Last Update : 7 เมษายน 2549 18:04:37 น. 26 comments
Counter : 326 Pageviews.

 
เห็นด้วย แต่ โหลดเพลงไมได้


โดย: keng IP: 203.185.129.245 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:21:22:31 น.  

 
เห็นด้วย เราต้องช่วยกันคะ แต่โหลดเพียงไม่ได้เหมือนกัน


โดย: Mint IP: 124.120.162.28 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:22:03:17 น.  

 
เห็นด้วยแต่ขอเพิ่มตรงประการทีสองหน่อยครับ สื่อควรทำตัวให้มีความยุติธรรมเช่นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในศาลเลยทีเดียว


โดย: อยากเม้าส์ IP: 124.120.51.54 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:22:40:18 น.  

 
เห็นด้วยค่ะ (กำลังเบื่อสื่อบางสื่อมากเลย)


โดย: เตย (terrynop ) วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:22:54:42 น.  

 
เห็นดัวยกับคุณนักเลงโบราณ


โดย: yutza IP: 58.147.14.222 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:23:12:06 น.  

 
เห็นด้วยค่ะ


โดย: ครูคนหนึ่ง IP: 124.121.1.45 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:23:14:38 น.  

 
เห็นด้วยครับ สื่อขาดจรรยาบรรณ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง ชัดๆ


โดย: don753_sanom IP: 203.113.57.132 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:0:12:36 น.  

 
เห็นด้วยแต่ขอเพิ่มตรงประการทีสองหน่อยครับ สื่อควรทำตัวให้มีความยุติธรรมเช่นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในศาลเลยทีเดียว


โดย: Cooljo IP: 60.48.59.240 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:9:29:46 น.  

 
เห็นด้วยครับ พวกมีอภิสิทธิ์ (เหมือนหัวหน้าพรรคบางพรรค)ทำตัวเป็นเทวดาใครแตะไม่ได้ และขอใช้ชื่อครูสารคามบ้างเพราะไอ้บางคนที่ไม่ได้เป็นครูชอบอ้างตัวเป็นครูสารคามทำให้ครูส่วนใหญ่เสื่อมเสีย(ก็ไอ้อวยชัยไงมันเป็นกพ.ครับไม่ได้เป็นครู)ไม่รู้มันได้รับฉันทามติจากครูที่ไหนรอดูคะแนน สว.มันดูสิจะได้กี่คะแนน


โดย: ครูสารคาม IP: 203.188.51.149 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:9:36:00 น.  

 
เห็นด้วยครับ


โดย: navaka IP: 202.14.117.25 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:10:46:51 น.  

 
ผมเป็นชนชั้นกลางและค่อนไปทางกลุ่มเป้าหมายที่พวกสนธิ สุริยใส อภิสิทธิ์ ชอบแอบอ้างว่าเห็นด้วยกับพวกเขา และใช้สื่อเพื่อชักนำเป็นแนวร่วม ตลอดเวลานั้น การกระทำการกลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นหากไม่มีสื่อสนับสนุน ผมหมายถึงบ่อยครั้งมากที่ผมพบว่า ผู้รายงานข่าว อ่านข่าว ชอบสอดแทรกความเห็นที่เป็นการโน้มเอียง การนำเสนอภาพที่สร้างความขั้ดแย้ง การตัดต่อข้อความ การใช้คำถามชี้นำ หลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งปัญหาของบุคคลหลายๆฝ่าย รวมถึงความวุ่นวาย ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้
ผมเข้าใจว่าระบบ หรือเครื่องมืออะไรก็ตามที่กำกับดูแลสื่ออยู่นี้มีอยู่บ้างแล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การกำกับดูแล หรือการจัดการ ลงโทษ ไม่ดีเพียงพอต่างหาก เพราะผมไม่เคยเห็นความรับผิดของสื่อได้ด้วยตัวเองมาก่อน
หากจะว่าไปแล้วสื่อก็ไม่ต่างจากพวกกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มอิทธิพลอื่นๆ หากมีกลุ่มบุคคลใดออกมาร้องเรียนก็จะออกอาการตอบโต้และอ้างความชอบธรรมของตัวเอง
ดังนั้น จึงขอให้สื่อต่างๆ ช่วยไปพิจารณา ปัดกวาด ถูบ้านของตัวเองบ้าง และเลิกยัดเยียดความเห็นที่เป็นการโน้มเอียง ปราศจากความเป็นกลาง ให้กับชาวบ้านเสียที

โดย: Denver IP: 203.113.56.8 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:11:22:07 น.  

 
สงครามสื่อโดยแท้ค่ะ สื่อทำปฏิวัติได้สำเร็จ ต่อไปประชาชนจะถูกครอบงำโดยสื่อ

จะมีคนตื่นทันได้กี่คน ?


โดย: Pride (Pride ) วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:11:25:32 น.  

 
I AGREE


โดย: PRANEE IP: 63.26.175.254 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:13:01:39 น.  

 
ผมกลับไม่เห็นด้วยซะทีเดียว ถ้าสื่อเสนอข้อความเอนเอียง เพียงด้านเดียว หรือไม่เป็นจริง ผู้ที่ถูกกล่าวหา ถูกพาดพิง มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ควรทำการชี้แจงอย่างละเอียดชัดเจน เพราะสื่อของรัฐบาลก็มีมากมาย แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับใช้วิธีหลบเลี่ยงมาโดยตลอด ตั้งแต่การยุบสภา จนมาถึงการจัดฉากไม่รับตำแหน่ง ซึ่งถูกวิจารณ์ไปทั่วโลกว่าเป็นปาหี่การเมืองที่ถ้ามีการจัดรางวัลออสการ์ทางการเมือง ทักษิณคงได้เสนอชื่อเข้าชิง ดาราแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปแล้ว เขาไม่ยอมตอบคำถาม ไม่ยอมเผชิญหน้ากับแกนนำผู้ชุมนุม ไม่เพียงแค่นั้น ลองสังเกตุดูสิครับ กลุ่มชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่ง คุณคิดว่าใครสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง


โดย: มองต่างมุม IP: 61.91.9.216 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:13:42:27 น.  

 


โดย: สื่อเลวมีแยะ IP: 61.47.108.119 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:16:12:09 น.  

 
ควรปฏิรูปสื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มอิทธิพล ที่ล้มล้างระบอบประชาธิปไตย


โดย: eng-mba IP: 221.128.99.49 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:17:04:56 น.  

 
ยอมเป็นคนโง่ไม่อ่านสื่อมา3 เดือนกว่าแล้ว อ่านทีไรเหมือนจะแปลงร่างเป็นไอ้ตัวเลวหยาบคาย ทุกทีดังนั้นจึงเห็นด้วย100%


โดย: PC IP: 124.120.80.49 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:19:31:19 น.  

 
Me,too Agree!!


โดย: arayab2001 IP: 203.156.22.60 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:21:20:21 น.  

 

เลิกเสพสื่อ โดยเฉพาะ นสพ. มาหลายเดือนแล้วจ้า....
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนสพ. ในกระทู้ข้างบนนี่...
กลัวติดโรคอ่ะ....


โดย: anna-raya IP: 124.120.165.206 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:2:00:56 น.  

 
เห็นด้วยครับ
วิศวะ หรืออาชีพหมอพลาดไปยังถูกถอดใบประกอบวิชาชีพ
แล้วสื่อที่เลวๆ จับได้ก็น่าจะถอดถอนใบประกอบวิชาชีพสินะ
หรือว่าไทยเรายังไม่ได้ควบคุมตั้งแต่แรก


โดย: เอก IP: 124.121.59.43 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:21:21:22 น.  

 
เห็นด้วยอย่างมาก เพราะสื่อมีปากกาเป็นอาวุธ เหมื่อนเจ้าหน้าที่มีปืนเป็นอาวุธ ต้องมีใบอนุญาติ ต้องมีจรรยาบรรณ และความยุติธรรมสูง เพราะสิ่งที่เสนอต่อสังคม จะเป็นคุณเป็นโทษต่อคนหมู่มาก หากทำผิดต้องรับโทษมากกว่าผู้อื่นเท่าตัว และหากอยู่ในระดับผู้บริหารสื่อควรยื่นตรวจสอบทรัพย์สิน


โดย: LeeKate IP: 203.113.35.6 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:21:21:41 น.  

 
เอาด้วย เห็นด้วยมั่ก ๆ ๆๆๆ เลย น่าจะมีการกำหนดวัน "ชาวประชาพิพากษาสื่อมวลชั่ว" ขึ้นมา

และการขัดขืนสื่อมวลชั่วของพวกเราจะได้เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์สื่อของประเทศไทย

"มาตรฐานไม่เคยมี ดีแต่ช่วยพวกกันเอง ทำตัวเก่งแต่ไม่กล้า ไถตลอดมาและตลอดไป"

ช่วยกันเผยแพร่โลโกที่เห็นในกระทู้หนึ่งข้างบนด้วยกัน และขอให้ส่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จะได้เอาไปทำSticker และเสื้อยืด กันได้


โดย: Alfred IP: 124.121.190.211 วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:11:09:14 น.  

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เมื่อไหร่จะรวมพลต้านสื่อเลว จะช่วยแจม


โดย: ซูสีไทเฮา IP: 58.8.73.98 วันที่: 13 เมษายน 2549 เวลา:19:31:04 น.  

 
เห็นด้วยอย่างยิ่งพวกสื่อที่ไม่เป็นกลางน่าจะมีองค์กรที่คอยตรวจสอบไม่ให้พิมท์ออกจำหน่าย


โดย: ชาวไทยตาดำๆ IP: 58.9.114.245 วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:21:18:44 น.  

 
เสพสื่อไทยเหมือนเสพยาบ้า เสพแล้วเมาและบ้า


โดย: หิ่งห้อย IP: 58.147.80.63 วันที่: 28 เมษายน 2549 เวลา:16:22:54 น.  

 
ร่วมต่อต้านสื่อที่ทำลายประชาธิปไตย


โดย: นายมิตรศักดิ์ IP: 58.147.106.15 วันที่: 10 กรกฎาคม 2549 เวลา:14:07:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

grassroot
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


หากเอาเวลาของจักรวาลเป็นตัวตั้ง แล้วเอาเวลาของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเป็นตัวเทียบ......ชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นยิ่งนัก...สั้นยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ....

Friends' blogs
[Add grassroot's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.