Bancha
Group Blog
 
All blogs
 

Netday เดินหน้าจัด Com Camp สานฝันเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเท่าเทียมNetday เดินหน้าจัด Com Camp สานฝันเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเท่าเทียมจากอดีตที่ผันผ่านสู่กาลเวลาปัจจุบัน ไอทีเริ่มเป็นที่ยอมรับ และเข้าถึงกลุ่มคนอย่างแพร่หลาย จนเกิดองค์กรขึ้นมาต่างๆนานา รวมไปถึงการจัดตั้ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า กระทรวงไอซีที แต่กระนั้นยังมีอีกองค์กรหนึ่ง ที่ถือกำเนิดขึ้นมา ในยุคที่การสื่อสารบนโลกไซเบอร์เริ่มเข้ามาใหม่ๆ “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน” หรือ เน็ตเดย์ กว่า 7 ปีที่ร่วมออกเดินทางและสร้างเสริมประสบการณ์ จนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดีได้อย่างมากมาย ตามโรงเรียนหรือสถาบันที่ขาดโอกาสให้ได้มีความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีโอกาส

ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการเรียนการสอนและ การพัฒนาชุมชน การเพิ่มทักษะและพัฒนาความสามารถของเด็กนักเรียน การส่งเสริมการรวมตัวของบุคลากรในรูปของอาสาสมัคร การส่งเสริมงานวัฒนธรรมไทยในระดับชุมชน ในปี 2548 นี้ ทางเน็ตเดย์ได้มีการจัดงาน “Netday Computer camp 2005” ที่แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ค่ายใน 4 ภาค เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง

นายสมเกียรติ ปัทมากรโกมล ผู้จัดการมูลนิธิเน็ตเดย์ เปิดเผยว่า แรกเริ่มเน็ตเดย์ เป็นโครงการที่ทำหน้าที่ ช่วยติดตั้งอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาส แต่ปัจจุบันได้มีการ ประชุมและได้ปรับเปลี่ยนเป็น การเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ครูอาจารย์ และนักเรียนโดยจะเน้นความยั่งยืน เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ที่จะนำไปสู่ความเสถียร (Stable)

สำหรับการจัดกิจกรรม Netday Computer Camp ในปี 2548 นี้ ได้เดินทางเข้าสู่ครั้งที่ 2 แล้ว และได้มุ่งสู่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีก 1 แห่ง หลังจากครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 9-10 ก.ค.ที่ผ่านมาได้ออกเดินทางไปที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี ส่วนครั้งที่ 3 และ 4 จะไปจัดกิจกรรมที่ภาคใต้ที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้องอนุสรณ์” จ.ภูเก็ต ในวันที่ 10-11 ก.ย. 2548 และสุดท้ายโซนภาคกลาง ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันที่ 19-20 พ.ย.2548

“ปีนี้จะเป็นการเน้นไปที่การทำ Workshop Training ในส่วนของ Video on Demand และ Moodle โดยมูลนิธิฯคิดว่าจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Video on Demand ได้เร็วกว่าการไปอบรมในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ที่ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการลองใช้ ค้นหาวิธีผ่านเทคนิค Streaming Video เพื่อการดูหนัง สารคดีอย่างไม่ติดขัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต รวมถึงการร่วมสร้าง Content ด้วย ขณะที่ในส่วนของ E-Learning นั้น Moodle จะเป็นตัวสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอนและต้องการ จะให้อาจารย์ที่เข้าอบรมนำไปใช้ยังโรงเรียนที่สังกัดอยู่ด้วย” ผู้จัดการมูลนิธิเน็ตเดย์ กล่าว

ส่วนในเรื่องของการต่อยอดการเรียนรู้ของมูลนิธิฯนั้น นายสมเกียรติ บอกว่า มูลนิธิจะมีการประชุมใหญ่ในเรื่องของการต่อยอดการเรียนรู้ด้านไอที ซึ่งในอนาคตมูลนิธิฯจะมีการเข้าสู่กลุ่มประชาชนมากขึ้น อาจจะเปิดเป็นการ ฝึกอบรมระดับประเทศ ส่วนทางด้านอาสาสมัครนั้น อยากจะให้มีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครให้แข็งแรงขึ้นทั่วภูมิภาค เพื่อที่อาสาสมัครตามภูมิภาคเหล่านี้จะได้จัดเตรียมข้อมูลช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งในขณะนี้ยังคงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม มูลนิธิยังคงดำเนินโครงการต่อไป

ด้านนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม พูดถึงโครงการนี้ในฐานะเจ้าภาพว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ เพราะโครงการ Netday Computer Camp เป็นเสมือนเวทีแห่งเครือข่าย ที่ได้มาสัมมนาให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการเรียนการสอนด้วย และขณะนี้ทางโรงเรียน ก็ได้เป็นหนึ่งในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันด้วย โดยทางโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอยู่ประมาณ 60 เครื่อง แต่กระนั้นทางโรงเรียน ก็มีแผนที่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มารองรับเด็กนักเรียนอีก 32 เครื่อง ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ขณะนี้มีทั้งสิ้น 378 คน

“ขณะเดียวกันทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการช่วยสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์อีก 27 เครื่อง เมื่อรวมแล้วจะได้ประมาณ 120 เครื่อง โดยอาคาร 1 ของโรงเรียนได้มีการพัฒนาการใช้ระบบเชื่อมต่อแบบ Wireless Lan รวมทั้งมีการปรับความเร็ว 512 Kb ส่วนในเรื่องอาจารย์ที่ทำการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมี 2 คนจากจำนวนทั้งหมด 31 คน ทั้งนี้โครงการของมูลนิธิเน็ตเดย์ นับว่ามีส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรทั้งด้านนักเรียน และอาจารย์ในด้านไอทีให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาส” ผอ.ทีปชัย กล่าวเพิ่มเติม

เมื่อมองจากภาพรวมของการสร้างโอกาสให้กับโรงเรียน และชุมชนของมูลนิธิเน็ตเดย์ จะเห็นได้ชัดเจนว่า เน็ตเดย์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร แต่เกิดขึ้นเพราะการเห็นความสำคัญและความต้องการสร้างความทัดเทียม ด้านไอทีให้ใกล้เคียงกับโรงเรียนอื่นๆที่มีทรัพยากรมากกว่า เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งเด็กนักเรียนและอาจารย์ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครขึ้นมาด้วย ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้เปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมรุดหน้าไปอย่างราบรื่น

การส่งเสริมการรวมตัวของบุคลากร ในรูปแบบของอาสาสมัครจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านอาสาสมัคร ของทางเน็ตเดย์ หรือแม้แต่กิจกรรมครั้งล่าสุด ที่ได้อาสาสมัครรุ่นใหม่ ที่เป็นนักศึกษา จากภาควิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาช่วยดูแลด้านสันทนาการ

“การออกมาเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิ นอกจากจะทำให้เราได้ช่วยสร้างโอกาส ให้กับโรงเรียนทางด้านไอทีแล้ว ยังให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับไอทีที่ยังไม่รู้กลับไปด้วย ซึ่งทางอาจารย์ในภาควิชาก็สนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ รวมไปถึงด้านค่าใช้จ่ายการเดินทาง” น.ส.วนิดา รัตนลาภไพบูลย์ นักศึกษาวิทย์-คอม ม.ขอนแก่น หนึ่งในอาสาสมัครของโครงการฯ กล่าว

ดังนั้น เมื่อมองจากความตั้งใจจริงของมูลนิธิอินเทอร์เน็ต เพื่อโรงเรียนและ ชุมชนแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนางาน ของมูลนิธิออกไปสู่ สังคมมากขึ้น ส่วนใครที่อยากมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร ของโครงการ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.netday.or.th ได้ตลอดเวลา ...

บุญเลิศ แซ่ลี้
itdigest@thairath.co.th
 

Create Date : 16 มีนาคม 2560    
Last Update : 16 มีนาคม 2560 14:23:57 น.
Counter : 1170 Pageviews.  

จัดเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต  คลิปวิดีโอสั้นคลิปนี้ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต โดยทำการทดลองง่ายๆ เพียงอุปกรณ์ไม่กี่อย่าง ไปรับชมกันเลยครับ :)

Video Credit : https://goo.gl/efScJG
More Videos from Meir Kay : https://goo.gl/jk2fKJ
Meir Kay FB Page : Meir Kay

เครดิต:
https://www.facebook.com/SucceedLife/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

@SucceedLife

succeedlifeth@gmail.com

//www.sumrej.com/
 

Create Date : 18 ธันวาคม 2559    
Last Update : 18 ธันวาคม 2559 19:50:31 น.
Counter : 1048 Pageviews.  

เพลงที่ สร้างพลังให้สู้ต่อไป

1.คนล่าฝัน....คาราบาว

2.ศรัทธา....หินเหล็กไฟ
3.ชัยชนะ....ป๊อด
3.1ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่..มอบให้บัณฑิตใหม่ สจล. โดย ป๊อด โมเดิร์นด็อก
 

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2558    
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2558 1:58:25 น.
Counter : 688 Pageviews.  

“คนอย่างแกน่ะ ทำไม่ได้หรอก”

“คนอย่างแกน่ะ ทำไม่ได้หรอก”

“คนอย่างแกน่ะ ทำไม่ได้หรอก”
จากคำสบประมาทของคุณครู
สู่ผู้พัฒนาจรวดและดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศ
บนเวที TEDxSapporo มีคุณลุงท่าทางแข็งๆ คนนึงยืนเกาหัวอยู่
ท่าทางดูตื่นเต้นที่จะพูดต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากที่กำลังรอฟังเค้าอยู่
เขาชื่อว่าคุณลุง Tsutomu Uematsu
(ผมขอเรียกต่อไปว่า “คุณลุง” นะครับ”)
.
คุณลุงเป็นเจ้าของกิจการหนึ่งอยู่ที่ฮอกไกโด
บริษัทนี้มีสินค้าหลักคือแม่เหล็กที่ใช้สำหรับกระบวนการรีไซเคิล
นอกเหนือไปกว่านั้นที่นี่ยังสามารถวิจัยคุ้นคว้า
พัฒนาจรวดที่ขึ้นไปในอวกาศ สร้างดาวเทียม
และสามารถผลิตเครื่องจำลองสภาพสูญญากาศ
ซึ่งเป็นเครื่องเดียวในญี่ปุ่น และหนึ่งในสามเครื่องของโลก
.
คุณลุงเล่าไปอีกว่า อดีตความฝันของเค้า
ไม่ใช่การไปอวกาศหรอก แต่จำได้แม่นว่า…
เคยดูทีวีกับคุณตาตอนที่ยานอะพอลโล่
กำลังจะลงจอดที่ดวงจันทร์ คุณตาหน้าตาดีใจสุดๆ
อย่างที่เด็กน้อย ณ ตอนนั้นไม่เคยเห็นมาก่อน
“ดูสิ ดูสิ คนจะไปเหยียบดวงจันทร์ได้แล้ว หลานก็ไปได้เหมือนกัน”
คำนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้
เด็กชาย Tsutomu หันมาสนใจวงการอวกาศและจรวด

rocket TEDx
เด็กชายคนนั้นมุ่งมั่น อ่านหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่า
เกี่ยวกับอวกาศอย่างหลงใหล
จนวันนึง…คุณครูมาบอกว่า
“อย่ามัวแต่คิดเพ้อฝันไปเลย กลับไปตั้งใจเรียนดีกว่า”
“การจะไปถึงอวกาศ ถ้าไม่ฉลาดไปไม่ได้หรอก
แล้วต้องมีเงินเยอะๆ ด้วยที่แกคิดน่ะ มันคนละโลกกับที่อยู่เลย”
“อย่างแกน่ะ ทำไม่ได้หรอก”
.
คุณลุงรู้สึกเสียใจและได้ครุ่นคิดว่า
เราควรฝันเฉพาะ “ฝันที่มันน่าจะเป็นจริงได้” จริงๆ หรอ?
ใครล่ะที่เป็นคนมากำหนดว่า
“ฝันนี้อาจเป็นจริงได้ ฝันนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก”
.
แล้วลุงก็คิดได้อีกว่า..”ถ้าไม่ลองทำก็คงไม่รู้หรอก”
และเราก็ไม่ควรให้คนที่ไม่เคยแม้แต่จะลงมือทำสิ่งนั้น
เลยมาตัดสินเรื่องนี้ให้เรานะ!
จริงๆแล้ว การที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน
คือความฝันที่แท้จริงไม่ใช่หรอ!?
.
ระหว่างที่คุณลุงกำลังจะเดินตามความฝัน
เรื่องวิจัยพัฒนาทางด้านอวกาศ
มักจะมีคนรอบข้างเข้ามาบอกกับคุณลุงว่า
“โดเซ มุหริ”หรือที่แปลว่า “ยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอก”
คำนี้เป็นคำที่คุณลุงรู้สึกว่า เป็นคำที่ร้ายแรงที่สุด
เพราะมันขโมยความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ของคนที่ถูกพูดถึง
.
คำพูดเหล่านี้มักจะออกมาจากปากคนที่ไร้ซึ่งความมั่นใจ
และพยายามจะบั่นทอนความตั้งใจ
และความหวังคนรอบข้างด้วย
…ครั้นคนรอบข้างหลายๆคน
พยายามจะทำลายความฝันของคุณลุงอีก
คุณลุงจึงตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าว่าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า
.
“ความฝันว่าจะไปอวกาศได้ต้องสำเร็จด้วยมือผมเอง”
.
แล้วแรงดึงดูดก็ทำงานครับ..
คุณลุงโชคดีไปเจอกับศาสตราจารย์นากาตะ
แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดที่วิจัยเพื่อสร้างจรวดที่ไม่เป็นอันตราย
แต่ยังขาดทุนทรัพย์
คุณลุง Tsutomu ก็ไม่มีเงินหรอกครับ
แต่มีทักษะในการรวบรวมวัตถุดิบและผลิตของขึ้นมา
ทั้งสองจึงร่วมกันทำโปรเจค ทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วน จนสุดท้ายก็มีผลงานจรวด
และดาวเทียมที่สามารถบินขึ้นไปบนอวกาศได้จริง!
.
บริษัทคุณลุง Tsutomuตอนนี้ยังมีพนักงานเพียงแค่ 17 คน
แต่คุณเชื่อมั้ยครับว่ามีเด็กๆ มาทัศนศึกษา
เพื่อเยี่ยมชมการสร้างจรวจของบริษัทนี้
ปีละมากกว่า 10,000คน
rocket TEDx
คุณลุงกลายเป็นแรงบันดาลใจของเด็กรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝัน
คุณลุงจะคอยให้คำแนะนำและเน้นย้ำให้เด็กๆ ไม่ไหวหวั่น
ต่อคำสบประมาทของคนรอบข้าง
ขอเพียงแค่ “ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน”
แม้ทำได้ครึ่งๆ กลางๆ ก็ยังดีกว่า ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย
TEDx rocket
ย้อนกลับไป…หลายสิบปีก่อน
คุณครูคนที่เคยสบประมาทคุณลุงว่า
“โดเซ มุหริ”อย่างแกอ่ะ ทำอะไรไม่ได้หรอก
ถ้าวันนั้นคุณลุงเชื่อคำพูดคุณครู ก็คงไม่มีวันนี้
แทนที่จะคิดว่าทำไม่ได้หรอก เปลี่ยนมาเป็น
“ถ้าไม่ทำแล้วจะเสียใจไปตลอดชีวิต” น่าจะดีกว่านะครับ
ดูคุณลุงเป็นตัวอย่างกันนะครับ

สามารถดู TEDxSapporo คลิปนี้เต็มๆ ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=gBumdOWWMhY#t=876
 

Create Date : 30 ตุลาคม 2558    
Last Update : 30 ตุลาคม 2558 3:55:32 น.
Counter : 802 Pageviews.  

แต่เดี๋ยวก่อน! แก้นิสัยผลัดวันประกันพรุ่งด้วย “กฎสองนาที”

แต่เดี๋ยวก่อน! แก้นิสัยผลัดวันประกันพรุ่งด้วย “กฎสองนาที”

doitdoit

… “เดี๋ยวค่อยเขียน” … “เดี๋ยวค่อยทำ” … “เดี๋ยวค่อยโทร” … “เดี๋ยวค่อยอาบ” … “เดี๋ยวค่อยวิ่ง”

สิ่งที่คุณผลัดวันประกันพรุ่งนั้นมักจะไม่ใช่สิ่งที่คุณทำไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรสิงอยู่ในตัว ทำให้ทำตอนนี้เลยไม่ได้?! อันที่จริงแล้วงานหรือว่าสิ่งจะทำนั้นเราจะเริ่มทำหรือทำให้เสร็จเลยก็ได้ แต่ก็หาทางอิดออดไปเรื่อย ด้วยเหตุผลแล้วแต่จะสรรหามาบอกตัวเอง

มีงานวิจัยทางประชากรและสังคมบอกว่าผลัดวันประกันพรุ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ แต่บางครั้งผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรคด้วยหรือเปล่า ฮา แต่ก็ยอมรับว่าเป็นนิสัยที่เลิกยาก (ถึงยากมาก) จะทำยังไงให้ละเลิกได้ ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง 😛 จากการหาข้อมูลมาก็พอจะมีคนเขียนเกี่ยวกับวิธีที่จะแฮกนิสัยนี้อยู่บ้าง แต่อ่านๆไปก็ยังดูปฎิบัติยากอยู่ โดยส่วนตัวผู้เขียนไม่ชอบอะไรเวิ่นเว้อดูเป็นนามธรรม ถ้าได้เป็นหลักการอะไรที่เข้าใจง่ายๆแล้ว แล้วนำไปฝึกฎิบัติดูและสัมผัสประสบการณ์จริงน่าจะดีกว่า

บังเอิญไปเจอหลักการง่ายๆที่จะกำหราบนิสัยนี้ให้ราบคาบ คิดโดยคุณ James Clear ซึ่งเค้าเรียกเทคนิคนี้ไว้ว่า “กฎสองนาที – The 2-Minute Rule“

มีกฎสั้นๆอยู่ 2 ข้อดังนี้

ข้อแรก อะไรที่ใช้เวลาน้อยกว่าสองนาที, ให้ทำเลยตอนนี้ เค้านำมาจากหนังสือของ David Allen ชื่อ Getting Things Done เป็นกฎที่ให้เราระลึกไว้ว่างานอะไรที่ใช้เวลาน้อยกว่าสองนาทีนั้นควรจะทำเป็นอันดับแรกๆ อาจะเป็นกินข้าวแล้วก็ล้างจานเลย เอาผ้าลงถังซัก จ่ายค่าโทรศัพท์ ทิ้งขยะ ส่งอีเมล์ (ระหว่างเขียนนี้ผู้เขียนก็นึกออกว่าต้องโทรไปถามเรื่องเอกสารธนาคาร อิดออดมาเป็นอาทิตย์ โทรเสร็จไม่ถึงสองนาทีจริงด้วย T_T)

ข้อสอง ถ้าจะฝึกนิสัยอะไรใหม่, ทำให้เสร็จภายในสองนาที กฎนี้เป็นการประยุกต์จากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับวัตถุมาใช้กับชีวิต ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างนิสัยหรือฝึกอะไรใหม่ๆ อยู่ที่การเริ่มต้น หากได้เริ่มแล้ว การทำต่อๆไปก็จะง่ายขึ้น ด้วยแนวคิดนี้ เค้าก็เลยบอกว่าถ้าจะเริ่มทำอะไรใหม่ให้แบ่งงานย่อยๆ แล้วให้เลือกงานที่ทำเสร็จได้ในสองนาที เช่น อยากจะทานอาหารเพื่อสุขภาพ ก็เริ่มด้วยทานผลไม้ชิ้นนึงตอนนี้เลยไม่ต้องรอช้า กินต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะพัฒนาไปกินอย่างอื่นที่ดีต่อสุขภาพเพิ่ม หรืออยากจะฝึกนิสัยรักการอ่าน ก็เริ่มอ่านหน้าแรกได้เลยวันนี้ อ่านทุกวันต่อไปก็อ่านเป็นได้หลายๆบท อยากนอนให้มีประสิทธิภาพ ก็เริ่มนอนตามเวลาที่ควรจะเป็นตั้งแต่คืนนี้เริ่มต้นก็อาจจะยังไม่หลับง่ายๆ นอนเวลาเดียวกันไปหลายๆวันซักพักก็หลับตามเวลาเอง เป็นต้น

ผู้เขียนคิดว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ น่าจะลองนำไปใช้แฮกชีวิตกันครับ

ที่มา

//Hackerlife.in.th/

 

Create Date : 26 ตุลาคม 2558    
Last Update : 26 ตุลาคม 2558 1:59:28 น.
Counter : 512 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

rajasit
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]


https://bancha.bloggang.com

ทันสมัยและปลอดภัยเสมอด้วยระบบการป้องกันไวรัส พร้อมการอัพเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลืมอีกต่อไป กับ True IDC Chromebook

Posted by True IDC on 4 มิถุนายน 2015


sand e-mail ถึงเจ้าของ blog

Friends' blogs
[Add rajasit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.