bloggang.com mainmenu search
การรับประทานผักสดมีประโยชน์ต่อร่างกาย วันนี้มีวิธีเลือกซื้อผักสดไว้รับประทานมาบอกกัน...

ผักสด เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ เป็นอาหารที่ให้ วิตามิน และเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการรักษาสมดุล ของร่างกาย ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโต มีระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่ดี

อย่างไรก็ตาม ผักสดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าหากผักสดมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่เป็นอันตราย การเลือกซื้อผักสด
1. ควรเลือกซื้อผักสดที่สะอาด ไม่มีคราบดิน หรือคราบขาวของสารพิษกำจัดศัตรู พืช หรือเชื้อราตามใบ ซอกใบ หรือก้านผัก

2. เลือกซื้อผักสดที่มีรูพรุน เป็นรอยกัดแทะของหนอนแมลงอยู่บ้าง ไม่ควรเลือก ซื้อผักที่มีใบสวยงาม เพราะถ้าหากว่าหนอนกัด เจาะผักได้ แสดงว่า มีสารพิษ กำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายมาก

3. เลือกซื้อผักสดอนามัย หรือผักกางมุ้ง ตามโครงการพิเศษของกรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถ้าจะเลือกซื้อผักสดครั้งหน้า อย่าลืมเลือกซื้ออย่างถูกวิธี จะได้มีผักสดที่ปลอดภัยไว้รับประทาน.//www.ezythaicooking.com/food_and_drink_information/how_to_choose_fresh_vegetables.html
Create Date :31 สิงหาคม 2554 Last Update :31 สิงหาคม 2554 10:14:06 น. Counter : Pageviews. Comments :3