ในหลวงในรอยธรรม"ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาเป็นสัจจะที่แข็งแรง ไม่มีสิ่งใดที่ทำลายได้
แต่คนที่ลุ่มหลงในวัฒนธรรมอย่างอื่นอาจลืมธรรมะเสียได้ชั่วครั้งชั่วคราว
จึงเป็นเรื่องที่ควรระวัง"

พระราชปุจฉา
ทำไมจึงเรียกพระองค์ว่า "พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระพรหมุนีถวายวิสัชนา
ทางธรรมะเรียกว่า สมมติ ซ้อนสมมติ สัจจะซ้อนสัจจะ
ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นสมมติอย่างหนึ่ง เรียกว่า สมมติเทพ
ความเป็นภิกษุก็เป็นสมมติอย่างหนึ่งซ้อนขึ้นในสมมติเทพ
ในการเช่นนี้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับสมมตินั้นๆ
เช่น เมื่อได้รับสมมติเป็นพระภิกษุแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามสิกขาบทของพระภิกษุโดยเคร่งครัด
จักปฏิบัติแต่หน้าที่ของสมมติเทพอย่างเดียวไม่ได้
แต่ถ้าหน้าที่ของสมมติเทพไม่ขัดกับสิกขาบทวินัยก็อาศัยได้...หน้า ๑๖๐
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

" ... แต่บางคนก็อาจกำลังคิดอยู่ด้วยว่า ถ้าเราทำดีแล้วคนอื่นเขาไม่ทำด้วย จะมิเสียแรงเปล่าหรือ ความรู้ ความตั้งใจ ความอุตสาหะพากเพียรของเราทั้งหมดจะมีประโยชน์อันใด ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนทำความเข้าใจเสียใหม่ให้ชัดแจ้งตั้งแต่ต้นนี้ว่า การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำมากเข้า นานเข้า ยั่งยืนเข้า ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที คนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่าง หลักประกันสำคัญในการทำดีจึงอยู่ที่ว่า แต่ละคนต้องทำใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ทราบอยู่มากเกินไปจนเกิดความท้อถอย เมื่อใจมั่นคงแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสำหรับตัว ตามที่พิจารณาเห็นดีด้วยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว แล้วมุ่งหน้าปฏิบัติดำเนินไปให้เต็มกำลังจนบรรลุผลสำเร็จ ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น และจะเอาชนะความเสื่อมทรามต่าง ๆ ได้ไม่นานเกินรอ ... "

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
" ... ความจริงปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของยาก แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น แต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจ เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม มีความอยากแล้ว ก็หมายความว่าเรายินดี เราอยากที่จะปฏิบัติ ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา เริ่มสนใจก็เริ่มทำได้แล้ว เพราะว่าถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติ ขี้เกียจปฏิบัติ หรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติก็ย่อมไม่ได้ปฏิบัติ เมื่อไม่ได้ปฏิบัติแล้วความมืดก็ครอบคลุมเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟ แต่ถ้าเราอยากขึ้นมาและเห็นว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น ..."

พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
" ... มีข้อสังเกตว่าทั่วโลก เราเปิดวิทยุก็ตาม โทรทัศน์ก็ตาม เราก็จะเห็นทุกวันว่าเขามีการฆ่ากัน เขามีการทำลายกัน ไม่มีวันที่เว้นที่จะไม่มีความเดือดร้อนอย่างรุนแรง มิใช่ภัยธรรมชาติเท่านั้นเอง แต่ภัยจากสงคราม ภัยจากความเบียดเบียนกัน ทุกวันไม่มีเว้น แต่ว่าในประเทศไทย ก็ยังคงสงบตามสมควร ขอให้ทุกคนช่วยกัน อย่าเบียดเบียนกัน ก็จะทำให้เรายังคงรักษาความสงบได้ จะเรียกว่าตามอัตภาพของเรา คือ ประเทศไทยเราอาจจะไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราทำเป็นประเทศที่สงบ ประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้ แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลก ในข้อนี้จะดีก่วาผู้อื่น จะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลก ถ้าเรามีความสงบ แล้วมีความสบาย ความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้ ..."หนังสือในหลวงในรอยธรรม
เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีCreate Date : 05 ธันวาคม 2550
Last Update : 19 มิถุนายน 2552 22:39:56 น.
Counter : 2064 Pageviews.

26 comments
: วันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจ : กะว่าก๋า
(15 ก.ย. 2563 13:10:08 น.)
:: กะก๋าแนะนำหนังสือ - ทะเลสาบน้ำตา :: กะว่าก๋า
(10 ก.ย. 2563 05:43:53 น.)
ถ้ำสุวรรณโณ พัทลุง Turtle Came to See Me
(10 ก.ย. 2563 04:24:15 น.)
: สายฝนสาดท่ามกลางแดดร้อน ตอนที่ 10 : กะว่าก๋า
(4 ก.ย. 2563 06:40:19 น.)
  
สาธุ ขออนุโมทนา

สวยมากๆ เหลืองเข้มข้น ดูหนักแน่น มั่นคง และ สาระยอดเยี่ยม

ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่แบ่งปัน และปฏิสัมพันธ์
โดย: ป่ามืด วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:10:30:48 น.
  

สุขสันต์วันพ่อ

เป็นสองมือ อุ้มชู เลี้ยงดูลูก เป็นสายใย พันผูก คอยห่วงหา

เป็นอ้อมกอด อบอุ่น ค้ำจุนมา เป็นสายตา ห่วงใย ใคร่อาทร

ยามเจ็บไข้ เฝ้าดูแล ด้วยชีวิต ยามพลั้งผิด ท่านอบรม คอยบ่มสอน

ยามเหนื่อยหน่ายกำลังใจไม่สั่นคลอน ยามใดใด ยังอาทร ไม่เปลี่ยนแปร

ด้วยความรัก ของพ่อ ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหัวใจ สะอาดใส เป็นแน่แท้

ด้วยชีวิต เพื่อลูก .. เฝ้าดูแล ด้วยสองมือ ไม่ผันแปร เป็นอื่นใด


โดย: หน่อยอิง วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:10:38:23 น.
  
อนุโมทนาด้วยค่ะ เป็นอีกเรื่องดีๆที่มีให้อ่านวันพ่อเลยนะคะ
โดย: ลูกแม่ดอกบัว วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:10:43:27 น.
  
รูปสวยจัง
โดย: vintage วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:10:51:09 น.
  
สาธุ
โดย: โสมรัศมี วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:12:18:16 น.
  
น้องแขขา...วันนี้บีจีดูดีจังเลยค่ะ
ดูสวยจังเรียบง่ายแต่อบอุ่นนะ

วันนี้วันดีมีความสุขนะค่ะ

โดย: cattleya.. (catt.&.cattleya.. ) วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:13:47:42 น.
  
สุขสันต์วันพ่อค่ะน้องรีเบล คิดถึงนะค่ะ
ไม่ได้เข้ามาทักทายนานเลยลืมกันหรือยังค่ะ...ว่างเมื่อไรเข้ามาคุยกันบ้างน๊า
โดย: มดทิพย์ วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:16:42:38 น.
  
อนุโมทนาด้วยคน
โดย: juriojung วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:17:14:58 น.
  
ขอ สาธุ ด้วยคน
โดย: auuddy IP: 61.19.48.2 วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:17:26:16 น.
  
ขอบคุณสำหรับพระบรมราโชวาทดีๆ ค่ะคุณแข วิคก็เชื่อเสมอว่าต้องไม่ท้อในการทำความดี มันอาจจะไม่มีใครเห็น แต่ตัวเราเองเห็นนี่คะ
บีจีวันนี้สวยจังค่ะ
โดย: the Vicky วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:18:04:44 น.
  
สาธุ สาธุ


สวัสดีค๊าน้องแข สบายดีมั้ยคะ

คิดถึงน้องเสมอนะคะ

รักษาสุขภาพนะคะ

วันนี้ทำอะไรบ้างคะ
โดย: yadegari วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:18:45:15 น.
  
โดย: ยอพระกลิ่น วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:19:54:20 น.
  
หวัดดีค่ะ ขอบคุณที่นำสิ่งดี ๆ มาแบ่งปันกันนะคะ
สุขสันต์วันพ่อค่ะ
โดย: PS-pani วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:4:38:39 น.
  
พวกเราเป็นลูกของพ่อ
เกิดบนแผ่นดินของพ่อ

=)
โดย: hunjang วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:7:40:11 น.
  
อ่านตรงนี้แล้วมันจุก ...


" ภัยจากสงคราม ภัยจากความเบียดเบียนกัน ทุกวันไม่มีเว้น แต่ว่าในประเทศไทย ก็ยังคงสงบตามสมควร ขอให้ทุกคนช่วยกัน อย่าเบียดเบียนกัน ก็จะทำให้เรายังคงรักษาความสงบได้ จะเรียกว่าตามอัตภาพของเรา "


อยากให้บ้านเรามีความสงบสุขสักที พ่อเจ็บปวดมานานอยากให้ท่านได้พักผ่อน มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา ... ไม่อยากให้เจอเรื่องร้ายๆ เลย
โดย: JewNid วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:10:47:10 น.
  
สาธุ
โดย: prncess วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:10:50:28 น.
  
โดย: err_or วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:12:26:03 น.
  

u'll never walk alone...
โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:16:48:20 น.
  
ชอบภาพและเนื้อหาจ้ะน้องตัวโต

สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทนาบุญนะจ้ะ...
โดย: พี่ตัวเล็ก IP: 81.252.155.254 วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:19:31:02 น.
  


ครับผมน้องแข...แหม๋ทำบล็อคเข้ากับบรรยากาศ
แห่งวันพ่อเลยนะครับ
สีสันสดใสและสวยงาม
เพิ่งรู้ว่าสีเหลืองสวยงามไม่แพ้สีฟ้า
555 หลงงมงายอยู่แต่สีฟ้า

มีความสุขในช่วงแห่งวันพ่อเช่นเดียวกันนะครับ

โดย: *** IP: 58.9.43.100 วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:22:22:09 น.
  
โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:23:01:29 น.
  
ดวงแข ส่ง tag ด้วยนะงับ
//patji-already.spaces.live.com/

โดย: พัดค่ะ ^^ IP: 203.155.181.188 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:10:12:35 น.
  
เป็นไงบ้างน้องแข ....... วันนี้ เหลืองเลยนะครับ เรื่องทำความดีนี่ มันยากนะ คนเรามีแนวโน้มจะทำสิ่งไม่ดีเสมอ พี่ว่า จะพัฒนาระบบให้แข็งแกร่งอย่างไร น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับ

ปล. จะปีใหม่แล้ว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับ ท่านน้อง
โดย: POL_US วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:1:08:19 น.
  
ทรงพระเจริญ
บีจีสีสันสวยจัดจ้านดีจังเลยอ่ะนะ
โดย: สะเทื้อน วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:16:40:11 น.
  


ขอบคุณสำหรับสาระและกำลังใจค่ะ

โดย: keyzer วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:23:05:38 น.
  แรม 15 ค่ำเดือน 12..ตรงวันพระ
คืนนี้ท้องฟ้ามืดมิด หาใช่จิตต้องมืดมนต์เสมอ

ชีวิตคือการแก้ปัญหา คนใดแก้ปัญหาเก่ง แก้ปัญหาเป็น
คนนั้นก็จะดำเนินชีวิตได้ดี

คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
ยังไม่พอ ต้องสื่อสารเป็นด้วย..
คือการพูดเป็น ดังคำโบราณกล่าวไว้ว่า
ปากเป็นเอก เลขเป็นโทร หนังสือเป็นตรี

************

ในพระนี้มีบุญเป็นให้จิตระลึกและนำเยือนมิตรเสมอ
อนุโมทนา...ค่ะดูสงบดีจังเลยค่ะน้องแข
ขอให้มีความสุขนะค่ะ

โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 9 ธันวาคม 2550 เวลา:18:03:56 น.

Sleepwalker.BlogGang.com

rebel
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด