หัวใจแห่งการปฏิบัติสมาธิ (คำสั่งสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี)
หัวใจแห่งการปฏิบัติสมาธิ..
ประการแรก คือ ศีล ที่จะต้องปฏิบัติ เมื่อเจ้ารักษาศีลให้ได้ครบ ไม่ด่างพร้อย ไม่ทะลุ ไม่ขาดวิ่นแล้ว การกระทำสมาธิย่อมสำเร็จโดยเร็ว ศีลที่จะให้เจ้าปฏิบัติในขั้นแรกก็มีเพียง ๕ ประการเท่านั้น ถ้าเจ้าสามารถรักษาศีลทั้ง ๕ ให้บริสุทธิ์คงอยู่เสมอไป แล้วการทำสมาธิของเจ้าก็ไม่เป็นเรื่องยากเย็นอะไร ข้อสำคัญเจ้าจึงจำไว้ว่า การที่เจ้ารักษาศีลนั้น เจ้าจะมีวิธีกระทำการละเว้น ไม่ปฏิบัติในทางที่ผิดศีล และประพฤติปฏิบัติที่จะรักษาศีล ด้วยเหตุ๓ประการ เจ้าพึงกำหนดจดจำไว้ให้ดี

๑. เจตนาวิรัติ ได้แก่ การตั้งเจตนาที่จะละเว้นการกระทำอันเป็นการผิดศีลของตัวเจ้าเองโดยไม่ต้องไปกล่าวคำให้ผู้อื่นฟัง คือหมายความว่า โดยไม่ต้องมีการสมาทานศีลนั้น ให้เจ้าตั้งจิตเจตนาภายในของเจ้าอย่างมั่นคง เจ้าจะรักษาศีล๕นี้ไว้ให้บริสุทธิ์ อย่างน้อยก็พึงกระทำในสิ่งที่เพียรที่ได้ตั้งใจ หรือมิได้เจตนา

๒. สมาทานวิรัติ หมายความว่า การที่เจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ด้วยวิธีที่เจ้ากล่าวคำขอศีลจากพระภิกษุ เป็นต้น การขอศีลจากพระภิกษุนั้น เมื่อได้รับศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระภิกษุสงฆ์จะอนุโมทนาศีล และให้พรแก่เจ้า เจ้าจงรับทั้งศีลและพรนั้น มิใช่ตั้งใจรับแต่พร แต่ศีลนั้นปล่อยไป หาประโยชน์อันใดมิได้ เมื่อเจ้าสมาทานศีลนั้นแล้ว ก็พึงประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้กล่าวปฏิญาณว่าเจ้าจะรักษาศีลนั้นให้บริสุทธิ์

๓. สมุทเฉทวิรัติ คือ การละเว้นโดยสิ้นเชิง มิให้มีสิ่งใดเหลืออยู่อีก เป็นการกระทำขั้นสูงสุด พยายามที่จะกระทำจิตและกายวาจาให้บริสุทธิ์อย่างสูง


ศีลเป็นสิ่งที่รักษากาย วาจาให้เป็นปกติอยู่ อันเมื่อกายวาจาเป็นปกติแล้ว จิตย่อมเข้าสู่ความสงบเป็นปกติด้วย กิเลสที่พอกพูนอยู่ในดวงจิตก็ดี อาสวะ คือเครื่องดองอันดวงจิตได้ตกลงไปหมักอยู่ก็ดี ย่อมจะลดน้อยถอยลง และเสื่อมสูญไป ทำให้ดวงจิตผ่องใสปราศจากธุลีเศร้าหมอง เป็นจิตที่มีความรุ่งโรจน์ เป็นจิตที่มีการอบรมเนืองๆจากศีลนี้ การประพฤติปฏิบัติ ด้วยการตั้งจิตเจตนาที่จะละเว้นการปฏิบัติในทางที่ผิดศีล ทั้ง๓ประการที่กล่าวนี้ หากเกิดแก่ผู้ใด ผู้นั้นย่อมจักได้สมความมุ่งมาดปรารถนา ดังที่มีคำอนุโมทนาและอวยพรว่า “อิมานิ ปัญจ สิกขาปทานิ สีเลน สุคติง ยันติ สีเลน โภคสัมปทา สีเลน นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลีง วิโสธเย” แปลว่า อันศีลทั้งหลายที่ยึดถือ และรักษาไว้นี้ ศีลย่อมจักรักษาผู้มีศีลให้มีความสุข ศีลย่อมจักอำนวยให้ผู้มีศีลประสบซึ่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ ศีลย่อมจักทำให้ผู้มีศีลให้นำจิตเข้าสู่ที่อันสงบสุข คือนิพพาน ได้ดังนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ทำตนให้เป็นผู้มีศีลไว้เถิดดังนี้ เป็นต้น

ศีลย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะทำจิตให้เกิดสมาธิ ถ้าจิตปราศจากศีลแล้ว สมาธิจักไม่มีหวังจะเกิดได้แน่

ประการที่สอง นอกจากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วยังจะต้องประกอบไปด้วยพรหมวิหาร ๔ มีการแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้กระทำมาแล้วด้วยดีไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นทั้งหลาย ไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์ที่มี ๒เท้า ๔เท้า มากเท้า หรือปราศจากเท้า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ไปในน้ำ บนบก ไปในอากาศ หรือไปได้ทั้ง ๒ทาง ๓ทาง ดังนี้เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใกล้เรา หรืออยู่ที่ไกล ไม่ว่าที่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นดังนี้ ควรจักแผ่ไปให้ทั่ว เรียกว่า เป็นอัปมัญญา หมายความว่า การแผ่ไปทั่วในหมู่สัตว์ไม่มีละเว้น

ด้วยเหตุนี้จึงจะถือได้ว่า การปฏิบัติในทางที่จะประพฤติซึ่งพรหมวิหารธรรมนั้น เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะกระทำดวงจิตให้เป็นสมาธิได้โดยแน่นอน เรื่องเพียงเท่าที่กล่าวมานี้ การกระทำสมาธิก็ไม่มีอุปสรรคอันใด........


คัดย่อ จากหนังสือ คำสั่งสอนอบรมของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)Create Date : 04 สิงหาคม 2551
Last Update : 4 สิงหาคม 2551 16:09:52 น.
Counter : 1941 Pageviews.

18 comments
บทความ กะว่าก๋า
(15 ม.ค. 2565 06:53:08 น.)
14 มค 65 หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย mcayenne94
(14 ม.ค. 2565 10:48:04 น.)
แก้ไขให้ถูก ปัญญา Dh
(20 ม.ค. 2565 10:44:52 น.)
ทำบุญตักบาตร ภาษาอังกฤษ จีน พรหมสิทธิ์
(7 ม.ค. 2565 00:01:26 น.)
  
ถูกต้อง วิรัติศีลแต่ละอย่าง อยู่ที่ความพร้อมของตัวเรา

ศีล สมาธิ ปัญญา ตามสเตป

ขอบคุณที่นำธรรมมาฝาก จ๊ะ
โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:17:59:24 น.
  
ถูกใจมาก..............

แค่อ่านบรรทัดแรก ก็เอาหัวไม่รอดแล้ว.....ศีล *-*
โดย: hs_olj วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:18:04:29 น.
  
ดีจังเลยครับ ได้อ่านคำสอนของสมเด็จโตฯ

เมื่อก่อนมีโอกาสได้ไปนั่งสมาธิที่วัดอินทร์เสมอๆ แต่พอโตก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ

ขอบคุณมากครับที่นำมาฝาก
โดย: ตั้งสติ วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:18:51:56 น.
  
หลายคนรู้มาก แต่ทำได้น้อย
แต่บางคนรู้น้อยแต่ทำได้มาก (ทำดี)

แค่ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส
ดูเหมือนจะง่าย แต่ไม่ง่ายเลย
เอาแค่อย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและตัวเองให้ได้ก่อน
อย่างอื่นจะค่อยๆตามมา อย่าใจร้อน
โดย: นกหรรษา วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:21:27:04 น.
  


Comment Hi5 Glitter


เมื่อวานเน็ตล่มจ้า ขออภัยมิได้มาเยือน
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันนะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:8:17:21 น.
  
สาธุค่ะ
ขอบคุณที่นำบทความดีๆ มาฝากกันค่ะ
โดย: เนระพูสี วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:9:21:40 น.
  
เห็นด้วย ศีลสำคัญกว่าสมาธิ
เพราะศีลเป็นตัวกำหนดการกระทำให้เราทำดี
แต่สมาธิอาจจะเป็นไปเพื่อการทำดีหรือทำชั่วก็ได้
โดย: pumpond วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:13:35:59 น.
  
สาธุ... ขอบคุณมาก ๆ ค่ะกับคำสอนสมเด็จโต
..ยิ้มกว้าง ๆ..
โดย: ปลิวตามลม วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:22:43:23 น.
  
สวัสดีวันที่ 6 ค่ะ
(แล้วเลข 6 นี่สำคัญตรงไหนเนี่ย ..เหงื่อตก..)

อย่าลืมทานข้าวกลางวันนะคะ เดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะ
..ยิ้ม ยิ้ม..
โดย: ปลิวตามลม วันที่: 6 สิงหาคม 2551 เวลา:11:23:07 น.
  
เป็นคำสอนที่ดีมากเลยค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายด้วยค่ะ
โดย: ลาบปลา วันที่: 6 สิงหาคม 2551 เวลา:18:42:04 น.
  
ขอบคุณที่และไปเม้นท์นะคะ และขอ add เป็นเพื่อนไว้ด้วย เพราะชอบข้อความดีๆ ที่บ้านนี้มั่กๆ เลย

การรักษาศีล 5 สามารถปฏิบัติได้ทุกวันนะคะ เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ การดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างปรกติและเป็นสุข..
โดย: bongboeaw วันที่: 6 สิงหาคม 2551 เวลา:23:08:10 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันด้วยคำหวานๆ นะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:8:28:36 น.
  
แวะมารับสิ่งดีๆค่ะ
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ
โดย: นู๋กุลจัง วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:12:55:10 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะเอาดอกไม้หวานๆ มาฝากค่ะ
โดย: คุณน้ำตาล วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:16:57:39 น.
  
กำลังพยายามอยู่ค่ะ โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ขอบคุณค่ะ
โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 8 สิงหาคม 2551 เวลา:4:10:26 น.
  
สุขสันต์วันศุกร์ค่ะ

วันแม่คุณ VICT จะให้คุณแม่พาไปเที่ยวไหน เอ๊ย!
จะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนคะ ฮิ ๆ ๆ

..ยิ้มแย้ม..
โดย: ปลิวตามลม วันที่: 8 สิงหาคม 2551 เวลา:7:46:55 น.
  
ดีจังที่ได้อ่าน
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก
ตอนนี้กำลังพยายามทำความ
เข้าใจกับคำแปลของบทสวดค่ะ
มันยากจัง สำหรับbowkavi คงต้อง
ให้เวลามาก ๆ นาน ๆ คงจะดีขึ้น

ขอบคุณมากนะคะ
โดย: bowkavi วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:20:11:59 น.
  
บายยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
- -*
โดย: จากหอแต๋วแตก(แต๋วเองฮะ) IP: 113.53.209.63 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:13:42:10 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Dhamma-poem.BlogGang.com

VICT
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด