... กายกับจิต ...

ทางกายนั้น ถ้ายืนอยู่นิ่งๆ
ก็เหมือนตัวคุณจะอยู่จุดเดิมได้จนกว่ากายจะแตกดับ
แต่ทางจิตแล้ว ถ้าไม่ก้าวหน้าคือคุณกำลังถอยหลังครับ
นั่นเพราะอะไร ?
พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำ
ถ้าคุณไม่ " ออกแรง " ทวนกระแสให้ขึ้นสูง
ปล่อยไว้เฉยๆจิตก็จะไหลลงต่ำไปเอง
อันนี้จริงหรือไม่จริงก็ขอให้ทบทวนดู
วันไหนนอนงอมืองอเท้าชนิดลืมโลกอยู่บนเตียง
ยิ่งนานใจจะมีลักษณะสดใสขึ้นหรือหม่นมัวลงเรื่อยๆ ?

การประมาทเฉื่อยเฉย
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนกับเวลาที่ผ่านไป
พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบเทียบกับคนที่มีไฟไหม้ศีรษะ
แล้วไม่ขวนขวายพยายามหาทางดับ
ในที่สุดก็ดับไม่ทัน ต้องโดนไฟไหม้หัวไปตามระเบียบ

เราเจริญสติเพื่อบรรลุมรรคผลอย่างถูกต้อง
มรรคผลนิพพานจึงเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของการเจริญสติ
และเพื่อการนี้ พระพุทธเจ้าประทานวิธีสำรวจความเข้าใกล้มรรคผล
โดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่า "โพชฌงค์ ๗"
กล่าวคือองค์ประกอบ ๗ ประการที่มีครบถ้วนอิ่มตัวบริบูรณ์เมื่อใด
มรรคผลก็บังเกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อทราบชัดว่าจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๗ แล้วมรรคผลจึงบังเกิด
พระพุทธเจ้าก็ตรัสแนะให้สำรวจเป็นข้อๆ
ว่าเรากำลังมีคุณสมบัติหรือขาดสมบัติข้อใดในขณะหนึ่งๆ ไล่ไปตามลำดับ

หนึ่ง คือสำรวจตนเองว่ามีสติอยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หาทางทำให้มันมีเสีย

สอง คือสำรวจตนเองว่าสติที่มีนั้นเป็นไปเพื่อพิจารณาธรรมหรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หาทางทำให้มันมีเสีย

สาม คือสำรวจตนเองว่ามีความเพียร ไม่ย่อหย่อนขาดตอนอยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หาทางทำให้มันมีเสีย

สี่ คือสำรวจตนเองว่ามีความอิ่มใจอยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หาทางทำให้มันมีเสีย

ห้า คือสำรวจตนเองว่ามีความสงบกายสงบใจอยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หาทางทำให้มันมีเสีย

หก คือมีความตั้งมั่นแห่งจิตอยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หาทางทำให้มันมีเสีย

เจ็ด คือสำรวจตนเองว่ามีความเป็นกลางวางเฉยอยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หาทางทำให้มันมีเสียจะเห็นว่าองค์ประกอบข้อต่อๆมาเป็นเครื่องชี้เลย
ว่าองค์ประกอบข้อก่อนๆมีอยู่อย่างถูกต้องหรือผิดพลาด
เช่น ถ้ามีสติ มีการพิจารณาธรรม มีความเพียรต่อเนื่อง
แต่ไม่อิ่มใจ ไม่ชุ่มชื่น ไม่สงบระงับ
แต่กลับแห้งแล้งหรือเคร่งเครียดขึ้นทุกที
อย่างนี้แสดงว่ามาผิดทางแล้ว ถอยหลังแล้ว ไม่ใช่คืบหน้า

โดยใจความสรุปคือถ้าพบว่า
ตนเองมีทีท่าจะย่ำอยู่กับที่
ก็ให้สำรวจดูว่าเพราะขาดโพชฌงค์ข้อไหน
พอพบแล้วก็ทำให้มีขึ้นมาเสีย

ถ้าคุณมีสติ ก็ย่อมมีกำลังในการพิจารณากายใจในบัดนั้น
ถ้าคุณพิจารณาธรรมอยู่ด้วยสติที่เพียงพอ
ก็ย่อมมีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นดูกายดูใจไปเรื่อยๆ
ถ้าคุณรู้สึกว่ามีกำลังมากพอจะเห็นกายใจอย่างต่อเนื่องสบายๆ
ก็ย่อมบังเกิดความอิ่มใจ เชื่อมั่นว่าตนเองทำได้ ทำดี ทำถูก
ถ้าคุณอิ่มใจเพียงพักเดียว
ก็ย่อมบังเกิดความสงบระงับไม่กวัดแกว่งทั้งกายใจ
เมื่อคุณสงบกายสงบใจนานพอ
ก็ย่อมบังเกิดความตั้งมั่นแห่งจิต เหมือนหินผาไม่หวั่นไหว
เมื่อคุณตั้งมั่นเหมือนหินผาอยู่
ก็ย่อมบังเกิดความเป็นกลางวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย
นี่คือเส้นทางของ " ความเจริญ " แห่งสติอย่างไม่ต้องสงสัย


อย่างไรก็ตาม การก้าวหน้าทางจิตไม่ใช่มีแต่ขึ้นกับขึ้น
คุณจะพบว่าถึงแม้ทำความก้าวหน้าได้ ๗ ก้าว
จังหวะเหมาะหน่อยก็อาจถอยหลังได้อีกก้าวหรือสองก้าว
ไม่ว่าจะถอยมากหรือถอยน้อยก็ตามที
สำคัญคือ ทุกทีที่ถอย
ถ้าสำรวจว่าถอยมาอยู่ตรงไหน ระหว่าง
ขาดสติ ขาดการพิจารณา ขาดความเพียร
ขาดความอิ่มใจ ขาดความระงับกายใจ
ขาดความตั้งมั่น และขาดความเป็นกลางวางเฉย
ก็ให้รู้เท่าทัน และทำตามวิธีที่ถูกเพื่อให้มีขึ้นมา
เช่น ถ้ายิ่งเพียรยิ่งแห้งแล้ง
ก็ควรสังเกตว่าเพียรท่าไหนอย่างไรจึงชุ่มชื่นขึ้น เป็นต้น

สิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานไว้
เป็นหลักในการเพิ่มความคืบหน้า
และลดโอกาสถอยหลัง
ก็คือการทำอานาปานสติ
หรืออาศัยลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติ
โดยตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าทำอานาปานสติเป็นแล้ว
ก็สามารถสำรวจความคืบหน้าคืบหลัง
ได้ระหว่างการเจริญสติรู้ลมหายใจนั่นเอง

ปัจจุบันอานาปานสติถูกนำมาปนเปกับการทำสมาธิทั่วไป
๙๙% หรือยิ่งกว่านั้นสำคัญผิด
คิดว่าแค่รู้ลมหายใจ เพ่งลมหายใจอยู่
ก็นับเป็นอานาปานสติแล้ว
แท้ที่จริงอานาปานสติต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้อง
คือต้องเข้าใจให้ชัดเสียก่อนว่าเราจะรู้ไปเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยง
ทั้งของตัวลมหายใจเอง ทั้งของความรู้สึกที่จะเกิดขึ้น
กับทั้งสภาวะทางใจที่จะปรากฏตามมาเป็นลำดับ


ดังตฤณ
.......................................
" เขียนการ์ด ใบใหญ่ ใส่ท้องฟ้า

เอาดารา มาเรียงร้อย ถ้อยอักษร

หยิบจันทรา มาแต้ม แซมคำกลอน

ขอให้มีสุข สโมสร ตลอดไป "

ขอให้เพื่อนๆ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสดใสหัวใจเบิกบาน สงบและร่มเย็นและเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ เส้นทางเดินสายใด ก็ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน
เท่าเส้นทางเดินสายธรรมนะคะ
โชคดีและมีแต่ความสุขมากๆ ตลอดปีและตลอดไปค่ะ
สวัสดีปีใหม่นะคะCreate Date : 01 มกราคม 2553
Last Update : 1 มกราคม 2553 10:59:24 น.
Counter : 1015 Pageviews.

3 comments
  


...

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณทิวา
เข้ามาแล้วได้ข้อคิดดีๆ อีกแล้วค่ะ
โดย: MicroMirror วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:23:25:16 น.
  
แวะมาทักทายค่ะคุณทิวา
ขอนำเอาสิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วยค่ะ
มีความสุขมากๆค่ะ
โดย: pranfun วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:20:30:21 น.
  
แวะมาทักทายในวันหยุดจ้า
โดย: หน่อยอิง วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:11:17:24 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ทิวาจรดราตรี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ธรรมเป็นโอสถ ... แก้ทุกข์ทางใจ

" สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ
สิ่งนั้นย่อมดับได้
สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื่องต้น
ตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุด "
มกราคม 2553

 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1 มกราคม 2553