ลูกสาว ชาวไร่
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2556
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
13 สิงหาคม 2556
 
All Blogs
 
รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ “พระกฐินพระราชทาน” ประจำปี พ.ศ. 2556

กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2556 สามารถร่วมบุญได้ดังนี้

1. กฐินพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 006-1-43898-7
ชื่อบัญชี : เงินกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์, โทรสารหมายเลข 0-2281-0212
หนังสือเวียน - กฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2556


2. กฐินพระราชทาน กรมการจัดหางาน
ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงแรงงาน
เลขที่บัญชี : 383-1-04524-0
ชื่อบัญชี : เงินกฐินกรมการจัดหางาน
โทรสารหมายเลข 0-2248-6835, 0-2248-6839
//115.31.137.49/sk/Documents/katin.pdf


3. กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่บัญชี : 059-1-31886-5
ชื่อบัญชี : กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์หมายเลข 0-2281-9264 โทรสาร 0-2281-1753
หนังสือเวียน - การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556


4. กฐินพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
ณ วัดใหญ่อินทาราม ตำบลบางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.09 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
เลขที่บัญชี : 157-0-11071-9
ชื่อบัญชี : กฐินพระราชทาน
โทรศัพท์หมายเลข 0 2422 8890 - 3 โทรสาร 0 2422 8891 , 0 2422 8886
INFOMA:VIEW


5. กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ณ วัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น.
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 040-252-7732
ชื่อบัญชี : กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 944-001-3408
ชื่อบัญชี : กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์หมายเลข 0 2727 3497, 0 2727 3391 - 5 โทรสาร 0 2375 8798
::NIDA news :: - ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556


6. กฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ วัดคูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
บัญชีเลขที่ : 006-0-14414-9
ชื่อบัญชี : กฐินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 56
โทรศัพท์หมายเลข 0 2628 5240 – 59 ต่อ 2205, 2216 โทรสาร 0 2628 5751, 0 2282 0889
//water.rid.go.th/hydhome/ma/pictures/s5/122.pdf


7. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ณ วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 059-0-22844-7
ชื่อบัญชี : กฐินพระราชทาน สพฐ.
//www.ret2.go.th/ict/%E0%B8%94%...72556_0000.pdf


8. กฐินพระราชทาน กรมชลประทาน
ณ วัดคูหาสวรรค์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ : 012-0-11616-2
ชื่อบัญชี : เงินบริจาคเพื่อการกุศลกรมชลประทาน
โทรศัพท์, โทรสาร 0 2241 0251 , 0 2241 4806
//water.rid.go.th/hydhome/ma/pictures/s5/180.pdf


9. กฐินพระราชทาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณ วัดสัตตนารถปริวัตร (พระอารามหลวง) ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 088-216428-2
ชื่อบัญชี : กฐินพระราชทาน สจล.
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 693-0-03315-4
ชื่อบัญชี : กฐินพระราชทาน สจล.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัศดุ โทร. 0 2329 8124
ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2329 8000 ต่อ 3177, 3172
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


10. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ณ พระอารามหลวง วัดบึงพระลานชัย (ธ) ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 059-0-17626-9
ชื่อบัญชี : เงินบริจาคสมทบกฐิน สำนักงาน สกสค.
//utdotep.com/prakast_katinKing.pdf

ที่มา: //board.palungjit.org/f104/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E2%80%9C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E2%80%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2556-a-505962.html
Create Date : 13 สิงหาคม 2556
Last Update : 13 สิงหาคม 2556 18:43:03 น. 0 comments
Counter : 929 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Melove_253
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add Melove_253's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.