ทางสีขาว

วันนี้...นั่งมองรอบๆตัว โต๊ะทำงาน กองเอกสารท่วมหัว แก้วกาแฟ คอมพิวเตอร์ และอีกหลายอย่าง ด้วยความสงสัยว่า ฉันกำลังทำอะไร และต้องการสิ่งใด...อาจจะเป็นเวลาที่รู้สึกสับสน ไม่เข้าใจแม้กระทั่งตัวเอง...ความสุขของฉันอยู่ที่ ณ. หนใด ต้องการ ไขว่คว้าสิ่งใดกัน.. งานทำดี-ดี
เงินเดือนสวยหรู หรือชีวิตที่แสนสบาย..ตั้งคำถามมากมายในสมอง แต่ที่จริงแล้ว ฉันต้องการแค่ความมั่นใจ.......และศรัทธา เพื่อก้าวสู่สิ่งที่มุ่งหวัง...ถึงแม้มันเป็นภาพที่เลือนลางแต่ก็พร้อมจะก้าวไป...เพื่อพบเจอสิ่งที่สวยงาม
และอาจจะดีกว่า...ฉันพร้อมแล้วที่จะโบยบินสู่โลกที่กว้างใหญ่ใบนี้... ด้วยเชื่อมั่นว่าสักวันต้องพบความฝัน....
และสิ่งที่เป็นตัวฉันจริงๆ..


Create Date : 05 กรกฎาคม 2549
Last Update : 5 กรกฎาคม 2549 17:26:45 น. 23 comments
Counter : 315 Pageviews.

 
ใช่ครับ.
โลกไม่ทิ้งคนที่เชื่อมั่น
และศรัทธาในชีวิต


โดย: pu_chiangdao วันที่: 5 กรกฎาคม 2549 เวลา:21:39:40 น.  

 
งั้นก็ลองมองอะไรๆที่มันสบายตาหน่อยนะครับโดย: ตากล้อง IP: 61.47.106.32 วันที่: 6 กรกฎาคม 2549 เวลา:9:06:27 น.  

 
มาเยี่ยมจ้ะ


โดย: แปรเปลี่ยน กำลังจะเปลี่ยนแปลง IP: 203.150.46.99 วันที่: 6 กรกฎาคม 2549 เวลา:12:53:18 น.  

 
ชอบรูปสะพานจังเลยค่ะพี่นิจ...
...........................................................................
คิดถึงจังเลย พี่แอ๋ว ...


โดย: บุหงายาวี วันที่: 6 กรกฎาคม 2549 เวลา:15:27:03 น.  

 


บทเพลงเพื่อชีวิต
ภูเล
PUB & RESTAURANT
บทเพลงนี้มีตำนาน
รามคำแหง 39 ( วัดเทพลีลา )
ข้างร้าน ข้าวต้ม นายหลอ ( คาราบาว )
( ติด ชบา หมูกะทะ ) เปิด 18.00 - 02.00 น.
รับจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

ประกาศจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. การแต่งกาย
บริษัทขอแนะนำพนักงานทุกท่านว่า
ท่านควรแต่งกายให้เหมาะสมกับฐานเงินเดือนของท่าน เพราะถ้าทาง
บริษัท เห็นว่าท่านใส่รองเท้า PRADA ราคา 30,000 บาท และถือกระเป๋า
GUCCI ราคา 40,000 บาท มาทำงานแล้วล่ะก็ บริษัทขอสันนิษฐานว่าฐานเงินเดือนของท่าน
เหมาะสมดีอยู่แล้ว ไม่เห็นควรต้อง ขึ้นเงินเดือนแต่อย่างใด

2. การลาป่วย
บริษัทไม่ยอมรับใบรับรองแพทย์ หรือคำวินิจฉัยใด ๆ ที่ระบุว่าท่านป่วย
เพราะถ้าท่านสามารถไปพบแพทย์ ได้ ท่านก็น่าจะมาทำงานได้

3. การผ่าตัด
ห้ามพนักงานทำการผ่าตัดใด ๆ ทั้งสิ้น
ตราบเท่าที่ท่านยังเป็นพนักงานของที่นี่
ท่านจำเป็นต้องมีอวัยวะ ครบถ้วน
ท่านไม่สามารถตัดสินใจยักย้าย ถ่ายเทหรือตัดอวัยวะใด ๆ ทิ้ง
เพราะบริษัทว่าจ้างท่านครบทุกส่วนและไม่บุบสลาย การยักย้ายถ่ายเทอวัยวะใด ๆ
ถือว่าเป็นการละเมิดต่อสัญญาจ้างงาน

4. การลากิจ
พนักงานมีสิทธิ์ลากิจได้ 104 วันต่อปี ได้แก่ วันเสาร์และวันอาทิตย์

5. การลาพักร้อน
บริษัทยินดีอนุญาตให้พนักงานลาพักร้อนได้ในช่วงเดียวกันของทุกปี
โดยบริษัทขอประกาศให้วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี

6. การลาเพื่อไปร่วมพิธีศพ
การลางานเพื่อไปร่วมพิธีศพไม่ถือว่าสมเหตุสมผล
เนื่องจากท่านไม่สามารถทำให้เพื่อน ญาติ หรือเพื่อนร่วมงานฟื้นขึ้นมาได้
แต่หากพนักงานจำเป ็นต้องไปร่วมพิธีศพ พิธีควรจะจัดในช่วงเย็นหลังเวลา
เลิกงาน บริษัทยินดีให้ท่านออกไปก่อนเวลาเลิกงาน 1 ชั่วโมง

7. การลาอันเนื่องมาจากเสียชีวิต
ถือเป็นการลาอย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม
พนักงานควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
เพื่อที่ บริษัทจะได้หาและฝึกพนักงานใหม่ขึ้นมาแทน

8. การใช้ห้องน้ำ
เนื่องจากเวลาในการใช้ห้องน้ำนานเกินไป จึงขอให้พนักงานปฏิบัติดังนี้
ให้พนักงานเข้าห้องน้ำเรียง ตามลำดับอักษร เช่น
พนักงานที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "ก" ให้เข้าห้องน้ำในเวลา 8.30 - 8.50 น. และ
พนักงานที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "ข" ใช้เวลา 8.50 - 9.10 น. ตามลำดับ
ท่านใดที่ไม่สามารถ เข้าห้องน้ำได้ในเวลาที่กำหนด ขอให้รอเข้าในวันถัดไปเมื่อถึงรอบของท่านอีกครั้ง
ถ้าท่านจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำเป็นกรณีฉุกเฉิน ขอให้ สลับเวลากับพนักงานท่านอื่น
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานเป็นลายลักษณ์อักษร
(ไม่จำเป็นต้องบันทึกลงบนกระดาษชำระก็ได้)

9. เวลาพักกลางวัน
พนักงานที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานสามารถพักกลางวันได้ 1 ชั่วโมง
เพื่อรับประทานอาหารให้มากขึ้น จะได้ดูมี สุขภาพที่ดี
สำหรับพนักงานที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถพักได้ 30 นาที
เพื่อจะได้รักษาหุ่นให้ดูดีเหมือนเดิม ส่วนพนักงานที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน
เพียงพอแล้วสำหรับการดื่มเครื่องดื่มธัญพืช และรับประทานยาลดความอ้วน

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ท่านอ่านประกาศนี้จบทันที
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


***************************************************
เ ธ อ ไ ด้ ยิ น รึ ป่ า ว
ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง ใ บ ไ ม้ ส อ ง ใ บ
ที่ เ สี ย ด สี กั น ไ ป ม า
มั น ค ง กำ ลั ง แ ส ด ง ค ว า ม รั ก
ที่ มี ต่ อ กั น อ ยู่ แ น่ เ ล ย
ฉั น อ ย า ก ทำ อ ย่ า ง นั้ น กั บ เ ธ อ บ้ า ง จั ง
เ สี ย ด สี กั น จ น ป ร ะ ส า น กั น เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว
พั ว พั น ค ล อ เ ค ลี ย กั น ไป ม า
ซุ ก ไ ซ ร้ กั น จ า ก ช้ า ๆ แ ป ร เ ป ลี่ ย น
เ ร้ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ มี อ ยู่
ใ ห้ ค่ อ ย ค่ อ ย เ ร็ ว ขึ้ น เ ร็ ว ขึ้ น
ต า ม พ ลั ง ป ร า ร ถ น า ที่ มี อ ยู่ ภ า ย ใ น
ส า ย ล ม ที่ พั ด ผ่ า น ม า
ทำ ใ ห้ แ ร ง ป ร า ร ถ น า ที่ มี อ ยู่ ส ะ บั้ น ล ง
ข า ด สู ญ สิ้ น
ร า ต รี แ ล้ ว บ ท รั ก บ ท แ ร ก ข อ ง เ ร า ก็ จ บ ล ง
แ ส ง พ ร า ว ร ะ ยั บ ข อ ง ด า ร า
ค่ อ ย ๆ จ า ง ห า ย ไ ป
ต ะ วั น ค ล้ อ ย ขึ้ น จ า ก ข อ บ ฟ้ า
แ ส ง สี ท อ ง น ว ล ต า
ทำ ใ ห้ โ ล ก ร า ต รี ที่ มื ด มิ ด ก ลั บ มี ชี วิ ต ชี ว า ขึ้ น ม า อี ก ค รั้ ง
ต ก ก ล า ง คื น บ ท เ พ ล ง แ ห่ ง รั ก ข อ ง เ ร า
ค ง จ ะ ก ลั บ ม า มี ชี วิ ต ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง

*************************************************
ไกลก็เหมือนใกล้
เมื่อหัวใจเราใกล้กัน
ที่ไหนไม่สำคัญ
เมื่อเธอนั้นฝันสิ่งเดียว
ใจเธอและใจฉัน
เคียงใกล้กันไม่เคยเปลี่ยว
ด้วยรักศรัทธาแท้เทียว
มิเคยโดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาใจ
เก็บความฝันของเธอไว้ให้อบอุ่น
ในแสงแดดอ่อนละมุนของยามเช้า
เก็บความอ่อนหวานไว้อย่าให้เศร้า
เก็บความรักเราไว้ในดวงใจ
****************************โดย: ภูเล IP: 203.107.196.95 วันที่: 6 กรกฎาคม 2549 เวลา:20:03:49 น.  

 

เพลงเทียมฟ้า..

ก็บอกคำรัก..ต้องเผชิญฟันฝ่า.
จนสุดขอบฟ้ากว้างไกล
จะเหนื่อยจะจนต่างดิ้นรนกันไป
จะอยู่แห่งไหนหนอความจริง........

มองคืนนี้มีแสงดาว
ดาวเปลี่ยวเหงาบ้างหรือเปล่า
ดาวไม่เป็นเช่นเรา

ดาวอยู่สูงดูสวยเด่น
ใครแลเห็น.ต้องหมายปอง
ฉันแอบมองจนข้ามคืน
.........เธออยู่สูงสวยสง่า
เป็นนางฟ้าในอ้อมใจ
ฉันคงไต่ไปไม่จริง..........แก้มเปื้อน..มา พี่ๆ จะช่วยเช็ดน้ำตาให้..อ


โดย: เทียมฟ้า ..ถึงเด็ก เขาปู่ (benjarong9 ) วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:9:28:12 น.  

 
เชื่อเจ๊เถอะว่าการเรียนรู้ตัวเองนั้น เรียนรู้ไม่จบทั้งชีวิต
สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ อีกปีหนึ่ง เดือนหนึ่ง หรือวันพรุ่งนี้ เราอาจเปลี่ยนใจ

เพราะฉะนั้น อย่ากังวลเลย ที่ยังหาตัวเองไม่พบ

การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรา คือการขยายขอบเขตข้อจำกัดของตัวเอง
ยืดหยุ่นขึ้น วางเงื่อนไขให้คนรอบตัวน้อยลง

..ขอให้ทุกๆ วันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เรียนรู้บางสิ่งที่แม้จะเล็กน้อย แต่สำคัญโดย: นางสาวอาร์ต วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:11:40:23 น.  

 
ไอ้เถ้าแก่โหด...น้องบุหงา...เก็บค่าโฆษณาเลย...หรือไม่ก็ยึดอมยิ้มก็ได้...อิอิ.........แล้วเอามาเผื่อพี่อันนึงนะ...อมยิ้มอ่ะ...เหอๆๆ


โดย: ตากล้อง...บ้าไปแล้ว IP: 61.47.114.236 วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:13:11:52 น.  

 
สักวันแล้วเราจะรุ้ว่าสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไร...ไม่ต้องรีบ ในบางครั้ง คนที่เงินเดือนสูงๆหรือ มีรถ มีอะไรที่มันหวูหวาก้อใช่ว่าจะมีความสุขกันทุกคน ขอแค่อยู่ที่ใจ ถ้าไม่ยึดติด และใช้ชีวิตแบบพอเพียง เราอาจจะพบความสุขที่แท้จริงก้อได้นะ ด้วยรักและหวังดี


โดย: ไงก้อได้ IP: 124.121.19.85 วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:16:04:04 น.  

 
รูปภาพสวยอ่ะ ชอบ


โดย: คนน่ารัก IP: 124.121.19.85 วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:16:05:05 น.  

 
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ และคำแนะนำดี
..................................................................................
พี่ภูเล ถ้าวันหลังแวะมาอีก อย่าลืมอมยิ้มนะ จะเอาไปฝากพี่ตากล้อง...
พี่กระเทียม..ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งจ๊ะ....
เจ๊อาร์ต ขอบคุณสำหรับถ้อยคำดีๆ ที่ทำให้หนูมองเห็นอะไรหลายอย่าง
พี่ตากล้อง ทวงอมยิ้มให้แล้ว ได้เมื่อไหร่แวะเอาไปให้ที่บ้านนะจ๊ะ
...................................................................................


โดย: บุหงายาวี วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:16:43:03 น.  

 
มาหลายรอบแล้วล่ะ แต่ไม่ได้เม้น?ซะที เพราะ

"ฉันแอบอยู่"


โดย: LASIP IP: 203.188.48.208 วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:16:57:33 น.  

 


เห็นบ้านเราเป็นทางผ่านไปได้นะพี่โก้...แต่ไม่เป็นไรให้อภัย
ที่ช่วยสอนโพสรูป


โดย: บุหงายาวี วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:17:17:32 น.  

 
ใบไม้ร่วงหนึ่งใบในราวป่า

ยังดีกว่าใบไม้เหลืองในเมืองหลวง

ที่รอปลิดปล่นเปล่าประโยชน์ปวง

เป็นด่างดวงดำเปื้อนในป่าคน
ใบไม้ป่าร่วงแล้วได้เลี้ยงป่า

ทิ้งลงมาเลี้ยงรากเลี้ยงลำต้น

เหมือนแม่ให้นมลูกปลูกฝังจน

ลูกเติบตนโตแทนเต็มแผ่นดิน


เมื่อเมืองคนคั่งคับด้วยคนป่า

คนดีก็ด้อยค่าเหมือนกรวดหิน

เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน

สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง


ใบไม้ป่าชื่อจิตร ภูมิศักดิ์

ได้ร่วงแล้วลงเป็นหลักให้โลกเลื่อง

ดั่งเทียนป่าปลุกแสงขึ้นแรงเรือง

ไม่เปล่าเปลืองลมปราณที่ต้านลม


ลมประสานเสียงแคนว่าแค่นแค้น

เปิบข้าวทุกคราวแค่นความขม

เหงื่อกูรินตากูแล้งน้ำแห้งตรม

ร่างกูซมซานไข้จนเขียวคาว


เสียงปืนดังเปรี้ยงกว่าเสียงปาก

ก็ปิดฉากชีวิตมืดมิดหนาว

แด่วิญญาณคือ ทิพย์ ที่ยืนยาว

ดั่งดวงดาวยิ่งดึกยื่งดื่นตา


กาลเวลาฆ่าจิตร ภูมิศักดิ์

กาลเวลาก็ตระหนักประจักค่า

กาลเวลาฆ่าคนดีทุกทีมา

แต่เวลาก็ทูนเทิดเชิดคนดี


ใบไม้ร่วงหนึ่งใบในราวป่า

เพื่อแตกมาเป็นใบใหม่ในทุกที่

จิตรหนึ่งดวงดับไปในวันนี้

เพื่อจะมีจิตรใหม่มากมายดวง


ถ้าสัตว์เมืองสร้างเมืองเป็นป่าได้

เราก็เหมือนใบไม้เหลืองในเมืองหลวง

ที่โหยหาป่าเขาเปลี่ยวเปล่าปวง

จิตรจะร่วงลงทั้งป่าเข้ามาเมือง
โดย: ดอกพลับพลา IP: 203.209.28.102 วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:18:04:37 น.  

 
= ข้อดี ของการฟังธรรมะ= =
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ไม่โง่ แต่ถ้าฟังโปเตโต้ ถึงมีรักแท้ >> > >แต่ก็ดูแลไม่ได้ >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ตาใสแจ่ม แต่ถ้าฟังบอดี้แสลม มักจะโทษว่า >> > >ความรักทำให้คนตาบอด >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ไม่เพ้อเจ้อ แต่ถ้าฟังพีชเมกเกอร์ >> > >จะละเมอถึงแต่เรื่องบนเตียง>> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ปากเราติดดิสเบรค แต่ถ้าฟังเบิร์ด-เสก >> > >ถึงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ>> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ใจเราไม่ชอกชํา แต่ถ้าฟังไอน้ำ >> > >จะชอกช้ำเพราะรักคนมีเจ้าของ>> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ไม่เหงาหงอย แต่ถ้าฟังเสนาหอย จะแอบเหงาคนเดียว >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ไม่งมงายในความเชื่อและศรัทธา แต่ถ้าฟังทาทา มักจะพูดว่า ไอบีลิฟๆ >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ รักกันอย่างไม่ต้องนอนละเมอ แต่ถ้าฟังไฮเปอร์ >> > >มักจะเจอรักแท้ในคืนหลอกลวง >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ใจไม่เน่าเสีย แต่ถ้าฟังนัท มีเรีย มักจะโทษว่า >> > >รักไม่ช่วยอะไร>> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ รักกันจนสิ้นชีวิน แต่ถ้าฟังเอนโดร์ฟิน >> > >แล้วจะบอกว่า ถ้าเธอมาฉันจะไป >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ เราไม่คุยโม้ แต่ถ้าฟังโปเตโต้ จะถูกต่อว่า > ปากดีนะเรา >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ เรามีสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน แต่ถ้าฟังน้องพั้นช์ >> > >เพียงแต่วางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหล >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ เราเจอคนดีเสมอ แต่ถ้าฟังไฮเปอร์ > มักจะเจอผู้ร้ายคนใหม่ >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ เราเข้าใจกัน แต่ถ้าฟังน้องพั้นช์ >> > >บอกได้คำเดียวว่า >> > >ยิ่งกว่าเสียใจ >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ เรารักกันยิ่งกว่าชีวิน แต่ถ้าฟังเอนโดร์ฟิน >> > >จะเป็นได้แค่เพื่อนสนิท >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ จิตใจใสแจ่ม แต่ถ้าฟังว่าง วงแพลม จะตัดพ้อต่อว่า ไม่บอกให้รู้สักเรื่องได้ไหม >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ไม่แรด แต่ถ้าฟังบิ๊กแอส มักจะเล่นของสูง >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ไม่หยิ่งยะโส แต่ถ้าฟังติ๊ก ชีโร่ จะโอหังว่า >> > >รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ จิตใจเปล่งปลั่ง แต่ถ้าฟังอาหรั่ง จะคุ้มคลั่งว่า ทำบ้า.....ทำบ้าอะไร >> >>

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ดีที่มีใจมิใช่เพียงแต่หน้าตา แต่ถ้าฟังปนัดดา >> > >ก็จะรู้เพียงว่า ขอเป็นคนเลวที่รักเธอ >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ความรักแข็งแรงไม่อ่อนเพลีย แต่ถ้าฟังลิเดีย >> มักจะเพ้อว่า ใช่รักหรือเปล่า >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ใจไม่สั่นคลอน แต่ถ้าฟังสุนทราภรณ์ >> > >แล้วเธอจะรู้สึก >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ ไม่เปลืองแรง แต่ถ้าฟังพรศักดิ์ ส่องแสง จะเปลืองแรง เพราะมีเมียเด็กต้อง หมั่นคอยเช็ค ใครโทรมา? >> > >

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ สอบผ่านทุกๆ ปี แต่ถ้าฟังแอน สุชาวดี > มักจะติดรอวิชาลืม> >> >


โดย: สาธุ IP: 203.107.193.135 วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:18:38:58 น.  

 
ดาวดวงน้อยที่พับแล้วในขวดโหล
เหมือนห่วงโซ่ร้อยรักถักเป็นผืน
เต็มท้องฟ้าส่งแสงใสในค่ำคืน
ทั้งแผ่นผืนมีแต่รักของสองเรา


โดย: เท่ารักเอ IP: 203.107.193.135 วันที่: 7 กรกฎาคม 2549 เวลา:18:41:44 น.  

 


หยุดหลายวันไม่โร้อีไปไหนดี

....มาหาความบรรเทิงบนอิเตอเนต


เจ้าของบ้านไม่ทราบตืนยังอะครับ


โดย: ศิษย์พี่ สพท อิ้ววว (benjarong9 ) วันที่: 8 กรกฎาคม 2549 เวลา:11:12:45 น.  

 


ตกลงจะออกจากงานแล้วเหรอน้องตรี
ขอให้งานใหม่ก่อนนะค่อยออก
ถ้าออกแล้วไปนั่งตกงานแล้วล่ะก็
ทนๆ ทำต่อไปดีกว่าotso^ ?
แอบเป็นกำลังใจให้เสมอจ๊ะน้อง


โดย: อุ้มสี วันที่: 8 กรกฎาคม 2549 เวลา:21:48:48 น.  

 
ตอนพี่อายุเท่านู๋ พี่ก็ค้นหาตัวเองแบบนี้แหละ
ลองดูนะค่ะ หาสิ่งที่เราชอบ ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ชอบ
เราจะไม่มีความรู้สึกเบื่อที่จะทำมัน
แล้ว เราก็จะรู้สึกดีขึ้นเองจ้ะ

ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆ
ใจเราเปลี่ยนไปได้ทุกวินาที
เชื่อไหม...

หาให้เจอนะจ้ะ
ว่าตัวเองต้องการอะไร
เป็นกำลังใจให้จ้ะ


โดย: ชมพู่มะเหมี่ยว วันที่: 8 กรกฎาคม 2549 เวลา:23:07:51 น.  

 
ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆ...ซักวันคงเจอค่ะ...อย่าท้อซะก่อนล่ะ...สู้ๆๆค่ะ

แวะมาอ่านข้อดีของการฟังธรรมะด้วยค่ะ..


โดย: แดดร่มลมโชย วันที่: 10 กรกฎาคม 2549 เวลา:9:04:12 น.  

 
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ


โดย: บุหงายาวี วันที่: 10 กรกฎาคม 2549 เวลา:9:37:24 น.  

 


โดย: โบ IP: 203.209.125.180 วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:22:33:45 น.  

 


โดย: 9999999999 IP: 203.209.125.180 วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:22:36:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บุหงายาวี
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

เป็นคนธรรมดา
ที่ยังเดินทางไม่สิ้นสุด
ไม่ใช่คนดีนัก
แต่ยังมีหัวใจไว้
เพื่อผูกพันใครสักคน
ที่พร้อมจะเดินไปด้วยกัน
ในทางเดียวกัน
หวังไว้ว่า
คนๆ นั้นคงใช่เธอ

Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2549
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
5 กรกฏาคม 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add บุหงายาวี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.