สิงหาคม 2550

 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวเกาะสมุย
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ อ ดอนสักประมาณ 35 กิโล ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 739 กิโลเมตร ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะต้องผ่าน จ สุราษฎร์ธานี แล้วข้ามเรือเฟอร์รี่ที่ อ ดอนสัก อยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 59 กิโลเมตร
รายละเอียดการเดินทาง
รถยนตร์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ) ถึงสามแยกปากท่อ-ราชบุรี-เพชรบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ถึงสี่แยกปฐมพร จ ชุมพร ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงแยกหนองขรี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 401 ตรงไปผ่าน อ กาญจนดิษฐ์ พอข้ามสะพานคลองบ้านใน ให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4242 อีกประมาณ 30 กิโลเมตรถึงสามแยกตลาดดอนสักเลี้ยวขวาเข้าท่าเรือเฟอร์รี่ของบริษัทราชาเฟอร์รี่ จำกัด สามารถนำ รถข้ามลงเรือไปได้ รวมระยะทางประมาณ 644 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ประมาณ 1.30 ชั่วโมง

รถโดยสาร
จากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ฯ ทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง จากนั้นต้องนั่งรถโดยสารประจำทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่อำเภอดอนสัก หรือจะเหมาแท็กซี่ไปส่งก็ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เกาะสมุย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัทขนส่งจำกัด โทร 02-435-5605 , 02-434-7192
บริษัทโสภณทัวร์ โทรศัพท์ 02-435-5023 , 02-435-7477
บริษัทกรุงสยามทัวร์ โทรศัพท์ 02-435-5024 , 02-282- 2118, 02-884-9383
บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทรศัพท์ 02-884-9584 , 02-435-5017, 02-448-5765-7

เครื่องบิน
มีสายการบินบริการในเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ-เกาะสมุยด้วย สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินสู่สุราษฎร์ฯ และเกาะสมุยเช่น บริษัท การบินไทย ให้บริการเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ฯ โทรศัพท์ 1566,0 26282000 หรือ //www.thaiairways.com/ สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ให้บริการเส้นทางบินกรุงเทพฯ-เกาะสมุยและจากเกาะสมุยยังมีเส้นทางบินไปยังจังหวัดกระบี่และภูเก็ตด้วยโทรศัพท์ 0 2265 5555 หรือ //www.bangkokair.com/

รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทางประมาณ 650 กิโลเมตร เดินทางไปเกาะสมุย ต้องไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน หรือต่อรถโดยสารประจำทางหรือแท็กซี่ไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่อำเภอดอนสักระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วซื้อตั๋วเรือข้ามไปเกาะสมุย ติดต่อขอทราบตารางเดินรถได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1690,0 2223 0341,0 2220 4567,0 2220 4334 หรือ //www.railway.co.th/

เรือโดยสารข้ามเกาะ

ซีทรานส์ เฟอร์รี่ (ลงเรือที่ท่าเรือดอนสัก สามารถนำรถยนต์ข้ามได้)
โทรศัพท์ 0 7742 6000-2,0 7723 8129,0 7725 1555

ราชาเฟอร์รี่(ลงเรือที่ท่าเรือดอนสักสามารถนำรถยนต์ข้ามได้)
โทรศัพท์ 0 7747 1151-3,0 7741 5230-3

ส่งเสริมรุ่งเรือง(ลงเรือที่ท่าเรือท่าทองเป็นเรือโดยสารไม่สามารถนำรถยนต์ข้ามได้)
โทรศัพท์ 0 7720 5418,0 7728 9894

เรือนอน ติดต่อได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านดอน เรือออกเวลา 23.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 05.00 น. อัตราค่าโดยสาร 50 และ 80 บาท

การเดินทางจากเกาะพะงัน เกาะเต่า มาเที่ยวเกาะสมุย มีบริการเรือโดยสารระหว่างเกาะสมุย-พะงัน-เกาะเต่า

ซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเส้นทางเดินเรือดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน และเกาะพะงัน-เกาะสมุย-ดอนสัก โทรศัพท์ 0 7742 6000-2,0 7723 8129,0 7725 1555

ราชาเฟอร์รี่ ให้บริการเส้นทางเดินเรือ ดอนสัก-เกาะสมุย,เกาะสมุย-ดอนสัก และดอนสัก-เกาะพะงัน,เกาะพะงัน-ดอนสัก โทรศัพท์ 0 7747 1151-3,0 7741 5230-3

ส่งเสริมรุ่งเรือง ให้บรการเส้นทางเดินเรือ เกาะสมุย-เกาะพะงัน,เกาะพะงัน-เกาะสมุย และเกาะสมุย-เกาะเต่า,เกาะเต่า-เกาะสมุยโทรศัพท์ 0 7720 5418,0 7728 9894

เรือเร็วลมพระยา ให้บริการเส้นทางเดินเรือเกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะพะงัน-ชุมพร รวมถึงการเดินทางจากกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 7724 7146,0 7724 7401,0 7745 6176,0 7755 8212-4,0 7742 7765-6

การเดินทางบนเกาะสมุย

มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเกาะผ่านสถานที่ต่างๆ เช่น ท่าเรือหน้าทอน ท่าเรือเฟอร์รี่ ตลอดจนหาดต่างๆ อัตราค่าโดยสาร 15-40บาท ตั้งแต่เวลา06.00-21.00น.แต่ถ้าหลังจากนั้นก็มีวิ่งแต่ราคาจะสูงขึ้น มีมอเตอรไซต์รับจ้างไปหาดต่างๆ แต่แนะนำเช่ารถขับเที่ยวเป็นวิธีที่สะดวกมีทั้งมอเตอร์ไซต 200/วันและรถจี๊ป 800บาท/วัน

เรือให้บริการระหว่างเกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะพะงัน

จากเกาะสมุย เดินทางไปยังเกาะพะงันและเกาะเต่าได้ จากท่าเรือต่าง ๆ

ท่าเรือแม่น้ำ
เกาะสมุย-เกาะพะงัน
เรือธรรมดา เรือออกจากสมุย เวลา 09.30 น. ถึงเกาะพะงัน เวลา 10.30 น. ค่าโดยสารคนละ 180 บาท
เรือ Catamaran เรือออกจากสมุย เวลา 08.00 น. ถึงเกาะพะงัน เวลา 08.40 น. ค่าโดยสารคนละ 250 บาท

เกาะสมุย-เกาะเต่า
เรือ Catamaran เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 12.30 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 15.00 น. ค่าเรือคนละ 350 บาท

เกาะเต่า-เกาะสมุย
เรือ Catamaran เรือออกจากเกาะเต่า เวลา 15.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 17.30 น. ค่าเรือคนละ 550 บาท

ท่าเรือบ่อผุด
เกาะสมุย-เกาะเต่า
เรือ Speed Boat เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 08.30 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 10.00 น. ค่าโดยสาร 550 บาท

ท่าเรือพระใหญ่ (ติดกับ รร.Ocean View)
เกาะสมุย-เกาะพะงัน(หาดริ้นใน)
เรือธรรมดา เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 10.30 น. 13.00 น. และ 16.00 น. ถึงเกาะพะงัน เวลา 11.20 น. 13.50 น. และ 16.50 น. ค่าโดยสารคนละ 100 บาท

เกาะพะงัน (หาดริ้นใน)-เกาะสมุย
เรือธรรมดา เรือออกจากเกาะพะงัน เวลา 09.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 10.20 น. 12.20 น. และ 15.20 น. ค่าโดยสารคนละ 100 บาท

ท่าเรือพระใหญ่ หรือ ท่าเรือบางรัก (ติดกับ รร. Sunset 2)
เกาะสมุย-เกาะเต่า
เรือ Catamaran ออกจากเกาะสมุย เวลา 08.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 10.30 น. ค่าโดยสารคนละ 550 บาท

เกาะเต่า-เกาะสมุย
เรือ Catamaran ออกจากเกาะเต่า เวลา 15.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 17.00 น. ค่าโดยสารคนละ 550 บาท สอบถามได้ที่ บริษัท ลมพระยา โทร. 0 7724 7146

ท่าเรือหน้าทอน (เรือวังทอง Speed Boat)
เกาะเต่า-เกาะสมุย
เรือวังทอง (Speed Boat) ออกจากเกาะเต่า เวลา 10.30 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 12.00 น. ค่าโดยสารคนละ 550 บาท
เกาะสมุย-เกาะเต่า
เรือวังทอง (Speed Boat) ออกจากเกาะสมุย เวลา 12.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 13.45 น. ค่าโดยสารคนละ 550 บาท
เกาะสมุย-เกาะพะงัน
เรือด่วน เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 09.00 น. 11.00 น. และ 17.00 น. ถึงเกาะพะงัน เวลา 10.00 น. 12.00 น. และ 18.00 น. ค่าโดยสารคนละ 115 บาทCreate Date : 02 สิงหาคม 2550
Last Update : 2 สิงหาคม 2550 11:31:55 น.
Counter : 3102 Pageviews.

3 comments
  
เมื่อต้นปีก็ไปเกาะสมุยมาเหมือนกันค่ะ ถ้าใครแวะไปลองไปแวะที่หินตา หินยายดูนะจ๊ะ เหมือนจริงๆ
โดย: homepech วันที่: 2 สิงหาคม 2550 เวลา:12:51:05 น.
  
อยากได้ที่พักแบบถูก ๆ
ไม่ต้องหรูหราอ่ะคับ
มีแนะนำไม๊คับ

อยากไปอยู่หลาย ๆ วัน
โดย: sandwich (sand1985 ) วันที่: 2 สิงหาคม 2550 เวลา:13:33:41 น.
  
ข้อมูลเยี่ยมมม ครับ
โดย: -*-Superbaker วันที่: 2 สิงหาคม 2550 เวลา:23:08:43 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

3KKK
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]New Comments
MY VIP Friend