Special Graphics1 Graphics2 Graphics3 Guestbook Family Reads Gallery General Code
คุณคือใคร !?!ลองดูน๊า แม่นมากๆจ้า ขอบอกกกก

1. When do you feel your best?
เวลาช่วงไหนบ้าง ที่คุณจะรู้สึกดี

a) in the morning
ตอนเช้า
b) during the afternoon
& and early evening
ตอนกลางวันและตอนเย็นๆค่ำๆ
c) late at night
ตอนดึกๆ

2. You usually walk
ปกติคุณจะมีท่าทางการเดินแบบไหน

a) fairly fast, with long steps
เดินเร็ว ก้าวยาวๆ
b) fairly fast, with little steps
เดินเร็ว แต่ก้าวสั้นๆ
c) less fast head up,
looking the world in the face
เดินไม่ค่อยเร็ว หน้าตรง ตามองไปรอบๆ
d) less fast, head down
เดินไม่ค่อยเร็ว ก้มหน้า
e) very slowly
เดินค่อนข้างช้า

3. When talking to people you...
เวลาคุยกับใครคุณทำท่า…

a) stand with your arms folded
ยืนกอดอก
b) have your hands clasped
ยืนประสานมือ
c) have one or both your hands on your hips
มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอยู่ที่สะโพก
d) touch or push the person
to whom you are talking
แตะคนที่คุยด้วย
e) play with your ear, touch your chin,
or smooth your hair
เล่นกับหู / ต้องแตะคาง /เล่นผม

4. When relaxing, you sit with...
ท่านั่งสบายๆของคุณเป็นยังไง

a) your knees bent with your legs
neatly side by side
เอาขาพับเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
หรือเอาให้สุดกู่เข้าใจง่ายๆพับเพียบประมาณนั้น
b) your legs crossed
นั่งไขว่ห้าง
c) your legs stretched out or straight
ยืดขาตรง
d) one leg curled under you
เอาขาขึ้นมาขด คล้ายๆนั่งขัดสมาธิ แต่ใช้ขาข้างเดียว

5. When something really amuses you,
you react with...
ถ้ารู้สึกร่าเริง ดีใจ แสดงออกยังไง

a) a big, appreciative laugh
หัวเราะดังๆอย่างพอใจ
b) a laugh, but not a loud one
หัวเราะ แต่ไม่ดังมาก
c) a quiet chuckle
หัวเราะ หึๆ
d) a sheepish smile
ยิ้มแบบอายๆ

6. When you go to a party
or social gathering you...
เมื่อไปงานเลี้ยง

a) make a loud entrance
so everyone notices you
เข้าไปอย่างเป็นที่สนใจ ทุกคนต้องรู้ว่าคุณมาแล้ว
b) make a quiet entrance,
looking around for someone you know
เข้าไปเงียบๆมองหาคนที่รู้จัก
c) make the quietest entrance,
trying to stay unnoticed
เข้าไปอย่างเงียบที่สุด พยายามไม่เป็นที่สนใจ

7. You're working very hard,
concentrating hard,
and you're interrupted, do you...
คุณทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทมากๆ แต่ถูกขัดจังหวะ คุณ…

a) welcome the break
รู้สึกเฉยๆ+ยินดี
b) feel extremely irritated
รู้สึกฉุนเฉียว กวนประสาท
c) vary between these two extremes
รู้สึกก้ำกึ่ง2ข้อข้างบน

8. Which of the following colors
do you like most?
ชอบสีอะไรมากที่สุดต่อไปนี้

a) Red or orange
b) black
c) yellow or light blue
d) green
e) dark blue or purple
f) white
g) brown or gray

9. When you are in bed at night,
in those last few moments
before going to sleep, you lie...
อยู่บนเตียง กำลังจะนอนทำท่ายังไง

a) stretched out on your back
ยืดตัว ยืดแขน
b) stretched out face down on your stomach
ยืดตัว หน้ามองที่ท้อง
c) on yo ur side, slightly curled
เอียงข้าง นอนขด
d) with your head on one arm
นอนเอาหัวทับแขน
e) with your head under the covers
คลุมโปง

10. You often dream that you are...
ฝันแบบไหนบ่อยๆบ้าง

a) falling
ฝันไม่ค่อยดี เหมือนกำลังดิ่งลงไปเรื่อยๆ
b) fighting or struggling
กำลังต่อสู้
c) searching for something or somebody
กำลังค้นหาใคร หรือสิ่งใด
d) flying or floating
บินหรือกำลังลอยอยู่
e) you usually have dreamless sleep
ไม่ค่อยฝัน
f) your dreams are always pleasant
ฝันแต่สิ่งที่ดี


------------------------------------------

POINTS:

1. (a) 2 (b) 4 (c) 6

2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1

3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6

4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1

5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2

6. (a) 6 (b) 4 (c) 2

7. (a) 6 (b) 2 (c) 4

8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1

9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1

10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1

----------------------------------------------


Now add up the total number of points.


OVER 60 POINTS:

Others see you as someone
they should "handle with care".
คนอื่นๆมองว่าการอยู่กับคุณ
เขาต้องระวังตัวเองอยู่เสมอ

You're seen as vain, self-centered,
and who is extremely dominant.
เห็นว่าคุณเป็นที่มีทิฐิ เห็นแก่ตัว
แล้วก็แปลก แตกแยก เด่นออกมา

Others may admire you,
wishing they could be more like you,
but don't always trust you,
เขาอาจจะชื่นชมคุณ อยากเป็นเหมือนคุณ
แต่ไม่ทุกครั้งไปที่เขาจะไว้ใจคุณ

hesitating to become too deeply
involved with you.
และลังเลใจที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณ


51 TO 60 POINTS:

Others see you as an exciting,
highly volatile,
คนอื่นๆมองว่าคุณเป็นคนที่น่าตื่นเต้น
แต่อารมณ์แปรปรวน

rather impulsive personality;
a natural leader,
who's quick to make decisions,
though not always
และไม่ค่อยไตร่ตรองอะไร เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ
ตัดสินใจเร็วแต่มันไม่ถูกเสมอไป

the right ones.
They see you as bold and adventuresome,
someone who will try anything once;
เขาเห็นว่าคุณเป็นกล้าหาญ
คนที่ลองทำอะไรเพียงครั้งเดียว

someone who takes chances
and enjoys an adventure.
They enjoy being in your company
คนที่กล้าเสี่ยงคว้าเอาโอกาส และสนุกกับการผจญภัย
เขารู้สึกสนุกที่ได้อยู่กับคุณ

because of the excitement you radiate.
เพราะความน่าตื่นเต้นที่คุณสื่อออกมา


41 TO 50 POINTS:

Others see you as fresh, lively,
charmin g,amusing,practical,
คนอื่นๆมองว่าคุณเป็นคนร่าเริง
สดใส มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์

and always interesting;
someone who's constantly in the center
of attention, but sufficiently ..
และน่าสนใจ
เป็นคนที่มักจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ
แต่มีความ ..

well-balanced not to let it go to their head.
They also see you as kind,
considerate, and understanding;
สมดุลรู้ว่าต้องทำตัวยังไง
และยังมองว่าคุณเป็นคนใจดี เกรงใจคน
และมีความเข้าใจ

someone who'll always cheer them up
and help them out.
คนที่จะคอยให้กำลังใจ
และช่วยเหลือเขาตลอดเวลา


31 TO 40 POINTS:

Others see you as sensible, cautious,
คนอื่นๆมองว่าคุณเป็นคนอ่อนไหว คิดมาก

careful & practical.
They see you as clever, gifted,
or talented, but modest.
และรอบคอบ มองว่าคุณฉลาด
มีพรสวรรค์ แต่เรียบง่าย ดูดี

Not a person who makes friends too quickly
or easily, but someone
who's extremely loyal to friends
ไม่ใช่คนที่จะมีเพื่อนได้ง่ายๆ
แต่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน

you do make and who expect
the same loyalty in return.
Those who really get to know you realize
และคาดหวังว่าเพื่อนก็ต้องเป็นเช่นนั้นกับคุณ
คนที่รู้จักคุณจริงๆจะรู้ว่า

it takes a lot to shake your trust
in your friends, but equally
that it takes you a long time to get over it
ใช้หลายต่อหลายสิ่งและนานมาก
กว่าคุณจะรับใครเป็นเพื่อน
แต่ในทางกลับกันมันก็จะใช้เวลานานมากๆ

if that trust s ever broken.
ที่จะทำให้คุณลืมความสัมพันธ์นั้นๆ
ถ้ามันล้มเหลว


21 TO 30 POINTS:

Your friends see you
as painstaking and fussy.
They see you as very cautious,
เพื่อนๆมองว่าคุณเป็นคนที่มีความมานะ
บากบั่น และจุกจิก
มองว่าคุณค่อนข้างขี้ระแวง

extremely careful,
a slow and steady plodder.
It would really surprise them
if you ever did something
ระมัดระวัง เชื่องช้า
และมีความพยายามมากๆ
มันจะทำให้เขาแปลกใจ
ถ้าพบว่าคุณทำอะไรซักอย่าง

impulsively
or on the spur of the moment,
expecting you to examine everything
carefully from every angle
โดยขาดการยั้งคิด
หรือทำไปเพราะมีแรงกระตุ้นเพียงชั่วครู่
เขาจะคาดหวังว่า
คุณต้องทดลองทุกอย่าง
ในทุกๆแง่มุมของอะไรก็ตาม

and then,
usually decide against it.
They think this reaction
is caused partly by your careful nature.
แล้วจากนั้น
โดยปกติก็จะไม่เห็นด้วยกับอะไรทั้งสิ้น
เขาคิดว่าที่เป็นอย่างนี้ก็มาจากส่วนหนึ่ง
จากความขี้ระแวงโดยธรรมชาติของคุณนั่นเอง


UNDER 21 POINTS:

People think you are shy,
nervous, and indecisive,
someone who needs looking after,
คนอื่นๆมองว่าคุณขี้อาย ขี้กลัว
และไม่กล้าตัดสินใจ
คนที่ต้องการการดูแล

who always wants someone else
to make the decisions
& who doesn't want to get involved
with anyone or anything.
คนที่ต้องการให้คนอื่นตัดสินใจแทน
และเป็นคนที่ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับใคร
หรืออะไรทั้งนั้น

They see you as a worrier
who always sees problems
that don't exist.
Some people think you're boring.
และยังรู้สึกว่า
คุณเป็นคนที่เห็นปัญหาที่มันไม่เคยมี
บางคนถึงขนาดบอกว่าคุณน่าเบื่อ

Only those who know you well..
know that you aren't.
มีแต่คนที่รู้จักคุณดีเท่านั้น..
จึงจะรู้ว่าคุณไม่ใช่
Create Date : 13 กรกฎาคม 2548
Last Update : 20 ตุลาคม 2550 17:44:03 น. 0 comments
Counter : 354 Pageviews.

ยอดสน
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เวปนานาสาระธรรมะ
โดยพี่น้องชาวบล็อกแก็งค์
เวป"ศาลา-สาละ"
เชิญเยี่ยมชมที่นี่จ้า

ศึกษาธรรมะ-เวปทำดี

สนทนาธรรม-น้อง"ป่ามืด"

Linkของแต่งบล็อก
หลายแบบหลากสไตล์
เลือกชมเลือกหาได้ที่นี่จ้า
น้อง"แบม"

น้องนัท "จอมแก่นฯ"

น้อง"พลอยสีรุ้ง"

น้อง"หนี่ฯ(แพรวขวัญ)"

Linkกรอบ-Flashสวยงาม
เชิญศึกษาได้ที่บล็อกนี้
(อาจารย์ผู้สอนจขบ.นี้จ้า)
ขอบคุณมากค่ะ น้อง "อั๊กกิ"

บล็อกให้สาระความรู้
"การตกแต่งบล็อก"
ขอบคุณมากค่ะ "น้องไหม"

มุมสบายๆ คลายเครียด
กับคนสวยรวยอารมณ์ขัน
ขอเชิญที่บล็อกนี้จ้า
น้อง"หยิ๋งแป๋ม"

มุมขยับลูกคอ
มั่นใจเสียงใส เสียงดี
เชิญที่นี่นะจ๊ะ นะจ๊ะ :)

web page tracking

COLOR CHART

THEME - UPDATED

BORDERS - UPDATED

X'mas & Countdown X'mas Clock

BACKGROUNDS

CHRISTMAS SETS

BACKGROUNDS & URL

GLITTER ANIMATION

BEAUTIFUL GRAPHICS

COOL ICONZ

DOLLS

WEBSETS

  Follow me on Twitter

  eXTReMe Tracker

  visitors

  I hope you will enjoy your stay here.

  Please note!!

  The graphics on my site

  are things that I have found

  and or collected, on the net..

  therefore I take no credit

  for any of them.

  Thanks to the many sites

  where I found them.

  and thanks ..

  the very talented people who did.

  Think on these words:

  Enjoy life today, yesterday is gone,

  tomorrow may never come.

  Webboard Manager Online

  Group Blog
   
  <<
  กรกฏาคม 2548
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 
   
  13 กรกฏาคม 2548
   
  All Blogs
   
  Friends' blogs
  [Add ยอดสน's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.