ห น า ว..แล้ว! อิ่มบุญ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร @ จ.ลำพูน Lamphun


Hariphunchai Temple

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลำดับ ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย
Wat PhraThat Hiriphunchai is one of the royal temples and was build in Raman dynasty 867 to 1433 located at the city of Lumphun Provice.Wat Phrathat Hariphunchai is very well known among Thai people, especially Lanna Thai because it is the most important temple in Lamphun.


วันนี้เรามีโอกาสได้มายืนอยู่ที่ จ.ลำพูน ตั้งใจมานมัสการวัดพระธาตุหริภุญไชย หนาวแล้วนะที่นี้เวลาประมาณ 7 โมงเช้าเลยตอนนี้ มาเปิดประตูเลยวันนี้
ด้านหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่สูง 3 เมตร เป็นปูนปั้นทาสีแดง ยืนอยู่บนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร. ซุ้มประตู ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่า บนแท่น สูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นใน สมัยพระเจ้าอาทิตยราช เมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม


วิหารหลวง

เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้ว จะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่า "วิหารหลวง" เป็นวิหารหลังใหญ่มีพระระเบียงรอบด้าน มีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2458วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจทุกวันพระ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธปฏิมาใหญ่ 3 องค์ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองบนแท่นแก้วและมีพระพุทธปฏิมาโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้นและชั้นกลางอีกหลายองค์วิหารหลวง เป็นวิหารหลังใหญ่มีระเบียงรอบด้านและมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็น วิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466 วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนากิจทุกวันพระ ภายในวิหารประดิษฐานพระปฏิมาใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง บนแท่นแก้วรวม 3 องค์ และพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้น และชั้นกลางอีกหลายองค์


พระบรมธาตุหริภุญชัย
เจดีย์ในปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ สูง 25 วา 2 ศอก ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก 1 คืบ มีซุ้มกุมภัณฑ์ และฉัตรประจำสี่มุม และหอคอยประจำทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอ
Its importance as follows: it is a historical temple; the most sacred temples; the tutelary temple of the city; it is one of the two royal temples in Lamphun, and it is the productive land of the most revered monk in Lanna (Srivichai).
The high light of this place is the golden pagoda with the nine-tired real gold umbrella total weigh 6500 grams .The square-shaped base of the 46-meter-high gold-topped pagoda in the center of the courtyard is the oldest structure in the temple. Most of the constructions was restored in 1915 after it was damaged by fire.
(ภาพจาก //www.chiangmainews.co.th/page/?p=78404)
ประดิษฐานพระเกศธาตุบรรจุในโกศทองคำ เจดีย์ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม เจดีย์มีลักษณะใกล้เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสัตถบัญชร (ระเบียงหอก ซึ่งเป็นรั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น สำเภาทองประดิษฐานอยู่ประจำรั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือและทิศใต้ มีซุ้มกุมภัณฑ์ และฉัตรประจำสี่มุม หอคอยประจำทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอ นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป พระบรมธาตุนี้นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้านทิศเหนือของวิหารหลวงนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น หอกังสดาล เป็นอาคารโล่ง 2 ชั้น โดยแขวนกังสดาลสำริดขนาดใหญ่ไว้ที่ชั้นล่าง
กังสดาลนี้หล่อขึ้นที่วัดพระสิงห์ฯ จ.เชียงใหม่ ในปี พศ. 2403 และนำมาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมธาตุหริภุญชัย ส่วนชั้นบนแขวนระฆังสำริดที่หล่อขึ้นในสมัยเจ้าดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ เจ้าหลวงลำพูน (พศ. 2414-2433)

Hariphunchai Templeที่นี่เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือเลยก็ว่าได้ และเป็นมิ่งขวัญ ของชาวลำพูน ใครปีเกิดปีระกาต้องมาที่นีเลยนะ เพราะพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา (ไก่) นั่นเอง ถัดจากซุ้มประตูโขงเข้าไป ก็เป็นวิหารหลวง ซึ่งสร้างขึ้นแทนวิหารหลังเก่าที่ถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่่อปี พศ. 2466 ภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง อยู่บนแท่นแก้ว จำนวน 3 องค์ พระประธานของวัด คือ " พระพุทธสิทธิมณีศรีหริภุญไชย " ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวง เป็นที่ตั้งของหอธรรมหรือหอไตรของวัด เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นอาคารเครื่องไม้
มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับหอไตรของวัดพระสิงห์ฯ และวัดเชียงมัี่น ที่เชียงใหม่
ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของภาคเหนือนั้นเชื่อว่า หากเกิดปีระกาถ้าได้มาสักการะบูชาแล้ว ชีวิตจะประสบความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงดังความปรารถนา สำหรับบุคคลทั่วไปนั้นถ้าได้มาบูชาพระธาตุนั้นแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความสำเร็จรุ่งเรืองเช่นเดียวกัน งานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา

เช้านี้รู้สึกดีกว่าเช้าไหนๆๆ มาเที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วย เป็นใครๆ ก็อิ่มใจ กับลมหนาวที่จังหวัดลำพูน การเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนักประมาณ 30 กม. เอง ลำพูนเป็นพี่น้องกับลำปางเพราะลำปางหนาวมาก ลำพูนก็ไม่แพง หนาวนี้หลายท่านคงคิดถึงเหนือ ขอให้ทุกท่านเดินทางกันอย่างปลอดภัย สวัสดีจ๊ะ!.. [ แอบจิ๊กฟอร์นสวยๆ จาก :คุณ น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา ]
Today the weather is cooler but the faith still here that looking from people come and prey for their hope on luck is happens for them . For the location only 30 km. from Chiangmai Provice by car heading to Lumphun Provice and the temple is place in the city of the Lumphun !!!! easy to find out !!!


 

Create Date : 17 ธันวาคม 2555
14 comments
Last Update : 17 ธันวาคม 2555 12:20:52 น.
Counter : 3630 Pageviews.

 

สวัสดีตอนเที่ยงๆ ครับ .....

ภาพสวยจุงเบย !! (แอบใช้ศัพท์วัยรุ่นซะหน่อย แต่พิมพ์ไปแล้วรู้สึกกระดากยังไงไม่รู้ 55) .....

ลำพูนเป็นจังหวัดที่ผมยังไม่เคยแวะเที่ยวเลยครับ ปีใหม่ผมว่าจะขึ้นไปเที่ยวทางเหนือ สงสัยต้องหาข้อมูลที่เที่ยวลำพูนดูซะหน่อย เผื่อจะได้แวะเที่ยวเก็บตกจังหวัดทางเหนือที่ไม่เคยแวะไป .....

สองปีที่แล้วก็ได้ไปเก็บตกลำปางมารอบนึงแล้ว ไปจังหวัดที่คนไม่ฮิตก็ดีอย่างตรงที่ไม่ต้องไปแย่งกินแย่งเที่ยวกับคนอื่นโดยเฉพาะในช่วงหยุดปีใหม่นะครับ .....

 

โดย: NET-MANIA 17 ธันวาคม 2555 12:06:19 น.  

 

แวะไหว้พระตอนเที่ยงๆครับ สวยมาก ๆ

 

โดย: pragoong 17 ธันวาคม 2555 12:44:46 น.  

 

สวยงามจริงๆค่ะ

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 17 ธันวาคม 2555 19:30:08 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 18 ธันวาคม 2555 9:47:52 น.  

 

กดไลท์ให้เลยค่า
ใจละลาย ภาพงามมุมมองดีมากๆ เลย ชอบๆ

เมืองลำพูนพระธาตุนี้เค้าดังมากเลยนะ

งงว่าตอนนี้ฟ้าไร้เฆฆขนาดนี้เชียวเหรอ
เนียนมากเลยค่า

ชาบูๆ


ตลาดโบราณบางพลี ที่นี่มีแต่ของอร่อย ^^ 

โดย: Rinsa Yoyolive 19 ธันวาคม 2555 22:55:15 น.  

 

วะวะว้าว ฟอนด์ raleway สวยจุงเบยบล็อกนี้แจ่มโพด ฟ้าเป็นฟ้า ทองเป็นทอง แถมบล็อกนี้มีภาษาไทยด้วย อิอิไว้ต้นปีกลับจากเที่ยวจะขอโหวตเป็นบล็อก best design ในดวงใจนายน้ำฟ้านะ โย่ว \\^O^/

 

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา 24 ธันวาคม 2555 12:52:32 น.  

 

รินมาบอกว่า บล็อกริน สุดท้ายของปีแล้วค่า
ปีหน้าคงไม่มีอะไรให้มาแซวแล้วอะนะ 555+

ไว้าจะย่องเข้ามาดูผลงานคนบ้านนี้ค่า


Merry Christmas

+++ ส่งท้าย บล็อกสุดท้ายของปีแล้วค่า
เก็บตกคนสุดท้าย _____ พรรณไม้งาม อร่าม สวนหลวง ร.๙ +++ 

โดย: Rinsa Yoyolive 25 ธันวาคม 2555 12:45:58 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสุข
ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความเจริญ
ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสำเร็จ
สุขภาพดี เงินทองไหลมาเทมาด้วยค่า
 

โดย: Rinsa Yoyolive 27 ธันวาคม 2555 17:56:27 น.  

 

หาทางเข้าบ้านนี้ยากจังค๊า

บล๊อกแก๊งค์เขาจะปิดกิจการช่วงปีใหม่
เลยเข้ามาส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ให้ก่อนค่ะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 28 ธันวาคม 2555 12:57:17 น.  

 

สวัสดีตอนดึกๆ ครับคุณ *SUPRA* ขอบคุณที่แวะไปอวยพรปีใหม่นะครับ .....

ช่วงปีใหม่นี้ ผมคงท่องเที่ยวอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย อาจจะไม่ได้แวะเข้ามาดูบล็อกเท่าไหร่ ขอถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ล่วงหน้านะครับ ขอให้คุณ *SUPRA* และครอบครัว มีแต่ความสุขสมหวัง รวยๆๆ เฮงๆๆ นะครับ .....

 

โดย: NET-MANIA 28 ธันวาคม 2555 12:58:11 น.  

 

โว้ววว ว้าววว.. ขึ้นเหนือ อีกแร้ววว
เพิ่งมาจากใต้ มะใช่เหรอ ใช้ชีวิตคุ้มดีแท้ น้องเอ้ยย
พี่ไม่เคยไปเลย .งได้ยินแต่คำร่ำลือ และก็สวยงามสม คำร่ำลือ ด้วย อ่า..
สาธุ ไหว้ มันง่ายๆ ตรงนี้เลย อิอิ..

ปีใหม่แล้ว เตรียม กระเป๋ายังจ๊ะ..

บล็อกงามโพด เมื่อไร จะทำแบบ ทันสมัยวัย รุ่นเป็นมั่งเนี่ย..
ดหวต ส่งท้ายเลย..
ดอกชุปเปอร์ เศรษฐี ถ้ามีพี่เอื้อ คงรวยก่อน เด๋วจะปั๊ม มาตามแจก น้องๆ เลย อิอิ..
โชคดีปีใหม่รับโบนัสส เยอะ รวยยยๆๆ จ้า..

 

โดย: tifun 28 ธันวาคม 2555 14:23:34 น.  

 

สวยงามมาก

เสียดายอาทิตย์ที่แล้วไปเชียงใหม่ไม่ได้แวะ

ขอให้คุณ Supra และครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจ
มีเงินใช้มากมายตลอดปีและตลอดไปนะครับ


 

โดย: wicsir 28 ธันวาคม 2555 16:33:11 น.  

 

สุขสันต์วันปีใหม่ค้าบคุณสุพรา โย่ว

 

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา 30 ธันวาคม 2555 11:38:58 น.  

 

หวัดดีปีใหม่ จ๊ะ..
กลับมาหรือ ยังเนี่ย แวะให้อาหารปลาอยู่พักใหญ่ นะ สงสัยจะหิวมาก กินตั้งนาน ไม่อิ่มสักที..
อย่าเที่ยวเพลิน นี่เขาหยุด ต่ออีกรอบ แล้วนะน้องsu ..กลับมาอัพบล็อกดูสิ เข้า ได้เป่า น้อ..อิอิ..

 

โดย: tifun 4 มกราคม 2556 17:20:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


*SUPRA*
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
readme


ขณะนี้เวลา :
free counters
Free Web Counter
.
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2555
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
17 ธันวาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add *SUPRA*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.