Sufficiency Economy
Group Blog
 
All blogs
 

WP + XNA ทำภาพเคลื่อนไหว

การทำภาพเคลื่อนไหว
1) เริ่มจากต้องมี spritesheet ก่อน


2) สร้างตัวแปรมาเก็บ spritesheet
        Texture2D Tmale;
3) ระบุขนาด ของ spritesheet
        Point frameSize = new Point(32, 32); หมายถึง หนึ่งรูป กว้าง x ยาว = 32x32 pixels
        Point currentFrame = new Point(0, 0); หมายถึง จะแสดงรูปที่เท่าไรระบุเป็น แกน X, Y
        Point sheetSize = new Point(3, 3); หมายถึง ขนาดของ spritesheet ว่ากี่ column(X) และ กี่row(Y)
4) ทำการคำนวณภาพที่จะภาพแสดงผล(currentFrame) ใน method update
        ++currentFrame.X;
        if (currentFrame.X >= sheetSize.X)
                {
                    currentFrame.X = 0;
                }
5) แสดงภาพ ใน method draw
spriteBatch.Draw(Tmale, new Vector2(200, 100),
                new Rectangle(currentFrame.X*frameSize.X,currentFrame.Y*frameSize.Y,
frameSize.X,frameSize.Y),
                       Color.White, 0, new Vector2(0, 0),
                       2.0f, SpriteEffects.None, 0);
โดยถ้าสังเกตุจะเห็นได้ว่า การวาดรูป จะมี parameter เพิ่มจากเดิม เช่น rectangle เพื่อกำหนดตำแหน่งของรูปภาพใน spritesheet ได้
6) ตามจริงแค่นี้ก็แสดงผลภาพเคลื่อนไหวได้แล้ว แต่ภาพจะเคลื่อนไหวใน frame rate 60 frame per sec (fps) ถ้าเราต้องการแสดงหลายวัตถุ ที่เคลื่อนไหว ช้าเร็วต่างกัน จึงต้องมีการกำหนดตัวแปรเพิ่มเติม คือ
        int timeSinceLastFrame = 0;
        int msecPerFrame = 200; กำหนดเวลาความช้าเร็ว
และไปเขียน code เพิ่มใน method update เพื่อตรวจสอบ ก่อนการ คำนวณภาพแสดงผล
 timeSinceLastFrame += gameTime.ElapsedGameTime.Milliseconds;
 if (timeSinceLastFrame > msecPerFrame)
7) ที่จริงการปรับเวลาการแสดงภาพเคลื่อนไม่ต้องทำยุ่งยากก็ได้โดยการ เปลี่ยนค่าในตัวแปร
TargetElapsedTime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100); แต่ข้อเสียคือเวลาการเคลื่อนไหวทุกวัตถุจะเท่ากันหมด

sourcecode ครับ

 

Create Date : 19 พฤษภาคม 2556    
Last Update : 19 พฤษภาคม 2556 8:28:31 น.
Counter : 1499 Pageviews.  

MS Visual Studio Express 2012 for Windowphone

ตอนแรก กะว่าจะใช้ Monogame เขียนโปรแกรมบน Windowphone 8 แต่มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่น
content pipeline, มุมมองแบบ landscape เป็นต้น เลยต้องกลับมาใช้แบบปกติ โดยใช้ของ Windowphone 7 + XNA หลักการก็คล้ายๆ กัน
ก่อนอื่นเรามาดูตัวแปรที่น่าสนใจ กันก่อน
1. รูปภาพ ใช้ ตัวแปรชนิด      Texture2D เก็บข้อมูล
2. การบอกตำแหน่งใน 2D ใช้ตัวแปร Vector2  เช่น new Vector2(10, 20) ก็คือ Vector ที่ชี้ไปยังตำแหน่ง x= 10, y=20 จุดเริ่มต้นคือ x=0, y= 0

sourcecode click เลย


 

Create Date : 12 พฤษภาคม 2556    
Last Update : 12 พฤษภาคม 2556 12:06:48 น.
Counter : 944 Pageviews.  

MonoGame + Window Phone 8

เพิ่งได้ nokia lumia 720 มาใช้ OS Window Phone 8 เลยต้องลองของกันหน่อย 

และพบว่า XNA ตอนนี้ไม่ support window phone 8 และลงใน window8 ไม่ได้ เลยต้องมีวิธีกันนิดหน่อย ตามคำแนะนำ ใน Link ซึ่งบางอย่างไม่ต้องทำตามก็ได้ วิธีการก็คือ
1. ลง window phone sdk
2. ลง monogame
3. แล้วลอง run เลือก template project แบบ MonoGame Windows Phone 8 Project  Visual C#
4. จะพบสิ่งที่แปลกไปจาก XNA 4 คือไม่มี project content ติดมาด้วย(ทาง monogame กำลัง พัฒนาอยู่) ดังนั้นต้องทำตามคำแนะนำใน link แต่ Modify นิดหน่อย คือ ไปเปิด template project ชื่อ Windows Phone Game 4.0 แล้วทำการ add รูป หรือ content ต่างใน หัวข้อ content (ตามที่เคยทำใน xna 4 ตามรูป ในการ add pic1.jpg ไป

แล้วทำการ build solution จะได้ ไฟล์นามสกุล .xnb 
แล้วกลับสู่ project เดิม สร้าง Folder ชื่อ content แล้ว copyไฟล์นามสกุล .xnb ไปไว้
ยังไม่จบ หุๆ
ไปแก้ไฟล์ นามสกุล .csproj เพิ่มข้อความในบรรทัดล่างสุด แต่เหนือ
slash ItemGroup>
ข้อความข้างล่าง เครื่องหมายไม่ครบให้ดูตามใน link นะครับ แหะๆ
ข้อความ
 Include="Content***.*">     >PreserveNewest>>
แล้วเขียนโปรแกรม ตาม xna ให้แสดงรูป(ดู blog ก่อนหน้า) ก็จะได้ประมาณนี้
ู ^ ^
       

d
 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2556    
Last Update : 6 พฤษภาคม 2556 11:51:50 น.
Counter : 1162 Pageviews.  

XNA : เบื้องต้น ตอน1

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเกมบน Xna สามารถแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้
1. สร้าง Window
2. วาดภาพลง Window : Sprite
3. การควบคุม Sprite
4. ตรวจสอบการกด keyboard หรือ mouse
5. ตรวจสอบการชนกัน
6. เสียงประกอบ

เริ่มจากข้อที่1 สร้าง Windows
อันนี้ง่ายมากๆๆๆๆ ก็ เปิด Visual C# เลือกเมนู File-> new Project แล้ว
เลือก Project Type แบบ Xna และเลือก Template แบบ window game 3.0 แล้วกด ok ตามรูป XNA จะก็จะสร้าง Code พื้นฐานให้เพื่อเราจะได้ปรับแต่งต่อไป


ถ้ากดปุ่ม Start Debugging ก็ได้ window สวยๆ ขึ้นมา แต่ไม่เหมือน
windows ทั่วไปเพราะเป็น window ที่พร้อมใช้ DirectX นั้นเอง สังเกตโดยถ้าเอา Mouse ไปผ่านบน window ภาพ mouse จะหายไป ? เพราะเรายังไม่ได้เขียน code จัดการเกี่ยวกับ mouse ด้วยมัง?

ต่อไปมีไฟล์อะไรบ้างที่น่าสนใจ เบื้องต้นคือไฟล์ Game1.cs ซึ่งเราจะแก้ไขcode ในส่วนนี้

แล้วในไฟล์ Game1.cs มี Class, Properties, Method อะไรที่น่าสนใจ
ก็นี้เลย
public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
ก็ตอนนี้มีแค่ class เดียวนี้หว่า กิกิ
งั้นมาดูว่ามีการสร้าง object อะไรบ้างใน class Game1
GraphicsDeviceManager graphics; สำหรับจัดการเกี่ยวกับ window เช่นขนาดwindow ดังคำสั่งนี้
graphics.PreferredBackBufferWidth = 400;
graphics.PreferredBackBufferHeight = 400;
graphics.ApplyChanges();


SpriteBatch spriteBatch; สำหรับจัดการเกี่ยวกับ Sprite เช่นวาดรูป ดังคำสั่งนี้
spriteBatch.Draw(mySprite1.texture, mySprite1.position, Color.White);
ซึ่งต้องใช้ parameter สามตัวคือ ข้อมูลรูปสองมิติ: Texture2D , ข้อมูลตำแหน่งในแนวแกน X,Y: Vector2 และสุดท้ายคือสีของพื้นsprite (ไม่ใช่สีพื้นของ window นะ)
และการวาดรูปนี้ต้องอยู่ระหว่างคำสั่ง
spriteBatch.Begin(); และ
...
spriteBatch.End();
ซึ่งเราสามารถกำหนดการวาดแบบ AlphaBlend ได้ด้วยโดยใส่ตัวแปรที่คำสั่งตามนี้
spriteBatch.Begin(SpriteBlendMode.AlphaBlend);

และเพื่อความง่ายจึงมีการสร้าง class clsSprite เพื่อง่ายต่อการกำหนดค่าต่างๆ ของ sprite ร่วมถึงการ load รูปภาพจาก content มาใช้งานด้วย
วันนี้เอาแค่นี้ก่อน แล้วจะมาต่อไป
 

Create Date : 24 พฤศจิกายน 2551    
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2551 20:39:12 น.
Counter : 512 Pageviews.  

XNA : ของเขาดีจริงๆ


เพิ่งได้ Notebook ใหม่ที่มี card จอ ที่ support Shader 1.0 ทำให้พัฒนาโปรแกรมด้วย Xna ได้ และถ้ามีตังพอ ก็จะซื้อ XBOX360 มาลงเกมที่ทำเองดู ก็สนุกมิใช่เล่น กิกิ (ความหวังอันน้อยนิด แหะๆ)
ส่วน XNA คืออะไรคงไม่พูดถึงแล้ว เพราะใน web มีบอกเยอะแยะไป
แต่เข้ามาสู่การเขียน โปรแกรมเลยดีกว่า ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง
1. Computer ที่ Support Shader1.0 เป็นต้นไป Notebook ใหม่ๆ น่าจะ Support หมดแล้ว
2. ลง Visual C# express ใครจะใช้ แบบตัวเต็มก็ไม่ว่ากัน พอดีเน้นของฟรีไว้ก่อน
3. ลง XNA SDK จาก //creators.xna.com/
4. คู่มือสักเล่ม ที่ใช้คือ "Beginning XNA2.0 Game Programming From
Novice to Professional" ชื่อหนังสือเป็นมงคลจริงๆ
แต่ Version ที่ลองใช้ คือ Version 3.0 นะครับ
5. อืมที่ทดลองใช้นี้ บน Vista home premuim นะครับ บน XP น่าจะคล้ายๆกัน
6. แต่แปลก ไม่ต้องลง DirectX SDK ก็ใช้ได้เลยแหะ ?

ถ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างก็มาลุยเลย ....
เด๋วเอา Code ไปดูก่อนดีกว่านะ แล้วจะมาเขียนอธิบายในตอนต่อไปครับ


exe+sourcecode โหลดได้เลยครับ
 

Create Date : 23 พฤศจิกายน 2551    
Last Update : 23 พฤศจิกายน 2551 21:15:19 น.
Counter : 391 Pageviews.  


wink99_th
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add wink99_th's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.