So_Lee_Mi_O
Group Blog
 
All blogs
 

สุขสันต์ สุขสันต์วันเกิด

เรื่องของเรื่อง
สุขสันต์วันเกิดให้ตัวเองสักเล็กน้อยดีกว่า
ฮ่าฮ่าฮ่า
 

Create Date : 22 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 22 กรกฎาคม 2553 1:38:43 น.
Counter : 251 Pageviews.  

โรงเรียนของฉัน 2

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เกิดขึ้นจากความดำริของท่านพระครูประศาสน์สิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ) อดีต เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก และแรงศรัทธาของชาวบางปะกอกหลายท่านที่ต้องการให้ กระทรวงศึกษาธิการตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นในตำบลแห่งนี้ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียน ใกล้บ้าน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ท่านก็มรณะภาพเสียก่อน นายล้อม ฟักอุดม ซึ่งเป็นผู้อุปการะโรงเรียนมัธยมวัดบางปะกอก ได้ดำเนินการทุกอย่างจนสำเร็จ กล่าว คือ ได้ติดต่อให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนมัธยม และเปิดสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤกษภาคม ๒๔๙๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ประถมปีที่ ๕) เป็นสหศึกษามีนักเรียนชาย ๓๐ คน นักเรียนหญิง ๑๕ คน รวม ๔๕ คน และมีครู ๒ คน คือ นายพิรุฬห์ บำรุงใจเป็นครูใหญ่ และนายผิน ด้วงดี เป็นครูน้อย
เมื่อแรกเปิด ยังไม่ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตกลงกับ นายล้อม ฟักอุดม ขอยืมตึกสองชั้น ซึ่งเป็นโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอก เป็น สถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๔๙๓ กรรมการวัดบางปะกอก ซึ่งมีนายล้อม ฟักอุดม นายบุญนาคร มังคะสี และนายถนอม เอี่ยมทศ ได้จัดการซื้อ ที่ดิน จำนวน ๖ ไร่เศษ ให้เป็นธรณีสงฆ์ ของวัดบางปะกอก และได้ทำหนังสือมอบ กรรมสิทธิ์ให้กรมสามัญศึกษา อาศัยที่ดิน เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน ในปีเดียวกัน นายพิรุฬห์ บำรุงใจ ครูใหญ่พร้อมด้วย นายล้อม ฟักอุดม และนายบุญนาคร มังคะลี ได้ติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน หลังแรก เป็นผลสำเร็จ และได้ย้ายที่เรียนชั่วคราวมายังอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๙๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ นายล้อม ฟักอุดม ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ในกองมรดกของคุณยายตาด แสงคร้าม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสนบาท) มอบ ให้กรมการศาสนาจัดซื้อที่ดินซึ่งติดกับที่ดินของวัด ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา มอบให้วัดบางปะกอก และพระครโอภาสศีลคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอกองค์ ต่อมา ได้ทำ หนังสือมอบสิทธิที่ดินดังกล่าวในส่วนที่ติดต่อกับโรงเรียนนี้ เนื้อที่ ประมาณ ๒ ไร่ ให้โรงเรียน ให้โรงเรียนอาศัยขยายอาณาเขต เพื่อสร้างอาคารเรียน เพิ่มเติมต่อไป โรงเรียนจึงมีบริเวณพื้นที่ประมาณ ๗ ไร่

พระครูประศาสน์สิกขกิจ (หลวงปู่พริ้ง) วัดบางปะกอก แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. ท่านเกิดเมื่อปี วันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 พ.ศ.2413 ปีมะเมีย ท่านเป็นชาวบางปะกอกโดยกำเนิด โยมบิดาชื่อทศ นามสกุล เอี่ยมทศ โยมมารดาชื่อสุ่น ท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเล็กๆ ที่วัดพลับ โดยอยู่กับพระน้าชายชื่อพระอาจารย์ดี ต่อมาท่านจึงอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2435 ที่วัดทองนพคุณ โดยมี พระสุธรรมสังวรเถระ เป็นพระอุปชาฌ์ พระพุทธฺ เป็นพระกรรมวาจารย์ และ พระจนฺทโชโต เป็นพระอนุสสาวนาจารย์ และได้รับฉายาว่า "อินทโชติ"
ต่อมาท่านได้ถูกนิมนต์ให้มาอยู่ที่วัดบางปะกอก อีก 2-3 ปีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก เมื่อ พ.ศ. 2438 หลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูวิสุทธิ์ศีลาจารย์ และเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคสงครามอินโดจีน สมณศักดิ์สุดท้ายที่ท่านได้รับก็คือ พระครูประศาสน์สิกขกิจ พระครูชั้นพิเศษ แต่ชาวบ้านมักเรียกท่านว่า หลวงพ่อพริ้งบ้าง หลวงปู่พริ้งบ้าง มีผู้คนมากมายเดินทางมากราบท่านอยู่เป็นประจำ ตลอดจนเจ้านายเชื้อพระวงศ์ต่างๆ เช่นกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งท่านได้รับการบอกกล่าวมาจากหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ว่ายังมีพระอาจารย์ที่เก่งมีวิทยาคมสูงอยู่ทางบางปะกอก ซึ่งหลวงพ่อพริ้ง ครั้นต่อมาเสด็จในกรมฯ ท่านจึงได้มาลองวิชากับหลวงพ่อพริ้ง จนฝากตัวเป็นศิษย์ ท่านมรณภาพลงในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2490 สิริอายุได้ 78 ปี
วัดบางปะกอก ซอยสุขสวัสดิ์ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (เดิมเป็นจังหวัดธนบุรี) เป็นวัดโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 จากการที่ทำเลที่ตั้งของวัดอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มและอยู่ริมคลอง ประมาณปี 2325 จึงมีผู้คนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน บริเวณวัดเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเสร็จแล้วก็ได้ขนามนามตามชื่อคลองว่า "วัดบางปะกอก" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2327 โดยมีเจดีย์อยู่ 2 องค์ สร้างเป็นแบบศิลปะมอญและศิลปะเขมร มีวิหารอยู่ 2 หลัง หลังแรกสร้างด้วยปูนเป็นศิลปะแบบเขมร ส่วนหลังที่สองสร้างด้วยไม้สัก มีลวดลายฉลุ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ส่วนหอไตรสร้างเป็นทรงไทยอยู่กลางสระน้ำ
 

Create Date : 20 ธันวาคม 2552    
Last Update : 20 ธันวาคม 2552 10:40:53 น.
Counter : 460 Pageviews.  

โรงเรียนของฉัน

ประวัติโรงเรียน บางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2480
ผู้อำนวยการคนแรก : นายบุญ เกษรบัว
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นายระวัง ลี้วิชัย
มีอาจารย์จำนวน : 31 ท่าน
มีนักเรียน และนักศึกษาจำนวน : 739 คน
เปิดสอนระดับชั้น : ป.1 ถึง ป.6
Website : //www.bmasmartschool.com/bangmod/

ปรัชญา : เด่นกิจกรรม คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมวิชาการ
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2548 – 2550 โรงเรียนบางมดจะจัดการ ศึกษาเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์พัฒนาการเรียนรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยี นำชีวีสู่ไตรสิกขา รู้คุณค่าชุมชน
นโยบาย : 1. ด้านการบริหาร 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านการปฎิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ด้านการปฎิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 11 ซอยพุทธบูชา 26/3 ถนนพุธบูชา แขวงบางมด กรุงเทพฯ 10140 จัดตั้งโดยนายเลี้ยง – นางฮวย ตันเปาว์ ในปี พ.ศ. 2480 มีจำนวน นักเรียน 80 คน เปิดสอนที่บ้านของท่าน พ.ศ. 2481 ท่านได้จัดซื้อที่ดินแปลงปัจจุบันจำนวน 2 ไร่ ก่อสร้างโรงเรียนทรงปั้นหยา 2 ชั้น ชั้นล่างกั้น ลูกกรง เก็บของ ชั้นบนใช้เป็นห้องเรียน เปิดเรียนถึง ชั้น ป.4 พ.ศ. 2482 วันที่17 พ.ค. ท่านพระข้าหลวงพระประทุมเทวาภิบาล ทำพิธีเปิดใช้อาคาร เรียน ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางมด 3 (ตันเปาว์วิทยาคาร) พ.ศ. 2496 นายฟู ภานุมาศ ได้ร่วมมือกับประชาชน รวบรวมเงินได้ 30,000บาท พร้อมได้รับเงิน งบประมาณกรม สามัญสมทบ 450,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบ ป.2พิเศษ 2 ชั้นเป็นรูปตัวแอล ทำพิธี เปิดอาคารเรียนใหม่ โดย พณ.ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลวงเชิด วุฒากาส วันที่ 7 ก.ค. 2498 และเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)

ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
เมื่อ : 22/09/2546

ที่มา : //www.bmasmartschool.com/eprofile/edu_school-profile1-frame1.php?school_code=437
 

Create Date : 12 ตุลาคม 2552    
Last Update : 12 ตุลาคม 2552 21:43:25 น.
Counter : 874 Pageviews.  


d_way
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add d_way's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.