Group Blog
 
All blogs
 

Listening

มาลองทำแบบฝึกหัด Listening กันดูนะครับ

เริ่มแรก ให้ฟังบทสนทนา จับใจความ และฟังสำเนียงการออกเสียงนะครับ
จากนั้น จะเริ่มถามคำถาม ซึ่งจะเว้นวรรคให้เราลองตอบดู จากนั้นจะมีคำตอบในตัว เพื่อยืนยันว่าเราตอบถูกหรือไม่
แบบฝึกหัดถัดมาให้ลองฟัง แล้วเขียนตามนะครับ
ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้ แต่ถ้าไม่ทันจริงๆ ก็มี Transcription ข้างล่างเลยครับ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Transcription

Diálogo:

- Buenos días, señorita.
- Buenos días, Sr. Vigo.
- ¿De dónde es Ud., Srta. Mandes?
- Yo soy de México. ¿De dónde es Ud.?
- Yo soy de Cuba.
- ¿Y la profesora Torres? ¿Ella es cubana?
- No, ella es norteamericana.
- Es muy simpática.
- Sí, y muy inteligente.


Preguntas:

1. ¿La Srta. Mandes es de Cuba o de México?
- Es de México.
2. ¿El Sr. Vigo es de Cuba o de Chile?
- Es de Cuba.
3. ¿La profesora Torres es norteamericana o cubana?
- Es norteamericana.
4. ¿La profesora Torres es bonita o simpática?
- Es muy simpática.
5. ¿La profesora Torres es inteligente o no?
- Sí, es inteligente.


Para escuchar y escribir:

1. ¿Cómo se llama Ud.?
2. El gusto es mío.
3. El escritorio es marrón.
4. ¿Qué hay de nuevo?
5. Ella es una chica alta y delgada.
 

Create Date : 27 มิถุนายน 2552    
Last Update : 30 กรกฎาคม 2552 9:11:50 น.
Counter : 765 Pageviews.  

Vocabularios: Lección 1

Titulos
doctor (Dr.) doctor (m.)
doctora (Dra.) doctor (f.)
profesor(a) professor
señor (Sr.) Mr., sir, gentleman
señora (Sra.) Mrs., madam, lady
señorita (Srta.) miss, young lady ใช้กับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้น


Nombres
la biblioteca library
la calle street
la chica, la muchacha girl
el chico, el muchacho young man
la clase class
la clase de español Spanish class
el (la) compañero(a) de cuatro roommate
la dirección address
el domicilio address (ใช้ใน México)
el español Spanish (language)
el (la) estudiante student
el (la) alumno(a) student
el número de teléfono phone number


Otras palabras
con with
en in, on, at
esta noche tonight
hay there is, there are
muy very
no no, not
ser to be
yes
tu your
y and


Colores
amarillo yellow
azul blue
gris grey
morado purple
rojo red
anaranjado orange
marrón brown
rosado pink
negro black
blanco white
verde green


En la clase
la pizarra blackboard
la luz light
el papel paper
el borrador eraser
la tiza chalk
la silla chair
el mapa map
el escritorio desk
el cesto de papeles trash bin
el bolígrafo/la pluma pen
el reloj watch
el libro book
el cuaderno notebook
la mochila backpack
la ventana window
la puerta door
el lápiz pencil
la computadora computer
el ordenador computer (ใช้ในประเทศสเปนเท่านั้น)


Adjetivos
bienvenido welcome
bonito, lindo pretty
guapo handsome
inteligente intelligent
interesante interesting
mexicano Mexican
norteamericano North American (from the U.S.)
estadounidense American (U.S. citizen)
inglés English
ruso Russian
francés French
italiano Italian
japónes Japanese
alemán German
chino Chinese
portugués Portuguese
tailandés Thai
perfecto perfect
rico rich
pobre poor
simpático pleasant, nice, charming, fun to be with
antipático unpleasant
alto tall
bajo short เตี้ย
largo long
corto short สั้น (ใช้กับระยะทาง)
feo ugly
difícil difficult
fácil easy
feliz happy
cómodo comfortable
incómodo incomfortable
trabajador hardworking
cansado tired
ocupado busy
contento content
pequeño small
grande big
famoso famous
delgado slender
gordo fat
joven young
viejo old
rubio blond
pelirrojo red-hair
tonto dumb
bueno good
aburrido bored
nuevo new
 

Create Date : 14 มิถุนายน 2552    
Last Update : 14 มิถุนายน 2552 13:00:33 น.
Counter : 855 Pageviews.  

ภาษาสเปนเบื้องต้น - มานับเลขกันดีกว่า 0 - 39

เพิ่งเอาบทเรียนลงไปเมื่อวาน วันนี้มาลงต่อเพื่อความรวดเร็ว เพราะเดี๋ยวค้างกันยาว หุหุ

A) ให้แต่งประโยคจากคำคุณศัพท์และคำนามที่ให้ โดยเลือกใช้ article และ กริยา ser ที่เหมาะสม

- mujer/chico/profesores/chicas/lección/escritorio/bolígrafos
- azules/simpáticas/española/difícil/trabajador/ingleses/marrón

ได้เป็นดังนี้ครับ
1. La mujer es española.
2. El chico es trabajador.
3. Los profesores son ingleses.
4. Las chicas son simpáticas.
5. La lección es difícil.
6. El escritorio es marrón.
7. Los bolígrafos son azules.


B) เติมคำคุณศัพท์ในช่องว่างให้สอดคล้องกับประโยค
1. La pluma roja es en el escritorio.
2. Hay tres estudiantes ingleses en la clase de español.
3. Las chicas francesas son bonitas.
4. Él es un hombre trabajador.

ง่ายเนอะ หุ หุ

หลังจากเจอบทเรียนยาวๆ วันนี้มาเรียนบทเรียนสั้นๆ ดีกว่า


Numbers 0 to 39 - Números de 0 a 39

ไม่มีอะไรมากครับ ต้องจำอย่างเดียว

0 cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
35 treinta y cinco
36 treinta y seis
37 treinta y siete
38 treinta y ocho
39 treinta y nueve

**ระหว่างเลข 16 - 19 และ 21 - 29 บางครั้งอาจสะกดแยกกันได้ เช่น diez y seis ซึ่งจริงๆแล้วออกเสียงเหมือนกันเลย แต่พยายามให้ใช้แบบเขียนติดกันดีกว่านะครับ

**เลข 1 เวลาใช้เป็นคำคุณศัพท์บ่งบอกปริมาณ อย่าลืมเปลี่ยนเป็น un หน้าคำนามเพศชาย หรือ una หน้าคำนามเพศหญิง เหมือนตัวอย่างในบทเรียนเรื่องคำคุึณศัพท์ เช่น

un libro
una silla

เวลาแปล จะแปลว่า one book/one chair หรือ a book/a chair ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทในประโยคนั้นๆ

จบแล้ว ไม่มีการบ้านครับ แต่ต้องไปฝึกหัดกันบ่อยๆนะครับ

¡Hasta luego!
 

Create Date : 17 มีนาคม 2552    
Last Update : 17 มีนาคม 2552 23:18:07 น.
Counter : 3534 Pageviews.  

ภาษาสเปนเบื้องต้น - Adjectives and agreements of articles, noun, and adjectives

หายไปนานหลานวัน เพราะโดนกระหน่ำสอบหลายตัวครับ ตอนนี้ Spring break แล้วรีบเขียนต่อดีกว่า

เฉลยการบ้านก่อนนะครับ

1. María/España
- Ella es de España.

2. José/México
- José es de México.

3. Yo/California
- Yo soy de California.

4. Nobita y Shizuka/Japón
- Ellos son de Japón.

5. Four y Mod/Tailandia
- Ellas son de Tailandia.

6. Nosotros/Guatemala
- Nosotros somos de Guatemala.

7. Your best friends/Barcelona
- Vosotros(as) sois de Barcelona.

เรื่องที่เราจะเรียนกันในคราวนี้ คือ การใช้ adjectives และที่สำคัญคือ การสอดคล้องกันทั้ง articles และ nouns แล้วคราวนี้จะได้แต่งประโยคกันได้ซะทีLa formación de adjectivos y la concordancia de artículos, nombres y adjectivos


1. จากที่เคยเรียนไปแล้วในเรื่องของคำนาม ยังจำกันได้หรือเปล่าว่า คำนามนั้นจะแบ่้งเพศ ซึ่งสังเกตได้ง่ายๆจากตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำ เช่น libro ลงท้ายด้วย -o เป็นเพศชาย และ silla ลงท้ายด้วย -a เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่แล้ว คำคุณศัพท์มักจะลงท้ายด้วย -o และ -a เช่นเดียวกันกับคำนาม เช่น

libro rojo - red book
silla roja - red chair

เมื่อเปลี่ยนรูปเป็นพหูำพจน์ ก็ต้องเปลี่ยนตามคำนามเหมือนกัน ถ้ายังไม่แม่นเรื่องคำนามพหูพจน์ กลับไปทวนใหม่นะครับ เช่น

libros rojos - red books
sillas rojas - red chairs


2. คำคุณศัพท์บางคำที่ลงท้ายด้วย -e ก็จะไม่เปลี่ยนรูปตามเพศของคำนาม (ง่ายดีเนอะ) เช่น

chico inteligente
chica inteligente

เมื่อเป็นพหูพจน์ ก็เพียงแค่เติม s เข้าไปเท่านั้น เช่น

chicos inteligentes
chicas inteligentes


3. คำคุณศัพท์ลงท้ายด้วยพยัญชนะ ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันเลย คือ ไม่เปลี่ยนรูปตามเพศของคำนาม หากจะทำเป็นพหูพจน์ ก็เพียงแค่เติม -es เข้าไปเท่านั้น เช่น

chico popular ---> chicos populares
chica popular ---> chicas populares

คำที่ลงท้าย ด้วยตัว z ต้องเปลี่ยนจาก z เป็น c แล้วเติม -es เหมือนคำนาม เช่น feliz -> felices

คำคุณศัพท์บางคำที่มี acento อยู่ กฎการออกเสียงก็ยังบังคับใช้อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น
dicil -> diciles เน้นเสียงพยางค์ที่สองเหมือนเดิม


4. คำคุณศัพท์ที่แสดงสัญชาติและเชื้อชาติ แม้ว่าจะลงท้ายด้วยพยัญชนะและแสดงเพศชาย เมื่อเป็นเพศหญิงให้เติม -a ลงไป เช่น

chico español
chica española

พอเป็นพหูพจน์ หลักการเปลี่ยนรูปก็เหมือนเดิม

chicos españoles
chicas españolas

บางคำที่มี acento กฎการออกเสียงก็ยังหลอกหลอนจนขึ้นใจ เช่น

chico inglés
chica inglesa


5. ตำแหน่งของคำคุณศัพท์ ซึ่งเป็นคำบ่งบอกคุณลักษณะ โดยทั่วไปจะตามหลังคำนาม แต่หากเป็นคำคุณศัพท์ที่บ่งบอกปริมาณ จะอยู่หน้าคำนาม เช่้น

dos chicas
mucha silla
muchas chicas
pocos libros


****6. บางครั้งคำคุณศัพท์ที่บ่งบอกคุณลักษณะที่เป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้ว ก็จะมาอยู่หน้าคำนามได้ เช่น


blanca nieve - white snow
azul cielo - blue sky


7. ท้ายสุด การใช้ article คำนาม คำคุณศัพท์ จะต้องสอดคล้องกันหมด ทั้งเพศและจำนวน เช่น

el chico alto ---> los chicos altos
un libro rojo ---> unos libros rojos
la chica delgada ---> las chicas delgadas
una carta larga ---> unas cartas largas

un chico guapo ---> dos chicos guapos


คราวนี้เมื่อลองแต่งประโยคดูบ้าง เช่น

A: ผมเป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่ง (เชื่อมะ ฮ่าๆๆ)
A: Yo soy un chico guapo.

B: ไม่เลย แกน่ะน่าเกลียดชิบ...
B: No, tú eres muy feo.

A: แล้วไอ้พวกหนุ่มอเมริกันมันเป็นไงล่ะ?
A: ¿Cómo son los chicos norteameicanos?

B: โอ้แม่เจ้า! ... หล่อมั่กๆ!
B: ¡Caramba! ¡Son muy guapos!

A: ...... (พูดไม่ออก เมื่อเจอคำตอบจาก B)

สำหรับคำศัพท์ต่างๆ ให้เข้าไปดูในส่วนของ Los vocabularios ด้านข้างนะครับ จะืทยอยเอาลงให้

เหมือนจะเยอะนะครับ แต่จริงๆแล้วก็ไม่มากเท่าไหร่ ถ้าได้่ทำแบบฝึกหัดก็คงจะเข้าใจและ้เห็นแนวทางได้ง่ายขึ้น ไม่ยากเลยครับ ดังนั้นไปทำแบบฝึุกหัดกัน


A) ให้แต่งประโยคจากคำคุณศัพท์และคำนามที่ให้ โดยเลือกใช้ article และ กริยา ser ที่เหมาะสม

- mujer/chico/profesores/chicas/lección/escritorio/bolígrafos
- azules/simpáticas/española/difícil/trabajador/ingleses/marrón

B) เติมคำคุณศัพท์ในช่องว่างให้สอดคล้องกับประโยค
1. La pluma ________ (rojo) es en el escritorio.
2. Hay tres estudiantes ________ (inglés) en la clase de español.
3. Las chicas ________ (francés) son ________ (bonito).
4. Él es un hombre ________ (trabajador).
 

Create Date : 17 มีนาคม 2552    
Last Update : 17 มีนาคม 2552 9:45:11 น.
Counter : 2338 Pageviews.  

ภาษาสเปนเบื้องต้น - Subject pronouns และ present indicative of "ser"

เฉลยแบบฝึกหัดก่อนครับ

Ejercicio 1:

Somchai: Buenas tardes, profesora.
Profesora: Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
Somchai: Me llamo Somchai Tongdee.
Profesora: Mucho gusto.
Somchai: El gusto es mío.
Profesora: ¿De dónde es usted?
Somchai: Yo soy de Tailandia.


Ejercicio 2:

Marta: Hola, David, ¿Qué tal?
David: Más o menos, ¿y tú?
Marta: Muy bien, gracias.


Ejercicio 3:

Profesor: Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Estudiantes: Bien, gracias.
Somchai: Profesor, ¿cómo se dice "book" en español?
Profesor: Se dice "libro".
Somchai: Muchas gracias.
Profesor: De nada.


คราวนี้มาเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับ ซึ่งเราจะพูดถึงสรรพนามที่ใช้ในภาษาสเปน และกริยา "ser"

Subject pronouns - Pronombres personales usados como sujetos

เอกพจน์
- yo = I

- = you (familiar)
- usted = you (formal)
ใช้ tú กับ เพื่อน ญาติ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า หรือ คนคุ้นเคยสนิทสนมกันเท่านั้น นอกนั้นใช้ usted หมด usted อาจเขียนย่อเป็น Ud.

- él = he
- ella = she

พหูพจน์
- nosotros = we (m)
- nosotras = we (f)
แปลเป็นภาษาไทยเราได้ว่า "พวกเรา" ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนพูด เช่น ถ้าำ "พวกเรา" เป็นผู้ชายหมด ให้ใช้ nosotros แต่ถ้าำ "พวกเรา" ในที่นี้่ เป็นผู้หญิงหมด ให้ใช้ nosotras แต่ทว่า หาก "พวกเรา" มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ก็ให้ใช้ nosotros เสมอแม้ว่าผู้หญิงจะมีจำนวนมากกว่าก็ตาม

- vosotros = you (m, familiar)
- vosotras = you (f, familiar)
ในที่นี้คือ "พวกเธอ(หลายคน)" วิธีใช้ก็เหมือน tú ก็คือ ใช้กับกลุ่มเพื่อน ญาติ เด็กกว่า หรือกลุ่มคนที่สนิทกันเท่านั้น แต่เป็นหลายๆคน สรรพนามนี้มีใช้เฉพาะในประเทศสเปน และบางส่วนของละตินอเมริกาเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เลย โดยในบล๊อกนี้เราจะใช้ ustedes กัน

- ustedes = you (all) พวกเธอ หรือ พวกคุณ ตัวย่อ Uds.

- ellos = they (m)
- ellas = they (f)
หลักการเลือกใช้ก็เหมือนกับ nosotros และ nosotras ก็คือ ถ้า "พวกเขา" เป็นชายล้วน ใช้ ellos หญิงล้วนใช้ ellas แต่ถ้ามีทั้งชายและหญิงใช้ ellos เสมอโดยไม่สนว่ามีจำนวนเพศใดมากกว่า

***หมายเหตุ ในภาษาสเปนสรรพนาม it จะไม่มีคำตรงๆ ซึ่งหากจะใช้ต้องดูบริบทเอง


Present indicative of "ser" - Presente de indicativo del verbo "ser"

"ser" = to be (เป็น/อยู่/คือ) ซึ่ง กริยาตัวนี้เป็น irregular จะมีการผันรูปแปลกออกไปจากกริยาปกติ ดังนั้น ต้องจำ

- yo soy - I am
- tú eres - you (familiar) are
- Ud./él/ella es - you (formal) are/he is/ she is
- nosotros(as) somos - we are
- vosotros(as) sois - you (familiar) are
- Uds./ellos/ellas son - you are/they are

ตัวอย่าง 1
A: Ud. es el profesor García, ¿no?
B: No, yo soy el profesor Lopez.

A: You are professor Garcia, right? คุณคืออาจารย์กาเซียใช่ไหม
B: No, I'm professor Lopez. ไม่ใช่ ผมคืออาจารย์โลเปซ

ตัวอย่าง 2
A: ¿De dónde son Uds.?
B: Nosotros somos de Roi Et. ¿De dónde eres tú?
A: Yo soy de Madrid.
B: ¿Y David?
A: Él es de Chile.

A: Where are you (all) from? พวกคุณมาจากไหน
B: We are from Roi Et. Where are you from? พวกเรามาจากร้อยเอ็ด
A: I'm from Madrid. ผมมาจากมาดริด
B: And David? แล้วดาวิดล่ะ
A: He is from Chile. เขามาจากชิลี

ง่ายเนอะ หุ หุ เอาแบบฝึกหัดไปทำเลยดีกว่านะ

ขอเรียกว่า "มาจากไหนกันเอ่ย?"

วิธีทำ คือ จะให้ชื่อคน กับ ที่มา แล้วให้สร้างประโยคโดยใช้สรรพนามแทนชื่อคน เช่น
Somchai/Trad - Él es de Trad.

1. María/España
2. José/México
3. Yo/California
4. Nobita y Shizuka/Japón
5. Four y Mod/Tailandia
6. Nosotros/Guatemala
7. Your best friends/Barcelona
 

Create Date : 01 มีนาคม 2552    
Last Update : 1 มีนาคม 2552 14:34:44 น.
Counter : 2384 Pageviews.  

1  2  

classhopper
Location :


Dallas, Texas
United States

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 32 คน [?]
How's it goin' everybody!

Thanks for looking up for my profile; however, I don't really have many interesting things about me. Anyway, I create this blog just to refresh my Spanish a little bit, and I believe that this blog would be helpful for anyone whom is interested in Spanish. Thanks again for visiting my blog and hope you guys enjoy learning Spanish.


¿Qué tal?

Muchas gracias por buscar mi perfil, pero no tengo muchas cosas interesantes de mí aquí. Bueno, yo creo este blog para refrescar mi español un poquito y creo que este blog podría ser provechoso para alguien que está interesando en español. Muchas gracias otra vez por visitar mi blog y espero que se diviertan para aprender español.
free counters
Friends' blogs
[Add classhopper's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.