Song Code Reads Graphic1 Graphic2 Graphic3
ไข้หัดสุนัข

ไข้หัดสุนัขคืออะไร


ข้หัดสุนัข หรือ canine distemper

เป็นโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์ตระกูลสุนัข

ไข้หัด

เป็นโรคชนิดที่มีผลต่อประชากรสุนัขในโลก

มากที่สุดโรคหนึ่ง.

สุนัขที่โตเต็มที่ที่ติดเชื้อนี้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จะตาย

ส่วนในลูกสุนัขอัตราการป่วยตายประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

ในสุนัขบางตัวที่ป่วยและมีภูมิต้านทานต่อเชื้อ

สุนัขอาจจะไม่ตายจากการติดเชื้อ

แต่มักจะมีความผิดปกติ(ตลอดไป)

เช่น เกี่ยวกับระบบประสาท

เนื่องจากเชื้อไวรัส

ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท

รวมทั้งประสาทรับกลิ่น การฟัง

หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับการมองเห็น

ส่วนอาการที่ทำให้เกิดอัมพาตบางส่วน

หรือทั้งตัวพบได้น้อย

ส่วนโรคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปอดชื้น

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก

มักเกิดแทรกซ้อนขึ้นเมื่อสุนัขมีความอ่อนแอ

จากการติดเชื้อไวรัสไข้หัด

ลูกสุนัข หรือสุนัขที่มีอายุน้อยมักจะไวต่อการติดเชื้อ

แต่โรคนี้ก็สามารถเกิดขึ้นในสุนัขที่มีอายุมากได้เช่นกัน

แต่พบได้น้อยกว่า นั่นหมายความว่า

โรคไข้หัดสุนัขพบได้ในสุนัขทุกอายุ

แมวเป็นสัตว์ที่ไม่ไวต่อการติดเชื้อไข้หัดสุนัข

ส่วนโรค "ไข้หัดแมว หรือ feline distemper"

เป็นโรคที่แตกต่างไปจากโรคไข้หัดสุนัข

เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสต่างชนิดกัน

โรคตับอักเสบชนิดติดต่อเป็นอีกโรคหนึ่งที่พบในสุนัข

โรคนี้ในบางครั้งสามารถพบได้ว่า

สุนัขมีการติดเชื้อพร้อมกับโรคไข้หัดสุนัขได้

ทั้งโรคไข้หัดสุนัขและโรคตับอักเสบ

ติดต่อในสุนัขไม่ติดคน


ไข้หัดมีผลต่อสุนัขอย่างไร

โรคไข้หัดสุนัขเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

สำหรับสุนัขเกิดจากเชื้อไวรัสขนาดเล็ก

เชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขติดต่อได้

ด้วยการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งจากตา

และจมูกของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคนี้

แต่การสัมผัสกับน้ำปัสสาวะและอุจจาระของสุนัขที่ป่วย

สามารถทำให้ติดโรคนี้ได้เหมือนกัน

สุนัขปกติสามารถติดเชื้อได้

โดยที่ไม่ได้สัมผัสกับสุนัขที่เป็นไข้หัดสุนัขก็ได้

คอกสุนัข หรือบริเวณที่สุนัขเล่น หรืออยู่ของสุนัขป่วย

อาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปยังสุนัขปกติได้

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข

สามารถแพร่ไปได้โดยทางอากาศและวัตถุสิ่งของต่างๆ

อาการป่วยของสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไข้หัดสุนัข

มักมีไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

ด้วยเหตุนี้ในบางครั้งทำให้วินิจฉัยได้ช้า

ทำให้การรักษาทำได้ช้ากว่าปกติ

หรือละเลยโรคนี้ไป เนื่องจากในบางครั้ง

สุนัขจะมีอาการเหมือนกับเป็นหวัดอย่างรุนแรง

สุนัขส่วนใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคนี้

มักมีไข้สูงและสุนัขบางตัว

อาจจะพบอาการของหลอดลมอักเสบ

ปอดอักเสบและมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบ

และลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงได้

อาการที่พบได้ในระยะแรกๆ

ของการติดเชื้อไข้หัดสุนัขคือ

เจ้าของอาจจะพบว่าสุนัขมีอาการตาอักเสบ

ไม่สู้แสง มีขี้ตามาก สุนัขมีน้ำหนักตัวลด

ไอ อาเจียน และมีน้ำมูก

บางครั้งอาจจะพบว่าสุนัขมีอาการท้องเสียร่วมด้วย

การติดเชื้อในระยะท้ายๆ มักจะพบว่า

เชื้อไวรัสมีการเข้าไปอยู่ในระบบประสาท

ทำให้สุนัขมีอาการอัมพฤก

มีอาการชักกระตุก เกร็งได้

สุนัขที่ป่วยด้วยโรคนี้มักจะซึม

ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกินอาหารด้วย

ในบางครั้ง หรือในสุนัขบางตัว

สุนัขป่วยอาจจะแสดงอาการไม่มาก หรือไม่ชัดเจน

ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้

เช่น สุนัขอาจจะมีไข้เพียงเล็กน้อย

เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์

หรือถ้ามีภาวะปอดชื้น หรือมีการอักเสบของลำไส้

หรืออาการอื่นๆ เกิดขึ้น

มีผลทำให้การฟี้นตัวของสุนัขในกลุ่มนี้

ยาวนานออกไป (สุนัขกลุ่มนี้มักไม่ตาย)

ปัญหาทางระบบประสาทมักจะพบได้

ภายหลังจากที่สุนัขฟื้นตัวจากการป่วย(หลายสัปดาห์)

ในสุนัขบางราย เชื้อไวรัสจะทำให้มีการเจริญ

ของ tough keratin cells ของฝ่าเท้า

ทำให้ฝ่าเท้าหนาและแข็ง

โรคไข้หัดสุนัขเป็นโรคที่พบได้อย่างแพร่หลาย

และอาการป่วยจากการติดเชื้อค่อนข้างผันแปร

มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง

ดังนั้นควรนำสุนัขที่สงสัยว่าป่วย

ไปพบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจและวินิจฉัย

และรับการรักษาที่ถูกต้องเป็นการดีที่สุด


การป้องกัน

สุนัขที่รอดชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข

มักจะมีภูมิต้านทานที่เพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัส

สุนัขจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสุนัข

มักจะตายจากการติดเชื้อไวรัสนี้

การป้องกันโรคที่ดีที่สุด

คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

แต่ยังไม่มีวัคซีนชนิดใดเลย

ที่สามารถจะให้ภูมิคุ้มกันได้ตลอดชีวิตของสุนัข

ดังนั้นสุนัขจึงต้องมีการฉีดวัคซีน

กระตุ้นเป็นประจำทุกปี

ลูกสุนัขที่เกิดมาจะมีภูมิคุ้มกันโรคนี้ในระดับหนึ่ง

ภูมิคุ้มกันนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาจากแม่สุนัข

หลังจากที่คลอดออกมาแล้ว ผ่านทางนมน้ำเหลือง

(ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังคลอด)

ดังนั้นระดับภูมิคุ้มกันของลูกสุนัข

จึงขึ้นอยู่กับภูมิกันของแม่สุนัข

โดยทั่วไปมักมีระดับไม่สูงมากนัก

ภูมิคุ้มกันที่รับจากแม่สุนัขผ่านทางนมน้ำเหลืองนี้


จะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกสุนัขอายุประมาณ 8 วัน

ระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่

จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง

และลดลงประมาร 3 ใน 4 หรือ 75เปอร์เซ็นต์

ที่อายุประมาณ 2 สัปดาห์

ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัข

จึงมักกระทำเมื่อระดับภูมิคุ้มกันจากแม่หมดไป

ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการตรวจวัด

ระดับภูมิคุ้มกันในกระแสเลือด

แต่โดยทั่วไปมักจะทำการฉีดวัคซีนเข็มแรก

เมื่อลูกสุนัขอายุประมาณ 8 สัปดาห์


การมีสุขภาพดีของสุนัข

สัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพดี

จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนที่มีความสุข

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีชีวิตที่ดี

เจ้าของสัตว์จะต้องให้ความใส่ใจ

ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด

และควรทำเป็นประจำ เพื่อลดโอกาสการป่วยชองสัตว์


ดังนั้นเจ้าของสุนัขควรปรึกษา

หรือนำสัตว์ไปพบสัตวแพทย์

เมื่อพบว่า สุนัขมีอาการต่างๆ เหล่านี้

พบมีสิ่งคัดหลั่งที่ผิดปกติออกจากจมูก ตา

หรือช่องเปิดอื่นๆของร่างกาย

สัตว์เลี้ยงไม่กินอาหาร มีน้ำหนักลดลง

หรือกินน้ำมากขึ้นกว่าปกติ

ขับถ่ายลำบาก หรือผิดปกติ

หรือไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้

พบมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ

หรือพบมีความดุร้ายขึ้นอย่างกระทันหัน

หรืออ่อนเพลีย พบมีก้อนผิดปกติ

เดินกระโผลกกระเผลก ลุกหรือนอนลำบาก

มีการสั่นหัวมากผิดปกติ เกา หรือเลีย

หรือกัดแทะตามลำตัวมากผิดปกติ

มีรังแค ขนร่วง มีแผลกดทับ

หรือมีขนหยิกหยอง หยาบไม่มันวาว

ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

หรือพบมีหินปูนเกาะที่ฟันมาก

***************
Create Date : 20 ธันวาคม 2549
Last Update : 20 ธันวาคม 2549 1:10:17 น. 0 comments
Counter : 264 Pageviews.

black shadow
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เก็บตกสารพันปัญหาของน้องหมา

จากคอลัมม์ คนรักหมา

โดย ท่านบัญชร ชวาลศิลป์

คอลัมม์ พิชิตปัญหาสัตว์

กับคุณหมอปานเทพ รัตนากร

จากน.ส.พ คม ชัด ลึก

และจากข้อมูล online

เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง "Pets"

กราบขอบพระคุณทุกท่าน

ที่ให้ความรู้ สาระประโยชน์

เพื่อคนรักสัตว์ และเพื่อนรักสี่ขา

ไว้ ณ. ที่นี้อย่างสูงค่ะ


Nome da música - Nome do cantor

" player=player+"" player=player+"" player=player+"" player=player+"" player=player+"" player=player+"

GRAPHIC SITE

visitors currently

Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add black shadow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.