Group Blog
 
<<
มกราคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
12 มกราคม 2552
 
All Blogs
 
วิธีทำพาสปอร์ต และต่ออายุพาสปอร์ต

ไปทำเรื่องต่ออายุ พาสปอร์ตมาตอนกลับเมืองไทยไปเมื่อ เดือน ธันวาคม จริงแล้วจะหมดอายุ เดือนกุมภาพันธ์ ที่สำนักงานออกหนังสือเดินทาง สาขาปิ่นเกล้า บริเวณ ชั้น ใต้ดิน ตึกเดียวกับ กระทรวงวัฒนธรรม ใช้เวลาประมาณ 25 นาทีก็เสร็จเรียบร้อย บริการประทับใจและรวดเร็วมาก ๆ ค่ะ เพราะ ต้องตรวจสอบข้อมูลเก่าที่สำนักงานใหญ่ด้วย แต่คนที่ทำใหม่ ทำ 15 นาที ก็เสร็จแล้วคะ

เมื่อไปสำนักงานออกหนังสือเดินทาง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อรับบัตรคิว ยื่นบัตรประชาชน (ตัวจริง) ให้เจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ไปติดต่อตาม ล๊อกที่กำหนด ซึ่งมีประมาณ 20 ล๊อกกว่า (จำไม่ได้) แต่ละล๊อกจะมีทุกอย่างพร้อมค่ะ ตั้งแต่ ที่วัดส่วนสูง กระจก กล้องถ่ายรูป มีเจ้าหน้าที่ประจำทำงานแบบ one stop service ยื่นบัตรคิว บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พาสปอร์ตเดิม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ทราบส่วนสูงก็วัดส่วนสูงหรือส่องกระจกดูความเรียบร้อยก่อนค่ะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการป้อนข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ และก็ถึงเวลาที่ต้องถ่ายรูปแล้วละค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าจะที่พิมพ์ข้อมูลให้เซ็นชื่อตามตำแหน่งที่กำหนด และให้หลักฐานไปชำระเงิน ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท เจ้าหน้าที่จะให้หลักฐานไว้ด้วยค่ะ อย่าลืม!

พาสปอร์ต มีอายุ 5 ปี หากมีพาสปอร์ตเก่าอยู่สามารถใช้ได้จนหมดอายุ หรือทำพาสปอร์ตใหม่ก็ได้ เนื่องจากปัจจุบัน พาสปอร์ตเป็นแบบ อี-พาสปอร์ต หรือที่เรียกว่า หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิค และกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศพาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ตามข้อกำหนดของกรมการกงศุลค่ะ

กรณีทำพาสปอร์ตให้เด็กต้องนำ สูจิบัตร(ตัวจริง) บัตรประชาชนพ่อ และแม่ ไปด้วยค่ะ


เอกสารที่ต้องเตรียมคือ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. พาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้าจะต่ออายุ)

วิธีทำพาสปอร์ต
คลิกดูที่ลิงค์ข้างล่างนี้ ของกระทรวงต่างประเทศได้เลยคะ

อ่านที่นี่...กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
หรือจะอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ ก็ได้คะ

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิว
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 - เก็บข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง)- แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์
ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (35 บาท) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้
- หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง
- หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและ ชั้นจอดรถชั้น 5 ห้องเซ็นทรัลซิตี้ บางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 3 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง
- หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5-7 วันทำการ ท กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5-7 วันทำการ

โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
ในกรณีจำเป็น อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรืออาจร้องขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

การให้ผู้อื่นรับหนังสือเดินทางแทน
ผู้ที่ยื่นคำร้องที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยนำใบรับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ขอหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการรับหนังสือเดินทาง
หน่วยงานในสังกัดกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ อาคารกรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2981-7171-99 โทรสาร. 0-2981-7256
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น 5 โทร.0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398 (ไปที่ห้างเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ขึ้นไปชั้น 5 แล้วเดินออกผ่านร้านปัญญาบุ๊คไปทางที่จอดรถ ก็เห็นสำนักงานคะ)
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชั้น 8 ถนนบรมราชชนนี โทร. 0-2884-8831 , 0-2884-8838 โทรสาร 0-2884-8825

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (สำนักงานใหม่) กระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ่านที่นี่...กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศPhotobucket It`s Real


ขอบคุณที่แวะมาน่ะค่ะ


Create Date : 12 มกราคม 2552
Last Update : 12 มกราคม 2552 11:59:32 น. 55 comments
Counter : 251371 Pageviews.

 
ถ้าเราจะทำพาสฯที่กทม.เราต้องโทรไปจองคิวล่วงหน้ารึเปล่าค่ะ แค่ที่สงขลาไม่ต้องจอง
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ


โดย: Katja วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:17:13:33 น.  

 
เท่าที่ทราบ ถ้าที่กระทรวงต่างประเทศที่แจ้งวัฒนะ ต้องโทรไปจองคิวก่อนคะ

แต่ที่สาขาต่างๆ ไม่ต้องคะ ลืมบอกไปว่าที่สาขาปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่จะหยุดพักตอน 11:00 -12:00 น. นะคะ


โดย: Skydiary วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:18:50:40 น.  

 
มีประโยชน์มากๆค่ะ


โดย: zuling68 IP: 59.140.220.54 วันที่: 14 มกราคม 2552 เวลา:12:19:34 น.  

 
อยากทราบว่า ถ้าจะต่อพาสปอร์ตให้ลูกอายุ ๑๕ กับ ๑๗ เเละอยู่ต่างประเทศเเต่จะกลับมาที่เมืองไทย คุณพ่อของเด็กๆเป็นชาวต่างชาติ อย่างนี้เรานำเเค่พาสปอร์ตฉบับจริงของคุณพ่อมาได้ไหมคะ หรือว่าต้องใช้เอกสารอย่างอื่นอีก ใครทราบช่วยตอบให้หน่อยนะคะ
อยากบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่กองหนังสือเดิยทางที่ถนนเเจ้งวัฒนะ ไม่น่ารักเลย พูดจาไม่สุภาพ ป้ามี่เจอมาเองเมื่อสองปีที่เเล้ว ตอนนั้นไม่ทราบจะไปบ่นที่ไหน พอดีมาเจอเว้ปนี้ก็ขออนุญาตินะคะ ใครที่ทำดีก็ขอให้ความดีจงสนองคืน ที่ไม่ดีก็ควรปรับปรุง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ป้ามี่ IP: 68.117.144.43 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:38:42 น.  

 
จะกลับไปตอนปิดฤดูร้อนที่จะถึงนี่แหละค่ะ ว่าจะพาเด็กๆไปทำพาสฯใหม่ด้วย

เข้ามาหาข้อมูล รอคำตอบเหมือนป้ามี่ที่ถามด้วยนะคะ

โดยส่วนตัวป้าโซแล้วคิดว่าคงต้องนำสูติบัตรลูก บัตรประจำตัวพ่อ แม่ ตัวจริง ทะเบียนบ้าน แล้วก็ให้พ่อหรือแม่ไปเซ็นชื่อด้วยค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ


โดย: ป้าโซ วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:42:57 น.  

 
จะต่ออายุพาสปอร์ตให้ลูก ซึ่งมีทั้งพาสฯไทย และไต้หวัน แต่จะมาต่อที่ไทยตอนกลับไทยปลายเดือนมกราคม ซึ่งตอนนึ้น พาสฯของลูกและของแม่ก้อเหลืออีกไม่กี่วันจะหมดอายุ ไม่ทราบว่า ทําได้ไหม แล้ะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ( พ่อ เป็นไต้หวัน)ซึ่ง ถ้าต่อที่ไต้หวัน ต้องเสียค่าแปลเอกสารเป็นหมื่น เลยอยากมาต่อที่ไทยค่ะ


โดย: แม่บ้านไต้หวัน IP: 218.172.108.117 วันที่: 31 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:30:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ ของเรากำลังจะหมดสิ้นปี จะไปเมืองไทยเดือนหน้า จะไปทำอยู่คะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะคะ ช่วยได้มากๆเลยค่ะ จะว่าไปที่เวปของกงสุลเอง ยังหาไม่ชัดเจนเหมือนของ skydiary เลยค่ะ คือยังไงล่ะ น่าจะทำได้ดีกว่านี้อ่ะ (แอบ comment นิดนึง)
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
นิอร


โดย: นิอร IP: 124.169.206.210 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:44:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ ไปเมืองไทยกลับมาแล้วค่ะ แล้วก็แวะไปเซนทรัลบางนา ต่ออายุ PASSPORT มาแล้ว ประทับใจมาก บริการดีเยี่ยม รวดเร็วทันใจมาก พนักงานน้องๆ รุ่นใหม่ๆ น่ารักมากๆค่ะ วันนี้แวะมาบอกนิดนึงว่า สำนักงานทำ Passport เค้าย้ายลงไปอยู่ชั้นหนึ่งแล้วค่ะ ถ้าจะให้ง่ายก็คือ เวลาเข้าไปก็เข้าไปชั้น G แล้วก็เดินทะลุไปด้านหลัง จะมี KFC อยู่ พอถึงตรงนั้นจะมีบันไดเลื่อนค่ะ ก็ลงบันไดนั้นไป ลงไปชั้นหนึ่ง แต่ว่าสำนักงานเค้าจะอยู่ด้านนอกทางด้านซ้ายค่ะ แต่พอลงบันไดไปจะเห็นว่ามีเก้าอี้แถวๆ เยอะเลย แต่สำนักงานเค้าอยู่ด้านนอกไปนิดนึงค่ะ


โดย: นิอร IP: 203.206.32.228 วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:14:38:05 น.  

 
ขอบคุณมากๆ นะค๊า


โดย: มิ้ม IP: 58.137.137.78 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:12:13:39 น.  

 
ขอบคุนครับ : ))


โดย: SURF IP: 118.173.97.219 วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:22:11:07 น.  

 
วันนี้ไปต่ออายุ passport มาคะที่แจ้งวัฒนะ เค้าแจ้งว่าไม่มีแบบต่ออายุแล้ว เปลี่ยนเป็นทำเล่มใหม่หมด (แต่เราต้องการประวัติในเล่มเดิม เซ็งเลย มี plan ว่าจะไปเกาหลี ตม.ก้อเข้มซะจริง ๆ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เอา passport เล่มเดิมไปด้วย) ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เค้าไม่มีแบบต่ออายุแล้ว
ส่วนเรื่องไปทำ passport เร็วคะ เจ้าหน้าที่เยอะมาก ใช้เวลาไม่ถึง 20 นาทีเลย


โดย: peekaboo IP: 110.164.127.248 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:29:01 น.  

 
ขอคุณมากค่ะที่มีข้อมูลดีๆๆและมีประโยชน์กับการเดินทางไปทำพาสเล่มใหม่


โดย: หมูหวาน IP: 124.157.231.159 วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:18:08:25 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: Jake IP: 125.27.36.115 วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:21:44:17 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีที่ให้ไว้นะค่ะ


โดย: น้ำหวาน IP: 223.206.158.20 วันที่: 20 มีนาคม 2554 เวลา:21:08:30 น.  

 
lได้อ่านข้อมุลแล้ว ได้ความรู้ดีคะ


โดย: Pang IP: 110.168.17.121 วันที่: 7 เมษายน 2554 เวลา:15:23:37 น.  

 
มีคำถามค่ะ จะไปเขมรวันที่ 12/4/2554 กลับ 17/4/2554 แต่พาสปอร์ตจะหมดอายุ 10/10/2011 คือไม่ถึง 6 เดือน กะจะไปทำเล่มใหม่ แต่ยังไงก็คงรับไม่ทันเดินทาง ไม่ทราบว่าจะใช้ใบเสร็จคู่กับพาสปอร์ตเล่มเดิมได้หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: ไพเราะ IP: 180.180.106.199 วันที่: 9 เมษายน 2554 เวลา:10:06:27 น.  

 
มีคำถามค่ะ จะไปเขมรวันที่ 12/4/2554 กลับ 17/4/2554 แต่พาสปอร์ตจะหมดอายุ 10/10/2011 คือไม่ถึง 6 เดือน กะจะไปทำเล่มใหม่ แต่ยังไงก็คงรับไม่ทันเดินทาง ไม่ทราบว่าจะใช้ใบเสร็จคู่กับพาสปอร์ตเล่มเดิมได้หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: ไพเราะ IP: 180.180.106.199 วันที่: 9 เมษายน 2554 เวลา:10:20:43 น.  

 
มีคำถามค่ะ ถ้าอายุยังไม่ถึง 20 แต่มีพาสปอร์ตอยู่ จะไปเกาหลี ต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครองในการขอวีซ่ารึเปล่าคะ ถ้าตอบในเมล์ได้จอขอบคุณอย่างมากเลยนะคะ คือว่าอยู่คนละจังหวัดกันน่ะคะ ถ้าทราบคำตอบช่วยตอบมาที่ eye_pinkpig@hotmail.com ด้วยนะคะ


โดย: อายส์ IP: 58.8.71.242 วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:21:04:07 น.  

 
จะไปเวียดนาม5-8พค.55แต่พาสปอร์ตจะหมดอายุ27มีค.55ถ้าไปทำใหม่ไม่ถึง6เดือนจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่า


โดย: ชวลิต IP: 118.175.21.195 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:20:28 น.  

 
จะต่อพาสปอต์ใหม่ แต่วันที่ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับพาสปอต์เก่าไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรค๊ะขอคำแนะนำด้วยเนื่องจากวีซ่าเข้าอเมริการยังเหลืออีก5ปี


โดย: อุไร ตั้งชีวินเสถียร IP: 58.11.51.64 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:58:16 น.  

 
ผมกลับเมืองไทยสินปีนี้วีซ่าหมดนะครับแต่ว่าพาสปอต์หมดปลายปีหน้าทกใหม่พร้อมกันเลยได้เปล่าครับเพราะผมมาทีต้องอยู่ปีกว่าครับกว่าจะได้กลับครั้ง
ตอนนี้ถืออยู่สองเล่มครับ พาสปอต์เล่มวีซ่าเ่ล่ม จะได้รวมกันเล่มเดียวเลย ใครรู้ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: วรพจน์ IP: 111.92.176.36 วันที่: 21 เมษายน 2555 เวลา:10:42:58 น.  

 
ยากถามว่าทำพาสปอต์ทำงานของลาวทำที่ไหนคะตอบดว้ย


โดย: พลอย IP: 192.168.1.29, 180.183.117.63 วันที่: 4 มิถุนายน 2555 เวลา:3:09:35 น.  

 
มีคำถามคะยากถามว่าทำพาสปอต์ทำงานของลาวทำที่ไหนคะไม่รู้ว่าจะไปทำที่คะ


โดย: พลอย IP: 192.168.1.25, 180.183.123.125 วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:22:03:22 น.  

 
ยากถามว่าต่อพาสปอต์ลาวไปต่อที่ไหนคะ


โดย: นัน IP: 192.168.1.25, 180.183.124.13 วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:22:09:56 น.  

 
อยากถาว่า ถ้าเราจะพาเด็กไปต่อพาสปอร์ต แต่ว่าพ่อแม่เด้กอยู่ต่างประเทศ เราจะต้องทำยังไงคะ เด็กพาสปอร์ตจะหมดอายุแล้ว


โดย: อลิส IP: 125.27.12.185 วันที่: 22 มิถุนายน 2555 เวลา:21:02:22 น.  

 
รบกวนถามคำถามหน่อยค่ะ คืหลานสาวเกิที่ประเทศอังกฤษ แต่พ่อแม่เปนคนไทยไปทำงานร้านอาหาร ตอนนี้หลานสาวกลับมาอยู่เมืองไทยแต่พาสปอร์ตจะหมดอายุแล้ว้องไปต่อที่ไหนคะแล้วต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างถ้าญาติเป็นคนพาไปต่อพาสปอร์ตเพราะพ่อแม่ยังอยู่ต่างประเทศ รอกวนตอบกลับมาที่ nok_noi_ningg@hotmail.com -ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ


โดย: อลิส IP: 101.108.183.70 วันที่: 23 มิถุนายน 2555 เวลา:20:51:13 น.  

 
ขอโ?ษนะคะช่วยตอบหหน่อยได้ไหม
คือว่าหนูอายุ 18 คะ จะไปอเมริกา
แล้วPassportมันยังเหลืออีกประมาณ7เดือนอ่ะคะ
แล้วหนูจะไปทำใหม่ แต่แม่หนูอยู่อเมริกา
หนูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ถ้าให้พ่อไปเซ็นคนเดียวจะได้หรือป่าว
ช่วยบอกหน่อย คือจะไปทำอาทิตย์หน้าแล้วคะ ที่เชียงใหม่ ยังไงก็ช่วยบอกหน่อยนะคะ
fin_fai@hotmail.com


โดย: จิราพร IP: 223.207.5.163 วันที่: 25 กันยายน 2555 เวลา:13:48:10 น.  

 
อยากทราบว่าพาสปอร์ตหมดอายุต้องใช้อะไรบ้างในการทำพาสปอร์ตค่ะ


โดย: muay IP: 27.55.12.128 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:01:19 น.  

 
ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่ได้ได้เข้ามาตอบคำถามเลย เพื่อนบ้างท่านเขียนคำถามไว้นานแล้ว โก้เพิ่งเห็นคิดว่าตอนนี้คงทำเรื่องที่ถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เรื่องต่อ หรือขอทำพาสปอร์ของประเทศอื่นๆ ไม่ทราบจริงๆ ขอให้เช็คของมูลที่สถานทูตประจำประเทศนั้นๆ นะดีกว่านะคะ เพราะถ้าให้ข้อมูลผิดไป เพื่อนๆ นะเสียเวลาค่ะโดย: Skydiary วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:18:54:22 น.  

 
ขอบคุณมากๆสำหรับรายละเอียด
ผมหาที่อื่นไม่ได้เลย
หาในเว็บของกงสุลเองก็หาไม่เจอ
หายากมากกกก...
ขอบคุณจริงๆที่ได้เจอบทความนี้
..
ดีจังหาเจอได้ง่ายจากใน google เลยอ่ะ
ปล.. เปลี่ยน bg ของช่องคอมเม้นหน่อยจะดีมากเลยนะ
ลายตาาาาๆๆๆ


โดย: Kimgun IP: 171.98.154.21 วันที่: 10 มกราคม 2556 เวลา:0:51:32 น.  

 
ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพ แต่พอดีจะกลับเชียงใหม่ สามารถไปทำpassport ที่เชียงใหม่ได้มั้ยค่ะ


โดย: A IP: 171.100.140.48 วันที่: 28 มกราคม 2557 เวลา:21:06:39 น.  

 
ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพ แต่พอดีจะกลับเชียงใหม่ สามารถไปทำpassport ที่เชียงใหม่ได้มั้ยค่ะ


โดย: A IP: 171.100.140.48 วันที่: 28 มกราคม 2557 เวลา:21:07:41 น.  

 
สวัสดีค่ะมีเรื่องอยากถามนะคะ คือตอนนี้ยุยี่ปุ่นพาสปอร์ตจะหมดต้นเดือนเมษายนปี่58
ว่าจะไปต่อประมาณเดือนมีนาคมปี58จะได้ป่าวค่ะหรือว่าต้องไปต่อก่อนหน้านั้นประมาณกี่วันหรือกี่เดือนค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: ซะคะนะ IP: 157.7.205.214 วันที่: 23 มิถุนายน 2557 เวลา:13:04:48 น.  

 
ถ้า เราจะพาสปอร์ต ประมาน์ เทาไรคับ


โดย: เจียด IP: 49.230.169.253 วันที่: 20 กรกฎาคม 2557 เวลา:3:36:08 น.  

 
อยากทราบว่า หนูอายุ 18 ปี จะไปต่อ passport คนเดียวโดยไม่มีพ่อแม่ไปด้วยได้ไหมค่ะ?


โดย: NungNing IP: 94.23.252.21 วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:4:28:01 น.  

 
มัคงานไปอิสเอลที่กรมแรงงานไว้=ผลปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านมีประวัติติดแบล็คลีสทำไงดี


โดย: dow IP: 49.230.93.10 วันที่: 28 กรกฎาคม 2557 เวลา:18:19:01 น.  

 
มัคงานไปอิสเอลที่กรมแรงงานไว้=ผลปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านมีประวัติติดแบล็คลีสทำไงดี


โดย: dow IP: 49.230.93.10 วันที่: 28 กรกฎาคม 2557 เวลา:18:24:34 น.  

 
อยากทราบว่าไปต่อพลาสปอร์ตต้องเตรียมรูปถ่ายไปด้วยรึคะ?


โดย: Somphit IP: 49.237.13.200 วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:11:52:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ มีปัญหาอยากถามว่าเราสามารถต่อพาส สามารถต่อได้ทุกที่หรือเปล่าค่ะ แล้วกี่วันถึงจะได้ค่ะ คือว่าจะกลับไทยพาสไทยหมดทั้งแม่และลูกเลยต้องใช้พาสต่างประเทศ เลยกะว่าจะไปทําที่ไทยนะค่ะ

โดย: เก๋ IP: 94.23.252.21 วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:19:42:45 น.  

 

ขอบคุณมากๆครับ


โดย: Akekarat IP: 1.47.170.63 วันที่: 2 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:53:45 น.  

 
สำหรับชาวต่างชาติที่มรสามีเป็นคนไทยหละคับ


โดย: ลิฟ IP: 192.99.14.34 วันที่: 28 สิงหาคม 2558 เวลา:19:00:37 น.  

 
ไม่เข้าใจ ท่านบอกว่าพาสปอร์ตใช้ได้จนหมดอายุ แต่กรณีจะเดินทางไปต่างประเทศพาสปอร์ตพาสปอร์ตต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่าหกเดือน ที่ว่าใช้ได้จนหมดอายุ อยากถามว่าเอาไปใช้ทำอะไรครับ ถ้าไม่ใช้เดินทางไปต่างประเทศ ระบียบนี้มีมากี่ปีแล้วครับ ไม่ล้าสมัยไปหน่อยเหรอครับ วันหมดอายุมีไว้ทำไมครับ


โดย: จำลอง พรหมเทศ IP: 1.46.174.61 วันที่: 9 กันยายน 2558 เวลา:23:49:50 น.  

 
ต่อพาสปอร์ตลาวที่ไหนขาดการต่อได้3ปีกว่าเสียค่าปรับเท่าไรค่ะ


โดย: แต้งแรสัดทาเหลี่ยม IP: 49.230.87.213 วันที่: 22 ตุลาคม 2558 เวลา:17:14:44 น.  

 
ต่อพาสปอร์ตลาวที่ไหนขาดการต่อได้3ปีกว่าเสียค่าปรับเท่าไรค่ะ


โดย: แต้งแรสัดทาเหลี่ยม IP: 49.230.87.213 วันที่: 22 ตุลาคม 2558 เวลา:17:58:05 น.  

 
พาสปอตร์เหลือ1ปีต่อใหม่ได้ไหม


โดย: ลัย IP: 171.5.58.20 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:1:07:24 น.  

 
พาสปอร์ตทำยากไหมคะ


โดย: กัญญา ศรีสร้อย IP: 182.232.46.254 วันที่: 18 มีนาคม 2559 เวลา:21:53:17 น.  

 
ถ้าจะดูว่าพาสปอร์ตหมดอายุ ให้ดุตรงไหนค่ะ


โดย: Koy IP: 1.46.37.24 วันที่: 23 มีนาคม 2559 เวลา:22:39:44 น.  

 
จะทำเล่มพาสปอร์ลาวยังไม่เคยมี


โดย: น.สเยาวเรศ เรืองฮุย IP: 223.206.100.136 วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:0:12:27 น.  

 
กรณีที่ทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่ สามารถต่อพาสปอรต์ที่กรุงเทพได้มั๊ยคะ


โดย: ธัญรัศม์ IP: 192.99.14.36 วันที่: 1 เมษายน 2559 เวลา:18:59:05 น.  

 
คือว่าจะกลับไทยเดือนกรกฎาคมแล้วต้องบินกลับอังกฤษประมาณสิงหาคม พาสปอร์ตลูกชายจะหมดประมาณมกราคม 2560จำเป็นต้องทำเล่มใหม่ก่อนบินเพราะเหลือน้อยกว่า6เดือนติดปัญหาคือถ้าแม่ไปกับลูกทำได้มั้ยเพราะคุณพ่อไม่ได้กลับไทยด้วยลูกครึ่งไทย-อังกฤษค่ะ


โดย: Psw IP: 188.165.240.145 วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:16:08:55 น.  

 
พาสปอร์ทยังไม่หมดอายุครับเหลืออีีกไม่ถึงปีแต่ทางกัมพูชาบอกว่าจะไม่ต่อวีซ่าให้ต้องกลับมาทำพาสปอร์ทใหม่ได้เลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: นิพจน์ น่าดู IP: 192.99.15.166 วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:37:03 น.  

 
อยากทราบถ้าจะต่อพาสปอร์ตแต่ไม่มีเวลาไปทำเองแต่ต้องการส่งพาสปอร์ตไปต่อทางไปรษณีได้รึเปล่า


โดย: ดวงมณี ศรีสอาด IP: 119.42.106.113 วันที่: 14 มิถุนายน 2560 เวลา:10:16:02 น.  

 
ผมเป็นคนลาวแต่ไปปั้มขเมรถ้าพนักงานไม่ได้ปั้มพาสสปอตขาเข้าขเมรแต่ขาออกปั้มให้แต่ถ้าผมกลับลาวจะมีปันหาไหมคับ


โดย: โย IP: 1.46.109.244 วันที่: 19 กรกฎาคม 2560 เวลา:21:33:29 น.  

 
น้องที่ทำงานพาสปอรตหมดอายุเดือนมีนาคม2561จะไปต่อได้ที่ไหนค่ะ


โดย: ราตรี IP: 182.232.225.220 วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:11:34:18 น.  

 
น้องที่ทำงานพาสปอรตหมดอายุเดือนมีนาคม2561จะไปต่อได้ที่ไหนค่ะ😔😔😔


โดย: ราตรี IP: 182.232.225.220 วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:11:37:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Skydiary
Location :
Canada and Japan

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
New UpDate


แนะนำตัว

จขบ. เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณ 8 ปีกว่า
ตอนนี้ย้ายตามคุณพ่อบ้าน
ที่ไปทำงานอยู่ที่แคนาดาค่ะ
ยุ่งกับการย้ายบ้านนานมาก
ตอนนี้ไปเรียนภาษาอังกฤษ
และเรียนรู้ต่างๆ มากมาย
คงจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะFacebook

Skydiary Ko


คับที่ก็สุขได้ สไตล์ คนบ้านเล็ก

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิผลงาน..คับที่ก็สุขได้ สไตล์คนบ้านเล็ก


เด็กไทยกรุ๊ป(NPO) บล็อคอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น


ตอนนี้มีโปรแกรมค่าใช้จ่ายของปี 2014
ที่ จขบ.ทำเอง แจกให้ฟรีจ๊ะ ใครสนใจ
คลิก...เพื่อดาวโหลด โปรแกรม ปี 2014Friends' blogs
[Add Skydiary's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.