Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2553
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
8 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 

สกุล "ชูโต"

ณ บางช้าง


จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สกุล ณ บางช้าง เป็นราชินิกุลแห่งราชวงศ์จักรี ที่เป็นวงศ์หนึ่งในราชินิกุลบางช้าง ซึ่งเป็นพระญาติวงศ์ในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. นอกจากนั้น สกุล ณ บางช้าง ยังเป็นราชสกุลหนึ่ง แห่งราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์พระร่วง (หรือ ราชวงศ์สุโขทัย) แห่งอาณาจักรสุโขทัย และราชวงศ์สิงหนวัติแห่งแคว้นโยนกเชียงแสน.


ราชินิกุลบางช้าง มี 3 สกุล ได้แก่ สกุลชูโต สกุลบุนนาค และสกุล ณ บางช้าง. พระชนกและพระชนนีในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี มีพระโอรสและพระธิดารวม 10 องค์ ได้แก่


เจ้าคุณหญิงแวน


เจ้าคุณหญิงทองอยู่


เจ้าคุณชายชูโต


สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี


เจ้าคุณชายแตง


เจ้าคุณหญิงชีโพ


เจ้าคุณชายพู


เจ้าคุณหญิงเสม


เจ้าคุณหญิงนวล


เจ้าคุณหญิงแก้ว


มีพระโอรสและพระธิดาที่สืบราชินิกุล 3 องค์ ได้แก่


เจ้าคุณชายชูโต ซึ่งเป็นต้นสกุลชูโต


เจ้าคุณหญิงนวล ซึ่งได้นามสกุลตามสามีว่าบุนนาค


เจ้าคุณหญิงแก้ว ซึ่งสมรสกับพระยาสมุทรสงครามหรือพระยาแม่กลอง (สอน หรือ ศร) หรือพระแม่กลอง (สอน) ตามบัตรพระราชทานนามสกุล ณ บางช้าง ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ทั้งพระยาสมุทรสงครามและเจ้าคุณหญิงแก้ว (หรือ เจ้าคุณบางช้าง) สืบราชสกุลแห่งราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา จากเจ้าพลายและเจ้าแสน ซึ่งเป็นพี่น้องกันและเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ. ผู้ที่สืบสกุลจากพระยาสมุทรสงครามและเจ้าคุณหญิงแก้วมีนามสกุลว่า ณ บางช้าง.


เจ้าพลายและเจ้าแสนหนีราชภัยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แขวงบางช้าง เมืองราชบุรี (ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) แขวงดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงคราม. ในอดีต แขวงดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน (พ.ศ. 2552)). เนื่องจากเป็นเจ้า จึงมีบ่าวไพร่มากและมีทรัพย์สินมาก จึงค้าขายทางเรืออยู่ที่แขวงบางช้าง มีฐานะร่ำรวยมาก ชาวเมืองจึงยกย่องเรียกว่า ตระกูลเศรษฐีบางช้าง. พวกเศรษฐีในตระกูลบางช้างนี้ มักจะถือตัว ถือยศ และหวงตระกูลของตน แบบผู้ที่เกิดในวรรณะกษัตริย์ เหมือนต้นตระกูลศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้า จึงหวงตระกูล หวงสายเลือดของพวกตน มักแต่งงานอยู่ในวงศ์ญาติเท่านั้น. ผู้หญิงต้องแต่งงานกับคนในตระกูลเดียวกัน ผู้ชายแต่งงานกับคนนอกตระกูลได้. ผลก็คือ ในสมัยนั้น ผู้ที่อยู่ในตระกูลบางช้าง ย่อมมีบรรพบุรุษโดยนับทางบิดาตลอดเป็นเจ้าพลายหรือไม่ก็เจ้าแสน.


เนื่องจากเจ้าพลายและเจ้าแสนเป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) สามารถนับบรรพบุรุษได้อย่างน้อย 8 รุ่น ดังนี้ สมเด็จพระเอกาทศรถเป็นพระราชโอรสใน


พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทราเทพ) ซึ่งเป็นพระโอรสใน


พระมหาธรรมราชาเลอไทย (ซึ่งเป็นพระโอรสใน


พระมหาธรรมราชาลิไทย ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน


พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน


พ่อขุนศรีนาวนำถุม ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน


พระเจ้าพรมมหาราช ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน


พระเจ้าพังคราช


เพราะฉะนั้น สกุล ณ บางช้าง จึงเป็นราชสกุลหนึ่ง แห่งราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์พระร่วง (หรือ ราชวงศ์สุโขทัย) แห่งอาณาจักรสุโขทัย และราชวงศ์สิงหนวัติแห่งแคว้นโยนกเชียงแสน และเป็นราชินิกุลแห่ง ราชวงศ์จักรี. นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ทรงสืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา เช่นเดียวกับตระกูล ณ บางช้าง แต่ต่างกันที่พระองค์ทรงสืบเชื้อสายทางฝ่ายหญิง แต่ตระกูล ณ บางช้าง สืบเชื้อสายทางฝ่ายชาย. พระอัยกี (ย่า) ในพระเปตามหัยกา (ปู่ทวด) ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคือ เจ้าหญิงอำไพ หรือเจ้าแม่วัดดุสิต ซึ่งเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรถและเป็นพระเชษฐภคินี (พี่สาว) หรือไม่ก็พระกนิษฐภคินี (น้องสาว) ในเจ้าพลายและเจ้าแสน. เจ้าหญิงอำไพเษกสมรสกับพระยาเกียรติพระราม (สมิงพระราม) ขุนนางผู้สืบเชื้อสาย


จากนายทหารมอญที่ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้ามา. เจ้าหญิงอำไพมีบุตรคนหนึ่งคือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ทองปาน หรือ ปาน) ซึ่งมีบุตรคือ เจ้าพระยาวรวงศาธิราช (ขุนทอง) ซึ่งมีบุตรคือ เจ้าพระยาราชนิกูล (ทองคำ) ซึ่งมีบุตรคือ หลวงพินิตอักษร (ทองดี) ซึ่งมีบุตรคือ หลวงอร่ามเรืองฤทธิ์ (ทองด้วง) ซึ่งเป็นยกกระบัตรเมืองสมุทรสงครามในสมัยพระเจ้าเอกทัต และเป็นแม่ทัพคู่พระทัยพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยกรุงธนบุรี จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระองค์จึงได้รับสมัญญานามมหาราช.


สกุล ณ บางช้าง เป็นหนึ่งในสกุลที่สามารถนับรุ่นได้มากที่สุดของประเทศไทย (สามารถนับได้ไม่น้อยกว่า 21 รุ่น (ข้อมูล พ.ศ. 2552)).

 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2553
2 comments
Last Update : 8 กรกฎาคม 2553 12:04:06 น.
Counter : 9568 Pageviews.

 

 

โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว 8 กรกฎาคม 2553 0:41:10 น.  

 

เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ถูกเฆี่ยนตาย ในสมัยพระนารายณ์ เพราะถูกฟอลคอน สืบสวนได้ว่ารับสินบนพ่อค้าอังกฤษ (แต่ความจริงอาจเป็นเพราะต่อต้านนโยบายคบฝรั่งของพระนารายณ์)
เจ้าพระยาโกษาปาน ถูกเฆี่ยน และฆ่าตัวตายสมัยพระเพทราชา มีบันทึกในหลักฐานฝรั่งเศส และก่อนตายก็ถูกริบราชบาตร คือจับลูกเมียไปเป็นทาสหลวง
หลักฐานใน "ปฐมวงศ์" ระบุว่า บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าพระยาโกษาปาน ได้ไปอาศัยในชุมชนมอญแถบอุทัยธานี ผมเข้าใจว่าคงแตกสานซ่านเซ็นไป แล้วพอดีว่าตระกูลของท่านยังมีสายสัมพันธ์กับมอญต่อเนื่อง บุตรชายจึงหนีอาศัยพวกมอญอยู่
จนถึงประมาณสมัยพระเจ้าท้ายสระ คงโปรดให้อภัยโทษแก่พวกข้าราชการ และเชื้อสาย ตัวบุตรของโกษาปาน จึงกลับมารับราชการ แต่คราวนี้ คงไปรับราชการในกรมมหาดไทย ไม่ใช่กรมพระคลัง และสืบสายต่อมาเป็นพระพินิจอักษร และท่านผู้เป็นต้นราชวงศ์จักรีในเวลาต่อมา

 

โดย: นายแมว IP: 183.89.255.179 8 กันยายน 2553 21:11:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


Girandola
Location :
Sydney Australia

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ลูกอยากได้ อะไร แม่ให้หมด
แต่ให้จด จำไว้ อย่าได้ดื้อ
ตั้งใจเรียน วิชา และฝึกปรือ
พร้อมทั้งถือ มานะ พยายาม

แม่สอนสั่ง อะไร ขอให้จด
จำให้หมด กิริยา ใจอ่อนหวาน
เป็นคนดี มีศีลธรรม ประจำกาล
อย่ากล่าวขาน ว่าผู้ใหญ่ ให้ได้อาย

"อินทิรา ดำสัมฤทธิ์" คุณแม่ของมิ้นสค์เองค่ะ
Friends' blogs
[Add Girandola's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.