* * * * พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา * * * * บล็อกที่ 833


พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
2

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .. ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บอกว่า พระปรมาภิไธย คือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” (King Bhumibol Adulyadej) เสด็จพระราชสมภพในราชสกุล มหิดล อันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 นับถึงวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 จะมีพระชนมายุ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา เหตุที่พระราชสมภพในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี กำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่นั่น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระโอรสองค์ที่สาม ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในกาลต่อมา) และหม่อมสังวาล ตะละภัฎ (ชูกระมล) (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในกาลต่อมา) ทรงมีพระนามขณะนั้นว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช
ทรงมีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล .. ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า "เล็ก"
3

พระนาม "ภูมิพลอดุลเดช" นั้น พระบรมราชชนนีได้รับพระราชทานทางโทรเลขจาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2470 โดยทรงกำกับตัวสะกดเป็นอักษรโรมันว่า "Bhumibala Aduladeja" ทำให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเข้าพระทัยว่า ได้รับพระราชทานนามพระโอรสว่า "ภูมิบาล"
ในระยะแรกพระนามของพระองค์ สะกดเป็นภาษาไทยว่า "ภูมิพลอดุลเดช" ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเอง ทรงเขียนว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" โดยทรงเขียนทั้งสองแบบสลับกันไป จนมาทรงนิยมใช้แบบหลัง ซึ่งมีตัว "ย" สะกด ตราบจนปัจจุบัน
พระนามของพระองค์มีความหมายภูมิพล - ภูมิ หมายความว่า "แผ่นดิน" และ พล หมายความว่า "พลัง" รวมกันแล้วหมายถึง "พลังแห่งแผ่นดิน"อดุลยเดช - อดุลย หมายความว่า "ไม่อาจเทียบได้" และ เดช หมายความว่า "อำนาจ" รวมกันแล้วหมายถึง "ผู้มีอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้"
4

พระราชอิสริยยศ : พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยราชวงศ์ : ราชวงศ์จักรีครองราชย์ : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489บรมราชาภิเษก : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493วัดประจำรัชกาล : วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร : พระพุทธรูปปางอภัยมุทรา พุทธลักษณะสุโขทัย
5

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันแห่งประเทศไทย เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่ และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญยกย่อง ด้านพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาย โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจำนวนหนึ่ง
พระองค์ทรงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทเอกชนหลายแห่ง ในปี 2553 นิตยสารฟอบส์ประเมินว่า พระองค์มีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมถึงที่อยู่ในการบริหารจัดการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นมูลค่ามากกว่าเก้าแสนหกหมื่นล้านบาท จึงทรงได้รับการจัดอันดับให้เป็น พระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลก
นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 พระองค์แปรพระราชฐาน จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไป โรงพยาบาลศิริราช ตราบจนปัจจุบัน อันเนื่องมาจากพระโรคไข้หวัด และพระปัปผาสะอักเสบ
6

สถานะพระมหากษัตริย์ : ตามกฎหมายไทย พระองค์ทรงดำรงอยู่ในสถานะที่ "ผู้ใดจะละเมิดมิได้" การวิพากษ์วิจารณ์พระองค์เป็น "ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์" ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
ทั้งนี้ พระองค์เคยมีพระราชดำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปี 2548 ว่า "...ถ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปวิจารณ์ท่านไม่ได้ ก็หมายความว่า พระเจ้าอยู่หัวไม่เป็นคน...ฝรั่งเขาบอกว่า ในเมืองไทยนี่ พระมหากษัตริย์ถูกด่า ต้องเข้าคุก...ที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอก ให้เข้าคุก..."
7
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 'ภูมิพลอดุลยเดช ปร'พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระภัทรมหาราช" หมายความว่า "พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง" ต่อมาในปี 2539 ได้มีการถวายใหม่ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" และ "พระภูมิพลมหาราช" อนุโลมตามธรรมเนียมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไป นิยมเรียกพระองค์ว่า "ในหลวง" คำดังกล่าวคาดว่าย่อมาจาก "ใน (พระบรมมหาราชวัง) หลวง" บ้างก็ว่าเพี้ยนมาจากคำว่า "นายหลวง" ซึ่งแปลว่าเจ้านายผู้เป็นใหญ่

เพลง ‘สรรเสริญพระบารมี’ ความยาว 1.36 นาที
8

9

10

11


เพลง 'ตามรอยพระราชา' ความยาว 5.46 นาที


บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดทำเพลง 'ตามรอยพระราชา'


ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554


ขับร้องโดย เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ และคณะประสานเสียงเด็กๆ


คำร้องโดย ชนะ เสวิกุล, นิติพงษ์ ห่อนาค - ทำนองโดย ชนะ เสวิกุล, อภิไชย เย็นพูนสุข


เรียบเรียงโดย นันทพงศ์ ทศพร - กำกับมิวสิควิดีโอโดย ประพัฒน์ คูศิริวาณิชกร


ข้าวผัดแห้ง ๆ หนึ่งจาน" - กระทรวงพลังงาน


เรื่องเล่าจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งตามเสด็จไปที่เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2527


พระจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน รู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพอเพียง


ทุกๆ สิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันเรา ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน


เช่นแค่ข้าวผัด 1 จานก็สิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครึ่งลิตร....


จขบ. ขอนำ ‘กวีวัจนะอาศิรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’


ประพันธ์ โดย คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา


ประพันธ์เนื่องในงาน ‘วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราชา’ ณ พระบรมหาราชวัง

โคลงสี่สุภาพ


น้อม ศิระ ณ แทบเบื้อง บาทบงสุ์

ใจ สู่ใจจำนง ทั่วถ้วน

ทั่ว ทิศจิตประสงค์ เป็นหนึ่ง

หล้า ประกาศพระเกียรติล้วน ประจักษ์ซึ้งประชาสยาม
กาพย์ยานี 11


ทั่วคามทุกแคว้นเขต พระทรงเดชเสด็จดล

ก่อเกิดประเสริฐผล ทุกหย่อมหญ้าล้วนร่มเย็น

สายเนตรพระเมตตา นำประชาพ้นทุกข์เข็ญ

ราชกิจพระบำเพ็ญ ล้วนยิ่งย้ำปรีชาญาณ
กลอนแปดสุภาพ


ดุจประทีปนำทางสว่างไสว ดุจหลักชัยนำชนมงคลสมาน

ดุจฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเนิ่นเนานาน เย็นร่มโพธิสมภารไพศาลไกล

ภักดีพร้อมน้อมใจรักจากใจราษฎร์ สดุดีบรมนาถนิรัติศัย

เอกบดินทร์ ภูมิแผ่นดิน ภูมิถิ่นไทย เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย ทรงพระเจริญ
ภุชงคปยาตฉันท์ 12


เจริญเกียรติจรุงรัฐ จรัสไท้จำเริญเทอญ

พสกสรรพสรรเสริญ พระเมตตาประชาชน

ประโยชน์สุขประยุกต์สร้าง พระคุณกว้างในทุกหน

พระบุญญาลุสากล พิสิฐผลสถาพร
โคลงสี่สุภาพ


ขอ พรแห่งเทพไท้ บันดาล


ทรง สุขเกษมสำราญ เลิศล้ำ


พระ ชนม์ยิ่งยืนนาน นับหมื่น วสาเฮย


เจริญ พระเกียรติคุณค้ำ ยิ่งฟ้าอนันตกาล

12

13

14


นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เป็น ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท จัดพิมพ์จำนวน 9,999,999 ฉบับ โดยตัวธนบัตรมีความกว้าง 84 มิลลิเมตร เท่ากับพระชนมพรรษา 84 พรรษา มีความยาว 162 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อนำมาบวกกันจะได้เท่ากับ 9 หมายถึงรัชกาลที่ 9 โดยธนบัตรที่ระลึกทุกฉบับจะมีเลข 9 นำหน้าหมวด และอักษรไทยตัว "ธ" ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์
15

สำหรับภาพด้านหน้าธนบัตร ได้อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์ บนลายพื้นที่เหลือบทอง เป็นภาพประธาน เบื้องซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. อยู่ในดวงฟอยล์สีเงิน เบื้องขวามีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสีแดง
ภาพด้านหลังธนบัตร ได้อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่โครงการกังหันน้ำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นภาพประธาน และภาพที่แสดงพระอัจฉริยภาพต่างๆ เป็นภาพประกอบ เช่น ทรงปลูกหญ้าแฝก รูปทรงแซกโซโฟน ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี รูปกังหันน้ำชัยพัฒนา และฝูงเครื่องบินโปรยฝนหลวง ซึ่งแสดงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะใช้เทคนิคการต่อต้านการปลอมแปลงชนิดใหม่พิเศษของโลก ซึ่งเริ่มนำมาใช้ในวงการประมาณ 1 ปีเท่านั้น มาใช้ในธนบัตรที่ระลึกครั้งนี้ โดยเบื้องซ้ายมุมบนด้านหน้าของธนบัตรที่ระลึก จะมีตัวเลขอารบิกแสดงราคา 100 ซึ่งจะพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีทองเหลือบเขียว เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงแถบแนวนอน ตัวเลข 100 จะเลื่อนขึ้นลงตามแนวตั้ง และเปลี่ยนเป็นสีทองเพียงสีเดียว ทำให้เชื่อว่าจะสามารถต่อต้านการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี
16

17

18

19

20


นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา หนังสืออนุญาตเลขที่ นร ๐๑๑๑/๕๕๖๗ ตัวเรือนทำจาก Stainless Steel กันน้ำ 30 เมตร สายหนัง ตัวเครื่อง Japan Movement รับประกัน 1 ปี ทั้งแบบชายและหญิง ราคาเรือนละ 999 บาท สั่งซื้อได้ที่ ไปรษณีย์ ทุกสาขา หรือที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น โดยขอดูรูปจากแคตตาล็อก เล่มเดือนพฤศจิกายน 2554 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผู้ขาย หรือที่ //www.80watch.com/ หรือที่ //www.facebook.com/84watch
21

22

23

24

25


เพลง สดุดีมหาราชา ความยาว 3.59 นาทีทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ไชโย ไชโย ไชโยจาก สิน yyswimCreate Date : 03 ธันวาคม 2554
Last Update : 4 ธันวาคม 2554 9:24:20 น.
Counter : 10626 Pageviews.

13 comments
幸亏还未相亲 Xìngkuī hái wèi xiāngqīn โชคดีที่ยังไม่นัดดูตัว Kavanich96
(30 ต.ค. 2563 04:44:08 น.)
โลกคู่ขนาน : ดูวาฬบรูด้า ผู้ชายในสายลมหนาว
(5 ต.ค. 2563 10:42:31 น.)
ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 262 "เอาแต่ใจ" วิธีแก้อาการเอาแต่ใจ newyorknurse
(2 ต.ค. 2563 00:55:46 น.)
◐◑↔ประวัติ และที่มา ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ สมาชิกหมายเลข 4149951
(8 ก.ย. 2563 04:13:43 น.)
  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณพี่สินสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ..
โดย: ป้าโซ วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:17:00:36 น.
  
โดย: thebe01 วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:17:03:58 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:20:59:34 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อิอิ
โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:23:21:56 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย: คนขับช้า IP: 118.173.15.162 วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:17:29:19 น.
  
สวัสดีครับคุณพี่สินผมขออนุญาตมาร่วมถวายความจงรักภักดี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และพลานามัยที่แข็งแรงด้วยครับ
โดย: find me pr วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:19:11:56 น.
  
ตามพี่...
มากราบ"พ่อ"ครับ...
ขอบพระคุณมากครับ พี่สิน...
โดย: ตาติ๊ก (สกุลเพชร ) วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:20:14:23 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
โดย: no1ne2 IP: 101.109.43.102 วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:21:08:47 น.
  
˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜•*˜

˜”*°•.˜”*° ทรงพระเจริญ °*”˜.•°*”˜
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°• ˜”*°• ˜*•.
˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
Long Live The KING

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติคค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะจงรักและภักดี
ต่อราชวงศ์จักรี ตราบเท่าชีวีหาไม่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพิมพ์ชนก ห้วยหงษ์ทอง
โดย: พิมพ์ชนก IP: 124.120.164.223 วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:23:51:55 น.
  
ในหลวงมีเชื้อจีนเห้นได้ชัดเลยนะครับ

จำไม่ได้ว่าจีนไหน?

ส่วนงานพืชสวน คงไปกลางมกราครับพี่สิน

ออก 13 เย็น กลับ 18 ถึงตอนดึกๆครับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 5 ธันวาคม 2554 เวลา:1:13:21 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 ธันวาคม 2554 เวลา:16:33:37 น.
  
seo ค่ำนี้อากาศเริ่มเย็นๆ ระวังเป็นหวัดนะครับ Directory
โดย: nooblue88 วันที่: 8 ธันวาคม 2554 เวลา:23:27:37 น.
  
กราบฝ่าพระบาท ด้วยหัวใจ บริสุทธิ์....
โดย: Preecha IP: 76.184.90.227 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:7:09:01 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]