แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย


วันนี้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย

เดิมที่ตรงนี้เป็นวัดแสนข้าวห่อ ถือเป็นวัดบริวารของวัดพระธาตุหริภุญไชยทางทิศตะวันตก

เมื่อสิ้นเจ้าครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ทางส่วนกลางก็จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลเต็มรูปแบบ

รื้อวัดออก และทำเป็นคอก หรือคุก ... เพื่อให้เป็นขึดของเมืองหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่คนท้องถิ่นคิด


เราไปแวะด้านหลังก่อนซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง
เดิมเป็นคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน หรือ เจ้าพุทธวงษ์ ณ เชียงใหม่ และ

เจ้าแม่หล้า เจ้าน้องของพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าหลวงนครลำพูนองค์ที่ 10

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2455

ตัวอาคารเป็นเรือนสรไน ... สะระไน

หมายถึงแท่งเสากลึงที่ติดตรงปั้นลม หรือกึ่งกลางหน้าจั่วของบ้าน
เพดานชั้นบนมีลักษณะโค้ง เพื่อทำให้อากาศที่เข้ามาหมุนวนได้ ทำให้อยู่สบาย

กลางบันไดวกขึ้นชั้นบนมีบานประตูที่ไว้ขึ้นบนหลังช้าง
สิ่งที่พิเศษของเมืองหริภุญไชยคือมีดินถึง 5 สี จากการที่แม่น้ำกวง และแม่น้ำทา ไหลลงแม่น้ำปิง
พระพุทธรูปหริภุญไชย ได้รับอิทธิพลจากอินเดียแบบปาละ และทวารวดี

พระพุทธรูปยืนอิทธิพลทวารวดี คือ
พระพักตร์เหลี่ยม พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรเหลือบต่ำ(เมตตา) พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หยักปลายตวัดขึ้น มีร่องเหนือพระโอษฐ์
ขมวดพระเกศาเป็นเกลียวยกขึ้นสูงขึ้นมาอย่างมากเพราะมักจะทำเป็นดินเผาก่อนนำมาติด อุษณีษะทรงกรวยขนาดใหญ่

สามภาพที่เหลืออิทธิพลอินเดียปาละ คือ
มีมณฑลประภาอยู่เบื้องหลัง มีอุณหิสเป็นมุกุฏหลายยอด
พระพักตร์กลม พระขนงเป็นเส้นโค้ง พระเนตรเหลือบต่ำลง พระโอษฐแย้มเล็กน้อย
ภาพเก่าของวัดพระธาตุหริภุญไชย

วิหารวัดพระธาตุหริภุญไชยถูกพายุพัดพังเมื่อ พ.ศ. 2466

ในภาพแสดงให้เห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่มากมายบนแท่นแก้ว 3 ชั้น
ข้ามถนนมายังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย

พระพุทธรูปแกะจากศิลาแลง ที่เป็นแท่งคือเสมา


จารึกมีเยอะกว่าที่ถ่ายรูปมา เล่าคร่าว ๆ ได้ดังนี้

1 จารึกไม่ทราบที่มา

2 จารึกวัดมหาวัน
กำหนดอายุจากรูปอักษรมอญโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 17 มีสี่ด้าน กล่าวถึง
1 ความสัตย์ที่แท้จริง ในผลงานของกษัตริย์ ผู้บำเพ็ญ พระราชกุศลในพระพุทธศาสนา
2 การสร้างพระเจดีย์ พระพุทธรูปทั้ง 3 กุฏิ คูหา ฉัตร และการถวายข้าพระ
3 ราชตระกูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนี้ (ส่วนใหญ่เป็นคำวิสามานยนาม)
4 การถวายสิ่งของแด่วัดและพระสงฆ์

3 จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว
เป็นเรื่องการผูกพัทธสีมาที่วัดกู่แก้ว พ.ศ. 2102

4 จารึกวัดหนองหนาม
พ.ศ.2032 ในสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ. 2030-2038)
กล่าวถึงพระราชเทวี ให้ทองสักโก หรือ ทองจังโกคือทองเหลืองตีเป็นแผ่นบางหุ้มเจดีย์ อันเกลือกด้วยทองคำ เป็นจำนวน 100 บาท เฟื้องคำ เพื่อใส่ยอดพระธาตุเจดีย์เจ้าที่วัดข่วงชุมแก้ว เมืองควก พร้อมกับไว้คนอุปฐากพระเจ้า 10 ครัว
พระมหาเถรมงคลพุทธิมา สร้างวัดข่วงชุมแก้ว เมืองควก ... แสดงว่าวัดหนองหนามเดิมคือวัดข่วงชุมแก้ว เมืองควก

5 จารึกหริปุญชปุรี
พ.ศ.2043 สมัยของพญาแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์เม็งรายที่ 11 เล่าว่า
กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ได้สถาปนาธรรมที่มีอยู่นานแล้ว กับพระราชมารดา(นางโป่งน้อย) มีศรัทธาในพระศาสนามาก
อยากให้มั่นคง และปกปักรักษาเมืองหริภุญไชย จึงได้นำสมบัติทั้งหลายเช่นแก้วทั้ง 7 มาบูชาพระธาตุเจดีย์อันเป็นรากแห่งแผ่นดิน
พระเจ้าทั้งสอง ... พญาแก้วและพราะราชมารดานางโป่งน้อย ... ได้สร้างพระธรรมมณเฑียร
รวบรวม 84000 พระธรรมขันธ์ และคันถสัตตปกรณ์ คือ บทสวดอภิธรรมทั้ง 7 บรรยาย ได้ 420 คัมภีร์ใบลาน
และสร้างพระพุทธรูปทองประดิษฐานไว้ที่ พระธรรมมณเฑียร

6 จารึกวัดบุนบาน
พ.ศ.2047 สมัยของพระเมืองแก้ว
พบที่วัดกู่เส้า ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
กล่าวถึงพระมหาเถรเจ้าจุ ... อยู่วัดท่าแพ พร้อมด้วยมหาเถรผาสาท (มหาเถรปราสาท) และเจ้าพันนาหลัง ฯลฯ
ไว้ให้เป็นข้ารับใช้พระแห่งวัดบุนบาน ... บอกว่าวัดกู่เส้าคือวัดบุนบาน

7 จารึกหินทราย
นายช่างหน้อยกับหลานของมันเป็นผู้หามาแล พ.ศ.2050

8 จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ
พบที่เชียงราย พ.ศ.2154
บันทึกเหตุการณ์พระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฎิหาริย์ ว่า
“ธาตุพระเจ้าได้เสด็จออกมาปรากฏดุจดังพระจันทร์ เมื่อวันเพ็ญ เดือน 6 ปีจอ จุลศักราช 973”
“พระพุทธเจ้าโคตมะ ได้มาโปรดบริษัททั้งหลาย ถึงม่อนดอย…”
อ้างอิง ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/2132
ว่า
หากจะให้สันนิษฐานแล้ว มั่นใจเหลือเกินว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องตำนานพระธาตุจอมกิตติที่เมืองเชียงแสน
เพราะองค์พระธาตุนั้นยังตั้งอยู่บนม่อนดอยขนาดย่อมอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้


ภาพเมื่อ พ.ศ. 2556


9 จารึกสร้างมหามณฑปเมืองพยาว
พ.ศ.2078 สมัยของพญาเกสเชษฐราช พระโอรสพญาแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์เม็งรายที่ 12
สัตตภัณฑ์

เป็นเชิงเทียนสำหรับตั้งไว้หน้าพระประธานในวิหารล้านนาสำหรับปักเทียน 7 เล่ม คือ ภูเขา 7 ลูกที่รายล้อมเขาพระสุเมรุ

ชิ้นนี้ทำด้วยไม้สักสลักปิดทองประดับกระจกสี

กึ่งกลางด้านบนสลักเป็นรูปหน้ากาล คายมกรต่อกันสุดท้ายคือนาค 6 ตัว

ที่ฐานของสัตตภัณฑ์นี้มีจารึกอักษรล้านนาไว้เล่าว่า

แม่เจ้าเฮือนแก้วเป็นเก๊า พร้อมด้วยบุตรา บุตรี

สร้างยังสัตตภัณฑ์ถวายพระเจ้าแก้วเจ้า มหาจินะตุ๊เจ้า เมื่อเดือนวันวิสาขะ พ.ศ.2460
กูบช้างลายคำ
คำบรรยายไม่ได้เก็บรูปมา เป็นซุ้มแก้ว น่าจะเหนือประตู
โคมป่องทรงปราสาท ทำด้วยสำริด ปิดทอง ใช้สำหรับจุดไฟบูชาองค์พระธาตุหริภุญไชย

ปราสาทจำลอง

พระแผงประดับ
แผ่นหินทรายแกะสลัก
ภาชนะใส่น้ำดื่ม น้ำต้น และหม้อน้ำดิน
พระพุทธรูปศิลปะหริภุญชัย
เกิดก่อนก่อนอาณาจักรล้านนาของราชวงศ์เม็งราย (พ.ศ.1804-2101) ... ถ้าเกิดหลังจะเรียกศิลปะล้านนา
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ คือ
พระพักตร์กลม พระขนงเป็นเส้นโค้ง
พระเนตรเหลือบต่ำ ... เมตตา พระโอษฐแย้มเล็กน้อง ... กรุณา
ขวมดพระเกษาใหญ่ พระเกตุมาลาเตี้ย

และ

ได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวารวดี คือ
พระพักตร์แบน พระปรางเป็นโหนกสูง พระขนงต่อกันเป็นเส้น พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์หนา
เม็ดพระศกเป็นขมวดแหลม พระเกตุมาลาสูงทรงกรวย
ย้ายมาจากวัดพระธาตุหริภุญไชย ... หริภุญไชย - ทวารวดี
พระพุทธรูปล้านนา

เศียรพระพุทธรูปบนซ้าย
พระเกศาเป็นขมวดใหญ่ โค้งลงเล็กน้อยเหนือพระนลาฏ
พระพักตร์กลม พระขนงเป็นวงโค้ง พระเนตรนูนรูปกลีบบัวเหลือบลงต่ำ ปลายเรียวตวัดขึ้น
พระนาสิกแคบ โด่งเป็นสัน
พระโอษฐ์เล็ก ริมพระโอษฐ์ล่างอิ่มหนา ส่วนริมพระโอษฐ์บนเล็กบาง
พระหนุเป็นปม พระศอเป็นปล้อง
อยู่ในกลุ่มได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียจากปาละ จึงน่าจะอยู่ในช่วงหลังจากล้านนาตอนต้น
ต่างไปจากพระพุทธรูปส่วนใหญ่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าติโลก สันนิษฐานว่าอาจเชื่อมโยงกับข้อความในตำนานมูลศาสนา ที่กล่าวถึง
พญาแสนภู (ราชวงศ์เม็งรายองค์ที่ 3) พระโอรสพญาไชยสงคราม (ราชวงศ์เม็งรายองค์ที่ 2)
ก่อนครองราชย์ที่เมืองเชียงแสน ได้เสด็จมาประทับที่หริภุญไชยประมาณ 2 - 3 ปี
และได้ทรงหล่อพระพุทธรูปสำริดขึ้นสององค์เพื่ออุทิศถวายให้แด่พระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์แห่งหริภุญไชย
จึงอาจเป็นไปได้ว่าเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นผลงานชิ้นดังกล่าว

เศียรบนขวา
พระแสนแซร้ สักษณะแบบศิลปะเชียงแสน หล่อเป็นชิ้น ๆ และนำมาต่อกันด้วยสลักที่เรียกว่าแซร้

เศียรล่างซ้าย
เราว่าพระพักตร์อิทธิพลสุโขทัย พระองค์อวบ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้น หยักเป็นริ้ว คล้ายที่เห็นที่เมืองเชลียง

เศียรล่างขวา
ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัย เมื่อพระสุมนเถระจากสุโขทัยไปล้านนา
มีพระพักตร์ยาว พระขนงโค้งเป็นเส้น พระนาสิกเป็นสันใหญ่
พระเนตรกลีบบัวเหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์ที่แย้มมีความกว้างเสมอพระนาสิก
พระหนุอูม และมีปุ่มกลม
คันทวยรูปหนุมาน
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ทางพิพิธภัณฑ์กำลังตกแต่งอยู่

ปัจจุบันห้องจัดแสดงใหม่ได้เปิดให้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ


Create Date : 04 กรกฎาคม 2562
Last Update : 4 กรกฎาคม 2562 8:44:29 น.
Counter : 2215 Pageviews.

26 comments
ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ ไปรถไฟ เที่ยวรถบัส ล่องเรือเที่ยวเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา อุ้มสี
(10 พ.ค. 2565 09:03:50 น.)
ตะพาบๆ กม.ที่ 301 "เรื่องที่อยากเล่า" nonnoiGiwGiw
(6 พ.ค. 2565 11:22:02 น.)
ร้านไลฟ์การ์เด้น จังหวัดอ่างทอง นายแว่นขยันเที่ยว
(6 พ.ค. 2565 00:23:17 น.)
Oliva cafe คาเฟ่สุด cozy ที่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศ จันทราน็อคเทิร์น
(5 พ.ค. 2565 16:03:06 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณตะลีกีปัส, คุณJinnyTent, คุณmcayenne94, คุณmultiple, คุณวลีลักษณา, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณtoor36, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสองแผ่นดิน, คุณkae+aoe, คุณทนายอ้วน, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณTurtle Came to See Me, คุณก้นกะลา, คุณTui Laksi

  
ไปที่นี่หลายครั้งแล้ว
ไม่ได้เห็นอะไรมากเท่าในเอนทรี่นี้
สนใจเรื่องจารึกทั้งหลายนั่นจัง
พวกงานปั้นทั้งหลายอีก
มีดินตั้ง 5 สีเนอะ อยากได้สักสีละถุงใส่แกง
อิอิ แบบว่างก ทั้งที่ไม่รู้จะเอามาทำอะไร
เอาเค้ามาแล้วเจ้าที่เจ้าทางอาจมาทวงคืน

มีห้องจัดแสดงใหม่ด้วย
โหยยยย ใจตามไปโลดแล้วค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:9:00:48 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
มีมรดกทางวัฒนธรรมควรค่าแก่การเรียนรู้ที่นึงเชียวค่ะพี่ตุ๊กโดย: หอมกร วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:9:19:57 น.
  
เกยไปครับ จ๊าดเมินแล้ว 555 จ๋ำบ่า
ใค่ได้แล้ว...

ตอนนั้นอยากไปผ่อ ข้าวเปลือกเม็ดโต
ใหญ่ขนาด มะแตง (เขาว่า) ผ่อจะใดก็
บ่าเหมือน เหมือนเปลือกข้าวเสี้ยวหนึ่ง
ตะอั้น บ่าเด่วคงบ่าเหลือแล้ว
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:13:42:08 น.
  
งานของคนโฐราณ
มีความละเอียด สวยงาม ละเมียดละไมมากจริงๆนะครับพี่ตุ๊ก
จะทำด้วยศรัทธาหรืออะไรก็ตาม
สิ่งที่เหลือไว้ในชนรุ่นหลัง
คือ ประวัติศาสตร์ศิลป์อันยิ่งใหญ่งดงามครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:14:36:29 น.
  
หนูเปิดหน้าบล็อกเพลงของพี่ตุ๊กไว้ตั้งแต่เช้ามืด เพิ่งทำงานบ้านเสร็จ เพิ่งได้นั่งฟังจริงจัง เพิ่งคอมเมนท์ไป ... อ้าว พี่ตุ๊กเปลี่ยนหน้าบล็อกใหม่แล้ว 555

ภาพวิหารวัดพระธาตุหริภุญไชย ถูกพายุพัด ...แทบไม่เหลืออะไรเลยค่ะ

เรือนสรไน เพิ่งเคยเห็นค่ะ หนูเคยไปวัดพระธาตุหริภุญไชย 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่เคยมาแวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชยเลยค่ะ

เวลาไปพิพิธภัณฑ์ฯ หนูก็ใช้วิธีถ่ายภาพคำบรรยายมา แล้วมาลอกลงบล็อกอีกที แต่บางทีก็เขียนลงไม่หมด หรือถ่ายมาไม่ครบค่ะ พอเราไปอยู่ตรงหน้านั้น อะไรก็น่าสนใจไปหมดเนาะคะ แล้วถ้ายิ่งเราทำเวลาเพื่อดูให้ครบหมด...เลยต้องเป็นการดูแบบสแกนข้าม ๆ บ้าง เลือกที่น่าสนใจจริง ๆ นะคะ

ชอบหมวดพระพุทธูรูปล้านนาค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:14:58:01 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ชอบนะคะงานเก่าแก่ในพิพิธภัณฑ์แบบนี้
ถ้าไปเองไม่ค่อยมีโอกาสค่ะ
เพราะคนพาไปไม่ชอบเท่าเรา

คันทวยจะชอบเป็นพิเศษ
รวมทั้งจรไน..ชอบดูความแตกต่างของแต่ละภาคด้วยค่ะ
สิ่งที่โปรดปรานมากๆเวลาไปตามโบราณสถาน
คือประตูหน้าต่าง ไม่รู้ตัวเองอยากข้ามทวิภพให้ได้ฤาอย่างไร...แฮ่ะ

ขอบคุณกำลังใจให้ตะพาบด้วยค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:15:03:36 น.
  
น่าไปแอ่วแวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
ใกล้เจียงใหม่นิบะดายเนอะ น่าสนใจเจ้า

แต่พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองจินเกยไปแล้ว
ตอนไปนั่งรถรางชมวัดในลำพูน
โดย: JinnyTent วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:16:26:54 น.
  
รายละเอียดเยอะมากค่ะ
สะดุดสัตตภัณฑ์ ของแม่เจ้าเฮือนแก้ว
เชิงเทียน 7 แท่ง พญานาคหลายตัว
น่ากลัวมากค่ะ ไปจุดเทียนใกล้ๆแหยงเลย
เจ้าแม่น่าจะเลือกให้แกะสลักเป็นลวดลายดอกไม้สวยหวาน นะคะ

และประโยคที่ว่า แม่เจ้าเฮือนแก้วเป็นเก๊า พร้อมด้วยบุตรา บุตรี - เป็นเก๊า คงไม่ได้หมายถึง โรคเก๊าท์ใช่มั้ยคะ เปิดพบแต่คำว่า สล่าเก๊า แปลว่า นายช่างใหญ่ แม่เจ้าเฮือนแก้วเป็นเก๊า น่าจะหมายถึง เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมลูกหลาน

โดย: mcayenne94 วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:18:14:44 น.
  
ปกติเวลาจะมาเม้นท์ บล็อกเรื่องยากๆ แบบพิพิธภัณฑ์ของคุณตุ๊กนี่ อิอิ
อ.เต๊ะ ต้องหาข้อมูลก่อนเสมอ
โชคดีมาก ไปเจอเวปนึง
ตามlink นี้เลย

//www.virtualmuseum.finearts.go.th/hariphunchai/index.php/th/event.html

เป็นเวป พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง คือเราสามารถ คลิกที่รูปแล้ว คลิกเม้าส์ เดินเข้าไปดูภายใน แบบ 360 องศา ไปซ้ายขวา หน้าหลัง ก้มเงยได้หมด ประหนึ่งว่า เข้าสะเอวคุณตุ๊ก เดินไปดูด้วยกันเลยทีเดียว เย้ย 555

นอกจากนี้ยังมีประวัติที่มาโบราณวัตถุ ของที่จัดแสดง ครบครัน อ่านเข้าใจง่ายมาก

เวปนี้ อ.เต๊ะ แนะนำเลยนะครับ สำหรับคนที่ชอบดู พิพิธภัณฑ์ แบบเหมือนจริง ขนาด อ.เต๊ะ ไม่ชอบดูของเก่า ยังนั่งดูตั้งชั่วโมงเลยนะครับ 555

ยิ่งถ้าดูอันนี้ก่อน แล้วไปดูของจริงด้วยละก็ จะประทับใจมากเลยนะครับ สุดยอดมากครับ

ปล. ถ้าคอมช้า คอมเก่า เวลาดูภาพเสมือนจริงพวกนี้ อาจต้องรอโหลดนานหน่อยนะครับ โปรดใจเย็นๆ 555

โดย: multiple วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:18:39:46 น.
  
โอ้..ดูหน้าพระพุทธรูปบางองค์แล้ว เก่าแก่มากจริงๆครับ พระเดี๋ยวนี้ไม่สร้างแบบนี้อีกแล้ว โดยเฉพาะรูปเศียรล่างขวานั้น ดูไปดูหน้าก็คล้ายๆ กับหน้ากากที่ใช้สำหรับใส่หน้าพระศพของชนชั้นสูงในอดีตเหมือนกันนะครับ ท่านประธานครับ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:21:40:09 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องตุ๊ก

มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหริภุญชัย
มีวัตถุโบราณมากมาย ได้ความรู้จากบล็อกนี้มาก จ้ะ เพิ่งรู้จักหน้าตาของ สรไน อิอิ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:22:10:35 น.
  
พิพิธภัณฑ์เป็นลักษณะกึ่งไม้กึ่งปูนเลย ภายในเก็บของไว้มากมาย ที่นี่เพื่อนบล็อกในบล็อกแก๊งของเราอย่าง ชีริวน่าจะถูกใจนะครับ

โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา:23:45:13 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:4:29:57 น.
  
ดีเลยค่ะพี่ตุ๊ก เพื่อนบล็อกเลยพลอยได้อานิสงส์ได้อ่านได้ความรู้ไปด้วย ขอบคุณมากค่ะ

หนูอ่านแล้วมาเล่าแบบพี่ตุ๊กไม่ได้เลยค่ะ ส่วนมาก ลอกมาเลยล่ะค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:5:37:02 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:6:45:04 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยครับ พี่ตุ๊ก
ที่เป็นแท่งคือเสมา แปลกดีครับ ถ้าไม่เขียนบอก ผมนึกเป็น ศิวลึงค์
จ.ลำพูนผมไปสองที่เอง วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดจามเทวี
มาเที่ยวผ่านบล็อกพี่ตุ๊กก็เหมือนได้ไปเที่ยวเองครับ
ชอบคุ้มเจ้าเมืองทุกแห่งของภาคเหนือครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:8:31:52 น.
  
ตามมาเที่ยว ได้ความรู้ด้วยค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:8:32:00 น.
  
สงสารสิงห์ 2 ตัวหน้าวัดพระธาตุจัง เอาศาลาออกแล้วต้องตากแดดตากลม
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:12:59:23 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

เข้าพิพิธภัณฑ์คนเดียว..มันวังเวงอ่ะ
ยังไงก็ต้องลากคนข้างตัวไปตามระวังหลังให้ด้วย8jt
เก็บภาพตัวเราให้ด้วย
คุณเค้าก็จะทำหน้าแบบ...เฮ้อ!!!!
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:13:28:38 น.
  
ตามมาเที่ยวกับพี่ตุ๊กด้วย..ได้ความรู้เต็มๆเลยค่ะ..
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:16:35:48 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หอมกร Movie Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: Turtle Came to See Me วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:17:39:25 น.
  
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:57:59 น.
  
ได้เที่ยวชมและรับความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต
ของล้านนาไปด้วย ปกติไม่ค่อยรู้เรื่องเจ้า
ทางเหนือสักเท่ารัยเลยคร้า
ขอบคุณบล๊อกสะสมความรู้และภาพในอดีตของล้านนาด้วยค่ะ
คุณตุ๊ก...สุดยอดเรื่องเก็บรายละเอียดข้อมูลค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:21:11:52 น.
  


emoสวัสดีครับ

แวะมาทักทายครับ

มีความสุข นะครับemo
โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:21:41:46 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

คุณฝาชีพื้นเพคนระโนดค่ะ
ของกินแถวๆนั้นอร่อยๆหลายอย่างค่ะ
ยำสาหร่าย อร่อยมาก
ขนมจีนน้ำยา น้ำพริกรสจัดจ้าน
ยิ่งข้าวยำน้ำบูดูด้วยแล้วอร่อยสุดๆค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 5 กรกฎาคม 2562 เวลา:21:50:32 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2562 เวลา:6:36:46 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]

บทความทั้งหมด