เจดีย์ล้านนาตอน 3 ... เจดีย์ทรงระฆังกลม
อาณาจักรหริภุญไชย นับถือศาสนาพุทธในวัฒนธรรมทวารวดี

เมื่อก้าวสู่อาณาจักรล้านนา จากพญาเม็งราย >>> พญากือนา

พระสงฆ์อาจมีความหย่อนยาน การสอนรุ่นต่อรุ่นอาจดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ

พญากือนาได้ยินกิตติศัพท์ของนิการเถรวาทของลังกาว่าน่านับถือเคร่งครัดในพระธรรมวินัย

จึงได้ส่งทูตไปนิมนต์ พระมหาเถระอุทุมพรบุปผามหาสามี ที่เมืองพัน หรือเมาะตะมะให้มาเชียงใหม่

เพราะพระมหาเถระอุทุมพรบุปผามหาสามี เคยไปศึกษาและบวชในคณะสงฆ์มหาวิหารวาสิน ที่ลังกา

เมื่อกลับมาเมืองพันก็ได้ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นในปี พ.ศ. 1874

แต่พระมหาเถระอุทุมพรบุปผามหาสามี อายุมากแล้ว

และเคยมีลูกศิษย์เป็นพระชาวสุโขทัย คือพระสุมนะเถระที่ได้รับมอบหมายให้บวชพระในนิกายลังกาวงศ์ได้

พ.ศ. 1912 พญากือนาจึงได้นิมนต์พระสุมนะจากสุโขทัยมาจำพรรษาวัดพระยืน หริภุญไชย

พระสุมนะสร้างพระพุทธรูปจากที่มี 1 องค์เป็นพระยืน 4 องค์

ได้บวชพระในหริภุญไชยเดิม และในเวียงกุมกาม ในนิกายเดิม ให้เป็นเถรวาทลังกาวงศ์เมื่อ พ.ศ.2447 สถูปของพระสุมนะเถระพังทลายลง เหลือองค์พระยืนทางตะวันออก

พระคันธวงศ์เถระหรือครูบาวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหลวงอินทยงยศ เจ้าผู้ครองนครลำพูน

ได้ก่อเจดีย์หุ้มพระปฏิมากรทั้ง 4 องค์เดิมไว้ภายใน

และได้สร้างก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่อีก 4 องค์

... เจดีย์วัดพระยืนจึงเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ทรงปราสาทยอดเจดีย์ที่เห็นในปัจจุบัน ...


พระสุมนะเถระได้มาประดิษฐานพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ที่สวนดอกพยอมของพญากือนา

ชื่อว่าเวียงสวนดอกมีวัดสวนดอกเป็นศูนย์กลาง

พระธาตุที่นำมาด้วยได้ ประดิษฐานที่วัดสวนดอก และวัดพระธาตุดอยสุเทพ

เกิดเป็นนิกายวัดสวนดอก หรือ รามัญวงศ์ โดยรับ เถรวาทแบบลังกา ผ่านทางพุกาม สุโขทัย ถึงเชียงใหม่


จะขอทบทวนเรื่องสถูปเจดีย์ก่อนคือ

- ทรงระฆังกลม -

พัฒนามาจากสถูป ซึ่งแปลว่าการพอกพูน

มาจากการฝังศพชนเผ่าอารยัน จะเอาศพฝังดิน แล้วพูนดินขึ้นเป็นสถูป

ในพุทธศาสนา

จะฝังพระบรมสารีริกธาตุลงใต้ดิน

ดินที่พูนขึ้นมาเป็นรูปไข่ - อัณฑะ แปลว่าไข่ คนไทยเรียก ระฆัง

มีร่มกางให้ด้านบน - ฉัตรวลี คนไทยเรียก ปล้องไฉน เพราะเป็นปล้องเหมือนปี่ไฉน

บัลลังก์วางไว้เหนือดินที่พูนแสดงถึงเจ้าที่สูงส่ง - หรรมิกา คนไทยเรียก บัลลังก์

ฐาน - เพื่อยกให้เจดีย์สูงขั้น

นั่นคือ เจดีย์ประกอบด้วย ฐาน 1 - ระฆัง 2 - บัลลังก์ 3 - ฉัตรวลี (ปล้องไฉน) 4


Stupa Sanjii.png

วัดสวดดอก อำเภอเมือง เชียงใหม่

เป็นเจดีย์ทรงกลม หรือ ทรงระฆัง

ฐานเขียงสี่เหลี่ยมสองชั้น ยกสูง มีซุ้มโขงเข้าสู่ลานประทักษิณ

- ฐานสูง ไม่นิยมในลังกา แต่ในไทยอาจยกสูงขึ้นเพราะบรรจุพระธาตุก็เป็นได้
- เดิมเคยมีช้างล้อม เป็นคติอิทธิพลลังกาว่ามีช้างแบกจักรวาล

ตรีมาลา - หรือมาลัยสามชั้นอิทธิพลลังกา เป็นบัวถลาซ้อนกัน 3 ชั้น

- ถ้าเป็นบัวกลมซ้อนกันสามชั้นเรียกมาลัยเถา นิยมในอยุธยา
- เจดีย์วัดสวนดอกเป็น บัวคว่ำหรือบัวถลา ซ้อนกันสามชั้น นิยมในล้านนาและสุโขทัย

องค์ระฆัง เป็นระฆังคว่ำ ของลังกาจะไม่ตั้งตรง

บัลลังก์ สี่เหลี่ยมแบบลังกา

ก้านฉัตร ปล้องไฉน ปลี
ก้านฉัตร ไม่มีเสาหาน ... ล้านนาและสุโขทัยไม่มีเสาหาน ส่วนอยุธยามีเสาหาน

โดยรอบมีรูปพระน่าจะปางลีลาเนาะ
จากพญากือนา >> พญาแสนเมืองมา >> พญาสามฝั่งแกน

ในสมัยพญาสามฝั่งแกนมีพระธัมมคัมภีร์และพระมหาเมธังกรได้นำคณะสงฆ์ไปบวชที่ลังกา

เมื่อกลับมาได้บวชพระที่อยุธยาและสุโขทัยจำนวนมาก

เมื่อกลับมาถึงเชียงใหม่ได้สถาปนาคณะสิหฬขึ้นที่วัดป่าแดง > นิกายวัดป่าแดง

นิกายวัดป่าแดงเกิดการทะเลาะวิวาทกับคณะวัดสวนดอกถึงขั้นตีกัน พญาสามฝั่งแกนจึงเนรเทศให้ออกจากเชียงใหม่

คณะสงฆ์วัดป่าแดงจึงได้กระจายออกไป และสร้างวัดป่าแดงไว้ในที่ต่าง ๆ แม้กระทั่งเชียงตุง

ครั้งถึงสมัยพระเจ้าติโลก

ได้กลับมาสถาปนาคณะวัดป่าแดงอีกครั้ง

ได้ถวายพระเพลิงพระราชชนก - พญาสามฝั่งแกน และพระราชชนนี

แล้วสร้างพระอุโบสถขึ้น ณ ที่ถวายพระเพลิง ที่วัดป่าแดง


วัดป่าแดงมหาวิหาร อำเภอเมือง เชียงใหม่

เจดีย์นี้ไม่ใช้เจดีย์หลักของวัดป่าแดง ปัจจุบันตั้งอยู่กลางชุมชนเบียดเสียดเจดีย์อยู่

และห่างจากอุโบสถที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระราชชนกและพระราชชนนีของพระเจ้าติโลกพอสมควร

เจดีย์มีฐานเขียงสามชั้นสูง ซึ่งสูงกว่าองค์ระฆัง

ฐานเขียงถัดมาเป็นฐานเขียงที่เคยมีช้างล้อมแบบลังกา - ช้างแบกจักรวาล

ฐานเขียงบนสุดประดิษฐานซุ้มพระด้านละ 5 ซุ้ม

ถัดไปเป็นฐานเขียงกลม 3 ชั้นเรียกว่า บัวลูกแก้ว

ถัดไปเป็นตรีมาลาแบบบัวคว่ำ เรียกว่า บัวถลา

องค์ระฆัง บัลลังก์ ปล้องไฉน
เข้าใจว่ารูปทรงน่าจะคล้ายเจดีย์ช้างล้อม ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง เชียงใหม่


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง เชียงใหม่Create Date : 03 มิถุนายน 2563
Last Update : 3 มิถุนายน 2563 21:04:00 น.
Counter : 370 Pageviews.

15 comments
Chill time @ บ้านนาแคมป์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง auau_py
(31 ธ.ค. 2563 15:20:23 น.)
s diamond apartment เพชรบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แมวเซาผู้น่าสงสาร
(29 ธ.ค. 2563 17:01:13 น.)
เที่ยวสุโขทัย แวะโรงแรม(ไม่)ลับแล้วคุณจะหลงรักเอนกาย...ที่สุโขทัย อุ้มสี
(28 ธ.ค. 2563 08:44:44 น.)
Merry Christmas 2020 / 2663 ชับรถชม Winter Wonderland กันค่ะ newyorknurse
(25 ธ.ค. 2563 00:10:02 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณnonnoiGiwGiw, คุณอาจารย์สุวิมล

  
มาดูชื่อส่วนต่างๆของเจดีย์ค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 3 มิถุนายน 2563 เวลา:19:25:31 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
เดีนี้พี่ตุ๊กมีเกร็ดความรู้ประกอบการพาทัวร์ด้วยนะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 3 มิถุนายน 2563 เวลา:20:36:29 น.
  
อธิบายละเอียดเลยนะครับ แต่ละแบบก็มีลักษณะเด่นของมันล่ะนะ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 3 มิถุนายน 2563 เวลา:20:39:33 น.
  
เจดีย์ทรงระฆังกลมสวยงามสมมาตร
ขอบคุณข้อมูลความรู้ค่ะพี่ตุ๊ก
โดย: Sweet_pills วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:0:15:31 น.
  


มาชมเจดีย์ทรงระฆังกลมด้วยค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:0:28:41 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:2:30:31 น.
  
แต่ละวัดแต่ละแห่ง
ก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปจริงๆครับพี่ตุ๊ก
ส่วนตัวผมชอบทรงระฆังมากเป็นพิเศษครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:16:06:27 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:7:35:56 น.
  

เมื่อใดที่ไปหาพระในบ้านสองท่านนี้
จะมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะ
คงไม่มีอะไรได้บุญยิ่งใหญ่
เท่าทำให้พระในบ้านเรามีแต่ความสุขนะคะ

ขอบคุณที่แวะไปอ่านมากๆ ค่ะ
โดย: sunny-low วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:9:31:28 น.
  
ยังไม่เคยไปวัดป่าแดงเลยครับ ถ้ามีโอกาศจะต้องไปให้ได้เลย

ปูลู ขอติดโหวตไว้ก่อนนะคราบ หมดตัวแร๊ววว อิอิ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:15:04:58 น.
  
ไอ้นุ้งคงไม่ทันได้คิดอวดนายหรอกค่ะ
มันห้อไปแบบหูอื้อเลยละ ตัวเอง

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:16:51:03 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:8:04:53 น.
  
อ่านแล้วได้รับความฮู้ต่าง ๆ ตวย...

เรื่องตุ๊เจ้าบ่าถูกกั๋น มีมาเมินแล้วเนาะ ต่อมา
ก็มี ครูบาศรีวิชัยที่มีคนศรัทธาเยอะ สร้างตาง
ขึ้นดอยสุเทพกับรวมน้ำใจ๋อย่างอื่น

(คน) เลยกั๋วกาว่าจะเกินหน้าก้า 555 หมู่
ตุ๊เจ้าบางรูปก็เอนเอียงไปกัน (คน) ครูบาเลย
บ่ายอมปิ๊กเจียงใหม่ แต่ตี่ไหนได้ ความจริง
ความศรัทธา ต่อท่านยังบ่าเสื่อมสลายหมู่เฮา
ยังเคารพท่านตลอดมา

...

ตี่ใกล้กาดแม่ขะจาน บนดอยมีเจดีย์เก่าอยู่
บนดอย ตุ๊เจ้าก็อาจารย์ถวิลเกยไปนั่งสมาธิ
ก่อนเป็นตุ๊เจ้า.. ต่อมาท่านมีบารมีมากท่าน
เลยรวบรวมก็ฮอมเงินกัน สร้างเจดีย์ครอบ
องค์เดิม... คือวัดม่อนพระเจ้าหลาย..
คุณตุ๊กเกยไปละก้า.. ผมชอบไปตางบน
ผ่อ ทิวทัศน์ได้เกือบ 360 องศา
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:9:05:45 น.
  
ลายแกะสลักสวยจังเลยค่ะพี่
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:9:55:52 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องตุ๊ก

ตามมาเที่ยวชม เจดีย์รูปทรงต่าง ๆ ตุ๊ก
อธิบายละเอียด ได้ความรู้มากเลยจ้ะ
ทางเหนือ มีวัด สถานที่ต่าง ๆ เก่าแก่
น่าไปเที่ยวมาก จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:10:43:05 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]

บทความทั้งหมด