ตามประทีปบูชา "พญากาเผือก"
สภาวัฒนธรรมตำบลของฉันกำเนิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ที่ผ่านมา

กลุ่มคนสืบสานประเพณีไทยยวนก็กำเนิดตามมาติด ๆ โดยลูกหลานบ้านพระยาทดที่รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีโบราณที่นับวันจะเลือนหายไปกับกาลเวลา นับถึงวันนี้ลูกหลานไทยยวนตั้งถิ่นฐานอยู่ราบลุ่มแม่น้ำแห่งนี้มาได้กว่า ๒๐๐ ปีแล้ว แม้ระยะทางห่างไกลแต่สายใยของความเป็นเชื้อชาติยังไม่ห่างหายไปตามระยะเวลา

ประเพณีลอยกระทงของชาวไทยภาคกลางนั้น มีความมุ่งหมายเป็นมาเพื่อขอขมาต่อแม่พระคงคาเทพธิดาแห่งสายน้ำ สายเลือดสำคัญซึ่งได้หล่อเลี้ยงชีวิต กิน ดื่ม อาบ ชำระล้างและทำความสะอาด แต่ในวาระเดียวกันชาวไทยยวนผู้ซึ่งมีศรัทธาแก่กล้าต่อพระศาสนาก็มีประเพณีการตามประทีปบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมานมี และรวมทั้งการบูชา "พญาก๋าเผือก หรือ พญากาเผือก" ตามตำนานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

นานเหลือเกินแล้วสำหรับความทรงจำวัยเยาว์ที่มีอยู่อย่างกระท่อนกระแท่น ยามที่เห็นยายฟั่นเชือกทำเป็น "ตี๋นก๋า"

เพ็ญเดือนสิบสอง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยายสนานคนเก่าแก่แห่งบ้านเป็นเจ้าภาพจัด "เต้ด ก๋า เผือก" หรือคำไทยว่า "เทศน์พญากาเผือก" ต้นเค้าและตำนานประวัติพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

ฝ้ายที่นำมาฟั่นเป็นเกลียวรูปทรงคล้ายตีนกาด้านล่างนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่ไทย-ยวนเล่าให้ฟังว่าทำเพื่อจุดบูชา "กาเผือก" แม่ในชาติภพหนึ่งของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ตำนานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

ในสมัย ต้นปฐมกัป มีพญากาเผือกสองตัวผัวเมีย ทำรังอยู่ที่ต้นมะเดื่อริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันเป็นธรรมชาติสถาน รื่นรมย์ ในเวลาต่อมาต่อมา พระโพธิสัตว์ ได้ทรงปฏิสนธิเกิดในครรภ์แม่พญากาเผือก พร้อมกันถึง ๕ พระองค์ เมื่อครบทศมาส แม่กาเผือกก็ออกไข่ ณ ที่รังต้นมะเดื่อ จำนวน ๕ ฟองและคอยเฝ้า ดูแลรักษาไข่ด้วยความทะนุถนอมเป็นอย่างดี

อยู่มาวัน หนึ่ง พญากาเผือกออกไปหากินถิ่นแดนไกลไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งอันสมบูรณ์ ด้วยธรรมชาติ แม่กาเผือกเพลินหากินอาหาร ชื่นชมกับธรรมชาติจนมืดค่ำ เกิดลมพายุใหญ่พัดกระหน่ำมืดครึ้มทั่วไปหมด ทำให้หาหนทางออกไม่ถูก จึงหลงอยู่ในบริเวณสถานที่นั้น แม่กาเผือกได้อยู่ที่เวียงกาหลง คืนหนึ่ง จนเช้าจึงรีบถลาบินกลับที่พัก แต่ปรากฏว่ากิ่งไม้มะเดื่อที่ทำรังอยู่ ถูกลมพายุใหญ่พัดหักล้มลงไปในแม่น้ำ แม่กาเผือกตกใจรีบบินถลาหาลูกที่ยังอยู่ในไข่ แต่หาเท่าไรก็ไม่พบ ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ ในที่สุดก็สิ้นใจตายอย่างน่าสงสาร

แต่ด้วย อานิสงส์ที่มีความเมตตารักลูกอันบริสุทธิ์ กับทั้งที่ลูกของแม่กา เผือกเป็นพระโพธิสัตว์ถึง ๕ พระองค์ จึงเป็นกุศลหนุนส่งให้แม่กาเผือกไปจุติยังแดนพรหมโลกชั้นสุทธาวาส ได้พระนามว่า “ฆติกามหาพรหม” จักได้เป็นผู้ถวาย อัฏฐะบริขาร บวชแก่ลูกทั้ง ๕ พระองค์ เมื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนไข่ทั้ง ๕ ถูกลมพัดตกน้ำไหลไปในสถานที่ต่าง ๆ

ไข่ฟองที่ ๑ แม่ไก่เก็บไปดูแลรักษา
ไข่ฟองที่ ๒ แม่นาคราชเก็บไปดูแลรักษา
ไข่ฟองที่ ๓ แม่เต่า เก็บไปดูแลรักษา
ไข่ฟองที่ ๔ แม่โคเก็บไปดูแลรักษา
ไข่ฟองที่ ๕ แม่ราชสีห์เก็บไปดูแลรักษา

ครั้น ในกาลเวลาต่อมา พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ก็ประสูติออกจากไข่ ปรากฏเป็นมนุษย์บุรุษรูปงานทั้ง ๕ พระองค์ และเจริญเติบโตอยู่กับแม่เลี้ยงด้วยความกตัญญู รู้จักหน้าที่ ทดแทนบุญคุณจนถึงอายุได้ ๑๒ ปี ด้วยบุญกุศลเก่าหนุนส่งก็มีจิตคิดที่จะออกบวชบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี เป็นฤาษีอยู่ในป่า จึงได้อำลาแม่เลี้ยงของตนเหมือนกันทั้ง ๕ พระองค์ ฝ่ายแม่เลี้ยงก็ไม่ขัดความประสงค์ อนุญาตให้ลูกไปบวช บำเพ็ญบารมีอยู่ในป่าด้วยความอนุโมทนา

แม่เลี้ยงทั้ง ๕ เห็นปณิธานที่มุ่งมั่น จะบำเพ็ญบารมีพระโพธิญาณ เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ในวัฏฏะสงสาร จึงฝากนามของแม่เลี้ยงไว้กับลูก เพื่อเป็นอนุสรณ์ตำนานไว้แก่โลกต่อไปในภาคหน้า เมื่อลูกได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกแล้ว ตามลำดับพระนามดังต่อไปนี้

องค์ที่ ๑ มีพระนามว่า พระกกุสันโธ เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นไก่
องค์ที่ ๒ มีพระนามว่า พระโกนาคมโน เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นนาค
องค์ที่ ๓ มีพระนามว่า พระกัสสโป เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นเต่า
องค์ที่ ๔ มีพระนามว่า พระโคตโม เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นโค
องค์ที่ ๕ มีพระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรโย เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นราชสีห์

ในกัปนี้ชื่อว่า ภัททกัป เป็นกัปที่เจริญที่สุดเพราะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ถึง ๕ พระองค์ จึงเป็นที่มาของ คำว่า “นโมพุทธายะ”

นะ คือ พระกกุสันโธ
โม คือ พระโกนาคมโน
พุท คือ พระกัสสโป
ธา คือ พระโคตโม
ยะ คือ พระศรีอาริยเมตไตรโย

จน เป็นคาถาที่ใช้สืบต่อกันมา ฝ่าย พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ เมื่อออกบวชเป็นฤาษี ก็ได้บำเพ็ญเพียรพระกัมมัฏฐาน จนสำเร็จญาณอภิญญาสมาบัติ อยู่มาวันหนึ่งได้เหาะมาหาอาหารผลไม้ และบำเพ็ญเพียรธรรมที่ป่าดอยสิงกุตตระ ณ ใต้ต้นนิโครธ อันร่มเย็นด้วยกิ่งไม้สาขาใหญ่ ฤาษีทั้ง ๕ ได้มาพบกัน ณ ที่นี้โดยไม่ได้นัดหมาย จึงสอบถามถึงความเป็นมาของกัน และกันจนรู้ว่าแต่ละองค์ก็มีแต่แม่เลี้ยง ฤาษีทั้ง ๕ จึงร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ได้พบแม่บังเกิดเกล้า

ด้วยอำนาจ สัจจะอธิษฐานธรรมอันบริสุทธิ์ดังก้องไปถึงพรหมโลก ท้าวฆติกามหาพรหม ซึ่งเดิมคือ แม่กาเผือก ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดจึงจำแลงเพศเป็นรูปเดิม ขนขาวสวยงาม มาปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าของฤาษีทั้ง ๕ เมื่อลูกฤาษีได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็รู้สึกสลดสังเวชใจ และสำนึกบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่กาเผือก จึงน้อมนมัสการผู้เป็นแม่ กราบขอสัญลักษณ์อนุสรณ์ผู้บังเกิดเกล้าไว้บูชา ได้มาเป็นผ้าฝ้ายเป็นตีนกาสัญลักษณ์ของแม่กาเผือกให้แก่ลูกฤาษีทั้ง ๕ ไว้ใช้เป็นไส้ประทีปจุดบูชาทุกวันพระ และต่อมาได้กลายเป็นประเพณีจุดประทีปตีนกาบูชาแม่กาเผือก ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ลอยกระทง เป็นตำนานสืบไว้ตลอดกาลนาน

ฤาษีโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ต่างพากันตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรรักษาศีลธรรมภาวนามิได้ขาดจนดับขันธ์ ได้ไปจุติบนเทวโลกชั้นดุสิตพิภพ และในกาลต่อมา ก็วนเวียนบำเพ็ญเพียรบารมีทุกภพชาติที่กำเนิดเกิดในสงสารวัฏ นี้ จนบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทั้ง 30 ทัศแล้ว ก็ ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ฆติกามหาพรหมผู้เป็นแม่ต้นกัปโลกา ก็จะนำเอาบริขาร คือ บาตรไตรจีวร มาถวายลูกโพธิสัตว์ทั้ง ๕ พระองค์ในชาติสุดท้ายที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกทุกพระองค์ 

ในการเทศน์ปีนี้  ฉันได้มีโอกาสกราบนมัสการ "ตุ๊เจริญ" รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ต.พระยาทด ซึ่งเป็นตุ๊เจ้าที่เต้ดกำยวนกาเผือก  ซึ่งการเต้ดยวนในถิ่นไทยวนสระบุรีนั้นนับวันจะสูญหายไปเพราะผู้ที่เต้ดได้เสียชีวิตไปจนเกือบหมดแล้ว  "ตุ๊เจริญ" ผู้ซึ่งศึกษาอักษรธรรม(ตั๋วเมือง)ทั้งอ่านและเขียน  ท่านได้กรุณาให้บันทึกภาพปั๊บใบลานบทสวดกาเผือกที่ท่านลงมือจารใบลานด้วยตัวเอง  เป็นอักษรธรรม(ตัวเมือง, ตัวธรรม, หนังสือยวน)  นับว่าท่านเป็นไทยวนสระบุรีรุ่นที่ 5 ที่สืบสานและอนุรักษ์ตัวอักษรธรรมและการเทศน์ด้วยภาษายวน  

เพิ่มเติม ปี 2564 "ตุ๊เจริญ" เป็นพระอาจารย์สอนอักษรธรรมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่  ตามโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทยวนของโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเสาไห้ 

#เทศน์กาเผือก #เทศน์ยวน #อักษรธรรม #อักษรล้านนา #ตัวเมือง #จารใบลาน #ไทยยวนสระบุรี  #วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยยวนสระบุรี 
Create Date : 05 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 4 มิถุนายน 2564 8:19:31 น.
Counter : 3605 Pageviews.

46 comments
กะปิ เป็นเครื่องปรุงรสอย่างหนี่งที่แพร่หลายในทวีปเอเซียตะวนออกเฉียนใต้ newyorknurse
(19 ต.ค. 2564 03:44:11 น.)
สำนวนที่น่าสนใจในนวนิยาย (ตอนที่ 2 ) อาจารย์สุวิมล
(11 ต.ค. 2564 17:58:00 น.)
พระเจ้าสายน้ำผึ้ง🐝 ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
(8 ต.ค. 2564 19:41:36 น.)
เที่ยวปราจีนบุรี : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี (1) ผู้ชายในสายลมหนาว
(20 ก.ย. 2564 15:58:37 น.)
  
ตำนานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์เป็นที่เผยแผ่อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบน คำเทศน์ถุกจารไว้เป็นภาษาล้านนา หรือ ที่ปัจจุบันถูกเรียกว่า "ตั๋วธรรม"

เทศน์พญากาเผือกในกลุ่มชาวไทยยวนสระบุรีก็ยังคงสืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิม โดยคำเทศนาจะเป็นภาษาไทยยวนโบราณ

ประเพณีนี้จะจัดขึ้นในตอนพลบค่ำหรือประมาณหนึ่มทุ่มตรงในเวลาสากล ผู้เฒ่าผู้แก่ผละลุกจากสิ่งที่ทำอยู่และเร่งรีบมาสู่บริเวณศษลาหรือลานพิธี

"ตี๋นก๋า" และ "ปะตี๊ป" ถูกจัดเตรียมไว้ก่อนวันงานแล้วtiinka tray


tiinka devote to Kapuekโดย: ป้าทุยบ้านทุ่ง วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:07:06 น.
  
หลังการอาราธนาศีลและบูชาพระเรียบร้อยแล้ว ญาติโยมนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นสู่ธรรมมาสน์

เสียงสวดเป็นภาษาและท่วงทำนองแบบโบราณ คนรุ่นกลาง ๆ เริ่มจะฟังไม่ออก

Dharma shrine (Dhammas)


Dharma prayed in Old Lanna Language


Offering for Dhama prayed.

โดย: ป้าทุยบ้านทุ่ง วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:10:56 น.
  
ยายสนานและเหลนตัวจ้อย ระหว่างการฟังเทศน์เจ้าตัวจ้อยสองตัวก็ช่วยวิ่งซ้ายวิ่งขวาเก็บเอากัณฑ์เทศน์มาส่งให้ย่าทวดเป็นระวิง

สองสาวน้อย ๆ นี่แหละที่ต่อไปจะเป็นผู้สืบสานประเพณี
โดย: ป้าทุยบ้านทุ่ง วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:14:15 น.
  
เตรียมการตามประทีป "ต๋ามปะตี๊ป" บูชาพญากาเผือก


โดย: ป้าทุยบ้านทุ่ง วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:16:53 น.
  
//zbqpyq.bay.livefilestore.com/y1pbUUsih1UJjPB3OiPur2fntgWUEweifrZrBTYBvY5c4efbf4_nIKyNgrjLpYIy3U0EWVPloihdXMOn4Ikj0ucIWghmzB9J5sb/19.jpg>
โดย: ป้าทุยบ้านทุ่ง วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:18:12 น.
  
เด็ก ๆ ก็เคยทำตีนกาเหมือนกันค่ะ แต่ลืมแล้ว
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:32:18 น.
  
แวะเข้ามาอ่านค่ะ ได้ความรู้ดีมาก
เพิ่งรู้ที่มาคำว่า "นโมพุทธายะ"
ขอบคุณค่ะ
โดย: ก้อนหิน (cator ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:51:32 น.
  
น่าสนใจจริงๆ ค่ะ ปีหน้าจะหาเวลามาชมให้ได้

เริ่มลงภาพที่ไปเที่ยวหลวงพระบางบ้างแล้วนะคะ
ติดตามชมกันได้เลยค่ะเฮ้อ..เหนื่อยจัง ขอนั่งพักก่อนนะ
โดย: addsiripun วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:11:48 น.
  
สวัสดีค่ะ
ดีใจจังที่ได้เข้ามาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเทศน์พญากาเผือกและได้ดูรูปประกอบด้วย
เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจค่ะ
โดย: pOYk IP: 161.200.255.162 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:13:22 น.
  
ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ
ว่าจัดเทศน์พญากาเผือกเป็นประจำทุกปีเลยรึเปล่าคะ
แล้ววัดอื่นๆของชาวไทยยวนมีการจัดประเพณีดังกล่าวเหมือนกันมั้ยคะ?

พอดีว่าสนใจประเพณีเทศน์พญากาเผือกของชาวไทยยวนอ่ะค่ะ
วันอาทิตย์นี้ก็ว่าจะไปเก็บข้อมูลที่สระบุรี

รบกวนคุณ "ป้าทุยบ้านทุ่ง" ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ

e-mail: poy_ngeengow@hotmail.com

ขอบคุณมากค่ะ
^______^
โดย: pOYk IP: 161.200.255.162 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:19:38 น.
  
เป็นข้อมูล ที่สนใจ มากครับ
ว่างก็นำเรื่องดีๆ มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ
โดย: mr.k IP: 113.53.69.26 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา:1:38:29 น.
  
หวัดดีค่ะ เจนนี่แวะมาทักทายค่ะ ไม่ได้เข้ามานาน เจ้าของบล็อคสบายดีนะคะ ว่างๆก็อย่าลืมแวะไปทักทายเจนนี่ที่บล็อคอีกนะคะ เจนนี่เพิ่งอัพบล็อคเสร็จนะคะ ไว้เจนนี่ว่างๆเจนนี่จะแวะมาทักทายในบล็อคนี้อีกนะคะ

ขอให้วันนี้และวันต่อๆไป เป็นวันดีดีของเจ้าของบล็อคและครอบครัวค่ะ
โดย: สาวอิตาลี วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:49:37 น.
  
สวัสดีค่ะ พาไปทานอาหารเที่ยงบนยอดดอย
และชมดอกบัวตอง ที่กิ่วกระจำกันค่ะ
ช่วงนี้งานฝีมือไม่ได้ทำเลย หนีเที่ยวอย่างเดียว สบายใจมาก
โดย: addsiripun วันที่: 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:06:46 น.
  

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะค่ะ


โดย: brackleyvee วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:08:24 น.
  
โดย: veerar วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:38:08 น.
  
โดย: debry วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:08:25 น.
  


สุขสันต์วันเกิด จ้า

พรใดทีเป็นของชาวโลก

สุขใดที่ช่วงโชติของชาวสวรรค์

รักใดที่อมตะและนิรันดร์

ขอรักนั้นและพรนั้น จงเป็นของ...จขบ...จ้า

โดย: หน่อยอิง วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:33:10 น.
  


สุขสันต์วันเกิดค่ะ
โดย: I_sabai วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:21:05 น.
  
Free Image Hosting
โดย: NateUnbreakable วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:29:03 น.
  
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com

สวัสดีครับ
สุขสันต์วันเกิดนะครับ ขอให้ให้มีความสุขมากๆ น๊า
อย่าเจ็บ อย่าจน คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนานะครับ

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน.....ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:05:09 น.
  
โดย: no filling วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:08:10 น.
  


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
******
*****
***
*โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:51:52 น.
  
สวัสดีค่ะคุณป้าทุยบ้านทุ่ง
2 ครั้งแล้วสินะคะที่น้องเมเปิลมาอวยพรวันเกิดให้คุณป้า ดีใจจังเลย ^__^

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบรรดาลให้คุณป้าและครอบครัวของคุณป้ามีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ สาธุ


โดย: หนูเมเปิล วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:45:56 น.
  
โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:54:55 น.
  สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด ค่ ะ


วันนี้วันดี สุโขสุขี สวัสดีมีชัย
ให้ร่ำให้รวย ให้สวยผ่องใส ทุกข์โศกโรคภัย อย่าได้กล้ำกราย
นะคะ …….. ป้าทุย


หายเงียบไปเลยเน้อออออออ
ครั้งสุดท้ายบอกว่าจะไปเก็บเงินเก็บทอง
ป่านนี้กระเป๋าคงตุงแล้ว
แวะมาทักทายกันบ้างเป็นไร

คิดถึงจ้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:42:22 น.
  
สวัสดีครับ....

ไม่ได้มาที่นี่นานมาก
ขอส่ง Happy Birthday ย้อนหลังละกันครับ...

มีความสุขมากมายนะครับ
โดย: wicsir วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:14:06:55 น.
  
มาชวนป้อมไปล่องเรือชมสองฝั่งลำน้ำบางปะกงด้วยกันค่ะ


โดย: addsiripun วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:15:01:51 น.
  
ขอให้ป้อมและครอบครัวมีความสุขมากๆ ในวันคริสต์มาสนี้ค่ะ


โดย: addsiripun วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:12:27:08 น.
  

โดย: addsiripun วันที่: 29 ธันวาคม 2552 เวลา:14:54:18 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 ธันวาคม 2552 เวลา:9:26:42 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: หนูเมเปิล วันที่: 31 ธันวาคม 2552 เวลา:22:18:29 น.
  คิดถึงค่ะป้าทุย
หายไปนานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนเชียวววววววววววววเน้อออออออออออออออออ


ช่วงนี้ป้ากุ๊กก็ไม่ค่อยได้เข้าบล็อกเหมือนกัน
งานประจำ…แจ๋ว ดึงเวลาป้าไปหมดค่ะ
อย่างเก่งก็แค่แว๊บเข้ามาอ่าน….แล้วก็แว๊บหายไป
แต่แม้จะไม่ได้ฝากคำไว้ก็ยังระลึกถึงเสมอค่ะ


เมื่อวานพยายามจะคอมเมนท์ตั้งหลายครั้ง…..แต่ไม่สำเร็จ
วันนี้จะผ่านหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ค่ะ


****คนที่ทำอาจไม่ได้พูด และคนที่พูดก็อาจไม่ได้ทำ****


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:14:05:47 น.
  
คิดถึงค่ะป้าทุย


หายไปนานเชียว….คิดถึงนะเนี่ย
เมื่อไหร่จะกลับมาคะ
คิดถึง……คิดถึง……คิดถึง……คิดถึงเด้ออออออออออออออออออค่ะ

***** การเป็นผู้รับใครๆก็เป็นได้
แต่การเป็นผู้ให้น้อยคนที่จะได้เป็น *****โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:58:43 น.
  
แวะ มาอ่นเรื่องราว ที่ไม่เคนรู้มากอน ค่ะ ..
โดย: tifun วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:21:58 น.
  


ขอให้มีแต่ความสุข สมหวัง ตลอดปีนะคะ
โดย: addsiripun วันที่: 26 ธันวาคม 2553 เวลา:0:13:51 น.
  
ขอบคุณที่แวะมานะคะ
โดย: rimpingringpim วันที่: 29 ธันวาคม 2553 เวลา:9:58:31 น.
  


ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และร่ำรวยเงินทองตลอดปีค่ะ
โดย: addsiripun วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:21:14:22 น.
  
คิดถึงจัง............
โดย: ...... IP: 124.122.221.201 วันที่: 21 มกราคม 2554 เวลา:21:20:28 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะ...

น้องแมวในกล่องคอมเม้นท์..น่ารักจัง

โดย: Calla Lily วันที่: 11 เมษายน 2554 เวลา:15:48:25 น.
  
มาทักทายเพื่อนเก่าแก่ครับ...

ตอนแรกนึกว่าเลิกเขียนบล๊อกซะแล้ว
ก็ยังคิดถึงกันนะ....
เพราะเป็นรุ่นที่เขียนบล๊อกพร้อมกัน...

ทัวร์คงซาใช่ไหมครับหน้านี่

มีความสุขมากมายนะครับ
โดย: wicsir วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:13:59:46 น.
  
มาทักทายเพื่อเก่าเช่นเคย...

พอเห็นชื่อไปที่บ้าน
เลยรีบตามมาตอบ ว่าดีใจ
ที่ยังสบายและมีการมีงานที่แสนจะยุ่งอยู่
ขอให้โชคดีและประสบผลสำเร็จ
ในการลุยงานอย่างหนักนะครับ...

รำลึกถึงเสมอ
โดย: wicsir วันที่: 26 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:32:16 น.
  
คิดถึงจังเลย

พักผ่อนซะบ้าง

อายุมากแล้ว
โดย: ........ IP: 124.121.73.38 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:19:30:42 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะป้อม
ขอให้มีแต่ความสุข สดชื่น
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ตลอดไปค่ะ

ยังคิดถึงป้อมเสมอนะคะ
จาก ป้าแอ๊ด
โดย: addsiripun วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:9:58:17 น.
  
มาแปะหัวใจให้เจ้าประจำนิยายมนต์ไพรค่ะ มีความสุขทั้งวันทั้งคืนค่า
โดย: สายธาร/กนกนารี วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:55:47 น.
  
สวัสดีค่ะ, ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ, ที่นำเรื่องดีๆ มีสาระมาให้ได้อ่าน, ยอมรับค่ะ ว่าอ่านเรื่องราวของพญากาเผือกแล้ว รู้สึกทึ่ง และหายสงสัยไปเลยค่ะ, เคยสงสัยมานาน ว่าเจ้าแม่กาขาวที่เคยฝันเกี่ยวอยู่บ่อยๆ มีอยู่จริงหรือ, เลยลองค้นดูจากกูลเกิ้ล(ค้นแบบมั่วๆ), ตอนนี้หายสงสัยแล้วค่ะ, ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ.
โดย: officialprayat@hotmail.com IP: 94.23.252.21 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา:23:55:49 น.
  
บ้านผมอยู่สันกำเเพง ตอนเด็กเคยเห็นยายจุดเหมือนกันปัจจุบันเหลือเเต่ผางประทีปอย่างในคืนญี่เป็ง ฮีตเก่าๆจางหายไปหมดคนรุ่นไหม่หลงไหลวัฒนธรรมตะวันตกไปกันหมด
โดย: ลุงจำนงค์ ถาเเปง IP: 171.4.251.136 วันที่: 1 ธันวาคม 2557 เวลา:21:22:36 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tawanclub.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17ป้าทุยบ้านทุ่ง
Location :
สระบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]